CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :"

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y xxx Daňové příjmy xxx Daňové příjmy xxx Nedaňové příjmy xxx Nedaňové příjmy xxx Kapitálové příjmy xxx Kapitálové příjmy xxx Dotace a transfery xxx Dotace a transfery OdPa R o z p o č t o v é v ý d a j e OdPa R o z p o č t o v é v ý d a j e Cestovní ruch Cestovní ruch xx Doprava xx Doprava Základní školy Základní školy xx 34xx Kultura a církve. Tělovýchova a volný čas xx 34xx Kultura a církve. Tělovýchova a volný čas Bytové a nebytové hospodářství Bytové a nebytové hospodářství x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce Sběr a svoz odpadů Sběr a svoz odpadů xx Sociální služby xx Sociální služby Činnost orgánů krizového řízení Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Požární ochrana dobrovolná část x Zastupitelské orgány x Zastupitelské orgány Činnost místní správy Činnost místní správy xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti Financování : Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH DPH splátky úvěru č.p. 241,242 + investiční úvěr č.p. 39,188, splátky úvěru č.p. 241,242 + investiční úvěr č.p. 39,188, Splátka dlouhodobých závazků Splátka dlouhodobých závazků CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Výdaje Kč Rozdíl 0 Kč

2 ROZPIS Rozpočtu obce Horní Maršov pro rok NÁVRH Rozpočet obce Horní Maršov pro rok OdPa Pol. Popis OdPa Pol. Popis R o z p o č t o v é p ř í j m y R o z p o č t o v é p ř í j m y Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Daň z hazardních her Odvod z loterií a podobných Odvod z loterií a podobných Odvod výtěžku z provozování VHP Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace z Národního Fondu Neinvestiční přijaté dotace z Národního Fondu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace z Národního fondu Investiční přijaté dotace z Národního fondu Ostatní neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestiční přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů Převody z rozpočtových účtů 0 * Bez ODPA * 0000 Bez ODPA Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby 0 * Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Silnice 0 *2212 Silnice Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 * Meteorologie 0 *2542 Meteorologie Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 * Základní školy 0 *3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary 0

3 * Činnosti knihovnické * 3314 Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady 0 * Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 * Ostatní záležitosti kultury * 3319 Ostatní záležitosti kultury Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary * Zachování a obnova kulturních památek * 3322 Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitých věcí * Rozhlas a televize *3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary 0 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí * Bytové hospodářství *3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí * Nebytové hospodářství *3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků 860 * Pohřebnictví *3632 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 0 * Výstavba a údržba místních inž.sítí 0 *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků * Komunální služby a územní rozvoj j.n * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) * Sběr a svoz komunálních odpadů * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady 0 * Požární ochrana - dobrovolná část 0 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary 0

4 Přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního DHM Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * Činnost místní správy * 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z rozpočtových účtů Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 * Převody z rozpočtových účtů 0 *6402 Ostatní činnosti j.n Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 * Ostatní činnosti j.n ,00 R o z p o č t o v é v ý d a j e R o z p o č t o v é v ý d a j e Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Nákup ost.služeb Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp Cestovní ruch Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Nákup ost.služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční transfery podnik subjektům Neinvestiční transfery podnik subjektům Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 * Silnice *2212 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Nákup ost.služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby 0 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Nákup ost.služeb Opravy a udržování Opravy a udržování 0 * Provoz veřejné silniční dopravy 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Studená voda Studená voda Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Teplo Teplo Elektrická energie Elektrická energie Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery Účelové neinvestiční transfery 0

5 Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 * Základní školy *3113 Základní školy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n * Činnosti knihovnické * 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Věcné dary Ostatní neinv dary Ostatní neinv dary * Ostatní záležitosti kultury *3319 Ostatní záležitosti kultury Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby 0 * Zachování a obnova kulturních památek *3322 Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování * Rozhlas a televize *3341 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery církvím Věcné dary Věcné dary * Ostatní záležitosti kultury, církví *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví Drobný dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací * Ostatní tělovýchovná činnost *3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0

6 * Využití volného času dětí a mládeže 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Studená voda Studená voda Teplo Teplo Elektrická energie Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní neinvestiční výdaje j.n Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 * Bytové hospodářství * 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Studená voda Studená voda Teplo Teplo Elektrická energie Elektrická energie Služby pošt Služby pošt Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 * Nebytové hospodářství * 3613 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby 0 * Veřejné osvětlení * 3631 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Studená voda Studená voda Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování * Pohřebnictví * 3632 Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 * Územní plánování 0 * 3635 Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nájemné 0

7 Opravy a udržování Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 * Komunální služby a územní rozvoj j.n *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování * Sběr a svoz komunálních odpadů * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP - veřejně prospěšné práce VPP - veřejně prospěšné práce Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly, stavby Stroje přístroje zařízení 0 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad * Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb * Osobní asis., peč.služba a podpora samost *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Pohoštění Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení Činnost orgánů krizového řízení Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím 0 * Bezpečnost a veřejný pořádek 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0

8 Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Studená voda Studená voda Teplo Teplo Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 * Požární ochrana dobrovolná část *5512 Požární ochrana dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí * 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Pohoštění * Volby do Parlamentu ČR 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Pohoštění Volby do parlamentu EU Volby do parlamentu EU Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Pohoštění Volby prezidenta republiky Volby prezidenta republiky

9 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odstupné Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav Osobní ochranné pomůcky Osobní ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu j.n Studená voda Studená voda Teplo Teplo Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby IT Zpracování dat a služby IT Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pohoštění Účastnické poplatky na konference Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Věcné dary Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Nákupy pozemků Nákupy akcíí Nákupy akcíí 0 * Činnost místní správy *6171 Činnost místní správy Úroky vlastní Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0

10 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operac *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 * Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 0 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků obcím, krajům Platby daní a poplatků obcím, krajům 0 * Ostatní finanční operace * 6399 Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 * Finanční vypořádání minulých let 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy 0 * Ostatní činnosti j.n. 0 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Rozpočet obce Horní Maršov pro rok Popis Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y xxx Daňové příjmy xxx Nedaňové příjmy xxx Kapitálové příjmy xxx Dotace a transfery OdPa R o z p o č t o v é v ý d a j e Cestovní ruch xx Doprava Základní školy xx 34xx Kultura a církve. Tělovýchova a volný čas Bytové a nebytové hospodářství x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce Sběr a svoz odpadů xx Sociální služby Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část x Zastupitelské orgány Činnost místní správy xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH splátky úvěru č.p. 241,242 + investiční úvěr č.p. 39,188, Splátka dlouhodobých závazků CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl 0

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2017 Popis Popis Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 Položka R

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Rozpočtové opatření obce Horní Maršov č.: 1/2019 Popis Rozpočet pův. Opatření Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 1 302 900 24 318 420 1xxx Daňové příjmy 16 800 000-30 000

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 099 200 719 120 27 818 320 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2016 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 36 346 790 2 686 130 39 032 920 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 20 432 420 1 029 790 21 462 210 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 34 449 380-853 500 33 595 880 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

ROZPIS Rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018.

ROZPIS Rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. ROZPIS Rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. OdPa Pol. Popis R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 3 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO Termín projednání na ZO 31.1.2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 3 700 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 18 224 270 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2014.

Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2014. Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2014. OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 17 161 370 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 150 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 0 Období: Do. měsíce :..4;45..544;54..9999 I. Rozpočtové příjmy 00 00 45 00,00 44 00,00 809 90,00 00 00 5,00 45 00,00 44 00,00 04 900,00 48 55,00 90 9,4 4,5

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2013 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2013 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2013 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2011 2012 Návrh 2013 1341 Poplatek ze psů 45 44 44 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 550 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 000 0000 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 100 000,00

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1111 000 882 000,00 151 933,67 1 033 933,67 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 000000000 0000

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 150 000,00

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 704 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019 P Ř Í J M Y Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 1 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2015 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 280 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 10

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 10 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 102 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz systému 75 000,00

Více

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 860 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Příjmy. Schválený rozpočet Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26

Příjmy. Schválený rozpočet Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny IČO: 00280429 Schválený rozpočet 2017 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň z příjmů

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více