Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh"

Transkript

1 Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost SR UR Návrh , , , , Ozdravování hospodář. zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 32,14 110,00 146,00 110, Nákup ostatních služeb 12,14 90,00 126,00 90, Neinvestiční transfery spolkům 20,00 20,00 20,00 20, Pěstební činnost 76,03 73,00 73,00 64, Ostatní neinvestiční transfery podnikatel. subjektům (LČR) 76,03 73,00 73,00 64, Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství 87,55 88,00 88,00 88, Nájemné 87,55 88,00 88,00 88, Správa v lesním hospodářství 49,11 49,11 49,11 73, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 24, Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 49,11 49,11 49,11 49, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 0,00 1,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 1,00 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 137,94 150,00 150,00 150, Nákup ostatních služeb 137,94 150,00 150,00 150, Silnice 0,00 50,00 110,11 450, Nákup ostatních služeb 0,00 50,00 110,11 150, Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 300, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45,84 0,00 144,00 0, Opravy a udržování 0,00 0,00 144,00 0, Ostatní neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně 45,84 0,00 0,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy 248,08 294,22 294,22 293, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 248,08 294,22 294,22 293, Bezpečnost silničního provozu 29,52 30,00 30,00 30, Ostatní služby 29,52 30,00 30,00 30, Ostatní záležitosti v dopravě 2,94 15,00 15,00 5, Ostatní služby 2,94 15,00 15,00 5, Odvádění odpadních vod a nakládání s kaly 30,25 0,00 30,25 30, Ostatní služby 30,25 0,00 30,25 30, Předškolní zařízení 3 308, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115,17 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 129,03 0,00 1,68 0, Ostatní služby 92,38 200,00 198,32 80, Opravy a udržování 295,71 0, ,39 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 2 675, , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 740,17 0, Základní školy , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 10,00 0, Opravy a udržování 23,61 0,00 0,00 150, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 240,00 240, ,23 240, Základní umělecké školy 723,40 736,00 746,00 611, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 723,40 736,00 736,00 611, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 10,00 0, Činnosti knihovnické 5 328, , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 5 308, , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20,00 0,00 20,00 0, Ostatní záležitosti kultury 929, , ,00 835, Ostatní osobní výdaje 72,58 80,00 80,00 90, Odměny za užití duševního vlastnictví 203,10 230,00 230,00 80, Nákup materiálu jinde nezařazený 8,17 15,00 15,00 5, Nákup ostatních služeb 94,26 130,00 138,00 60, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám 130,00 0,00 115,00 0, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám 1,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30,00 0,00 42,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 296,00 600,00 348,00 600, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 20,00 0,00 15,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 13,30 0,00 25,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 60,70 0,00 85,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 349,17 200,18 320,18 180, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 20,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 33,00 50,00 110,00 60, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 33,00 50,00 110,00 60, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50,17 50,18 50,18 0, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 33,00 50,00 30,00 60, Výkup předmětů kulturní hodnity 0,00 0,00 150,00 0, Nákup uměleckých předmětů 0,00 0,00 150,00 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí 1,28 20,00 20,00 20,00

2 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,28 0,00 0,00 0, Ostatní služby 0,00 10,00 10,00 10, Opravy a udržování 0,00 10,00 10,00 10, Zájmová činnost v kultuře 62,90 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 6,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 50,90 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 147,50 248,00 593,00 243, Ostatní osobní výdaje 15,40 30,00 30,00 35, Odměny za užití duševního vlastnictví 34,11 50,00 50,00 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,42 0,00 0,00 5, Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 355,00 0, Pohoštění 17,87 33,00 33,00 33, Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,20 20,00 30,00 20, Věcné dary 60,50 95,00 95,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 532,00 600,00 600,00 600, Neinvestiční transfery spolkům 455,00 600,00 557,00 600, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 62,00 0,00 43,00 0, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nem.char.daru (ocenění) 15,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 887,50 974,10 974, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 887,50 974,10 974, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 69,20 149,24 49,24 150, Neinvestiční transfery spolkům 0,00 10,00 10,00 10, Neinvestiční transfetry obcím 0,00 100,00 0,00 100, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 69,20 39,24 39,24 40, Všeobecná ambulantní péče 179,08 0,00 10,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 179,08 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 0,00 0,00 10,00 0, Stomatologická péče 0,00 0,00 10,00 0, Neinv. transfery nefinančím podnikat. subjektům-fyzickým osobám 0,00 0,00 10,00 0, Ostatní ambulantní péče 153,85 0,00 70,00 0, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám 25,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám 128,85 0,00 70,00 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví 111,08 311,10 111,10 311, Nákup ostatních služeb 111,08 111,10 111,10 111, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0,00 200,00 0,00 200, Bytové hospodářství 3 076, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 60,00 80,00 60, Nákup materiálu jinde nezařazený 5,33 10,00 10,00 10, Studená voda 463,14 450,00 450,00 450, Teplo 801,75 900,00 879,00 900, Plyn 140,15 150,00 150,00 150, Elektrická energie 108,90 110,00 120,00 120, Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 5,00 5,00 5, Služby zpracování dat 37,84 45,00 45,00 45, Nákup ostatních služeb 105,66 300,00 280,00 405, Opravy a udržování 960,96 800,00 950, , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 107,51 120,00 120,00 120, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,89 5,00 5,00 5, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 343,01 360,00 311,03 300, Nebytové hospodářství 715,00 764,00 827,06 955, Ostatní osobní výdaje 16,96 0,00 17,00 22, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,11 0,00 0,00 0, Studená voda 39,56 35,00 35,00 35, Teplo 180,50 200,00 200,00 200, Plyn 107,57 180,00 180,00 300, Elektrická energie 50,75 55,00 66,00 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,04 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 18,97 60,00 47,90 60, Opravy a udržování 236,99 200,00 200,00 200, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 12,79 14,00 14,00 13, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50,76 20,00 67,16 55, Pohřebnictví 11,94 30,00 31,81 30, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 11,94 30,00 31,81 30, Územní plánování 175,45 201,00 623,40 501, Nákup ostatních služeb 175,45 200,00 622,40 500, Pohoštění 0,00 1,00 1,00 1, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 712,36 547, ,45 665, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 428,09 136,75 547,61 166, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 154,63 49,23 203,93 59, Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,06 2,00 10,00 4, Potraviny 0,00 1,00 1,00 0, Ochranné pomůcky 7,73 10,00 10,00 10, Prádlo, oděv a obuv 1,45 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,68 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 12,30 10,00 10,00 10, Nájemné 1,32 0,50 0,50 0,00

3 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45,49 100,00 97,84 100, Nákup ostatních služeb 104,05 130,00 402,25 280, Opravy a udržování 0,00 0,00 200,00 200, Zaplacené sankce 0,26 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Kolky 4,00 15,00 12,00 15, Platby daní a poplatků stát.rozp. 91,40 35,00 35,00 5, Náhrady mezd v době nemoci 26,21 10,00 33,71 5, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 2,16 0, Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služ. a územ. rozvoje 123,34 0,00 0,00 0, Úroky vlastní 123,34 0,00 0,00 0, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2,26 5,00 33,56 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 28,56 0, Nákup ostatních služeb 2,26 5,00 5,00 5, Monotoring nakládání s odpady 0,00 0,00 43,56 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 0,00 43,56 0, Ochrana druhů a stanovišť 143,97 110,80 110,80 160, Nákup ostatních služeb 123,97 90,80 90,80 140, Neinvestiční transfery spolkům 20,00 20,00 20,00 20, Chráněné části přírody 17,33 62,00 62,00 58, Nákup materiálu jinde nezařazený 9,50 2,00 2,00 3, Nákup ostatních služeb 7,83 60,00 60,00 55, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana 0,00 0,00 0,00 27, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 25, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 2, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 514, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 64,92 0,00 0,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0,00 33, Nákup ostatních služeb 2 186, , , , Opravy a udržování 263,26 0,00 0,00 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 29,85 49,00 117,00 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 68,00 0, Nájemné 0,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 29,85 45,00 45,00 30, Nákup ostatních služeb 0,00 4,00 4,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 20,51 40,00 40,00 40, Nákup ostatních služeb 20,51 40,00 40,00 40, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 114,97 0,00 15,00 0, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 15,00 0,00 15,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 89,97 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10,00 0,00 0,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 170,00 10,00 0, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 170,00 10,00 0, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0,00 0,00 55,00 0, Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 0,00 0,00 20,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 35,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 95,14 147,50 157,50 157, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 11,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,69 1,50 1,50 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5,00 5,00 5, Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 16,50 0, Nákup ostatních služeb 71,59 120,00 92,50 120, Pohoštění 0,69 1,00 6,00 5, Věcné dary 7,17 15,00 15,00 25, Neinvestiční transfery občanským sdružením 15,00 0,00 10,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 5,00 0,00 2, Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení 832,94 896, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 525,65 552,00 654,60 795, Ostatní osobní výdaje 4,80 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam. 130,85 138,50 161,00 200, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47,10 49,80 57,90 72, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,23 3,50 3,50 3, Léky a zdravotnický materiál 0,00 2,00 2,00 1, Prádlo, oděv a obuv 3,47 3,50 3,50 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5,00 3,00 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 6,70 7,00 9,00 7, Studená voda 3,36 3,40 3,40 3, Teplo 47,91 47,00 47,00 47, Elektrická energie 9,17 11,00 11,00 11, Pohonné hmoty a maziva 20,53 22,00 22,00 22, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,40 4,00 4,00 4, Nákup ostatních služeb 2,39 5,00 5,00 5, Opravy a udržování 2,44 15,00 15,00 10, Pohoštění 1,00 1,00 1,00 1, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 20,01 22,00 22,00 22, Náhrady mezd v době nemoci 2,93 5,00 5,00 10, Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče (Kluby důchodců) 326,20 407,24 430,24 436, Ostatní osobní výdaje 115,20 124,00 127,00 150,00

4 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 28,80 32,00 32,00 36, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,37 11,00 11,00 13, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,49 1,00 1,00 1, Léky a zdravotnický materiál 0,00 2,00 2,00 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,19 15,00 15,00 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 8,96 14,00 14,00 14, Studená voda 4,57 4,60 4,60 4, Teplo 13,07 13,10 13,10 13, Plyn 0,90 2,50 2,50 2, Elektrická energie 0,36 0,90 0,90 0, Nájemné 48,35 52,00 52,00 52, Nákup ostatních služeb 66,81 101,00 101,00 101, Opravy a udržování 2,99 15,00 15,00 13, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 19,14 19,14 19,14 19, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 20,00 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 254,34 211,00 321, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 974, Ostatní platy 0,00 0,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 216, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 0,00 0,00 0,00 243, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 87, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 0,00 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 33, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 111, Nájemné 0,00 0,00 0,00 12, Konzultační, poradenské a právní služby 178,97 0,00 0,00 0, Ostatní služby 0,37 211,00 211,00 668, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 7, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20,00 0,00 25,00 250, Neinvestiční transfery občanským sdružením 35,00 0,00 50,00 0, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10,00 0,00 15,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 10,00 0,00 20,00 0, Ochrana obyvatelstva 0,00 250,00 250,00 250, Nespecifikované rezervy 0,00 250,00 250,00 250, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 374,37 618,62 621,36 238, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 23,00 0, Elektrická energie 2,33 3,50 3,50 3, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,00 27,00 18,90 27, Nájemné 63,39 65,50 65,50 65, Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi 1,82 1,82 1,82 1, Nákup ostatních služeb 137,66 487,80 475,64 107, Opravy a udržování 165,93 30,00 30,00 30, Pohoštění 0,54 2,00 2,00 2, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,20 1,00 1,00 1, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,50 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 184,18 383,50 256,40 231, Elektrická energie 7,70 10,00 10,00 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací 143,75 165,00 165,00 152, Nájemné 9,50 13,50 13,50 13, Nákup ostatních služeb 14,52 30,00 30,00 36, Opravy a udržování 8,71 165,00 37,90 20, Požární ochrana - profesionální část 0,00 150,00 150,00 100, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 150,00 150,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 1 688, , , , Ostatní platy 60,92 87,00 93,45 87, Ostatní osobní výdaje 696,11 825,00 975,00 833, Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na státní pol.zam. 155,78 207,00 207,00 209, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57,65 75,00 75,00 76, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,56 7,50 7,50 7, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20,72 30,00 30,00 30, Potraviny 2,58 5,00 5,00 5, Ochranné pomůcky 142,23 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,97 1,00 6,00 1, Prádlo, oděv a obuv 71,24 45,00 210,00 45, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 161,11 80,00 531,00 80, Nákup materiálu jinde nezařazený 118,14 36,00 136,00 36, Studená voda 4,88 8,00 8,00 8, Plyn 21,01 38,00 38,00 38, Elektrická energie 11,73 23,00 23,00 23, Pohonné hmoty a maziva 50,70 55,00 59,50 55, Služby pošt 0,00 1,00 1,00 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 13,70 16,00 16,00 16, Nájemné 24,00 24,00 24,00 24, Služby školení a vzdělávání 25,10 12,00 12,00 30, Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi 3,29 4,00 4,00 4, Nákup ostatních služeb 35,24 25,00 136,00 25, Opravy a udržování 6,63 250,00 407,50 250, Pohoštění 1,22 0,00 0,00 0,00

5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,84 0,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí 1 919, , , , Ostatní platy 0,00 75,00 75,00 50, Ostatní osobní výdaje 87,00 90,00 90,00 90, Odměny členům zastupitelstev 1 449, , , , Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na státní pol.zam. 160,65 163,00 168,80 260, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 130,93 139,10 141,70 229, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,69 5,00 5,00 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 25,50 25,50 17, Služby školení a vzdělávání 7,78 25,00 25,00 20, Cestovné 0,07 25,00 25,00 20, Pohoštění 40,97 40,00 40,00 40, Účastnické poplatky na konference 0,25 20,00 20,00 15, Věcné dary 17,40 30,00 30,00 30, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3,00 5,00 5,00 5, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 5,00 5,00 5, Dary obyvatelstvu 18,40 30,00 30,00 30, Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 192,46 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 172,61 0,00 0,00 0, Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 0,00 0, Volba prezidenta republiky 0,00 0,00 30,00 0, Činnost místní správy , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 343,66 472,00 455,00 480, Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 739, , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 80,64 83,00 85,00 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00 0, Mzdové náhrady 0,00 0,00 218,00 376, Potraviny 11,44 12,00 12,00 14, Léky a zdravotnický materiál 13,90 5,00 5,00 6, Prádlo, oděv a obuv 17,31 30,00 30,00 30, Knihy, učební pomůcky a tisk 51,96 50,50 52,50 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 520,26 425,00 509,40 569, Nákup materiálu jinde nezařazený 308,14 376,00 323,50 366, Studená voda 58,87 59,00 59,00 53, Teplo 779,90 925,00 776,93 845, Elektrická energie 330,26 320,00 345,00 370, Pohonné hmoty a maziva 120,02 159,00 140,00 148, Služby pošt 313,12 316,00 313,00 268, Služby telekomunikací a radiokomunikací 401,97 430,90 434,90 432, Nájemné 1,12 0,10 6,50 6, Konzultační, poradenské a právní služby 676,17 819,50 888,17 791, Služby školení a vzdělávání 376,35 370,00 379,22 375, Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi 1 801, , , , Nákup ostatních služeb 1 183, , , , Opravy a udržování 680,75 975,00 858, , Programové vybavení 95,59 80,00 80,00 110, Cestovné 57,15 55,00 57,00 65, Pohoštění 22,61 21,50 23,00 23, Účastnické poplatky na konference 14,87 15,00 15,00 15, Ostatní nákupy jinde nezařazené 49,46 68,00 72,00 81, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 46,00 36,00 26, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 45,98 75,00 76,28 80, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 8,92 9,00 9,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 41,52 148,03 148,03 163, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,50 10,00 10,00 13, Náhrady mezd v době nemoci 45,07 100,00 105,00 105, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 497, , , , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařaz.) 141,52 141,31 141,31 140, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 100,00 100,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 41,52 41,31 41,31 40, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42,53 150,00 200,00 370, Úroky 0,00 100,00 150,00 320, Služby peněžních ústavů 42,53 50,00 50,00 50, Pojištění funkčně nespecifikované 856,13 970,00 970,00 970, Služby peněžních ústavů 856,13 950,00 950,00 950, Poskytnuté náhrady 0,00 20,00 20,00 20, Ostatní finanční operace 3 540, , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 004,21 660,00 660,00 667, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2,00 2,00 0, Platby daní a popolatků krajům, obcím a státním fondům 2 535, , , , Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 66,67 0, Vratky veř.rozp.ústř.úrovně transf.poskytn.v min.rozpočt. obdobích 0,00 0,00 66,67 0,00

6 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 27,44 200,00 200,00 50, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 7,21 100,00 76,33 50, Vratky veř.rozp.ústř.úrovně transf.poskytn.v min.rozpočt. obdobích 20,23 0,00 23,67 0, Nespecifikované rezervy 0,00 100,00 100,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , , Silnice 630, , ,02 480, Budovy, haly a stavby 630, , ,02 480, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 189,36 490, , , Budovy, haly a stavby 4 189,36 490, , , Pitná voda 0,00 100,00 100,00 100, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 100,00 100,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 207,55 200,00 467, , Budovy, haly a stavby 207,55 200,00 467, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 100,00 100,00 0, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 100,00 100,00 0, Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 87,40 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 87,40 0, Předškolní zařízení 1 692,71 100, ,44 90, Budovy, haly a stavby 1 592,71 100, ,44 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100,00 0,00 0,00 90, Základní školy 2 990, , , , Budovy, haly a stavby 2 877, , ,40 380, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 112,71 0,00 0, , Ostatní záležitosti základního vzdělávání 205,89 0, , , Budovy, haly a stavby 205,89 0, , , Základní umělecké školy 573,10 250,00 250,00 0, Budovy, haly a stavby 573,10 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 250,00 250,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 160,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 94,80 0,00 0,00 0, Pozemky 65,20 0,00 0,00 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.,národ.,histor.podvědomí 0,00 230,00 315,88 70, Budovy, haly a stavby 0,00 230,00 315,88 70, Zájmová činnost v kultuře 107,09 0,00 9,50 0, Budovy, haly a stavby 107,09 0,00 9,50 0, Sportovní zařízení v majetku obce 210,15 0, ,21 25, Budovy, haly a stavby 210,15 0, ,21 25, Ostatní tělovýchovná činnost 60,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery spolkům 60,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 139,23 0,00 73, , Budovy, haly a stavby 139,23 0,00 73, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 150,00 201,27 0, Budovy, haly a stavby 0,00 150,00 150,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 51,27 0, Ostatní ambulantní péče 20,00 0, ,00 0, Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 20,00 0, ,00 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví 15,00 0,00 60,00 0, Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 15,00 0,00 45,00 0, Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 15,00 0, Bytové hospodářství 274, , , , Budovy, haly a stavby 174, , , , Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 100,00 100,00 100,00 100, Územní plánování 0,00 0,00 219,60 0, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 219,60 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 001,37 920, , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 287,65 0,00 486,50 100, Budovy, haly a stavby 501,48 300, , , Pozemky 25,53 20,00 724,94 50, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 186,71 0,00 0,00 0, Rezervy kapitálových výdajů 0,00 600,00 123,13 600, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 602,81 300,00 301,54 300, Budovy, haly a stavby 602,81 300,00 301,54 300, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 233,86 0, ,59 0, Budovy, haly a stavby 233,86 0, ,59 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 0,00 75,00 0, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 75,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 127,10 0, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 127,10 0, Požární ochrana - profesionální část 298,87 150,00 150,00 200, Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 298,87 150,00 150,00 200,00

7 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 288,56 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 288,56 0,00 0,00 0, Činnost místní správy 145,36 680, , , Budovy, haly a stavby 69,93 280, ,84 0, Stroje, přístroje a zařízení 75,43 0,00 0, , Dopravní prostředky 0,00 400,00 400,00 400,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,58

Tabulka č. 1a. Rozpočet města Kraslice na rok příjmy druhově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh. Položka Popis položky Daňové příjmy

Tabulka č. 1a. Rozpočet města Kraslice na rok příjmy druhově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh. Položka Popis položky Daňové příjmy Tabulka č. 1a Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - příjmy druhově (v tis. Kč) 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh Položka Popis položky Daňové příjmy 99 047,89 87 492,81 90 176,76 105 049,31 1111

Více

Návrh v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Daňové příjmy , , , , Daň z příjmů právnických osob

Návrh v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Daňové příjmy , , , , Daň z příjmů právnických osob Tabulka č. 1a Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - příjmy druhově v tis. Kč Rozpočet Rozpočet schválený upravený Položka Popis položky v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Daňové příjmy 83 307,80 73

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 10 5165 Nájemné za půdu 6 5361 Nákup kolků 30 6130

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2010 Návrh 2011 Pozn. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 1 930 000 1 919 467 1 600 000 2212

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004

Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004 Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet [SR] rozpočet [UR] [SK] 10 Zemědělství a lesní hospodářství 3 658 000 4 963 000 4 836 609 1031 Pěstební činnost 1 188 000 2 091

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje:

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Schválený rozpočet r. 2017 Upravený rozpočet r. 2017 Skutečnost r. 2017 rozpočet r. 2018 1070 5222 Myslivost neinvestiční transfery spolkům

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městyse Ročov návrh 2017

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městyse Ročov návrh 2017 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Městyse Ročov návrh 2017 Paragraf Položka Text v Kč 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 5 000 101 ** Zeměděl. a

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text

Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu 2018 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 20 000,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 02/2017/VII/XX ze dne XX ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 02/2017/VII/XX ze dne XX ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU 217 - VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 2/217/VII/XX ze dne XX.2.217) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída a 6 114 119 132 136 137 2141 2143 2212 2219 2221 Položka Název položky ozdravování

Více

ROZPOČET VÝDAJE

ROZPOČET VÝDAJE ROZPOČET 216 - VÝDAJE Běžné výdaje dle paragrafů a položek rozpočtové skladby na rok 216(v tis. Kč) Michálkovice 2212 2219 2321 3111 3113 Silnice 5139 nákup materiálu 82 5169 nákup ostatních služeb 355

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Schválený rozpočet výdaje

Schválený rozpočet výdaje ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 977 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 002143 977 000,00 Cestovní ruch 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31 Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2013 DATUM:29.04.2014 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočetové opatření 4/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

Rozpočetové opatření 4/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL Rozpočetové 4/14 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL I. II. III. IV. PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený -3 1 169 Nákup ostatních služeb 1-1 11 Opravy a udržování 1-9 1

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 460 00 1 460 00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočtové opatření 2/2018 - Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY 8.2.2018 Par. Pol. Název Rozpočet Za paragraf Rozp. Op. Rozp. po změně Za paragraf Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

KEO 7.71a / Uc19s. 2219 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 300000.00 Celkem: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300000.

KEO 7.71a / Uc19s. 2219 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 300000.00 Celkem: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300000. Obec Záhoří N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.71a / Uc19s strana : 1 Schválený rozpočet 1031 Pěstební činnost 1031 0000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda a b 2212 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 240 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 360 00 2212 **** 630 00 2219 Ost. záležitosti pozemních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Schválený rozpočet 2019

Schválený rozpočet 2019 ze dne 23.1. Rozpočet po změnách fialově-schválené RO Investiční nákupy a související výdaje - červeně-přesun mezi název akce 2212 Silnice položkami 5139 Nákup materiálu jn. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5154

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 3. R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2013. V Ý D A J E - dle paragrafů a položek.

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 3. R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2013. V Ý D A J E - dle paragrafů a položek. strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 2000.00 2212 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 29000.00 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více