Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+"

Transkript

1 Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+

2 OBSAH Úvod strana 4 Součásti strana 6 Instalace strana 8 Provoz obecně strana 10 Displej strana 10 Kompatibilní snímač strana 16 Párování strana 16 Hledání strana 18 Upozornění na záznam strana 18 Resetování počítače strana 18 Resetování údajů o jízdě strana 18 Vstup do režimu nastavení strana 20 Nastavení hodin strana 22 Nastavení vzdálenosti strana 22 Nastavení obvodu kola strana 24 Nastavení stopek strana 26 Nastavení odpočítávané vzdálenosti strana 28 Nastavení limitu srdečního tepu strana 28 Nastavení nadmořské výšky strana 30 Nastavení uživatelských dat strana 32 Nastavení jednotek strana 32 Nastavení inteligentního EL podsvícení strana 34 Kalibrace výkonu strana 34 Funkce režimu / doplňkového režimu strana 36 strana 2

3 OBSAH Hodiny strana 38 Datum strana 38 Doba jízdy strana 38 Stopky strana 40 Zobrazení časových údajů strana 44 Celková vzdálenost strana 46 Odpočítávání vzdálenosti strana 46 Kadence strana 48 Tep strana 48 Kalorie strana 48 Aktuální nadmořská výška strana 50 Nastavení výchozí výšky strana 50 Stoupání v % strana 52 Průměrná rychlost strana 52 Maximální rychlost strana 52 Kolo 1 / Kolo strana 52 Výkon strana 54 Teplota strana 54 Záruční podmínky strana 56 Správná likvidace tohoto produktu strana 57 EU - Prohlášení o shodě strana 57 Odstraňování závad strana 58 Technické údaje strana 60 strana 3

4 ÚVOD strana 4

5 ÚVOD Děkujeme, že jste si koupili počítač Giant Neos PRO, což je digitální multifunkční počítač ANT+. Je kompatibilní se všemi sportovními vysílacími zařízeními ANT+, která zahrnují Giant RideSense integrovaný do vybraných kol Giant. Z bezpečnostních důvodů prosím nesledujte počítač při jízdě, protože pak mohou vznikat nebezpečné situace. Díky podpoře digitálního sportovního vysílání ANT+ můžete přijímat informace od digitálních snímačů rychlosti/kadence a digitálního pásu snímání tepu. Před jízdou zajistěte spárování těchto snímačů. Díky funkci stopek si můžete zaznamenat údaje o jízdě do počítače a prostřednictvím spojení s PC pak data stáhnout do softwaru Giant RideSync (nebo z něj) a analyzovat i spravovat své tréninky. Máte-li jakékoli otázky související s tímto produktem, podívejte se prosím na naši webovou stránku na adrese nebo se spojte s místním prodejcem. Užijte si jízdu! strana 5

6 SOUČÁSTI V CR X X3 3 7 strana 6 11

7 SOUČÁSTI Balení počítače Neos PRO obsahuje jednu jednotku a osm součástí, balení počítače Neos PRO+ pak má navíc kolébku propojení s PC a pás na snímání tepová frekvence. 1. jednotka počítače 2. základní držák 3. gumová podložka 4. kryt baterie 5. baterie typu CR kroužek 7. prodloužený držák + dvě příchytky tvaru C (pro řidítka s průměrem 31,8 a 29,7 mm) 8. dva šrouby pro prodloužený držák 9. tři vázací pásky 10. připojení k PC (pouze Neos PRO+) 11. pás tepová frekvence (pouze Neos PRO+) strana 7

8 INSTALACE + 3V CR A. C. B. A CLICK PULL 7 1 B C strana 8

9 INSTALACE Baterii nainstalujte tak, že mincí otevřete a pak zavřete kryt baterie. Počítač lze namontovat ve třech různých polohách: (A) prodloužený držák (B) představec (C) řidítka strana 9

10 PROVOZ OBECNĚ / DISPLEJ CLICK strana 10

11 PROVOZ OBECNĚ / DISPLEJ Počítačová jednotka obsahuje 4 hlavní tlačítka. Tlačítko EL: Manuální tlačítko pro podsvícení. Tlačítko M: Ovládá funkce režimů a lze je stisknout také na dolní straně jednotky po namontování. Tlačítko S: Ovládá funkce doplňkových režimů v zobrazení režimu. Tlačítko U: Ovládá funkce vyšších režimů. 1. Aktuální rychlost Zobrazuje aktuální rychlost v km/h nebo míle/h. 2. Vyšší režim Stiskem tlačítka U si zobrazíte: dobu jízdy / ujetou vzdálenost / aktuální kadenci (po spárování) / aktuální srdeční tep (po spárování) / aktuální nadmořskou výšku / aktuální výkon (po spárování) 3. Režim Stiskem tlačítka M si zobrazíte: hodiny / dobu jízdy / stopky / ujetou vzdálenost / aktuální kadenci (po spárování) / aktuální srdeční tep (po spárování) / aktuální nadmořskou výšku / gradient v % / průměrnou rychlost / aktuální výkon (po spárování) / nejvyšší teplotu 4. Aktuální teplota Zobrazuje aktuální teplotu ve C nebo F. 5. Kolo 1 / Kolo 2 Označuje zobrazení dat pro Kolo 1 (Bike 1) nebo Kolo 2 (Bike 2). strana 11

12 PROVOZ OBECNĚ / DISPLEJ strana 12

13 PROVOZ OBECNĚ / DISPLEJ 6. Pacer Šipka rychlosti porovnává aktuální rychlost a průměrnou rychlost. Je-li aktuální rychlost nad průměrnou rychlostí nebo je jí rovna, zobrazuje se šipka nahoru; je-li aktuální rychlost pod průměrnou rychlostí, zobrazuje se šipka dolů. 7. Upozornění na servis Objeví se v každém režimu, když je ujetá vzdálenost větší než 500 km, a upozorní uživatele na nutnost servisu kola. Nezávisí na vzdálenosti jízdy ani na celkové vzdálenosti. Ikonu vypnete přidržením tlačítka M po dvě sekundy nebo se vypne automaticky po 50 km. 8. Indikace slabé baterie Pokud napětí baterie poklesne pod 2,7 V, tak se v každém režimu zobrazí značka slabé baterie. 9. Uspání snímače Nedojde-li k detekování magnetu snímačem rychlosti po dobu delší 20 minut, tak se místo aktuální rychlosti objeví pomlčky. Není-li detekován magnet snímačem kadence po dobu delší 20 minut, tak se pomlčky zobrazí v režimu kadence. Není-li detekován snímač tepová frekvence po dobu delší 3 minut, tak se v režimu tepu zobrazí pomlčky. 10. Odpočítávání % vzdálenosti Ukazuje procentuální část celkové přednastavené vzdálenosti. Pracuje pouze ve spojení s funkcí odpočítávání vzdálenosti (viz strana 25 až 26). 11. Běh stopek a záznam dat Ikona STP bliká při běhu stopek a záznamu dat. strana 13

14 PROVOZ OBECNĚ / DISPLEJ strana 14

15 PROVOZ OBECNĚ / DISPLEJ 12. Režim připojení k PC Pokud jednotku počítače vložíte do kolébky USB, přejde automaticky do režimu připojení k PC a umožní přenos dat. 13. Režim spánku Počítač přejde do režimu spánku (SLEEP) poté, co se všechny snímače vypnou na déle než 5 minut. 14. Ikony spárovaných snímačů Ikony snímačů se zobrazí v režimu spánku, pokud byl odpovídající snímač dříve spárován. C: snímač kadence, Srdce: sledování tepová frekvence, S: snímač rychlosti, P: měření výkonu. Pokud počítač nedokáže snímače najít, přesvědčte se prosím pomocí magnetu o reakci snímačů při párování, aby nebyly v režimu spánku. 15. Hledání Když není počítač v režimu spánku, ale nachází se v držáku a vy kolem pohnete, automaticky začne s hledáním. Nejdelší dobou hledání je 30 sekund a efektivní vysílací vzdálenost je 1 metr. 16. Upozornění na záznam Po hledání zobrazí upozornění na záznam jako zprávu Record STP? (zaznamenat stopky) a dotazuje se, zda chcete zaznamenat údaje o jízdě. Stiskem tlačítka M to potvrdíte, stiskem tlačítka U zrušíte. Chcete-li záznam později zastavit, stiskněte tlačítko M na tři sekundy, nebo počkejte na automatické zastavení, až přejdou všechny snímače do režimu spánku. strana 15

16 KOMPATIBILNÍ SNÍMAČ / PÁROVÁNÍ 2 in 1 Sensor 3 strana 16

17 KOMPATIBILNÍ SNÍMAČ Počítač Neos PRO je kompatibilní se všemi snímači s digitálním vysíláním ANT+ 2,4 GHz, což zahrnuje snímač Giant Ride Sense ve vybraných kolech Giant i snímač 2 v 1 v příslušenství. Tento snímač není součástí balení. Snímač spárujte s počítačem před jízdou. PÁROVÁNÍ Do režimu párování přejděte stiskem tlačítek M+S po dvě sekundy. Tlačítkem U to potvrďte a párování se automaticky spustí. Zobrazí se spárovaný s nejbližším zařízením; stiskem S nebo M můžete režim párování opustit. Nejdelší dobou párování je 1 minuta, efektivní vysílací vzdálenost je pak 1 metr. strana 17

18 HLEDÁNÍ / UPOZORNĚNÍ NA ZÁZNAM / RESETOVÁNÍ POČÍTAČE / RESETOVÁNÍ ÚDAJŮ O JÍZDĚ Reset Computer Reset Trip data strana 18

19 HLEDÁNÍ Když se v režimu spánku začne kolo pohybovat nebo stisknete tlačítka U+EL po dvě sekundy, tak začne počítač hledat spárovaná zařízení. Nejdelší doba hledání je 30 sekund a efektivní vysílací vzdálenost je 1 metr. UPOZORNĚNÍ NA ZÁZNAM Po hledání zobrazí upozornění na záznam jako zprávu Record STP? (zaznamenat stopky) s dotazem, zda se mají zaznamenávat údaje o cestě. Stiskem tlačítka M to potvrdíte, stiskem tlačítka U zrušíte. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko M na tři sekundy. RESETOVÁNÍ POČÍTAČE Když počítač nepracuje nebo je po instalaci baterie jeho displej prázdný, stiskněte tlačítko AC na zadní straně jednotky, čímž počítač vrátíte zpět do výchozího nastavení. RESETOVÁNÍ ÚDAJŮ O JÍZDĚ Pokud v kterémkoli režimu podržíte tlačítko S stisknuté tři sekundy, vymažete všechny údaje o cestě. strana 19

20 VSTUP DO REŽIMU NASTAVENÍ strana 20

21 VSTUP DO REŽIMU NASTAVENÍ 1. Do režimu nastavení vstoupíte přidržením tlačítka U po tři sekundy. Vyberte parametr nastavení stiskem tlačítka S nebo M, která procházejí položkami Clock (hodiny), Odometer (celková vzdálenost), Wheel Size (rozměr kola), Stopwatch (stopky), Countdown Distance (odpočítávaná vzdálenost), Heart Rate Limit (mez srdečního tepu), Altitude (nadmořská výška), User Data (uživatelská data), Unit (jednotka), Smart EL (inteligentní EL), Power Calibrate (kalibrace výkonu, po spárování) a Exit (konec). Stiskem tlačítka U si otevřete nastavení určitého parametru nebo se vrátíte do předchozího režimu volbou Exit. 2. Když běží stopky, tak se položky Stopwatch a User Data v režimu nastavení nezobrazí. Kalibrace výkonu se objeví až po spárování prostředku pro měření výkonu. strana 21

22 NASTAVENÍ HODIN / NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI strana 22

23 NASTAVENÍ HODIN Volbou CLOCK v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstoupíte do nastavení hodin. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Vyberte 24 nebo 12hodinové zobrazení stiskem tlačítka S nebo M a potvrďte je tlačítkem U. Tlačítky S a M upravte hodinu, minutu, rok, měsíc i datum a vše potvrďte stiskem tlačítka U. (Tip: Když tlačítko S nebo M přidržíte, čísla se budou rychle měnit.) NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI Volbou ODOMETER v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstoupíte do nastavení celkové vzdálenosti. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S nebo M vyberte Kolo 1 nebo Kolo 2 a tlačítkem U otevřete nastavení číslic vzdálenosti. Upravte hodnotu blikající číslice tlačítky S nebo M a stiskem tlačítka U přejděte k další číslici. Tlačítkem U potvrďte celé číslo a ukončete režim nastavení celkové vzdálenosti. strana 23

24 NASTAVENÍ OBVODU KOLA strana 24

25 NASTAVENÍ OBVODU KOLA *Same as Bike2 setting WHEEL CIRCUMFERENCE Vyberte položku WHEEL SIZE v režimu nastavení a stiskem tlačítka U si otevřete nastavení rozměru kola. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S nebo M vyberte Kolo 1 nebo Kolo 2 a tlačítkem U otevřete nastavení velikosti kola. Tlačítky S nebo M vyberte rozměry kola; můžete rovněž zadat vlastní obvod kola položkou Custom (vlastní). EASY CALIBARATION & CIRCUMFERENCE REFERENCE TABLE Tire Size a. (mm) 700x20C x23C x25C x28C x32C x35C x38C x23C x x x x x x Custom strana 25

26 NASTAVENÍ STOPEK 23 strana 26

27 NASTAVENÍ STOPEK Vyberte položku STOPWATCH v režimu nastavení a stiskem tlačítka U si otevřete nastavení stopek. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S nebo M vyberte měření jako Manual (manuální) nebo Auto (automatické) a tlačítkem U vstupte do nastavení. V nastavení manuálních záznamů vyberte vzorkování a ukládání dat po 5, 10 nebo 20 sekundách, případně paměť vymažte stiskem tlačítka S nebo M. Potvrďte tlačítkem U a vraťte se do předchozího režimu. V režimu automatických záznamů vyberte vzorkovací vzdálenost nebo čas (hh:mm) a pak odpovídající údaj nastavte. Rozsah vzorkovací vzdálenosti je od 0,5 do 99,9 km. Rozsah vzorkovacího času je od 1 minuty (0:01) do 9 hodin a 59 minut (9:59). (Tip: Přidržení tlačítka S nebo M zrychlí změnu čísel.) strana 27

28 NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVANÉ VZDÁLENOSTI / NASTAVENÍ LIMITU SRDEČNÍHO TEPU strana 28

29 NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVANÉ VZDÁLENOSTI Vyberte DISTANCE v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstupte do nastavení odpočítávané vzdálenosti. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem S nebo M upravte číslo po číslicích, potvrďte stiskem tlačítka U. Rozsah přednastavené odpočítávané vzdálenosti je 1 až 50 km nebo 1 až 31 mil. NASTAVENÍ LIMITU SRDEČNÍHO TEPU Vyberte HRT LIMIT v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstupte do nastavení tepové meze. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem S nebo M upravte horní (Upper) a dolní (Lower) tepovou frekvenci a stiskem tlačítka U ji potvrďte. Nejvyšším přednastaveným horním limitem je 240, nejnižším dolním limitem je 30. (Tip: Přidržení tlačítka S nebo M zrychlí změnu čísel. strana 29

30 NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VYŠKY strana 30

31 NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VYŠKY Vyberte ALTITUDE v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstupte do nastavení nadmořské výšky. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S nebo M upravte nadmořskou výšku nad (+) nebo pod ( ) horizontálou, zadejte vlastní nadmořskou výšku a tlačítkem U to potvrďte. Údaj pak můžete uložit jako aktuální nadmořskou výšku nebo domovskou nadmořskou výšku. Při nastavení výchozí nadmořské výšky displej zobrazí výškový základ aktuální nadmořské výšky jako nulu. Pak nastavte celkovou získanou nebo ztracenou nadmořskou výšku pro Kolo 1 a Kolo 2. Jako první nastavení doporučujeme použít hodnotu 0. (Tip: Přidržení tlačítka S nebo M zrychlí změnu čísel.) strana 31

32 NASTAVENÍ UŽIVATELSKYCH DAT / NASTAVENÍ JEDNOTEK strana 32

33 NASTAVENÍ UŽIVATELSKYCH DAT Vyberte USER DATA v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstupte do nastavení údajů o uživateli. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S nebo M vyberte Male (muž) nebo Female (žena) a klávesou U nastavte hmotnost (váhu), jejíž rozsah je 20 až 220 kg čili 44 až 485 liber. (Tip: Přidržení tlačítka S nebo M zrychlí změnu čísel.) NASTAVENÍ JEDNOTEK Vyberte UNIT v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstupte do nastavení jednotek. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S a M zvolte rychlost v km/h nebo míle/h, hmotnost v kg nebo librách a teplotu ve C nebo F. strana 33

34 NASTAVENÍ INTELIGENTNÍHO EL PODSVÍCENÍ / KALIBRACE VYKONU strana 34

35 NASTAVENÍ INTELIGENTNÍHO EL PODSVÍCENÍ Vyberte SMART EL v režimu nastavení a stiskem tlačítka U vstupte do nastavení inteligentního EL. Podívejte se na schéma postupu zadávání. Stiskem tlačítka S a M zapněte nebo vypněte funkci inteligentního EL; potvrďte tlačítkem U. Přednastavení funkce Start Time (čas začátku) a End Time (čas konce) zajistíte klávesami S nebo M a zadáním hodin a minut; tlačítkem U potvrzujete nastavení a přecházíte do dalšího kroku. KALIBRACE VYKONU Vyberte POWER CALIB v režimu nastavení a stiskem tlačítka U spusťte kalibraci měření výkonu. Po jejím skončení se vrátíte na displej nastavení kalibrace výkonu. Pokud selže, stiskněte tlačítko M nebo počkejte 30 sekund a pak se vrátíte na displej nastavení kalibrace výkonu. strana 35

36 FUNKCE REŽIMU / DOPLŇKOVÉHO REŽIMU strana 36

37 FUNKCE REŽIMU / DOPLŇKOVÉHO REŽIMU V zobrazení režimu si stiskem tlačítka M zobrazíte hodiny / dobu jízdy / stopky / ujetou vzdálenost / aktuální nadmořskou výšku / stoupání % / průměrnou rychlost / aktuální výkon / nejvyšší teplotu. Stiskem tlačítka S si zobrazíte doplňkové funkce pod hlavními funkcemi režimu. strana 37

38 HODINY / DATUM / DOBA JÍZDY strana 38

39 HODINY / DATUM Hodiny se zobrazují ve 12 nebo 24hodinovém formátu, tlačítkem S si zobrazíte datum (MM-DD-RR). K zobrazení hodin se jednotka vrátí automaticky po třech sekundách. DOBA JÍZDY Doba jízdy / Celková doba jízdy Kolo 1 / Doba jízdy Kolo 1 + Kolo 2 Doba jízdy zobrazuje trvání jízdy a stiskem tlačítka S si můžete zobrazit celkovou dobu jízdy pro Kolo 1 a dobu jízdy pro Kolo 1 + Kolo 2. K zobrazení doby jízdy se jednotka vrátí automaticky po třech sekundách. strana 39

40 STOPKY strana 40

41 PLNÁ PAMĚŤ A SLABÁ BATERIE Je-li paměť počítače plná, zobrazí LCD zprávu MEMORYFULL po jednu sekundu každou minutu. V případě slabé baterie zobrazí LCD blikající LOW BATT ; blikání zastavíte stiskem jakéhokoli tlačítka. PŘEDNASTAVENÍ Před použitím stopek je nastavte na režim Manual (manuální) / Auto Time (automatický - čas) / Auto Distance Mode (automatický - vzdálenost); viz strana 23 až 24. MANUÁLNÍ STOPKY V manuálním režimu stopky resetujte a spusťte přidržením tlačítka M po dvě sekundy. Stiskem tlačítka S zaznamenáte čas kola a dalším přidržením tlačítka M na dvě sekundy zaznamenáte celkový čas a stopky zastavíte. Údaje jednotlivých kol (vzorků) si zobrazíte stiskem tlačítka S. strana 41

42 STOPKY strana 42

43 AUTOMATICKÉ STOPKY ČAS V režimu automatického času stopky resetujte a spusťte přidržením tlačítka M po dvě sekundy. Kolo (vzorek) se zaznamená automaticky po dosažení zadaného času. Stopky zastavíte přidržením tlačítka M po dvě sekundy a stiskem tlačítka S si zobrazíte údaje o jednotlivých kolech. AUTOMATICKÉ STOPKY VZDÁLENOST V režimu automatické vzdálenosti stopky resetujte a spusťte přidržením tlačítka M po dvě sekundy. Kolo (vzorek) se zaznamená automaticky po dosažení zadané vzdálenosti. Stopky zastavíte přidržením tlačítka M po dvě sekundy a stiskem tlačítka S si zobrazíte údaje o jednotlivých kolech. strana 43

44 ZOBRAZENÍ ČASOVYCH ÚDAJŮ strana 44

45 ZOBRAZENÍ ČASOVYCH ÚDAJŮ Po zastavení stopek si můžete tlačítkem S zobrazit určité kolo a podívat se na jeho údaje. Ty se zobrazují s intervalem dvě sekundy v tomto pořadí: čas kola, ujetá vzdálenost, průměrné otáčky, průměrný tep, doba v dolní tepové zóně, doba v základní tepové zóně, doba v horní tepové zóně, spotřebované kalorie, výškový zisk, výšková ztráta, průměrné stoupání v %, průměrné klesání v %, průměrná rychlost a průměrný výkon. Tlačítkem S si zobrazíte údaje o dalším kole a tlačítkem M tuto funkci opustíte. strana 45

46 CELKOVÁ VZDÁLENOST / ODPOČÍTÁVÁNÍ VZDÁLENOSTI 43 strana 46

47 CELKOVÁ VZDÁLENOST V režimu vzdálenosti si stiskem tlačítka S zobrazíte celkovou ujetou vzdálenost pro Kolo 1 a Kolo 1 + Kolo 2. Viz odpočítávání vzdálenosti po stisku tlačítka S. ODPOČÍTÁVÁNÍ VZDÁLENOSTI V režimu odpočítávání vzdálenosti přidržte tlačítko M, čímž vynulujete a spustíte časovač. Když časovač běží, tak si přidržením tlačítka EL zobrazíte odhadovaný čas příjezdu. Po uvolnění tlačítka se vrátí původní zobrazení. Po dojetí do cíle se stiskem tlačítka S vraťte k zobrazení přednastavené vzdálenosti. Chybí-li rychlost nebo je zbývající čas delší než 24 hodin, zobrazuje se --:--. Přidržením tlačítka M zastavíte funkci odpočítávání vzdálenosti. strana 47

48 KADENCE / TEP / KALORIE 45 strana 48

49 KADENCE Na displeji aktuální kadence si stiskem tlačítka S zobrazíte průměrnou kadenci a nejvyšší kadenci. Zobrazení se automaticky vrátí na aktuální kadenci po třech sekundách. TEP / KALORIE Na displeji aktuálního srdečního tepu si stiskem tlačítka S zobrazíte průměrný tep, nejvyšší tep, dobu v dolní tepové zóně, dobu v základní zóně, dobu v horní tepové zóně a kalorie spotřebované na cestě. Zobrazení se automaticky vrátí na aktuální tep po třech sekundách. Když tepová frekvence překročí horní nebo dolní limit, bude LCD varovně blikat. strana 49

50 AKTUÁLNÍ NADMOŘSKÁ VYŠKA / NASTAVENÍ VYCHOZÍ VYŠKY 47 strana 50

51 AKTUÁLNÍ NADMOŘSKÁ VYŠKA / NASTAVENÍ VYCHOZÍ VYŠKY V režimu aktuální nadmořské výšky přidržte tlačítko M po tři sekundy, čímž aktuální výšku nastavíte jako domovskou. To potvrďte stiskem tlačítka U nebo se tlačítkem S vraťte do předchozího režimu. Abyste nastavili aktuální výšku jako domovskou, zobrazí se stejná jako je výchozí nadmořská výška. strana 51

52 STOUPÁNÍ V % / PRŮMĚRNÁ / MAXIMÁLNÍ RYCHLOST / KOLO 1 / KOLO 2 49 strana 52

53 STOUPÁNÍ V % V režimu % stoupání si stiskem tlačítka S zobrazíte postupně průměrné stoupání v %, průměrné klesání v %, nejvyšší stoupání v % a nejvyšší klesání v %. Zobrazení se automaticky vrátí k % stoupání po třech sekundách. PRŮMĚRNÁ / MAXIMÁLNÍ RYCHLOST V režimu průměrné rychlosti si stiskem tlačítka S zobrazíte nejvyšší rychlost. Zobrazení se automaticky vrátí k průměrné rychlosti po třech sekundách. KOLO 1 / KOLO 2 V režimu průměrné rychlosti vyměníte Kolo 1 a Kolo 2 přidržením tlačítka M. Pokud běží stopky, nelze se takto přepínat mezi koly. strana 53

54 VYKON / TEPLOTA 51 strana 54

55 VYKON V zobrazení aktuálního výkonu si stiskem tlačítka S zobrazíte průměrný výkon a nejvyšší výkon. Zobrazení se automaticky vrátí k aktuálnímu výkonu po třech sekundách. TEPLOTA V režimu nejvyšší teploty si stiskem tlačítka S zobrazíte nejnižší teplotu. Zobrazení se automaticky vrátí k nejvyšší teplotě po třech sekundách. strana 55

56 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Na váš computer Giant (tělo computeru, vysílače a držák na řídítka) poskytujeme záruku prvnímu majiteli na dobu 2 let od data koupě, která se vztahuje na vady materiálu a výroby. Záruka nezahrnuje baterie, kabeláž, montážní materiál a závady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody. Záruka zaniká, jestliže byly součásti, kterých se reklamace dotýká, otevřeny (s výjimkou prostoru pro baterii), jestliže byla použita síla nebo došlo k záměrnému poškození. Uchovejte paragon pro případ reklamace. V případě kladného posouzení bude reklamace vyřízena výměnou výrobku za nový. V případě, že stejný model již nebude k dispozici, bude vadný computer vyměněn za funkčně a kvalitativně srovnatelný. Případné dotazy konzultujte se svým prodejcem nebo přímo s dodavatelem pro Českou republiku: Progress Cycle, a. s. Logistický park Tulipán Hostivice - Palouky Rádi zodpovíme vaše technické dotazy na následující telefonické lince: Další technické informace najdete na: nebo Z důvodu dalšího vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změny v technických specifikacích. strana 56

57 SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU (Zničení elektrického a elektronického zařízení) Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci. EU - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, Giant Manufacturing Company, Ltd., N 19, Shan-Farn Road, Dajia District, Taichung, Taiwan, tímto prohlašujeme, že cyklocomputery Neos, Neos Pro a Pro+ jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Plné znění prohlášení lze nalézt na strana 57

58 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Problém Možná příčina Řešení Žádné zobrazení Nezobrazuje se rychlost / kadence Displej LCD bliká Vybitá baterie Nesprávně instalovaná baterie Počítač je v režimu přepravy Nesprávně umístěný magnet, příliš daleko Ještě není spárován Je zapnutý vizuální alarm tepové frekvence, aktuální tepová frekvence převyšuje horní/dolní limit Vyměňte baterii Instalujte baterii správně Po nainstalování baterie stiskněte tlačítko AC na zadní straně počítače. Opravte polohu magnetu a snímače Spárujte snímač Změňte nastavení tepových mezí (horní a dolní) strana 58

59 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Problém Možná příčina Řešení Chybné údaje Pás tepové frekvence se nespáruje Zobrazuje se : Nesprávně umístěný magnet, příliš daleko Slabá baterie snímače Je zapotřebí resetovat sledování tepu Snímač je v režimu spánku Opravte polohu magnetu a snímače Vyměňte baterii snímače Vyjměte baterii z pásu, vybijte pás otočením baterie a jejím vložením do pásu na dvě sekundy, pak baterii vyjměte a vložte ji zpět se správnou polaritou a znovu proveďte spárování. Probuďte snímač rychlosti / kadence pomocí magnetů nebo probuďte sledování tepu tím, že si nasadíte pás na hruď. strana 59

60 TECHNICKÉ ÚDAJE Aktuální rychlost 199,9 km/h nebo mil/h Rozměr kola mm Průměrná rychlost 199,9 km/h nebo mil/h Čas (12/24 h) 12/24 Nejvyšší rychlost 199,9 km/h nebo mil/h Automatický spánek 10 min Vzdálenost 1 999,99 km nebo mil Aktuální tep bpm Vzdálenost 2 999,99 km nebo mil Průměrný tep 240 bpm Celková vzdálenost km nebo mil Nejvyšší tep 240 bpm Celková vzdálenost km nebo mil Doba pod/v/nad limitem tepu 19:59:59 (HH:MM:SS) Celková vzdálenost km nebo mil Kalorie 9999 kcal Doba jízdy 1 19:59:59 (HH:MM:SS) Stopky 9:59:59 (H:MM:SS), 19 záznamů po 9:59:5 Doba jízdy 2 19:59:59 (HH:MM:SS) Automatické časování (čas/vzdálenost) (T 9:59:59 / D 99 km) Celková doba jízdy 1 99:59 (HH:MM) Aktuální výška -381 ~ 6000 m Celková doba jízdy 2 99:59 (HH:MM) Uložení výchozí výšky -381 ~ 6000 m Celková doba jízdy :59 (HH:MM) Zisk/ztráta výšky 9999 m strana 60

61 TECHNICKÉ ÚDAJE Nejvyšší výška 6000 m Nejnižší teplota -20 ~ +60 C Celkový zisk/ztráta výšky pro kolo 1 nebo m Snadná kalibrace 14 + vlastní Celkový zisk výšky pro kolo 1 nebo m Kadence 30 ~ 240 rpm Gradient v % +/-20 % Průměrná kadence 30 ~ 240 rpm Průměrné stoupání v % +/-20 % Nejvyšší kadence 30 ~ 240 rpm Průměrné klesání v % +/-20 % Indikace slabé baterie 2,7 V Nejvyšší stoupání v % +/-20 % Inteligentní podsvícení 18:00~12:00 (výchozí) Nejvyšší klesání v % +/-20 % Odpočet vzdálenosti 1~50 km Aktuální výkon 9999 Wattů Rozměry: 42.5(š) x 52(v) x 16(t) Max. výkon 9999 Wattů Hmotnost: 38 g Min. výkon 9999 Wattů Životnost baterie: 10 měsíců (použití 1 h/ den) Aktuální teplota ( C/F) -20 ~ +60 C Nejvyšší teplota -20 ~ +60 C strana 61

62 strana 62

63 strana 63

64 4/13 Dodavatel: Progress Cycle, a. s.» Logistický park Tulipán 1371, Hostivice - Palouky, Česká republika telefon: » internet: Dodávateľ: Progress Cycle, a. s.» Logistický park Tulipán 1371, Hostivice - Palouky, Česká republika telefón: » internet:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství Obsah Součásti Montáž základny (A) Montáž základny (B) Montáž snímače rychlosti (C) Montáž snímače rychlosti a magnetu Montáž snímače frekvence šlapání Montáž snímače frekvence šlapání a magnetu Obvod

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Stal jste se novým uživatelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného s výškoměrem a teploměrem. Ciclomaster CM434/436M je vyroben

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W 1 OBSAH ÚVOD... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 CHARAKTERISTIKA DISPLEJE... 5 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 6 OBVOD KOLA... 6 MONTÁŽ DRŽÁKU... 6 MONTÁŽ

Více

1.1 Úvodní text Gratulujeme Vám k zakoupení produktu Sigma Sport. Pro správné pochopneí ovládání Sigma ROX 8.0 si důkladně přečtěte tento návod.

1.1 Úvodní text Gratulujeme Vám k zakoupení produktu Sigma Sport. Pro správné pochopneí ovládání Sigma ROX 8.0 si důkladně přečtěte tento návod. 1 Úvodní text a obsah balení 1.1 Úvodní text Gratulujeme Vám k zakoupení produktu Sigma Sport. Pro správné pochopneí ovládání Sigma ROX 8.0 si důkladně přečtěte tento návod. Sigma ROX 8.0 je multifunkční

Více

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky.

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu evolve sport Uživatelská příručka Náramkové hodinky evolve sport s měřičem srdečního tepu (pulzu) Děkujeme vám za zakoupení multifunkčních hodinek evolve sport.

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 1.Nastavení hlavní jednotky...6 1. Instalace hlavní jednotky 2. Základní režimy displeje 2. Funkce talčítek...8 1. V Data Setting Mode 2. V General

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

ÚVOD ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / ČESKY / ESPANÓL / NEDERLANDS

ÚVOD ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / ČESKY / ESPANÓL / NEDERLANDS ÚVOD Blahopřejeme k zakoupení cyklocomputeru s výškoměrem firmy ECHOWELL. Snadné ovládání tohoto přístroje Vám umožní užít si maximum z jízdy. Prosím, seznamte se s tímto computerem pomocí tohoto manuálu,

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD410DW Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem,

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, Digitální detektor alkoholu DA-9000 Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, budete přesvědčeni o spolehlivosti a přesnosti technologie

Více

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W CC-RD310W CZ 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Tento model je vybaven snímačem inspirovaným moderními silničními koly. Nelze jej použít u kol s velkou mezerou mezi přední vidlicí a výpletem

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Obsah balení Nošení prsního pásu / montáž držáku na kolo. 2 Obsah Nošení počítače pulsu/montáž Funkční schéma Uspořádání tlačítek Základní nastavení hodinek Přesný čas

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost VÍTEJTE Děkujeme, že jste si zakoupili Bontrager cyklokomputer Trip. Doufáme, že vám poskytne mnoho šťastných kilometrů. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta roky. Náhradní

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH 1 Úvod 18 2 Náhled a velikost.19 2.1 Materiál a barva..19 2.2 Velikost displeje a velikost instalace.19 3 Přehled funkcí a definice tlačítek....20 3.1 Stručný

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

Elektronická kuchyňská váha

Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchyňská váha návod k použití CZ Funkce a specifikace 1. Hodiny, které fungují i když váha není v provozu 2. Nastavitelné stopky, senzor teploty okolí 3. Měření objemu tekutin 4. Převod g

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Mio ALPHA2 Uživatelská příručka

Mio ALPHA2 Uživatelská příručka Mio ALPHA2 - Uživatelská příručka Mio ALPHA2 Uživatelská příručka Obsah Úvod 3 Balení obsahuje 3 Důležité bezpečnostní informace 3 Vaše Mio ALPHA 4 Začínáme 4 Uživatelský profil 4 Nastavení profilu pomocí

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Smart Watch Garett M26 návod

Smart Watch Garett M26 návod Smart Watch Garett M26 návod 1 SMARTWATCH Garett M26 Bezpečnostní tipy Ilustrace v tomto návodu jsou referencemi a můžou se lišit v závislosti na modelu. POZOR Pokyny k baterii Baterie se nesmí vyhodit

Více

Návod k obsluze CM 4.4A

Návod k obsluze CM 4.4A Návod k obsluze CM 4.4A Blahopřejeme k Vašemu výběru! Stal jste se majitelem vysoce přesného bezdrátového elektronického tachometru Ciclomaster CM 4.4A. Tento přístroj je vyroben nejmodernějšími postupy

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky

Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky 2 Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz Česky OSH Montážní příslušenství 01. Montáž držáku () 02. Montáž držáku () 03. Montáž snímače rychlosti () 04. Montáž snimače rychlosti a

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Smart Apnea počítač. Návod k použití

Smart Apnea počítač. Návod k použití Návod k použití Smart Apnea počítač Smart Apnea Computer OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. PROVOZNÍ REŽIMY 3 1.3. PŘIPOJENÍ POČÍTAČE SMART APNEA K PC NEBO MAC 3 1.4. TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ 3 1.5. HODINKOVÝ DISPLEJ 4 2.

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Clock Radio AJ260. UÏivatelsk manuál

Clock Radio AJ260. UÏivatelsk manuál Clock Radio AJ260 UÏivatelsk manuál 1 1 2 3 4 5 6 7 8 # $ % ^ 9 0! @ * & 1 3 6 2 4 5 7 2 3 4 Česky Dodávané příslušenství 1 X adaptéru AC/DC 7.5V(Napájení: 220-230V ~ 50Hz 30mA, V stup: 7.5V 250mA) 1x

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 NÁKRES... 6 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ... 7 MONTÁŽ... 8 OVLÁDÁNÍ

Více

VDO SERIES-Z PRO CYKLISTIKU NÁVOD K POUŽITÍ

VDO SERIES-Z PRO CYKLISTIKU NÁVOD K POUŽITÍ VDO SERIES-Z PRO CYKLISTIKU NÁVOD K POUŽITÍ CZ Blahopřejeme Vaším výběrem produktu VDO Z1 jste zvolili vysoce kvalitní sportovní cyklocomputer. Abyste nový computer plně využili a měli užitek ze všech

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití

Hodinky pro měření srdeční frekvence. german engineering PM 25. Návod k použití Hodinky pro měření srdeční frekvence CZ german engineering PM 25 Návod k použití OBSAH Rozsah dodávky...2 Důležité pokyny...3 Všeobecné pokyny k tréninku...5 Funkce hodinek pro měření srdeční frekvence...6

Více

VDO SERIES-Z PRO CYKLISTIKU NÁVOD K POUŽITÍ

VDO SERIES-Z PRO CYKLISTIKU NÁVOD K POUŽITÍ VDO SERIES-Z PRO CYKLISTIKU NÁVOD K POUŽITÍ CZ Blahopřejeme Vaším výběrem produktu VDO Z2 PC-Link jste zvolili vysoce kvalitní sportovní cyklocomputer. Abyste nový computer plně využili a měli užitek ze

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

SWS 25 USER S MANUAL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NAUDOTOJO VADOVAS

SWS 25 USER S MANUAL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NAUDOTOJO VADOVAS SWS 25 USER S MANUAL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NAUDOTOJO VADOVAS WIRELESS THERMOMETER BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR BEZDRÔTOVÝ

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60 1 OBSAH NÁKRES... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 6 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM5810-64... 10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 14 2 NÁKRES 8 6 59 93

Více