NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače můžete na tomto budíku dále zvolit na jeho displeji zobrazení naměřené pokojové nebo venkovní teploty. Tento přístroj můžete jednoduše položit například na stůl nebo provést jeho zavěšení na stěnu.

2 Obsah Strana Úvod... 3 Časový rádiový signál DCF Základní popis multifunkčních hodin... 4 SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA HODIN... 4 Vložení baterií... 6 Osvětlení displeje (zadní podsvícení)... 6 Režimy zobrazení času... 6 Zobrazení data (kalendáře) a nastaveného času buzení... 7 Poznámky k příjmu časového signálu DCF Ruční nastavení času, data a jazyka zkratky dnů v týdnu... 9 Nastavení času buzení aktivace a deaktivace funkce buzení ZAPNUTÍ FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ - DOSPÁVÁNÍ (SNOOZE) VYPNUTÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU BUZENÍ PO JEHO ZAZNĚNÍ Symboly měsíčních fází Měření pokojové a venkovní teploty ZOBRAZENÍ MAXIMÁLNÍCH A MINIMÁLNÍCH TEPLOT VYMAZÁNÍ MAXIMÁLNÍCH A MINIMÁLNÍCH TEPLOT Z PAMĚTI PŘÍSTROJE Umístění senzoru měření venkovní teploty Umístění multifunkčních hodin Zpětné nastavení hodin na základní parametry (RESET) Čištění a údržba (bezpečnostní předpisy) Technické údaje

3 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho budíku s hodinami řízenými časovým rádiovým signálem DCF-77 a se zobrazením měsíčních fází pro každý den v rozmezí od roku 1990 až do roku Obsluha těchto hodin je velmi jednoduchá a bez komplikací. Tyto hodiny Vám zobrazí naprosto přesný čas, ukáží Vám pokojovou a venkovní teplotu se zobrazením maximálních a minimálních naměřených hodnot. Kromě jiného Vás tyto hodiny vzbudí v nastavený čas pomocí zvyšujícího se akustického signálu (crescendo). Budík těchto hodin je dále vybaven funkcí opakovaného buzení (dospávání) v intervalu (s přerušením) po 8 minutách. Velký přehledný displej z tekutých krystalů (LCD), který je rozdělen do 4 segmentů, je vybaven osvětlením (zadním podsvícením). Přečtením tohoto návodu k obsluze se podrobně seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi těchto multifunkčních hodin. Časový rádiový signál DCF-77 DCF-77 je vysílač časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 khz) a jehož dosah je cca km. Tento vysílač, který je umístěn v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem, šíří a kóduje časový signál ( DCF-77 ) césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka času činí méně než 1 sekundu za 1 milion let. Tento signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a změny data. Pokud se Vaše hodiny budou nacházet v dosahu příjmu z tohoto vysílače, pak začnou tento časový signál přijímat, provedou jeho dekódování a budou po celý rok zobrazovat přesný čas, a to nezávisle na letním nebo normálním (zimním) čase. Příjem je závislý na zeměpisných a stavebních podmínkách. V normálních podmínkách lze tento signál zachytit bez problému až do vzdálenosti km od vysílače ve Frankfurtu nad Mohanem. Po vložení baterií začnou hodiny okamžitě a automaticky tento časový signál DCF-77 vyhledávat. V normálních podmínkách (v bezpečné vzdálenosti od zdrojů rušení, jako jsou např. televizní přijímače, monitory počítačů) trvá zachycení časového signálu asi 2 až 10 minut viz dále kapitola Poznámky k příjmu časového signálu DCF-77. Pokud by Vaše hodiny po vložení baterií tento signál nezachytily během 10 minut (nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli příslušné kontroly - viz dále kapitola Poznámky k příjmu časového signálu DCF-77, a pokud i poté hodiny tento signál nezachytí, proveďte ruční nastavení času (viz dále kapitola Ruční nastavení času, data a jazyka zkratky dnů v týdnu ). Hodiny budou poté pracovat jako normální křemenné hodiny (řízené krystalem). 3

4 Základní popis multifunkčních hodin Součásti a ovládací tlačítka hodin 4

5 A B C D Symbol vysílače rádiového časového signálu DCF-77 (symbol příjmu). Velké tlačítko SNOOZE (na horní straně přístroje) Tlačítko opakovaného buzení (dospávání) po spuštění akustického signálu buzení (alarmu) a tlačítko osvětlení displeje na dobu 3 sekund. Displej se 4 segmenty Zobrazení času, data, nastavení alarmu (buzení), teploty a měsíčních fází. Zobrazení aktuální měsíční fáze pomocí 8 různých symbolů měsíčních fází. E Symbol zvonečku, který se objeví na displeji, jakmile se z budíku ozve akustický signál buzení (alarmu) bude-li zapnuta funkce buzení. F Indikátor buzení (alarmu) Tento indikátor se objeví na displeji při zobrazení nastaveného času buzení. G Symbol upozorňující na vybité baterie. H Tlačítka a (nahoru a dolů) Zvýšení nebo snížení hodnoty při provádění nastavení a zobrazení měsíční fáze pro určitý den. I J K L M N O P Q Tlačítko CLOCK Přepínání mezi zobrazením data (kalendáře) a času nebo aktivace ručního nastavení data a času (případně jazyka zkratek dnů v týdnu). Tlačítko ALARM Zobrazení nastaveného času buzení nebo aktivace či deaktivace funkce buzení. Tlačítko MEM Zobrazení do paměti přístroje uložených maximálních a minimálních naměřených hodnot pokojové a venkovní teploty + vymazání této paměti. Přepínač (volič) IN / OUT Přepnutí mezi zobrazením naměřené pokojové nebo venkovní teploty. Senzor měření venkovní teploty. Zdířka pro připojení konektoru kabelu senzoru měření venkovní teploty. Otvor s tlačítkem RESET Zpětné nastavení hodin na dílenské parametry. Bateriové pouzdro (pro 2 mikrotužkové baterie typu AAA ). Opěrka pro postavení přístroje (po jejím vyklopení) na rovnou plochu (stůl). 5

6 Vložení baterií 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně přístroje. 2. Vložte do tohoto pouzdra 2 mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA správnou polaritou viz označení (+) a (-) v bateriovém pouzdru. 3. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. Důležité upozornění: Z důvodů delší životnosti používejte k napájení stanice raději alkalické baterie. Nepoužívejte k napájení hodin akumulátory, neboť mají nižší napětí než obyčejné baterie. Jakmile se na displeji hodin objeví v segmentu zobrazení času symbol výměnu obou baterií., proveďte Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci baterií, akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby (kontejnery) v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Osvětlení displeje (zadní podsvícení) Stiskněte na horní straně přístroje 1 x velké tlačítko SNOOZE. Tímto způsobem zapnete osvětlení displeje na dobu 3 sekund. Režimy zobrazení času Stiskněte v normálním režimu zobrazení data (kalendáře) na přední straně přístroje 1 x tlačítko CLOCK. Tímto způsobem zobrazíte na displeji hodin buďto hodiny : minuty - sekundy nebo hodiny : minuty zkratku dne v týdnu. Čas je na displeji hodin zobrazován ve 24-hodinovém formátu. Bude-li na displeji hodin zobrazen nastavený čas buzení, pak jedním stisknutím tlačítka CLOCK zobrazíte na displeji datum (kalendář). Po dalším stisknutím tohoto tlačítka se na displeji hodin objeví opět normální zobrazení času. 6

7 Hodina : minuta - zkratka dne v týdnu Hodina : minuta - sekundy Zobrazení data (kalendáře) a nastaveného času buzení Tato zobrazení se nacházejí ve stejném (druhém) segmentu displeje). Datum na displeji hodin je zobrazováno ve formátu den v měsíci - měsíc v roce. Stiskněte v normálním režimu zobrazení data (kalendáře) na horní straně přístroje 1 x tlačítko ALARM. Tímto způsobem zobrazíte na displeji hodin nastavený čas buzení. Dalším stisknutím tlačítka ALARM zapnete funkci buzení (alarmu) a případným dalším stisknutím tlačítka ALARM funkci buzení (alarmu) vypnete. Po stisknutí tlačítka CLOCK se na displeji hodin objeví opět normální zobrazení času. Kalendář Čas buzení 7

8 Poznámky k příjmu časového signálu DCF-77 Tyto hodiny jsou přizpůsobeny k automatickému příjmu časového signálu DCF-77, pokud se budou nacházet v dosahu příjmu vysílače tohoto signálu. K synchronizaci času a k jeho opravě dochází každou celou hodinu, a pokud byly čas a datum nastaveny ručně, dojde k automatickému přepsání těchto nastavení. Čas bude zpočátku nastaven na 00:00:00 hodin a datum bude nastaveno na 1-1 (1. ledna), pondělí. Zachytí-li hodiny nerušený příjem časového signálu DCF-77, pak se během příjmu tohoto signálu objeví na displeji blikající symbol antény vysílače, který zůstane dále na displeji viditelný a tento signál přepíše čas, který byl v hodinách nastaven ručně. Silný signál Slabý signál Žádný signál Příjem signálu Po úspěšném nebo neúspěšném příjmu tohoto signálu přestane na displeji symbol vysílače blikat a na displeji se dále zobrazí síla příjmu časového signálu DCF-77 (viz vyobrazení výše). Pokud by Vaše hodiny po vložení baterií (nebo po stisknutí tlačítka zpětného nastavení RESET ) tento signál nezachytily během 10 minut (nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli kontrolu podle následujících bodů, a pokud i poté hodiny tento signál nezachytí, proveďte ruční nastavení času (viz dále kapitola Ruční nastavení času, data a jazyka komunikace ). Hodiny stanice budou poté pracovat jako normální křemenné hodiny (řízené krystalem). 1. Vzdálenost hodin od zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů nebo televizní přijímače, by měla být alespoň 1,5 až 2 metry. 2. Nedávejte hodiny do blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí. 3. V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem signálu DCF-77 podle podmínek slabší. V externích případech umístěte hodiny poblíž okna a/nebo hodinami otočte zadní nebo přední stranou směrem k vysílači ve Frankfurtu nad Mohanem. Hodiny však neumisťujte v těchto případech do bezprostřední blízkosti kovových rámů nebo jiných kovových konstrukcí. Mnozí lidé žijí v oblastech, ve kterých atmosférické poruchy brání příjmu časového signálu DCF-77. V noci mívá toto rušení podstatně nižší intenzitu, takže lze v této době tento signál zachytit. Pouze jediné zachycení příjmu časového rádiového signálu DCF-77 v jednom dni (třeba i v noci) stačí k tomu, aby se odchylka času těchto hodin udržela po dobu 24 hodin s přesností 0,5 sekundy. 8

9 Ruční nastavení času, data a jazyka zkratky dnů v týdnu Upozornění: Hodiny se pokusí i po ručním nastavení času o zachycení rádiového časového signálu DCF-77. Přijmou-li hodiny tento signál, přepíše automaticky tento časový signál ručně nastavený čas a nastavené datum. Během pokusů o zachycení tohoto signálu bliká na displeji symbol vysílače (příjmu rádiového časového signálu DCF-77 ). 1. Stiskněte v režimu zobrazení kalendáře tlačítko CLOCK a podržte toto tlačítko stisknuté cca 2 sekundy. Tím přepnete hodiny do režimu ručního nastavení. Na displeji hodin začne blikat údaj pro nastavení správného roku. 2. Postupným tisknutím tlačítka nebo nastavte příslušný rok. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím nastavení. 3. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka CLOCK. 4. Proveďte dále obdobným způsobem příslušná nastavení měsíce v roce, data (dne v měsíci), jazyka zobrazení na displeji, zkratky dne v týdnu, času v hodinách a v minutách. Při nastavování budou na displeji stanice blikat příslušná pole pro provedení příslušných zadání. K nastavení použijte tlačítka. Tlačítko v tomto režimu nastavení nefunguje. 5. Provedená nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka CLOCK. Jako jazyk zobrazení na displeji můžete nastavit angličtinu nebo němčinu. Názvy dnů v týdnů budou poté zobrazovány jako následující zkratky: Zkratka Anglicky Zkratka Německy Česky Mo Monday Mo Montag Pondělí Tu Tuesday DI Dienstag Úterý WE Wednesday MI Mittwoch Středa TH Thursday Do Donnerstag Čtvrtek Fr Friday Fr Freitag Pátek SA Saturday SA Samstag Sobota Su Sunday So Sonntag Neděle 6. Po nastavení správného času v minutách stiskněte znovu tlačítko CLOCK a přepněte tím hodiny do normálního zobrazení času. Při seřizování hodin dojde k vynulování sekund. 9

10 Nastavení času buzení aktivace a deaktivace funkce buzení 1. Stiskněte v normálním režimu zobrazení tlačítko ALARM a podržte toto tlačítko stisknuté cca 2 sekundy. Tím přepnete hodiny do režimu nastavení času buzení. Na displeji hodin začne blikat údaj pro nastavení požadované hodiny buzení. 2. Postupným tisknutím tlačítka nebo nastavte požadovanou hodinu buzení. Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím nastavení. 3. Provedené nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka ALARM. Poté nastavte stejným způsobem požadovanou minutu buzení a toto nastavení opět potvrďte krátkým stisknutím tlačítka ALARM. Po provedení tohoto nastavení dojde k automatickému zapnutí funkce buzení (alarmu). Funkci buzení vypnete dalším stisknutím tlačítka ALARM. Z displeje hodin zmizí symbol zvonečku. V nastavený čas buzení dojde k osvětlení displeje na do dobu 3 sekundy a z přístroje se ozve zvyšující se akustický signál (crescendo) se třemi stupni hlasitosti po dobu 1 minuty (pokud mezitím funkci buzení nevypnete). Zapnutí funkce opakovaného buzení - dospávání (SNOOZE) Aktivaci režimu opakovaného buzení provedete stisknutím tlačítka SNOOZE, jakmile se z přístroje ozve akustický signál buzení. Buzení bude poté potlačeno (přerušeno) na dobu 8 minut a po uplynutí této doby zazní automaticky znovu akustický signál buzení viz též následující odstavec Vypnutí akustického signálu buzení po jeho zaznění. Vypnutí akustického signálu buzení po jeho zaznění Toto provedete stisknutím libovolného ovládacího tlačítka (kromě tlačítka SNOOZE ). V tomto případě bude buzení přerušeno na dobu 24 hodin (do příštího dne). Vypnutí akustické signálu s konečnou platností provedete podle odstavce Nastavení času buzení aktivace a deaktivace funkce buzení. 10

11 Symboly měsíčních fází Tyto hodiny jsou vybaveny symbolickým (kinematickým) zobrazením měsíčních fází (celkem 8 symbolů). Zvolený symbol měsíční fáze zůstane zobrazený na displeji hodin po dobu 5 sekund. Bude-li se jednat o úplněk, bude tento symbol blikat. Stisknutím tlačítka nebo vyhledáte zobrazení měsíční fáze pro určitý den. Tímto způsobem přepněte hodiny do režimu vyhledání měsíčních fází. Podržíte-li tlačítko nebo stisknuté můžete listovat v zobrazení měsíčních fází od roku 1990 do roku 2039 (v intervalech po 1 dni). Pokud nestisknete znovu během 10 sekund tlačítko nebo, přepnou se hodiny opět do naposledy zvoleného režimu zobrazení. Symboly měsíčních fází na displeji hodin jsou zobrazovány v závislosti na nastavení kalendáře po celý rok v následujících 8 fázích: Novoluní (nový Měsíc) Přibývající (dorůstající) Měsíc 1/4 Přibývající (dorůstající) Měsíc 1/2 (půlměsíc) Přibývající (dorůstající) Měsíc 3/4 Úplněk Ubývající (couvající) Měsíc 1/4 Ubývající (couvající) Měsíc 1/2 (půlměsíc) Ubývající (couvající) Měsíc 3/4 11

12 Měření pokojové a venkovní teploty Při měření pokojové teploty odpojte senzor měření venkovní teploty od přístroje a přepněte volič na zadní straně přístroje do polohy IN (= pokojová teplota). Při měření venkovní teploty zapojte konektor kabelu senzoru měření venkovní teploty do příslušné zdířky na přístroji a přepněte volič na zadní straně přístroje do polohy OUT (= venkovní teplota). Teplota je na displeji hodin zobrazována ve stupních Celsia ( C) v rozmezí od 50 C do + 70 C. Bude-li skutečná teplota vyšší nebo nižší než výše uvedený rozsah, zobrazí se na displeji hodin hodnota 70 C nebo 50 C. Zobrazení maximálních a minimálních teplot Naměřené maximální a minimální teploty jsou automaticky ukládány do paměti přístroje. Postupným tisknutím tlačítka MEM zobrazíte postupně všechny maximální i minimální naměřené pokojové i venkovní teploty. Společně s těmito hodnotami teplot se na displeji hodin zobrazí indikátory MAX nebo MIN. Vymazání maximálních a minimálních teplot z paměti přístroje Stisknutím tlačítka MEM a jeho podržením po dobu 2 sekundy vymažete všechny do paměti uložené hodnoty maximálních a minimálních teplot. Pokud nyní stisknete znovu tlačítko MEM, budou se na displeji hodin zobrazovat aktuálně naměřené hodnoty teplot tak dlouho, dokud přístroj opět nezaznamená nově naměřené maximální nebo minimální hodnoty. Umístění senzoru měření venkovní teploty Dejte tento senzor na takové místo, kde hodláte provádět měření venkovní teploty. Nevystavujte tento senzor přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu. 12

13 Umístění multifunkčních hodin Postavení přístroje na rovnou plochu Zavěšení přístroje na stěnu Tento přístroj můžete po vyklopení opěrky na jeho zadní straně postavit na rovnou plochu (na stůl) nebo jej můžete zavěsit na stěnu (na vhodný šroubek či vrut) za tímto účelem jsou hodiny vybaveny na své zadní straně otvorem pro zavěšení na stěnu. Zpětné nastavení hodin na základní parametry (RESET) Zpětné nastavení hodin na dílenské parametry je třeba provést tehdy, jestliže hodiny přestanou správně fungovat. Stiskněte v tomto případě (například pomocí otevřené kancelářské sponky) tlačítko RESET na zadní straně hodin. Po této akci budou hodiny nastaveny na následující základní parametry: rok: 1997, datum 1.1, čas : 12:00 hodin, čas buzení: 06:00 a vypnutí funkce buzení. 13

14 Čištění a údržba (bezpečnostní předpisy) Tento přístroj Vám bude při šetrném zacházení sloužit mnoho let. Dodržujte však prosím následující pokyny: Nenamáčejte přístroj nikdy do vody nebo do jiných kapalin. Mokrý přístroj okamžitě osušte hadříkem bez chloupků nebo utěrkou na nádobí. Zabraňte při používání hodin a senzoru extrémním výkyvům teplot, silným vibracím a nárazům, neboť by to mohlo vést k jejich poškození nebo k nesprávným naměřeným hodnotám. Nevystavujte hodiny působení prachu. K čištění displeje a pouzdra přístroje používejte jen měkký, mírně navlhčený hadřík (bez žmolků a chloupků). Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje. Slabé (vybité) baterie okamžitě vyměňte, abyste zabránili jejich vytečení a poškození přístroje. Při výměně baterií používejte jen doporučené typy. Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroj přineste k prodejci a nechte jej odborně přezkoušet. Otevření pouzdra přístroje nebo neodborné zacházení vedou k zániku záruky. Přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky a nepatří rukou malých dětí! Nenechávejte přístroj v dosahu dětí! Technické údaje Rozsah měření teploty pokojová teplota venkovní teplota Dálka kabelu venkovního senzoru : 330 cm Zobrazení času Přesnost Akustický signál buzení Opakované buzení Napájení Rozměry (v x š x h) Hmotnost : : - 5 C do + 50 C s rozlišením po 0,1 C - 50 C do + 70 C s rozlišením po 0,1 C : 24-hodinový formát zobrazení času Časový signál DCF-77 nebo ruční nastavení : ± 0,5 s / den : 1 minuta, crescendo : Interval 8 minut : 2 mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA : 125 x 103,5 x 26 mm Provozní teplota : - 5 C až + 50 C : 193 g (bez baterií), s bateriemi cca 218 g 14

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah Bezdrátová meteorologická stanice TE831X Obj. č.: 64 63 29 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58 NÁVOD K OBSLUZE Použití výrobku... 2 Rozsah dodávky... 2 Funkce a charakteristické vlastnosti výrobku... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky zařízení... 4 Instalace baterií... 5 Instalace baterií

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin řízených časovým rádiovým signálem DCF-77 (MSF-60) s předpovědí počasí. Obsluha těchto hodin (této meteorologické

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více