MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, F. Kaiser, R. Zubko Omluveni: Ing. Schleier Nepřítomen: Mgr. Konopiský R17/22 Program jednání 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Podání informace - velkovýkrmna prasat 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení 4) Bytové a nebytové hospodářství (a r) 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB Mimoň-pč.4083 a 4120 ČEZ lokalita Pražská 6) Nabídka odkoupení pozemku pč. 1498/1 v k.ú. Mimoň od SVS lokalita pod Letnou 7) Záměr prodeje domu Nová 257 Mimoň 8) Záměr pronájmu části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov p.r. Hloucalovi 9) Souhlas se závodem Tour de Ralsko a výpůjčka pozemků v bývalých kasárnách na zázemí závodu 10) Souhlas s projektovou dokumentací na stavbu- Revitalizace Ploučnice trvalý zábor pozemku pč.411 v k.ú Vranov p. R. 11) Prodej pozemků v k.ú. Mimoň pan Pánek 12) Nájem nebytových prostorů Letná 253 Mimoň sdružení Lampa 13) Návrh na uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ - Pertoltice pod Ralskem 14) OZV kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 15) Návrh na uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ - Pertoltice pod Ralskem 16) OZV kterou se stanoví školské obvody základních škol 17) Návrh na uzavření Dohody o zrušení VPS Bohatice 18) Návrh na uzavření Dohody o zrušení VPS Brniště 19) Návrh na uzavření Dohody o zrušení VPS - Pertoltice pod Ralskem 20) Připojení města Mimoň ke kampani Vlajka pro Tibet 21) Informace firmy o ukončení provozu trhů 22) Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH 23) Změna zřizovací listiny JSDH 24) Směrnice Rady města Mimoň Pravidla o poskytování ocenění a darů k životním událostem občanů Mimoně 25) Výroční zpráva Poskytování informací podle zákona č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období rok ) Žádost Unie rodičů Gymnázia Mimoň o finanční příspěvek Stránka 1 z 19

2 27) Žádost o souhlas s investičním závěrem, podání žádosti do IROP, výzva 47 28) Kolektivní smlouva podání informace 29) Směrnice - dispoziční oprávnění 30) Žádost o odkoupení majetku 31) Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě o sdružení pojištění souboru vozidel 32) Kamerový systém na Tyršově náměstí 33) Smlouva divadlo J. Dvořáka 34) Darovací smlouvy Ples města ) DKR - Žádost o odpuštění nebo slevu na pronájmu SDH 36) Seznámení s výsledky Vyhodnocení rizik v Zahradnicví Mimoň po a návrh nápravy 37) Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo na zpracování návrhu změny č1 ÚP Mimoň 38) Nájemní smlouva s SVS - vodovod Svébořická 39) Odmítnutí dotace výměna sedaček kina DKR 40) Výběr zhotovitele - stavební úpravy objektu koupaliště 41) Výběr zhotovitele - obnova koupaliště 42) Výběr zhotovitele - oprava komunikace a chodníku ulice Komenského 43) Výběr zhotovitele - oprava ohradní zdi 44) Smlouva o spolupráci s SVS - ulice Komenského a Růžová 45) Zrušení veřejné zakázky - Nové lité TERACO v budově č.p ) Rekonstrukce ZŠ - nutnost vyklizení bytu - p. Kozáková 47) Schválení Programu prevence kriminality města Mimoň 48) Úprava areálu bývalého letního kina Hlasování pro 3 nepřítomen: 1 R17/23 Zpráva o kontrole plnění usnesení Mgr. Konopiský je již přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R17/24 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. B. Rada města Mimoň odkládá projednání schválení účasti paní M. B., bytem Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Z: OSM T: Stránka 2 z 19

3 R17/25 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. Š. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní M. Š., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň na Ploužnici. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní M. Š. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/26 Vydání souhlasu s přidělením bytu L. T. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní L. T., bytem Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní L. T. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/27 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. Z. Rada města Mimoň trvá na svém usnesení R16/1051 ze dne R17/28 Revokace usnesení J. S. Rada města Mimoň mění usnesení R16/1046 ze dne v části týkající se velikosti bytu a to takto: 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 19

4 R17/29 Nájemní smlouva Mírová 126 dotační byt Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s paní M. N., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/30 Nájemní smlouva Malá 140 dotační byt Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s manželi M. E. a L. E., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/31 Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu bytu M. K. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s panem M. K., bytem Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/32 Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 3 měsíce Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatků ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s těmito nájemníky: T. J., bytem Mimoň M. T., bytem Ploužnice, Mimoň J. M., bytem Ploužnice, Mimoň A. Z., bytem Ploužnice, Mimoň R. M., bytem Ploužnice, Mimoň Stránka 4 z 19

5 a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/33 Smlouva o krátkodobém ubytování M. K. Rada města Mimoň bere na vědomí dle důvodové zprávy uzavření: 1. Smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu od do s panem M. K., bytem Mimoň Uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu za krátkodobé ubytování s panem M. K., bytem Mimoň. 2. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu 3 měsíců od do pro pana M. K., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R17/34 Smlouva o krátkodobém ubytování J. Ž. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu od do pro pana J. Ž., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R17/35 Uznávací prohlášení a dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu M. H. 1. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření uznávacího prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu s panem M. H., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s panem M. H., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 5 z 19

6 R17/36 Žádost o výměnu bytu A. T. Rada města Mimoň schvaluje panu A. T., bytem Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č. 7 o velikosti 1+2, za byt o velikosti 1+3 v téže lokalitě. R17/37 Žádost o výměnu bytu S. P. Rada města Mimoň schvaluje paní S. P., bytem Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č. 12, o velikosti 1+2, za byt o velikosti 1+3 v téže lokalitě. R17/38 Dohoda o zániku nájmu bytu A. B. Rada města Mimoň schvaluje paní A. B. Dohodu o zániku nájmu na byt č.3 o velikosti 1+2, Nám. 1. máje 139, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/39 Výpověď z nájmu bytu A. L. Rada města Mimoň schvaluje Výpověď z nájmu bytu č.10 o velikosti 1+kk, Malá 140, Mimoň paní A. L., bytem Žandov a ukládá starostovi výpověď, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/40 Zastavení exekuce SATEM spol. s r.o. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy zastavení exekuce vedené proti společnosti SATEM spol. s r.o., se sídlem Okrouhlická 96, Mimoň. Stránka 6 z 19

7 R17/41 Nájem nebytových prostorů sloužících k podnikání lokalita U Hřebčína končící smlouvy Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronajmout od prostory sloužící k podnikání ev.č. 015/1 v lokalitě bývalých kasáren U Hřebčína v budově bez čp/če, která je součástí pozemku pč. 539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 420 m2, nacházející se na pozemcích v k.ú. Mimoň, zapsaných na listu vlastnictví č.1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Nájemních smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a výše nájmu činí u skladových prostorů 140,-Kč/m2/rok, u výrobních prostorů a garáží 321,- Kč/m2/rok + zvýšení o každoroční inflaci. Z: OSM, T: R17/42 SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Mimoň pč a pč ČEZ Distribuce lokalita Pražská přeložka NN Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č a parc.č. 4120, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby č. EP , CL_Mimoň, Pražská ppč.820, přeložka knn, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. SoBSVB PSr08v02, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH, nejméně však za 2.000,- Kč + DPH. R17/43 Nabídka odkoupení pozemku pč. 1498/1 v k.ú. Mimoň od SVS lokalita pod Letnou za Božím hrobem Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení pozemku pč. 1498/1, ostatní plocha, o výměře 1695 m2 v k.ú. Mimoň za maximální cenu 30,- Kč/m2 + DPH od Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, IČ Stránka 7 z 19

8 R17/44 Záměr prodeje domu Nová 257 Mimoň Rada města Mimoň schvaluje opakované zveřejnění záměru prodat pozemek pč o výměře 553 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova čp. 257 obytný dům na adrese Nová 257, Mimoň I, Mimoň, o 3 nadzemních a jednom podzemním podlaží za minimální cenu ,- Kč a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM, T: Hlasování pro 3 zdržel se 1 R17/45 Záměr pronájmu části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem manželé H. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pč. 64/1, ostatní plocha, dle zákresu na mapce, v k.ú. Vranov pod Ralskem, za účelem užívání jako příjezd k objektu čp. 23 a manipulační plochu bez možnosti oplocení, na dobu neurčitou za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM, T: R17/46 Souhlas s tratí cyklistického závodu a krátkodobá výpůjčka části pozemku pč. 540 v k.ú. Mimoň areál bývalých kasáren Tour de Ralsko Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu za Město Mimoň s konáním závodu, vedením trasy cyklistického závodu Tour de Ralsko, jehož pořadatelem jsou Mimonští sršni z.s., na území města Mimoň, a to pouze po již existujících a využívaných cestách za podmínek dle předložené žádosti a se zřízením zázemí závodu v areálu bývalých kasáren v ulici U Hřebčína v Mimoni. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy krátkodobou výpůjčku části pozemku pč. 540 v k.ú. Mimoň Mimoňským sršňům, o.s., IČ , za účelem zřízení zázemí cyklistického závodu Tour de Ralsko dne za podmínek uvedených ve výpůjční smlouvě a ukládá starostovi města výpůjční smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu podepsat. Z: OSM, T: Stránka 8 z 19

9 R17/47 Revitalizace Ploučnice - I. etapa - žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 1. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku pč. 411 o výměře cca 40 m2, trvalý travní porost, jehož celková výměra je 1448 m2, v k.ú. Vranov pod Ralskem za účelem realizace stavby Revitalizace Ploučnice I.etapa za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň 2. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň dle důvodové zprávy schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vydání souhlasu s předloženou projektovou dokumentací na stavební akci Revitalizace Ploučnice I.etapa, jejímž investorem je Diamo, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, s tím, že stavbou trvale zabraná část pozemku pč. 411, trvalý travní porost, o výměře cca 40 m2, jehož celková výměra je 1448 m2, v k.ú. Vranov pod Ralskem, bude po realizaci stavby prodána investorovi stavby a prodej bude před započetím stavby ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí na prodej této části pozemku za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň. R17/48 Prodeje pozemků pč. 3322, 3441, 3325 a 3321 v k.ú. Mimoň lokalita Po Křížovým vrchem p. P. 1. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy nebere na vědomí předložený návrh geometrického plánu k prodeji částí pozemku pč. 3441, ostatní plocha a částí pozemků pč. 3322, ostatní plocha, 3321, trvalý travní porost, 3325, ostatní plocha, vše v k.ú. Mimoň, za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku pč v k.ú. Mimoň s tím, že kupní smlouva bude projednána po předložení originálu geometrického plánu ze strany kupujícího. 2. Rada města Mimoň odkládá schválení zveřejnění záměru pronajmout pozemek pč nebo jeho část, ostatní plocha, o celkové výměře 396 m2 v k.ú. Mimoň, za účelem užívání jako manipulační plocha, na dobu neurčitou, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň. R17/49 Nájem nebytových prostorů Letná 253, Mimoň sdružení Lampa Z: OSM, T: Rada města Mimoň odkládá schválení nájmu prostorů určených k podnikání v části objektu na adrese Letná 253, Mimoň IV, Mimoň, objekt se nachází na pozemku pč. 1561, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Mimoň, místnosti se sociálním zařízením o celkové výměře cca 233 m2, vyznačené na plánku objektu, spolku Lampa, z.s., Husova 89, Mimoň, IČ , za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí a Stránka 9 z 19

10 za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: OSM, T: R17/50 Návrh na uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí Pertoltice pod Ralskem Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy dle 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ) s obcí Pertoltice pod Ralskem a ukládá starostovi města dohodu podepsat. Dohoda je přílohou tohoto usnesení. R17/51 Návrh Obecně závazné vyhlášky 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Mimoň Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) a 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Mimoň. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. R17/52 Návrh na uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy s obcí Pertoltice pod Ralskem. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení tohoto znění: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy dle 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ) s obcí Pertoltice pod Ralskem a ukládá starostovi města dohodu podepsat. Dohoda je přílohou tohoto usnesení. Stránka 10 z 19

11 R17/53 Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 ze dne , kterou se stanoví spádové obvody základních škol zřízených městem Mimoň a vydání nové OZV Rada města Mimoně doporučuje zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisu obecně závazná vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem (a v případě varianty B) a část školského obvodu základní školy zřízené městem. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. R17/54 Návrh na uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní smlouvy s obcí Bohatice ve věci vykonávání úkolů obecní policie Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní smlouvy o zajištění úkolů obecní policie v obci Bohatice, uzavřené dne , s účinností od , po vzájemném dohodě obou smluvních stran a ukládá starostovi města Dohodu podepsat. R17/55 Návrh na uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní smlouvy s obcí Brniště ve věci výkonu agendy speciálního stavebního úřadu Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věci místních komunikací uzavřené dne , s účinností od z důvodu změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, kde se odnímá působnost speciálního stavebního úřadu obecním úřadům II. stupně a ukládá starostovi města Dohodu podepsat. Stránka 11 z 19

12 R17/56 Návrh na uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní smlouvy s obcí Pertoltice pod Ralskem ve věci výkonu agendy speciálního stavebního úřadu Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dohody o zrušení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věci místních komunikací uzavřené dne , s účinností od z důvodu změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, kde se odnímá působnost speciálního stavebního úřadu obecním úřadům II. stupně a ukládá starostovi města Dohodu podepsat. R17/57 Připojení města Mimoň k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Stránka 12 z 19 Rada města Mimoň schvaluje připojení města Mimoň k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2017 na budovu úřadu. R17/58 Informace firmy o ukončení provozu trhů F. Kaiser je nepřítomen přítomni 3 radní Rada města Mimoň bere na vědomí oznámení o ukončení provozu trhů firmou SLATR s.r.o., Zvoncovitá 1968, Praha 5, IČO a ukládá vyhlásit výběrové řízení na provozovatele pravidelných městských trhů. Hlasování pro 3 nepřítomen 1 R17/59 Návrh na podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH obcí na rok 2017 z rozpočtu MV GŘ HZS ČR Rada města Mimoň schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 a ukládá starostovi města žádost o dotaci podepsat. Manažerem projektu: Eva Kolaříková, vedoucí správního odboru Hlasování pro 3 nepřítomen 1

13 R17/60 Změna zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy Dodatek č. 2, kterým se mění Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mimoň ze dne a vzor Dohody o členství v JSDH. Dodatek zřizovací listiny a vzor Dohody je přílohou tohoto usnesení. R17/61 Směrnice Rady města Mimoň Pravidla o poskytování ocenění městem Mimoň k životním a společenským událostem Rada města Mimoň projednala a schvaluje směrnici č. X/2017 Pravidla o poskytování ocenění městem Mimoň k životním a společenským událostem a ukládá správnímu odboru změnit Směrnici č. 14/2004 Pravidla pro činnost poradních orgánů Rady města Mimoň a pro odměňování členů těchto orgánů. R17/62 Výroční zpráva Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období rok 2016 Rada města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období rok R17/63 Žádost Unie rodičů Gymnázia Mimoň o finanční příspěvek Rada města Mimoň neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Unii rodičů Gymnázia Mimoň na úhradu nákladů spojených s pronájmem Domu kultury Ralsko a doporučuje Unii rodičů Gymnázia Mimoň požádat o dotaci v rámci Dotačního fondu města Mimoň ve vyhlášených výzvách. K předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 stanoven termín od do do 17:00 hod. Potřebné informace zveřejněny na stránkách města. Stránka 13 z 19

14 R17/64 Žádost o souhlas s investičním záměrem, podání žádosti do IROP, výzva 47 projekt: Jazyková učebna a učebna přírodních věd Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň odkládá projednání doporučení Zastupitelstvu města Mimoň schválit podání žádosti o dotaci na akci Jazyková učebna a učebna přírodních věd pro Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace z programu Integrovaného regionálního operačního programu, ve 47. výzvě a zařadit do rozpočtu města na rok 2018 předfinancování akce z programu Integrovaného regionálního operačního programu Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace v rámci projektu Jazyková učebna a učebna přírodních věd pro Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace ve výši 5 mil. Kč. Z: SO T: R17/65 Směrnice dispoziční oprávnění a podpisové vzory Rada města Mimoň schvaluje Směrnici č. dispoziční oprávnění a podpisové vzory Městského úřadu Mimoň. R17/66 Žádost o odkoupení majetku Rada města Mimoň ukládá Finančnímu odboru poptat příspěvkové organizace ve smyslu zájmu o nepotřebný majetek. V případě nezájmu souhlasí Rada města Mimoň s prodejem. R17/67 Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č , Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , a ukládá starostovi tento dodatek podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Stránka 14 z 19

15 R17/68 Kamerový systém na Tyršově náměstí Rada města odkládá projednání řešení škody ve výši ,20 Kč v souvislosti s kamerami instalovanými na okružní křižovatce Tyršovo náměstí tak, že firma HITO na uvedeném místě, nainstaluje původní a městem zaplacené dvě kamery značky VIVOTEK. ZO: FO + tajemnice T: R17/69 Smlouva Divadlo J. Dvořáka Rada města Mimoň schvaluje smlouvu na divadelní představení s Divadelní společností Josefa Dvořáka se sídlem Žitomírská 46, Praha 10, IČ: DIČ: CZ a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R17/70 Darovací smlouvy Ples města 2017 Rada města Mimoň schvaluje uzavření darovacích smluv na pořádání Reprezentačního plesu města s firmami: HENIG - security servis, s.r.o. se sídlem 5. května 797, Česká Lípa, IČO , DIČ CZ ZOD Brniště a.s., Jáchymov 1, Brniště, IČO DIČ CZ Aleš Rampas, Mírová 125/3, Mimoň, IČO a ukládá starostovi města smlouvy, které jsou přílohou, podepsat. Z: starosta T: R17/71 Žádost o odpuštění nebo slevu na pronájmu kulturního domu Ralsko na akci Hasičský ples, který se konal 14. ledna 2017 Rada města Mimoň projednala a neschvaluje slevu Sboru dobrovolných hasičů Mimoň 75% za pronájem sálu v DKR Mimoň. Z: starosta T: Stránka 15 z 19

16 R17/72 Seznámení s výsledky Vyhodnocení rizik v Zahradnictví Mimoň, p. o. a návrh nápravy Rada města Mimoň bere na vědomí výsledky Vyhodnocení rizik 2016 v Zahradnictví Mimoň, p. o. vypracovanou firmou Ing. Ondrášek, Libina. R17/73 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Mimoň zahrnující lokality: Zahrádky pod sídlištěm Letná, Cyklostezka Ploučnice, úsek Mimoň, Potoční ulice Ploužnice a Úprava ramene okružní křižovatky, se společností SAUL, s.r.o., IČ , se sídlem U Domoviny 491/1, Liberec 4, a ukládá starostovi města tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který je přílohou usnesení, podepsat po schválení rozpočtu na rok Z: starosta T: R17/74 Nájemní smlouva s SVS - vodovod Svébořická Rada města Mimoň schvaluje znění nájemní smlouvy Mimoň-ul. Svébořická, prodloužení vodovodu v p.p.č. 3036, k.ú. Mimoň se Severočeskou vodárenskou společností a.s., která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rada města Mimoň ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat po doplnění všech náležitostí smlouvy. Z: starosta T: R17/75 Odmítnutí dotace ze Státního fondu kinematografie projekt Modernizace kina Domu kultury Ralsko v Mimoni (výměna sedaček) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odstoupení od přidělené dotace ze Státního fondu kinematografie projekt Modernizace kina Domu kultury Ralsko v Mimoni (výměna sedaček) dle znění důvodové zprávy. Stránka 16 z 19

17 R17/76 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu u koupaliště v Mimoni Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Stavební úpravy objektu u koupaliště v Mimoni firmě Josef Štípák, V Lukách 150, Mimoň, IČO Celková cena díla je ,93 Kč vč. DPH. R17/77 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Obnova koupaliště v Mimoni Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Obnova koupaliště v Mimoni firmě ZEMPRASTAV spol. s.r.o., Vidoň 12 - Tetín, Miletín, IČO Celková cena díla je ,00 Kč vč. DPH. R17/78 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava komunikace a chodníku ulice Komenského a Růžová Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Oprava komunikace a chodníku ulice Komenského a Růžová firmě ZEPOS RS s.r.o., Libuň 225, Libuň, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. R17/79 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: oprava ohradní zdi parku na parcele č v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: oprava ohradní zdi parku na parcele č v k.ú. Mimoň firmě C. Bau spol. s.r.o., Pod vsí 256, Praha 4, IČO Celková cena díla je ,82 Kč vč. DPH. Stránka 17 z 19

18 R17/80 Smlouva o spolupráci s SVS, a.s. k akci Mimoň, Komenského, Růžová rekonstrukce kanalizace a vodovodu Rada města Mimoň schvaluje Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby CL Mimoň, Komenského, Růžová rekonstrukce kanalizace a vodovodu s firmou Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO v upraveném znění a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po schválení rozpočtu na rok (příspěvek Severočeské vodárenské společnosti a.s. je Kč vč. DPH). R17/81 Zrušení veřejné zakázky: Nové líté TERACO v budově č.p. 120 Mimoň Rada města Mimoň schvaluje zrušení veřejné zakázky: Nové líté TERACO v budově č.p. 120 Mimoň. R17/82 Rekonstrukce ZŠ Pod Ralskem nutnost vyklizení bytu nájemce paní Kozáková Rada města Mimoň dle důvodové zprávy: 1. bere na vědomí informace o postupu při rekonstrukci prostorů v Luční 653, Mimoň, kam spadá i byt, jehož nájemcem je paní Kateřina Kozáková a ukládá odboru správy majetku zaslat informaci o rekonstrukci objektu a nutnosti vyklizení bytu nájemci bytu s tím, že bude postupováno v souladu s občanským zákoníkem a 2. schvaluje přidělení náhradního bytu o max. velikosti 1+2 z majetku města Mimoň nebo Mimoňské komunální paní Kateřině Kozákové, bytem Luční 653, Mimoň, bez výběrového řízení z důvodu náhrady bytu při rekonstrukci budovy Luční 653, Mimoň a uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní Kateřinou Kozákovou v případě, že bude přidělen byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Z: starosta T: R17/83 Schválení Programu prevence kriminality města Mimoň na období Rada města Mimoň schvaluje upravený Program prevence kriminality města Mimoň na období Stránka 18 z 19

19 R17/84 Úprava areálu bývalého letního kina Rada města Mimoně odkládá projednání úpravy areálu bývalého letního kina. Z: ORM T: (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 19 z 19

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/25 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 13. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.08.2018 od 14 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 5 UPRAVENO!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 241/18:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne 24. 1. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/208/2018 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1814/2018 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více