VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ"

Transkript

1 VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ Datum vydání:

2

3 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BĚHEM PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE STROJE POŽADAVKY NA PROSTOR POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY POŽADOVANÉ INSTALAČNÍ ROZMĚRY INSTALACE STROJE ROZBALENÍ UMÍSTĚNÍ STROJE NASTAVENÍ VÝŠKY SYSTÉMU RECYKLACE VODY INSTALACE NA PRYŽOVÝCH PATKÁCH MECHANICKÉ SPOJENÍ MEZI STROJEM A RECYKLAČNÍM SYSTÉMEM ELEKTRICKÁ INSTALACE NAPOJENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY NAPOJENÍ ODTOKU VODY ZPRACOVÁNÍ RECYKLOVANÉ VODY VLASTNOSTI NÁDRŽE NA RECYKLACI VODY ÚDRŽBA PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VODNÍ FILTRY PROGRAMOVÁNÍ RECYKLACE VODY PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY VÝBĚR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU POUŽITÍ PLOVÁKU V RECYKLAČNÍ NÁDRŽI VLIV RECYKLAČNÍHO SYSTÉMU NA MNOŽSTVÍ SIGNÁLŮ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU PŘÍKLAD PROGRAMU PRANÍ S RECYKLACÍ VODY _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 3

4 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Pokud se objeví jakýkoliv problém či závada, se kterými si nevíte rady, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Dodržujte všechny základní a platné bezpečnostní předpisy a zákony. Neobcházejte předpisy uvedené v manuálu a výstražné nápisy na štítcích. Štítky musí zůstat na stroji a musí být čitelné. Přístroj musí být připojen ke zdroji elektrické energie a uzemnění podle instalačního manuálu a v souladu s místními normami. Toto musí provést osoba s řádným oprávněním. Dodavatel nebo výrobce musí schválit jakékoliv změny týkající se instalace, které nejsou popsány v tomto instalačním manuálu. V opačném případě dodavatel ani výrobce nejsou zodpovědní za potenciální zranění obsluhy nebo za jakoukoli škodu. Zásahy do provedení stroje nebo jeho funkcí nejsou dovoleny a výrobce v takovýchto případech odmítá jakoukoli zodpovědnost. Vymezte nebezpečné plochy v prádelně a zamezte přístupu k nim během provozu stroje. Není dovoleno provozovat stroje se závadami, chybějícími částmi či otevřenými kryty. Ujistěte se, že nelze dosáhnout končetinami do prostoru vypouštěcích otvorů. Neskladujte hořlavé materiály v blízkosti stroje. Udržujte povrch stroje čistý, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neumývejte ani nestříkejte stroj tekoucí vodou. Pravidelně jednou za tři měsíce zkontrolujte správnou funkci uzemnění. Před provedením jakéhokoli zásahu do stroje odpojte přívod elektrické energie. Neprovádějte opravy jestliže je stroj v provozu. Při opravě nebo údržbě vždy proveďte odpojení stroje. Neopravujte ani nevyměňujte jakoukoli část v systému recyklace vody, nepokoušejte se o provádění servisu, pokud to není konkrétně doporučeno v instrukcích o údržbě. Každý jiný servis by měl být proveden kvalifikovaným servisním technikem. Instrukce a upozornění uvedená v tomto manuálu nezahrnují všechny podmínky a situace, ke kterým může dojít v průběhu instalace, údržby nebo provozu vašeho stroje. Toto musí být obecně srozumitelné. Opatrnost a péče jsou faktory, které nejsou zahrnuty v designu tohoto stroje. Je třeba, aby všechny osoby, které instalují, provozují nebo provádějí údržbu stroje měly řádnou kvalifikaci a byly obeznámeny s provozními předpisy. INSTALACE A SERVIS MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE SERVISNÍ ORGANIZACÍ S ŘÁDNÝM OPRÁVNĚNÍM BĚHEM PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ Jestliže zákazník zajišťuje dopravu nebo skladování, pak je nezbytné, aby se řídil předpisy výrobce, které se týkají dopravy, manipulace a skladování. V takovém případě není výrobce zodpovědný za jakékoli poškození stroje během přepravy. Stroj je před přepravou zabalen do dvojvrstvé kartónové bedny. Předpisy, týkající se přepravy, manipulace a skladování: - Pokud je stroj uskladněn ve volném prostoru, musí být chráněn proti mechanickému poškození a vlivům počasí. - Stroj musí být uskladněn tak, aby horní část směřovala vzhůru a stroj neležel na boku. - Z bezpečnostních důvodů nelze na sebe naskládat více než 4 recyklační systémy. - Maximální hmotnost, která může být naložena na recyklační systém je 50 kg / 110 lb. - Zamezte vlivu nepříznivých klimatických podmínek a nadměrné vlhkosti. Jestliže se teplota změní a to způsobí vlhkost, musíte zabránit pronikání vody pod a v okolí stroje, a také působení vody na kryty stroje. - Nestříkejte vodu přímo na stroj. 4 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

5 3. TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY BALENÍ: Šířka: Hloubka: Výška: ROZMĚRY STROJE: Šířka: Hloubka: Výška: ROZMĚRY 500 mm / 19,7 400 mm / 15,7 300 mm / 11,8 370 mm / 14,6 365 mm / 14,4 270 mm / 10,6 Minimální vzdálenost mezi stěnou a strojem 900 mm / 35,4 Netto Brutto Recyklační box: Elektrický systém stroje: Povolená odchylka napětí: Povolená odchylka frekvence: PŘÍPOJKA VODY: Přívod vody: Maximální teplota vody: Průměrná průtoková rychlost jednoho ventilu: HMOTNOST 14 kg / 31 lb 16 kg / 35 lb PROVEDENÍ STROJE Nerezová ocel / Galvanizovaná ocel ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE 1x V AC 50/60Hz 10% nominálního napětí 1% Hz PŘIPOJENÍ 75 mm / 2,95 90 C / 194 F 180 l/min PŘIPOJENÍ ODTOKU VODY: odtok vody: 76,2 mm / 3 Okolní teplota Relativní vlhkost PROVOZNÍ PODMÍNKY Tab.3 Od + 5 C (41 F) to + 45 C (113 F) 30 % 90 % bez kondenzace _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 5

6 4. INSTALACE STROJE 4.1. POŽADAVKY NA PROSTOR POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY Konstrukce stroje nedovoluje, aby byl stroj umístěn v prostředí, ve kterém by mohl přijít do styku se stříkající vodou. Neinstalujte stroj tam, kde by mohl být vystaven vlivům prostředí nebo nadměrné vlhkosti POŽADOVANÉ INSTALAČNÍ ROZMĚRY Jestliže nejsou požadavky týkající se instalačních rozměrů splněny, výrobce nemůže nést zodpovědnost za problémy spojené s přístupem ke stroji. Ponechejte volné místo o rozměru nejméně 0,9 m / 35,4 mezi zadním krytem stroje a stěnou. Nad strojem musí zůstat volný prostor z důvodu provádění údržby. A. Stroj B. Recyklační systém C. Přívod recyklačního systému D. Vypouštěcí hadice E. Odtok ze stroje F. Ochranná deska Obr Požadované instalační rozměry Popis k obr. výše: G. Odtok do odpadu H. Odtok do recyklační nádrže I. Odtok do kanálu J. Odtok do recyklační nádrže K. Vypouštěcí potrubí L. Stěna X1: Minimální vzdálenost 120 mm / 4,7 X2: Vzdálenost mezi vypouštěcím kanálem nebo potrubím musí být určena zřizovatelem odtokového systému. 6 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

7 4.2. INSTALACE STROJE ROZBALENÍ Po rozbalení zkontrolujte, zda není stroj poškozen a zda balení obsahuje veškeré příslušenství UMÍSTĚNÍ STROJE Systém recyklace vody musí být umístěn takovým způsobem, aby se střední linie odtoku ze stroje kryla se střední linií přívodního ventilu stroje pro recyklaci vody, jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku. Výrobce není zodpovědný za důsledky nesprávné instalace NASTAVENÍ VÝŠKY SYSTÉMU RECYKLACE VODY Dejte dvě zbývající svorky přes pryžovou hadici a umístěte pryžovou hadici přes vypouštěcí odtok ze stroje a přívod do systému recyklace vody. Systém recyklace vody můžete umístit několika způsoby v závislosti na typu pracího stroje, ke kterému bude systém recyklace vody připojen. První způsob je umístit stroj pouze na jeho čtyřech nastavitelných pryžových patkách na podlaze nebo na zvýšeném podkladu. Druhý způsob je upevnit stroj přímo na podlaze nebo na zvýšeném podkladu bez pryžových patek. V tabulce poskytuje výrobce způsoby instalace pro všechny typy pracích strojů. Výška uvedená v tabulce je zobrazena na obrázku pod tabulkou. PRACÍ STROJE VÝŠKA INSTALACE VYVÝŠENÍ Odpružené stroje Pevně ukotvené stroje 7 kg / 15 lb 106 / / kg / 18 lb 11 kg / 25 lb 14 kg / 30 lb 112 / / kg / 40 lb 132,5 / 5.21 Umístěte recyklační systém s pryžovými 24 kg / 50 lb patkami na vyvýšenou plochu 52,5 / kg / 18 lb 88 / / kg / 25 lb 14 kg / 30 lb 98 / / 0.7 Tab (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) Obr Nastavení výšky _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 7

8 INSTALACE NA PRYŽOVÝCH PATKÁCH RECYKLAČNÍ SYSTÉM BUDE PEVNĚ UMÍSTĚN NA PODLAHU NEBO VYVÝŠENÍ A MUSÍ SPOLEHLIVĚ STÁT NA VŠECH ČTYŘECH PATKÁCH STROJE A JEHO UMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO POMOCÍ VODNÍ VÁHY! - Pro nastavení pryžových patek: - Uvolněte pojistnou matici nad pryžovou patkou - Zašroubujte nebo odšroubujte patky do požadované polohy - Utáhněte pojistnou matici MECHANICKÉ SPOJENÍ MEZI STROJEM A RECYKLAČNÍM SYSTÉMEM - Odšroubujte šrouby, které upevňují umělohmotný vypouštěcí vývod k rámu stroje. - Umístěte ochrannou desku přes vypouštěcí otvor z pracího stroje. Připevněte ji k rámu pracího stroje pomocí šroubů, které jste předtím odšroubovali. - Upevněte druhou stranu ochranné desky k boční desce recyklačního systému pomocí dvou šroubů M6 a podložek. - Nakonec upevněte svorky hadice, které jsou umístěny na pryžové hadici na odtoku z pracího stroje a přívodu do stroje. - Umístění vstupů a výstupu s rozměry pro připojení recyklu jsou uvedeny v Manuálu k instalaci, údržbě a obsluze stroje - viz obr.1, tabulka ELEKTRICKÁ INSTALACE PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO PROUDU A UZEMNĚNÍ STROJE MŮŽE PROVÉST POUZE OPRÁVNĚNÝ PRACOVNÍK, KTERÝ MÁ PLATNOU KVALIFIKACI, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI. Systém recyklace vody je konstruován pro připojení k elektrické instalaci pracího stroje PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU PŘED INSTALACÍ VYPNĚTE HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. PŘÍVODNÍ SVORKY JSOU POD NAPĚTÍM, I KDYŽ JE HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNUTÝ. Pro připojení použijte kabel s měděnými vodiči, který je součástí dodávky (3 x 0.75 mm²) a je již připojen k cívkám vypouštěcích ventilů v recyklačním boxu. Postup: 1. Otevřete horní kryt pracího stroje. 2. Ze zadní strany stroje prorazte předcvaknutý otvor v zadním dolním panelu viz obrázek Do otvoru namontujte kabelovou průchodku, která je v příbalu stroje. 3. Kabel recyklačního boxu protáhněte do stroje touto průchodkou v dolní části stroje a připojte podle schématu: - hnědý vodič na konektor R - pin 2 - modrý vodič na svorku A2 stykače CFI případně na svorku A2 stykače CHT podle provedení stroje - zelenožlutý vodič na ochrannou svorku PE panelu přístrojů 4. Kabel připevněte pomocí vázacích pásků k stávajícím svazkům. 5. Propojte svorky R1 - DL13 pomocí dodaného oranžového vodiče. Připojení ventilu napouštění recyklované vody: - odpojte vodiče z napouštěcího ventilu I5 resp. I7 podle konfigurace stroje - na tyto vodiče napojte pomocí dodaných spojek kabel pro ovládání ventilu recyklované vody (3x0,75mm²) modrý - šedý hnědý - bílý č. 5(7) zeleno-žlutý - svorka PE - ze zadní strany stroje prorazte předcvaknutý otvor (poz.1) v zadním panelu viz obrázek Do otvoru namontujte kabelovou průchodku, která je v příbalu stroje. - kabel protáhněte touto průchodkou v horní části zadního panelu. - připojte cívku ventilu ovládání napouštění recyklované vody (není součásti dodávky, ovládací napětí V 50/60Hz) - Kabel zajistěte vhodným způsobem proti vytržení ze stroje nebo napouštěcího ventilu 8 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

9 4.4. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY PŘED INSTALACÍ STROJ VYPNĚTE. PŘÍVODNÍ SVORKY JSOU POD NAPĚTÍM I KDYŽ JE HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNUTÝ. 1 Obr Vstup kabelu pro ovládání ventilu (čerpadla) vody z recyklu 2 - Přívod vody z recyklu (vnější ø 19mm) - Odvrtejte vrtákem ø 15mm clonky do přívodu vody z recyklu (poz.2). Nedoporučujeme prorážení těchto clonek - může dojít k ucpání vodní cesty. Elektrické zapojení napouštění vody z recyklu do stoje: - Ovládání Vašeho recyklačního ventilu nebo recyklačního čerpadla napojte na vodič "našeho" napouštěcího ventilu (I5) nebo (I7). Tím pádem odpojíte od standardní funkce patřičný ventil. VÝROBCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠPATNOU FUNKCI PRACÍHO STROJE, POKUD JE PRO VENTIL RECYKLACE VODY POUŽIT JINÝ VENTIL NEŽ (I5) NEBO (I7). - Rozsah teploty: -10 C až 90 C - Tlak: 8 bar / 116 PSI - Přípojka: vnější průměr 19mm - Hadice i přípojka musí být odolná proti pracím chemikáliím. Je také možné použít hadici s lepšími vlastnostmi. Například: může být použita pryžová hadice EPDM _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 9

10 NAPOJENÍ ODTOKU VODY Odtok může být proveden několika způsoby, např.: Vypouštěcí kanál Vypouštěcí potrubí Vstup kabelu pro vypouštění do recyklu Obr VŠECHNY VYPOUŠTĚCÍ KANÁLY / POTRUBÍ MUSÍ BÝT ODVZDUŠNĚNÉ, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO ŘÁDNÉ VYPOUŠTĚNÍ. KANÁL / POTRUBÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NÍŽE NEŽ ODTOKY Z RECYKLAČNÍHO BOXU. NEZMENŠUJTE PRŮMĚR ODTOKU VODY NA PŘÍSTROJI. Vypouštěcí potrubí/vypouštěcí kanál musí mít kapacitu dostatečnou pro celkový výkon všech připojených strojů. Vždy, když je stroj připojen na vypouštěcí potrubí, musí být průměr trubice nebo šířka odpadového kanálu větší. Vypouštěcí kanál nebo potrubí musí mít minimální průřez 35 cm² / 5,4 čtverečních palců na instalovaný prací stroj, který je připojen na toto potrubí nebo kanál. Výpustě jsou umístěny na zadní straně recyklačního boxu. Jedna výpusť musí být napojena na odpadový kanál nebo potrubí. To je nejnižší výpusť na zadní straně stroje. Nejvyšší výpusť musí být napojena na vypouštěcí kanál nebo potrubí, které vede k recyklační nádrži vody. Abyste napojili výpusť na kanál nebo potrubí, můžete použít koleno, které je součástí dodávky. Koleno zajistěte svorkou. Požadované vzdálenosti pro instalaci vypouštěcího potrubí nebo kanálů najdete na obr ZPRACOVÁNÍ RECYKLOVANÉ VODY Recyklovaná voda musí být přefiltrovaná dříve než vstupuje do recyklační nádrže. Je nutno nainstalovat mechanický filtr, který filtruje drobné části (žmolky, knoflíky, papír, atd.) o velikosti 0,2 mm nebo větší. Vždy je lepší, aby sítko filtru bylo co nejhustší. Také zde musí být filtr na tlakové straně čerpadla. Je rovněž možné k mechanickému filtru instalovat přídavný chemický filtr. Výrobce doporučuje konzultovat instalaci filtru s odborníkem VLASTNOSTI NÁDRŽE NA RECYKLACI VODY INSTALACI RECYKLAČNÍ NÁDRŽE MOHOU PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÉ OSOBY S PŘÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ A TO V SOULADU S MÍSTNÍMI NORMAMI. Nádrž na recyklaci vody musí vyhovovat minimálně následujícím požadavkům: Nádrž musí být vyrobena v souladu se státními normami. Kapacita nádrže: kapacita se liší v závislosti na různých faktorech, je tedy nutno, aby její objem vypočítal oprávněný technický pracovník. Tyto faktory jsou: -počet kroků praní na prací stroj, ve které bude voda recyklována - programovatelné množství vody, která bude recyklovaná v kroku praní (toto množství je možno vyhledat v manuálu k instalaci a údržbě, nebo v programovacím manuálu pracího stroje) - počet pracích strojů, které budou přivádět vodu do recyklační nádrže - použití recyklované vody na prací stroj Nádrž musí mít přepadovou trubku do kanálu. Voda z kanálu nesmí téci zpět do recyklační nádrže. Systém potrubí a hadic, vodní čerpadlo a recyklační nádrž musí být z nerezavějícího materiálu. Musí být odolné proti vodě a chemikáliím, které se používají při praní. Nádrž musí být vybavena systémem, který plní nádrž čistou vodou minimálně na úroveň pracovní hladiny, v případě, že voda klesne pod minimum. Pokud tento požadavek není splněn a prací stroj není naplněný dostatečným množstvím recyklované vody, prací stroj nebude správně fungovat. Čerpadlo musí zajistit přepravu recyklované vody z nádrže do pracího stroje. Požadavky na čerpadlo závisí na počtu a typu pracích strojů, které budou připojeny k recyklačnímu systému. Maximální tlak čerpadla je 8 bar / 116 PSI. Vlastnosti čerpadla musí být vypočítány oprávněným technickým pracovníkem. 10 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

11 ! VÝSTRAHA! OHŘÍVÁNÍ VODY V RECYKLAČNÍ NÁDRŽI JE ZAKÁZÁNO. TOTO BY PORUŠILO ROVNOVÁHU TEPLOTY PRACÍHO STROJE A ZVÝŠILO PŮSOBENÍ ZBYTKOVÝCH CHEMIKÁLIÍ V RECYKLOVANÉ VODĚ, COŽ BY ZPŮSOBILO KOROZI CELÉ INSTALACE. 5. ÚDRŽBA! VÝSTRAHA! VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE! JE ZAKÁZÁNO JAKKOLI ZASAHOVAT DO FUNKCÍ STROJE A JEHO KONSTRUKCE. PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. V případě vážných poruch kontaktujte technický servis vašeho dodavatele. Pokud vyměňujete jakoukoli část stroje, nahraďte ji originálním dílem od vašeho dealera nebo objednaným prostřednictvím katalogu náhradních dílů PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA! VÝSTRAHA! HORKÉ ČÁSTI JE NUTNO NECHAT NEJPRVE VYCHLADNOUT! 1. Vizuálně zkontrolujte, zda vypouštěcí ventily, hadice a spoje nepropouští během procesu praní. 2. Je také důležité, aby se ventily řádně otevíraly a zavíraly. Hmatem se ujistěte, že voda nevytéká z ventilů do kanálu během kroku recyklace, tedy že hadice, která vede do kanálu, není mokrá. Pokud by k tomu došlo, kontaktujte kvalifikovaného technika. 3. Jestliže voda neodtéká plynule, vyčistěte odtok. Poznámka: vypouštěcí ventil do kanálu se otevírá a vypouštěcí ventil do recyklační nádrže se zavírá, jestliže dojde k přerušení přívodu elektrické energie VODNÍ FILTRY Recyklační instalace by měla být vybavena filtrem, což zajistí osoba, která provádí instalaci systému. Filtr je potřeba řádně čistit a tím předejít prodloužení plnění stroje vodou nebo špatné funkci vodních ventilů. V jakých intervalech se bude čištění provádět závisí na kvalitě vody, například na množství cizích částic ve vodovodním potrubí. 6. PROGRAMOVÁNÍ RECYKLACE VODY 6.1. PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY Pro recyklaci vody vyberte přívody I5 nebo I7 (podle provedeného elektrického zapojení napouštění vody z recyklu do stoje). Výběr ventilu bude záviset na naprogramované teplotě v pracím kroku (I5-horká voda, I7-studená voda). Ventily I5 a I7 nesplachují prací prášek v násypkách. Pokud má být spláchnut prášek v násypce, musí se recyklový ventil v daném kroku kombinovat s přímými ventily do násypky. Způsob programování pracích programů je možno najít v programovacím manuálu pracího stroje VÝBĚR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU Je nutné naprogramovat krok, který bude použit pro recyklaci vypouštěné vody. Vypouštěná voda může být recyklována pouze v kroku vypouštění a ždímání. Postupujte následovně: Vyberte konfigurační menu a nastavte parametr Vypouštěcí ventil 2 na ANO. Toto umožňuje programátoru výběr recyklačního ventilu. V kroku vypouštění nebo odstředění, musí být výpusť 2 naprogramovaná za účelem odtékání vypouštěné vody do recyklační nádrže. Pokud je naprogramována výpusť 1, bude vypouštěná voda vytékat do kanálu. Programování nebo úpravu kroku vypouštění nebo odstředění najdete v programovacím manuálu. Objednací kódy: Vypouštěcí ventil (normálně otevřený), PRI Vypouštěcí recyklační ventil (normálně uzavřený), PRI _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 11

12 6.3. POUŽITÍ PLOVÁKU V RECYKLAČNÍ NÁDRŽI Tato volba není povinná, ale doporučuje se instalovat hladinový spínač. Tento hladinový spínač musí být připojen k programátoru pomocí bezpotenciálového kontaktu. Viz obr Obr Reléový kontakt K1 musí být uzavřen, pokud je hladina vody příliš nízká. Svorka B je umístěna na levé straně, ve spodní části programátoru. Svorka A je umístěna přímo nad svorkou B. Programátor je umístěn uvnitř pracího stroje, přesněji uvnitř předního panelu (druhá strana displeje). Jestliže je parametr Check signal recycle v konfiguračním menu umístěn na yes, pak dá programátor signál, jakmile je hladina vody v recyklační nádrži příliš nízká VLIV RECYKLAČNÍHO SYSTÉMU NA MNOŽSTVÍ SIGNÁLŮ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU Výsledkem použití svorky běžně používané pro čerpadlo tekutého pracího prostředku pro řízení systému recyklace vody, je, že není již možné použít tuto svorku pro řízení čerpadla pro tekutý prací prostředek. Takže je možno použít o jedno čerpadlo méně. Omezenou svorku je možno uvést v elektrickém schématu pracího stroje PŘÍKLAD PROGRAMU PRANÍ S RECYKLACÍ VODY Informace: - I5 je připojena na recyklační ventil Požadavky: - Voda z druhého máchání musí být recyklována. - Použijte co nejvíce recyklované vody na předepírku, praní a první máchání. 12 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

13 ČÍSLO POSTUPU ČÍSLO KROKU NÁZEV KROKU FUNKCE PROGRAMÁTORU P01 St01 Předepírka P01 St02 Odstředění P01 St03 Praní P01 St04 Vypouštění P01 St05 1 máchání P01 St06 Odstředění P01 St07 2 máchání P01 St08 Odstředění P01 St09 3 máchání P01 St10 Odstředění Tab.6.5. PŘEDEPÍRKA TEPLOTA 40 C (104 F) HLADINA XX PŘÍVODY 5 (recyklovaná voda), 1 ČAS 04.0 MIN ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 00.5 MIN PRANÍ TEPLOTA 60 C (140 F) HLADINA XX PŘÍVODY 5 (recyklovaná voda), 6 ČAS 09.0 MIN VYPOUŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 00.5 MIN MÁCHÁNÍ HLADINA XX PŘÍVODY 7 (recyklovaná voda), 2 ČAS 01.5 MIN VYPOUŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 00.5 MIN MÁCHÁNÍ HLADINA XX PŘÍVODY 1, 2 ČAS 01.5 MIN ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 2 ČAS 00.5 MIN MÁCHÁNÍ HLADINA XX PŘÍVODY 4 [použití aviváže] ČAS 02.0 MIN ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 04.5 MIN XX - Tato hodnota se u jednotlivých typů strojů liší. Hodnoty pro jednotlivé typy jsou uvedeny v programovacím manuálu pracího stroje. Výsledek následujících výběrů je: VYPOUŠTĚNÍ: 1 Vypouštěná voda vytéká do kanálu. VYPOUŠTĚNÍ: 2 Vypouštěná voda vytéká do recyklační nádrže _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 13

14

15

16 TYP STROJE: DŮLEŽITÉ! PROGRAMÁTOR: ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR DATUM INSTALACE: INSTALACI PROVEDL: VÝROBNÍ ČÍSLO: ELEKTRICKÉ ÚDAJE:...VOLT...FÁZE...Hz POZNÁMKA: JAKÝKOLI KONTAKT S VAŠÍM DEALEREM, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI STROJE NEBO NÁHRADNÍCH DÍLU, MUSÍ OBSAHOVAT VÝŠE UVEDENOU IDENTIFIKACI. DBEJTE, ABY BYL TENTO MANUÁL ULOŽEN NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ. DEALER:

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace QuickStand navržený společností Humanscale je jedinečný produkt montovaný na pracovní stůl, vhodný při sezení i stání, který podporuje aktivitu uživatele a snadno začleňuje pohyb

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více