ESET Mobile Antivirus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESET Mobile Antivirus"

Transkript

1 ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy

2 ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/ Praha 8 Obchodní oddělení tel.: Technická podpora tel.: Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována žádným prostředkem, ani distribuována jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného povolení společnosti ESET software, spol. s r. o. Společnost ESET software spol. s r. o. si vyhrazuje právo změny programových produktů popsaných v této publikaci bez předchozího upozornění. V dokumentu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. REV

3 obsah 1. Instalace ESET Mobile Antivirus Minimální systémové požadavky Postup instalace Instalace přímo v zařízení Instalace s použitím aplikace Microsoft ActiveSync Aktivace produktu Zařízení s internetovým připojením Zařízení bez internetového připojení Aktivace programu s použitím EXE souboru Aktivace programu s CAB souboru Odinstalace On-Access scanner Nastavení Kontrola funkčnosti On-Access skeneru On-demand scanner Spuštění kompletní kontroly zařízení... 9 Kontrola adresáře... 9 Nastavení...10 Nastavení objektů kontroly Detekce infiltrace Spam filter Nastavení...11 White / Black list Umístění blokovaných (Spam) zpráv Mazání nevyžádaných zpráv (Spam) Aktualizace Nastavení Řešení problémů Není možné se připojit k aktualizačnímu serveru Technická podpora...15

4 1. Instalace ESET Mobile Antivirus 1.1 Minimální systémové požadavky Pro instalaci ESET Mobile Antivirus je nutné, aby mobilní zařízení splňovalo tyto minimální požadavky: ESET Mobile Antivirus Procesor Paměť Doporučené 400 Mhz 32 MB Minimální 200 Mhz 16 MB Volné místo Operační systém 1 MB Windows Mobile 5, 6.0, 6.1 Většina mobilních zařízení, jako PDA nebo Smartphone, tyto požadavky splňují. 1.2 Postup instalace Před instalací uložte všechny dokumenty, vypněte běžící aplikace. Obr. 1-2 Výběr umístění pro instalaci Samotnou instalaci můžete provést dvěma způsoby přes ActiveSync, ve Windows Vista je to Windows Mobile Device Center, z počítače nebo přímo v zařízení Instalace přímo v zařízení Instalace přímo v zařízení se provádí z instalačního balíčku CAB, který obsahuje informace o instalaci a slouží podobně jako balíček MSI v počítači. Po nahrání instalačního balíčku CAB do mobilního zařízení vyhledejte, za pomoci aplikace File Explorer, jeho umístění a poklepáním na něj spustíte instalaci. Obr. 1-3 Postup instalace Obr. 1-1 Instalační balíček Po otevření instalátoru následujte instalační kroky v pořadí: Instalaci je nutné provést do zařízení (Device), ne na paměťovou kartu. Důvodem tohoto kroku je rychlejší práce programu. A následně instalaci spustíte poklepáním na tlačítko Install. 4 Obr. 1-4 Úspěšné dokončení instalace

5 Ukončení instalace je potvrzené oknem o hlášení. Následně poklepáním na tlačítko Ok ukončíte instalátor a můžete ESET Mobile Antivirus používat. Po instalaci můžete vykonat nastavení různých vlastností systému. Při použití standardních nastavení je systém dostatečně chráněný před nebezpečnými infiltracemi Instalace s použitím aplikace Microsoft ActiveSync Při použití instalátoru ESET Mobile Antivirus přes ActiveSync ve Windows XP nebo Windows Mobile Device Center ve Windows Vista, spustíte instalační soubor z počítače, ke kterému máte připojené mobilní zařízení. Následně postupujte podle instrukcí instalátoru. Obr. 1-6 Ukončení instalace v počítači Po odeslání instalačního balíčku do mobilního zařízení poklepáním na tlačítko OK zavřete v počítači instalátor a pokračujte v instalaci na mobilním zařízení, budou následovat kroky, které jsou stejné, jako při instalaci s CAB souborem. Obr. 1-5 Spuštění instalátoru v počítači Zkontrolujte si, zda splňujete minimální požadavky ESET Mobile Antivirus a následně pokračujte stlačením tlačítka Next, čímž se dostanete na obrazovku licenční dohody s koncovým uživatelem (EULA). Po přijmutí licenční dohody s koncovým uživatelem (EULA) pokračujte stlačením tlačítka Finish, čímž spustíte instalátor v mobilním zařízením. Obr. 1-7 Instalace CAB souboru v mobilním zařízení 5

6 Obr. 1-8 Ukončení instalace Obr.1-9 Aktivace produktu Po ukončení instalace se zobrazí informace o úspěšném ukončení instalace. Následným poklepáním na tlačítko Ok ukončíte instalátor, a můžete ESET Mobile Antivirus používat. Poznámka: Autorizační údaje jsou přidělené společností ESET při zakoupení licence. 1.3 Aktivace produktu ESET Mobile Antivirus je po nainstalování nutné aktivovat. Bez aktivace je produkt nefunkční. Aktivaci lze provést dvěma způsoby v závislosti na tom, zda je zařízení připojené do internetu Zařízení s internetovým připojením Po nainstalování a prvním spuštění programu je uživatel vyzván k zadání uživatelského jména, hesla a ové adresy. Po zadání platných autorizačních údajů se program po stisknutí tlačítka Activate aktivuje. Informace o úspěšné aktivaci je zaslána na zadanou ovou adresu. Aktivace je dostupná také přes ESET Mobile Antivirus > Menu > Activate. Upozornění: Při aktualizaci programu a registraci programu dochází k přenosu dat z internetu. Tato přenášená data jsou zpoplatněna podle ceníku mobilního operátora Zařízení bez internetového připojení Aktivace zařízení bez internetového připojení probíhá pomocí Aktivačního kódu, který je zobrazen ve spodní části okna Aktivace. Daný registrační kód je potřeba opsat a zadat společně s autorizačními údaji na internetové stránce Po vyplnění registračního formuláře se na zadanou ovou adresu zašlou aktivační údaje. Poznámka: Autorizační údaje jsou přidělené společností ESET při zakoupení licence. Doručené soubory je potřeba nainstalovat na zařízení. Soubory je potřebné před instalací rozbalit z doručeného ZIP archívu. Další průběh instalace závisí na použitém typu souboru (CAB, EXE) Aktivace programu s použitím EXE souboru Uložte EXE přílohu z u na disk Připojte zařízení k PC přes ActiveSync Spusťte EXE soubor (zařízení stále připojené k PC) Zařízení po instalaci vypíše zprávu o zaregistrování produktu

7 Aktivace programu s CAB souboru Uložte CAB přílohu z u na disk Připojte zařízení k PC přes ActiveSync Zkopírujte CAB soubor na zařízení Spusťte CAB soubor na zařízení Zařízení po instalaci vypíše zprávu o zaregistrování produktu Odinstalace V případě, že už nechcete ESET Mobile Antivirus používat, odeberte ho z nainstalovaných programů v nabídce Start, Settings (Nastavení) a v položce Remove Programs (Odebrat programy). Obr Potvrzení odinstalace Po ukončení akce uzavřete okno Remove program. Obr Menu Settings a Remove programs (odebrat programy) V menu si vyberte ESET Mobile antivirus a poklepejte na tlačítko Remove (Odebrat), čímž odstartujete odinstalaci a jeho odebrání potvrďte stlačením tlačítka Yes (Ano). Obr Výběr programu pro odinstalování 7

8 2. On-Access scanner On-access skener (rezidentní kontrola) automaticky v reálném čase vyhledává viry v souborech, se kterými přichází uživatel do styku. Soubory jsou kontrolované při spuštění, otvírání a ukládání. Kontrola se provádí před vykonáním akce a tím je zabezpečená maximální ochrana. Rezidentní ochrana se standardně spouští při startu operačního systému. 2.1 Nastavení V nastavení můžete přidat respektive odebrat funkci a zároveň zakázat její spuštění při startu. Ve vrchní části nastavení se nacházejí statistické informace o počtu zkontrolovaných, infikovaných a smazaných souborech. 2.2 Kontrola funkčnosti On-Access skeneru Pro ověření funkčnosti On-Access skeneru, označte volbu Display scan in Action status v okně On-access settings. Poznámka: Aktivováním volby Display scan in Action status může dojít k rychlejšímu vybití baterie, proto doporučujeme ponechat tuto volbu vypnutou. Otevřete některý ze souborů nebo aplikaci (např. přehrávání hudby, focení). Následně se zobrazí hlášení Scanning v pravém dolním rohu viz. Obrázek 2.2 Enable On Access scan pokud je označený, ESET Mobile Antivirus je spuštěný rezidentně. Heuristika nebo vypnutí kontroly pomocí heuristické metody. Heuristická analýza je rozbor kódu hledající postupy typické pro viry. Takto je možné odhalit i dosud neznámé viry. Heuristika prohledává soubory a hledá v nich typické příznaky (sekvence znaků) pro viry. Run after restart pokud není označeno, nedojde po restartu mobilního zařízení ke spuštění On-access skeneru. Display scan in action status označení dané funkce zobrazí momentální stav. Show Shell Icon zobrazí nebo vypne zobrazení ikony ESET Mobile Antivirus na liště hlavní obrazovky zařízení. Obr. 2-1 Nastavení On Access skeneru 8 Obr. 2-2 On-access kontrola

9 3. On-demand scanner On-demand skener vyhledává viry (skenuje) po spuštění kontroly uživatelem. Kontrola slouží k ověření přítomnosti infiltrace v zařízení. Standardně je vykonávaná kontrola předvolených souborů. Kontrola může být manuálně spuštěná uživatelem přes menu Programs (Programy). 3.2 Kontrola adresáře Pro vykonání kontroly konkrétního adresáře ve vašem zařízení, klikněte na Start > ESET Mobile Antivirus a po spuštění aplikace v levém dolním rohu klikněte na Scan > Folder. Vyhledejte adresář, který se má zkontrolovat a pro spuštění kontroly klikněte na Select. V případě nastavení kontroly paměti zařízení (Menu > Settings > General > Memory scan), bude pamět také otestována. Poznámka: Kontrola může být přerušena kliknutím na Menu > Stop Scan v pravém dolním rohu. Obr. 3-1 Průběh kontroly On-demand skeneru 3.1 Spuštění kompletní kontroly zařízení Kompletní kontrola (Whole device scan) kontroluje paměť, běžící procesy, jejich knihovny DLL a soubory, které jsou součástí interního i externího úložiště. Obr. 3-3 Kontrola adresáře Poznámka: Kontrola paměti se standardně neprovádí. Pro její kontrolu je potřeba zvolit Menu > Settings > General > Memory scan. V okně ESET mobile, klikněte na Scan > Whole device. Jako první se oskenuje systémová paměť včetně běžících procesů a jejich DLL. Následuje kontrola souborů a adresářů. Během kontroly se zobrazuje plná cesta a název skenovaného objektu. Obr. 3-4 Výběr adresáře Obr. 3-2 Kompletní kontrola zařízení 9

10 3.3 Nastavení Po otevření ESET Mobile Antivirus je možné nastavit v položce Settings (Nastavení) různé možnosti pro kontrolu mobilního zařízení. poslední aktualizace antivirového programu ještě neexistoval nebo nebyl znám. V položce Archive nesting nastavíte hloubku skenování v archívech (počet vnořených archívů do kterých je vykonávaná kontrola). Označením políčka Memory scan povolíte kontrolu operační paměti mobilního zařízení. Archive deletion povolí odstranění archívních souborů, ve kterých se nachází infikované objekty. 3.4 Nastavení objektů kontroly V položce Settings (Nastavení) a Extensions (Rozšíření) se definují typy skenovaných souborů v mobilním zařízení. Obr. 3-5 Menu nastavení Obr. 3-7 Rozšířené nastavení skenování V nastavení najdete typy souborů, ve kterých je největší riziko výskytu infiltrace. Zaškrtnutím pole zabezpečíte kontrolu souborů s danou příponou. Odznačením těchto souborů je vyloučíte ze skenování. Obr. 3-6 settings všeobecné nastavení Položka General settings povoluje nastavit akce při detekci viru. Umožní zobrazit výstrahu o infekci, označením Show alert dialog. Pod tímto nastavením se nachází výběr akcí, které mají být automaticky vykonané při detekci infiltrace. Infikovaný objekt může být automaticky smazaný (Delete infected file), nebo ponechaný (Do nothing). V položce Stored logs nastavíte počet uložených logů o kontrole. Označením Heuristic zapnete kontrolu dat pomocí heuristiky. Heuristika je algoritmus hledající viry pomocí analýzy činnosti programu. Výhodou heuristiky je schopnost odhalit i škodlivý software, který v době 10 Při neoznačení políčka Extension Sensitive probíhá kontrola všech souborů.

11 4. Detekce infiltrace 5. Spam filter Při detekci virové infiltrace nabídne antivirus akci. Spam filter slouží k blokování nevyžádaných SMS zpráv, které přichází na zařízení. Doporučená akce je Delete infected file čímž odstraníte virus. Druhou možností Do nothing se nevykoná žádná akce, infikovaný soubor bude ponechán v mobilním zařízení. Nevyžádané zprávy můžou být různé reklamní informace od operátorů nebo čísla od neznámých či vybraných uživatelů. 5.1 Nastavení Ve vrchní časti nastavení Antispamového filtru se nachází statistické informace o počtu přijatých a blokovaných zpráv. Nastavení antispamové kontroly nabízí čtyři módy funkčnosti: Block messages from contact list (Blokovat zprávy z telefonního seznamu) - Touto volbou zakážete přijímání SMS zpráv jen od telefonních čísel, které se nacházejí v telefonním seznamu. Tomuto výběru je nadřazený white a black list. Obr. 4-1 Akce při zjištění viru Block messages from unknown sender (Blokovat zprávy od neznámého uživatele) - Touto volbou povolíte přijímání SMS zpráv jen od telefonních čísel, které se nacházejí v telefonním seznamu. Tomuto výběru je nadřazený white a black list. Block messages from contact list (Blokovat zprávy z telefonního seznamu) i Block messages from unknown sender (Blokovat zprávy od neznámého uživatele) - Touto volbou zakážete přijímání jakékoli SMS. Tomuto výběru je nadřazený white a black list. Neblokovat zprávy Nezaškrtnutím ani jedné volby zůstane spam filter neaktivní. Touto volbou povolíte přijímání jakékoli SMS. Tomuto výběru je nadřazený black list. Obr. 4-2 Detekce viru Při detekci infiltrace je nabídnuta volba Show alert dialog. Po odznačení této volby přestane program upozorňovat na detekci dalších souborů a provede vybranou akci automaticky. Poznámka: Při detekci infiltrace v archivu je ve výstražném okně nabídnuta možnost Delete archive. Po zvolení této možnosti a možnosti Delete infected files, budou všechny archivní soubory obsahující infiltrace smazané. Obr. 5-1 Spam filter 11

12 5.2 White / Black list 5.3 Umístění blokovaných (Spam) zpráv White list je seznam povolených telefonních čísel pro příjem SMS zpráv. Čísla uvedená v tomto seznamu jsou nadřazená všeobecným nastavením ve spam filtru. Adresář, do kterého se budou umísťovat blokované zprávy, se vytvoří při příchodu první Spam zprávy. Pokud si chcete prohlédnout její obsah, postupujte následovně. 1. Otevřete aplikaci, kterou používá vaše mobilní zařízení pro příjem zpráv. Např. vyberte Start menu položku Messaging. Obr. 5-2 White list, seznam povolených čísel pro spam list Black list je seznam zakázaných telefonních čísel pro příjem SMS zpráv. Čísla uvedená v tomto seznamu jsou nadřazená všeobecným nastavením ve spam filtru. Upozornění: zadání čísla do Black listu způsobí nedoručení SMS zprávy! Přidávání čísel do black / white listu se provádí přes tlačítko Options. Obr. 5-4 Položka messaging 2. Pro otevření seznamu přijatých zpráv, klikněte na Messages. Obr. 5-5 Otevření seznamu přijatých zpráv Obr. 5-3 Black list pro spam filter 12 Poznámka: Obvykle se jako první zobrazuje naposledy otevřený adresář. Pro výběr jiného adresáře např. adresář blokovaných zpráv (Spam). Mazání nevyžádaných zpráv (Spam), klikněte na Show v levé horní části okna (ve Smartphone přes Menu > Folders).

13 6. Aktualizace 3. Zvolte si adresář blokovaných zpráv /Spam/. Standardně obsahuje ESET Mobile Antivirus naplánovanou úlohu, která v pravidelném čase spouští aktualizaci. V případě potřeby může být aktualizace spuštěna manuálně. Po instalaci doporučujeme udělat první aktualizaci manuálně. Provedete to poklepáním na nabídku Menu a po otevření nabídky poklepáním na položku Update. Upozornění: Při aktualizaci programu a registraci produktu dochází k přenosu dat z internetu. Tyto přenášená data jsou zpoplatněná podle ceníku mobilního operátora. 6.1 Nastavení Aktualizaci antivirové databáze ESET Mobile Antivirus nastavíte v menu Options a v položce Miscellaneous. Obr. 5-6 Adresář blokovaných zpráv 5.4 Mazání nevyžádaných zpráv (Spam) Nevyžádané zprávy /SPAM/ z vašeho mobilního zařízení vymažete následovně: Volbou Internet update se vypíná a zapíná automatická aktualizace. Interval, ve kterém je automatická aktualizace vykonávaná, se nastavuje volbou Auto update. Aktualizační server, z kterého je vykonávaná aktualizace se definuje v nastavení Internet server (standardně je předvolený server u25. eset.com). 1. klikněte na Menu >Settings > Spam Filter. 2. vyberte Options > Clear spam. 3. Smazání potvrďte kliknutím na Yes. Obr. 6-1 Nastavení aktualizačního serveru a časového rozmezí kontroly aktualizací Obr. 5-7 Mazání nevyžádaných zpráv 13

14 7. Řešení problémů Protokoly o kontrole souborů a stav kontroly zobrazí stav uzamknutých a infikovaných souborů. Záznamy vzniknou při spuštění kontroly zařízení nebo při detekci infiltrace. Přímo v protokolu jsou infikované soubory označené červenou barvou písma. Při každém ze souborů je na konci řádku popsaný důvod zápisu do protokolu. Protokol událostí systému ESET Mobile Antivirus obsahuje následující informace: Čas datum a čas události Jméno logu pojmenování log souboru. Většinou ve tvaru EsetAV pořadí logu a koncovka log Zkontrolované soubory Obr. 6-2 Stahování aktualizací Akce nebo chyby vzniklé při kontrole Poznámka: Aktualizace virové databáze je vydávaná při výskytu nové hrozby. Hrozeb pro mobilní zařízení v současnosti není mnoho a z toho důvodu se Vám může stát, že aktualizace pro Vaše zařízení nebudou dostupné a verze bude označená jako aktuální. Obr. 7.1 Otevření protokolu o kontrole Obr. 7.2 a Obr. 7.3 Protokoly o kontrole zařízení 14

15 8. Řešení problémů Problémy, které se můžou vyskytnout při práci s ESET Mobile Antivirus. 8.1 Není možné se připojit k aktualizačnímu serveru Tato chyba se zobrazuje při aktualizaci v případě, když z nějakého důvodu není možné navázat spojení se serverem, kde jsou uložené aktualizace. Důvodů k tomu může být víc. 9. Technická podpora Pracovníci technické podpory Vám zabezpečí pomoc při řešení problémů s produkty společnosti ESET. Řešení Vašeho problému můžete získat některým z následujících způsobů: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky můžete najít na stránce: Návody a řešení známých problémů můžete najít na stránce: 1. Zkontrolujte, zda máte funkční připojení k internetu Zkuste si otevřít internetový prohlížeč a vyzkoušet, zda je možné připojit se např. na stránku Kontaktovat technickou podporu společnosti ESET můžete přes formulář dostupný na stránce: 2. Zkontrolujte, zda máte správně nastavený aktualizační server Toto nastavení je přístupné po otevření Menu > Settings > Misc. V kolonce Internet server zkontrolujte nastavení u25.eset.com. Oddělení technické podpory můžete kontaktovat telefonicky v pracovní dny od 8:30 do 17:00 na čísle:

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

ESET ENDPOINT SECURITY PRO ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY PRO ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY PRO ANDROID Instalační manuál a uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde Obsah 1. Instalace...3 ESET Mobile Security 1.1 Instalace...3 1.2 Odinstalace...3

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory!

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory! Aktualizace map přístrojů ZENEC Pro aktualizaci map na přístroje ZENEC budeme potřebovat na PC s přístupem k rychlému internetu, nainstalovaný naviextras Toolbox, který je ke stažení na adrese: https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads

Více

Ruční odinstalace rozhraní Java, instalace Java 7 update 11 pro operační systémy Windows

Ruční odinstalace rozhraní Java, instalace Java 7 update 11 pro operační systémy Windows FÁZE 1 ODINSTALACE ROZHRANÍ JAVA POMOCÍ MS CLEAN UTILITY Pro provedení níže uvedených kroků je nezbytné přihlášení jako uživatel s administrátorskými právy! Postup doporučujeme v případě nejasností konzultovat

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Instalace modulu Message Broadcasting. Při stahování a instalaci postupujte podle pokynů na webové stránce společnosti Epson.

Instalace modulu Message Broadcasting. Při stahování a instalaci postupujte podle pokynů na webové stránce společnosti Epson. Message Broadcasting Message Broadcasting je modul aplikace EasyMP Monitor. Správci mohou modul využívat k posílání zpráv nebo oznámení na jeden nebo více projektorů nebo na všechny projektory v síti.

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N

Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N Aktualizace map přístrojů ZENEC ZE-NC5xx, ZE-NA2000, ZE-NA2000N V 1.3 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... Toolbox software 1.2.1... Požadavky 1.2.2... Spuštění Toolbox softwaru 1.2.3... Vytvoření

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Návod k obsluze. Spionazni-technika.cz Stránka 1

Návod k obsluze. Spionazni-technika.cz Stránka 1 Návod k obsluze Spionazni-technika.cz Stránka 1 Stahování dat z telefonu s OS Android 1. Instalace ovladače (driveru) a) Phone Recovery Stick připojte nejprve do USB vašeho PC; b) Phone Recovery Stick

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

AVG 8.5 Email Server Edice

AVG 8.5 Email Server Edice AVG 8.5 Email Server Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.4 (30.4.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

1. SMART Notebook 11.1

1. SMART Notebook 11.1 SMART Education Software Installer 2013: Instalace, aktivace Obsah: A. Úvod.. str. 1 B. Licence a produktový (aktivační) klíč.. str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky str. 3 D. Před instalací....

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 10.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Červen 2011 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 2.0.8) Srpen

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace

Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Chybová hlášení při pokusu o vstup do aplikace Při přístupu do aplikace ztizeni.cz někdy může dojít k tomu, že není zobrazena přihlašovací stránka aplikace, případně aplikace hlásí chybu při zadávání přihlašovacích

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

ESET Mobile Security Business Edition pro Windows Mobile

ESET Mobile Security Business Edition pro Windows Mobile ESET Mobile Security Business Edition pro Windows Mobile Instalační manuál a uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde Obsah 1. ESET...3 Mobile Security instalace 1.1 Systémové...3

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Návod na instalaci softwaru STATISTICA

Návod na instalaci softwaru STATISTICA Návod na instalaci softwaru STATISTICA (řešení problémů s instalací) Jednouživatelské verze s registrací na základě domény (Domain Based Registration) Instalace softwaru STATISTICA... 3 Odstranění instalace...

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ)

TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ) TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ) Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3

číslo aktuální verze programu instalační soubor programu M3 Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus 3 Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější verze

Více