SPZ Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SPZ Uživatelská příručka Listopad, 2010

2

3 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění řidičů... 7 NASTAVENÍ VOZOVÉHO PARKU... 8 Základní databáze... 8 Střediska... 8 Uživatelé... 8 Seznam vozidel... 8 VEDENÍ KNIHY JÍZD Automatické stažení dat Sestavení knihy jízd Jízdy vybraného vozidla Oprava jízdy Přepočet tachometru Tisk knihy jízd EVIDENCE SPOTŘEBY PHM Zadání stavu tachometru Ruční zápis čerpání PHM Načtení čerpání PHM z tankovacích karet Synchronizace tachometru STATISTIKY A VÝPOČET PRŮMĚRNÉ SPOTŘEBY PHM CESTOVNÍ PŘÍKAZY Výběr vozidla Výběr jízd Cestovní příkaz Tisk cestovního příkazu PŘEHLEDY Měsíční přehled graficky Další přehledy TIPY A TRIKY ZÁLOHOVÁNÍ DAT Vytvoření zálohy Obnova dat ze zálohy KONTAKTY

4 Úvod Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli správu Vašeho vozového parku řešit za pomoci ONI systému. S využíváním služeb ONI systému je spojena možnost bezplatného využívání programu SPZ 2010 Kniha jízd. Tato Uživatelská příručka bude Vaším průvodcem rychlým zprovozněním programu SPZ 2010 Kniha jízd. Příručka obsahuje pouze základní informace, které Vám pomohou vést standardní knihu jízd. V dalším textu budeme program SPZ 2010 Kniha jízd označovat jen jako Knihu jízd. Nápověda programu Rozšířené funkce programu jsou popsány v kontextové nápovědě programu. Požadavky K tomu, aby byla instalace programu Kniha jízd úspěšná je nutné: 1, Mít připraven osobní počítač s těmito parametry: Minimálně Pentium III, 466 MHz. 1GB a více RAM. Volné místo na HDD minimálně 500 MB a více. Operační systém Windows XP a vyšší verze. 2, Stáhnout instalační soubor z 3, Mít aktivní přístup k internetu s doporučenou přenosovou rychlostí minimálně 256 kbps. 4, Znát přístupové údaje do webové aplikace ONI Systému. 2

5 Instalace Instalace Stáhněte si instalační soubor knihy jízd z internetových stránek Zvolte menu Produkty, položku Kniha jízd SPZ2010SQL Vyčkejte na úplné stažení souboru. V závislosti na rychlosti Vašeho připojení to může trvat i několik minut. Na další stránce klikněte na označený odkaz SPZ_NAM_setup_2010.exe. Zvolte tlačítko Uložit. Po stažení zvolte Spustit. V dalším kroku vyberte složku, kde chcete instalační soubor uložit (např. Dokumenty, Plocha,.) a zvolte tlačítko Uložit. Dle nastavené úrovně zabezpečení Vašeho počítače může být vyžadováno ještě další potvrzení. Opět zvolte Spustit. 3

6 Instalace Zvolte volbu Další pro pokračování v instalaci. Instalace může trvat i několik minut v závislosti na výkonu Vašeho počítače. Doporučujeme ponechat veškeré nastavení instalace na původních hodnotách, pokračujte tlačítkem Další a Instalovat. V závěru instalace necháme zatrženou volbu Spustit SPZ 2010 SQL a stiskneme Dokončit. 4

7 Základní nastavení Základní nastavení Správné nastavení programu Kniha jízd je nezbytné pro základní používaní tohoto programu. Jde především o nastavení komunikace s technologickým centrem ONI systému a s webovou aplikací, odkud jhsou stahovány informace o uskutečněných jízdách Vašich vozidel. Nastavení ONI systému i nastavení vozidel je jednorázovou záležitostí. Po úspěšném nastavení ONI systému i nastavení vozidel již tuto operaci nebudete muset opakovat. Při prvním spuštění je potřeba vyplnit Základní údaje o firmě doplňte název Vaší společnosti. Jako Středisko zvolte název, který odpovídá Vašemu firemnímu členění. Pokud nečleníte Váš vozový park, napište obecný název např. Doprava. Pokud členíte vozy do skupin (středisek), zvolte název toho největšího např. Rozvoz apod. (další střediska doplníme později v samotné knize jízd): Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko OK. Nyní je Vám zobrazena přihlašovací tabulka do programu. Nevyplňujte žádné heslo, klikněte rovnou na tlačítko Přihlásit: Dále je potřeba vyplnit Údaje pro připojení k ONI SYSTEM. Zde vyplňte údaje, které Vám byly zaslány dispečinkem systému ONI a slouží Vám jako přihlašovací údaje pro vstup do webové aplikace ONI systému. Na základě tohoto vyplnění bude program moci stahovat požadované údaje. Pokud používáte pro internetové připojení Proxy servery, je potřeba zaškrtnout volbu ANO a nastavit hodnoty připojení. Vyplňte Identifikátor majitele, Pracoviště majitele, Uživatelské jméno a Heslo. Po načtení řidičů z ONI systému (nebo jejich ručním doplnění), zde budou zobrazována jména všech řidičů-uživatelů, kterým můžete v Knize jízd nastavit různá práva práce s programem a rovněž jim nastavit hesla pro vstup do programu nejedná se o hesla do ONI systému! Jako administrátor, máte veškerá oprávnění práce s programem, kromě tvorby cestovních příkazů. 5

8 První načtení dat První načtení dat Automatické načtení První načtení dat z ONI systému je velmi důležité. Vyberte měsíc, ve kterém ještě nemáte žádná data (při prvním přihlášení v dubnu 2010 zvolte např. duben 2011). Kniha jízd načte pouze vozidla a uživatele z ONI systému. Poznámka: Pokud nemáte ve webové aplikaci ONI systému nastaveny uživatele řidiče (s přiřazeným ID čipem), neproběhne stažení vozidel do té doby, než je doplníte v knize jízd ručně (kniha jízd potřebuje mít zapsaného alespoň 1 řidiče uživatele). Popis založení uživatele je v kapitole Doplnění řidičů na straně 7. Pokud je Vám zobrazena následující varovná hláška, zkontrolujte Vaše připojení k internetu anebo správnost hesel k ONI systému (kliknutím na Nastavit parametry zobrazíte zadané přihlašovací údaje a můžete je změnit). Po úspěšném načtení seznamu vozidel a řidičů ze systému ONI se zobrazí nad tlačítkem Načíst data GPS Text: Hotovo. Pokračujte volbou Zavřít. V tomto případě pokračujte tlačítkem OK a okno načítání zavřete. Otevře se hlavní okno programu Kniha Jízd. 6

9 První načtení dat Doplnění řidičů Ruční doplnění řidičů provedete tak, že zvolíte v knize jízd volbu Základní databáze, Uživatelé. Po ručním doplnění řidičů opakujte akci prvního načtení dat dle výše uvedeného popisu ještě jednou. V okně Uživatelé klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Přidat. Do tabulky doplňte Jméno. Potvrďte OK: Tento postup můžete opakovat a přidat si tak všechny řidiče uživatele vozidel. V případě potřeby zde můžete později nastavit i práva Uživatele k vozidlům, povolené funkce pro práci s programem, zapsat termín týkající se řidičů (pro pozdější kontrolu) apod. Vyplnění jednotlivých částí této složky není povinné záleží na Vašich potřebách: 7

10 Nastavení vozového parku Nastavení vozového parku Nyní budeme pracovat se záložkou Základní databáze. V podstatě v ní postupně zapíšeme informace o Vašem vozovém parku a zaměstnancích a rozdělíme je podle Vašeho firemního dělení. Základní databáze Zvolte záložku Základní databáze a možnost Údaje o firmě. Vepište zde, co nejvíce údajů, které uznáte za vhodné usnadní Vám to později práci při tvorbě daňových dokladů apod. Po doplnění zvolte OK. V seznamu středisek stiskněte pravé tlačítko myši a z nabídky zvolte Přidat. Do kolonky Název střediska vepište název Vašeho střediska a pak zvolte OK. Takto postupujte, až doplníte všechny Vaše střediska. Střediska Dalším krokem je doplnění Středisek. Pokud Váš vozový park nedělíte do více skupin-středisek, vystačíte si s původním nastavením 1 Střediska např. Doprava (to jsme nastavili již v úvodu). Pokud ale dělíte vozový park do skupina např. Obchodní zástupci, Technici, Rozvoz, postupujte podle následujícího návodu. Zvolte záložku Základní databáze a možnost Střediska. Uživatelé Další položkou v Základní databázi jsou Uživatelé. Ruční přidání uživatele je popsáno v kapitole Doplnění řidičů na straně 7. V seznamu uživatelů můžeme opravit nebo doplnit veškeré údaje, práva, termíny, atd. Máte také možnost označit vybrané uživatele, aby se nezobrazovali při přihlášení. Klikněte pravým tlačítkem myši nad vybraným uživatelem a zvolte položku Smazat. Nedojde ke smazání uživatele, ale jen jeho označení jako vyřazeného. Seznam vozidel Okno se seznamem Vašich vozidel se Vám zobrazí po každém spuštění Knihy jízd. Toto okno nelze zavřít, pouze minimalizovat. V tomto okně máte po stažení vozidel z ONI systému seznam Vašich vozidel. 8

11 Nastavení vozového parku Pokud chcete k danému vozidlu (kliknete na příslušný řádek) doplnit nějaké informace, zvolte na vybraném řádku kliknutí pravým tlačítkem zobrazíte nabídku. Právě jsme dokončili nastavení knihy jízd s doplněním nejnutnějších údajů. V další části se naučíme základní vedení knihy jízd. Vyberte možnost Opravit údaje vozidla. V zobrazené kartě můžete: Přiřazovat řidiče uživatele k danému vozu. Přiřadit vozidlo do daného střediska. Zapsat informace o vozidle. Doplnit termíny, pojistky a leasingové firmy. Zapsat informace o spotřebě. Přiložit dokumenty k vozidlu (naskenovaný technický průkaz apod.). Doporučení: Výše uvedené položky doporučujeme splnit a údaje doplnit. Usnadníte si tím správu vozového parku. 9

12 Vedení knihy jízd Vedení knihy jízd Kniha jízd obsahuje všechny jízdy zaznamenané ONI systémem. Pokud chcete s jízdami pracovat, je potřeba data a jízdy stáhnout z ONI systému. Automatické stažení dat Pro stahování dat - jízd ze systému ONI zvolte panel Kniha jízd a možnost Načíst GPS data uložena do GPS knihy jízd - zde doporučujeme data nechat bez úprav, tak jak byla stažena. Aby jste mohli jízdy vyhodnocovat je nutné zkopírovat data z GPS knihy jízd do Běžné knihy jízd - zde můžete jízdy upravit. Testovací knihu jízd je dobré použít (zkopírovat do ní jízdy) pokud chcete dělat větší úpravy. Běžná kniha jízd je ta, kterou jste povinni vést. Nyní je zapotřebí zkopírovat data z GPS knihy jízd do Běžné knihy jízd, abychom zde data mohli upravit. Zvolte panel Kniha jízd a položku Kopie dat. Zvolte rok a měsíc, za který chcete stáhnout data (data se stahují po měsíci, pokud zvolíte probíhající měsíc, stáhnou se data do aktuálního dne). Po stanovení měsíce klikněte na Načíst data GPS. Během stahování jízd vidíte u daného vozidla počet jízd, které byly staženy. Jakmile se zobrazí nápis Hotovo, jsou jízdy staženy do GPS Knihy jízd. Okno zavřete tlačítkem Zavřít ve spodní části okna. 1, Zaškrtněte u všech vozidel pole Zahrnout (tzn. že data těchto vozidel budou kopírována do vybrané knihy jízd), lze použít tlačítko Označit vše. 2, Zvolte položku Výchozí kniha jízd a Cílová kniha jízd (GPS knihu jízd a např. Běžnou knihu jízd) 3, Vyberte Za období Od Do, za které se mají data z GPS knihy jízd zkopírovat do Vámi vybrané cílové knihy jízd (např. Běžné knihy jízd) 4, Zvolte Ano v položce Smazat předem cílovou oblast (smažou se pouze data, která by mohla být za dané období v cílové složce, tzn., že nedojde k zamíchání nově kopírovaných a starých dat). 5, Zvolte tlačítko Kopie dat. Sestavení knihy jízd V tomto softwaru chápejte GPS Knihu jízd, Testovací knihu jízd a Běžnou knihu jízd jako složky, ve kterých jsou data uložena. Po načtení dat z ONI systému jsou data vždy Po zkopírování dat se objeví ve spodní části okna nápis Hotovo. Zavřete okno tlačítkem křížek, nebo klávesou Esc. 10

13 Vedení knihy jízd Jízdy vybraného vozidla Vybrané vozidlo a jeho knihu jízd zvolíte tak, že si zobrazíte okno se seznamem vozidel, kliknete 1x na vybrané vozidlo a následně na jeho knihu jízd (my klikneme na Běžnou knihu jízd, ve které budeme upravovat data). Po otevření jízdy vepíšeme požadovaný údaj a potvrdíme OK. Zobrazí se seznam jízd vozidla. Přepočet tachometru V případě, že nechcete knihu jízd využívat pro měření průměrné spotřeby PHM, stačí v Běžné knize jízd kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Přepočet tachometru. Nastavte způsob přepočtu a hodnotu např. pro zpětný přepočet zvolte Z jaké pozice Od konce, Směrem Vzad a do pole Stav tachometru vepište konečný stav tachometru za přepočítávané období. Potvrďte OK. Oprava jízdy Provedení oprav je jednoduché. Buďto kliknete pravým tlačítkem na jízdu a vyberete Vámi požadovaný druh opravy nebo kliknete přímo na jízdu a v okně jízdy provedete opravu. Pokud chcete opravovat více položek najednou, např. sloučit jízdy nebo vepsat účel jízd, je nutné nejprve zapnout Vícenásobný výběr vyp./zap. tak, že kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte Vícenásobný výběr vyp./zap. vedle názvu této položky se Vám zobrazí označení výběru této položky: Poznámka: Pokud chcete počítat průměrnou spotřebu PHM, přepočet tachometru tímto způsobem nedělejte - tento krok vynechejte a pokračujte další kapitolou Evidence spotřeby PHM. Nyní víte, jak vést základní knihu jízd. V následujících kapitolách se naučíme připravit podklady pro výpočet průměrné spotřeby PHM. 11

14 Vedení knihy jízd Tisk knihy jízd Pro tisk knihy jízd můžete použít kterýkoliv formulář obsažený v programu, záleží pouze na tom, který Vám vyhovuje nejvíc. Formuláře obsažené pod volbou Tisk (pod kulatým tlačítkem vlevo nahoře) Výsledkem je zjednodušená kniha jízd, do které jsou doplněny údaje o tankování. Na konci tiskopisu je přehledná tabulka, která obsahuje souhrnné údaje o ujetých kilometrech, nakoupených a spotřebovaných pohonných hmotách, průměrné spotřebě a částku, kterou hradí řidič za soukromě ujeté kilometry. Je zde tedy obsaženo na jednom místě vše, co chce vidět finanční úřad při kontrole. je možné uživatelsky upravit a pro tisk používat vlastní formulář. Poskytuje také nejvíc voleb a možností. Využijete jej pro hromadný tisk knihy jízd za vybraná (nebo všechna) vozidla za celý kalendářní rok (nebo časový úsek od data do data). Pokud nepotřebujete u jednotlivých jízd tisknout střediska, zakázky, řidiče a další doplňkové údaje., pak doporučujeme používat tisk z menu Přehledy, volba Vyúčtování & kniha jízd. Vyberte vozidlo, zvolte Rok a Měsíc a zvolte buď Náhled, nebo Tisk. Náhled zobrazí knihu jízd na obrazovce, Tisk ji vytiskne na tiskárně. 12

15 Evidence spotřeby PHM Evidence spotřeby PHM Po kopii dat do Běžné knihy jízd je nutné provést u vybraného vozidla Evidenci stavu nádrže na konci měsíce. To provedeme tak, že v seznamu vozidel označíme vozidlo, pro které budeme zadávat údaje. V menu Náklady zvolíme volbu Zbytky v nádrži, v zobrazené tabulce pravým tlačítkem zavoláme nabídku, zvolíme Přidat, označíme rok, měsíc a zadáme orientačně stav nádrže na konci tohoto měsíce. Stav nádrže se zadává v litrech: Jednou z možností, jak zvýšit přesnost výpočtu, je na konci posledního dne v měsíci natankovat plnou nádrž. Pro výpočet průměrné spotřeby potřebujeme znát vždy 2 hodnoty konečný stav předchozího měsíce a konečný stav právě ukončeného měsíce. Např. pro výpočet průměrné spotřeby v lednu 2010 musíme znát stav nádrže za prosinec 2009 a leden Zadání stavu tachometru Dále je nutné zadat stav tachometru na konci každého měsíce. To provedeme tak, že v seznamu vozidel označíme vozidlo, pro které budeme zadávat údaje. V menu Kniha jízd zvolíme volbu Tachometry, v zobrazené tabulce pravým tlačítkem zobrazíme nabídku a zvolíme Přidat, označíme Rok, Měsíc a zadáme Stav tachometru na konci tohoto měsíce. Pro výpočet průměrné spotřeby potřebujeme znát vždy 2 hodnoty konečný stav předchozího měsíce a konečný stav právě ukončeného měsíce. Např. pro výpočet průměrné spotřeby v lednu 2010 musíme znát stav tachometru za prosinec 2009 a leden Po tomto kroku je nutné načíst data z karet o čerpání PHM nebo zapsat čerpání PHM ručně, dle pokladních dokladů o čerpání PHM. Ruční zápis čerpání PHM V seznamu vozidel označíme vozidlo, pro které budeme zadávat údaje. V menu Náklady zvolíme volbu Pouze PHM, v zobrazené tabulce pravým tlačítkem zavoláme nabídku, zvolíme Přidat, vyplníme datum nákupu, (čas), a aspoň dva údaje z počet litrů, cena/litr, Celkem vč. DPH a potvrdíme tlačítkem OK. Podobným způsobem můžeme k vozidlům zadávat i ostatní náklady (opravy, náhradní díly, atd): 13

16 Evidence spotřeby PHM Synchronizace tachometru Vzhledem ke způsobu měření ujeté vzdálenosti a určité nepřesnosti tachometru může dojít k rozdílu mezi údajem o ujeté vzdálenosti na tachometru ve vozidle a údajem uvedeným v knize jízd. Klikněte v Běžné Knize jízd pravým tlačítkem a zvolte možnost Synchronizace tachometru. Načtení čerpání PHM z tankovacích karet Menu náklady - Načíst soubor PHM Objeví se okno. Soubor(y) s čerpáním si vyžádejte u provozovatele Vašich tankovacích karet. Při prvním použití bude nutné spárovat jednotlivé tankovací karty s vozidly: Po stisknutí tlačítka OK dojde k automatické synchronizaci stavu km tak, že kniha jízd přidá 14

17 Evidence spotřeby PHM k jízdám poměrný počet km, aby se vyrovnal rozdíl se skutečností. Nyní je již vše v pořádku. Pokud se zobrazí při pokusu o synchronizaci tachometru některý řádek červeně, došlo pravděpodobně k chybnému zadání stavu km na konci měsíce. Červeně označené měsíce není možné synchronizovat. Opravu lze provést pouze tak, že v knize jízd některé jízdě nebo více jízdám uberete celkem rozdíl km (v ukázce je to 80 km): Najdeme si delší jízdu (v případě většího rozdílu více jízd) a snížíme ji počet ujetých km o uvedený rozdíl. V našem případě jsme přepsali 161,5km na 81,5km. Potvrdíme tlačítkem OK a provedeme kontrolu v okně synchronizace tachometru. 15

18 Statistiky a výpočet průměrné spotřeby PHM Statistiky a výpočet průměrné spotřeby PHM Pro výpočet průměrné spotřeby PHM je nejlépe použít Celkové statistiky za vozidla popř. jednodušší Statistiky PHM. V menu Statistiky zvolte možnost Celková statistiky za vozidla. Vyberte Rok a období Měsíc od, Měsíc do a klikněte na tlačítko Spočítat. Po zadání rozsahu výpočtu se Vám zobrazí řádky s Vašimy vozidly. Výpočty týkající se průměrné spotřeby, celkové spotřeby za dané období, nadspotřeby a počtu dnů vozidla v provozu, najdete v části Běžná kniha jízda (posuvníkem doprava). Vzhledem k tomu, že je logika vypracování statistik stejná, uvádíme pouze dané možnosti. Máte možnost zpracovat velmi jednoduše následující statistiky: Celková statistika za vozidla (doporučujeme využívat). Měsíční statistika vozidel. Statistika PHM. Náklady dle skupin. Za jednotlivá střediska. Podle uživatelů. Stavy tachometru. Limity ujetých kilometrů. 16

19 Cestovní příkazy Cestovní příkazy Knihu jízd můžete využít pro snadné vytváření cestovních příkazů. Výběr vozidla V seznamu vozidel označte vozidlo, které bylo použito ke služební cestě. Stiskněte tlačítko Načíst data GPS, vyčkejte na dokončení, okno zavřete. Dále zvolte Kopie dat. Zvolte kartu Kniha jízd a Standardní zobrazení v sekci Běžná kniha jízd. Označte požadované vozidlo, zbytek voleb nastavte dle obrázku, vyberte požadovaný měsíc a klikněte na tlačítko Kopie dat. Proveďte kontrolu dostupnosti jízd ve dnech konání pracovní cesty. Jakmile se zobrazí Hotovo, okno zavřete a pokračujte ve vytváření cestovního příkazu. Pokud se pracovní cesta konala ve dnech, které ještě nejsou načteny v knize jízd načtěte data z ONI Systému. Detailní postup je uveden v kapitole Automatické stažení dat na straně 10 a v kapitole Sestavení knihy jízd na straně 10. Zde uvádíme stručný popis postupu. Zvolte ikonu Načíst GPS data. V okně které se otevře, nastavte vlevo dole požadovaný měsíc. Výběr jízd Na kartě Cestovní příkazy, zvolte v sekci Tuzemské cestovní příkazy ikonu Standardní zobrazení. V běžné knize jízd zvolte pravým tlačítkem myši položku Vícenásobný výběr vyp./zap. 17

20 Cestovní příkazy Pomocí stisknuté klávesy Ctrl a klikáním myší na jízdy, označte skupinu jízd, které tvoří pracovní cestu. Vybrané jízdy pak myší přetáhněte do okna Cestovní příkazy tuzemské, které jste si otevřeli v předchozím kroku Nedokončený cestovní příkaz lze kdykoliv opakovaně otevřít poklepem na příslušný řádek v okně tuzemské cestovní příkazy. Tisk cestovního příkazu Pro tisk cestovního příkazu klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný záznam cestovního příkazu a zvolte Tisk. Cestovní příkaz Zobrazí se karta cestovního příkazu. Prověřte, případně doplňte označené údaje. Před tiskem je možné zobrazit pro kontrolu náhled. Můžete také vložit různé výdaje, zadat krácení stravného, atp. Na závěr klikněte na tlačítko OK. 18

21 Přehledy Přehledy Velmi užitečné může být využití přehledů, zejména pro zjištění doby jízd řidičů, vyúčtování soukromých jízd řidiče, dobu jízdy vozidla a řidiče apod. V menu Přehledy zvolte Vámi vybraný přehled (např. Vyúčtování řidiče za vozidlo). Stiskněte pravé tlačítko a zvolte možnost Sestavit vyúčtování. V dolní části zobrazeného okna vyberte Vozidlo, jehož přehled chcete sestavit. Dále zvolte Rok a Měsíc a poté potvrďte Vaši volbu kliknutím na klávesu Vykreslit. Zobrazí se okno s přehledem jízd. V následující tabulce vyberte Osobu, kterou chcete zahrnout do přehledu. Poté zvolte období Od, Do, za které má být přehled sestaven a Vozidlo. Potvrďte tlačítkem Uložit. Po uložení se Vám na řádku zobrazí vyúčtování řidiče za dané vozidlo. Pokud se budete řádkem pohybovat směrem do prava, uvidíte všechny zobrazené infromace daného přehledu. Obdobně se pracuje i s dalšími přehledy. Tak jako u statistik záleži jen na Vás, které statistiky a přehledy bude využívat. Jako velmi užitečný, doporučujeme přehled Měsíční přehled graficky. V tomto přehledu máte zobrazenu, jak celkovou délku jízd během dne, tak její typ (soukromá/služební). Jedná se o přehlednou sestavu, z níž získáte rychlý přehled o provozu vozidla. Měsíční přehled graficky Zvolte v menu Statistiky, tlačítko Grafický přehled. Ve zobrazeném přehledu vidíte barevné rozlišení jízd - žluté jsou soukromé, modré služební. Je také patrné v jakých hodinách jsou jízdy provedeny. V pravém sloupci je uveden počet jízd za den, celkový čas jízdy vozidla za den a počet ujetých kilometrů. Tento přehled uzavřete kliknutím na tlačítko Zavřít. Další přehledy Můžete zobrazit také tyto přehledy: Běžná kniha jízd (zjednodušená). Náklady (celkové náklady na vozový park). Jízdy uživatele (možnost kontroly opakujících se jízd). Dokumenty k vozidlům nebo uživatelům. Dobu jízd řidičů (vhodné pro vyhodnocení vytížení). Dobu jízdy vozidel (vhodné pro vyhodnocení vytížení). Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivá vozidla. 19

22 Tipy a triky Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivé řidiče. Vyúčtování soukromých jízd řidiče za vozidlo. Vyúčtování řidiče za všechna vozidla. Měsíční výkaz vyúčtování a kniha jízd vozidla. Pokud chcete informace přehledně zobrazit v grafech, klikněte na funkci Statistiky - Grafy. Vyberte, která vozidla chcete zahrnout do zobrazení, vyberte jakou hodnotu chcete zobrazit (např. Běžná kniha jízd ujeté km) a zvolte tlačítko Vykreslit. V horním menu, pak můžete přepínat typy grafů. Tipy a triky Sloupce zarovnáte klávesovou zkratkou Ctrl+W (stisknete klávesnu Ctrl a zároveň klávesu W). Před slučováním jízd nebo výběru více jak 1 jízdy zapněte Vícenásobný výběr (pravé tlačítko myši a zvolte tuto položku v nabídce nebo Ctrl+M). Některé tabulky popř. knihu jízd můžete exportovat do aplikace Microsoft Excel nebo formátu HTML na zvolených datech např. knize jízd klikněte pravým tlačítkem myši zvolte Doplňkové funkce a požadovaný export. Na každé tabulce, ve které jsou nepotřebné sloupce zvolte Ctrl+S Přednastavení sloupců. Do nového okna myší přetáhnete nepotřebné sloupce. Výsledná tabulka bude poté mít přehlednější a jednodušší vzhled. Pro velmi přehledné vyobrazení knihy jízd můžete knihu jízd daného vozidla zobrazit ve formě kalendáře Outlook klávesovou zkratkou Ctrl+O. Velká část práce s knihou jízd je velmi dobře popsána v Nápovědě programu. 20

23 Zálohování dat Zálohování dat Vytvoření zálohy Ve Windows zvolte tlačítko Start. Dále volte Všechny programy, SPZ2010SQL, Vytvořit zálohu. Další postup je obdobný s postupem při vytvoření zálohy. V okně Vytvořit archív SPZ zadejte cestu, kde se má záložní soubor vytvořit, do pole Umístění a název souboru. Klikněte na Ok. Po dokončení zavřete okno tlačítkem Konec. Obnova dat ze zálohy Ukončete program Kniha jízd. Ve Windows zvolte tlačítko Start. Dále volte Všechny programy, SPZ2010SQL, Načíst zálohu. 21

24 Kontakty Kontakty dispečink ONI systému

25

26

27

28

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

MANUÁL VERZE 4.3 V 06082012

MANUÁL VERZE 4.3 V 06082012 MANUÁL VERZE 4.3 V 06082012 OBSAH: OBSAH:... 2 Instalace... 3 Registrace... 3 Upgrade... 3 Konfigurace PC... 4 Optimální konfigurace... 4 Popis aplikace... 4 Hlavička... 4 Soupiska hráčů domácí / hosté...

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů akceptace z platebních karet. V případě, že Vám budou výpisy z platebních karet předávány elektronickou

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu Uživatelský manuál pro program DPH_ZMENA Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu UNICODE SYSTEMS s.r.o. Prosinec 2012 verze dokumentu: Manual DPH 2012 Verze

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Kompletní průvodce programem Nespalte se

Kompletní průvodce programem Nespalte se Nespalte se při vypalování CDBurnerXP 4 Potřebujete občas vypálit CD nebo DVD médium, převést hudbu anebo si vytvořit obal DVD? Pokud netrváte na profesionálních funkcích a umíte ocenit jednoduché a přehledné

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Návod k obsluze systému

Návod k obsluze systému Návod k obsluze systému 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Začínáme... 3 3. Práce s mapou... 5 4. Kniha jízd... 7 4.1 Denní statistika... 9 4.2 Seznam řidičů... 10 5. Nastavení... 11 6. Klávesnice... 14 2 2. Začínáme

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Návod pro instalaci GSM modulu Siemens MC35 Terminal / MC35i Terminal pro Windows 2000/XP

Návod pro instalaci GSM modulu Siemens MC35 Terminal / MC35i Terminal pro Windows 2000/XP Návod pro instalaci GSM modulu Siemens MC35 Terminal / MC35i Terminal pro Windows 2000/XP Před instalací softwaru: Pomocí špendlíku stiskněte žluté tlačítko, to vysune nosič SIM karty. Do něj vložte SIM

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

Instalace certifikátů

Instalace certifikátů Stránka č. 1 z 5 Instalace certifikátů Pro správná elektronická podání je zapotřebí správně nainstalovat certifikáty a nakonfigurovat program Alis-PVS. Pozn.: Zde uvedené postupy jsou pro operační systém

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem 6/10 Co dělají přátelé? Všechna výše uvedená nastavení se týkají především vašich vlastních aktivit na Facebooku. Mnohem častěji ale budete pracovat s částí označenou Hlavní stránka. Hlavní stránka je

Více

Instalace a popis programu

Instalace a popis programu 1 Instalace a popis programu Milan Hradecký 2 Úvod : Program DANEVID složí k evidenci příjmových a výdejových dokladů, jejich automatickému setřídění podle data a k vytištění potřebných sestav pro zjištění

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s. Návod k vydání kvalifikovaného certifikátu společnosti První certifikační autorita, a.s. Důležité upozornění: žádost o certifikát je nutné generovat na stejném počítači, na který budete následně vydaný

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více