ZÁPIS Z 12. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 12. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK"

Transkript

1 ZÁPIS Z 12. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK konaného dne Společenství pro dům čp. 684, Praha - Letňany Na shromáždění bylo přítomno 69,2% všech vlastníků jednotek. Shromáždění bylo usnášení schopné. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy: Společenství Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 - Letňany Shromáždění 12. schůze shromáždění Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany Výbor Společenství výbor Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany Kontrolní komise kontrolní komise výbor Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany 1. ZAHÁJENÍ Shromáždění bylo zahájeno členem výboru Martinem Brabencem v 19:40. Představil shromáždění vlastníků členy výboru a kontrolní komise. Předsedkyně výboru ing. Lenka Piherová konstatovala, že je přítomno 69,2% všech vlastníků jednotek. Následně prezentovala jednotlivé body programu schůze. 2. SHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE Prvním projednávaným bodem bylo schválení programu schůze. USNESENÍ Schválení programu schůze. Zahájení Schválení programu schůze hlasování Hospodaření za rok 2010 Zvýšení záloh hlasování Kavárna Nara hlasování Znalecký posudek - střecha Provozní záležitosti (archiv výboru SVJ, kočárkárna, aktualizace popisů tabel zvonků, revize některých smluv) Diskuse Pro: 100% Poti: 0 Zdrželi se: 0 Shváleno: ANO

2 3. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Paní ing. Lenka Piherová seznámila shromáždění vlastníků s hospodařením za rok Předepsané zálohy v roce ,00 Kč Dlouhodobá záloha (FO) ,00 Kč Provozní náklady ,00 Kč Zálohy podléhající vyúčtování ,00 Kč Náklady ,34 Kč Služba zálohy (Kč) čerpání (Kč) Pojištění objektu , ,02 Poplatek za správu , ,03 Odvoz odpadu , ,00 Úklid , ,04 Provoz výtahu , ,05 El. Energie , ,95 Servis spol. prostor , ,95 Teplo , ,00 Vodné, stočné , ,80 Voda pro ohřev TUV , ,50 Poplatek za vyúčt. energie ,80 0 Provozní náklady , ,06 Dlouhodobá záloha , ,78 Příjmy úroky z běžného účtu 4.850,46 Kč úrok z prodlení Náklady bankovní poplatky 2.321,00 Kč ,00 Kč

3 4. ZÁLOHY NA SLUŽBY Paní ing. Lenka Piherová seznámila shromáždění vlastníků se stavem záloh kontra vyúčtování skutečných nákladů. Největší rozdíly mezi zálohami a náklady jsou na tyto položky elektrická energie společných prostor, vodné a stočné, teplo. Položka z předpisu Náklady Zálohy Rozdíl Pojistné ,02 Kč ,00 Kč 3 777,98 Kč Odvoz odpadu ,00 Kč ,00 Kč 960,00 Kč Úklid ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč Provoz výtahu ,05 Kč ,00 Kč 1 110,95 Kč El. energie spol. prostor ,95 Kč ,00 Kč ,95 Kč Servis ,95 Kč ,00 Kč 875,05 Kč Vodné a stočné ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč Teplo ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč Teplá voda ,50 Kč ,00 Kč 6 062,50 Kč Správní poplatek ,03 Kč ,00 Kč ,03 Kč Dlouhodobá záloha ,00 Kč Provozní náklady ,00 Kč Celkem ,54 Kč ,00 Kč ,54 Kč Paní ing. Lenka Piherová seznámila shromáždění s dotazy, které výboru poslal pan Radek Pešek. 1) Proč se rozchází stav dlouhodobé zálohy se stavem na účtu bankovních prostředků? Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že máme dlužníky a zároveň máme nížší zálohy než náklady, a proto výbor navrhuje shromáždění zvýšení záloh. Paní ing. Lenka Piherová informovala shromáždění o soudním sporu z panem Faltou a dalších krocích, které eventuelně budou následovat návrh na exekuci. V 19:51 přišla paní Pražáková. Na shromáždění je přítomno 70,43% všech vlastníků jednotek.

4 2) Náklady na úklid - nárůst 4% oproti 2009 (na netu je smlouva s fixní roční platbou). Paní ing. Lenka Piherová uvedla, že důvodem nárůstu ceny za úklid v roce 2010 je, že proběhlo strojové čištění podlah v ceně Kč. 3) Jaký je důvod nárůstu v položkách teplo a ohřev TUV? U nárůstu spotřeb je zajímavý fixní nárůst jak v položce "základní složka", tak i "spotřební složka". U ohředu TUV je to meziročně 26%! Má Výbor kontrolu nad skutečnou spotřebou našeho bloku? Nemůže se jednat o nadhodnocování spotřeby ze strany dodavatele? Přehled viz tabulka: spotřeba v GJ změna 10/9 teplo celkem 1168,8 1242,62 6,3% základní složka 467,52 497,048 6,3% spotřební složka 701,28 745,572 6,3% ohřev TUV celkem 571,38 720,67 26,1% základní složka 171, ,201 26,1% spotřební složka 399, ,469 26,1% Paní ing. Lenka Piherová vysvětlila shromáždění, že důvodem pro nárůst ohřevu vody je způsoben větším odběrem teplé vody za rok 2009 byl odběr 1817m 3 a za rok m 3 a zároveň se navýšila cena za m 3 za rok 2009 činila cena 55,1 Kč a v roce , 52 Kč. Zároveň informovala shromáždění vlastníků, že výbor kontroluje spotřebu vody i cenu za minulá zúčtovací období. 4) Poplatek za odečty a rozúčtování - nárůst oproti 2009 o 22%! - jaký je důvod tohoto navýšení? Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že poplatek je placen za odečtené místo a vyúčtování a že v roce 2011 došlo ke zvýšenému stěhování v domě a to je důvod nárůstu o 22% oproti roku Pan Mgr. Michal Synek se zeptal, jestli při odečtu na domě je někdo přítomen a zda dochází ke kontrole. Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že při odečtu na domě bývá přítomna a že odečty kontroluje. Dále se pan Mgr. Michal Synek zeptal, jestli existují protokoly. Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že protokoly nejsou. A že souhlasí odečtené spotřeby s fakturovanými.

5 5) Zpracování odměn - proč meziročně nárůst o 41%?! V roce 2009 měl výbor 4 členy, v roce 2010 měl výbor 6 členů (jedna členka v průběhu roku rezignovala a na její místo nastoupila náhradnice. Zpracování odměn je fakturováno podle počtu zpracovaných mezd. Pan Mgr. Michal Synek se zeptal, jestli lze, aby si zpracování odměn správcovská firma SBD neúčtovala. Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že nelze. Zpracování odměn je úkon nad rámec povinností SBD. Paní ing. Lenka Piherová podotkla, že si nemyslí, že by SBD na tento návrh přistoupilo. 6) Je možné vidět detail drobného vyúčtování provozních nákladů (poštovné, kopírování) za rok 2009 a 2010? Na tento dotaz paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že do příštího shromáždění zajistí příslušné materiály. 7) Výborem byla slibována dohoda o slevě za chybně zpracovanou závěrku 2009, ve vyúčtování sleva nikde není vidět, za rok 2010 je cena standardní. Paní ing. Lenka Piherová informovala shromáždění, že stále probíhá jednání. 8) Obecný dotaz k dodavatelským smlouvám - známe vždy přesnou cenu na následující rok (např. poplatek Správcovské firmě)? Je nějakým způsobem cena negociována ze strany Výboru? Paní ing. Lenka Piherová uvedla, že výbor na základě podnětu od kontrolní komise přistupuje k revizi smluv. 9) Navrhovaný spořící účet - v tuto chvíli na něj nelze převést celý Fond oprav (viz. bod 1), bude možné vidět návrh podmínek tohoto produktu ještě před sjednáním? K tomuto bodu paní ing. Lenka Piherová uvedla, že na spořící účet nelze převést celý fond oprav z důvodu, že společenství vlastníků jednotek má dlužníky, jejichž pohledávky se saturují z fondu oprav. Zároveň výbor připravuje návrh na lepší úročení fondu oprav, který výbor předloží shromáždění, které posléze rozhodne o daném návrhu. 10) Navrhované navýšení záloh u tepla - proč nyní (na posledním jednání Výboru bylo avizováno jednání se SFM s cílem dosažení úspor), nebo je již po jednání (např. způsob vyúčtování dle cenové lokality, prověření možnosti platby nájemného)? S jakým výsledkem? Paní ing. Lenka odpověděla, že došlo ke zvýšení cen od Pražské teplárenské a.s. A výbor stále jedná o vysvětlení způsobu tvorby ceny.

6 Dále paní ing. Lenka Piherová seznámila shromáždění vlastníků se žádostmi, které výboru zaslal pan Mgr. Michal Synek. 1. zapůjčení posledních 3 čísel časopisu SVJ aktuálně 2. zapůjčení příručky praktický rádce pro SVJ 3. umožnění seznámit se se všemi dokumenty k opravě bezpečnostního štítu za 5700Kč 4. umožnění seznámit se se všemi dokumenty k opravě výtahů za 9.262,92 Kč 5. umožnění seznámit se se všemi dokumenty k opravám topení za rok sdělení v jakém soudním sporu platilo SVJ poplatky, s kým a v jaké fázi je spor Ad 1 + 2) Paní ing. Lenka Piherová uvedla, že došlo k zapůjčení výše uvedených materiálů dne Ad ) Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že zatím nejsou připravené podklady, do kterých by bylo možno nahlédnout. Ad 6) Paní ing. Lenka Piherová informovala shromáždění vlastníků, že se jedná o spor vedený s jedním vlastníkem o neplacení záloh. (dlužná částka Kč a úrok z prodlení tj ,21 Kč). Obžalovaný zatím uhradil dlužnou částku. Spor byl ukončen v dubnu letošního roku. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Na účet Společenství byla vrácena poměrná část (4.920Kč) soudního poplatku (tj. bez 600Kč, které soud určil jako soudní poplatek ze zbývajícího soudního řízení úroky z prodlení). Dále pan Mgr. Michal Synek rozporoval cenu za rok za SVJ aktuálně, kterou udává výbor při ročních závěrkách a která je na zadní straně daného časopisu. Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že součástí je nepřetržité poradenství. Pan Mgr. Michal Synek trvá na dalším vysvětlení. Paní Ječmenová (?) žádala, aby se pokračovalo podle odhlasovaného programu a řešený problém se přesunul na závěr shromáždění. Paní ing. Lenka Piherová uvedla, že panu Mgr. Michalu Synkovy odpoví písemně. Dále paní ing. Lenka Piherová prezentovala návrh výboru, aby aktuální náklady na elektrickou energii společných prostor, vodné a stočné, teplo a ohřev vody byly navýšeny o 10%. Zároveň výbor navrhuje, aby byly navýšeny i zálohy na provozní náklady z 84 Kč na 90 Kč na bytovou jednotku. Pan ing. Jan Chytil vysvětluje důvod tohoto navýšení, že každoročně končí hospodaření v mínusu. Přistoupilo se k hlasování o zvýšení záloh.

7 USNESENÍ Zálohy na služby boudou od upraveny dle prezentovaného návrhu. Položka z předpisu stávající zálohy nové zálohy Pojistné ,00 Kč ,00 Kč Odvoz odpadu ,00 Kč ,00 Kč Úklid ,00 Kč ,00 Kč Provoz výtahu ,00 Kč ,00 Kč El. energie spol. prostor ,00 Kč ,00 Kč Servis ,00 Kč ,00 Kč Vodné a stočné ,00 Kč ,00 Kč Teplo ,00 Kč ,00 Kč Teplá voda ,00 Kč ,00 Kč Správní poplatek ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobá záloha ,00 Kč ,00 Kč Provozní náklady ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč Pro: 82.98% Proti: 1,08% Zdrželo se: 15,94% Schváleno: ANO Výbor navrhuje, aby se u tepla, vodného a stočného, teplé vody navýšené zálohy rozpočítaly podle spotřeby z předcházejícího účtovacího o období. Přistoupilo se k hlasování o usnesení: Zálohy na teplo, vodu a ohřev vody budou rozpočítány dle spotřeby v předcházejícím účetním období. Zálohy na ostatní služby budou rozpočítány dle spoluvlastnického podílu. Poté vystoupil pan Mgr. Michal Synek, že aby toto usnesení bylo platné, musí podle zákona o vlastnících bytových jednotek, vyjádřit souhlas 100% vlastníků. Z tohoto důvodu je hlasování pravděpodobně neplatné. Paní ing. Lenka Piherová upozornila vlastníky jednotek, kteří mají velké nedoplatky, že si mohou individuálně navýšit zálohy na služby s účetní v SBD.

8 5. KAVÁRNA NARA Dále paní ing. Lenka Piherová prezentovala shromáždění vlastníků možnost pronájmu pozemku parc. č. 600/124 k.ú. Letňany, obec Praha. K tomuto bodu zaslal pan Mgr. Michal Synek své právní stanovisko k návrhu nájemní smlouvy s Petrou Sedlárovou, provozovatelkou kavárny Nary viz příloha 1. Pan Mgr. Michal Synek vyjádřil stanovisko, že by uzavřená nájemní smlouva byla neplatná. Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že po konzultaci s právníkem se domnívá, že společenství vlastníků jednotek může uzavřít nájemní smlouvu na příslušný pozemek. Toto stanovisko vyplívá z prohlášení: V prohlášení vlastníka je v části V. Označení pozemku zastavěného, pozemků věcně příslušných a určení práv k nim ve výčtu pozemků věcně příslušejících pozemků uveden i pozemek parc. č. 600/124, k. ú. Letňany, obec Praha, na kterém se nachází předmětný chodník. Tudíž se domníváme, že nájemní smlouvu na pronájem tohoto pozemku uzavřít i společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba, neboť se na něj vztahuje stejný režim jako na pozemky zastavěné. Jeden z vlastníků se zeptal, proč opětovně řešíme pronájem pozemku, když na minulém shromáždění se odhlasovalo, že si tento pronájem vlastníci nepřejí. Odpověděla paní ing. Lenka Piherová, že tento bod se projednává nežádost paní Nary, protože došlo ke změně provozovatele. A po té předala slovo paní Naře. Paní Nara seznámila shromáždění vlastníků, že došlo ke změně provozovatele a jaké změny probíhají v prostorách kavárny. Pak paní ing Lenka Piherová dala hlasovat o usnesení. USNESENÍ Shromáždění vlastníků zmocňuje a ukládá výboru, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne konání 12. schůze shromáždění uzavřelo smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 600/124 v k.ú. Letňany se současnou provozovatelkou kavárny Nara paní Petře Sedlárové, ve znění smlouvy přiložené k pozvánce na dnešní schůzi, upravené podle návrhu pana Michala Synka. 4. Nájemce je povinen dodržovat provozní dobu předzahrádky od 10:00 do 22:00 a současně bere na vědomí, že její porušování, chápe pronajímatel jako hlavní výpovědní důvod. Nájemce se zavazuje, že na předmětu nájmu nebude více než čtyři stolky, dvacet židlí a jeden slunečník a budou umístěny tak, aby neomezovaly průchod a pohyb osob po předmětu nájmu. Nájemce nesmí provádět na předmětu nájmu žádné stavební úpravy. 5. Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu a v tomto stavu jej přebírá.

9 Pro: 57,47% Proti: 17,21% Zdrželi se: 25,32% Schváleno: ANO Paní ing. Lenka Piherová upozornila shromáždění vlastníků, že nájemné vyplívající ze smlouvy a považováno za výdělek, a proto je nutné ho zohlednit v daňovém přiznání. 6. ZNALECKÝ POSUDEK - STŘECHA Pan ing. Jan Chytil seznámil shromáždění s důvody a průběhem výběrového řízení na soudního znalce v oboru stavebnictví na střechu. Důvody, proč se výbor rozhodl oslovit soudní znalce, byly končící záruka a vyskytující se závady na střešním plášti, které reklamoval jeden z vlastníků. Pan ing, Jan Chytil informoval shromáždění, že oslovil několik soudních znalců s žádostí o návrh cenové nabídky na soudně znalecký posudek. Na tuto žádost odpověděli 3 znalci s cenovou nabídkou. 1. Pan Brousil 7000 Kč 2. Paní Hellerová Kč 3. Pan Káně Kč Dále pan ing. Jan Chytil informoval shromáždění, že podrobnější informace jsou na webových stránkách společenství. ( Pan ing. Jan Chytil uvedl, že se výbor rozhodl pro pana Brousila, a že hlavním kritériem byla cena. Dále pan ing. Jan Chytil informoval shromáždění o své schůzce s panem Brousilem, při které se pan Brousil podíval na střechy a pořídil si fotodokumentaci. Také pan ing. Jan Chytil informoval shromáždění, že podrobnější zkoumaní proběhne dne Do konce června by měl výbor obdržet soudně znalecký posudek na střechu. Na jehož základě bude výbor uplatňovat reklamaci na SFM. Pan Mgr. Michal Synek navrhl, aby výbor podal reklamaci dříve než bude mít výbor soudně znalecký posudek kvůli 30 denní reklamační lhůtě, aby nedošlo k promlčení. Pan ing. Jan Chytil odpověděl, že důležité je datum podání reklamace. 7. PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI Pan ing. Jan Chytil informoval shromáždění, že výbor rozhodl zřídit archiv na šanony, které se kupily v bytě předsedkyně výboru, obsahující materiály ke správě společenství. Pan ing. Jan Chytil prezentoval úmysl výboru zkulturnit kočárkárnu např. namontování háků na kola atd. Požádal vlastníky jednotek, aby dočasně své věci z kočárkárny vystěhovali a odstranili a nadále neukládali věci, které by v kočárkárně být neměly např. pneumatiky.

10 Dále pan ing. Jan Chytil požádal vlastníky, aby z garáže a chodeb odstranily předměty, které by tam z bezpečnostního hlediska být neměli. Pan Martin Brabenec seznámil shromáždění vlastníků, že výbor plánuje změnit vzhled tabel zvonků. Požádal vlastníky, aby na připravených arších papíru zaškrtli, zda stávající jmenovka je správná nebo napsali změnu. Pan ing. Jan Chytil informoval shromáždění vlastníků, že výbor se zabývá revizí stávajících smluv. První smlouva, která prochází revizí, je smlouva na elektrickou energii společných prostor domu. Pan ing. Jan Chytil informoval shromáždění, že provádí analýzu PRE a RWE, kvůli úsporám na elektrické energii společných prostor domu. Tato analýza bude zveřejněna na webových stránkách společenství ( Dále pan ing. Jan Chytil informuje shromáždění s kroky, které výbor zvažuje, aby došlo k úsporám vypovědět smlouvu PRE a přejít RWE, změna tarifu, instalace úsporných žárovek, instalace světel s pohybovými čidly. Pan ing. Jan Chytil požádal vlastníky, pokud by měli podněty ke správě domu, aby kontaktovali výbor. Další projednávaným bodem bylo šíření pachů přes vzduchotechniku. Pan ing. Jan Chytil požádal vlastníky, jestli mají tento problém, aby výbor kontaktovali. Paní ing. Lenka Piherová informovala shromáždění, že po vyřešení problémů se střešním pláštěm, se výbor bude zabývat s padlými omítkami ze stropů a výměnou dveří ve vchodě 2. Paní ing. Lenka Piherová seznámila shromáždění se způsobem výpočtu faktur za teplo. Pražská teplárenská vyúčtuje SFM každý dům zvlášť. Ta spotřeby sečte a rozpočítá na domy. Paní ing. Lenka Piherová uvedla, že na SFM je žádáno vysvětlení a výbor tuto situaci řeší. Pan Mgr. Michal Synek žádá zapůjčení a kopie faktur za teplo. Paní ing. Lenka Piherová odpověděla, že nelze zapůjčit ani kopírovat tyto dokumenty. Do faktur lze pouze umožnit náhled. Předsedkyně výboru ukončila shromáždění v 21:05.

11 PŘÍLOHA 1 Právní stanovisko k návrhu nájemní smlouvy s Petrou Sedlárovou, provozovatelkou kavárny Nara Vážení, pokud bude Nájemní smlouva uzavřena v navržené podobě, bude absolutně neplatná z následujících důvodů: Chodník je v právním řádu České republiky považován za pozemek, za určitou zpevněnou plochu (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z , sp. zn. 2 Cdon 1414/97, publikovaný v Právních rozhledech č. 1/2000), což se dovozuje z 2 odst. 3 zák. č. 344/1992 Sb. katastrální zákon, ve znění zák. č. 89/1996 Sb., ve spojení s přílohou č. 1 k vyhl. č. 190/1996 Sb.. Nejedná se ani o samostatnou stavbu, ani o příslušenství, natož součást budovy čp Pojetí, že se v případě chodníku jedná o druh pozemku ostatně potvrzuje i navrhovaná smlouva, když uvádí, že jde o část parc. č. 600/124, k. ú. Letňany. V daném případě se tedy jedná o druh pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek domu čp. 684, v k.ú. Letňany. Podle 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, v platném znění, platí, že společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen "správa domu"), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první. Tuto pravomoc společenství cituje také sama navrhovaná smlouva v poslední větě bodu a) hlavičky. Z uvedeného vyplývá, že výbor společenství není oprávněn uzavírat smlouvu o nájmu pozemku, neboť právní úkony týkající se pozemku nejsou podle zákona v pravomoci společenství. To je důvod proč i předchozí nájemní smlouva, podepsaná pí inženýrkou Piherovou a pí inženýrkou Kovalovou, byla absolutně neplatná, což ostatně není ojedinělý jev. Pokud by výborem předkládaná smlouva byla podepsána v uvedeném znění, byla by také absolutně neplatná. Smlouva musí být koncipována tak, že na jedné smluvní straně budou vyjmenováni všichni spoluvlastníci pozemku.

12 Pochybnosti o platnosti vyvolává i neurčité vymezení předmětu užívání. Nákres bez vymezení metrů není dostatečně určitý úkon. Smlouva v odstavci 3 dále obsahuje nejasně vymezené období, po které je nájemce oprávněn předmět nájmu užívat. Tvůrce smlouvy chtěl užít slovo jen, avšak užil patrně z důvodu chvilkové nepozornosti slovo vždy. Uložení na poště je neurčitě vymezená právní skutečnost. Uložení na poště ještě neznamená neúspěšné doručení, protože adresát si může zásilku v úložné době vyzvednout. Neúspěšné doručení nastává až momentem vrácení zásilky. Žádám o uveřejnění tohoto stanoviska. V Praze dne Mgr. Michal Synek, právník KHS

ZÁPIS Z 11. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS Z 11. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS Z 11. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK konaného dne 11. března 2011 Společenství pro dům čp. 684, Praha Letňany Na shromáždění bylo přítomno 56, 92% všech vlastníků jednotek. Shromáždění bylo usnášení

Více

V zájmu stručnosti, přesnosti a snad i čitelnosti jsou v zápise jsou použity následující pojmy:

V zájmu stručnosti, přesnosti a snad i čitelnosti jsou v zápise jsou použity následující pojmy: Zápis o průběhu čtvrtého shromáždění členů Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany (dále jen "SVJ"), IČ: 27189678 zapsané v rejstříku SVJ u MS v Praze, oddíl S, vložka 5187, konané 7.listopadu 2005

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 I. Program: 1. Schválení programu... 1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise... 2 3. Vyúčtování

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009 Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny Předseda shromáždění: p. Milan Slavíček Začátek shromáždění: 19:00

Více

Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany

Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 15.ledna, roku 2007, 19:00 21:00 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti

Více

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem.

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem. Zápis z jednání na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 409, 713, 714 (dále jen SVJ ) se sídlem Praha 9, Jablonecká 412, a členů družstva, která se konala dne 3. prosince 2009

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030

Zápis z členské schůze Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030 Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis z členské schůze Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030 konané dne 17.6. 2015 od 18:30 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027,

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Zápis ze Shromáždění. konaného dne 05. 05. 2011. vlastníků domu č. p. 472 v Milovicích IČ 26428750. Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis ze Shromáždění. konaného dne 05. 05. 2011. vlastníků domu č. p. 472 v Milovicích IČ 26428750. Přítomni: dle prezenční listiny Přítomni: dle prezenční listiny 1. Prezence vlastníků a zahájení Shromáždění vlastníků Po ukončení prezence vlastníků a spočítání hlasů přítomných vlastníků, zahájil ve 20:00 hodin předseda Výboru pan

Více

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Shromáždění bere na vědomí: Zprávu o činnosti výboru přednesenou předsedou Zprávu o činnosti kontrolní

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Společenství pro dům čp. 684, Praha Letňany Zpráva o činnosti výboru 1-12/2009 http://kostomlatska684.czweb.org/

Společenství pro dům čp. 684, Praha Letňany Zpráva o činnosti výboru 1-12/2009 http://kostomlatska684.czweb.org/ Výbor: Správce: Lenka Piherová předseda Olga Trulleyová místopředseda Jiří Kafka Lukáš Rovenský Barbara Kovalová / Martina Šináglová SBD Praha Na schůzi výboru konané dne 20. května 2009 rezignovala paní

Více

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato.

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato. Zápis o pokračování 1. schůze shromáždění Společenství pro dům Dřínovská č.p. 4742, Chomutov sídlem Chomutov, Dřínovská č.p. 4742, PSČ 430 01 konaná dne 8. 6. 2010 Po skončení první části schůze za přítomnosti

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 450,

Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 450, Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 450, ul. Místecká 450, Praha 18 Letňany ze dne 25. června 2013, konaného od 18:15 hodin, v suterénu domu čp. 450 (sušárna) Program: 1. prezence a

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 31. 5. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 31. 5. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 31. 5. 2011, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

PÁR SLOV NA ÚVOD. vlastní údaje o odečtu vodoměrů a poměrových měřičů (to pouze v případě, že jste si je zaznamenali v době odečtů pracovníky VUSTE)

PÁR SLOV NA ÚVOD. vlastní údaje o odečtu vodoměrů a poměrových měřičů (to pouze v případě, že jste si je zaznamenali v době odečtů pracovníky VUSTE) Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 V souladu s ustanovením čl. VI, odst. 3 a 4 stanov svolává výbor společenství schůzi shromáždění na středu 1.12.2010

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod ve smyslu 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Smlouva o odvádění odpadních vod ve smyslu 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění SMLOUVA č.: (číslo odběru) O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ, KTEROU UZAVŘELI: 1. SMLUVNÍ STRANY Provozovatel kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Kamenný Přívoz (dále jako dodavatel):

Více

za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem: Rajhrad, 9. května 484, 664 61, IČ: 283 35 864, zapsaném v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015 konaného dne 22. 10. 2015 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích

Více

SCHVÁLENO c) Shromáždění schvaluje jako zapisovatele schůze Jindřicha Chlíbka.

SCHVÁLENO c) Shromáždění schvaluje jako zapisovatele schůze Jindřicha Chlíbka. Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Machkova 2127, 2128, 2129 se sídlem Machkova 2128/5, 149 00 Praha 4, konané dne 15. 5. 2012 Program schůze: 1) Schválení programu, volba

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 konaného dne 23. 06. 2011 ve společenské místnosti

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 27.4. 2010

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 27.4. 2010 Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 27.4. 2010 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny a plné moci Předseda shromáždění: p. Milan Slavíček Začátek shromáždění:

Více

Výbor se mimo příprav souvisejícími s modernizací výtahů, věnoval následujícím činnostem, které souvisejí s naším domem.

Výbor se mimo příprav souvisejícími s modernizací výtahů, věnoval následujícím činnostem, které souvisejí s naším domem. Zpráva o činnosti výboru za období červen 2009 listopad 2009 Výbor SVJ fungoval v tomto období ve složení: M. Hybner, B. Zalek, S. Policar, L. Matkovský, P. Zeman, Z. Goldbergová. Ihned po Valné hromadě

Více

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování - Pravidla rozúčtování nákladů vzniklých při užívání jednotek v domě, správě domu a pozemku - Pravidla pro stanovení

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Předání informace o zaplacení TDO Na základě požadavku vlastníka bytu č. 203 bylo vlastníkovi předáno potvrzení o úhradě poplatku TDO na rok 2010.

Předání informace o zaplacení TDO Na základě požadavku vlastníka bytu č. 203 bylo vlastníkovi předáno potvrzení o úhradě poplatku TDO na rok 2010. Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 17.9.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : U s n e s e n í Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Šrédlové a soudkyň JUDr. Elišky Galiazzo a JUDr. Ivy Suneghové ve věci exekuce oprávněné:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

26. listopadu 2015 (čtvrtek)

26. listopadu 2015 (čtvrtek) Společenství Plickova 571-572, Praha 4 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 Háje Identifikační číslo: 276 42 402 P O Z VÁ N K A na 10. výroční shromáždění Společenství Plickova 571-572, Praha 4 které se koná

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

ZÁPIS. ZE 49. SCHŮZE VÝBORU SVJ konané dne 22. 10. 2013 od 19:00 hod

ZÁPIS. ZE 49. SCHŮZE VÝBORU SVJ konané dne 22. 10. 2013 od 19:00 hod ZÁPIS ZE 49. SCHŮZE VÝBORU SVJ konané dne 22. 10. 2013 od 19:00 hod Přítomni: Petr Jakubik (člen výboru) Ing. Michal Krošlák (člen výboru) Anna Sýkorová (místopředsedkyně výboru) Ing. František Šik (člen

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

uzavřená dle 566 a následujících Obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená dle 566 a následujících Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Ú p l n é z n ě n í m a n d á t n í s m l o u v y č. M/4/2013 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava účinné ode dne 1. 7. 2001, ve znění

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 14.7.2008 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis ze 4. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008 ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008 Místo konání: salónek restaurace U Švejka, Dvořákova ul., Plzeň Datum: 29.10.2008 Přítomni: viz. Prezenční

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání S m l o u v a o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ). Čl. I. Subjekty Národní památkový ústav,

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků jednotek

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 19.5.2016

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 19.5.2016 Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 19.5.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2011

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2011 Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2011 Dle smlouvy o správě správce provádí administrativní práce spojené se správou, t.j. činnosti spojené s chodem, údržbou, opravami a finančními transakcemi

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od

Více

Společenství vlastníků jednotek BRONZOVÁ 2024-6

Společenství vlastníků jednotek BRONZOVÁ 2024-6 Členská schůze Bytové družstvo BRONZOVÁ 2024-6 a Shromáždění Společenství vlastníků jednotek BRONZOVÁ 2024-6 Datum a místo konání: 16. 6.2015, Kinosál ZŠ Bronzová 1. Přivítání a předložení programu Část

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013

Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

Zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2013 a 25.3.2013 byly bez připomínek schváleny.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2013 a 25.3.2013 byly bez připomínek schváleny. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 8.4.2013 Čas zahájení jednání : 19.05 Ověřitelé: Ing. M. Žabka, Mgr. I. Čaňková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kateřina Dufková, IČ:03550486, se sídlem Nádražní 11, 471 03 Kravaře

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kateřina Dufková, IČ:03550486, se sídlem Nádražní 11, 471 03 Kravaře Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kateřina Dufková, IČ:03550486, se sídlem Nádražní 11, 471 03 Kravaře 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

1 389 888,00 Kč. Tepelná energie pro ohřev SV Základní složka: 30 % SV pro teplou užitkovou vodu. 304 276,00 Kč. 455 352,00 Kč.

1 389 888,00 Kč. Tepelná energie pro ohřev SV Základní složka: 30 % SV pro teplou užitkovou vodu. 304 276,00 Kč. 455 352,00 Kč. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Chudenická 1065, 102 00 Praha 10 IČ: 28410475 zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více