Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody. Dokumentace verze 15.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Norton, Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 a Norton SystemWorks jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Produkt popsaný v tomto dokumentu je distribuován s licencí omezující jeho použití, kopírování, distribuci a dekompilaci či reverzní překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation nebo jejích případných poskytovatelů licencí. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software podle definice v dokumentu FAR, část a řídí se omezenými právy podle definice v dokumentu FAR, část Komerční počítačový software omezená práva, a v dokumentu DFARS, část , Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo dokumentaci komerčního počítačového softwaru a dalších následných nařízení. Veškeré použití, úpravy, vydávání kopií, výkon, zobrazení nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA Vytištěno v Irsku

3 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Instalace Než začnete... 5 Instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security... 5 Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno... 6 Začínáme Spuštění aplikace Norton Internet Security... 7 Aktivace produktu... 8 Průzkum hlavního okna... 8 Zobrazení stavu kategorií ochrany Indikátor stavu zabezpečení Další informace Reakce na mimořádné události Co dělat v případě, že produkt nelze nainstalovat Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Řešení podpory pro oblast EMEA Rejstřík

4 4 Obsah

5 Instalace 1 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Než začnete 1 Instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security 1 Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno Než začnete w Než začnete, ukončete všechny spuštěné programy a ověřte, že jste připojeni k Internetu. Produkt Norton Internet Security obsahuje antivirový program. Pokud jsou v počítači nainstalovány jiné antivirové programy, může se zobrazit okno, které lze použít k jejich odinstalaci. Společnost Symantec důrazně doporučuje, abyste tyto antivirové programy odstranili. Postupujte podle pokynů v okně pro odinstalaci. Produkt Norton Internet Security obsahuje program brány firewall. Jestliže máte v počítači nainstalované jiné programy brány firewall, společnost Symantec důrazně doporučuje jejich odebrání, abyste předešli chybám při instalaci. Další informace získáte v uživatelské dokumentaci k příslušnému programu brány firewall. Pokud se během instalace zobrazí zpráva týkající se brány firewall, klepnutím na tlačítko Ano použijte bránu firewall aplikace Norton Internet Security. Instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security Aplikaci Norton Internet Security můžete instalovat z disku CD nebo ze staženého souboru.

6 6 Instalace Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno Postup instalace a aktivace aplikace Norton Internet Security Viz Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno na straně 6. 1 Proveďte jednu z následujících akcí: 2 1 Jestliže provádíte instalaci z disku CD, vložte disk CD do jednotky CD-ROM. 1 Pokud jste stáhli kopii aplikace Norton Internet Security, poklepejte na stažený soubor. Na úvodním panelu klepněte na tlačítko InstalovatNortonInternetSecurity. 3 Přečtěte si licenční smlouvu. Budete-li vyzváni, zadejte kód produktu, a poté klepněte na tlačítko Souhlasím. Pokud licenční smlouvu nepřijmete, nemůžete pokračovat v instalaci. 4 Zkontrolujte panel Pokud jsou nainstalovány další bezpečnostní produkty a potom klepněte na tlačítko Další. 5 Na panelu Norton Internet Security zkontrolujte možnosti a klepněte na tlačítko Další. 6 Zobrazí-li se panel účtu Norton Account, proveďte jednu z následujících akcí: 1 Pokud již účet Norton máte, vyplňte část Přihlásit k již existujícímu účtu Norton. 1 Chcete-li vytvořit nový účet Norton Account, vyplňte část Vytvořit účet Norton Account. 7 Klepněte na tlačítko Další. 8 V panelu Norton Internet Security zkontrolujte informace o odběru a klepněte na tlačítko Dokončit. Co dělat, pokud se nezobrazí úvodní okno V některých případech se disk CD v jednotce CD-ROM automaticky nespustí. Spuštění instalace z disku CD s produktem 1 Na ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. 2 V okně Tento počítač poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM. 3 V seznamu souboru poklepejte na soubor CDStart.exe.

7 Začínáme 2 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Spuštění aplikace Norton Internet Security 1 Aktivace produktu 1 Průzkum hlavního okna 1 Zobrazení stavu kategorií ochrany 1 Indikátor stavu zabezpečení 1 Další informace Spuštění aplikace Norton Internet Security Viz Reakce na indikátory stavu zabezpečení na straně 12. Aplikace Norton Internet Security chrání každý počítač, ve kterém je nainstalována. K zajištění ochrany není nutno aplikaci spouštět. Pokud aplikace Norton Internet Security zjistí situaci vyžadující pozornost uživatele, otevře se okno s nápovědou pro její vyřešení. Aplikaci Norton Internet Security můžete kdykoli spustit a změnit nastavení, zkontrolovat stav ochrany nebo provést preventivní údržbu. Ke všem funkcím aplikace lze získat přístup z hlavního okna. Spuštění aplikace Norton Internet Security 4 Proveďte jednu z následujících akcí: 1 Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu NortonInternet Security. 1 Na hlavním panelu Windows klepněte postupně na položky Start>Všechny programy > Norton Internet Security > Norton Internet Security.

8 8 Začínáme Aktivace produktu Aktivace produktu Pokud jste produkt neaktivovali během instalace, bude se pravidelně zobrazovat upozornění Je nutná aktivace až do doby, kdy jej aktivujete. w Aktivací produktu omezujete softwarové pirátství a získáváte záruku, že používáte originální software společnosti Symantec. Produkt je třeba aktivovat v časovém období uvedeném v upozornění, jinak přestane fungovat. Aplikaci lze aktivovat přímo ze zprávy Je nutná aktivace. Můžete také použít odkaz Nápověda a podpora v hlavním okně. Aktivace by měla trvat jen několik minut. Aktivace produktu z upozornění Je nutná aktivace 1 Klepněte v upozornění na tlačítko Aktivovat. 2 Klepněte na tlačítko OK. 3 V okně Aktivace klepněte na tlačítko Další. 4 V okně Aktivace byla úspěšná klepněte na tlačítko Dokončit. Aktivace produktu z hlavního okna 1 V horní části hlavního okna klepněte na tlačítko Nápověda a podpora. 2 V hlavním okně Nápověda a podpora klepněte na tlačítko Aktivace. 3 V okně Aktivace klepněte na tlačítko Další. 4 V okně Aktivace byla úspěšná klepněte na tlačítko Dokončit. Pokud se vám nedaří aktivovat produkt Pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Symantec za účelem aktivace produktu, zkontrolujte nejprve, zda nepoužíváte software s funkcí rodičovského zámku, buď nainstalovaný, nebo u poskytovatele služeb Internetu, který může připojení blokovat. Pokud používáte software s funkcí rodičovského zámku, mohou se vyskytnout problémy s připojením. Jestliže se domníváte, že připojení blokuje funkce Rodičovského zámku, můžete ji nakonfigurovat tak, aby neblokovala proces aktivace. Chcete-li změnit konfiguraci, bude nutné se přihlásit k softwaru rodičovského zámku jako správce nebo se přihlásit k Internetu prostřednictvím poskytovatele Internetu jako správce. Průzkum hlavního okna Po spuštění aplikace Norton Internet Security se otevře hlavní okno. Hlavní okno umožňuje přístup ke všem funkcím, možnostem, nápovědě a podpoře aplikace Norton Internet Security.

9 Začínáme Průzkum hlavního okna 9 Průzkum hlavního okna Viz Spuštění aplikace Norton Internet Security na straně 7. 1 Spusťte aplikaci Norton Internet Security. 2 V horní části hlavního okna klepněte na odkaz, který chcete prozkoumat. Máte následující možnosti: Zanechat zpětnou vazbu Umožní vám odeslat zpětnou vazbu ke zkušenostem s produktem Norton účet Norton Account Umožní vám spravovat všechny informace o produktu Norton z jednoho místa Nápověda a podpora Umožní vám zobrazovat webovou stránku podpory Norton, službu Symantec Help Center a Informace o aplikaci Norton Internet Security

10 10 Začínáme Zobrazení stavu kategorií ochrany 3 Na levé straně hlavního okna klepněte na možnost, kterou chcete prozkoumat. Máte následující možnosti: Stav zabezpečení Umožní vám zobrazit stav zabezpečení počítače Mapa sítě Umožní vám nastavit a zobrazit funkce Mapy zabezpečení sítě Spustit aktualizaci LiveUpdate Umožní vám zkontrolovat nejnovější aktualizace produktů Prověřit Umožní vám ihned prověřit počítač na přítomnost rizik Zobrazit historii Umožní vám zobrazit podrobnosti o posledních činnostech v aplikaci Možnosti Umožní vám nastavit možnosti pro službu Norton Protection Center a pro aplikaci Norton Internet Security Přihlášení k odběru Umožní vám obnovit přihlášení k odběru produktu Norton Internet Security 4 Uprostřed okna klepněte na panel možností, který chcete prozkoumat. Máte následující možnosti: Úlohy a prověření Umožní vám spustit úlohy, které jsou specifické pro váš produkt Nastavení Umožní vám zobrazit a přizpůsobit úlohy, které jsou specifické pro váš produkt Zprávy a statistiky Umožní vám zobrazit informace o ochranné činnosti, kterou váš produkt vykonává Zobrazení stavu kategorií ochrany Aplikace Norton Internet Security obsahuje službu Norton Protection Center. Zatímco používáte počítač, služba Norton Protection Center sleduje, jak spolehlivá je ochrana počítače a činností před hrozbami, riziky a poškozením. Před zahájením činnosti můžete pomocí služby Norton Protection Center zjistit, je-li bezpečné pokračovat.

11 Začínáme Indikátor stavu zabezpečení 11 Zobrazení stavu kategorií ochrany Viz Spuštění aplikace Norton Internet Security na straně 7. 1 V hlavním okně klepněte na kartu Doma. 2 V okně Norton Protection Center zkontrolujte stav položek ve všech kategoriích ochrany.. 3 Případně proveďte některou z následujících akcí: 1 Pro zobrazení dalších podrobností o stavu zabezpeční určité položky klepněte na danou položku. 1 Chcete-li opravit stav položky, která ovlivňuje celkové hodnocení stavu vašeho systému, klepněte na danou položku a potom klepněte na tlačítko Opravit. 1 Chcete-li ignorovat stav položky, která ovlivňuje celkové hodnocení stavu vašeho systému, klepněte na danou položku a potom klepněte na tlačítko Ignorovat. 1 Chcete-li sledovat bezpečnostní položku, která byla ignorována, klepněte na danou položku a potom klepněte na tlačítko Sledovat. O kategoriích ochrany V závislosti na programech, které jsou nainstalovány současně s aplikací Norton Protection Center mohou kategorie ochrany zahrnovat následující: Počítač Zobrazuje stav kategorií ochrany specifických pro váš produkt Internet Zobrazuje stav ochrany prověřování příchozích a odchozích ů Identita Zobrazuje stav ochrany transakcí v rámci sítě Internet, je-li k dispozici Indikátor stavu zabezpečení Karta Norton Protection Center shrnuje aktuální úroveň ochrany u různých činností, jako je posílání ů a procházení webových stránek. Odhad celkové úrovně ochrany je založen na nainstalovaných bezpečnostních programech. Indikátor stavu zabezpečení se zobrazí na levé straně hlavního okna. Jednotlivé úrovně stavu jsou následující: Zabezpečené Není nutný žádný zásah ze strany uživatele. Výstraha Některé položky vyžadují pozornost uživatele, ale počítač není ohrožen. V ohrožení Některé položky ohrožují údaje v počítači nebo jeho schopnost efektivně pracovat.

12 12 Začínáme Další informace Reakce na indikátory stavu zabezpečení Zobrazí-li indikátor stavu stav vyžadující vaši pozornost, můžete stav ochrany vylepšit provedením určité činnosti. Reakce na indikátory stavu 4 V hlavním okně klepněte na položku Opravit ihned. Používáte-li verzi systému Windows Media Center Edition, může se zobrazit zpráva požadující reakci nebo provedení jiného kroku. Doporučujeme zprávu zavřít a veškeré úkoly provádět pomocí stolního počítače. Reakce na výstrahu systému Media Center 4 Když se zobrazí výstraha, proveďte jeden z následujících kroků: 1 Pokud čtete zprávu na počítači se systémem Media Center, klepněte na tlačítko Další a postupujte dle zprávy na obrazovce. 1 Pokud používáte extender, přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko OK. K dokončení dalších kroků může být nutné použít myš a klávesnici. Další informace Přístup k nápovědě S použitím aplikace Norton Internet Security vám pomůže produktová dokumentace. Potřebné informace naleznete v počítači a na webovém serveru společnosti Symantec. Nápověda je k dispozici v celém obsahu produktu společnosti Symantec. V nápovědě naleznete odkazy na informace, které vám pomohou s dokončením požadovaných specifických úkolů. Nápověda online obsahuje průvodce všemi funkcemi produktu a úlohami, které lze provést. Otevření nápovědy 1 V horní části hlavního okna klepněte na tlačítko Nápověda a podpora. 2 V hlavním okně Nápověda a podpora klepněte na položku Nápověda. 3 Klepněte na kartu v levém podokně okna Nápověda. Máte následující možnosti: Obsah Zobrazuje nápovědu podle témat. Rejstřík Uvádí všechna klíčová slova témat nápovědy v abecedním pořadí Hledat Otevře pole pro vyhledávání, do kterého můžete zadat slovo nebo frázi. Témata nápovědy lze vytisknout. Postup pro tisk témat nápovědy 1 V okně Nápověda klepněte na kartu Obsah.

13 Začínáme Další informace 13 2 V seznamu Obsah vyberte téma, které chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko Tisk. 3 Vyberte, zda chcete vytisknout pouze vybrané téma, nebo téma a všechna jeho podřízená témata. 4 Klepněte na tlačítko OK. Otevření uživatelské příručky ve formátu PDF w Na CD můžete najít Uživatelskou příručku aplikace Norton Internet Security ve formátu PDF. Chcete-li soubor ve formátu PDF otevřít, je nutné do počítače nainstalovat aplikaci Adobe Reader. Pokud jste produkt zakoupili prostřednictvím stažení v elektronické podobě, soubor PDF a aplikace Adobe Reader k němu nebyla přiložena. Soubor PDF je třeba stáhnout z webu Symantec Web site a aplikaci Adobe Reader z webu společnosti Adobe. Instalace aplikace Adobe Reader z disku CD 1 Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. 2 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Procházet disk CD. 3 V okně disku CD poklepejte na složku Manual. 4 Tam, kde je to možné, poklepejte na složku Adobe. 5 Poklepejte na soubor programu. 6 Podle pokynů na obrazovce vyberte složku pro aplikaci Adobe Reader a dokončete instalaci. Jakmile aplikaci Adobe Reader nainstalujete, bude možné použít soubor ve formátu PDF uložený na disku CD. Zobrazení uživatelské příručky ve formátu PDF z disku CD 1 Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. 2 Objeví se okno. Klepněte na tlačítko Procházet disk CD. 3 V okně disku CD poklepejte na složku Manual. 4 Poklepejte na soubor PDF. Uživatelskou příručku můžete také zkopírovat do počítače a otevřít ji z tohoto umístění. Postup zobrazení uživatelské příručky, kterou jste zkopírovali do počítače 1 Přejděte do umístění, do kterého jste zkopírovali soubor ve formátu PDF. 2 Poklepejte na soubor PDF. Přístup k webu společnosti Symantec Na webový server společnosti Symantec můžete přejít ze svého produktu nebo z prohlížeče. Přístup na webový server společnosti Symantec z části Zprávy a statistiky 1 V hlavním okně klepněte na kartu Norton Internet Security a poté na panel Zprávy a statistiky.

14 14 Začínáme Další informace 2 Klepněte na položku Zobrazit encyklopedii virů online. Přístup na webový server společnosti Symantec z prohlížeče 1 Spusťte webový prohlížeč. 2 Přejděte na následující adresu:

15 Reakce na mimořádné události 3 Tato kapitola obsahuje následující témata: 1 Co dělat v případě, že produkt nelze nainstalovat 1 Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Co dělat v případě, že produkt nelze nainstalovat Funkce Prověření před instalací prověří počítač na rizika, která by mohla zabránit úspěšné instalaci. Pokud tuto funkci nespustíte, instalace se nemusí podařit. V tom případě je nutno instalaci zopakovat a spustit prověření před instalací podle pokynů. Po odstranění dočasných souborů proveďte instalaci znovu a spusťte funkci Prověření před instalací, která problém odstraní. Po dokončení prověření před instalací odstraňte z počítače veškeré instalační soubory, které byly vytvořeny během prvního pokusu o instalaci. Odstranění zbývajících instalačních souborů w 1 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start > Spustit. 2 V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz %TEMP% 3 Klepněte na tlačítko OK. 4 Klepněte na nabídku Upravit v okně složky temp a zvolte položku Vybratvše. 5 Stiskněte klávesu Delete. Pokud si nejste jisti, které soubory mají být odstraněny, přesuňte je do jiné složky. 6 Zavřete okno složky temp. Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Pokud nemůžete spustit nástroj prověření před instalací, ale jste schopni se připojit k Internetu, můžete spustit zjišťování virů pomocí webové stránky oddělení Symantec Security Response.

16 16 Reakce na mimořádné události Jestliže máte podezření, že je počítač napaden virem Prověřování na přítomnost virů pomocí služby Symantec Security Check Prověřování pomocí webové služby Symantec Security Check používá nejnovější aktualizace ochrany, včetně aktualizací, které byly vydány po zakoupení produktu. Prověřování na přítomnost virů pomocí služby Symantec Security Check 1 Přejděte na webovou stránku oddělení Symantec Security Response na následující adrese: 2 V okně služby Symantec Security Check klepněte na tlačítko Go (Spustit). 3 Pod položkou Virus Detection (Zjištění virů) klepněte na tlačítko Start. 4 V okně Licenční smlouva s koncovým uživatelem si přečtete licenční smlouvu a klepněte na tlačítko I accept (Souhlasím). Pokud licenční smlouvu nepřijmete, nemůžete pokračovat ve zjišťování virů. 5 Klepněte na tlačítko Next (Další). 6 V okně Privacy Policy (Zásady ochrany osobních údajů) si přečtete zásady a klepněte na tlačítko I consent (Souhlasím). Pokud nesouhlasíte, nemůžete ve zjišťování virů pokračovat. 7 Klepněte na tlačítko Next (Další).

17 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře Máte-li produkt Norton 360, Norton Internet Security nebo Norton AntiVirus, můžete po instalaci produktu přistupovat k podpoře. Další podrobnosti najdete v části Funkce Odborná pomoc jedním klepnutím. Abychom vám pomohli najít odpovědi na vaše dotazy nebo problémy, jsou u všech ostatních produktů k dispozici dvě možnosti podpory. Podrobnosti o každé možnosti jsou popsány v příslušné části. 1 Vlastní pomoc 1 Obraťte se na podporu Poznámka k dalším verzím softwaru Symantec: Předinstalovaný (OEM) software Máte-li platné přihlášení k odběru některého produktu Norton, který byl dodán předinstalovaný ve vašem počítači, bude vám výrobce počítače pravděpodobně moci poskytnout pomoc v souvislosti s otázkami týkajícími se podpory. Ve většině případů vám výrobce vašeho počítače pravděpodobně bude moci poskytnout pomoc s přeinstalováním vašeho produktu Norton. S dotazy týkajícími se vašeho přihlášení k odběru nebo aktivace produktu se obracejte na podporu společnosti Symantec. Software stažený od poskytovatele služeb Internetu (ISP) Pokud jste stáhli svůj produkt Norton od svého poskytovatele služeb Internetu (ISP), obracejte se s veškerými dotazy ohledně aktivace svého produktu, přihlášení k odběru a plateb na svého ISP. Podpora společnosti Symantec vám pravděpodobně nebude moci poskytnout pomoc s dotazy ohledně vašeho přihlášení k odběru, plateb nebo aktivace produktu. Funkce Odborná pomoc jedním klepnutím Tato funkce je k dispozici pro produkty Norton 360, Norton Internet Security a Norton AntiVirus. Pokud váš produkt není nainstalován, mùžete použít možnosti Vlastní pomoc nebo Kontaktovat podporu. Funkce Odborná pomoc jedním klepnutím umožňuje přístup k podpoře z produktu a nabízí nástroje, které automaticky diagnostikují a odstraňují běžné problémy. Můžete rovněž vyhledávat řešení nebo získat snadný přístup k podpoře

18 18 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře Vlastní pomoc Obraťte se na podporu Zásady podpory prostřednictvím telefonu a také k bezplatné podpoře prostřednictvím chatu a u. Chcete-li získat přístup k funkci Odborná pomoc jedním klepnutím, klepněte na tlačítko Podpora v rozhraní produktu. Webové stránky společnosti Symantec obsahují odpovědi na nejběžnější dotazy zákazníků. Na našich webových stránkách můžete: 1 Vyhledávat pomoc k otázkám o odběru služeb, stahování, aktivaci produktu nebo dalších netechnických problémech 1 Vyhledávat pomoc s technickými problémy v naší databázi znalostí, jako například instalace, konfigurování nebo odstraňování chyb produktu Symantec. Vyhledávat informace o nejnovějších virových hrozbách a nástrojích pro jejich odstraňování Webové stránky podpory společnosti Symantec jsou k dispozici na adrese: Kromě možností vlastní pomoci můžete rovněž kontaktovat zástupce podpory prostřednictvím chatu, u nebo telefonu. V následující části je uveden přehled 3 různých nabídek podpory. Chat chat v reálném čase se zástupcem podpory. V případě složitých technických problémů chat rovněž nabízí možnost (pokud ji zvolíte) dovolit zástupci podpory, aby se vzdáleně připojil k vašemu počítači a vyřešil problém za vás. Podpora prostřednictvím chatu je bezplatná vyjma naší služby na ochranu před viry a spywarem. zadejte svůj dotaz na našich webových stránkách a obdržíte odpověď em. ová podpora má delší dobu odezvy v porovnání s chatem nebo telefonem. ová podpora je zdarma. Telefon mluvte se zástupcem podpory v reálném čase. Otázky k instalaci nebo k běžným technickým problémům u aktuální verze produktu Norton nejsou zpoplatněny. V případě jiných problémů nebo pokud používáte starší verzi je telefonická podpora zpoplatněna. Podpora pro netechnické problémy je zdarma. Upozorňujeme vás, že nabídky podpory se mohou lišit podle jazyka nebo produktu. Chcete-li kontaktovat zástupce podpory, navštivte webové stránky podpory Symantec: 1 Přejděte na: 1 Nejdříve se zobrazí možnosti podpory online a potom možnosti kontaktování, kde můžete vybrat typ zvolené podpory. Šest měsíců od okamžiku, kdy společnost Symantec oznámí, že produkt již déle nebude nabízen na trhu, bude ukončena také telefonická podpora. Technické

19 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře 19 informace o těchto produktech mohou být stále k dispozici na webových stránkách podpory na následující adrese: Společnost Symantec si vyhrazuje právo na změnu podmínek poskytování podpory kdykoliv bez předchozího upozornění. Nejnovější verze zásad podpory jsou k dispozici na webu:

20 20 Řešení podpory pro oblast EMEA O podpoře

21 Rejstřík A Adobe Reader instalace 13 zobrazení souborů PDF 13 aktivace aktivace 5 postup 8 telefon 8 výstrahy 8 aktivace po telefonu 8 antivirová ochrana Prověření před instalací 15 Symantec Security Check 15 C CD-ROM spuštění instalace 6 úvodní obrazovka 6 čtení uživatelské příručky ze souboru PDF 6 H hlavní okno funkce 8 Mapa sítě 10 možnosti 8 Nápověda 8 Nápověda a podpora 9 Nastavení 10 Podpora 8 Prověřit 10 Přihlášení k odběru 10 Spustit aktualizaci LiveUpdate 10 Stav zabezpečení 10 Úlohy a prověření 10 účet Norton Account 9 Zanechat zpětnou vazbu 9 Zobrazit historii 10 Zprávy a statistiky 10 I Identita 11 indikátory stavu mediální centrum 12 reakce na 12 Informace o odběru a účtu 13 instalace 5 problémy 15 z disku CD 5 ze stáhnuté kopie 5 Internet 11 M možnosti 10 N Nápověda tisk 12 získání přístupu 12 Norton Internet Security hlavní okno 9 ikona plochy 7 spuštění 7 O Odborná pomoc od společnosti Symantec 13 pro aplikaci Norton Internet Security 13

22 22 Rejstřík P Počítač 11 problémy s aktivací 8 problémy s instalací 6 Prověření před instalací problémy při spouštění 15 prověřování Symantec Security Check 16 R řešení potíží aktivace 8 instalace 15 S Služba Norton Protection Center Indikátor stavu zabezpečení 11 kategorie ochrany 10 úrovně stavu 11 Symantec Security Check 16 U uživatelská příručka ve formátu PDF na disku CD 13 spuštění 13 V Výstraha 11 W webový server společnosti Symantec Encyklopedie virů online 13 přístup z vašeho prohlížeče 13 přístup ze Zpráv a statistik 13

23

24 foo PN:

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka PN: 10740205

Uživatelská příručka PN: 10740205 Uživatelská příručka PN: 10740205 Uživatelská příručka k aplikaci Norton AntiVirus Dokumentace verze 14.0 Copyright 2006 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. TM Norton AntiVirus Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku,

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus 2006 Dokumentace verze 12,0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Norton Ghost, Norton

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security 2006 Dokumentace verze 9.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Norton Ghost,

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton 360TM Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Software popsaný

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012 Pro DataPage+ 2012 Poslední aktualizace: 29.srpna 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Spusťte soubor setup.exe a otevřete Průvodce... 1 Krok 2: Odsouhlasení licenčních

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Instalace aplikačního a komunikačního serveru str. 03 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti str. 08 Aktivace produktu str. 11

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

1. SMART Notebook 11.1

1. SMART Notebook 11.1 SMART Education Software Installer 2013: Instalace, aktivace Obsah: A. Úvod.. str. 1 B. Licence a produktový (aktivační) klíč.. str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky str. 3 D. Před instalací....

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: ANALYTICKÝ SOFTWARE HAEMONETICS TEG

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: ANALYTICKÝ SOFTWARE HAEMONETICS TEG 24 říjen 2012 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: ANALYTICKÝ SOFTWARE HAEMONETICS TEG Vážený distributore (hromadný dopis pro databázi Oracle), rádi bychom Vás informovali, že společnost Haemonetics provádí dobrovolné

Více