CADKON/TZB verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CADKON/TZB verze 2007.1"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných rozvodů potrubí Vytvoření schémat otopných soustav Export CADKON > DIMOSW Import DIMOSW > CADKON Výpočet tepelných ztrát budovy Pokud dostanete stavební výkres a vlastníte program Tepelné ztráty od společnosti PROTECH, můžete pomocí CADKONu např. doplnit teploty místností a předat tento seznam místností pro výpočet tepelných ztrát. Spolupráce s programem Tepelné ztráty pracuje v těchto fázích: Doplnění informací o místnostech do stavebního výkresu (CADKON). Načtení seznamu místností v tepelných ztrátách (PROTECH). Odměření délek konstrukcí a rozměrů z výkresu (PROTECH, CADKON). Vytvoření seznamu navržených těles (PROTECH). Rozmístění těles ve výkrese (CADKON). Postup: 1. V CADKONu/TZB otevřete stavební výkres 2. Klepněte na ikonu Start CADKONu a nastavte příslušné kreslící jednotky a měřítko. 3. Pomocí funkce Popis místností opoložkujte jednotlivé místnosti. (zadat název místnosti, teplotu atd.) Tip: Při popisu místností doporučujeme nejprve pomocí funkce AutoCADu Plocha myší zadat rohové body místnosti a potom spustit funkci Popis místností (zadaná plocha ve výkrese se automaticky načte do dialogového okna). Ze stavebního výkresu se automaticky plocha místnosti, obvod, objem (pokud je zadána výška místnosti) a povrch místnosti. Vy musíte doplnit číslo místnosti, název místnosti (nepovinné) a teplotu. Upozornění: Program Tepelné ztráty umí automaticky načíst číslo místnosti, název místnosti, plochu podlahy, teplotu, povrch, objem a výšku od verze uvolněné po Pokud máte starší verzi, můžete si jí stáhnout z Stavební výkres, do kterého byly pomocí CADKONu vloženy popisy místností. 4. Klepněte na ikonu Tabulka místností a vyberte celý výkres. 5. V dialogovém okně Tabulka místností nastavte vyhodnocení tabulky do CSV formátu a uložte soubor (vytvoří se soubor s příponou *.csv). Upozornění: Pokud máte problémy s načtením vytvořeného souboru *.csv do PROTECHu, zkontrolujte v dialogovém okně Tabulka místností, zda je nastavena šablona TZ-PROTECH.TTAB (klepnout na tlačítko Sestavit sloupce).

2 Stránka č. 2 z 12 Dialogové okno Tabulka místností. 6. Nyní spustíme program PROTECH-tepelné ztráty a v roletovém menu Soubor vybereme položku Otevřít zakázku CADKON. 7. Vyberte soubor s příponou *.csv, který jste vytvořili a klepněte na tlačítko Otevřít. 8. V dialogovém okně Údaje o zakázce vyplňte základní informace o projektu, případně zadejte požadované konstrukce. 9. Nyní se přepněte na kartu Místnosti, kde se zobrazí údaje o místnostech načtených z CADKONu. Načtené údaje o místnostech v Programu PROTECH 10. Vyberte jednu místnost a klepněte na tlačítko Otevřít. 11. V dialogovém panelu Místnost můžete nyní upravit nebo přidat další parametry místnosti. My budeme ovšem zadávat rozměry místnosti odměřením z výkresu CADKONu.

3 Stránka č. 3 z 12 Dialogové okno PROTECHu s podrobnými údaji o místnosti 12. Klepněte na tlačítko Výkres, čímž se přepnete do programu CADKON a v pravé horní části obrazovky bude vidět pouze malé dialogové okno programu PROTECH na zadávání rozměrů. 13. V dialogovém okně PROTECHu nastavte např. položku Šířka. 14. V CADKONu klepněte na ikonu PROTECH-tepelné ztráty a ve výkrese odměřte vzdálenost. Odměřená vzdálenost se z CADKONu automaticky přenese do dialogového okna PROTECHu do položky Šířka. 15. V dialogovém okně PROTECHu se automaticky označí další položka (Délka) a vy pokračujete stejným způsobem jako v předchozím bodě. Přenášení délek stěn z výkresu CADKONu do PROTECHu Tímto způsobem můžete odměřovat nejen rozměry místností, ale také konstrukcí. Rozmístění otopných těles Postup: 1. V programu PROTECH proveďte výpočet a návrh konkrétních otopných těles pro jednotlivé místnosti. 2. Tato navržená otopná tělesa uložte do textového souboru, se kterým dále budeme pracovat v CADKONu (v programu PROTECH klepněte na tlačítko CAD). 3. V CADKONu/TZB spusťte funkci PROTECH-správce souborů otopných těles. 4. V dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat a nalistujte příslušný soubor se seznamem otopných těles vytvořený v PROTECHu.

4 Stránka č. 4 z 12 Dialogové okno pro načtení seznamu otopných těles z programu PROTECH. Ve správci těles může být najednou načteno více seznamů (např. pro různá podlaží) a vy si pouze nastavujete aktuální seznam, se kterým chcete zrovna pracovat. 5. Spusťte Makroeditor a vložte otopné těleso (v našem případě deskové). 6. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberete číslo podlaží, Číslo příslušné místnosti a k ní se vám nabídnou navržená otopná tělesa. Vkládání konkrétního otopného tělesa do výkresu. V seznamu podlaží a místností se vždy nabízí nejvyšší číslo od naposled vloženého. 7. Na závěr můžete otopná tělesa vložená ve výkrese jednoduše popsat.

5 Stránka č. 5 z 12 Vložená a popsaná otopná tělesa ve výkresu CADKONu/TZB. Pro rychlé popsání otopných těles ve výkrese doporučujeme použít funkci Popis prvku. (ve funkci Nastavení CADKONu si nejprve v kartě Popisy nastavte masku Otopná tělesa-protech) Vkládání otopných těles do výkresu z databáze PROTECHu V CADKONu můžete otopná tělesa do výkresu vkládat několika způsoby: Rozměry těles zadávat ručně z klávesnice. Vybírat tělesa z databáze CADKONu. Vkládat tělesa z navrženého seznamu programu PROTECH. Využívat databázi těles programu PROTECH. Právě poslední možnost si nyní blíže probereme. 1. Z Makroeditoru vložte do výkresu libovolné otopné těleso. 2. V dialogovém okně Zadání parametrů klepněte na tlačítko Katalog PROTECH. Dialogové okno pro vkládání otopnýh těles. Upozornění: Pokud v dialogovém okně není nastavena položka Typ připojení, použije CADKON automaticky připojení levé spodní. Doporučujeme tuto položku nastavit. 3. V dialogovém okně Katalog těles-výběr vyberte výrobce, typ, případně zadejte další kritéria výběru a klepněte na tlačítko Vyhledat.

6 Stránka č. 6 z 12 Dialogové okno Katalog těles-výběr. 4. Poklepejte myší na jedno těleso a jeh parametry se načtou zpět do CADKONu, kde těleso již můžete klasickým způsobem umístit. Aby jste tímto způsobem mohli pracovat s databází otopných těles, musíte mít nainstalován program PROTECH (katalogy) nebo si dokoupit cd-rom Katalogy a tabulky pro TZB. Tip: Pro rychlé popsání otopných těles ve výkrese doporučujeme použít funkci Popis prvku. (ve funkci Nastavení CADKONu si nejprve v kartě Popisy nastavte Tvar popisu Otopná tělesa-protech). Doporučujeme ve funkci Nastavení CADKONu v kartě Různé zatrhnout položku Používat katalog PROTECH (při vkládání otopných těles se bude automaticky zobrazovat dialogové okno s tlačítkem Katalog PROTECH pro rychlý přístup do databáze těles). Vykreslení půdorysných rozvodů potrubí Kreslení potrubí-trasa Pomocí této funkce můžete vykreslit půdorysné rozvody přívodního a zpětného potrubí a zároveň vše připravit pro vytvoření rozvinutých schémat. Předpokladem je rozmístění otopných těles, ke kterým vykreslíte schematicky (např. pomocí křivek) rozvody a vložíte stoupačky. Upozornění: Křivky se musí dotýkat otopných těles (použijte např. úchopový mód Koncový). Stoupačky musí být také umístěné přesně na koncích křivek. Výchozí výkres s tělesy, potrubní skicou a stoupačkami. Postup: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Kreslení potrubí-trasa. 2. Ve výkrese jako první vyberte stoupačku (P1) a potom všechna tělesa a stoupačky (P2,P3) a potvrďte výběr.

7 Stránka č. 7 z V náhledu označte stoupačku a zadejte k ní hodnoty: Číslo stoupačky: 1 Délka stoupačky: 2.4 Typ schématu: Počátek a klepněte na tlačítko Použít. 4. V náhledu označte stoupačku a zadejte k ní hodnoty: Číslo stoupačky: 2 Délka stoupačky: 2.4 Typ schématu: Počátek a klepněte na tlačítko Použít. 5. V náhledu označte těleso a zadejte k němu tyto hodnoty: Orientace tělesa od stoupačky: vpravo a klepněte na tlačítko Použít. 6. Označte stoupačku vlevo, zadejte k ní parametr Označení úseku: B a klepněte na tlačítko Použít. 7. Označte těleso vlevo, zadejte k němu parametr Označení úseku: C a klepněte na tlačítko Použít. 8. Ztrhněte Typ potrubí přívodní a zpětné a klepněte na tlačítko Vložit. 9. Ve výkresu stejným způsobem vyberte opět nejprve stoupačku a potom křivky s tělesy pro druhé podlaží. 10. V náhledu označte stoupačku a zadejte k ní hodnoty: Číslo stoupačky: 2 Délka stoupačky: 2.4 Typ schématu: konec a klepněte na tlačítko Použít. 11. Označte těleso vpravo, zadejte k němu parametr Orientace tělesa od stoupačky: vpravo a klepněte na tlačítko Použít. 12. Označte těleso vlevo, zadejte k němu parametr Označení úseku: B a klepněte na tlačítko Použít.

8 Stránka č. 8 z Ztrhněte Typ potrubí přívodní a zpětné a klepněte na tlačítko Vložit. Tip: Aby jste stále při zadávání hodnot nemuseli klepat myší na tlačítko Použít, stačí např. zadat Označení větve B a potvrdit klávesou ENTER. Výsledek-vykreslené půdorysné potrubní rozvody. Podívejte se na příklady číslování stoupaček a označení úseků. Modrou čarou je znázorněn hlavní úsek vykreslený vlevo a červeně hlavní úsek vykreslený vpravo. Poznámky: Otopná soustava musí mít vždy počátek (stoupačka-počátek nebo kotel) a konec (stoupačka-konec).

9 Stránka č. 9 z 12 Hlavní větev je vždy označená A nebo 1 a vedlejší větve se vždy označují vzestupně od konce hlavní větve. Každá stoupačka musí mít jedinečné číslo a jejich pořadí si můžete určit libovolně. Poznámky: Spline křivky nejsou podporovány. Používejte nejlépe křivky nebo úsečky. Křivky/úsečky se musí těles, kotlů a stoupaček dotýkat. Doporučujeme používat úchopové módy AutoCADu. Pokud je vše správně, zobrazí se v místě styku modrý puntík. Tip: Více segmentů můžete vybrat najednou pomocí stisknuté klávesy CTRL a postupným vybíráním myší. Se stisknutou klávesou SHIFT můžete zase již vybrané segmenty odebrat. Tip: Pomocí funkce Informace o prvku můžete jednoduše zjistit, s jakýmy parametry jste vykreslili např. číslo stoupačky, typ schématu atd. Pomocí funkce Hromadná změna vlastností můžete tyto vlastnosti také dodatečně měnit. Vysvětlení některých vlastností: orientace tělesa od stoupačky: hodnota 0 - vlevo. orientace tělesa od stoupačky: hodnota 1 - vpravo. typ schématu: hodnota 0 - počátek. typ schématu: hodnota 1 - mezi. typ schématu: hodnota 2 - konec. Vytvoření schémat otopných soustav Rozvinuté schéma Pro správné vytvoření rozvinutých schémat je nutné nejprve vykreslit půdorysné potrubní rozvody viz. Vykreslení půdorysných rozvodů potrubí. Ukážeme si vytvoření rozvinutého schématu pro dvě podlaží viz. obrázek. Postup pro podlaží 1NP: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Rozvinuté schéma. 2. Ve výkrese vyberte jako první stoupačku č.1 a potom zbytek půdorysných rozvodů i s tělesy (můžete provést výběr oknem a zahrnout do něj i např. stavební konstrukce atd.). 3. Potvrďte výběr. 4. Ve výkrese zadejte bod vykreslení schématu (pokud jste jako první vybrali stoupačku č.1, bod vložení schématu bude počátek stoupačky č.1). 5. V dialogovém okně zadejte parametry vykreslení schématu a klepněte na tlačítko OK.

10 Stránka č. 10 z 12 Výsledek-vykreslení schématu pro 1NP. Postup pro podlaží 2NP: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Rozvinuté schéma. 2. Ve výkrese vyberte jako první stoupačku č.2 a potom zbytek půdorysných rozvodů i s tělesy (můžete provést výběr oknem a zahrnout do něj i např. stavební konstrukce atd.). 3. Potvrďte výběr. 4. Místo zadaní bodu vykreslení zmáčkněte klávesu ESC (budeme se napojovat na již existující schéma). 5. Ve výkrese na již vykresleném schématu 1NP vyberte jednu čáru stoupačky č V dialogovém okně zadejte parametry vykreslení schématu a klepněte na tlačítko OK. Výsledek-vykreslení schématu pro 1NP a 2NP. Poznámky: Místo první stoupačky můžete samozřejmě vybrat např. kotel. Pokud chcete vytvořená schémata předávat do programů PROTECH, je nutné vícepodlažní schémata na sebe připojovat (ne pouze vkládat bodem). Zadané dimenze potrubí se automaticky přenesou i do schématu. Tip: Pokud se schéma špatně vykreslí, můžete pomocí funkce např. číslo stoupačky, typ schématu atd. Pomocí funkce měnit. Informace o prvku jednoduše zjistit, s jakýmy parametry jste vykreslili Hromadná změna vlastností můžete tyto vlastnosti také dodatečně Vysvětlení některých vlastností: orientace tělesa od stoupačky: hodnota 0 - vlevo. orientace tělesa od stoupačky: hodnota 1 - vpravo. typ schématu: hodnota 0 - počátek. typ schématu: hodnota 1 - mezi. typ schématu: hodnota 2 - konec. Upozornění: Po exportu pomocí funkce Export CADKON-->PROTECH se informace Číslo úseku a Číslo napájecího úseku změní např. z 1 na e1. Export CADKON > DIMOSW

11 Stránka č. 11 z 12 Export CADKON-->PROTECH Tato funkce vyexportuje (předá data) z výkresu CADKONu/TZB do programu DIMOSW od společnosti PROTECH. Zásady, které je nutné dodržet: Ve výkrese musíte vybrat všechny půdorysy i celé schéma (nelze provést export pouze určitých podlaží). Otopná soustava musí mít počátek a konec (např. počátek-kotel a konec-stoupačka s parametrem Typ schématu: konec) viz. Kreslení potrubí-trasa. Pokud se jedná o vícepodlažní schéma, musí být řezy jednotlivých podlaží propojeny viz. Rozvinuté schéma. Postup: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Export CADKON-->PROTECH 2. Ve výkrese vyberte (např. oknem) všechny půdorysné rozvody a celé schéma. 3. Potvrďte výběr. 4. V dialogovém okně zadejte cestu, kam se uloží exportovaný soubor a zatrhněte položku Úseky číslovat od. 5. Klepněte na tlačítko OK. Výsledek-vytvoří se soubor *.cp a ve výkrese se pro větší přehlednost popíší automaticky očíslované úseky. Po exportu se vytvořil např. soubor zakazka1.cp, který můžete načíst v programu DIMOSW od společnosti PROTECH (Soubor > Otevřít CADKON).

12 Stránka č. 12 z 12 Ukázka načtených dat z výkresu CADKONu/TZB v programu DIMOSW. Pokud proběhne Export vpořádku, není již možné stejné schéma exportovat znovu (prvky na výkrese jsou zamčené). Import DIMOSW > CADKON Import PROTECH --> CADKON Tato funkce předá data navržená v programu DIMOSW do výkresu CADKONu. Postup: 1. V menu CADKONu klepněte na ikonu Import PROTECH-->CADKON. 2. Ve výkrese vyberte celé schéma a k němu příslušné půdorysné rozvody (výběr můžete provést např. oknem a zahrnout do něj i stavební půdorys). 3. Potvrďte výběr např. klávesou ENTER. 4. Nalistujte soubor s příponou *.PC, který jste vytvořili v programu DIMOSW (menu Soubor > Uložit CADKON). Po dokončení importu dat se provede následující: Rozvinuté schéma - zaktualizují se popisy otopných těles (RV, RŠ atd.) a dimenze na potrubí. Půdorysy - zaktualizují se pouze informace na otopných tělesech (RV, RŠ atd.) a popisy dimenzí potrubí. Upozornění: Pokud import dat z programu DIMOSW proběhne vpořádku, neaktualizují se automaticky půdorysné popisy otopných těles. Doporučujeme pomocí funkce Popis prvku tyto texty doplnit. Doporučujeme při kreslení půdorysů v první fázi nevkládat popisy těles a raději počkat, až proběhne výpočet a návrh v programu DIMOSW. Dimenze potrubí ve výkrese popište pomocí funkce Popis dimenzí potrubí 1 a Popis dimenzí potrubí 2. V programu DIMOSW můžete nastavit cestu, kam se soubor ukládá (v menu Nástroje->Možnosti->karta Adresáře). Pokud jste v programu DIMOSW otevřeli soubor CADKONu např. ZAKAZKA.CP, tak DIMOSW automaticky vytvoří soubor ZAKAZKA.PC. Ve výkrese můžete vybrat pouze otopné schéma bez půdorysu. V tomto případě se zaktualizují data (dimenze, RV, RŠ...) pouze na schématu AB Studio, všechna práva vyhrazena

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

CADKON TZB 2012 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ. Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2012 vůči verzi 2011. Podporované platformy

CADKON TZB 2012 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ. Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2012 vůči verzi 2011. Podporované platformy CADKON TZB 2012 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2012 vůči verzi 2011 Podporované platformy AutoCAD LT 2012/2011/2010/2009/2008/2007 CZ/UK AutoCAD 2012/2011/2010/2009/2008/2007

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu Uživatelský manuál pro program DPH_ZMENA Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu UNICODE SYSTEMS s.r.o. Prosinec 2012 verze dokumentu: Manual DPH 2012 Verze

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Praktická cvičení Power Point

Praktická cvičení Power Point ELEKTRONICKÁ PREZENTACE 35 Praktická cvičení Power Point Příklad s řešením 1 Příklad s řešením 1 Zadání Otevřete program Power Point a vytvořte prezentaci laso.ppt o čtyřech snímcích, na kterých budete

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Google Apps. kontakty 2. verze 2012

Google Apps. kontakty 2. verze 2012 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Skupiny... Vytvoření skupiny... Přidání kontaktů do skupiny... Vložení více nových kontaktů najednou... Odebrání kontaktů ze skupiny... 6 Použití skupiny

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 23.6.2009 Verze: 1.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 Databáze pacientů Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Přidání pacienta... 3 4 Vymazání pacienta... 5 5 Výběr pacienta... 5 6 Výběr záznamu dat...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Import zboží ve formátu CSV

Import zboží ve formátu CSV Import zboží ve formátu CSV Asistent, Deník Profi a Sklad Profi vydané po 8. říjnu 2018, obsahují novou funkci - import zboží ve formátu CSV. Díky ní je možné snadno importovat celé sklady, případně faktury,

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Instalace certifikátů

Instalace certifikátů Stránka č. 1 z 5 Instalace certifikátů Pro správná elektronická podání je zapotřebí správně nainstalovat certifikáty a nakonfigurovat program Alis-PVS. Pozn.: Zde uvedené postupy jsou pro operační systém

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0

Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Propojení ekonomického systému POHODA s e-shopem FastCentrik 3.0 Z tohoto dokumentu se dozvíte, jak nastavit správně systém POHODA a e-shop, aby korektně fungovaly přenosy mezi oběma systémy. Propojení

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

CZ.1.07/2.2.00/ )

CZ.1.07/2.2.00/ ) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 3 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Přístup do IS FKVS Spusťte prohlížeč Internet Explorer. Existují 2 způsoby spuštění IS FKVS: 1. přímo zadáním adresy http://app.mfcr.cz/fkvs 2. přes internetové stránky

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

MANUÁL VERZE 4.3 V 06082012

MANUÁL VERZE 4.3 V 06082012 MANUÁL VERZE 4.3 V 06082012 OBSAH: OBSAH:... 2 Instalace... 3 Registrace... 3 Upgrade... 3 Konfigurace PC... 4 Optimální konfigurace... 4 Popis aplikace... 4 Hlavička... 4 Soupiska hráčů domácí / hosté...

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

FARMSOFT NÁVOD K POUŽITÍ

FARMSOFT NÁVOD K POUŽITÍ FARMSOFT NÁVOD K POUŽITÍ Verze programu: 5.22 Verze návodu: 11/2014 O FARMTEC a.s. Tisová 326 391 33 Jistebnice Telefon: 381 491 111 Fax: 381 491 112 E-mail: farmtec@farmtec.cz www.farmtec.cz Autor dokumentu:

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více