Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku"

Transkript

1 Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezpečnostní předpisy (baterie) Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna) baterie vysílač (zvonkové tlačítko)... 3 Vložení (výměna) baterií přijímač Poznámky k bezdrátovému přenosu signálů z vysílače do přijímače Připevnění zvonkového tlačítka (vysílače) Vložení vizitky (jmenovky) do zvonkového tlačítka (vysílače) Připevnění přijímače Volba vyzváněcí melodie (vyzváněcího tónu) Použití vibračního alarmu (vyzvánění) a zvolené melodie Uvedení bezdrátového zvonku do provozu... 7 Synchronizace bezdrátového přenosu signálu mezi vysílačem a přijímačem... 7 Změna frekvence bezdrátového přenosu signálu z vysílače do přijímače Použití více vysílačů (zvonkových tlačítek) s jedním přijímačem Použití více přijímačů s jedním vysílačem (zvonkovým tlačítkem) Použití více souprav bezdrátových zvonků Technické údaje Doplňující vybavení bezdrátového zvonku Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho bezdrátového zvonku, který byl zkonstruován podle nejnovější techniky. Tato souprava bezdrátového zvonku (elegantní malá krabička se zvonkovým tlačítkem a přijímač s reproduktorem) využívá osvědčené technologie bezdrátového (rádiového) přenosu signálů v pásmu 433 MHz mezi oběma přístroji až do vzdálenosti 100 metrů. Jedná se o bezdrátový zvonek bez nepohodlného propojování kabelů a připojování soupravy ke zvonkovému transformátoru. Tento bezdrátový zvonek je vybaven 8 různými zvuky (vyzváněcími melodiemi) a vibračním alarmem. Požadovanou melodii (požadovaný zvuk) nastavíte na vysílači se zvonkovým tlačítkem. Po stisknutí zvonkového tlačítka na vysílači dojde k vyslání signálu do přijímací jednotky, ze které se ozve zvolená melodie (zvolený zvuk), podle které (kterého) poznáte, že je někdo přede dveřmi, před zahradní brankou atd. Kromě toho se v tomto případě rozsvítí na přijímači ještě červená kontrolka (svítivá dioda). Přijímač s reproduktorem a s červenou kontrolkou si můžete vzít s sebou například na zahradu, do garáže, na půdu nebo do sklepa. Oba přístroje jsou napájeny bateriemi. K napájení vysílače (zvonkového tlačítka) slouží jedna lithiová knoflíková baterie 3 V typu CR 2032, přijímač je napájen 2 bateriemi 1,5 V velikosti AA. 2

2 2. Bezpečnostní předpisy (baterie) Vložení (výměna) baterií přijímač Při vkládání baterií do obou přístrojů dejte pozor na jejich správnou polaritu. Baterie (akumulátory) nepatří do dětských rukou. Vybité (ale i nové) baterie nenechávejte volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. V případě spolknutí baterie (baterií) vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Baterie nezkratujte, neodhazujte je do ohně a nikdy je nenabíjejte. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí exploze! Baterie nikdy nerozebírejte. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyndejte prosím z obou přístrojů baterie. Mohly by vytéci a způsobit poškození přístrojů. Vybité nebo jinak poškozené baterie mohou vytéci a vyteklý elektrolyt může způsobit poleptání pokožky. V těchto případech použijte vhodné ochranné rukavice. Již nepoužitelné (vybité) baterie jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 3. Vložení (výměna) baterií Vložení (výměna) baterie vysílač (zvonkové tlačítko) K napájení přijímače budete potřebovat 2 baterie 1,5 V velikosti AA (LR6). Tyto baterie nejsou součástí dodávky soupravy bezdrátového zvonku. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně přijímače jeho vysunutím směrem dolů. Do bateriového pouzdra vložte 2 baterie (nejlépe alkalické) výše uvedeného typu správnou polaritou viz příslušné označení v bateriovém pouzdru. V případě potřeby proveďte ještě při otevřeném krytu přijímače naprogramování způsobu použití zvonku [zapnutí nebo vypnutí zvukových signálů (melodií) a zapnutí nebo vypnutí vibračního alarmu (vyzvánění)]. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra přijímače. Pokud začnou být vyzváněcí zvukové signály (melodie) z reproduktoru přijímače velmi slabě slyšitelné (nebo je vůbec neuslyšíte), vyměňte obě baterie v přijímači. 4. Poznámky k bezdrátovému přenosu signálů z vysílače do přijímače Pokud připevníte zvonkové tlačítko (vysílač) na zárubně (rámy) dveří z neměkčeného PVC nebo na kovové zárubně, může dojít ke značnému snížení dosahu bezdrátového přenosu signálů z vysílače do přijímače. Další možné příčiny snížení dosahu nebo rušení bezdrátového přenosu signálů z vysílače (ze zvonkového tlačítka) do přijímače: K napájení zvonkového tlačítka slouží jedna lithiová knoflíková baterie s jmenovitým napětím 3 V typu CR Tato baterie je již do vysílače se zvonkovým tlačítkem vložena. Abyste mohli tento vysílač dále používat, vytáhněte z něho ochrannou fólii kontaktů této baterie. Tato ochranná fólie vyčnívá z vysílače na jeho boční straně. Jakmile zjistíte, že došlo ke snížení dosahu rádiového přenosu signálu mezi vysílačem a přijímačem, vyměňte baterii ve vysílači následujícím způsobem: Pomocí vhodného plochého šroubováku sundejte zadní kryt vysílače. Uvolněte zatlačením a pootočením šroubováku opatrně zajištění zadního krytu vysílače a oddělte od sebe oba díly pouzdra vysílače viz vyobrazení výše. Do bateriového pouzdra vložte správnou polaritou jednu knoflíkovou baterii výše uvedeného typu. Plus (+) kontakt této baterie musí být otočen nahoru. Uzavřete opět pouzdro vysílače složením obou jeho dílů k sobě. 3 Železobetonové stěny a stropy mezi vysílačem a přijímačem. Ve stropě nebo ve stěně se nachází kovové pletivo (například lehká příčka nebo lehký panel s hliníkovým rámem). Také vysoká vlhkost vzduchu může silně omezit tento dosah. V okruhu cca 20 metrů od vysílače nebo přijímače se nacházejí jiné přístroje, které pracují na stejné frekvenci (například bezdrátová sluchátka nebo reproduktory, občanské radiostanice, meteorologická stanice sousedů, jiné bezdrátové zvonky atd.). V blízkosti vysílače nebo přijímače se nacházejí zrcadla nebo podobné předměty. V bezprostřední blízkosti soupravy bezdrátového zvonku se vyskytují elektromagnetické zdroje rušení, například mikrovlnné trouby, dálkové ovládání topení, televizní přijímače, osobní počítače nebo jiné podobné domácí elektrické spotřebiče. 4

3 5. Připevnění zvonkového tlačítka (vysílače) Toto zvonkové tlačítko je určeno především k použití v suchých vnitřních prostorách. S vhodnou ochranou proti vlhkosti (stříkající vodě, dešti, sněhu atd.) a přímému slunečnímu záření můžete provést montáž tohoto vysílače i ve venkovním prostředí. Zvonkové tlačítko (vysílač) můžete buď přilepit pomocí oboustranné samolepící destičky nebo jej můžete přišroubovat pomocí šroubků (vrutů) a hmoždinek například na zárubeň dveří (viz následující vyobrazení). Jako šablonu k vyvrtání otvorů k připevnění vysílače použijte otvory na jeho zadní straně. Montážní materiál, oboustranná samolepící destička, vruty a hmoždinky jsou součástí dodávky bezdrátového zvonku. 7. Připevnění přijímače Na zadní straně přijímače se nachází příchytka (klips) s otvorem k zavěšení přijímače na stěnu na vyčnívající hlavičku šroubku (vrutu) nebo na vhodný háček. Šroubek (vrut) a hmoždinka k zašroubování šroubku do vyvrtaného otvoru ve stěně jsou součástí dodávky této soupravy. Nechte vyčnívat hlavičku šroubku (vrutu) asi 3 mm od stěny, abyste mohli přijímač volně zavěsit na stěnu a mohli jej kdykoliv sundat (abyste si mohli vzít s sebou přijímač například do jiné místnosti nebo na zahradu, do garáže či do sklepa). Klips na zadní straně přijímače můžete použít jako příchytku k připevnění přijímače k opasku u kalhot. 8. Volba vyzváněcí melodie (vyzváněcího tónu) Dejte pozor na to, aby se v místě vyvrtání otvorů pod omítkou, dřeveným nebo kovovým obkladem nenacházela žádná elektrická vedení nebo plynová či vodovodní potrubí, která byste mohli neopatrným navrtáním poškodit. 6. Vložení vizitky (jmenovky) do zvonkového tlačítka (vysílače) Pod průhledným ochranným krytem na přední straně vysílače se zvonkovým tlačítkem je vložen bílý štítek, na který můžete napsat například své jméno. Tento průhledný kryt sundáte s použitím vhodného malého plochého šroubováku. 5 Na zvonkovém tlačítku (vysílači) se na pravé straně nad baterií nachází tlačítko, které je označeno písmenem S. Postupným tisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit 8 různých zvuků (vyzváněcích melodií). Zvolená melodie (zvolený zvuk) se začne poté po stisknutí zvonkového tlačítka ozývat z reproduktoru přijímače viz následující seznam: 1. Dvojí zaznění gongu (ding dong) 2. Vyzvánění telefonu 3. Cirkusová hudba 4. Banjo on my knee (Oh, Susanna) 5. Morgen kommt der Weihnachtsmann (Zítra přijde Ježíšek) 6. It s a small world 7. Štěkot psa 8. Westminster Poznámka: Zvolený zvuk se z reproduktoru přijímače ozve pouze jednou, i když podržíte zvonkové tlačítko déle stisknuté. K zopakování přehrání zvoleného vyzváněcího tónu uvolněte stisknutí zvonkového tlačítka a poté stiskněte zvonkové tlačítko znovu. 6

4 9. Použití vibračního alarmu (vyzvánění) a zvolené melodie Uvnitř bateriového pouzdra v přijímači se nad prostorem pro vložení baterií nacházejí 2 dvoupolohové posuvné přepínače s polohami ON a OFF. Zvolíte-li na levém posuvném přepínači pravou polohu OFF, vypnete funkci znění (přehrání) zvolené melodie (zvoleného zvuku). Poloha ON tohoto přepínače znamená zapnutí funkci znění (přehrání) zvolené melodie (zvoleného zvuku). Pravý přepínač slouží k zapnutí (ON) nebo k vypnutí (OFF) znění vibračního alarmu (vyzvánění) po stisknutí zvonkového tlačítka. Tímto způsobem můžete zvolit následující funkce upozornění na stisknutí zvonkového tlačítka: Současné použití přehrání zvolené melodie a funkce vibračního vyzvánění. Přehrání zvolené melodie bez vibračního vyzvánění. Pouze vibrační vyzvánění. Vypnutí funkce přehrání zvolené melodie a funkce vibračního vyzvánění (pouze optická kontrola rozsvícením červené kontrolky na přední straně přijímače). Červená kontrolka (svítivá dioda) na přední straně přijímače se po stisknutí zvonkového tlačítka rozsvítí vždy (nezávisle na nastavení těchto dvou přepínačů). Změna frekvence bezdrátového přenosu signálu z vysílače do přijímače Bude-li se ozývat z reproduktoru přijímače nějaký zvuk (začne-li přijímač vibrovat) a bude-li se na přijímači rozsvěcovat červená kontrolka, aniž byste tiskli zvonkové tlačítko na vysílači, může se jednat o rušení bezdrátového zvonku jinými přístroji, které vysílají v blízkosti signály na stejné frekvenci jako vysílač tohoto bezdrátového zvonku viz kapitola 4. Poznámky k bezdrátovému přenosu signálů z vysílače do přijímače. V tomto případě můžete změnit frekvenci vysílání bezdrátového zvonku následujícím způsobem: Vyndejte z vysílače a z přijímače baterie, počkejte 10 sekund a vložte baterie opět do obou přístrojů. Tato akce způsobí vymazání původně automaticky nastavené frekvence bezdrátového přenosu signálů z vnitřní paměti přijímače. Po vložení baterie do vysílače a po vložení baterií do přijímače stiskněte během 16 minut na vysílači krátce zvonkové tlačítko. Vysílač si zvolí automaticky novou frekvenci bezdrátového (rádiového) přenosu signálu do přijímače. Přijímač tento vyslaný signál příjme a tuto novou frekvenci si uloží do své vnitřní paměti viz předchozí odstavec Synchronizace bezdrátového přenosu signálu mezi vysílačem a přijímačem. 11. Použití více vysílačů (zvonkových tlačítek) s jedním přijímačem Tuto soupravu můžete rozšířit o další vysílače (zvonková tlačítka). Na každém zvonkovém tlačítku můžete zvolit jiný zvuk vyzvánění (jinou melodii). Po vložení baterie do druhého vysílače (a dalších vysílačů) se zvonkovým tlačítkem proveďte během 16 minut synchronizaci bezdrátového přenosu signálu z příslušného vysílače do přijímače stisknutím zvonkového tlačítka na tomto vysílači. Přijímač si dokáže uložit do své vnitřní paměti frekvence vysílání z několika vysílačů viz předchozí kapitola 10. Uvedení bezdrátového zvonku do provozu. Tímto způsobem můžete rozlišit po nastavení různých vyzváněcích melodií (zvuků) na příslušných vysílačích (na zvonkových tlačítkách), zda někdo na Vás zazvonil u domovních dveří, u dveří od bytu nebo například od zahradní branky. U Conrada si můžete objednat následující přídavná bezdrátová zvonková tlačítka (vysílače): 10. Uvedení bezdrátového zvonku do provozu Synchronizace bezdrátového přenosu signálu mezi vysílačem a přijímačem Po vložení baterie do vysílače (po vytažení ochranné fólie kontaktů do vysílače vložené knoflíkové baterie) a po vložení baterií do přijímače stiskněte na vysílači krátce zvonkové tlačítko. Vysílač si zvolí automaticky určitou frekvenci bezdrátového (rádiového) přenosu signálu do přijímače. Přijímač tento vyslaný signál příjme a příslušnou frekvenci si uloží do své vnitřní paměti. Poté se z reproduktoru přijímače ozve zvolená melodie (zvolený zvuk), případně vibrační vyzvánění a rozsvítí se na něm červená kontrolka viz předchozí kapitola 9. Použití vibračního alarmu (vyzvánění) a zvolené melodie. Důležité upozornění: Tuto synchronizaci (první stisknutí zvonkového tlačítka) musíte provést během 16 minut po vložení baterií do obou přístrojů. Pokud toto nestihnete, pak vyndejte z vysílače a z přijímače baterie, počkejte 10 sekund a vložte baterie opět do obou přístrojů. Po vložení baterií do obou přístrojů proveďte během 16 minut synchronizaci bezdrátového přenosu signálu mezi vysílačem a přijímačem výše uvedeným způsobem. Vysílač HX 70395, objednací číslo: Toto zvonkové tlačítko (tento vysílač) má stejné vlastnosti jako originální zvonkové tlačítko, které je součástí této soupravy. Vysílač HX / 70392, objednací číslo: / Tato zvonková tlačítka (tyto vysílače) mají stejné vlastnosti jako originální zvonkové tlačítko, které je součástí této soupravy. Tato zvonková tlačítka lze také připojit kabelem k již existujícímu normálnímu zvonkovému tlačítku (které je napájeno zvonkovým transformátorem). 7 8

5 12. Použití více přijímačů s jedním vysílačem (zvonkovým tlačítkem) Tuto soupravu můžete rozšířit o další přijímače. Po vložení baterií do druhého přijímače (a dalších přijímačů) proveďte během 16 minut synchronizaci bezdrátového přenosu signálu z vysílače (z již instalovaného zvonkového tlačítka) do nově instalovaného přijímače stisknutím zvonkového tlačítka na vysílači. Nově instalované přijímače si uloží do svých vnitřních pamětí frekvenci vysílání z již instalovaného vysílače viz kapitola 10. Uvedení bezdrátového zvonku do provozu. U Conrada si můžete objednat následující přídavné bezdrátové přijímače: 13. Použití více souprav bezdrátových zvonků Zakoupíte-li si například dvě soupravy tohoto bezdrátového zvonku, pak abyste rozlišili například první poschodí od přízemí domu, musíte nastavit na každé soupravě jinou frekvenci bezdrátového přenosu signálů z vysílačů (zvonkových tlačítek) do přijímačů. Toto provedete následujícím způsobem: Po instalaci první soupravy bezdrátového zvonku a po provedení synchronizace bezdrátového přenosu signálu z vysílače (ze zvonkového tlačítka) do přijímače výše uvedeným postupem počkejte minimálně 16 minut a poté proveďte synchronizaci druhé soupravy bezdrátového zvonku stisknutím zvonkového tlačítka na vysílači druhé soupravy viz kapitola 10. Uvedení bezdrátového zvonku do provozu. Pokud toto neprovedete, může docházet k prolínání bezdrátového přenosu signálů mezi oběma soupravami. 14. Technické údaje Napájení vysílače: Odběr proudu (vysílač): 1 lithiová knoflíková baterie CR V (součást dodávky výrobku) 1,5 ma (po stisknutí tlačítka); 0,001 ma (pohotovostní režim) Napájení přijímače: 3 V 2 baterie 1,5 V velikosti AA (LR 6) Počet melodií (zvuků): 8 Přijímač HX 70387, objednací číslo: Odběr proudu (přijímač): 80 ma (pouze melodie) 100 ma (pouze vibrace) 180 ma (melodie a vibrace) 0,35 ma (pohotovostní režim) Dosah vysílání: Až 100 m ve volném prostoru Hlasitost: Rozměry vysílače: 86 db (A) 32 x 82 x 20 mm Rozměry přijímače: 95 x 60 x 40 mm Provozní teplota: 10 C až + 40 C Přijímač HX 70379, objednací číslo: Na tomto přijímači můžete plynule nastavit úroveň hlasitosti vyzváněcích tónů (melodií) v rozsahu od cca 68 db(a) až do 95 db(a). 9 10

6 15. Doplňující vybavení bezdrátového zvonku U firmy Conrad si můžete objednat následující doplňující vybavení tohoto bezdrátového zvonku: Bezdrátový dveřní / okenní kontakt HX 70378, objednací číslo: Bezdrátový konvertor (vysílač) HX 70399, objednací číslo: Tento konvertor slouží k připojení k již existujícímu normálnímu zvonkovému tlačítku (které je napájeno zvonkovým transformátorem). Po stisknutí tohoto zvonkového tlačítka vyšle tento konvertor (vysílač) bezdrátově signál do přijímače soupravy bezdrátového zvonku. Alternativně lze tento konvertor rovněž připojit k již existujícímu normálnímu zvonku (který je napájen zvonkovým transformátorem). Na tomto konvertoru lze nastavit stejné vyzváněcí zvuky (melodie) jako na vysílači bezdrátového zvonku HX Vibra Bezdrátový regenerativní zesilovač HX 70377, objednací číslo: Jakmile někdo otevře dveře nebo okno, upozorní Vás na tuto skutečnost přijímač HX výše uvedeným způsobem (akusticky, vibrací, opticky). Bezdrátový konvertor (snímač zvuků a vysílač) HX 70372, objednací číslo: Jestliže tento konvertor (vysílač) umístíte do bezprostřední blízkosti (max. 20 mm) nějakého zdroje zvuku (zvonku, telefonu atd.), pak po zaznění zvuku (například při vyzvánění telefonu) Vás na tuto skutečnost upozorní přijímač HX výše uvedeným způsobem (akusticky, vibrací, opticky). Bezdrátové nouzové tlačítko HX 70371, objednací číslo: Pomocí tohoto regenerativního zesilovače zvýšíte dosah bezdrátového (rádiového) přenosu signálů mezi vysílačem (zvonkovým tlačítkem) a přijímačem o dalších 100 metrů, Po stisknutí tohoto tlačítka Vás upozorní přijímač HX výše uvedeným způsobem (akusticky, vibrací, opticky), že například nemocný, který toto nouzové tlačítko stiskl, potřebuje Vaši pomoc. Toto tlačítko je vodotěsné a lze jej použít například i při koupání (ve vaně atd.)

7 Miniaturní závěsné bezdrátové nouzové tlačítko HX 70370, objednací číslo: Po stisknutí tohoto tlačítka Vás upozorní přijímač HX výše uvedeným způsobem (akusticky, vibrací, opticky), že například nemocný, který toto nouzové tlačítko stiskl, potřebuje Vaši pomoc. Bezdrátový detektor pohybů HX 70374, objednací číslo: Jakmile někdo vstoupí do hlídaného prostoru (zaregistruje-li tento detektor nějaký pohyb), upozorní Vás na tuto skutečnost přijímač HX 2-násobným zazněním gongu. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/06/

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56 Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301 Obj. č.: 67 29 56 Obsah Strana Úvod...3 Rozsah dodávky...4 Meteorologická stanice a internetový rozbočovač...4 Větroměr (anemometr)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49 NÁVOD K OBSLUZE Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání) K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA. K napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 26 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 26 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Obj. č.: 61 26 35 Tato souprava zvonku (elegantní krabička se zvonkovým tlačítkem a přijímač) využívá osvědčené technologie rádiového přenosu v pásmu 433 MHz. Jedná se o bezdrátový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 11 Aniž byste museli chodit často kontrolovat Vaši poštovní schránku (zvláště když očekáváte důležitou poštu), upozorní Vás toto zařízení okamžitě na to, jestliže někdo otevře

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 10 92 Obsah 2 Strana Úvod... 4 Účel použití přístroje... 4 1. Rozsah dodávky... 5 2. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 5 3. Bezpečnostní předpisy (zkráceno)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah Bezdrátová meteorologická stanice TE831X Obj. č.: 64 63 29 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

Anemometr (větroměr) WS 7000-15 k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo: 10 71 40

Anemometr (větroměr) WS 7000-15 k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo: 10 71 40 NÁVOD K OBSLUZE Anemometr (větroměr) WS 7000-15 k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo: 10 71 40 Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

Bezdrátová siréna EWS1. Instalační manuál. Verze 1.00

Bezdrátová siréna EWS1. Instalační manuál. Verze 1.00 Bezdrátová siréna EWS1 Instalační manuál Verze 1.00 EWS1 je bezdrátové zařízení s vestavěnou piezosirénou a přijímačem bezdrátové nadstavby systému ELDES. Siréna je určena k použití pouze ve vnitřních

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více