UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE"

Transkript

1 INSTRUKTORE

2 ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím zařízení. Kontaktní informace vašeho klíčového uživatele naleznete v ové zprávě výzvy k aktivaci účtu, kterou jste obdrželi. V oddíle nápovědy aplikace Ephorus naleznete také tento a další návody k použití, odpovědi na nejčastější dotazy a video tutoriál. Pokud máte nějaké dotazy či připomínky týkající se tohoto manuálu, kontaktujte prosím náš podpůrný tým prostřednictvím ové adresy OBSAH ÚVOD 2 O APLIKACI EPHORUS 3 1. PŘIHLÁŠENÍ 3 2. INBOX 4 3. NAHRAVANI DOKUMENTU 8 4. ZPRÁVY 9 5. NASTAVENÍ STUDENTSKÉ STRÁNKY 20 2

3 O APLIKACI EPHORUS Aplikace Ephorus se využívá pro prevenci a odhalování plagiátů. Plagiátorství je méně pravděpodobné, pokud jsou si studenti vědomi toho,že jejich práce bude kontrolována nástrojem na detekci plagiátů. Pokud se i přesto rozhodnout plagiarizovat jinou práci, aplikace Ephorus zajistí, že se o tom dozvíte. Můžete nahrávat dokumenty ke kontrole podobnosti s internetovými zdroji a pracemi nahranými prostřednictvím webové aplikace Ephorus ostatními instruktory ve vašem vzdělávacím zařízení. Výsledky kontroly jsou vám zprostředkovány ve formě zprávy aplikace Ephorus, která výstižně zobrazuje podobnosti mezi odevzdaným dokumentem a nalezenými zdroji. Pro více informací o aplikaci Ephorus prosím navštivte naši webovou stránku: 1. PŘIHLÁŠENÍ Pro přístup do aplikace Ephorus potřebujete uživatelský účet. Uživatelské účty pro aplikaci Ephorus vytváří klíčový uživatel aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím zařízení, který vám zašle výzvu k aktivaci vašeho účtu. Pokud jste výzvu ve formě ové zprávy neobdrželi, kontaktujte prosím vašeho klíčového uživatele. Pokud svého klíčového uživatele neznáte, kontaktujte podpůrný tým aplikace Ephorus prostřednictvím ové adresy Pro přihlášení do aplikace Ephorus navštivte webovou stránku www1.ephorus.com. Pokud jste zapomněli svoje heslo můžete k jeho získání využít odkaz Ztratili jste heslo. Pokud jste zapomněli svoje uživatelské jméno, kontaktujte klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím zařízení nebo podpůrný tým aplikace Ephorus na naší ové adrese 3

4 2. INBOX Po přihlášení jste odkázáni na stránku Inbox. Toto je váš osobní seznam dokumentů. Odsud můžete vkládat dokumenty ke kontrole plagiátorství. Jsou vám zde k dispozici také všechny vaše dokumenty a zprávy aplikace Ephorus. Obrazovka níže je příkladem takové stránky: Vaše složky (1) jsou zobrazeny vlevo. Dokument můžete umístit do kterékoliv složky. Dokumenty můžete také libovolně přesouvat mezi složkami. Seznam dokumentů (2) uprostřed obsahuje všechny dokumenty, které jste nahráli nebo které byly odevzdány vašimi studenty. Pro otevření zprávy aplikace Ephorus klikněte na její název (viz Kapitola 4) Tlačítka akcí se nachází nad seznamem dokumentů (3). Tlačítka akcí se používají pro provádění akcí se všemi vybranými dokumenty. Vyberte dokument pomocí políčka (4) po levé straně seznamu dokumentů nebo zaškrtněte všechna políčka v modré liště nad seznamem dokumentů. Toto bude detailněji popsáno na následujících stranách. 4

5 SLOŽKY Vaše defaultní složky jsou Inbox a Archiv. Tyto složky má každý uživatel. Nemohou být přejmenovány ani smazány. Složka Inbox představuje vaši hlavní složku, ve které jsou umístěny všechny odevzdané dokumenty, pokud se nerozhodnete jinak. Složka Archive obsahuje všechny odstraněné dokumenty. Další složky můžete libovolně vytvářet kliknutím na odkaz + Přidat složku v seznamu složek a zadáním názvu nové složky. Ke složce můžete také přiřadit odevzdávací kód dokumenty odevzdané pod tímto vybraným kódem se budou umisťovat do složky k tomuto kódu přiřazené. Pro více informací o připojování odevzdávacích kódů konzultujte Správu složek (v Kapitole 5). Čísla za názvy složek, např. (2/9) udávají počet nepřečtených dokumentů obsažených v dané složce a celkový počet dokumentů ve složce. V tomto případě složka obsahuje devět dokumentů, z nichž dva nejsou přečtené. 5

6 SEZNAM DOKUMENTŮ Váš seznam dokumentů obsahuje všechny dokumenty, které jste nahráli nebo které byly odevzdány studenty. Pro otevření zprávy aplikace Ephorus (viz Kapitola 4) klikněte na název dokumentu. Některé názvy dokumentů v seznamu mohou být tučné. To znamená, že ještě nebyly přečteny, tj. jejich zprávy ještě nebyly otevřeny. Pro otevření kontextového menu klikněte na název pravým tlačítkem. Menu nabízí stejné akce jako akční tlačítka, např. vám umožní rychle stáhnout dokument. Každý dokument má buď přiděleno hodnocení aplikace Ephorus nebo ikonu, která vyjadřuje status dokumentu. Probíhá kontrola dokumentu a zpráva bude brzy k dispozici. Dokument obsahuje zprávu o možném plagiátu. Procento indikuje objem textu odevzdaného dokumentu, u nějž byly odhaleny podobnosti. Dokument byl nahrán jako referenční materiál (viz Kapitola 3) Stejný dokument byl již nahrán. Identické dokumenty se neprověřují dvakrát. Pro zobrazení výsledků původního dokumentu klikněte na název dokumentu. U dokumentu nebylo možné zkontrolovat možné plagiátorství. Pro více informací klikněte na název dokumentu. Když kliknete na dokument, který nemá uvedeno procento hodnocení, otevře se zpráva o statusu dokumentu. Zpráva o statusu dokumentu obsahuje další informace o tom, proč dokument neobsahuje zprávu. Ikona oka po pravé straně názvu dokumentu označuje viditelnost dokumentu, tzn. zda bude dokument použit jako referenční materiál pro prověřování plagiátů. Pokud je oko otevřené, dokument je viditelný a může být reportován jako zdroj ve zprávách pro ostatní dokumenty. Pokud je zavřené, dokument je skrytý a jako referenční materiál použit nebude. Pro změnu viditelnosti dokumentu klikněte na ikonu oka nebo použijte funkci Označte jako. Datum a čas po pravé straně zobrazuje kdy byl dokument nahrán. 6

7 TLAČÍTKA AKCÍ Tlačítka akcí se používají pro provádění akcí se všemi vybranými dokumenty. Pro výběr dokumentu, zaškrtněte jeho políčko nebo použijte horní políčko check all (vyber vše), čímž vyberete každý dokument na stránce. Tlačítko Nahrát otevírá nové okno pro nahrání dokumentů (viz strana 7). Ostatní tlačítka akcí se používají pro provádění různých akcí s dokumenty. Tlačítko Archiv přesune vybrané dokumenty do složky archivu. Nezapomeňte, že tato akce nezmění viditelnost dokumentu, tj. zda bude použit jako referenční materiál. Pro skrytí dokumentu ze seznamu můžete použít ikonu oka (viz předchozí strana) nebo tlačítko "Mark as" (Označit jako). Tlačítko Přeposlat můžete použít k odeslání zpráv vybraných dokumentů prostřednictvím ové zprávy. Můžete také Stáhnout vybrané dokument a/nebo jejich zprávy do svého počítače. Tlačítko Označit jako lze použít pro změnu viditelnosti dokumentu nebo pro označení přečteno, nepřečteno. Změna viditelnosti pak funguje stejně jako při použití ikony oka (viz předchozí strana). Označení dokumentu jako přečteno nebo nepřečteno vede ke změně formátu názvu dokumentu na tučný u nepřečtených a obyčejný u přečtených. Pokud chcete utřídit svoji ovou schránku, můžete přesouvat dokumenty do jiných složek pomocí tlačítka Přesunout do. Přesun žádným způsobem neovlivní dokument samotný. Nedojde ke změně viditelnosti nebo statusu přečteno/nepřečteno. 7

8 3. NAHRAVANI DOKUMENTU Pro otevření okna pro nahrávání, klikněte na tlačítko Nahrát na stránce Inbox. Zde můžete rychle nahrát neomezený počet dokumentů. Aplikace Ephorus podporuje všechny běžné typy dokumentů: Microsoft Office Word (.doc.docx) Word Perfect (.wpd) Adobe Acrobat (.pdf) Text documents (.txt.rtf) Open Office Text documents (.odt.sxw) Internet documents (.html.htm) ZIPfiles (.zip) Maximální velikost souboru jednoho dokumentu je 25 MB, u komprimovaných souborů ZIP 8 MB. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ Na první stránce okna nahrávání vyberte dokumenty, které chcete nahrát. Pro výběr dokumentů klikněte na Procházet. Můžete vybrat libovolný počet dokumentů. Vybrané dokumenty budou uvedeny v seznamu ve spodní části okna. Pokud si přejete přejmenovat dokument, klikněte na odkaz Editovat. Pro vytvoření nové složky pro umístění dokumentů vyberte v rozevíracím seznamu Vytvořit novou složku a zadejte název složky. Aplikace Ephorus má tři různé možnosti nahrávání: Standardní kontrola, referenční materiál nebo soukromá kontrola. Pro více informací o těchto možnostech klikněte na Co to je?. Po dokončení výběru složky a typu nahrávání klikněte na Nahrát. Všechny vybrané dokumenty budou nahrány. Následně se spustí prověření plagiátů. 8

9 4. ZPRÁVY Zpráva aplikace Ephorus zobrazuje výsledky prověření možnosti plagiátorství. Pro otevření zprávy klikněte na název dokumentu na stránce Inbox. Otevře se souhrnná zpráva. Každá zpráva má dvě verze. souhrnnou a detailní zprávu. Souhrnný přehled podává celkový obraz výsledků prověření možnosti plagiátorství aplikací Ephorus. Porovnává odevzdaný dokument se všemi zdroji najednou. Detailní zpráva přibližuje výsledky a stránkově srovnává odevzdaný dokument a jednotlivé zdroje. 9

10 SOUHRNNÝ PŘEHLED Obrazovka níže je příkladem souhrnného přehledu: Horní část zprávy obsahuje informace o nahráném dokumentu. Tady můžete; nastavit viditelnost dokumentu, stáhnout dokument nebo zpravu, proposlat zprávu nebo vytisknout. Seznam zdrojů obsahuje seznam všech zdrojových souborů nalezených aplikací Ephorus pro prověření plagiátorství. Pro zobrazení zdroje klikněte na jeho název. Body udávají procento slov v odevzdaném dokumentu, pro které byla nalezena shoda, a to jak pro všechny zdroje celkem (body celkem), tak pro jednotlivé zdroje. Každý ze zdrojů může být buď zkontrolován nebo nezkontrolován - pokud není zdroj zkontrolován, 10

11 znamená to, že nebyl zahrnut do zprávy a bodového hodnocení. Pokud kliknete na ikonu < vedle seznamu zdrojů pak jse Vám zobrazí další informace o o nahraném dokumentu: připomínky studenta, počet slov a počet odpovídajících slov. Ve spodní části stránky je vlastní zpráva. Obsahuje vlastní text odevzdaného dokumentu a vy můžete snadno určit části textu, u kterých byly nalezeny shody. Veškerý černý text je původní. Text možného plagiátu je označen oranžovou barvou. Modrý text označuje malé rozdíly mezi odevzdaným dokumentem a zdrojem a obvykle naznačuje, že byly provedeny jen drobné změny. Text může mít také modré podtržení (viz obrázek níže). Tyto podtržení zobbrazujou možné citace v textu. Citace mohou být zvýrazněny pomocí tlačítka Zobrazit citace na horní pravé straně části zprávy. Kliknutím na tlačítko můžete citáty vypnout. Vypnutím citátu jse změní i výsledek zprávy. Chcete-li vyloučit citát ze zprávy jedním krokem: Stačí kliknout na citát. 11

12 DETAILNÍ ZPRÁVA Obrazovka níže je příkladem detailní zprávy: Detailní zpráva má stejné funkce jako souhrnný přehled. Můžete zde navíc porovnat odevzdaný dokument s individuálním zdrojem: U každé shody je text odevzdaného dokumentu zobrazen vlevo a text zdroje vpravo. Toto zobrazení umožňuje důkladnější analýzu zjištěných podobností. Pro porovnání dokumentu s dalším zdrojem klikněte na přepínač daného zdroje. 12

13 5. NASTAVENÍ V oddíle Nastavení můžete spravovat informace vašeho účtu, odevzdávací kódy a složky. Pro otevření stránky Můj účet klikněte na Nastavení v navigačním menu v horním pravém rohu obrazovky. INFORMACE O UCTU Zde můžete měnit svoje jméno a ovou adresu. Prosím ujistěte se, že vaše ová adresa je platná. Jinak nebudete moci přijímat oznámení (viz níže). Zde můžete také nastavit jazyk aplikace. Zadáním stejného nového hesla do obou polí a kliknutím na Uložit můžete zadat nové heslo. 13

14 OZNÁMENÍ Aplikace Ephorus má tři různá nastavení pro oznámení: Pošlete mi když student odešle dokument Pokud je vybráno toto nastavení, po odevzdání dokumentu studentem přes studentskou stránku obdržíte ovou zprávu (viz strana 14). Pošlete mi když dorazí zpráva s plagiátorstvím výše (x)% Můžete si zvolit zasílání zpráv prostřednictvím u nebo webové aplikace a nastavit si procento limitu bodového hodnocení. Pokud limit nastavíte, budou vám zasílány em pouze zprávy, které mají bodové hodnocení vyšší než je stanovená hranice. Pošlete mi vždy na konci (období) se všemi odeslanými dokumenty. Třetí možnost oznámení je periodický přehled, který vám umožňuje dostávat přehled všech nových dokumentů na vašem účtu každý den, týden nebo měsíc. Periodický přehled obsahuje seznam bodového hodnocení dokumentů aplikací Ephorus, nicméně neobsahuje zprávy samotné. 14

15 ODEVZDÁVACÍ KÓDY Odevzdávací kódy vám umožňují nechat studenty odevzdávat své práce prostřednictvím studentské stránky aplikace Ephorus: student.ephorus.com (viz také Kapitola 6). Odevzdávací kódy fungují jako adresy. Určují účet a složky, ve které jsou dokumenty umístěny. Stránka odevzdávacích kódů uvádí seznam vašich odevzdávacích kódů: Váš defaultní odevzdávací kód je vaše uživatelské jméno ( ová adresa). Můžete si také vyžádat další odevzdávací kódy kliknutím na tlačítko Vyžádat odevzdávací kód v horní části stránky. Otevře se okno, do kterého zadáte svůj požadavek: 15

16 POŽADAVEK NA ODEVZDÁVACÍ KÓD Pro vyžádání odevzdávacího kódu nejdříve vyberte pro kód složku nebo vytvořte novou složku pomocí "Vytvořit novou složku" z rozbalovacího menu. Všechny dokumenty odevzdané pod tímto kódem budou umístěny do dané složky. Nový odevzdávací kód musí být jedinečný, stejně tak jako ová adresa. Určuje učet, do kterého budou umístěny dokumenty. Pro zaslání žádosti o odevzdávací kód svému klíčovému uživateli aplikace Ephorus klikněte na Žádost. Klíčový uživatel vám poté bude kód aktivovat. Požadovaný odevzdávací kód bude zobrazen ve vašem seznamu odevzdávacích kódu a bude označen jako pending (nevyřízený) dokud nebude aktivován. 16

17 SPRÁVA SLOŽEK Na stránce Správa složek můžete svoje složky přidávat, editovat nebo odstraňovat. Složky slouží k třídění vašich dokumentů. Můžete také přiřadit odevzdávací kód ke složce. Poté budou všechny dokumenty odevzdané pod tímto kódem umístěny do dané složky. Tyto odkazy se dají měnit, tudíž můžete odevzdávací kód snadno přiřadit k jiné složce. Tato funkce může být výhodná pro třídění vašich složek dle semestru nebo školního roku. Na začátku nového semestru přidáte novou složku a připojíte k ní svůj stávající odevzdávací kód. Studenti budou moci nadále používat stejný kód, zatímco dokumenty se budou ukládat do nové složky. Obrazovka níže je příkladem stránky Správa složek: Na stránce je zobrazen seznam vašich složek. Můžete odstranit složku pomocí zaškrtnutí jejího políčka a kliknutím na Odstranit všechny dokumenty v dané složce budou umístěny do složky archivu a složka bude odstraněna. Lze také přidat složku kliknutím na tlačítko Přidat složku. Otevře se níže uvedené okno: 17

18 PŘIDÁNÍ NOVÉ SLOŽKY Pro vytvoření nové složky zadejte její název a klikněte na Uložit. Ke složce můžete přiřadit odevzdávací kód pomocí výběru z rozbalovacího menu. Nelze vybrat odevzdávací kód, který je již některé složce přiřazen. Kód musí být nejdříve odpojen od své stávající složky. EDITACE SLOZKY Pokud chcete editovat složku, klikněte na její tlačítko Editovat v seznamu složek. Otevře se níže uvedené okno: V okně Editovat složku můžete změnit název složky. Můžete zde také odpojit odevzdávací kód, abyste ho mohli připojit k jiné složce. 18

19 DOMÉNA VYHLEDÁVÁNÍ Výchozí nastaven vyhledávání aplikací Ephorus prohledává databázi Ephorus vašeho vzdělávacího zařízení. Oblast hledání lze také rozšířit přidáním další databázové skupiny. Požadavek na připojení databázové skupiny odesílá klíčový uživatel aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím zařízení. Databázovou skupinu tvoří soubor databází Ephorus od různých vzdělávacích institucí. To znamená, že když člen skupiny odevzdá dokument pro prověření možného plagiátorství, budou pro prověření použity databáze všech členů databázové skupiny. Poznámka: informace osobního charakteru o studentech a lektorech a obsah dokumentů studentů nejsou sdíleny. Aplikace Ephorus pouze upozorní na část odevzdaných textů, které byly nalezeny v databázích jiných vzdělávacích zařízení. Stránka domény vyhledávání zobrazí, ke které databázové skupině patří vaše vzdělávací zařízení: 19

20 6. STUDENTSKÉ STRÁNKY Jak je popsáno v oddíle o odevzdávacích kódech (strana 11), můžete studentům umožnit odevzdávat jejich práce prostřednictvím odevzdávacího kódu. Studenti mohou využít studentskou stránku na student.ephorus.com, viz níže: Pole Kód je určeno pro odevzdávací klíč. Zbytek stránky obsahuje informace studenta. Kliknutím na Odeslat nahrajete dokument do vašeho účtu aplikace Ephorus, čímž bude automaticky zahájeno prověřování možnosti plagiátorství. Studenti nebudou mít přístup ke zprávám o možných plagiátech - tato stránka umožňuje studentům jejich práce odevzdávat, nicméně neumožňuje provádět kontroly plagiátorství jako takové. 20

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY OBSAH OBSAH... ÚVOD...3. PŘIHLÁŠENÍ...4. MOJE DOKUMENTY...4 3. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ...5 4. ZPRÁVA...6 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY /6 ÚVOD Vážený lektore, rádi

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Přístup do IS FKVS Spusťte prohlížeč Internet Explorer. Existují 2 způsoby spuštění IS FKVS: 1. přímo zadáním adresy http://app.mfcr.cz/fkvs 2. přes internetové stránky

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 testovani.scio.cz 1 Obsah 1. Úvod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Návod na e-learning Alfa Human Service

Návod na e-learning Alfa Human Service Návod na e-learning Alfa Human Service Jak se do e-learningu přihlásit E-learning k projektu Vzdělaná ředitelka vzdělaný tým MŠ najdete na adrese kurzy.alfahs.cz. 1. Abyste mohli pracovat s jednotlivými

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Webová rozhraní Kerio MailServeru

Webová rozhraní Kerio MailServeru Webová rozhraní Kerio MailServeru Kerio Technologies C 1997-2006 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 3. února 2006 Tento manuál popisuje produkty: Kerio WebMail, Kerio WebMail Mini

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka

ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL uživatelská příručka Zpracoval: Zavadilová Marcela U Mlýna 2305/22, 141 00Praha 4 Záběhlice Dne: 5.9.2017 tel.: +420 228 809 000 e-mail: info@eso9.cz Revize: Jitka Geršlová www.eso9.cz

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů Vážená klientko, vážený kliente, v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank máme pro Vás k dispozici funkcionality pro import hromadných plateb

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje. VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje VYTVÁŘENÍ DOKUMENTŮ Manuál tvorby dokumentů a pravidla pro zveřejňování příspěvků na portál verze 3.1 duben 2014 Obsah 1. Terminologie... 3 Pracovní

Více

Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit

Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit Učte se jazyky s Erasmus+ OLS němčina angličtina španělština francouzština italština nizozemština Copyright 2015 ALTISSIA International S.A. Všechna

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Samospráva přístupu a podpisu... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA

Více

Správa přístupu do systému IMI

Správa přístupu do systému IMI Správa přístupu do systému IMI 1. KDO MŮŽE UDĚLOVAT PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IMI?... 2 2. REGISTRACE ORGÁNU... 2 2.1. REGISTRACE ORGÁNU V SYSTÉMU IMI... 2 2.1.1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ORGÁNU A JEHO PRVNÍM UŽIVATELI

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes iphone 1. Stažení aplikace 2 možnosti: Pomocí PC. Jděte na adresu http://itunes.apple.com/si/app/o2tv/id311143792?mt=8

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Anglická slovíčka http://www.ajslovicka.cz/

Anglická slovíčka http://www.ajslovicka.cz/ Anglická slovíčka http://www.ajslovicka.cz/ Uživatelská dokumentace Revize 1.1 platná ke dni 14. 4. 2013 Napsal: MUDr. Ing. Martin Krejčí Obsah Úvod...4 Konvence a značení...4 Základní informace o aplikaci...5

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro vyučující. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro vyučující. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro vyučující Systém informační Studijní Vkládání závěrečných prací do SIS Oddíl 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP) (b) K přihlášení je také

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

www.top-osvetleni.cz

www.top-osvetleni.cz Školení programu DIALux - verze 4.10 Veškerá práva k tomuto technickému podkladu přísluší společnosti Top osvětlení s.r.o. Bez souhlasu této společnosti nesmí být podklad kopírován, rozmnožován a není

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

NÁVOD jak na webinář přes WizIQ

NÁVOD jak na webinář přes WizIQ NÁVOD jak na webinář přes WizIQ Obsah: Jak se dostanu na webinář?... 2 Použití manuálu bez tisku... 2 Co potřebuji k připojení na webinář?... 2 Jak se dostanu do vzdělávací třídy?... 2 Adobe Flash Enabler...

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více