NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana Úvod Úvod. Bezpečnostní předpisy Technické údaje... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: Popis funkce nabíječky... 5 Funkce nabíjení akumulátorů NiCd a NiMH... 6 Funkce nabíjení akumulátorů LiIon, LiPo a Pb... 6 Ostatní funkce a parametry nabíječky... 6 Tabulka základních funkcí nabíječky... 6 Poznámky k nabíjení akumulátorů Nicd... 7 Uvedení nabíječky do provozu a nabíjení akumulátorů... 7 Menu zobrazovaná na displeji nabíječky... 7 Nabíjení akumulátorů NiCd (NiCd CHARGE)... 8 Nabíjení akumulátorů NiMH (NiMH CHARGE)... 8 Nabíjení akumulátorů LiIon (LiIon CHARGE)... 9 Nabíjení akumulátorů LiPo (LiPO CHARGE)... 9 Nabíjení olověných akumulátorů (PB CHARGE) Chybová hlášení na displeji nabíječky a odstranění závad Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální nabíječky, pomocí které můžete nabíjet akumulátory NiCd (nikl-kadmiové), NiMH (nikl-kovohybridní), Li-ion (lithium- ionové, dále jen LiIon), Li-Polymer (lithium- polymerové, dále jen LiPo) a olověné akumulátorové baterie (Pb) včetně jednotlivých článků, a to i nezávisle na síťovém střídavém napětí (230 V / 50 Hz), neboť tuto nabíječku můžete napájet i stejnosměrným napětím (11 až 15 V) například z autobaterie svého automobilu. Tato nabíječka je velice vodná pro modeláře k nabíjení akumulátorových baterií, které slouží k napájení modelů automobilů, letadel nebo lodí. Tento návod k obsluze Vám pomůže k tomu, abyste mohli využít rozsáhlých a fascinujících funkcí a vlastností této skvělé nabíječky. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky ANSMANN. Dříve než začnete tuto nabíječku používat, přečtěte si prosím podrobně celý tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení nabíječky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. 2

2 Bezpečnostní předpisy Dříve než začnete tuto nabíječku používat, přečtěte si prosím podrobně celý tento návod k obsluze. Součásti nabíječky (ovládací tlačítka) V žádném případě nenabíjejte touto nabíječkou obyčejné baterie, například alkalické. Dodržujte bezpodmínečně pokyny výrobců akumulátorů. Vysoké nabíjecí proudy mohou způsobit poškození akumulátorů a vytečení jejich elektrolytu. Toto nabíječku připojujte pouze k vhodným napájecím zdrojům. Dejte pozor na správnou polaritu připojení akumulátorů, které budete touto nabíječkou nabíjet. Nebudete-li nabíječku používat, odpojte od ní připojené akumulátory a zdroj jejího napájení. Nenabíjejte v žádném případě přehřáté (příliš horké) akumulátory nebo akumulátorové baterie. Před nabíjením je nechte zcela vychladnout (přizpůsobit okolní teplotě). Nevystavujte tuto nabíječku dešti, přílišné vlhkosti a vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření). Nabíjejte pouze zcela vybité akumulátory (toto platí zvláště pro akumulátory NiCd). Zapnutou nabíječku nenechávejte bez dozoru. Tuto nabíječku neotvírejte a neprovádějte žádné změny v jejím vnitřním zapojení. Opravy této nabíječky může provádět pouze personál v autorizovaných servisech. Nezakrývejte v žádném případě větrací otvory této nabíječky. Zajistěte dostatečnou cirkulaci okolního chladného vzduchu. Nenabíjejte současně více akumulátorů (akumulátorových baterií) zapojených paralelně. Pokud si sestavíte vlastní akumulátorovou baterii z jednotlivých akumulátorů (článků) zapojených do série, pak dejte pozor na to, že všechny použité akumulátory musejí být stejného typu, musejí mít stejnou jmenovitou kapacitu a pokud možno musejí být od stejného výrobce. Nedávejte do blízkosti nabíjených akumulátorů, nabíječky a propojovacích kabelů žádné snadno vznětlivé materiály (noviny, textilní látky, záclony, závěsy atd.). Technické údaje Napájení nabíječky: 230 V / 50 Hz nebo stejnosměrné napětí 11 až 15 V Typy akumulátorů: 1 až 14 článků NiCd nebo NiMH 1 až 5 článků LiIon nebo LiPo 1 až 6 olověných článků (Pb) Nabíjecí proud: 0,1 A až 5 A (max. 50 W) Udržovací nabíjení (NiCd a NiMH): 100 ma Hmotnost: 590 g Rozměry (d x š x v): 119 x 102 x 85 mm 1. Krokosvorky k napájení nabíječky stejnosměrným napětím (červená = plus, černá = minus) Připojení nabíječky ke zdroji se stejnosměrným napětím 11 až 15 V (například k autobaterii) 2. Kabel se zástrčkou k napájení nabíječky ze síťové zásuvky 230 V / 50 Hz 3. Zdířky OUTPUT k připojení banánků (červená = plus, černá = minus) Připojení akumulátorů (akumulátorových baterií) 4. Tlačítko BATT TYPE Volba typu nabíjených akumulátorů: NiCd, NiMH, LiIon, LiPo nebo Pb (olověné akumulátory) 5. Tlačítko DEC (DECREASE) Snížení hodnot při provádění nastavení nabíjecího proudu, napětí, počtu článků 6. Tlačítko INC (INCREASE) Zvýšení hodnot při provádění nastavení nabíjecího proudu, napětí, počtu článků 7. Tlačítko ENTER START / STOP Potvrzení provedených nastavení jakož i spuštění procesu nabíjení a jeho zastavení 3 4

3 Displej nabíječky 2 řádky se 16 znaky Funkce nabíjení akumulátorů NiCd a NiMH Zjištění plného nabití akumulátoru (akumulátorových baterií) NiCd nebo NiMH provádí tato nabíječka na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového napětí) neboli metodou přírůstku (rozdílu) napětí -ΔU. Tento způsob detekce zaručuje, že budou akumulátory nabity na 100 % své dosažitelné kapacity, aniž by došlo k jejich přebití. Další zajištění proti přebití těchto typů akumulátorů provádí tato nabíječka pomocí bezpečnostního časovače (timeru). Čas potřebný k nabití k nabíječce připojeného akumulátoru (tedy tohoto časovače) vypočítá mikroprocesor nabíječky podle kapacity akumulátoru, kterou na nabíječce nastavíte. Tato speciální nabíječka provádí dále po dobu 3 minut kontrolní přednabití akumulátoru nabíjecím proudem, který je rovem hodnotě 1C (tato hodnota v ampérech odpovídá jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to například znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 3000 mah platí 1C = 3,0 A). Tímto způsobem nabíječka otestuje k ní připojený akumulátor a zjistí jeho parametry. Po ukončení normálního procesu nabíjení se nabíječka automaticky přepne do režimu takzvaného udržovacího nabíjení akumulátoru, které brání ztrátě kapacity akumulátoru, kterou způsobuje jeho samovybíjení. 1. Zobrazení růžných režimů údržby akumulátorů CHG = Charge (režim nabíjení akumulátorů) 2. Zobrazení zvoleného typu akumulátoru / nabíjecího proudu / kapacity akumulátoru NC = akumulátor NiCd (při zadávání se používá symbol NI) NH = akumulátor NiMH LI = akumulátor LiIon LP = akumulátor LiPo PB = olověný akumulátor CAP = kapacita akumulátorů NiCd nebo NiMH C = kapacita akumulátorů LiIon nebo LiPo C = nabíjecí proud olověných akumulátorů (Pb) 3 Zobrazení nastaveného nabíjecího proudu +1.40A = nabíjecí proud 1,40 A 4. Zobrazení uplynulého času provádění údržby akumulátoru Formát zobrazení: MMM:SS (M = minuty, S = sekundy) 5. Zobrazení aktuálně změřeného napětí akumulátoru ve voltech (V) 6. Zobrazení do akumulátoru dodané (uložené) kapacity v mah Popis funkce nabíječky Tato speciální nabíječka xbase Deluxe, kterou můžete napájet ze sítě (230 V~ / 50 Hz) nebo stejnosměrným napětím (11 až 15 V) například z autobaterie nebo z jiného vhodného zdroje, slouží k automatickému nabíjení akumulátorových baterií NiCd nebo NiMH s 1 až se 14 články (s jmenovitým napětím 1,2 až 16,8 V), akumulátorových baterií LiIon nebo LiPo s 1 až s 5 články (s jmenovitým napětím 3,6 až 18,5 V) a olověných akumulátorových baterií (s jmenovitým napětím 2 až 12 V). V této nabíječce zabudovaný mikroprocesor zajišťuje přesné řízení všech provozních režimů údržby akumulátorů, které na této nabíječce nastavíte. Funkce nabíjení akumulátorů LiIon, LiPo a Pb U akumulátorů a akumulátorových baterií LiIon, LiPo a olověných akumulátorů (Pb) se používá k jejich nabíjení metoda CCCV (Constant Current / Constant Voltage = konstantní proud / konstantní napětí). V tomto případě je akumulátor nejprve nabíjen vysokým konstantním nabíjecím proudem tak dlouho, dokud akumulátor nedosáhne koncového nabíjecího napětí. Poté je dále akumulátor nabíjen konstantním napětím se sníženým nabíjecím proudem. Po snížení nabíjecího proudu na nastavenou hodnotu dojde k vypnutí procesu nabíjení, aby dále nedocházelo ke škodlivému dlouhodobému nabíjení akumulátoru, které by jej mohlo poškodit. I v tomto případě používá nabíječka u těchto akumulátorů bezpečnostní časovač (timer). Ostatní funkce a parametry nabíječky Nabíjecí proud můžete nastavit od 0,1 až do 5 A. Celý proces údržby akumulátorů můžete sledovat na displeji nabíječky, který má 2 řádky, přičemž se každý řádek tohoto displeje skládá ze 16 znaků. Podle zobrazení na tomto displeji provedete rovněž všechna k nabíjení akumulátorů potřebná nastavení. Vstup (červený a černý kabel) s barevně označenými krokosvorkami k připojení nabíječky k napájení stejnosměrným napětím (11 15 V) je vybaven ochranou proti přepólování. Touto ochranou proti přepólování a zkratu je rovněž vybaven výstup pro připojení akumulátorů (červená a černá zdířka). Tabulka základních funkcí nabíječky Funkce (připojení) Parametry Reakce nabíječky (zobrazení na displeji) Připojení nabíječky k síti 230 V AC / 50 Hz Normální funkce V DC Normální funkce Připojení nabíječky k autobaterii Nižší napětí než 11 V nebo vyšší než 15 V INPUT VOLTAGE ERROR Připojení akumulátoru Přepólování Po stisknutí tlačítka Start (není připojen žádný akumulátor) Po stisknutí tlačítka Start (nesprávnou polarita akumulátoru) Žádná funkce NO BATTERY WRONG POLARITY Nabíjecí proud 0,1 až 5 A ± 10 % (max. 50 W) Zobrazení hodnot LiIon: 4,1 V ± 1 % (jeden článek) Koncové nabíjecí napětí LiPo: 4,2 V ± 1 % (jeden článek) Ukončení procesu nabíjení Pb: 2,45 V ± 1 % (jeden článek) 5 6

4 Poznámky k nabíjení akumulátorů Nicd Co znamená pojem paměťový efekt akumulátorů NiCd? Jestliže provedete dobití akumulátoru NiCd před jeho úplným vybitím, mohou se vytvořit na jeho záporné elektrodě krystalky kadmia. Akumulátor si zapamatuje tento neúplný stav vybití a uloží ho jakoby do své paměti. Po vícenásobném zopakování těchto dílčích dobíjení akumulátoru (bez jeho předchozího vybití) se kapacita takto udržovaného akumulátoru stále snižuje. Tomuto jevu lze zabránit tím, že dříve než přistoupíte k nabíjení tohoto typu akumulátoru, počkáte, dokud se akumulátor zcela nevybije. Akumulátory s paměťovým efektem lze znovu oživit (provést jejich regeneraci a potlačit nepříjemný paměťový efekt) ve speciálních nabíječkách s funkcí vybíjení. Částečně trpí tímto paměťovým efektem i akumulátory NiMH. Uvedení nabíječky do provozu a nabíjení akumulátorů Zapojte zástrčku síťového kabelu do síťové zásuvky 230 V / 50 Hz nebo připojte krokosvorky správnou polaritou ke zdroji stejnosměrného napětí 11 až 15 V (například ke kontaktům autobaterie). Po připojení nabíječky k napájení se z ní ozve akustický signál a na jejím displeji se zobrazí menu k zadání parametrů pro provádění nabájení akumulátorů. Neobjeví-li se na displeji nabíječky žádné zobrazení, pak jste k ní připojili napájení ze stejnosměrného zdroje napětí nesprávnou polaritou. Bude-li toto napětí nižší než 11 V nebo vyšší než 15 V, zobrazí se na displeji nabíječky upozornění INPUT VOLTAGE ERROR. Připojte nyní k nabíječce vhodným kabelem (s dostatečným průřezem vodičů) opatřeným banánky správnou polaritou akumulátor, který chcete nabíjet. Při nesprávné polaritě připojeného akumulátoru se na displeji nabíječky zobrazí upozornění WRONG POLARITY. Pokusíte-li se spustit proces nabíjení bez připojeného akumulátoru nebo bude-li akumulátor vadný, zobrazí se na displeji nabíječky upozornění NO BATTERY. Menu zobrazovaná na displeji nabíječky Po připojení nabíječky k napájení (230 V AC / 50 Hz nebo 11 až 15 V DC) a po připojení akumulátoru k nabíječce musíte nejprve po stisknutí tlačítka BATT TYPE zvolit typ k nabíječce připojeného akumulátoru (akumulátorové baterie). Po krátkém stisknutí tlačítka BATT TYPE začne na displeji nabíječky blikat příslušné zobrazení pro zadání typu akumulátoru. Postupným dalším tisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit následující typy akumulátorů: NI = NiCd, NH = NiMH, LI = LiIon, LP = LiPo, PB = olověný akumulátor. Po zvolení příslušného typu akumulátoru a po stisknutí tlačítka INC nebo DEC (provedení dalších nastavení), přestane toto zobrazení na displeji nabíječky blikat. Při každém dalším použití nabíječky se na jejím displeji zobrazí naposledy zvolené parametry. Nabíjení akumulátorů NiCd (NiCd CHARGE) Nejprve zvolte postupným tisknutím tlačítka BATT TYPE tento typ akumulátoru, tedy zobrazení NI na displeji nabíječky (viz též předchozí odstavec). Poté zvolte postupným tisknutím tlačítka INC nebo DEC funkci nabíjení akumulátoru. Na displeji nabíječky musí být zobrazen symbol CHARGE (= nabíjení). Potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka ENTER. Na displeji nabíječky se objeví symbol CAP (= zadání jmenovité kapacity akumulátoru). Kapacitu akumulátoru zadejte postupným tisknutím tlačítka INC (zvýšení hodnoty) nebo DEC (snížení hodnoty) v rozsahu od 100 mah do 5000 mah. Po potvrzení zadání této kapacity krátkým stisknutím tlačítka ENTER můžete postupným tisknutím tlačítka INC (zvýšení hodnoty) nebo DEC (snížení hodnoty) zadat nabíjecí proud C v rozsahu od 0,1 A do 5,0 A. Zobrazení parametrů přestane na displeji nabíječky blikat, pokud během 3 sekund neprovedete žádné další zadání (nestisknete žádné tlačítko). Spuštění procesu nabíjení spustíte poté dlouhým stisknutím tlačítka ENTER START / STOP, které podržíte stisknuté alespoň 2 sekundy. Na displeji nabíječky se poté zobrazí hlášení BATTERY CHECK WAIT PLEASE (= kontrola akumulátoru, počkejte prosím). Po krátké kontrole všech zadaných výše uvedených parametrů se na displeji nabíječky zobrazí typ zvoleného akumulátoru (zde NC), symbol provozního režimu nabíjení akumulátoru CHG, zvolený nabíjecí proud (např A ) a aktuální napětí akumulátoru (např V ). Nyní se rozběhnou hodiny nabíječky a začnou ukazovat uplynulý čas procesu nabíjení akumulátoru v sekundovém intervalu. Dále se na displeji nabíječky zobrazí kapacita dodávaná akumulátoru, která se bude postupem času zvyšovat. Po ukončení normálního procesu nabíjení se ozve z nabíječky akustický signál, nabíječka se automaticky přepne do režimu takzvaného udržovacího nabíjení a na jejím displeji se zobrazí hodnota nabíjecího proudu režimu udržovacího nabíjení včetně maximální kapacity, která byla nabíječkou dodána do akumulátoru (maximálně možná kapacita, která byla uložena do akumulátoru). Schématické znázornění zadání parametrů pro akumulátory NiCd podle zobrazení na displeji Nabíjení akumulátorů NiMH (NiMH CHARGE) Nejprve zvolte postupným tisknutím tlačítka BATT TYPE tento typ akumulátoru, tedy zobrazení NH na displeji nabíječky. Další postup je stejný jako nabíjení akumulátorů NiCd. 7 8

5 Nabíjení akumulátorů LiIon (LiIon CHARGE) Nejprve zvolte postupným tisknutím tlačítka BATT TYPE tento typ akumulátoru, tedy zobrazení LI na displeji nabíječky. Poté zvolte postupným tisknutím tlačítka INC nebo DEC funkci nabíjení akumulátoru. Na displeji nabíječky se zobrazí symbol CHARGE (= nabíjení). Potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka ENTER. Na displeji nabíječky se objeví symbol C (= zadání jmenovité kapacity akumulátoru). Kapacitu akumulátoru (akumulátorové baterie) LiIon zadejte postupným tisknutím tlačítka INC (zvýšení hodnoty) nebo DEC (snížení hodnoty) v rozsahu od 100 mah do 5000 mah. Po této akci zvolí nabíječka (její mikroprocesor) automaticky nabíjecí proud akumulátoru na hodnotu 1C (tato hodnota v ampérech odpovídá jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to například znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 3000 mah platí 1C = 3,0 A). Po potvrzení tohoto zadání krátkým stisknutím tlačítka ENTER můžete postupným tisknutím tlačítka INC (zvýšení hodnoty) nebo DEC (snížení hodnoty) zadat počet článků akumulátorové baterie respektive celkové napětí baterie podle počtu článků následujícím způsobem: 1 článek = 3.6Vp, 2 články = 7.2Vp, 3 články = 10.8Vp, 4 články = 14.4Vp, 5 článků = 18.0Vp Zobrazení parametrů přestane na displeji nabíječky blikat, pokud během 3 sekund neprovedete žádné další zadání (nestisknete žádné tlačítko). Spuštění procesu nabíjení spustíte poté dlouhým stisknutím tlačítka ENTER START / STOP, které podržíte stisknuté alespoň 2 sekundy. Na displeji nabíječky se poté zobrazí hlášení BATTERY CHECK WAIT PLEASE (= kontrola akumulátoru, počkejte prosím). Po krátké kontrole všech zadaných výše uvedených parametrů se na displeji nabíječky zobrazí typ zvoleného akumulátoru (zde LI), symbol provozního režimu nabíjení akumulátoru CHG, zvolený nabíjecí proud (např A ) a aktuální napětí akumulátoru (např V ). Nyní se rozběhnou hodiny nabíječky a začnou ukazovat uplynulý čas procesu nabíjení akumulátoru v sekundovém intervalu. Po ukončení procesu nabíjení se ozve z nabíječky akustický signál a na jejím displeji se zobrazí hodnota maximální kapacity, která byla nabíječkou dodána do akumulátoru (maximálně možná kapacita, která byla uložena do akumulátoru). Nabíjení olověných akumulátorů (PB CHARGE) Nejprve zvolte postupným tisknutím tlačítka BATT TYPE tento typ akumulátoru, tedy zobrazení PB na displeji nabíječky. Poté zvolte postupným tisknutím tlačítka INC nebo DEC funkci nabíjení akumulátoru. Na displeji nabíječky se zobrazí symbol CHARGE (= nabíjení). Potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka ENTER. Na displeji nabíječky se objeví symbol C (= zadání nabíjecího proudu akumulátoru). Nabíjecí proud olověného akumulátoru (akumulátorové baterie) zadejte postupným tisknutím tlačítka INC (zvýšení hodnoty) nebo DEC (snížení hodnoty) v rozsahu od 0,1 A do 5,0 A.. Po potvrzení zadání nabíjecího proudu krátkým stisknutím tlačítka ENTER můžete postupným tisknutím tlačítka INC (zvýšení hodnoty) nebo DEC (snížení hodnoty) zadat počet článků akumulátorové baterie respektive jmenovité napětí této baterie následujícím způsobem: 2Vpack, 4Vpack, 6Vpack, 8Vpack, 10Vpack, 12Vpack Zobrazení parametrů přestane na displeji nabíječky blikat, pokud během 3 sekund neprovedete žádné další zadání (nestisknete žádné tlačítko). Spuštění procesu nabíjení spustíte poté dlouhým stisknutím tlačítka ENTER START / STOP, které podržíte stisknuté alespoň 2 sekundy. Na displeji nabíječky se poté zobrazí hlášení BATTERY CHECK WAIT PLEASE (= kontrola akumulátoru, počkejte prosím). Po krátké kontrole všech zadaných výše uvedených parametrů se na displeji nabíječky zobrazí typ zvoleného akumulátoru (zde PB), symbol provozního režimu nabíjení akumulátoru CHG, zvolený nabíjecí proud (např A ) a aktuální napětí akumulátoru (např V ). Nyní se rozběhnou hodiny nabíječky a začnou ukazovat uplynulý čas procesu nabíjení akumulátoru v sekundovém intervalu. Po ukončení procesu nabíjení se ozve z nabíječky akustický signál a na jejím displeji se zobrazí hodnota maximální kapacity, která byla nabíječkou dodána do akumulátoru (maximálně možná kapacita, která byla uložena do akumulátoru). Schématické znázornění zadání parametrů pro olověné akumulátory podle zobrazení na displeji Nabíjení akumulátorů LiPo (LiPO CHARGE) Nejprve zvolte postupným tisknutím tlačítka BATT TYPE tento typ akumulátoru, tedy zobrazení LI na displeji nabíječky. Další postup je stejný jako nabíjení akumulátorů LiIon. Rozdíl spočívá pouze v zadání počtů článků: 1 článek = 3.7Vp, 2 články = 7.4Vp, 3 články = 11.1Vp, 4 články = 14.8Vp, 5 článků = 18.5Vp Schématické znázornění zadání parametrů pro akumulátory LiIon a LiPo podle zobrazení na displeji 9 10

6 Chybová hlášení na displeji nabíječky a odstranění závad INPUT BATTERY VOLTAGE ERROR Stejnosměrné napájecí napětí nabíječky je nižší než 11 V nebo vyšší než 15 V. NO BATTERY K nabíječce není připojen žádný akumulátor nebo je tento akumulátor vadný. OUTPUT BATTERY REVERSE POLARITY K nabíječce byl připojen akumulátor nesprávnou polaritou. OUTPUT CIRCUIT PROBLEM Nabíječka je přetížena. Zkontrolujte kabely (připojení akumulátoru) a nabíječku znovu zapněte. CHECK THE BATT OPEN CIRCUIT Během procesu nabíjení došlo k odpojení akumulátoru. Zkontrolujte připojení akumulátoru (kontakty). CHECK THE BATT OVER VOLTAGE Příliš vysoké napětí akumulátoru. Zkontrolujte nastavení napětí (počtu článků akumulátoru). CHECK THE BATT LOW VOLTAGE Příliš nízké napětí akumulátoru nebo je akumulátor vadný. Zkontrolujte nastavení napětí (počtu článků akumulátoru). Zkontrolujte akumulátor jeho proměřením. 11

Nabíječ HYPERION EOS 5i DP / EOS 5i DP AC/DC

Nabíječ HYPERION EOS 5i DP / EOS 5i DP AC/DC Nabíječ HYPERION EOS 5i DP / EOS 5i DP AC/DC Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro koupi našeho nabíječe. Věříme, že s ním budete spokojeni. Abyste mohl všechny jeho funkce

Více

Nabíjecí stanice akumulátorů ALC 8500 Expert. Obj. č.: 20 08 50. Účel použití nabíjecí stanice. Rozsah dodávky. Poznámky k nabíjení akumulátorů

Nabíjecí stanice akumulátorů ALC 8500 Expert. Obj. č.: 20 08 50. Účel použití nabíjecí stanice. Rozsah dodávky. Poznámky k nabíjení akumulátorů Účel použití nabíjecí stanice Tato nabíjecí stanice je určena pro rychlé a normální nabíjení akumulátorů, dále k jejich vybíjení a k takzvanému udržovacímu nabíjení akumulátorů následujících typů: NiCd

Více

RAYtronic C14. Nabíječ/vybíječ/balancer s napájením ze sítě i 12 V AC/DC Charger/Discharger/Balancer. Návod k obsluze Operating Instructions

RAYtronic C14. Nabíječ/vybíječ/balancer s napájením ze sítě i 12 V AC/DC Charger/Discharger/Balancer. Návod k obsluze Operating Instructions RAYtronic C14 Nabíječ/vybíječ/balancer s napájením ze sítě i 12 V AC/DC Charger/Discharger/Balancer Návod k obsluze Operating Instructions Děkujeme vám za zakoupení nabíječe RAYtronic C-14. Věříme, že

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

Nabíjeèka IPC-5. Návod k použití. Kód: 4737974

Nabíjeèka IPC-5. Návod k použití. Kód: 4737974 Návod k použití CZ Nabíjeèka IPC-5 Kód: 4737974 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Modelářská nabíječka B6 MINI. Obj. č.: 120 90 50

Modelářská nabíječka B6 MINI. Obj. č.: 120 90 50 Účel použití Přístroj je určen k nabíjení nabíjecích akumulátorů typu Ni-CD +NiMH (1 až 15 článků), Li-Pol / Li-Ion / LiFe akumulátorů (1 až 6 článků) a olověných akumulátorů (2 V 20 V). Nabíjecí proud

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

5. Umístění nabíječky...7. 6. Připojení nabíječky k akumulátoru a k síťovému napájení...7. 9. Čištění a údržba nabíječky...15

5. Umístění nabíječky...7. 6. Připojení nabíječky k akumulátoru a k síťovému napájení...7. 9. Čištění a údržba nabíječky...15 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití nabíječky...3 Zvláštnosti nabíječky:...3 3. Bezpečnostní předpisy...5 4. Poznámky k nabíjení akumulátorů (doplňující bezpečnostní pokyny)...6 5. Umístění nabíječky...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 46 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 46 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 22 46 22 Verze 08/06 Toto dálkové bezdrátové (rádiové) ovládání s ergonomicky tvarovaným provedením rukojeti, které je vybaveno ovládacím kolečkem (volantem) s velmi lehkým chodem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Power Star - 2 Bateriový generátor

Power Star - 2 Bateriový generátor Power Star - 2 Bateriový generátor 1. Před použitím Děkujeme Vám, že jste si zakoupili český výrobek Fomei Power Star-2. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Input Voltage. BEC- Vol-tage

Input Voltage. BEC- Vol-tage Vážení přátelé, děkujeme Vám za důvěru v naše výrobky a v pořízení regulátoru série ADVANCE Pro, který je určen pro řízení a regulaci střídavých (BLDC) motorů. U tohoto regulátoru byly zúročeny všechny

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení)

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení) TYP: TM420 / TM421 AC: 100 240VAC 50-60Hz 0.23A @ 100Vac / 0.15A @ 240Vac DC: 0.8A 12V NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD CZ + - 1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Panther 600 Mini Bateriový generátor

Panther 600 Mini Bateriový generátor Panther 600 Mini Bateriový generátor Děkujeme Vá za zakoupení bateriového generátoru Fomei Panther 600 Mini. Bateriový generátor Vám umožní fotografovat na jakémkoli místě při stejném principu fotografování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NABÍJEČ A TESTER BTX-G2-3 4 BTX-G2-3

NABÍJEČ A TESTER BTX-G2-3 4 BTX-G2-3 NABÍJEČ A TESTER BTX-G2-3 4 BTX-G2-3 Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Nabíječ a tester BTX G2-3 Nabíječ BTX G2-3 slouží jako nabíječ

Více

Základní informace. Strana

Základní informace. Strana Návod k obsluze Základní informace Základní informace Úvod Technické údaje Obsah sady Rozmístění ovládacích prvků H4 Programovací tlačítka Opěrka Speciální funkce Varování a zásady bezpečného provozu Výstražná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CZ Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CECH-ZDC1E Upozornění Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby. Přečtěte si také pokyny k systému

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze Detektor napětí AC / svítilna AX-T01 Návod k obsluze Dříve než začnete používat tento přístroj nebo přistoupíte k jeho servisu, přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní instrukce a informace, které jsou

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více