Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009"

Transkript

1 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

2 Obsah Poznámky Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku SolidWorks...6 Číslo dílu kusovníku...6 Třídit kusovník podle sloupce...6 Aktualizace pojmenovaných kusovníků...6 Rozšířená záložka pro Pojmenované kusovníky...7 Doplňkový modul SolidWorks...8 Panel nástrojů podokna úloh Enterprise PDM...8 Informační ikony souborového stromu...8 Výzva k vyzvednutí...8 Vlastnosti úschovny pro zjednodušené sestavy...8 Vlastnosti možností doplňkového modulu...8 Porovnat dokumenty...9 Pracovní postup a produktivita...9 Oznámení pracovního postupu...9 Oznámení o změnách stavu...9 Pracovní postup a pojmenované kusovníky...9 Výkresy zahrnuté v odevzdání...10 Odkazy na díly se aktualizují automaticky...10 Nastavení zobrazení záložky Konfigurace...10 Podpora souborů SolidWorks Simulation...10 Soubory Microsoft Office Doplňkové moduly AutoCAD a Inventor...10 Ověření...11 Varování mohou blokovat operace...11 Varování před zastaralými výkresy...11 Odkazy na soubor sériových čísel...11 Výzvy k zadání hesel Co je nového pro správce...12 Aktivace licencí přes internet...12 Vyhledání licenčního souboru...12 Získání licenčního souboru přes internet...12 Podpora platforem...12 Konverze souborů a funkce kusovníku...13 ii

3 Obsah Nápověda online...13 Uživatelé a skupiny...13 Celá jména v Historických záznamech...13 Oprávnění složky skupiny...13 Odevzdávání výkresů...14 Zobrazení sloupců průzkumníka pro skupiny...14 Blokování činností v případě varování...15 Datové karty a šablony...15 Generování sériových čísel ze souborů...15 Sériová čísla pro konfigurace...15 Tabulka přířezů a šablony kusovníku svařování...16 Šablona vypočítaného kusovníku...16 Proměnná editoru karty pro záložky Hledání...16 Záložky Výchozí konfigurace v Šablonách...16 Pracovní postup...17 Export kusovníků do formátu XML...17 Oznámení pro pojmenované kusovníky...18 Dynamické oznamování...18 Elektronické podpisy...19 iii

4 Poznámky , Dassault Systèmes Dassault Systèmes SolidWorks Corporation je společnost skupiny Dassault Systèmes S.A. 300 Baker Avenue, Concord, Mass USA. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný software se mohou bez předchozího upozornění změnit a neměly by proto být považovány za závazky společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, včetně elektronických a mechanických prostředků, bez výslovného písemného svolení společnosti DS SolidWorks. Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze v souladu s podmínkami této licence. Veškeré záruky vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu poskytnuté společností DS SolidWorks jsou upraveny v licenci DS SolidWorks Corporation (DS SolidWorks Corporation License) a ve Smlouvě o poskytování předplacených služeb (Subscription Service Agreement). Žádné informace uvedené v tomto dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být považovány za změnu či doplnění těchto záruk. SolidWorks, PDMWorks, edrawings a logo edrawings jsou registrovanými ochrannými známkami a FeatureManager je registrovanou ochrannou známkou ve společném vlastnictví společnosti DS SolidWorks. SolidWorks Enterprise PDM a SolidWorks 2009 jsou názvy produktů společnosti DS SolidWorks. AutoCAD a Autodesk Inventor jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Autodesk, Inc. Pro/ENGINEER je registrovanou ochrannou známkou společnosti Parametric Technology Corporation. Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Outside In Viewer Technology, Stellent Chicago Sales, Inc. Copyright , Oracle. Copyright 2008, Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ SOFTWARE CHRÁNĚNO PATENTY Omezená práva americké vlády. Použití, rozmnožování nebo zveřejnění Vládou podléhá omezením stanoveným ve směrnicích FAR (Komerční počítačový software omezená práva), DFARS (Komerční počítačový software a dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru) a případně v licenční smlouvě. Smluvní strana/výrobce: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts USA 4

5 1 Co je nového pro uživatele SolidWorks Enterprise PDM nahrazuje předchozí název PDMWorks Enterprise. Tato kapitola obsahuje následující témata: Kusovníky Doplňkový modul SolidWorks Pracovní postup a produktivita Ověření Kusovníky Kusovníky Enterprise PDM jsou těsněji integrovány s kusovníky SolidWorks, než tomu bylo u předchozích verzí. Pojmenované kusovníky mají dodatečné funkce pro úpravu a aktualizace. Máte následující možnosti: Zobrazit kusovníky SolidWorks v sestavách a výkresech Zobrazit tabulky přířezů a kusovník svařování pro svařované díly Zobrazit kusovníky, které odrážejí položky vyloučené z kusovníku SolidWorks V pojmenovaném kusovníku je možné: Aktualizovat kusovník, aby odrážel změny zdrojů Solidworks Přetahovat sloupce a řádky Skrýt a zrušit skrytí sloupců Přidat čísla pozic Aby bylo možné používat funkce kusovníku, musíte převést soubory SolidWorks na Solidworks Správce může převést všechny soubory SolidWorks v úschovně na SolidWorks Viz Konverze souborů a funkce kusovníku na stranu 13. Kusovníky SolidWorks Enterprise PDM zobrazuje sestavu SolidWorks a tabulky kusovníků výkresu. V Enterprise PDM můžete kusovník SolidWorks upravovat, odevzdávat a prohlížet změny kusovníku. Na záložce Kusovník vyberte vypočítaný kusovník nebo kusovník SolidWorks. Kusovník SolidWorks má název používaný ve stromu FeatureManager SolidWorks. Kusovník SolidWorks můžete uložit jako pojmenovaný kusovník. Tabulky přířezů a kusovníky svařování Pro svařovaný díl můžete zobrazit tabulku přířezů nebo kusovník svařování. Tato funkce vyžaduje konfiguraci správcem. Viz Tabulka přířezů a šablony kusovníku svařování na stranu 16. 5

6 Co je nového pro uživatele Aby bylo možné zobrazit tabulku přířezů, musíte ručně aktualizovat díl v SolidWorks Pravým tlačítkem klepněte na tabulku přířezů ve stromu FeatureManager a vyberte Aktualizovat. Zobrazení tabulky přířezů nebo kusovníku svařování: 1. V Průzkumníku souborů vyberte svařovaný díl. 2. Na záložce Kusovník vyberte typ kusovníku. Tabulka přířezů Kusovník svařování Položky vyloučené z kusovníku SolidWorks Vypočítané kusovníky automaticky odrážejí položky vyloučené z kusovníku SolidWorks. V předchozích verzích zobrazovaly vypočítané kusovníky všechny součásti sestavy bez ohledu na vyloučení. Enterprise PDM tyto vyloučené položky kusovníku SolidWorks respektuje: Součásti vyloučené z konfigurace pomocí příkazu Vyloučit z kusovníku ve vlastnostech součásti. Součásti podsestavy jsou vyloučeny pomocí příkazu Nezobrazovat součásti potomků v kusovníku při použití jako podsestava. Číslo dílu kusovníku Sloupec Číslo dílu na záložce Kusovník uvádí čísla dílů ze souboru CAD. Vypočítané kusovníky jsou tak nyní podobnější kusovníkům SolidWorks, pokud jde o obsah a vzhled. Pro Pro/ENGINEER a další programy CAD, které používají instance tabulek, používá Enterprise PDM v tomto sloupci název instance tabulky. Enterprise PDM používá ve sloupci Číslo dílu vlastnost konfigurace dílu SolidWorks Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku. Tuto vlastnost můžete nastavit na název dokumentu, název konfigurace nebo název specifikovaný uživatelem. Třídit kusovník podle sloupce Můžete seřadit obsah jakéhokoli typu kusovníku podle libovolného sloupce. Chcete-li seřadit kusovníky podle sloupce, poklepejte na záhlaví sloupce na záložce Kusovník v Průzkumníku souborů pro sestavu nebo výkres. Seřazení zachová strukturu sestavy. Aktualizace pojmenovaných kusovníků Při vytvoření pojmenovaného kusovníku v Enterprise PDM 2009 je kusovník asociovaný se zdrojem. Pojmenovaný kusovník lze aktualizovat, když dojde k odevzdání nové verze zdrojového souboru. Můžete vytvořit pojmenovaný kusovník z vypočítaného kusovníku nebo kusovník ve výkresu či sestavě SolidWorks Postup vytvoření a aktualizace pojmenovaného kusovníku založeného na kusovníku SolidWorks: 1. V Průzkumníku souborů vyberte výkres nebo sestavu SolidWorks obsahující kusovník. Výkres nebo sestava musí být soubor SolidWorks V aplikaci SolidWorks 2009 můžete otevřít, obnovit a uložit soubor pro konverzi. 6

7 Co je nového pro uživatele 2. Klepněte na Kusovníky. 3. Pod položkou Kusovník vyberte kusovník SolidWorks. Výchozí název je Kusovník1. Seznam kusovníků zobrazuje název uvedený ve stromu SolidWorks FeatureManager. 4. Klepněte na Uložit kusovník a vyberte Uložit jako. 5. Klepněte na Uložit. Pojmenovaný kusovník má výchozí příponu souboru SWBOM a nějaké číslo. Pojmenované kusovníky založené na vypočítaném kusovníku mají výchozí příponu BOM. 6. Vyzvedněte asociované výkresy nebo sestavy a otevřete je v SolidWorks. a) Upravte kusovník v souboru SolidWorks. Například přidejte nový popis do tabulky kusovníku. b) Obnovte a uložte soubor. c) Odevzdejte soubor. 7. Pod položkou Kusovník vyberte pojmenovaný kusovník, který jste vytvořili. 8. Klepněte na Aktualizovat verzi zdroje a vyberte novou verzi souboru SolidWorks. Aktualizované informace kusovníku jsou zelené. 9. Klepněte na Uložit pro uložení a aktualizaci informací. Rozšířená záložka pro Pojmenované kusovníky Na záložce Kusovníky můžete nyní k pojmenovaným kusovníkům přidávat řádky, sloupce a čísla polohy. Pojmenované kusovníky lze následně odevzdat či vyzvednout pomocí nových ikon. S pojmenovanými kusovníky můžete provádět následující úpravy: Přetažení sloupců a řádků Vkládání sloupců a řádků Kopírování a vkládání řádků Vložení podřízených (odsazených) řádků Skrytí a zobrazení sloupců a řádků Přiřazení podrobných čísel polohy Filtrování řádků podle hodnot sloupců Můžete vkládat, skrývat a zobrazovat řádky a sloupce klepnutím pravým tlačítkem na záhlaví řádku nebo sloupce. K dispozici jsou ikony záložky Kusovník pro tyto funkce: Filtr Čísla polohy Vyzvednout Odevzdat Pojmenované kusovníky lze odevzdat či vyzvednout v okně Průzkumníka souborů pomocí nových ikon. Ve starších verzích bylo odevzdání či vyzvednutí k dispozici pouze v pohledu kusovníku. 7

8 Co je nového pro uživatele Když klepnete na Porovnat kusovníky pro porovnání různých verzí, zobrazí záložka Kusovník přidané, změněné a vymazané řádky v různých barvách. Legenda v dolní části záložky identifikuje barvy pro každý typ změny. Doplňkový modul SolidWorks Doplňkový modul Solidworks Enterprise PDM má další ikony na panelu nástrojů, ikony s informacemi o souborech a miniaturní náhledy. Rovněž můžete porovnávat verze dokumentů v úschovně SolidWorks. Panel nástrojů podokna úloh Enterprise PDM Lišta nástrojů na horní straně podokna úloh Enterprise PDM obsahuje nové ikony. Změnit stav Kde jsou použity Vyhledávání Změní stav pracovního postupu vybraných součástí. Otevře Prohlížeč souborů SolidWorks Enterprise PDM s informacemi o vybrané součásti. Otevře okno Hledání SolidWorks Enterprise PDM. Informační ikony souborového stromu Informační ikony se nyní zobrazí vedle názvů souborů, například: mojesestava můjdíl Tento soubor neexistuje v úschovně. Tento místní soubor je novější než soubor v úschovně. Soubor je upraven v SolidWorks, ale není uložen. Tento místní soubor je starší, než soubor v úschovně. Místní soubor má tu samou verzi, jako soubor v úschově. Soubor byl změněn jiným uživatelem. Výzva k vyzvednutí Pokud otevřete v SolidWorks soubor úschovny, který není vyzvednutý, doplňkový modul Enterprise PDM vás vyzve k vyzvednutí souboru. Vlastnosti úschovny pro zjednodušené sestavy Podokno úloh Enterprise PDM zobrazuje úplné informace o zjednodušených součástech, včetně čísla verze, stavu vyzvednutí a stavu pracovního postupu. Dřívější verze Enterprise PDM zobrazovaly u zjednodušené součásti název. Vlastnosti možností doplňkového modulu Záložka Nastavení zobrazení v dialogu Možnosti Enterprise PDM vám umožňuje: 8

9 Co je nového pro uživatele Přidávat zobrazované položky do stromu v podokně úloh nebo podokně náhledu. Například můžete přidat názvy konfigurací. Zapnout nebo vypnout zobrazení instancí dílu. Nastavit možnosti pro informační ikony v souborovém stromu. Porovnat dokumenty Příkaz Porovnat dokumenty podporuje porovnávání souborů uvnitř a vně úschovny. Můžete porovnat: Verzi souboru s jinou verzí. Opravu souboru s jinou opravou. Dva soubory v úschovně. Soubor v úschovně se souborem mimo úschovnu. Postup porovnání verzí souboru v úschovně: 1. V CommandManageru klepněte na Produkty Office > SolidWorks Office > SolidWorks Utilities. 2. Klepněte na Porovnat dokumenty. 3. Pod položkou Dokument 1 vyberte dokument v úschovně. 4. Vyberte Porovnat dokumenty v úschovně Enterprise a Verze. 5. Pod položkami Verze 1 a Verze 2 vyberte verze k porovnání. 6. Klepněte na Porovnat. Vybrané verze se otevřou v samostatných oknech. 7. K dokončení porovnávání použijte nástroje na panelu Porovnat dokumenty. Další informace o porovnávání dokumentů jsou k dispozici v nápovědě online SolidWorks. Pracovní postup a produktivita Vylepšení v této části zahrnují změny pracovního postupu a zlepšení uživatelského rozhraní. Oznámení pracovního postupu V oznámení na bázi pracovního postupu můžete vybrat příjemce a přidat komentáře. Abyste mohli tuto funkci používat, musí správce nastavit dynamické oznamování ve vašem pracovním postupu. Viz Dynamické oznamování na stranu 18. Oznámení o změnách stavu Činnost změny stavu, která ovlivní více souborů, vytvoří jedinou oznamovací zprávu. Zpráva obsahuje všechny soubory, které změnily stav. V předchozích verzích vedla změna stavu sestavy k vytvoření samostatné oznamující zprávy pro každý díl sestavy a další zprávy pro samotnou sestavu. Pracovní postup a pojmenované kusovníky Když změníte stav pojmenovaného kusovníku, může Enterprise PDM: Odesílat automaticky oznámení. Exportovat kusovník do souboru XML. Potom můžete soubor XML naimportovat do systému ERP. 9

10 Co je nového pro uživatele Obě funkce vyžadují, aby správce nakonfiguroval přechod pracovního postupu. Export do XML také vyžaduje exportní pravidlo. Viz Export pravidel pro pojmenované kusovníky nebo kusovníky SolidWorks na stranu 17 a Oznámení pro pojmenované kusovníky na stranu 18. Výkresy zahrnuté v odevzdání Když odevzdáte sestavu nebo díl, je dialogové okno Odevzdat automaticky zahrnuto v souvisejících výkresech. Související výkres může být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje Enterprise PDM celou úschovnu, zda neobsahuje související odevzdané výkresy. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení. Viz Odevzdávání výkresů na stranu 14. Odkazy na díly se aktualizují automaticky Pokud kopírujete, přesouváte nebo přejmenováváte díl nebo sestavu, zaznamená Enterprise PDM nové relativní umístění těchto souborů při jejich vyzvednutí. Přestože Enterprise PDM podporovala kopírování, přejmenovávání a přesouvání dílů a sestav již v předchozích verzích, nezaznamenávala jejich relativní umístění. V důsledku toho nezobrazovala dialogová okna související soubory při vyzvednutí nebo odevzdání po zkopírování nebo jiných činnostech. Nastavení zobrazení záložky Konfigurace Záložka Náhled a Karta dat souboru nyní zobrazují záložku pro aktivní konfiguraci dílu nebo sestavy ve výchozím nastavení. V dřívějších verzích bylo výchozí záložkou konfigurace Protože Enterprise PDM zobrazuje vlastnosti uživatelského souboru SolidWorks na záložce možná budete chtít výchozí zobrazení změnit. Změna výchozí záložky: 1. V Průzkumníku souborů klepněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti pravého podokna a vyberte Zobrazit > Zaměřit se na aktivní konfiguraci. Tím dojde k přepnutí zobrazení na záložku konfigurace. Chcete-li, aby se zobrazovala ve výchozím nastavení, zkontrolujte, zda je políčko Zaměřit se na aktivní konfiguraci nezaškrtnuté. 2. Vyberte díl nebo sestavu a klepněte na datovou kartu. Zobrazí se záložka Podpora souborů SolidWorks Simulation Enterprise PDM automaticky zahrnuje soubory výsledků simulace, pokud v SolidWorks odevzdáte soubor s odkazem na simulační studii. Soubory Microsoft Office 2007 Náhled Průzkumníka souborů zobrazuje vlastnosti souborů Microsoft Office Doplňkové moduly AutoCAD a Inventor Doplňkový modul AutoCAD a doplňkový modul Inventor pro Enterprise PDM podporují AutoCad 2009 a Autodesk Inventor

11 Co je nového pro uživatele Ověření Enterprise PDM provádí dodatečné ověřování odevzdávání a dalších činností. Ověřování vyžaduje nastavení pomocí nástroje pro správu Enterprise PDM. Varování mohou blokovat operace Pokud se zobrazí varování pro jeden nebo více souborů, pravděpodobně nebude možné soubory odevzdat. Správce může specifikovat, která varování blokují odevzdání nebo jinou operaci. Další informace o konfiguraci viz Blokování činností v případě varování na stranu 15. Varování před zastaralými výkresy Enterprise PDM kontroluje provedení obnovy výkresů nebo sestav, aby odpovídaly změnám dílů. Toto ověřování se provádí během odevzdání, zvýšení čísla opravy nebo změně stavu dílu nebo sestavy. Dialogová okna Odevzdat, Změnit stav a Zvýšit opravu nyní obsahují varování Soubor nebyl obnoven pro sestavy a výkresy, které nebyly obnoveny. Pokud správce zapne funkci blokování souborů, které nejsou obnoveny, nemůžete tuto činnost provést. Odkazy na soubor sériových čísel Soubory nejsou jako zdroj pro sériová čísla v této verzi podporována. V důsledku toho se vám zobrazí chyba, když se pokusíte vygenerovat sériové číslo na datové kartě. V takovém případě požádejte správce, aby aktualizoval generátor sériových čísel na podporovaný typ. Další informace o konfiguraci viz Generování sériových čísel ze souborů na stranu 15. Výzvy k zadání hesel Při změně stavu souboru vidíte výzvu k zadání elektronického podpisu. V takovém případě zadejte své heslo pro Enterprise PDM. Další informace o konfiguraci viz Elektronické podpisy na stranu

12 2 Co je nového pro správce Tato kapitola popisuje funkce správy a postupy nastavení v nástroji pro správu v Enterprise PDM. Tato kapitola obsahuje následující témata: Aktivace licencí přes internet Podpora platforem Konverze souborů a funkce kusovníku Nápověda online Uživatelé a skupiny Datové karty a šablony Pracovní postup Aktivace licencí přes internet Aktivace Enterprise PDM se provádí vyhledáním licenčního souboru ve vašem systému. Licenční soubor lze získat přes internet. Vyhledání licenčního souboru 1. Poklepejte na Licence. 2. Klepněte na a vyhledejte licenční soubor. Získání licenčního souboru přes internet 1. Poklepejte na Licence. 2. Pod položkou Licenční soubor klepněte na Vyžádat licenční soubor 3. Na uvítací stránce Zákaznický portál SolidWorks zadejte ovou adresu a heslo svého zákaznického účtu. 4. V položce Moje podpora klepněte na Moje produkty. 5. Klepněte na Získat licenci. Licenční soubor je odeslán na ovou adresu vašeho zákaznického účtu. 6. Otevřete a uložte licenční soubor ve svém systému. Podpora platforem Podpora pro servery Enterprise PDM je rozšířena o podporu Microsoft Windows Server

13 Co je nového pro správce Konverze souborů a funkce kusovníku Aby mohli uživatelé využívat výhody mnoha funkcí kusovníků této verze, musíte konvertovat soubory SolidWorks na Solidworks Nainstalujte a spusťte Nástroj Upgrade verze souboru SolidWorks Enterprise PDM, abyste převedli soubory SolidWorks v úschovně na SolidWorks Další informace o tomto nástroji naleznete v online nápovědě pro konverzní nástroj. Nápověda online Dialogová okna pro správu nyní obsahují tlačítka nápovědy a související témata nápovědy. Uživatelé a skupiny Tato část popisuje změny správy uživatelů a skupin. Celá jména v Historických záznamech Můžete zobrazit celá uživatelská jména v dialogovém okně Historie. Zobrazení celých uživatelských jmen v historických záznamech: 1. Pravým tlačítkem klepněte na Uživatelé a vyberte Nastavení. 2. Na záložce Průzkumníka v nabídce Různé klepněte na Zobrazit celá uživatelská jména v dialogovém okně Historie. 3. Klepněte na OK. Oprávnění složky skupiny Nové oprávnění Přiřadit členství ve skupině poskytuje pružnou kontrolu přístupu ke složce skupiny. Uživatelé s tímto oprávněním vidí záložku Členství ve skupině v dialogovém okně vlastností pro složky úschovny. Můžete udělit oprávnění správci nebo uživateli, který nemá jiná oprávnění pro správu. Pomocí záložky Členství ve skupině může uživatel nebo správce nastavit přístupová práva pro vybranou složku úschovny. Přiřazení členství ve skupině Postup přiřazení členství ve skupině: 1. Poklepejte na položku Uživatelé a potom poklepejte na jméno uživatele. 2. Klepněte na Oprávnění podle složky a vyberte složku. 3. V poli Oprávnění klepněte na Přiřadit členství ve skupině. 4. Klepněte na OK. Uživatel vidí záložku Členství ve skupině v dialogovém okně vlastností složky. Přiřazení přístupu ke složce Tento postup používá záložku Členství ve skupině pro přidělení přístupu uživatele k jedné ze složek přiřazených skupině. 13

14 Co je nového pro správce Na tomto příkladu má uživatelská skupina Designers přístup ke složkám Project1 a Project2. Chcete přiřadit uživatele JSmith do skupiny Designers s přístupem do složky Project2, nikoli však do složky Project1. Přiřazení skupinové složky: 1. Přihlaste se jako uživatel s oprávněním Přiřadit členství ve skupině. 2. V Průzkumníku souborů klepněte pravým tlačítkem na složku Project2 a vyberte Vlastnosti. 3. Na záložce Členství ve skupině pod položkou Designers vyberte jméno uživatele JSmith a klepněte na OK. Tím dojde k přidání uživatele JSmith do skupiny Designers, ale pouze s právem přístupu k aktuální složce Project2. 4. V Nástroji pro správu poklepejte na Uživatelé. 5. Poklepejte na JSmith. Pod položkou Členové na záložce Obecné zobrazuje řádek pro Designers složku Project2. Když se JSmith přihlásí do úschovny, zobrazí Průzkumník souborů Project2 jako zelenou složku přístupnou v Enterprise PDM. Project1 je šedý a neobsahuje žádné soubory. Záložka Členství ve skupině pro složky a informace o uživatelích v nástroji pro správu Enterprise PDM odráží přiřazené složky. Odevzdávání výkresů Nyní můžete nakonfigurovat, zda související výkresy vyzvednuté s dílem nebo sestavou budou uvedeny v dialogovém okně Odevzdat. V dřívějších verzích byly související výkresy k dispozici pro vyzvednutí, ale nebyly uvedeny pro odevzdání. Postup konfigurace zahrnutí výkresů do seznamu odevzdání: 1. Pravým tlačítkem klepněte na Uživatelé a vyberte Nastavení. 2. Klepněte na Odevzdat. 3. Vyberte nastavení: Automatické zahrnutí výkresů, když se zapíší do modelu vyberte, chcete-li zapnout vyhledání výkresů při odevzdání nebo zrušte výběr pro vypnutí hledání souvisejících výkresů. Hledání výkresů v celé úschovně vyberte pro nejširší rozsah hledání nebo zrušte výběr pro definování omezeného hledání. Hledejte výkresy v podsložkách složky obsahující model tuto možnost můžete zkombinovat s hledáním v nadřazených složkách. Hledejte výkresy v rodičovských složkách složky obsahující model tuto možnost můžete zkombinovat s hledáním v podsložkách. Hledat pouze výkresy se stejným názvem souboru jako díl/sestava tuto možnost můžete zkombinovat s dalšími volbami. Zobrazení sloupců průzkumníka pro skupiny Můžete vytvořit pohled sloupce a přiřadit jej určité skupině. Sloupce, které přidáte, doplňují výchozí sloupce v Průzkumníku souborů. 14

15 Co je nového pro správce Vytvoření a přiřazení pohledu sloupce: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Sloupce a zvolte Nová sada sloupců. 2. Pod položkou Název sady sloupců zadejte název nového pohledu sloupce. 3. Klepněte na Nový sloupec. Oblast Vybraný sloupec je nyní aktivní. 4. Vyberte Proměnnou, Název a další vlastnosti sloupce. Vybraný sloupec se zobrazí v seznamu Sloupce. 5. Znovu klepněte na Nový sloupec a specifikujte vlastnosti sloupce pro dodatečný sloupec. 6. V poli Skupiny vyberte název skupiny. 7. Klepněte na OK. Můžete rovněž přiřadit pohled sloupce v dialogovém okně Vlastnosti uživatele nebo skupiny. Blokování činností v případě varování Správci mohou u vybraných varovných podmínek zablokovat odevzdání, vyzvednutí a další činnosti. Například je možné zablokovat odevzdání, pokud Enterprise PDM vyšle varování "Soubor není obnoven." Operaci blokování specifikujete pomocí záložky Varování v dialogovém okně Vlastnosti uživatele nebo skupiny. Datové karty a šablony Tato část obsahuje nové nebo změněné administrativní úlohy a funkce v Editoru karet a Správci šablon. Generování sériových čísel ze souborů Typ souboru není nadále pro generování sériových čísel podporován. Musíte změnit všechna sériová čísla, která používají typ souboru, protože jinak uživatelé zaznamenají chybu při pokusu o generování sériového čísla, které má jako zdroj soubor. Změna nastavení sériového čísla: 1. Poklepejte na položku Sériová čísla. 2. Poklepejte na sériové číslo. 3. U typů souborů klepněte po výzvě ke konverzi z typu souboru na typ seznamu na Ano. 4. Zkontrolujte všechna zbývající sériová čísla a převeďte všechny další generátory sériových čísel souborů. Sériová čísla pro konfigurace Pro každou konfiguraci dílu nebo sestavy může Enterprise PDM vytvořit jiné sériové číslo. Tato funkce je k dispozici pro soubory přidané do úschovny poprvé v Enterprise PDM Vlastnost datové karty Aktualizuje všechny konfigurace řídí, zda bude vygenerována jedna hodnota nebo více hodnot. V dřívějších verzích generoval Enterprise PDM jediné sériové číslo pro všechny konfigurace. 15

16 Co je nového pro správce Konfigurace samostatných sériových čísel pro konfigurace: 1. Poklepejte na Karty. 2. V Editoru datových karet vyberte Soubor > Otevřít a vyberte datovou kartu s polem sériového čísla. Pole by mělo Sériové číslo vybrané v poli Výchozí hodnota. 3. Pod položkou Příznaky zrušte výběr políčka Aktualizuje všechny konfigurace, čímž dojde k vygenerování odlišného sériového čísla, když uživatel klepne na toto pole pravým tlačítkem. 4. Uložte a zavřete soubor karty. Tabulka přířezů a šablony kusovníku svařování Správce musí přiřadit přístupová práva k šablonám, aby mohli uživatelé prohlížet tabulky přířezů a kusovníky svařování. Konfigurace kusovníku svařování a šablon tabulky přířezů: 1. Poklepejte na Kusovník. 2. Poklepejte na Tabulku přířezů. 3. Pod položkou Sloupce zkontrolujte seznam sloupců a přidejte nebo upravte sloupce. Můžete přejmenovat počáteční sloupce, ale jsou zapotřebí proměnné pro zobrazení tabulky přířezů. 4. Přiřaďte práva k šabloně. a) Pod položkou Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupiny, kteří potřebují používat tuto šablonu. b) Pod položkou Oprávnění vyberte Aktivovat vypočítaný kusovník a Zobrazit vypočítaný kusovník. 5. Klepněte na OK. 6. Zopakujte kroky 2 až 5 pro šablonu Kusovníku svařování. Šablona vypočítaného kusovníku Výchozí šablona kusovníku pro vypočítané kusovníky má sloupec Číslo dílu. Nový sloupec zajišťuje, že je obsah vypočítaného kusovníku podobnější obsahu kusovníku SolidWorks. Proměnná editoru karty pro záložky Hledání K zapnutí nebo vypnutí záložek hledání můžete použít vlastnost Řízené proměnnou. V této verzi můžete podmíněně zobrazit uspořádání záložek hledání vytvořených Editorem karet na základě hodnoty vybrané proměnné. V předchozích verzích byla vlastnost Řízené proměnnou k dispozici pouze na datových kartách. Záložky Výchozí konfigurace v Šablonách V šablonách pro vytvoření souboru můžete zadat záložku výchozí konfigurace pro datové karty vytvořené podle šablony. Když upravujete šablonu ve Správci šablon, můžete nastavit záložku výchozí konfigurace v dialogovém okně Upravit soubor šablony. Pod položkou Výchozí stránka karty můžete vybírat následující: Standardní výběr záložka aktivní konfigurace je zobrazena na souboru datových karet vytvořených ze je zobrazena na datových kartách vytvořených ze šablony. 16

17 Co je nového pro správce Pracovní postup Tato část popisuje změny a funkce pracovních postupů. Export kusovníků do formátu XML Pomocí pravidel exportu a akcí přechodu pracovního postupu můžete nakonfigurovat export do XML pro pojmenované kusovníky a kusovníky SolidWorks. Pravidla exportu pro vypočítané kusovníky mohou vytvořit XML v tabulkovém nebo stromovém formátu, stejně jako v předchozích verzích. Chcete-li povolit export pojmenovaných kusovníků a kusovníků SolidWorks do formátu XML, je třeba nejprve nastavit pravidlo pro export a potom vytvořit akci přechodu, která využívá toto pravidlo pro export. Export pravidel pro pojmenované kusovníky nebo kusovníky SolidWorks Postup vytvoření pravidel exportu pro pojmenované kusovníky nebo kusovníky SolidWorks: 1. Poklepejte na Pravidla pro import/export dat. 2. Klepněte pravým tlačítkem na Pravidla exportu a vyberte položku Nové pravidlo exportu. 3. V dialogovém okně Pravidlo exportu: a) Zadejte Název pravidla. b) V položce Zapsat soubory XML do složky zadejte platnou cestu pro složku vyexportovaného souboru na serveru. c) V poli Název výstupního XML souboru zadejte vzorec pro název souboru. Vytvořte tento vzorec klepnutím na a použitím proměnných a čítačů v seznamu jako stavebních bloků. Každá vybraná položka se zobrazí v poli Název výstupního XML souboru. d) V položce Typ dat k exportu zvolte Pojmenovaný kusovník nebo Kusovník CAD. Kusovník CAD exportuje sestavu SolidWorks nebo kusovníky výkresů. 4. Klepněte na OK. Akce přechodu pro pojmenované kusovníky nebo kusovníky SolidWorks Vytvoření akce přechodu pro exportované pojmenované kusovníky nebo kusovníky SolidWorks: 1. Poklepejte na Pracovní postupy a poté poklepejte na pracovní postup. 2. Klepněte na Vlastnosti pro přechod. 3. Klepněte na Nový pro přidání nové akce. 4. V dialogovém okně Akce přechodu: a) Zadejte Popis akce. b) Vyberte buď Spustit pro pojmenované kusovníky nebo Spustit pro soubory pro kusovníky SolidWorks. c) Zrušte výběr políčka Spustit u souborů, chcete-li omezit akci na pojmenované kusovníky. d) Pod položkou Pro vyberte uživatele nebo skupinu pro přijetí této zprávy. 17

18 Co je nového pro správce e) Pod položkou Vyberte skript exportu, který se má použít vyberte pravidlo exportu pro export typu kusovníku. f) Klepněte na OK. 5. Klepnutím na OK vlastnosti přechodu uložíte. 6. Uložte a zavřete pracovní postup. Pravidla exportu pro vypočítané kusovníky Pravidla exportu pro vypočítané kusovníky podporují export XML ve formátu tabulky i stromu. Ve výchozím nastavení jsou vypočítané kusovníky exportovány ve formátu stromu používaného v předchozích verzích. Chcete-li používat nový formát, nastavte v pravidlu pro export Kusovník k exportu ve formátu tabulky. Některé možnosti exportu nejsou v novém formátu podporovány. Oznámení pro pojmenované kusovníky Můžete nastavit automatické oznámení pro pojmenované kusovníky přidáním akce pro přechod pracovního postupu. Nastavení automatického oznamování pro pojmenované kusovníky. 1. Poklepejte na položku Pracovní postupy a poklepejte na pracovní postup. 2. Klepněte na Vlastnosti u přechodu. 3. Klepněte na Nový pro přidání nové akce. 4. V dialogovém okně Akce přechodu: a) Zadejte Popis akce. b) Klepněte na Spustit pro pojmenované kusovníky c) Pod položkou Pro vyberte uživatele nebo skupinu pro přijetí této zprávy. d) Pod položkou Zpráva zadejte text zprávy. e) Klepněte na OK. 5. Klepnutím na OK vlastnosti přechodu uložíte. 6. Uložte a zavřete pracovní postup. Dynamické oznamování Můžete nastavit dynamické oznamování, které umožní uživatelům specifikovat příjemce a zadávat poznámky pro oznámení spuštěná převodem pracovního postupu. Postup nastavení dynamického oznamování pro projekt: 1. Poklepejte na Pracovní postupy a otevřete některý pracovní postup. 2. Klepněte na Oznámení při převodu pracovního postupu. 3. Na záložce Oznámení podle projektu: a) Vyberte složku projektu. b) Vyberte Uživatele nebo Skupiny, kteří budou příjemci tohoto oznámení. c) Klepněte na Přidat. d) Pod položkou Oznámení vyberte Dynamické. e) Klepněte na OK. Kroky jsou podobné jako pro Oznámení podle přiřazení. 18

19 Co je nového pro správce 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každý přechod, pro který chcete mít nastavené dynamické oznámení. 5. Uložte a zavřete pracovní postup. Když uživatel provede změnu stavu pomocí nakonfigurovaného přechodu, obsahuje dialogové okno Provést přechod pole pro příjemce zprávy a poznámky. Elektronické podpisy Když uživatel změní stav souboru, můžete přechody pracovního postupu nakonfigurovat tak, aby zobrazily výzvu k zadání elektronického podpisu. Pokud jsou elektronické podpisy povolené, musí uživatel zadat heslo do Windows nebo do úschovny, aby došlo ke spuštění změny stavu. Nastavte vlastnost Ověření na každém přechodu pracovního postupu, kde je vyžadován podpis. Vyžádání elektronického podpisu pro změnu stavu: 1. Klepněte na Pracovní postupy a poklepejte na pracovní postup. 2. Klepněte na Vlastnosti přechodu v diagramu pracovního postupu. 3. Klepněte na Ověření. 4. Klepněte na OK. 5. Uložte a zavřete pracovní postup. 19

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Příručka scénářů modulu Správa portfolia Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Výběrové dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Dále potřebuje získat

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012

Co je nového SOLIDWORKS 2012 Co je nového SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...12 1 Uživatelské rozhraní...14 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...14 Poslední dokumenty a otevřené

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1...7 Automatizovaná správa mezipaměti...7 Sloučená oznámení Opožděno ve stavu...8 Filtr příjemců dynamických oznámení...11

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Zvýšení zabezpečení počítače

Zvýšení zabezpečení počítače KAPITOLA 5 Zvýšení zabezpečení počítače V této kapitole: Použití šablon zabezpečení................................................ 223 Použití Průvodce konfigurací zabezpečení................................

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelský manuál Vyhledávání. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Vyhledávání. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Vyhledávání Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich nesprávné

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Časté dotazy (FAQ) uživatelů k systému GroupWise

Časté dotazy (FAQ) uživatelů k systému GroupWise www.novell.com/documentation Časté dotazy (FAQ) uživatelů k systému GroupWise GroupWise 2014 Únor 2014 Právní upozornění Společnost Novell, Inc. neposkytuje žádné záruky vztahující se k obsahu nebo používání

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

1 Co je nového v aplikaci Filr 2.0 Desktop

1 Co je nového v aplikaci Filr 2.0 Desktop Poznámky k verzi aplikace Filr 2.0 Desktop Únor 2016 Aplikace Filr 2.0 Desktop zavádí funkci Soubory na vyžádání, která poskytuje konsolidované nebo virtuální zobrazení všech souborů na serveru Filr a

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11)

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11) Autodesk Inventor Subscription Advantage Pack CZ Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz Strana 1 (celkem 11) 1 Modelování součástí a sestav 1.1 Pohyb rovin v řezu v pohledech Tato možnost

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008.

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Systémové požadavky Operační systém Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.x, doporučujeme ale Microsoft Internet Explorer

Více

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011

Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Instalace a správa SOLIDWORKS 2011 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...7 Individuální instalace nebo administrativní kopie...8 Zahájení instalace SolidWorks...8 2 Individuální

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015-1 - I. Popis funkcí Modul Import dat do Pohody je určený uživatelům ES Pohoda a podporuje všechny její verze, tedy MDB, SQL i E1. Zpracovává

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS PDM 2016 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Změny v instalaci pro SOLIDWORKS PDM...7 Instalace s použitím Manažera instalací SOLIDWORKS...8 Instalace s použitím

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...9 1 Vítejte v SolidWorks 2014...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14 2 Uživatelské

Více

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014 Registr smluv Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny v. 1.0 15.8.2014 EXCON, a.s. Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod...

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

UPGRADE 2016. » Návod na instalaci a upgrade nové verze DUEL 12» Nezbytné kroky po převodu dat OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 2 VYDÁNÍ LEDEN 2016 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE OBSAH ZPRAVODAJE 2 / 2016 INDIVIDUALITY

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Při přístupu do aplikace ztizeni.cz někdy může dojít k tomu, že není zobrazena přihlašovací stránka aplikace, případně aplikace hlásí chybu při zadávání přihlašovacích

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více