TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ)"

Transkript

1 TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ) Uživatelská příručka Verze 1.0

2 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím výrobku si, prosím, důkladně přečtěte tento manuál. Registrace Zaregistrujte vaši koupi nyní na internetové stránce společnosti Trust ( a můžete vyhrát jednu z báječných cen. Tato webová stránka je rovněž místo, na kterém najdete adresu dodavatele, komplexní informace o výrobku, ovladače a FAQ (často kladené dotazy). Prohlášení o copyrightu Bez předchozího písemného svolení výrobce nesmí být žádná část tohoto manuálu kopírována ani šířena dál v žádné podobě a žádným způsobem, ať už elektronickým či mechanickým, včetně tvorby fotokopií, nahrávek nebo použití systémů pro ukládání či shromažďování informací, za žádným jiným účelem než pro osobní potřebu zákazníka. Zánik záruky Výrobce se výslovně zříká všech záruk přesně vyjádřených či předpokládaných, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní použití, ne však jen jich, pokud jde o software, doprovodný(é) manuál(y) k výrobku a písemnosti i o všechen dodaný hardware. Výrobce si vyhrazuje právo provádět revize či zdokonalení svých výrobků kdykoliv a to bez nutnosti kohokoliv o těchto revizích a zdokonaleních informovat. Za žádných okolností nemůže být výrobce odpovědný za vedlejší či nahodilé škody, včetně jakékoliv ztráty obchodních zisků či jiných komerčních škod vznikajících v důsledku používání jeho výrobků. Všechny názvy společností a výrobků jsou obchodní známky či registrované obchodní známky jejich příslušných vlastníků. Trust Sight Fighter Wireless Uživatelská příručka

3 Obsah 1. Úvod Konvence užité v manuálu Obsah balení Minimální požadavky na systém Bezpečnost Instalace Připojení ke game portu Připojení k USB portu Instalace softwaru Přidání pákového ovladače (joystick) Provoz Programování tlačítek Editor profilů Zvláštní nastavení (Extra Settings) Změna kanálu Odinstalování ovladače Odstraňování potíží

4 1.Úvod Tento manuál je určen uživatelům výrobků Trust Sight Fighter Wireless. Pro instalaci a používání výrobku nejsou třeba žádné předchozí znalosti. Pokud máte i po přečtení tohoto manuálu jakékoliv dotazy, navštivte webovou stránku Trust ( kde najdete podporu, detailní informace o výrobku, ovladače a FAQ (často kladené dotazy). Můžete také kontaktovat technickou podporu společnosti ProCA, tel.: 02/ , Konvence užité v manuálu Pro označení pokynů jsou v manuálu použity následující konvence: <klávesa> Zde byste měli stisknout klávesu. Název klávesy je uveden mezi závorkami. 'Systém' Toto je specifický výraz použitý v programu. Jedná se o výrazy použité například systémem Microsoft Windows 98. [DIR] Klávesa v textu je uvedena v hranatých závorkách [.]. (výraz) Text mezi závorkami {.} je anglický výraz, jako například (File), použitý v souvisejícím obrázku. Dodatečné informace budou znázorněny následujícím způsobem: Poznámka: USB konektor na Trust Sight Fighter Wireless funguje pouze v systému Windows 98. Poznámka: Název výrobku a obrázky použité v tomto manuálu se mohou lišit od vašeho výrobku. Příklady předpokládají, že písmeno "D" je přiřazeno vaší jednotce CD-ROM. Pokud váš systém používá vaši CD-ROM jednotku s jiným písmenem, například "E", nahraďte písmeno "D" písmenem "E". 1.2 Obsah balení Než začnete číst tento manuál, zkontrolujte, prosím, obsah balení. Měl by obsahovat následující: Bezdrátový herní modul (game pad) Přijímač vln Kabel s redukcí game portu na USB CD-ROM obsahující ovladače, software a manuál Manuál pro rychlou instalaci 2 x AAA (tužková) baterie Pokud kterákoliv součást chybí nebo je poškozena, kontaktujte, prosím, svého dodavatele. 1.3 Minimální požadavky na systém Procesor Pentium 100 MHz Systém Windows 95 nebo MB RAM 20 MB volného místa na pevném disku CD-ROM jednotka 4x Zvuková karta Volný USB nebo Game port 2

5 2.Bezpečnost Trust Sight Fighter Wireless 2.1 Základní informace Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny: 1. Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkých prostředích jako jsou koupelna, vlhká sklepení, plavecké bazény apod. 2. Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí. 3. Jestliže nastane kterýkoliv z následujících stavů, odpojte zařízení od napájení a předejte je kvalifikovanému servisnímu personálu: a) Je poškozený napájecí kabel. b) Do zařízení se dostala kapalina. c) Zařízení spadlo na zem a/nebo se poškodil kryt. 3.Instalace Poznámka: Trust Sight Fighter Wireless nepracuje v systému DOS a/nebo Windows Poznámka: Abyste mohli používat svůj herní modul (game pad), musí být v systému vašeho počítače nainstalováno DirectX 6.0 (nebo vyšší). To naleznete na přiloženém CD-ROM disku. Poznámka: Před instalací zařízení Trust Sight Fighter Wireless odeberte všechny pákové ovladače z 'Joystick properties', pokud se zde nějaké nacházejí. Pokud používáte systém Windows 95, musí být herní modul (game pad) připojen ke game portu na zvukové kartě. U systému Windows 98 si můžete vybrat mezi game portem na zvukové kartě a USB portem. Je doporučeno použít v systému Windows 98 USB port. 3.1 Připojení ke game portu 1. Vypněte počítač. 2. Zapojte 15-pinový konektor herního modulu (game pad) (Obrázek 1, A) do game portu vaší zvukové karty. 3. Zapněte počítač a nastartujte systém Windows. Pro pokyny k instalaci softwaru nahlédněte do kapitoly Připojení k USB portu 1. Pokud tak již nebylo učiněno, zapojte kabel s redukcí (B) do game portu (A) přijímače Trust Sight Fighter Wireless Receiver (viz Obrázek 1). Obrázek 1: Připojení herního modulu (game pad) ke kabelu s USB redukcí 2. Nastartujte sytém Windows Připojte USB konektor (C) kabelu k volnému USB portu vašeho počítače. 3

6 4. Nyní systém Windows nalezne nová hardware. Objeví se Obrázek 2. Obrázek 2: Byl detekován nový hardware 5. Poklepejte myší na 'Další'. Objeví se obrázek 3. Obrázek 3: Vyhledávání nejlepšího ovladače 6. Zvolte první možnost: 'Vyhledat nejlepší ovladač pro vaše zařízení (Doporučeno) ' a poklepejte myší na 'Další'. Objeví se Obrázek 4. Obrázek 4: Specifikace umístění ovladače 7. Zvolte umístění na 'jednotka CD-ROM'. 4

7 8. Zadejte z klávesnice 'D:\WIN98' a poklepejte myší na 'Další'. Objeví se obrázek 5. Obrázek 5: Ovladač byl nalezen 9. Poklepejte myší na 'Další'. Objeví se Obrázek 6. Obrázek 6: Ovladač byl nalezen 10. Poklepejte myší na 'Další'. Nyní se nakopíruje několik souborů a poté se objeví Obrázek 8. Pokračujte podle kapitoly 3.3, bod Instalace softwaru Poznámka: Pokud instalujete herní modul (game pad) s použitím USB portu, pokračujte bodem Poklepejte myší na 'Start' a zvolte 'Spustit'. 2. Z klávesnice zadejte 'd:\setup.exe' a poklepejte myší na 'OK' (Obrázek 7). Objeví se okno podobné Obrázku 8. Obrázek 7: Spuštění instalace 5

8 Obrázek 8: Uvítací obrazovka 3. Poklepejte myší na 'Další'. Objeví se Obrázek 9. Obrázek 9: Informační okno 4. Poklepejte myší na 'Další'. Objeví se Obrázek 10. Obrázek 10: Informace o uživateli 6

9 5. Zde zadejte své jméno a název společnosti. Po zadání všech informací se objeví tlačítko 'Další'. 6. Pro pokračování v instalaci poklepejte myší na 'Další'. Objeví se Obrázek 11. Obrázek 11: Výběr umístění cíle 7. Poklepejte myší na 'Další', čímž akceptujte aktuální cílový adresář. Objeví se Obrázek 12. Obrázek 12: Akceptace adresáře programu 7

10 8. Poklepejte myší na 'Další', čímž akceptujte aktuální cílový adresář. Objeví se Obrázek 13. Obrázek 13: Data o instalaci 9. Pro zahájení kopírování souborů poklepejte myší na 'Další'. Po nakopírování všech souborů se objeví Obrázek 14. Obrázek 14: Restartování počítače 10. Pro restartování počítače poklepejte myší na 'Dokončit'. Poznámka: Pokud je použito připojení k USB portu, může systém Windows 98 nalézt herní modul (game pad) po restartu znovu. Pokud je to nutné, odkažte systém na 'd:\'. 8

11 3.4 Přidání pákového ovladače (joystick) Trust Sight Fighter Wireless Poznámka: Pokud je váš herní modul (game pad) připojen k USB portu vašeho počítače, přeskočte tuto kapitolu a pokračujte kapitolou 4. Před tím, než budete moci používat váš herní modul (game pad), musíte jej nejprve přidat do 'Joystick Properties' v konfiguračním okně 'Ovládací panely'. To se dělá následovně: 1. Poklepejte myší na 'Start', zvolte 'Nastavení' a poté 'Ovládací panely'. 2. Poklepejte dvakrát myší na ikonu herních zařízení 'Game Controllers' (Obrázek 15). Objeví se nové okno. Obrázek 15: Ikona herních zařízení (Game Controllers) 3. Odeberte všechny pákové ovladače (joystick) a herní moduly (game pad), které jsou již nainstalovány v systému tak, že na ně poklepete myší. Poté poklepejte myší na tlačítko 'Remove ' (Odstranit). To proveďte se všemi nainstalovanými pákovými ovladači (joystick). 4. Poté poklepejte myší na 'Add ' (Přidat). Zobrazí se seznam pákových ovladačů (joystick). 5. Vyhledejte v seznamu 'Trust Sight Fighter Wireless (Game Port)' a poklepejte na něj myší. 6. Poté poklepejte myší na 'OK' a přidejte tak herní modul (game pad) do systému. Navrátíte se do úvodní obrazovky a 'Trust Sight Fighter Wireless (Game Port)' by měl být nainstalován. Stav (Status) herního modulu (game pad) by měl být označen jako 'OK'. 7. Poklepejte myší na 'OK'. Nyní je herní modul (game pad) nainstalován. Poznámka: Neprovádějte kalibraci! Jelikož se jedná o digitální herní modul (game pad), kalibrace je zbytečná. Je také možné, že herní modul (game pad) přestane fungovat správně. 9

12 4.Provoz Herní modul (game pad) obsahuje následující tlačítka (Obrázek 16). Ne každá hra využívá všechny funkce. Pro přehled používaných tlačítek nahlédněte do manuálu ke hře. Jednotlivým tlačítkům pro střelbu (fire button) můžete také přiřadit příkaz z klávesnice. Nahlédněte do kapitoly 5. Obrázek 16: Sight Fighter Wireless Tlačítko Funkce Komentář A D-pad B Levé tlačítko pro střelbu Také 4. osa (kormidlo) C až H Tlačítko pro střelbu (firing button) Programovatelné I Pravé tlačítko pro střelbu Také 4. osa (kormidlo) J až L Tlačítko pro střelbu (firing button) Programovatelné M Plynový pedál Může být ve hře nastaven krok po kroku (jako plynový pedál). N Tlačítko pro střelbu (firing button) Programovatelné O Červená LED dioda Rozsvítí se po připojení herního modulu (game pad). Tabulka 1: Legenda k Obrázku 16 10

13 5.Programování tlačítek Během instalace herního modulu (game pad) se nainstaluje také program pro programování tlačítek pro střelbu (firing button). 5.1 Editor profilů Trust Sight Fighter Wireless Při přiřazování příkazů z klávesnice tlačítku pro střelbu (firing button) se řiďte níže uvedenými pokyny: 1. Po instalaci se automaticky aktivuje obrazovka profilů Trust Sight Fighter Wireless. Poklepejte dvakrát myší na ikonu na hlavním panelu (liště) (viz. Obrázek 17). Objeví se okno podobné Obrázku 18. Obrázek 17: Ikona Sight Fighter Wireless Obrázek 18: Obrazovka profilů Sight Fighter Wireless 2. Poklepejte myší na 'Utility' (Funkčnost) v panelu nabídky a zvolte 'Profile editor' (Editor profilů). Objeví se okno podobné zde uvedenému v Obrázku 19. Obrázek 19: Editace profilu Trust Sight Fighter Wireless 11

14 Znak Stručný popis A Tlačítka. Svítí žlutě, pokud jsou naprogramována. B Názvy tlačítek. Názvy mohou být změněny, pokud si přejete. C Zde se zobrazují naprogramované kombinace kláves. D Pro vyvolání nabídky "Zvláštní nastavení". E Zde se při programování tlačítek zobrazuje stavový panel (Obrázek 20). F Stavové okno. Zde se zobrazí červená čára, pokud herní modul (game pad) nefunguje správně (viz. kapitola 7). G Herní modul (game pad). Poklepejte myší na tlačítko, které si přejete programovat. Toto tlačítko změní barvu na žlutou. Tabulka 2: Legenda k Obrázku Poklepejte myší na volné pole pod 'Record Action' (C). Objeví se panel (Obrázek 20). Obrázek 20: Stavový panel Číslo Stručný popis 1 Pro změnu času mezi jednotlivými úhozy do klávesnice. 2 Tlačítko pro nahrávání. 3 Tlačítko pro zastavení. 4 Tlačítko pro mazání. 5 Pro procházení naprogramovanými příkazy z klávesnice. 6 Zde jsou zobrazeny naprogramované příkazy z klávesnice. Tabulka 3: Legenda k Obrázku 20 4.Pro zahájení nahrávání poklepejte myší na 'Record' (2). 5. Stiskněte požadovanou klávesu na klávesnici. Tato klávesa se nyní objeví ve stavovém panelu (6). Je možné zadat několik tlačítek v řadě. Čísla, která se zobrazí mezi příkazy z klávesnice, znamenají čas v milisekundách, který uběhl mezi jednotlivými příkazy z klávesnice. 6. Pro ukončení zadávání příkazů z klávesnice poklepejte myší na 'Stop' (3). Pro vymazání nesprávně zadaných příkazů z klávesnice poklepejte myší na 'Clear' (4). Tlačítko je nyní naprogramováno. 7. Zbývající tlačítka pro střelbu (firing buttons) naprogramujte opakováním kroků 3 až Poklepejte myší na 'File' (Soubor) v panelu nabídky a zvolte 'Save As' (Uložit jako). 9. Pojmenujte daný profil a poklepejte myší na <Enter>. 10. Zavřete okno Editoru profilů. Nyní se navrátíte do okna profilů (Obrázek 18). 11. Poklepejte myší na 'File' (Soubor) v panelu nabídky a zvolte 'Add Profile' (Přidat profil). 12

15 11. Zvolte profil, který jste uložili v bodě 9 a poklepejte myší na <Enter>. 12. Aktivujte profil poklepáním myší dovnitř čtverečku vedle zvoleného profilu. Čtvereček se zaškrtne. 5.2 Zvláštní nastavení Trust Sight Fighter Wireless Software pro mapování tlačítek vám umožňuje změnit i další nastavení herního modulu (game pad). Pokud si přejete tak učinit, řiďte se níže uvedenými pokyny: 1. Poklepejte dvakrát myší na ikonu na hlavním panelu (liště) (Obrázek 17). 2. Poklepejte myší na 'Utility' (Funkčnost) v panelu nabídky a zvolte 'Profile editor' (Editor profilů). Objeví se okno podobné zde uvedenému v Obrázku Poklepejte myší na 'Settings' (Natavení). Objeví se seznam se 2 možnostmi. 'Throttle' (plynový pedál) a 'Trigger' (Spoušť). 4. Pokud si přejete změnit 3. osu, zvolte 'Throttle' (viz Obrázek 21). Pokud si přejete změnit tlačítko pro střelbu B a I (Obrázek 16) na 'Rudder' (Kormidlo) (viz. Obrázek 22), zvolte 'Trigger'. Obrázek 21: Změna nastavení Plynového pedálu (Throttle) Obrázek 22: Změna nastavení Kormidla (Trigger) 13

16 6.Změna kanálu Pokud používáte současně nějaké další zařízení pracující na rádiovém kmitočtu (jako je jiný herní modul (game pad) Trust Sight Fighter Wireless), může toto zařízení způsobovat interferenci, jelikož tato zařízení pracují na stejných kanálech. V takovém případě pro odstranění problému pokračujte podle následujících pokynů. 1. Změňte nastavení DIP-přepínačů na spodní části přijímače Wireless Receiver (viz. Obrázek 23). Zvolte kanál, který již v blízkosti není používán jiným zařízením Trust Sight Fighter Wireless. Prohlédněte si Tabulku 4. Obrázek 23: DIP-přepínače na spodní části přijímače Kanál Nastavení DIP-přepínačů 1 Přepínače 1 a 2 nahoře, poloha 'ON' (zapnuto) 2 Přepínač 1 v poloze 'OFF' (vypnuto) a přepínač v poloze 'ON' (zapnuto) 3 Přepínač 1 v poloze 'ON' (zapnuto) a přepínač 2 v poloze 'OFF' (vypnuto) 4 Přepínače 1 a 2 dole, v poloze 'OFF' Tabulka 4: Legenda k Obrázku Nyní změňte kanál na bezdrátovém herním modulu (Wireless Game Pad). Tento kanál musí být shodný s kanálem zvoleným na bezdrátovém přijímači (Wireless Receiver). Pokud jste zvolili kanál 1, musíte jen stisknout resetovací tlačítko 'Reset button' na spodní části herního modulu (game pad) pomocí špičatého předmětu. To najdete na spodní straně nalevo od přihrádky pro baterie. 3. Pokud jste zvolili kanál 2, musíte stisknout tlačítko pro střelbu (firing button) A a držet je stisknuté, dokud nestisknete resetovací tlačítko 'Reset button' na spodní části herního modulu (game pad). Kanál se změní, jakmile obě tlačítka pustíte. Pro volbu kanálu 3, respektive 4, stiskněte tlačítko B, respektive C, zatímco současně tisknete resetovací tlačítko 'Reset button'. 7.Odinstalování ovladače Pokud si přejete připojit herní modul (game pad) jiným způsobem (jako například k USB místo stávajícího připojení ke game portu a naopak), či si jej již nepřejete nadále používat, musíte nejprve odinstalovat současný ovladač a nainstalovaný software a poté provést opět provést instalaci. To se provádí následujícím způsobem: 1. Zavřete program z hlavního panelu poklepáním pravého tlačítka myši na ikonu (Obrázek 17) a zvolte 'Unload'. 2. Poklepejte myší na 'Start', 'Programy', 'Trust' a zvolte 'Trust Sight Fighter Wireless'. 3. Poté v seznamu zvolte 'Uninstall'. Řiďte se pokyny, které se objeví na obrazovce. Pokud se vás systém Windows dotáže, zda si přejete smazat sdílené komponenty, odpovězte 'Yes' (Ano). Neovlivní to žádnou jinou část vašeho počítače. 14

17 Problém Herní modul (gamepad) během používání nereaguje. Naprogramovaná tlačítka nefungují správně. Herní modul (gamepad) připojený k USB portu není po připojení detekován. Po připojení herního modulu (game pad) k USB portu se počítač zasekne nebo některé jeho části přestanou pracovat. Ovládání 3. osy 'Throttle' (Plyn) je ve zpětném chodu. Tlačítka 7 a 8 (nahoře na herním modulu (game pad)) nefungují. Příčina Přijímač není správně připojen. Mimo rozsah vysílače. Baterie jsou vybité. Kanál herního modulu (game pad) není stejný jako kanál přijímače. V blízkosti pracují i jiná zařízení na kmitočtu herního modulu (game pad). Příliš velká interference s PC. Zvuková karta není nainstalována správně. Herní modul (game pad) připojený ke game portu není nainstalován v 'Joystick properties' (Vlastnosti pákových ovladačů). USB port není správně nainstalován. Je více aktivních game portů (více než jeden). Profil není aktivní. Neexistuje žádný profil. Je již nainstalovaný. USB připojení nefunguje. Není používán systém Windows 98. USB port používá stejné přerušení jako jiné zařízení v počítači. Byl nastaven jako 'Reverse' v softwaru pro mapování tlačítek. Jsou nastavena jako 4. osa 'Rudder' (Kormidlo). Možné řešení Připojte přijímač ke game portu nebo k USB portu správně. Používejte herní modul (game pad) ve větší blízkosti vysílače. Vyměňte baterie. Nastavte je stejně. Prohlédněte si kapitolu 6. Umístěte přijímač blíž k myši. Umístěte přijímač dále od PC. Přeinstalujte zvukovou kartu. Nahlédněte do manuálu ke zvukové kartě. Prohlédněte si kapitolu o instalaci herního modulu (game pad) 3.4. Odeberte USB port ze správce zařízení a nainstalujte jej znovu. Zajistěte, aby byl aktivní pouze jeden game port. Aktivujte profil zatržením čtverečku vedle profilu. Nastavte profil. Prohlédněte si kapitolu 5. Řiďte se pokyny pro odinstalování v kapitole 6 a přeinstalujte jej. Aktivujte USB port (nahlédněte do manuálu k vašemu počítači) nebo použijte konektor pro pákový ovladač (joystick). USB funguje pouze v systému Windows 98 a vyšším. Místo USB portu použijte port pro pákový ovladač (joystick). Přiřaďte USB portu samostatné číslo přerušení. Pokud to není možné nebo nevíte, jak to udělat, nepoužívejte USB adaptér a připojte herní modul (game pad) k portu pro pákový ovladač (joystick). Prohlédněte si kapitolu 5.2 a změňte toto nastavení. Prohlédněte si kapitolu 5.2 a přepněte tato tlačítka. 15

18 Naštivte FAQ (Frequently Asked Questions - Často kladené dotazy) na Internetu ( Zaregistrujte svůj výrobek na Poté budete informováni o nových produktech a veškerém příslušenství k vašemu výrobku. Pokud i po vyzkoušení nabídnutých řešení máte stále nějaký problém s vaším herním modulem (game pad), kontaktujte, prosím, svého dodavatele nebo zavolejte technickou podporu společnosti Trust. Prosím, uveďte následující informace: Číselné označení druhu zboží Data o hardwaru vašeho počítače. Verzi operačního systému Windows a jeho jazykovou mutaci. Detailní popis vašeho problému. Pokud potíže přetrvávají, kontaktuje svého dodavatele. V České republice můžete též kontaktovat technickou podporu firmy ProCA s.r.o. na tel. číslech: 02/ nebo 02/ ProCA s.r.o. V Lužích Praha

TRUST SIGHT FIGHTER PLUS

TRUST SIGHT FIGHTER PLUS TRUST SIGHT FIGHTER PLUS Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím výrobku

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

TRUST FORCE FEEDBACK RACE MASTER II

TRUST FORCE FEEDBACK RACE MASTER II TRUST FORCE FEEDBACK RACE MASTER II Uživatelská příručka Verze 2.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Stručný návod k použití

Stručný návod k použití Kompatibilní s: PlayStation 3 & PC Stručný návod k použití TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 2 přední šrouby (pro nastavení úhlu sklonu volantu) 2 Transportní rukojeť 3 Nastavitelná základna 4 Odnímatelný volant

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Bezdrátová Bluetooth mini klávesnice s touch padem K808B Manuál

Bezdrátová Bluetooth mini klávesnice s touch padem K808B Manuál Bezdrátová Bluetooth mini klávesnice s touch padem K808B Manuál Klávesnice a touchpad v jednom Plně funkční bezdrátová qwerty klávesnice o Klávesy pro ovládání médií o multi-touch pad laserové ukazovátko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

TRUST SPYC@M 100 Uživatelská příručka Verze 1.0

TRUST SPYC@M 100 Uživatelská příručka Verze 1.0 TRUST SPYC@M 100 Uživatelská příručka Verze 1.0 Poděkování Děkujeme Vám, že jste si koupili tento výrobek z řady produktů firmy Trust. Přejeme Vám, abyste s kamerou strávili mnoho zábavných chvil. Dříve

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Instalační manual LiveQ IPTV UB110

Instalační manual LiveQ IPTV UB110 Instalační manual LiveQ IPTV UB110 Obsah V1.2 Kapitola 1 : Hardwarová Instalace LiveQ IPTV UB110...2 1.1 Obsah balení...2 1.2 Systémové požadavky...2 1.3 Hardwarová Instalace...2 Kapitola 2 : Rychlá Instalace

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

QuickPHOTO Industrial 2.3. Uživatelská příručka

QuickPHOTO Industrial 2.3. Uživatelská příručka QuickPHOTO Industrial 2.3 Uživatelská příručka QuickPHOTO Industrial 2.3 QuickPHOTO Industrial 2.3 Copyright 2011 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 7 Instalace... 9 1. Instalace zařízení

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Návod k prvnímu použití zařízení

Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Připojení (4.2) 3. Instalace v systému Windows (4.3) 4. Kontrola po dokončení instalace (5)! 1 Úvod Tento

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Návod k obsluze USB keyloggeru se záznamem času

Návod k obsluze USB keyloggeru se záznamem času Návod k obsluze USB keyloggeru se záznamem času www.spionazni-technika.cz stránka 1 1. Popis produktu USB keylooger TimeKeeper je hardwarové zařízení s paměťovou kapacitou 2GB, pracující na bázi tvorby

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Hodinky s kamerou a IR

Hodinky s kamerou a IR Hodinky s kamerou a IR Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Kvalitní zpracování Automatické otáčení obrazu dle polohy IR mód www.spyobchod.cz stránka 1 1. Ovládací tlačítka na hodinkách B A D C E F

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL aqualet Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili elektronické bidetové sedátko E LOO/aqualet. Prosím přečtěte si pozorně manuál před instalací nebo používáním. O

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Interactive Unit Uživatelská příručka

Interactive Unit Uživatelská příručka Interactive Unit Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací Interactive Unit si nejprve přečtěte Quick Setup Guide a poté se řiďte pokyny v tomto dokumentu. Quick Setup Guide si ponechte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial

Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial verze návodu 1.0 verze HW 3.2 verze FW 3.6 Obsah 1. Instalace ovladače převodníku USB - serial... 3 1.1. Instalace Windows 98... 3 1.2. Instalace Windows

Více

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu Informace o výrobku Přijímač Myš Klávesnice A: Indikátor B: Tlačítko pro připojení Instalace C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu H: Prostor pro

Více

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více