NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač zobrazí na svém displeji i počet srdečních tepů za minutu a spotřebovanou energii k kilokaloriích. A protože oba senzory vysílají naměřené hodnoty bezdrátově, nemusíte ke svému jízdnímu kolu připojovat žádné kabely, které by Vám ztěžovaly požitek z jízdy.

2 Obsah Strana Účel použití počítače...2 Příslušenství počítače...3 Součásti objímky s držákem počítače...3 Součásti tachosenzoru...4 Montáž objímky a držáku počítače na řídítka...4 Montáž tachosenzoru (vysílače)...5 Připevnění prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku...6 Ovládací tlačítka počítače a jeho uvedení do provozu...7 Odečítání naměřených a vypočtených hodnot na displeji...10 Spuštění měření rychlosti...11 Spuštění měření pulsu (srdeční frekvence)...12 Nastavení osvětlení displeje...12 Určení (zadání) cílové tréninkové zóny (stupně namáhání)...13 Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu...13 Správné plánování cvičení...13 Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny)...14 Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón)...14 Vynulování naměřených a vypočtených hodnot...15 Zobrazení na displeji a funkce počítače (jízdní kolo)...16 Zobrazení na displeji a funkce počítače (srdeční frekvence)...17 Automatické zapínání a vypínání počítače...17 Zjištění velikosti ráfku (obvodu kola)...18 Výměna (vložení) baterií...19 Počítač...19 Tachosenzor (vysílač)...19 Snímací pás srdeční frekvence (vysílač)...20 Případné závady a jejich odstranění...20 Účel použití počítače Tento bezdrátový počítač s měřením srdeční frekvence je určen k zobrazení určitých údajů, které se týkají jízdního kola. Toto zařízení pracuje bezdrátově, přenos signálů (naměřené rychlosti) mezi magnetickým senzorem (tachosenzorem) jakožimezi prsním pásem snímání srdeční frekvence a počítačem je uskutečňován pomocí rádiových vln. Toto zařízení je určeno pouze pro montáž na obvyklá jízdní kola a nesmí omezit bezpečnost jejich provozu. Montáž na motocykly není dovolena. Jiný způsob použití výrobku, než bylo výše uvedeno, není dovolen. ECHO-XW firmy ECHOWELL je velice praktický přístroj pro všechny jízdní kola, neboť na jeho přehledném displeji můžete sledovat stupeň vynaložené námahy při provádění tréninku podle počtu změřených srdečních tepů za minutu a podle spotřebovaných kalorií. 2

3 Příslušenství počítače Počítač Elastický prsní pás snímání pulsu (vysílač) Montážní objímka s držákem počítače Vysílač (tachosenzor) Součásti objímky s držákem počítače 1. Objímka na řídítka 5. 1 pryžová protiskluzová vložka 9,9 cm 2. Držák počítače 6. Šroubek M4 x Kolenová spojka 7. 2 šroubky M4 x pryžové protiskluzové vložky 7 cm 8. 3 matice M4 3

4 Součásti tachosenzoru 9. Šroubek M3 x Magnet 10. Matice M3 15. Kroužek 11. Držák (přezka) pásu (řemínku) senzoru 16. Šroubek M6 x Pás (řemínek) k připevnění senzoru 17. Tachosenzor pryžové protiskluzové vložky 5 cm Montáž objímky a držáku počítače na řídítka Zvolte vhodnou protiskluzovou pryžovou vložku k utěsnění objímky na řídítkách. Tato objímka nesmí na řídítkách klouzat. Nastavte objímku, kolenovou spojku a držák počítače na řídítkách do vyhovujícího úhlu a zajistěte všechny tyto součásti přiloženými šroubky a maticemi. 4

5 Montáž tachosenzoru (vysílače) Tachosenzor připevněte pomocí přiloženého pásu (řemínku) na vidlici předního kola podle následujícího vyobrazení. Poté připevněte (přišroubujte) magnet na špici (paprsek) předního kola pomocí přiloženého šroubu a kroužku. Magnet musí být při montáži vyrovnán s tachosenzorem a vzdálenost magnetu od senzoru při vyrovnání s vidlicí předního kola musí být max. 5 mm. A = poloha magnetu pro kulaté špice. B = poloha magnetu pro ploché špice C = správně provedené vyrovnání tachozenzoru ve vzdálenosti větší než cca 45 cm od počítače. 5

6 Připevnění prsního pásu snímání srdeční frekvence k hrudníku 1. Uzavřete přezku pásu na jednom konci, položte prsní pás okolo svého hrudníku a uvolněte pryžový upínací pás (obr. 1 až obr. 3). 2. Nastavte vyhovující délku pryžového upínacího pásu tak, aby tento upínací pás těsně a přitom pohodně přiléhal k Vašemu hrudníku. Poté uzavřete přezku na druhém konci pásu (obr. 4). 3. Senzor snímání srdeční frekvence (vysílač) umístěte doprostřed svých prsou takovým způsobem, aby zadní strana tohoto senzoru přiléhala těsně k pokožce Vašeho hrudníku (viz obr. 5 a 6). 4. Při měření srdeční frekvence musíte mít tento pás připevněn ke svému hrudníku. K zajištění nerušeného přenosu naměřené srdeční frekvence by neměl být tento senzor (pás) vzdálen více než 1 m od počítače. 6

7 Ovládací tlačítka počítače a jeho uvedení do provozu Vymazání všech dat (zpětné nastavení počítače) 1) Po zapnutí počítače (například po roztočení předního kola) se na jeho displeji zobrazí nejprve krátce všechny jeho segmenty a poté nastavte levým tlačítkem C (+) jednotku měření rychlosti M/H (míle za hodinu) nebo KM/H (kilometry za hodinu). 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 7

8 2) Nyní nastavte (zadejte) levým tlačítkem C (+) velikost obvodu ráfku předního kola. 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 3) Nyní vynulujte nebo nastavte levým tlačítkem C (+) celkovou ujetou vzdálenost (ODO). 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 4) Nyní levým tlačítkem C (+) nastavte správný čas (CLK) a dále 12-hodinový (12h) nebo 24-hodinový (24h) formát času. Doporučujeme nastavení 24-hodinového formátu zobrazení času. 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 5) Nyní levým tlačítkem C (+) zvolte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) akustického signálu. 8

9 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 6) Nyní levým tlačítkem C (+) zvolte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) osvětlení displeje a čas, kdy má docházet k zapínání osvětlení displeje počítače. 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 7) Nyní levým tlačítkem C (+) nastavte takzvanou cílovou zónu tréninku (t1 t6) neboli stupeň namáhání při tréninku (T-Z = target zone). 2 sekundy Potvrďte toto nastavení stisknutím pravého tlačítka P (2 sekundy) a přejděte k dalšímu nastavení. 9

10 8) Jako poslední proveďte nastavení údajů o své osobě nebo o sobě, která bude tento počítač používat (neboli takzvané informace o uživateli USR : jedná se o zadání pohlaví, stáří (AGE) a tělesné hmotnosti v kilogramech (KG) nebo v librách (lb). Potvrďte toto nastavení stisknutím tlačítka C-SET. Tím uložíte tato všechna provedená nastavení a zadání do paměti počítače. Podržíte-li při provádění nastavení levé tlačítko C (+) déle stisknuté, urychlíte tím příslušná nastavení (příslušné hodnoty se budou rychleji zvyšovat). Odečítání naměřených a vypočtených hodnot na displeji Postupným tisknutím levého tlačítka C (= cycle) zobrazíte na displeji počítače následující údaje, které se týkají jízdního kola: 10

11 Postupným tisknutím pravého tlačítka P (puls) zobrazíte na displeji počítače následující údaje, které se srdeční frekvence, tréninkových zón (stupně namáhání) a spotřeby energie v kilokaloriích: Stisknutím tlačítka C-set na zadní straně počítače (například otevřenou kancelářskou sponkou nebo hrotem náplně propisovačky) přepnete počítač do režimu nastavení údajů o jízdním kole (zpětné nastavení, vynulování). Postupným tisknutím tohoto tlačítka můžete provést následující změny: Nastavení velikosti obvodu ráfku předního kola, vynulování (nastavení) počtu celkových ujetých kilometrů (celkové ujeté vzdálenosti), nastavení času, zapnutí nebo vypnutí akustické signalizace, zapnutí nebo vypnutí osvětlení displeje a zpět k nastavení velikosti obvodu ráfku kola. Stisknutím tlačítka P-set na zadní straně počítače (například otevřenou kancelářskou sponkou nebo hrotem náplně propisovačky) přepnete počítač do režimu nastavení údajů o srdeční frekvenci (zpětné nastavení, vynulování). Postupným tisknutím tohoto tlačítka můžete provést následující změny: Nastavení tréninkových zón (intenzity namáhání) a údaje o své osobě (uživatelské údaje). Spuštění měření rychlosti Zasuňte počítač do držáku na řídítkách. Jakmile se začne otáčet přední kolo, začne tachosenzor měřit rychlost jízdy a tato rychlost jízdního kola (jakož i maximální a průměrná vypočtená rychlost a další údaje) bude okamžitě zobrazována na displeji počítače. Přestane-li během 15 minut počítač přijímat informace o rychlosti (tachosenzor nebude vysílat žádné signály), dojde k automatickému přepnutí počítače do pohotovostního režimu. V tomto pohotovostním režimu můžete stisknout ovládací tlačítko C nebo P (ukončit tento režim) a pokračovat dále v měření rychlosti. 11

12 Spuštění měření pulsu (srdeční frekvence) Zasuňte počítač do držáku na řídítkách. Jakmile přiložíte prsní snímací pás srdeční frekvence na své tělo, začne tento měřit puls a tento puls (jakož i další související údaje) bude okamžitě zobrazován na displeji počítače. Přestane-li během 15 minut počítač přijímat informace o pulsu (sundáte-li prsní pás ze svého těla), dojde k automatickému přepnutí počítače do pohotovostního režimu. V tomto pohotovostním režimu můžete stisknout ovládací tlačítko C nebo P (ukončit tento režim). Současným stisknutím tlačítek C a P a jejich podržením po dobu 1 sekundy můžete měření pulsu kdykoliv zapnout nebo vypnout. Nastavení osvětlení displeje 1. Pomocí dále popsaného nastavení můžete určit čas (například večerní hodinu), kdy má docházet k zapínání osvětlení displeje počítače. 2. Pokud toto provedete, pak stisknutím tlačítka C nebo P (po jeho krátkém stisknutí) zapnete osvětlení displeje na dobu 3 sekundy. Dalším tisknutí těchto tlačítek bude znamenat jejich normální funkce ovládání (nebo nastavení). 1. Tímto způsobem můžete přizpůsobit denní dobu zapínání nebo vypnutí osvětlení displeje podle denního světla. 2. Příklad: Takto můžete například nastavit funkci zapínání displeje při západu Slunce na 19:00 hodin. Pokud toto provedete, pak po 19. hodině večer krátkým stisknutím tlačítka C nebo P zapnete osvětlení displeje na dobu 3 sekundy. 3. Tato funkce šetří do počítače vloženou baterii a umožňuje dobrou čitelnost displeje počítače v nočních hodinách (po soumraku). 12

13 Určení (zadání) cílové tréninkové zóny (stupně namáhání) Cílové mezní hodnoty namáhání svého těla neboli tréninkové zóny T-Z (t-1 až t-6) zadáte ručně jako procento (%) maximální srdeční frekvence (dolní a horní mezní hodnotu). Podržte stisknuté tlačítko P 2 sekundy. U většiny dospělých odpovídá nejefektivnější zóna tréninku cca 65 až 85 % odhadnuté maximální srdeční frekvence. Tato cílová zóna představuje trénink (cvičení) v takzvané aeorobní neboli kyslíkové zóně s množstvím pozitivních změn pro lidský organismus. K přesnému zjištění své maximální srdeční frekvence při tréninku požádejte svého lékaře o provedení výkonnostního testu. Provádění tréninku nebo cvičení s touto úrovní intenzity (zatížení organismu) může být dlouhodobé a pravidelné, přičemž dosáhnete nejlepší výsledky nejen při snižování své tělesné váhy, nýbrž odstraníte i pocity stresu a zvýšíte nebo stabilizujete svoji fyzickou a duševní výkonnost. Cvičení (trénink) s ohledem na počet tepů srdce za minutu Srdce, jako nejdůležitější sval našeho těla, musí být pravidelně trénováno jako jiné svaly, abychom zůstali silní a výkonní. Pomocí tohoto počítače můžete nyní zjistit, zda své srdce namáháte bezpečně a efektivně. Vaše srdce Vám poskytuje všechny informace k tomu, abyste zabezpečili a odhadli efektivitu svého programu pro zlepšování své tělesné kondice. Počet srdečních tepů za minutu podává neustále zprávu o výkonnosti Vašeho těla. Počet srdečních tepů můžete odečíst na displeji počítače jako frekvenci počtu pulsů. Přitom zjistíte, zda není Váš tréninkový program příliš namáhavý nebo naopak příliš nezatěžující. Dříve než začnete provádět pravidelně svůj tréninkový program, poraďte se prosím se svým lékařem. Co bývá stálým cílem cvičení nebo tréninku? Snížení tělesné hmotnosti (nadváhy), zlepšení tělesné kondice nebo systematický trénink na závody. Pomocí tohoto počítače můžete nyní provádět cvičení a tréninky cíleně takovým způsobem, že budete dodržovat směrné hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu. Za tímto účelem byste měli během cvičení a tréninků provádět měření počtu tepů svého srdce za minutu. Díky moderní technologii rádiového přenosu můžete kdykoliv odečíst počet tepů svého srdce na displeji počítače. Správné plánování cvičení Ať už se jedná o snížení tělesné hmotnosti (nadváhy) nebo trénink na závody, Vaším cílem je, abyste si stanovili mezní hodnoty tréninku a podle tohoto programu trénink nebo cvičení prováděli. Optimální tréninkový program spočívá v tom, že si stanovíte horní a dolní mezní hodnoty počtu tepů svého srdce za minutu, které představují procentuální hodnotu známé nebo odhadnuté maximální srdeční frekvence (dále jen anglická zkratka Maximum Heart Rate = MHR). Pokud jste se podrobili testu zjištění své maximální srdeční frekvence (výkonnostní test provedený lékařem), nebo jestliže jste trénovaný atlet či atletka, patrně tuto hodnotu MHR znáte. Pokud tuto hodnotu neznáte, můžete maximální počet tepů (MHR) svého srdce odhadnout podle následující rovnice: 13

14 Rovnice: Výpočet maximální srdeční frekvence: MHR = (200 - Vaše stáří) + K* *) K = 20 (pro muže) *) K = 30 (pro ženy) Pro šestatřicetiletého muže vyplývá podle rovnice následující výsledek: = 184 maximální srdeční frekvence (MHR) 50 % této hodnoty = % této hodnoty = 120 Mnozí lidé, i přes stejné stáří, mají různé hodnoty maximální srdeční frekvence. Tolerance této odchylky bývá cca srdečních tepů za minutu. Lidé postižení srdečními nebo plicními nemocemi a lidé s vysokou nadváhou, jakož i lidé, kteří dlouho tělesně nepracovali, musejí ale znát tuto hodnotu velice přesně. U muže s dobrou tělesnou kondicí se pohybuje nejbezpečnější maximální počet srdečních tepů na cca 90 % maximální hodnoty (MHR). Starší lidé s nadváhou, kteří nemají dobrou tělesnou kondici, by neměli překračovat počet srdečních tepů za minutu nad bezpečnou hranici. Optimální stupně namáhání (tréninkové zóny) Vaše cvičení a tréninky charakterizují základní tři pojmy: intenzita tréninku, doba trvání a četnost provádění tréninku. Podle toho jaký cíl sledujete (snížení nadváhy, zachování dobré tělesné kondice nebo její zlepšení), měli byste odpovídající způsobem zvolit stupně námahy a tělesného zatížení. Institut ACSM (American College of Sports Medicine) rozdělil stupně zatížení podle srdeční frekvence následovně: % osobní hodnoty MHR Intenzita < 35 velmi nízká nízká střední (mírná) namáhavá 90 < velmi namáhavá 100 maximální Efekty různých cílových stupňů namáhání (cílových zón) Trénink a cvičení v dolní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) jsou zaměřeny na zlepšení zdravotního stavu. Cvičení v této oblasti namáhání zlepšuje dlouhodobou výkonnost Vašeho srdečního svalu. Toto doprovází zlepšení tělesné a duševní kondice. Trénink a cvičení ve střední oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci, kteří si chtějí zlepšit dlouhodobou výkonnost. Toto doprovází zlepšení tělesné kondice. Následkem trénování v této oblasti namáhání je i vyšší spotřeba kalorií. Trénink a cvičení v horní oblasti namáhání cca % MHR (maximálního počtu srdečních tepů za minutu) používají ponejvíce sportovci s vysokou výkonností, kteří musejí podávat krátkodobé vysoké výkony, které se týkají rychlosti a síly. Cvičení v této oblasti namáhání provází vznik takzvaného kyslíkového dluhu a dráždění organismu zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné. 14

15 Vynulování naměřených a vypočtených hodnot 1. Kromě ODO (celková ujetá vzdálenost) můžete provést kdykoliv vynulování všech naměřených a vypočtených (a do paměti počítače uložených) hodnot. 2. V režimu příslušného zobrazení na displeji stiskněte tlačítko C a podržte toto tlačítko stisknuté 3 sekundy. Tímto způsobem vy\nulujete následující hodnoty, které se týkají jízdního kola: 3 V režimu příslušného zobrazení na displeji stiskněte tlačítko P a podržte toto tlačítko stisknuté 3 sekundy. Tímto způsobem vynulujete následující hodnoty, které se týkají srdeční frekvence: 15

16 Zobrazení na displeji a funkce počítače (jízdní kolo) Při normálním používání počítače se na jeho displeji zobrazí po rozjezdu jízdního kola následující naměřené hodnoty (počítač se automaticky zapne otočením předního kola): Aktuální rychlost jízdy: 0 199,9 KM/H (km/h) nebo M/H (míle za hodinu) v horním řádku displeje s přesností ± 1 % (pro ráfky větší než 24"). 0:00 00 až 12: AM / PM (ve 12-hodinovém formátu zobrazení času) nebo 0:00 00 až 23: (ve 24-hodinovém formátu zobrazení času) V režimu 12-hodinového formátu zobrazení času se v dopoledních nebo odpoledních hodinách objeví na displeji počítače ještě následující 2 symboly: AM (latinská zkratka ante meridiem = čas dopoledne ) nebo PM (latinská zkratka post meridiem = čas odpoledne). Jedná se angloamerický způsob zobrazení času. DST: Denní počitadlo kilometrů nebo mílí. Ujetá denní vzdálenost: 0,00 999,99 km nebo míle od posledního vynulování této hodnoty s přesností ± 0,1 %. RTM: Doba trvání jízdy 0M00.0S 99H59M59S s přesností ± 0,003 %. AVG: Průměrná rychlost jízdy: 0,0 199,9 km/h nebo 0,0 120,0 míle za hodinu s přesností ± 0,1 %. 1. Tato průměrná rychlost odpovídá ujeté denní vzdálenosti (DST) vydělené dobou trvání jízdy (RTM) od posledního vynulování těchto hodnot. 2. Pokud bude doba trvání jízdy (RTM) kratší než 4 sekundy, zobrazí se na displeji hodnota 0,0. Pří delší době trvání jízdy než 4 sekundy je na displeji počítače zobrazována doba trvání jízdy v sekundovém intervalu. 3. Na displeji počítače dojde k zobrazení chybového hlášení Err, pokud bude doba trvání jízdy delší než 100 hodin nebo bude-li ujetá vzdálenost větší než 1000 km (nebo mílí). Nové spuštění měření těchto hodnot provedete po zpětném vynulování počítače. ODO: Celková ujetá vzdálenost: 0, ,9 km nebo míle (odometr) s přesností ± 0,1 %. Tuto vzdálenost nelze normálním způsobem vynulovat. Vynulování celkové ujeté vzdálenosti provedete vyndáním baterie z počítače. 16

17 Zobrazení na displeji a funkce počítače (srdeční frekvence) Aktuální srdeční frekvence 40 až 240 srdečních tepů za minutu. T-Z: Cílová zóna (target zone) Stupeň (intenzita) namáhání při provádění tréninku v rozsahu 10 % až 99 % maximální srdeční frekvence (MHR) v 6 možných nastaveních (t-1 až t-6). TIN: Doba trvání tréninku (v tréninkové cílové zóně) 00H00M0S až 99H59M59S HR% Intenzita srdeční frekvence v procentech. AVG: Průměrná srdeční frekvence během provádění tréninku 40 až 240 srdečních tepů za minutu. CAL: Spotřebovaná energie v kilokaloriích během provádění tréninku 0 až 9999,99 kcal USR: Osobní (uživatelské) údaje Zadání pohlaví (muž nebo žena symbolické zadání), stáří (5 až 99 roků), tělesné hmotnosti (10 až 199 kg) a výšky postavy. Důležité informace pro výpočet spotřebované energie v kcal. Automatické zapínání a vypínání počítače Tento počítač je vybaven speciálním snímačem, který tento počítač vypne, vysunete-li jej z držáku na řídítkách. Pokud počítač nezachytí během 5 minut žádné signály (z tachosenzoru nebo z prsního snímacího pásu srdeční frekvence), dojde rovněž automaticky k jeho vypnutí. Počítač se jinak zapíná po roztočení předního kola. 17

18 Zjištění velikosti ráfku (obvodu kola) Vynásobte průměr předního kola d v mm koeficientem 3,1416 (π). Vynásobená hodnota představuje hodnotu koeficientu velikosti kola (obvod kola zaokrouhlený na čtyři platné číslice bez desetinné čárky) c. Obvod kola (vzdálenost v mm na jedno otočení kola) 2. bod (značka) 1. bod (značka) Přesné určení obvodu kola: Otočte předním kolem a označte si na vozovce polohu jeho ventilku (1. značka). Nyní popojeďte kolem dopředu tak, aby se tento ventilek otočil o 360 a označte si na vozovce opět polohu ventilku (2. značka). Vzdálenost mezi 1. a 2. značkou představuje obvod kola c. Tuto hodnotu v mm zadejte do počítače. Jako pomůcku pro zjištění správného obvodu kola použijte následující tabulku, která udává vztah mezi průměrem kola a jeho obvodem u některých běžných typů ráfků. d (obvod kola) v palcích c (koeficient) v mm d (obvod kola) v palcích c (koeficient) v mm ABT 26 x 2 (650 B) x 1, ,5 (tubular, 700 C) x 20C ,6 (700 x 25C) 2124 ABT 24 x 1, ,8 (700 x 28C) (700 x 32C) x 13/ x 35C 2164 ABT 26 x 1, x 38C 2164 ABT 26 x 1, , ABT 26 x 1, (700 B) (650 A) ,

19 Výměna (vložení) baterií Počítač Před výměnou baterie odšroubujte kryt na spodní straně počítače pomocí vhodného šroubováku nebo malé mince. Do otevřeného pouzdra vložte 1 knoflíkovou baterii CR 2032 (+) kontaktem směrem nahoru a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Pokud se na displeji počítače zobrazí symbol vybité baterie, proveďte během několika dní její výměnu. Pokud se na displeji počítače objeví po vložení baterie nesmyslné zobrazení, vyndejte z něho baterii a opět ji do počítače vložte. Tím provedete zpětné nastavení mikroprocesoru počítače. Tachosenzor (vysílač) Před výměnou baterie odšroubujte kryt bateriového pouzdra. Do otevřeného pouzdra vložte jednu baterii typu LR 44 (+) kontaktem směrem nahoru ke krytu bateriového pouzdra a kryt opět uzavřete. Dejte přitom pozor na to, aby byl kryt bateriového pouzdra správně (dostatečně) utažen a aby se nemohla dostat do vysílače žádná voda nebo vlhkost. Tato baterie vydrží napájet senzor asi 2 roky ( km). 19

20 Snímací pás srdeční frekvence (vysílač) Před výměnou baterie odšroubujte kryt na spodní straně senzoru (pásu) pomocí vhodného šroubováku nebo malé mince. Do otevřeného pouzdra vložte 1 knoflíkovou baterii CR 2032 (+) kontaktem směrem nahoru a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Tato baterie vydrží napájet tento vysílač asi hodin (při okolní teplotě 0 C až 50 C). Případné závady a jejich odstranění Závada Nefunguje tachometr nebo měření pulsu: Pomalé reagování displeje: Černý displej: Příčina a odstranění Zkontrolujte umístění tachosenzoru a magnetu. Zkontrolujte baterii v počítači a v tachonzenzoru. Zkontrolujte správné přiložení prsního pásu k hrudníku (zkontrolujte baterii). Venkovní teplota nižší než -0 C nebo vyšší než + 50 C Na displej dopadá přímé sluneční záření (příliš vysoká teplota). Málo čitelné zobrazení na displeji: Vybitá baterie nebo zkorodované kontakty. Nesmyslné informace na displeji: Vyndejte baterii z počítače a znovu jí do něj vložte. 20

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterie... 4 Připevnění držáku počítače k řídítkům...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU BC 13HRM Návod k použití Cyklistický komputer s měřičem pulsu VLASTNOSTI Aktuální hodnota pulsu (znak srdce), průměrná rychlost (AVS) 0-99,9km/h nebo m/h (míle/hodina), maximální rychlost (MXS) 0-99,9km/h

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 02 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Bezdrátový počítač k jízdnímu kolu s měřičem srdečních tepů BIKE STATION

Bezdrátový počítač k jízdnímu kolu s měřičem srdečních tepů BIKE STATION NÁVOD K OBSLUZE České rozšířené vydání Bezdrátový počítač k jízdnímu kolu s měřičem srdečních tepů BIKE STATION Obj. č.: 84 01 09 1 Obsah Strana CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA POČET TEPŮ SRDCE ZA MINUTU...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 72 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství Obsah Součásti Montáž základny (A) Montáž základny (B) Montáž snímače rychlosti (C) Montáž snímače rychlosti a magnetu Montáž snímače frekvence šlapání Montáž snímače frekvence šlapání a magnetu Obvod

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky.

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Stal jste se novým uživatelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného s výškoměrem a teploměrem. Ciclomaster CM434/436M je vyroben

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W 1 OBSAH ÚVOD... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 CHARAKTERISTIKA DISPLEJE... 5 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 6 OBVOD KOLA... 6 MONTÁŽ DRŽÁKU... 6 MONTÁŽ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

CYKLISTICKÝ COMPUTER

CYKLISTICKÝ COMPUTER NÁVOD K OBSLUZE CYKLISTICKÝ COMPUTER Obj. č.: 85 60 14 Obsah Strana ÚVOD... 2 VÝMĚNA BATERIÍ... 2 INSTALACE VYSÍLAČE... 3 MONTÁŽNÍ SPONA... 3 COMPUTER... 4 NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL... 4 VOLBA MEZI MÍLEMI

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost VÍTEJTE Děkujeme, že jste si zakoupili Bontrager cyklokomputer Trip. Doufáme, že vám poskytne mnoho šťastných kilometrů. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta roky. Náhradní

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 1.Nastavení hlavní jednotky...6 1. Instalace hlavní jednotky 2. Základní režimy displeje 2. Funkce talčítek...8 1. V Data Setting Mode 2. V General

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 Výrobek se může od ilustračního obrázku lehce lišit VYROBENO V TAIWANU OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SEZNAM SPOJOVACÍHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

... prostřednictvím zadání pulsu. HRC1 přičítání (Count Up) 123 HRC2 odpočet (Count Down) 123 Tréninkové funkce 122

... prostřednictvím zadání pulsu. HRC1 přičítání (Count Up) 123 HRC2 odpočet (Count Down) 123 Tréninkové funkce 122 Návod k obsluze a tréninku Obsah Bezpečnostní pokyny 114 Servis 114 Vaše bezpečnost 114 Stručný popis 115 Funkční oblast / tlačítka 116 Indikační plocha / displej 117 119 Rychlý start (k seznámení) 119

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W CC-RD310W CZ 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Tento model je vybaven snímačem inspirovaným moderními silničními koly. Nelze jej použít u kol s velkou mezerou mezi přední vidlicí a výpletem

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

Uživatelský manuál CZ. IN 5729 Rotoped insportline Xbike

Uživatelský manuál CZ. IN 5729 Rotoped insportline Xbike Uživatelský manuál CZ IN 5729 Rotoped insportline Xbike 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ DODANÝCH V BALENÍ... 5 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 6 NÁKRES... 9 SEZNAM DÍLŮ... 10 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC 440 Obj. č.: 84 00 59 Obsah Strana ÚVOD... 2 FUNKCE NÁRAMKOVÝCH HODINEK S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ... 3 CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60 1 OBSAH NÁKRES... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 6 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM5810-64... 10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 14 2 NÁKRES 8 6 59 93

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 86 00 54

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 86 00 54 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod, informace o výrobku... 3 Co znamená technologie měření Real Fuzzy (Fuzzy Logic)?... 3 Důležitá upozornění... 3 Důležité informace na téma krevní tlak a jeho měření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

ÚVOD ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / ČESKY / ESPANÓL / NEDERLANDS

ÚVOD ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / ČESKY / ESPANÓL / NEDERLANDS ÚVOD Blahopřejeme k zakoupení cyklocomputeru s výškoměrem firmy ECHOWELL. Snadné ovládání tohoto přístroje Vám umožní užít si maximum z jízdy. Prosím, seznamte se s tímto computerem pomocí tohoto manuálu,

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 25 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...2 Důležité pokyny...3 Všeobecné pokyny k tréninku...5 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...6

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9101 Stepper insportline Bailar

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9101 Stepper insportline Bailar UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9101 Stepper insportline Bailar OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SPECIFIKACE... 4 MONTÁŽ... 5 KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 5 MONTÁŽ ZÁKLADNY... 7 MONTÁŽ PEDÁLŮ...

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky

Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky 2 Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz Česky OSH Montážní příslušenství 01. Montáž držáku () 02. Montáž držáku () 03. Montáž snímače rychlosti () 04. Montáž snimače rychlosti a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 Toto zařízení, je plně automatické, používá se k měření tlaku neinvazivním způsobem. Měří krevní tlak (systolický a diastolický), tepovou frekvenci a přítomnost srdeční arytmie.

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více