NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod"

Transkript

1 NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

2 NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize leden 2010 Olomoucká 81, Brno tel.: fax:

3 OBSAH 1. NET Client Spuštění instalace Instalace Odinstalování NET Clienta Instalace programu Nero Menu programu NET Client Struktura Menu Pomocné menu Panel nástrojů Stavový řádek Seznam úloh Okno Stav zařízení Menu Síť Připojit Odpojit Vybrat server Napsat IP adresu Nastavení Konec Menu Úlohy Přidat úlohu Smazat úlohu Upravit úlohu Menu Funkce Nastavení ARC ARC Vytvoření obrazu z adresáře Vytvoření obrazu z CD/DVD Poslat servisní informace Menu Módy Manuální mód Automatický mód Menu Jazyky Menu Zobrazení Lišta nástrojů Stavový řádek Menu Okna Kaskáda Vodorovně nad sebe Uspořádat ikony Seznam úloh i

4 10. Menu Nápověda Nápověda Registrace O programu Jak udělat Jak načíst obraz CD nebo DVD disku Jak vytvořit obraz z adresáře Jak vytvořit úlohu jen pro zápis Jak vytvořit úlohu jen pro potisk Jak vytvořit úlohu pro zápis i potisk Jak spustit úlohu Jak smazat úlohu Jak upravit úlohu Jak vytvořit ARC úlohu ARC - hlídání přítomnosti obrazu ARC - hlídání velikosti vložených souborů ARC - hlídání na přítomnost souboru ARC - hlídání přítomnosti obrazu s časovou podmínkou. 27 ii

5 1. NET Client Program NET Client slouží pro vzdálenou práci s automatickým duplikátorem za spolupráce s programem Disc Manager, respektive s jeho částí NET Server, která musí být v programu Disc Manager povolena. Program NET Client umožňuje vytvářet a spouštět úlohy a umožňuje práci s ARC. Programy NET Client a NET Server musí být povoleny licenčním klíčem v Disc Manageru. Při nastavení této služby budete potřebovat spolupráci s vaším správcem sítě. Budete od něj potřebovat připojit počítač s programem Disc Manager a počítač (počítače) s programem NET Client k datové síti (Network). 1.1 Spuštění instalace Program NET Client je dodáván na CD s programem Disc Manager. Programy Disc Manager a NET Client jsou také dodávány na instalačním CD pro zakoupený duplikátor nebo na samostatném CD. Vložte CD s programy Disc Manager a NET Client do vaší CD/DVD mechaniky. Jestliže se program nespustí sám, spusťte z CD instalační program: setup.exe. Po spuštění se zobrazí okno pro instalaci, viz obrázek vlevo. Po kliknutí myší na tlačítko: NET Client se nainstaluje NET Client na váš počítač. Průběh instalace je uveden v následující kapitole. Po dokončení instalace bude na plochu obrazovky umístěna ikona programu NET Client pro jeho snadné spouštění. Při instalaci z CD pro jednotlivé výrobky se vám otevře jedno z následujících dialogových oken: Instalační CD duplikátoru Delta. Instalační CD duplikátoru Omega. Instalační CD duplikátoru Alpha (obrázek vlevo). V nabídce klikněte na tlačítko pro instalaci programu NET Client a sledujte instalaci krok za krokem. 1

6 1.2 Instalace Po spuštění instalace sledujte pozorně dialogová okna, která vás informují o právě prováděné činnosti: Výběr jazyka instalace. Příprava instalace - rozbalení souborů na disk. Uzavřete běžící aplikace a přečtěte si README.TXT Souhlas s licenčními podmínkami (Souhlasím) Instalace jednotlivých komponent programu. Instalace byla úspěšně dokončena. Pokud se v průběhu instalace programu NET Client objeví následující varování (viz. obrázek vlevo) znamená to, že nemáte nainstalovaný program Nero na počítači, kam instalujete program NET Client. Program Nero (samostatnou licenci) musíte nainstalovat samostatně, viz. kapitola 1.4. Nyní je nainstalován program NET Client na váš počítač. Na plochu počítače je přidána ikona (viz obrázek vlevo). Kliknutím myší na tuto ikonu spustíte program NET Client. Program můžete také spustit kliknutím na tlačítko Start na liště Windows a nalistováním NET Clienta, klikněte na: Start -> Programy -> Disc Manager NET Client -> Disc Manager NET Client 1.3 Odinstalování NET Clienta Spuštění odinstalace Ověření odinstalace Odinstalace skončila Spávné odinstalování programu je nutné provést ihned po restartu počítače. Je to nezbytné udělat proto, aby všechny soubory používané NET Clientem nebyly blokovány operačním systémem, protože blokované soubory nemohou být odinstalovány z počítače. Klikněte na tlačítko Start, na liště operačního systému. Dále na nabídku Programy, zde zvolte Disc Manager NET Client. V dalším otevřeném okně zvolte Uninstall (odinstalovat). Po spuštění odinstalace se zobrazí okno, zde klikněte na tlačítko Uninstall, nebo na tlačítko Cancel (Zrušit) pro zrušení odinstalace. Po dokončení odinstalace klikněte na tlačítko Finish (dokončit). 2

7 1.4 Instalace programu Nero Program Nero se využívá pro mastering CD a DVD disků. Využívá se z něj API. Je nutné instalovat pouze takovou verzi Nera, která je doporučená pro danou (instalovanou) verzi programu Disc Manager a NET Client. Doporučená verze je součástí instalačního balíčku programu Disc Manager. Instalace: Vložte instalační CD k programu Nero. Spusťte instalační program a sledujte krok za krokem průběh instalace. 2. Menu programu NET Client V následujícím textu budou popsány jednotlivé položky Menu tak, jak jsou v Menu uvedeny. 2.1 Struktura Menu Síť Připojit - Připojí program NET Client do sítě. Odpojit - Odpojí program NET Client od sítě. Vybrat server - Umožní programu NET Client vybrat server (Disc Manager NET Server) na síti. Napsat IP adresu - Umožní zadat IP adresu pro program NET Client Nastavení - Nastavení prostředí a služeb Exit - Ukončení programu NET Client Úlohy Přidat úlohu - Přidat úlohu do Seznamu úloh. Smazat úlohu - Smazat úlohu v Seznamu úloh. Upravit úlohu - Upravit již existující úlohu v Seznamu úloh. Funkce Nastavení ARC - Nastavení podmínek pro ARC ARC - Spuštění ARC Vytvořit obraz z adresáře - Vytvořit obraz ze zvoleného adresáře. Vytvořit obraz z CD/DVD - Vytvořit obraz z vloženého CD nebo DVD disku. Poslat servisní informace - Poslat servisní informace (LOGy) do střediska technické podpory. Módy Manuální mód - Povolení manuálního módu. Automatický mód - Povolení automatického módu. Jazyky Anglicky - Texty Menu v angličtině. Německy - Texty Menu v němčině. Česky - Texty Menu v češtině. Zobrazení Panel nástrojů - Zobrazit / skrýt panel nástrojů. Stavový řádek - Zobrazit / skrýt stavový řádek. Okna Kaskáda - Řazení oken za sebou. Vodorovně nad sebe - Řazení oken nad sebou. Uspořádat ikony - Seřadí ikony. Nápověda Nápověda - Nápověda k programu NET Client Registrace - Registrace programu NET Client O aplikaci - Informace o výrobci programu NET Client 3

8 2.1.1 Pomocné menu Pomocné menu je umístěno na liště v pravém horním rohu otevřeného okna programu NET Client. Kliknutím myší na tlačítko vykonáte požadovanou akci. Význam jednotlivých tlačítek: Minimalizace okna programu na obrazovce Maximalizace okna programu na obrazovce Ukončení programu NET Client 2.2 Panel nástrojů Kliknutím myší na ikonu v Panelu nástrojů, spustíte zvolenou akci bez nutnosti listovat v menu. Význam ikon zleva: Připojit - položka v menu Síť Odpojit - položka v menu Síť Přidat úlohu - položka v menu Úlohy ARC - položka v menu Funkce Vytvořit obraz z CD/DVD - položka v menu Funkce O aplikaci - položka z menu Nápověda Nápověda - položka z menu Nápověda 2.3 Stavový řádek Stavový řádek - je ve spodní části otevřeného okna NET Clienta. Ve stavovém řádku je zobrazena informace o připravenosti k provozu - nápisem Ready vlevo, a zapnutém nebo vypnutém ARC - vpravo. 2.4 Seznam úloh Po spuštění NET Clienta se otevře na jeho ploše okno Seznam úloh. V okně Seznamu úloh můžete později vidět počet vložených úloh a průběh jejich vykonávání. Můžete zde vkládat požadované úlohy - po kliknutí na tlačítko Přidat. Můžete tyto úlohy mazat - tlačítkem Smazat, případně upravovat - po kliknutí na tlačíko Editovat, (viz. kapitola 4). Před Číslem úlohy v Seznamu úloh se zobrazují ikonky, které informují co se s danou úlohou děje: - úloha je přenesena na server - úloha je dokončena - úloha se právě zpracovává - úloha byla zrušena 4

9 2.5 Okno Stav zařízení Ve spuštěném programu NET Client se po připojení do sítě zobrazí stavové okno programu Disc Manager. V něm uvidíte jakou činnost program Disc Manager zrovna vykonává. Do tohoto okna přesouváte naplánované úlohy ručně, nebo automaticky, viz. kapitola Menu Síť Připojit Odpojit Vybrat server Napsat IP adresu Nastavení Exit - Připojí program NET Client do sítě. - Odpojí program NET Client od sítě. - V programu NET Client vyberete server (DM NET Server) na síti. - Umožní zadat IP adresu pro program NET Client - Nastavení vlastností programu - Ukončení programu NET Client 3.1 Připojit Připojí program NET Client do sítě k počítači, kde je spuštěn Disc Manager (server). Kliknutím myší na ikonu Připojit v panelu nástrojů (obrázek vlevo) nebo kliknutím myší v Menu na Síť -> Připojit se připojí NET Client do sítě k serveru podle toho, jak je nastaven (viz. Vybrat server, Napsat IP adresu). Nejdříve je nutné vybrat server, a až potom kliknout na Připojit. V Menu se objeví zatržítko před touto funkcí. Nyní lze Disc Manager s duplikátorem obsluhovat po síti. Připojení NET Clienta do sítě předpokládá spuštění Disc Manageru v síťovém režimu. Síťový režim je indikován slovem NET na stavové liště a slovem AUT u ikony Start na počítači, kde je spuštěn Disc Manager, viz obrázek ikony z Disc Manageru - vlevo. 3.2 Odpojit Kliknutím na ikonu v panelu nástrojů (obrázek vlevo), nebo kliknutím myší v Menu na Síť -> Odpojit odpojíte program NET Client od sítě, respektive od serveru nebo od serverů ke kterým byl připojen. 5

10 3.3 Vybrat server Pomocí Vybrat server najdete server (DM NET Server) v síti. Po kliknutí se zobrazí okno ve kterém můžete nalistovat umístění serveru. Tato služba předpokládá spuštění alespoň jednoho Disc Manageru NET Serveru v síťovém režimu. Síťový režim je indikován slovem NET na stavové liště a slovem AUT u ikony Start na počítači, kde je spuštěn Disc Manager. Po nalezení (nalistování) serveru klikněte na tlačítko OK pro potvrzení vaší volby. Otevřené okno pro vyhledání serveru Nalezený duplikátor De550 u počítače Ton Příklad: Po rozkliknutí položky Celá síť a následně po rozkliknutí Síť Microsoft Windows a po prohledání počítačů Tcs a Ton je nalezen server De550 (De550 je server s připojeným duplikátorem a je na něm spuštěn program Disc Manager NET Server). Po nalezení serveru a po připojení k serveru se otevře okno stav zařízení. V horní liště okna vidíte IP adresu serveru ke kterému jste připojeni, viz obrázek níže. Takto se můžete připojit až k 250 serverům. 3.4 Napsat IP adresu Tato volba vám umožní vložit ručně IP adresu serveru, kde je spuštěný program Disc Manager NET Server a kde je připojen duplikátor CD/DVD disků. IP adresu získáte od správce vaší sítě. Otevřené okno pro vložení IP adresy Vložená IP adresa (příklad) Po vložení IP adresy a po připojení k serveru se otevře okno stav zařízení. V horní liště okna vidíte IP adresu serveru ke kterému jste připojeni, viz obrázek níže. Takto se můžete připojit až k 250 serverům. 6

11 3.5 Nastavení Po instalaci NET Clienta je vhodné nastavit prostředí pro správný chod programu a nastavit služby, které budete používat. Kliknutím myši v Menu na Síť->Nastavení otevřete dialogové okno, které nabízí tyto možnosti: Připojení na server - zde se nastavují časové podmínky pro připojení NET Clienta k serveru. Uvedené hodnoty jsou výchozí a je nevhodné je měnit bez podrobné znalosti sítě. Informace o úlohách - zde lze nastavit jestli se mají duplikované obrazy a soubory s potiskem zachovávat nebo jestli se mají po vykonání úlohy smazat. Servisní informace - zde nastavíte potřebné informace pro posílání servisních informací do technické podpory fy. Viz obrázek vlevo. Odesílatel je: Přes server: Příjemce je: Automatický mód - tato volba je neaktivní pokud je v menu Módy zatržena volba Automaticky. V manuálním módu můžete zatrhnout Žádné omezení nebo Maximum úloh na serveru. Žádné omezení - má stejný význam jako Automaticky Maximum úloh na serveru - do okénka vepsat kolik úloh bude server zpracovávat maximálně. Další úlohy se přenesou až po zpracování již vložených úloh. Obnovovací čas - po jaké době (jak často) NET Client zjišťuje stav úloh (jestli jsou dokončeny nebo ne). Jakákoliv změna v těchto menu se projeví až po restartu programu (zavřít / otevřít program NET Client). 7

12 3.6 Konec Ukončí program NET Client. Po kliknutí myší v menu na Síť -> Konec nebo na ikonku (křížek) v pravém horním rohu okna programu, bude program NET Client ukončen a okno NET Clienta se uzavře. 4. Menu Úlohy Přidat úlohu Smazat úlohu Upravit úlohu - Přidat vytvořenou úlohu do okna Seznam úloh. - Smazat úlohu v okně Seznam úloh. - Upravit úlohu vloženou do okna Seznam úloh. 4.1 Přidat úlohu Kliknutím myší v menu na Úlohy -> Přidat úlohu, nebo kliknutím na ikonu na liště nástrojů (obrázek vlevo) vytvoříte novou úlohu a vložíte ji do seznamu úloh. Tato položka menu předpokládá vytvořený obraz pro zápis ve formátu *.nrg nebo *.iso a vytvořený soubor pro potisk ve formátu *.prn nebo *.dml. Lze vytvořit i samostatnou úlohu jen pro zápis nebo jen pro potisk CD/DVD disku. Kopií - Zadejte počet kopií Rychlost vypalování - Doporučujeme 32X pro CD disky a 8X nebo 16X pro DVD disky Vymazat RW disky - Před vypalovaním vymazat RW disky Aktivovat Burn-Proof - Povolení ochrany proti podtečení vyrovnávací paměti Poslat pouze úlohu bez dat - Pošle jen úlohu, data budou poslána až při spuštění úlohy Přenos dat bude zabezpečen... - Zbabezpečený přenos dat pomocí kontrolních součtů (podle MD5) Tlačítko OK - Kliknutím na OK vložíte úlohu do Seznamu úloh a vrátíte se zpět. Tlačítko Zrušit - Kliknutím na Storno zrušíte tuto činnost bez uložení. 8

13 Oddíl Vypalování: Povolení/Zakázání - Pro vytvoření úlohy s vypalováním zatrhněte políčko Povolení/Zakázání. Procházet - nalistujte a zvolte obraz pro vypálení. Simulovat vypalování - zatržením políčka zvolíte simulaci vypalování (vhodné pro testy). Verifikace - po ukončení vypalování se provede kontrola (porovnání) vypálených dat. Oddíl Tisk: Povolení / Zakázání - Pro vytvoření nové úlohy s potiskem zatrhněte políčko Povolení / Zakázání. Procházet - nalistujte a zvolte uložený potisk. Simulovat tisk - zatržením políčka zvolíte simulaci tisku (vhodné pro testy). Tisk před vypalováním - zatržením políčka zvolíte tisk před vypalováním. Tuto volbu proveďte pokud používáte tiskárnu P55. Pokud používáte inkoustovou tiskárnu (ODP200. ODP500) nedoporučujeme používat tuto volbu. Oddíl Vstupní zásobník: Možnost vybrat individuální vstupní zásobník bude jen tehdy, máte-li duplikátor u serveru konfigurován pro individuální řízení jednotlivých zásobníků. Potom je možné zvolit, který zásobník má spuštěná úloha považovat za vstupní zásobník. U duplikátoru Gamma 2 s jednoduchými zásobníky a u Omegy nelze zvolit individuální mód zásobníků. Identifikace zásobníků: Delta, Gamma 4 a 7: 1 - zadní levý, 2 - přední levý, 3 - přední pravý, 4 - zadní pravý, 5 - zasobník špatných Alpha: 1 - světlezelený, 2 - tmavězelený, 3 - světlemodrý, 4 - tmavěmodrý, 5 - červený Zásobníky Gamma 2 a Omega Zásobníky Gamma 4,7 a Delta Karusel zásobníků Alpha 9

14 Oddíl Výstupní zásobník Možnost vybrat individuální výstupní zásobník bude jen tehdy, máte-li duplikátor u serveru konfigurován pro individuální řízení jednotlivých zásobníků. Potom je možné zvolit, který zásobník má spuštěná úloha považovat za výstupní zásobník. U duplikátoru Gamma 2 s jednoduchými zásobníky a u Omegy nelze zvolit individuální mód zásobníků. Identifikace zásobníků: Delta, Gamma 4 a 7: 1 - zadní levý, 2 - přední levý, 3 - přední pravý, 4 - zadní pravý, 5 - zasobník špatných Alpha: 1 - světlezelený, 2 - tmavězelený, 3 - světlemodrý, 4 - tmavěmodrý, 5 - červený Zásobníky Gamma 2 a Omega Zásobníky Gamma 4,7 a Delta Karusel zásobníků Alpha 4.2 Smazat úlohu Kliknutím myší na úlohu v okně Seznam úloh ji označíte. Kliknutím myší na tlačítko Smazat v okně Seznam úloh, nebo kliknutím v menu na Úlohy -> Smazat úlohu, označenou úlohu smažete. 4.3 Upravit úlohu Tato položka umožní změnit již vloženou úlohu v okně Seznam úloh. Kliknutím myší na úlohu v okně Seznam úloh ji označíte. Kliknutím myší na tlačítko Upravit v okně Seznam úloh, nebo kliknutím v menu na Úlohy -> Upravit úlohu, se otevře okno pro změnu úlohy. Otevřené okno je stejné jako v položce Přidat úlohu, viz kapitola 4.1. Rovněž jsou shodná všechna nastavení v tomto okně. Po provedení změn klikněte na OK pro uložení úlohy zpět do okna Seznam úloh, nebo klikněte na Zrušit pro návrat beze změn. Tip: Maximální rychlost zápisu není nijak omezena. ale doporučuje používat maximální rychlost vypalování 32x pro datové a hudební disky. Pro čtení hudebních CD doporučujeme max. rychlost 16x. Pro čtení datových a video CD doporučujeme používat rychlost 32x. Tato doporučení vychází ze zkušeností s kvalitou zápisu zapsaných disků a v čitelnosti takto zapsaných disků na širokém spektru čtecích a zapisovacích mechanik a CD médií. 10

15 5. Menu Funkce Nastavení ARC ARC Vytvoření obrazu z adresáře Vytvoření obrazu z CD/DVD Poslat servisní informace - Nastavení podmínek pro ARC - Spuštění / zastavení ARC - Vytvořit obraz ze zvoleného adresáře - Vytvořit obraz z CD nebo DVD disku - Poslat servisní informace (LOG soubory) do střediska technické podpory TERRA cs ARC je zkratkou od Advance Recording Control. Je to jednoduchý a efektivní nástroj pro automatizaci časově definovaných úloh vznikajících v síťovém prostředí. Týká se to zálohování dat a vytváření CD nebo DVD disků v závislosti na čase, velikosti dat a obsahu. Pomocí ARC je možné zapisovat CD nebo DVD disky z různých počítačů v rámci lokální sítě bez nutnosti instalovat jakýkoliv jiný specializovaný program, přitom lze kombinovat i více podmínek současně (např. velikost dat a časová podmínka). Spuštění ARC je indikováno slovem ARC na stavové liště Disc Manageru. Princip ARC je velmi jednoduchý: uživatel definuje určitý adresář (zpravidla na sdíleném síťovém disku) a ten je monitorován ARC funkcí. Když se v tomto adresáři objeví data a tato data nejsou během monitorování změněna a splňují zadané podmínky, ARC tento stav vyhodnotí jako data určená pro zápis. Tato data jsou pak použita k vytvoření úlohy a vytvořená úloha je vložena do Seznamu úloh, kde je automaticky zpracována. 5.1 Nastavení ARC Pro otevření dialogového okna definující ARC klikněte v Menu na Funkce -> Nastavení ARC. Otevře se následující okno, kde naleznete záložky pro nastavení pracovních podmínek pro ARC: Záložka Obecné: Adresář - výběr adresáře, který bude ARC monitorovat. Obvykle to bývá adresář na sdíleném síťovém disku. Kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno, ve kterém nalistujete požadovaný adresář na zvoleném disku. Jméno zvoleného adresáře, včetně cesty kde je uložen, se přepíše do okna Adresář: (viz. obrázky nahoře). Metoda ARC - zde je možné zvolit jeden ze tří módů ARC: Souborově založené - vybraný adresář je monitorován funkcí ARC jako celek. Nemění-li se soubory uvnitř adresáře po dvě latenční doby za sebou, je z těchto souborů vytvořen obraz který je zapsán na disk. Tj. po dvě doby - Čas obnovy za sebou nedojde ke změně podmínky. 11

16 Adresářově založené - v adresáři, který je monitorován funkcí ARC, se hlídá přítomnost podadresáře. Obrazově založené - hlídání vybraného adresáře funkcí ARC na přítomnost obrazu. Čeká, až se v adresáři objeví obrazový soubor, který je následně zapsán na disk. Čas obnovy (s) - čas obnovy je časový interval určující po jaké době dojde k prohledávání vybraného adresáře ARC. Tlačítko OK - kliknutím na OK uložíte úlohu a vrátíte se zpět. Tlačítko Zrušit - kliknutím na Storno zrušíte tuto činnost bez uložení. Záložka Podmínky: Musí existovat soubor - ARC testuje přítomnost konkrétního souboru. Jakmile je tento soubor v adresáři přítomen je splněna tato podmínka. ARC bude testovat další podmínky - pokud existují a teprve potom vytvoří obraz a zápíše jej na disk. Tato možnost je neaktivní pokud je v záložce Obecné, v položce Metoda ARC, vybráno Obrazově založené. Minimální velikost - ARC testuje objem dat (jejich minimální velikost) vložených do ARC adresáře. Jakmile soubory v adresáři přesáhnou stanovenou velikost, je tato podmínka splněna. ARC bude testovat další podmínky před vytvořením obrazu a zápisem na disk. Tato možnost je neaktivní pokud je v záložce Obecné, v položce Metoda ARC vybráno Obrazově založené. Časová podmínka - ARC testuje tyto podmínky jednou za stanovený čas. Lze zadat testování 1x za hodinu, nebo jedenkrát za den. Dále je nutné specifikovat, kdy přesně se mají testovat podmínky. Zvolte den a hodinu v týdnu při testování 1x za den v týdnu (jednou za týden), nebo zvolte hodinu při testování jednou za hodinu (každý den). Jsou-li ve stanovený čas splněny předešlé podmínky, pokud jsou aktivovány, ARC vytvoří obraz a zapíše jej na disk. Záložka Potisk: Potisk - pokud vytvářený disk chcete potisknout, tak můžete zadat soubor pro potisk tohoto disku. Zadejte tiskový soubor *.prn nebo *.dml a zvolte jestli se bude uvedený soubor zapisovat s ostatními daty na disk nebo ne - kliknutím do políčka: Nevypalovat soubor s potiskem na disk. TIP: Potisku lze efektivně použít při vytváření disku, kdy je hlídána podmínka Existence souboru. Pokud do ARC adresáře nahrajete tiskový soubor jako poslední splnitelnou podmínku, dojde po uplynutí časových podmínek k zápisu na disk a k jeho potisku. 12

17 Záložka Nastavení Image (obrazu): Počet kopií - vložte požadovaný počet kopií. Rychlost vypalování - zvolte rychlost vypalování. Doporučujeme 32X pro CD disky a 16X pro DVD disky. Smazat po vypálení - po zápisu na disk odstraní vytvořený obraz Verifikace - po skončení vypalování se provede kontrola (porovnání) vypálených dat. Podtečení Bufferu - povolení ochrany proti podtečení vyrovnávací paměti. Odstranit data po vypálení - po zápisu na disk odstraní soubory vložené do ARC adresáře. Simulovat pálení - zvolíte simulaci vypalování. Vykoná se celá úloha - vytvoření obrazu s následným zápisem, ale bez verifikace - pokud je zapnuta. Zapisuje se velmi malým výkonem laseru, takže disk po skončení úlohy zůstane nezapsaný. Ověříte si tak, že je vše v pořádku a celá úloha projde. Vymazat přepisovatelný disk - pokud je použijete, můžete zvolit vymazání přepisovatelných disků před zápisem. Tip: Maximální rychlost zápisu není nijak omezena. ale doporučuje používat maximální rychlost vypalování 32x pro datové a hudební disky. Pro čtení hudebních CD doporučujeme max. rychlost 16x. Pro čtení datových a video CD doporučujeme používat rychlost 32x. Tato doporučení vychází ze zkušeností s kvalitou zápisu zapsaných disků a v čitelnosti takto zapsaných disků na širokém spektru čtecích a zapisovacích mechanik a CD médií. Doporučená zápisová rychlos pro DVD by měla být vždy o jeden stupeň nižší než je max. zápisová rychlost DVD disku. Záložka Další parametry: Souborový systém - můžete zvolit souborový systém podle normy ISO9660 a Joliet. Doporučujeme mít zatržené obě volby z důvodů kompatibility. Zatržení Joliet umožní zapisovat dlouhá jména souborů a českou diakritiku. Zatržení ISO9660 vloží zkrácenou tabulku názvů (klasická délka 8+3 znaky) pro čtení i v systémech, které nerozeznají dlouhé názvy souborů. Typ média - lze vybrat CD nebo DVD disk. Velikost média - lze vybrat 650 nebo 700 MB pro CD disky, 4300 MB pro DVD a 9600 pro DVD DL. Tlačítko OK - kliknutím na OK uložíte úlohu a vrátíte se zpět. Tlačítko Zrušit - kliknutím na Storno zrušíte tuto činnost bez uložení. 13

18 5.2 ARC Jsou-li všechny potřebné parametry pro ARC nastavené (podle kapitoly 5.1), je možné spustit funkci ARC kliknutím myší na ikonu ARC v panelu nástrojů (křížek přes ikonu znamená, že je ARC vypnuto), nebo v menu na Funkce -> ARC, kde se po spuštění zobrazí zatržítko před ARC. Tento stav je také indikován ve stavovém řádku NET Clienta, kde vpravo dole je zobrazen text ARC je zapnuto. Kliknutím myší na ikonu ARC vypnete běh funkce ARC (zobrazí se křížek přes ikonu, který znamená, že je ARC vypnuto), nebo v menu na Funkce -> ARC, kde se po vypnutí ARC odstraní zatržítko před ARC. Tento stav je také indikován ve stavovém řádku NET Clienta, kde je vpravo dole zobrazen text ARC je vypnuto. Správná funkce ARC také závisí na spuštění duplikátoru a programu Disc Manager. Pokud využíváte časový interval pro hlídání podmínek v ARC, je nutné mít počítač s NET Clientem a duplikátor s Disc Managerem trvale zapnutý. Také doporučujeme používat tento duplikátor v klimatizované místnosti, aby se eliminovala zvýšená teplota zejména v letních měsících. 5.3 Vytvoření obrazu z adresáře Touto funkcí lze vytvořit pouze datový CD nebo DVD disk ve formátu ISO9660 nebo ISO9660+Joliet. Kliknutím myší v menu na Funkce -> Vytvoření obrazu z adresáře se otevře dialogové okno pro výběr adresáře (viz. obrázek vpravo). Nalistujte požadovaný adresář ze kterého požadujete vytvoření obrazu a vyberte jej (klikněte na něj myší). Kliknutím na tlačítko OK přejdete k zadávání dalších parametrů pro vytváření obrazu. Kliknutím na tlačítko Zrušit ukončíte vytváření obrazu. V tomto okně (obrázek vpravo) vyberte typ disku, pro který se bude obraz vytvářet. Jsou zde dvě možnosti: CD disk - maximálně 700MB dat DVD disk - maximálně 4500 MB dat Kliknutím na tlačítko Vytvořit spustíte vytváření obrazu. Kliknutím na tlačítko Zrušit ukončíte vytváření obrazu. 14

19 Pro vytvoření obrazu je nejdříve nutné zadat místo pro jeho uložení. V otevřeném okně zvolte disk a adresář, kam bude obraz po vytvoření uložen. Je vhodné zvolit i formát uloženého obrazu. Jsou dvě možnosti uložení: *.nrg a *. iso. Kliknutím na tlačítko Uložit spustíte vytváření obrazu. Kliknutím na tlačítko Zrušit ukončíte vytváření obrazu. Při vytváření obrazu jsou jednotlivé soubory přeneseny do obrazu a ten je uložen do zvoleného místa. O celém průběhu vytváření obrazu jste průběžně informováni - je zobrazována informace kolik procent úlohy je již uděláno. Kliknutím na tlačítko Zrušit můžete ukončit vytváření obrazu. Pokud při vytváření obrazu NET Client zjistí, že vytvářený obraz je větší než disk pro který je obraz vytvářen, zruší vytváření obrazu a vydá následující hlášení (obrázek níže): Po vytvoření obrazu je vydána zpráva o úspěšnosti nebo neúspěšnosti při jeho vytváření. Obraz je vytvořen a uložen. Kliknutím na tlačítko OK ukončíte vytváření obrazu. 15

20 5.4 Vytvoření obrazu z CD/DVD Pro vytvoření obrazu z CD nebo DVD disku klikněte v Menu na Funkce -> Vytvoření obrazu z CD/DVD. Otevře se následující okno (viz. obrázky níže), kde naleznete možnosti pro nastavení pracovních podmínek pro vytvoření obrazu z CD nebo DVD disku. Zadejte název souboru - sem napište název obrazu včetně cesty (např.: Katalog_potisku.nrg), nebo klikněte na tlačítko Procházet. Procházet - kliknutím na tlačítko se zobrazí okno pro uložení obrazu Uložit jako (viz obrázek vlevo - níže). Nalistujte umístění a zadejte jméno pro ukládaný obraz. Vyberte zdrojovou mechaniku - pokud máte více mechanik vyberte tu, ze které budete načítat CD nebo DVD disk. Rychlost vypalování - zvolte rychlost vypalování. Doporučujeme 32X pro CD disky a 8X nebo 16X pro DVD disky. Typ disku - zvolte jestli čtený disk je datový nebo video disk. Počet čtení obnovení - pro problematické disky zde můžete zadat počet opakovaných čtení disku než NET Client zruší vytváření obrazu a zobrazí chybové hlášení. Doporučujeme tuto možnost nevyužívat automaticky. Uložit jako (obrázek vlevo) v tomto dialogu nalistujte umístění a zadejte jméno pro ukládaný obraz a klikněte na Uložit. Kliknutím na tlačítko Storno zrušíte vytváření obrazu z disku. Po doplnění a kontrole všech potřebných údajů pro čtení obrazů z CD nebo DVD disku klikněte na tlačítko OK. Spustí se načítání obrazu, (viz následující strana). Kliknutím na tlačítko Zrušit ukončíte vytváření obrazu. 16

21 Vytvářený obraz CD nebo DVD disku je ukládán do zvoleného místa pod zadaným názvem. O celém průběhu vytváření obrazu jste průběžně a podrobně informováni. Stav - řádek kde je graficky zobrazována informace o tom, z kolika kolik procent je již obraz vytvořen a uložen. Prováděná akce - zde se průběžně zobrazují informace o vytvářeném obrazu. Na závěr je vydána zpráva o úspěšném vytvoření obrazu, nebo je zobrazeno chybové hlášení. Kliknutím na tlačítko OK ukončíte vytváření obrazu. 5.5 Poslat servisní informace Pomocí této nabídky v Menu můžete zaslat servisní informace do střediska technické podpory fy TERRA computer systems. Budou odeslány LOGy z programu NET Client a váš popis problému. Popis problému lze napsat do příslušného okna. Log soubory obsahují všechny potřebné servisní informace užitečné při hledání příčiny vzniklého problému. Po kliknutí myší v Menu na Funkce -> Poslat servisní informace se zobrazí následující dialogové okno: Kliknutím na tlačítko Poslat odešlete log soubory, kliknutím na Zrušit ukončíte tento dialog bez odeslání mailu. Tato funkce předpokládá připojení duplikátoru do sítě internetu a nastavení NET Clienta podle kapitoly

22 6. Menu Módy Manuální mód Automatický mód - manuální vkládání úloh do okna Stav zřízení - automatické vkládání úloh do okna Stav zřízení 6.1 Manuální mód Kliknutím v Menu na Módy -> Manuální mód zvolíte manuální (ruční) vkládání úloh do okna Stav zařízení. Je nutné zajistit spuštění úlohy nebo úloh, které jsou vloženy do Seznamu úloh. V manuálním módu jednoduše kliknete myší na úlohu a stisknete levé tlačitko myši, podržíte a přetáhnete úlohu do okna Stav zařízení, kde úlohu pustíte. Úloha se začne ihned zpracovávat. Manuální mód je indikován zatržítkem v menu před položkou Manuální mód. Před vložením úlohy z okna Seznamu úloh do okna Stav zařízení je nutné být připojen alespoň k jednomu serveru. Jinak se úlohu nepodaří vložit a bude vydáno chybové hlášení. 6.2 Automatický mód Kliknutím v Menu na Módy -> Automatický mód zvolíte automatické vkládání úloh do okna Stav zařízení. Každá úloha, která bude vložena do Seznamu úloh bude automaticky přenesena do okna Stav zařízení, kde bude ihned zpracována. Je dobré mít na vědomí, že automatické vkládání je ovlivněno nastavením podle kapitoly 3.5 Nastavení. Automatický mód je indikován zatržítkem v menu před položkou Automatický mód. Před vložením úlohy do okna Seznamu úloh je nutné být připojen alespoň k jednomu serveru. Jinak se úlohu nepodaří automaticky přenést a bude vydáno chybové hlášení. 7. Menu Jazyky Anglicky Německy Česky - Texty menu anglicky - Texty menu německy - Texty menu česky Toto Menu slouží pro přepínání mezi podporovanými jazyky. V současné době to jsou: angličtina, němčina a čeština. Kliknutím myší v Menu na položku Jazyky - > [ English / Deutsch / Česky ] se aktivuje Menu ve zvoleném národním jazyce. V Menu se objeví zatržítko před zvoleným jazykem. 8. Menu Zobrazení Panel nástrojů Stavový řádek - Zobrazí nebo skryje lištu panelu nástrojů - Zobrazí nebo skryje stavový řádek 8.1 Panel nástrojů Kliknutím myší v Menu na Zobrazení -> Lišta nástrojů se skryje nebo zobrazí Lišta nástrojů. Při zobrazení Lišty nástrojů bude v Menu před položkou Panel nástrojů zatržítko. 18

23 8.2 Stavový řádek Stavový řádek - je ve spodní části otevřeného okna NET Clienta. Ve Stavovém řádku jsou zobrazeny doplňující informace o chodu programu. Kliknutím myší v Menu na Zobrazení -> Stavový řádek se skryje nebo zobrazí Stavový řádek. Při zobrazení Stavového řádku bude v Menu před položkou Stavový řádek zatržítko. 9. Menu Okna Kaskáda - Zobrazí otevřená okna kaskádovitě za sebou. Vodorovně nad sebe - Zobrazí otevřená okna nad sebou. Uspořádat ikony - Uspořádá uzavřená okna. Seznam oken - Seznam otevřených oken 9.1 Kaskáda Kliknutím myší v Menu na Okna -> Kaskáda se uspořádají otevřená okna kaskádovitě za sebou počínaje od horního levého rohu. 19

24 9.2 Vodorovně nad sebe Kliknutím myší v Menu na Okna -> Vodorovně nad sebe se uspořádají otevřená okna nad sebou. Využije se celá šířka okna NET Clienta a jednotlivá okna se na výšku rozdělí ve stejném poměru. 9.3 Uspořádat ikony Kliknutím myši v Menu na Okna -> Uspořádat ikony se uspořádají minimalizovaná okna na ploše NET Clienta. Minimalizovaná okna se přesunou na ploše NET Clienta dolů, těsně nad stavový řádek a zaplní místo zleva, viz následující obrázky: Minimalizovaná okna - neuspořádaná Minimalizovaná okna - uspořádaná 20

25 9.4 Seznam oken Kliknutím myší v Menu na položku Okna uvidíte pod čarou vypsaný seznam aktuálně otevřených oken. V případě, že máte připojeno více serverů a plocha obrazovky je nepřehledná, můžete kliknout na požadované okno, které se vám zobrazí jako aktivní nad ostatními okny. 10. Menu Nápověda Nápověda - Zobrazí nápovědu k programu NET Client Registrace - Registrace NET Clienta O programu - Zobrazí dialog o programu NET Client Nápověda V současné době je Nápověda neaktivní. Místo nápovědy využijte tento návod Registrace Po prvním spuštění NET Clienta se zobrazí dialogové okno registrace. Pokud nyní kliknete na tlačítko Demo, spustíte Disc Manager v demo módu. Demo mód je funkční po dobu třiceti dní od instalace a je omezen na použití 4 zapisovačů a tiskárny. Okno registrace se zobrazuje v Demo módu vždy při startu NET Clienta. Plný klíč, kde jsou aktivovány vámi zakoupené funkce podle vašich požadavků, obdržíte s fakturou od vašeho obchodníka. Pro vložení platného klíče nebo při změně klíče, například po přikoupení dalších funkcí klikněte myší v Menu na: Nastavení>Registrace. Otevře se dialogové okno pro registraci produktu, viz. následující obrázek: Vyplnění registračního okna uživatelem a zadání registračního klíče: Uživatel - Zde vložte jméno uživatele programu NET Client. Společnost - Zde vložte název společnosti, která zakoupila licenci k NET Clientu. Registrační klíč - Zde vložte platný registrační klíč. Registrační klíč aktivuje vámi zakoupené funkce NET Clienta (zde ARC). Kliknutím na OK potvrďte správné zadání uživatele, společnosti a registračního klíče. Kliknutím na Storno ukončíte tento dialog bez registrace Disc Manageru. 21

26 10.3 O programu Kliknutím myší v Menu na Nápověda -> O programu nebo na ikonu na liště nástrojů (obrázek vpravo) se zobrazí okno, které vás informuje o autorovi programu NET Client a o prodejní a servisní firmě v zahraničí. Stisknutím klávesy ESC nebo kliknutím myší na křížek v pravém horním rohu okna O programu toto okno uzavřete. 11. Jak udělat... V následujících kapitolách je stručně a po jednotlivých bodech popsán postup co a jak udělat. Tyto příklady postupů umožní rychlejší osvojení práce s programem NET Client. Jsou zde uvedeny tyto příklady: Jak vložit úlohu, Jak smazat úlohu, Jak upravit úlohu, Jak vytvořit úlohu pro zápis, Jak vytvořit úlohu pro tisk, Jak vytvořit úlohu pro zápis i pro tisk, Jak načíst obraz CD nebo DVD disku, Jak vytvořit obraz z adresáře a čtyři příklady použití ARC. Tyto příklady popisují jednotlivé situace a potřeby co nejjednodušeji. Samozřejmě, že lze některé části zjednodušit nebo naopak přidat další volby a možnosti, které při zpracování zadání vyvstanou Jak načíst obraz CD nebo DVD disku 1. Kliknutím na ikonu NET Client jej spustíte. 2. Vložte do vstupního zásobníku disk, ze kterého chcete získat obraz. 3. V Menu klikněte na Funkce -> Vytvoření obrazu z CD/DVD 4. V otevřeném dialogovém okně zadejte jméno a umístění (cestu) obrazu, který budete načítat. Jméno a místo můžete také zadat po kliknutí myší na tlačítko Procházet vedle okénka Zadejte jméno souboru. Potom klikněte na Uložit. 5. Kliknutím na šipku do okénka Vyberte zdrojovou mechaniku vyberte mechaniku, ve které se bude obraz načítat. 6. V okně Rychlost vypalování zvolte 32x pro datové disky nebo 8x pro audio disky. 7. Zvolte typ disku CD nebo DVD 8a. Klikněte na tlačítko OK. Duplikátor vezme disk ze vstupního zásobníku a vloží jej do zvolené mechaniky. Průběh čtení je zobrazován graficky a procentuálně v okně Stav. 8b. Pokud načítáte disk z mechaniky počítače, vložte načítaný disk do mechniky ručně. 9. V okénku Prováděná akce: můžete sledovat průběžné informace o vytvářeném obrazu. Na závěr je vydána zpráva o úspěšném vytvoření obrazu, nebo je zobrazeno chybové hlášení. 10. Po načtení obrazu disku klikněte na tlačítko OK. Nyní je v počítači nahraný obraz CD nebo DVD disku. Obraz disku je ve stejném formátu jako byl zdrojový disk. 11a. Duplikátor vezme disk z mechaniky a vloží jej do výstupního zásobníku. 11b. Pokud jste načetli disk v mechanice počítače, vyjměte jej ručně. 12. Obraz je vytvořen a uložen v místě kam jste zadali cestu podle bodu 4. TIP: Načítaný obraz neukládejte na systémový disk, nebo na disk, který je součástí systémového disku. Snížíte tím výkonnost systému. 22

27 11.2 Jak vytvořit obraz z adresáře 1. Kliknutím na ikonu NET Client jej spustíte. 2. V Menu klikněte na Funkce -> Vytvoření obrazu z adresáře 3. V otevřeném dialogovém okně Vyhledat složku nalistujte adresář (složku), ze které chcete vytvořit obraz. 4. Klikněte na OK. 5. V dalším okně, které se otevře, zvolte typ disku CD nebo DVD. 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit. 7. V nově otevřeném okně zadejte jméno obrazu a nalistujte jeho umístění. Klikněte na Uložit. 8. NET Client začne vytvářet obraz ze zvoleného adresáře. 9. Ve velkém okénku můžete sledovat průběžné informace o vytvářeném obrazu. Průběh vytváření je také zobrazován graficky a procentuálně v okně Stav. Na závěr je vydána zpráva o úspěšném vytvoření obrazu, nebo je zobrazeno chybové hlášení. 10. Po vytvoření obrazu klikněte na tlačítko OK. Nyní je v počítači uložený obraz zvoleného adresáře a je uložen v místě kam jste zadali cestu, podle bodu 7. TIP: Načítaný obraz neukládejte na systémový disk, nebo na disk, který je součástí systémového disku. Snížíte tím výkonnost systému Jak vytvořit úlohu jen pro zápis K vytvoření úlohy pro zápis musíte mít již připravený obraz podle kapitoly 11.1 nebo Vytvořený obraz by měl být ve formátu *.nrg nebo *.iso. Před vložením úlohy do okna Seznamu úloh je nutné být připojen alespoň k jednomu serveru. Jinak se úlohu nepodaří automaticky přenést a bude vydáno chybové hlášení. 1. Kliknutím na ikonu NET Client jej spustíte. 2. Klikněte na ikonu Přidat úlohu na liště nástrojů. 3. V otevřeném okně (viz. kapitola 4.1) zadejte počet kopií. 4. Zvolte rychlost vypalování (doporučujeme 32x pro CD a 8x nebo 16x pro DVD) 5. V oddílu Vypalování povolte zápis kliknutím do okénka před položkou Povolení/Zakázání - zatržítko znamená povolení. 6. V oddílu Vypalování klikněte na Procházet a v otevřeném okně nalistujte obraz pro vypalování (*.nrg nebo *.iso). 7. Povolte verifikaci - kontrolu dat po vypálení. Kliknutím do okénka před položkou Povolení/Zakázání - zatržítko znamená povolení. Doporučujeme vždy používat kontrolu dat po vypálení. 8. Používáte-li individuální řízení zásobníků, zvolte v oddíle Vstupní zásobník, který zásobník bude jako vstupní a v oddíle Výstupní zásobník zvolte který zásobník bude jako výstupní. V jiných módech jsou tyto položky neaktivní. 9. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte úlohu pro zápis Jak vytvořit úlohu jen pro potisk K vytvoření úlohy pro potisk CD nebo DVD musíte mít předem připravený tiskový soubor který má příponu *.prn. Tento tiskový soubor vytvoříte v grafickém programu který používáte. Pokud používáte grafický program Label Designer, který je součástí Disc Manageru, tak pro vytvoření tiskové úlohy můžete použít přímo soubor s grafikou z Label Designeru a nemusíte vytvářet tiskový soubor. Soubor z Label Designeru má příponu *.dml. Vzhledem k tomu, že pro vytvoření tiskového souboru (*.prn) je nutné mít připojenou tiskárnu, a předpokládá se připojená tiskárna jen k duplikátoru, tedy na vzdáleném počítači, tak je vhodné používat soubory z Label Designeru s příponou (*.dml ). Před vložením úlohy do okna Seznamu úloh je nutné být připojen alespoň k jednomu serveru. Jinak se úlohu nepodaří automaticky přenést a bude vydáno chybové hlášení. 1. Kliknutím na ikonu NET Client jej spustíte. 2. Klikněte na ikonu Přidat úlohu na liště nástrojů. 3. V otevřeném okně (viz. kapitola 4.1) zadejte počet kopií. 4. V oddílu Tisk povolte tisk kliknutím do okénka před položkou Povolení/Zakázání - zatržítko znamená povolení. 5. V oddílu Tisk klikněte na Procházet a v otevřeném okně nalistujte obraz pro vypalování (*.prn nebo *.dml). 6. Používáte-li individuální řízení zásobníků zvolte v oddíle Vstupní zásobník který zásobník bude jako vstupní a v oddíle Výstupní zásobník zvolte který zásobník bude jako výstupní. V jiných módech jsou tyto položky neaktivní. 7. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte úlohu jen pro tisk. 23

28 11.5 Jak vytvořit úlohu pro zápis i potisk K vytvoření takovéto úlohy musíte mít předem připravený obraz pro zápis (*.nrg nebo *.iso) podle kapitoly 11.1 nebo 11.2 a předem vytvořený tiskový soubor který má příponu *.prn nebo *.dml. 1. Kliknutím na ikonu NET Client jej spustíte. 2. Klikněte na ikonu Přidat úlohu na liště nástrojů. 3. V otevřeném okně (viz. kapitola 4.1), zadejte počet kopií. 4. Zvolte rychlost vypalování (doporučujeme 32x pro CD a 8x nebo 16x pro DVD) 5. V oddílu Vypalování povolte zápis kliknutím do okénka před položkou Povolení/Zakázání - zatržítko znamená povolení. 6. V oddílu Vypalování klikněte na Procházet a v otevřeném okně nalistujte obraz pro vypalování (*.nrg nebo *.iso). 7. Povolte verifikaci - kontrolu dat po vypálení. Kliknutím do okénka před položkou Povolení/Zakázání - zatržítko znamená povolení. Doporučujeme vždy používat kontrolu dat po vypálení. 8. V oddílu Tisk povolte tisk kliknutím do okénka před položkou Povolení/Zakázání - zatržítko znamená povolení. 9. V oddílu Tisk klikněte na Procházet a v otevřeném okně nalistujte obraz pro vypalování (*.prn nebo *.dml). 10. Používáte-li individuální řízení zásobníků, zvolte v oddíle Vstupní zásobník který zásobník bude jako vstupní a v oddíle Výstupní zásobník zvolte který zásobník bude jako výstupní. V jiných módech jsou tyto položky neaktivní. 9. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte úlohu pro zápis Jak spustit úlohu Spuštění úlohy záleží na zvoleném módu, viz. kapitola 6. Pokud je zvolený Automatický mód, bude každá vložená úloha ihned přenesena do serveru s duplikátorem a uvidíte její stav v okně Stav zařízení, které informuje o stavu úlohy. Pokud je zvolený Manuální mód, postupujte následovně: 1. Ke spuštění úlohy musí být vložena alespoň jedna úloha v okně Seznamu úloh. 2. Klikněte tlačítkem myši na úlohu - podržte tlačítko a přetáhněte úlohu do okna Stav zařízení, kde úlohu pustíte. 3. Úloha se začne zpracovávat ihned. Pokud je více vložených úloh, začne se úloha zpracovávat až na ní přijde řada Jak smazat úlohu Pokud potřebujete, můžete smazat úlohu v Seznamu úloh. 1. Kliknutím na úlohu, kterou chcete smazat ji označte. 2. Kliknutím na tlačítko Smazat v pravé části okna Seznamu úloh ji smažete Jak upravit úlohu U vložené úlohy do Seznamu úloh můžete upravit počet kopií a rychlost zápisu. Dále můžete změnit obraz pro zápis nebo soubor pro potisk CD/DVD disku. 1. Kliknutím myší na úlohu ji označte. 2. Klikněte na tlačítko Upravit v pravé části okna Seznam úloh. 3. Otevře se stejné okno jako při vložení nové úlohy (viz. kapitoly: 4.1, 11.3, 11.4 a 11.5) 4. Upravte úlohu podle vašich požadavků. 5. Kliknutím na tlačítko OK vložíte upravenou úlohu zpět do Seznamu úloh Jak vytvořit ARC úlohu Nejdříve je nutné definovat určitý adresář na síťovém disku. Pokud nemáte práva pro vytvoření tohoto adresáře, musíte požádat správce sítě (Network), aby vám adresář vytvořil. Dále je nutné mít nastaveny podmínky, při jejichž splnění dojde ke spuštění definované úlohy - zápisu, případně potisku CD nebo DVD disku. Při vytváření podmínek, které mají být splněny, je potřeba dobře zvážit všechny okolnosti za jakých mohou nastat a zejména jak často mohou nastat. Pro naše potřeby budeme předpokládat vytvořený tento síťový adresář: M:\ARC_files. Dále je potřeba pamatovat na to, že musí být trvale zapnutý server s duplikátorem, na kterém musí být spuštěn Disc Manager, který musí být spuštěn v síťovém módu. Také musí být zapnutý alespoň jeden počítač s NET Clientem. 24

29 ARC - hlídání přítomnosti obrazu Tato funkce hlídá ARC adresář, který prozkoumává na přítomnost obrazu. Obraz navíc může mít stanovenou podmínku minimální velikosti (podle bodu 5) nebo může mít stanovenou časovou podmínku (podle bodu 6) a nebo může být doplněn o potisk CD nebo DVD disku (podle bodu 7). Následující příklad nevyužívá podmínek podle bodu 5 až Klikněte v Menu na Funkce -> Nastavení ARC. 2. V záložce Obecné klikněte na procházet a nalistujte ARC adresář: M:\ARC_files. 3. V položce Metoda ARC zvolte Obrazově založené 4. V záložce Podmínky vepište název obrazu na který se bude čekat, např.: zaloha.nrg 5. V položce Minimální velikost zadejte nejmenší velikost obrazu kterou očekáváte. 6. Před položkou Časová podmínka odškrtněte okénko 7. V záložce Potisk nic nevyplňujte. 8. V záložce Nastavení image: - vložte požadovaný počet kopií - zvolte rychlost 32x - zatrhněte Verifikaci - zatrhněte Podtečení Bufferu - zatrhněte Odstranit data po vypálení 9. V záložce Další parametry zvolte typ média CD pro očekávaný zápis na CD disk, nebo DVD pro zápis na DVD disk. 10. Jsou-li všechny potřebné parametry pro ARC nastavené, klikněte na tlačítko OK pro uložení. 11. Spusťte funkci ARC kliknutím myší na ikonu ARC v panelu nástrojů nebo v menu na Funkce -> ARC. 12. Po splnění zadané podmínky bude obraz uložený do ARC adresáře vypálen na disk. 13. Po zápisu na disk pokračuje ARC v hlídání přítomnosti obrazu v ARC adresáři. Poznámky: Pokud v bodu 5. zadáte například 1 (tj. 1 MB), je pravděpodobné, že všechny vložené obrazy splní zadanou podmínku a obraz bude zapsán na disk. To znamená, že jakýkoliv obraz větší než 1MB bude zapsán na disk. Pokud po spuštění ARC není stanovena doplňující podmínka, hlídá se pouze latenční doba. Tj. pokud bude existovat obraz v ARC adresáři a dvě latenční doby po sobě nedojde ke změně tohoto obrazu, bude tento obraz splňovat zadané podmínky a bude zapsán na CD médium. Latenční doba - latenční doba je základní časový interval, po kterém se zkoumá splnění podmínky (nebo více podmínek). Tento časový interval se nastavuje v Menu na Funkce -> Nastavení ARC -> Obecné v položce Čas obnovy ARC - hlídání velikosti vložených souborů Tato funkce hlídá ARC adresář, který prozkoumává celkovou velikost vložených souborů. Po splnění podmínky (podle bodu 4) dojde k vytvoření obrazu z vložených souborů a obraz bude vypálen na disk. Přitom mohou být do ARC adresáře dále doplňovány soubory. Jakmile dosáhnou znovu limitní velikosti (splní podmínku), budou opět zapsány na CD nebo DVD disk. Navíc může být stanovena časová podmínka (podle bodu 5), a nebo může být stanoven potisk CD nebo DVD disku (podle bodu 6). Následující příklad nevyužívá podmínek podle bodu 5 a Klikněte v Menu na Funkce -> Nastavení ARC. 2. V záložce Obecné klikněte na procházet a nalistujte ARC adresář: M:\ARC_files. 3. V položce Metoda ARC zvolte Souborově založené 4. V položce Minimální velikost zadejte nejmenší velikost souborů, při které se zapíší na disk, například 450 MB. 5. Před položkou Časová podmínka odškrtněte okénko 6. V záložce Potisk nic nevplňujte. 7. V záložce Nastavení image: - vložte požadovaný počet kopií - zvolte rychlost 32x - zatrhněte Verifikaci - zatrhněte Podtečení Bufferu - zatrhněte Odstranit data po vypálení 8. V záložce Další parametry zvolte typ média CD pro očekávaný zápis na CD disk. 9. Jsou-li všechny potřebné parametry pro ARC nastavené, klikněte na tlačítko OK pro uložení. 10. Spusťte funkci ARC kliknutím myší na ikonu ARC v panelu nástrojů nebo v menu na Funkce -> ARC. 11. Po splnění zadané podmínky - v ARC adresáři bude více jak 450 MB souborů - budou soubory z ARC adresáře vypáleny (zapsány) na disk. 12. Soubory, které budou přesahovat limitní velikost 450 MB, nebudou vypáleny na disk a zůstanou v ARC adresáři. 13. Po doplnění ARC adresáře o další soubory budou po dosažení limitní velikosti opět soubory zapsány na disk a stále dokola, body 11 až 13, dokud bude aktivní ARC. 25

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu

NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU TAGRA.eu Postup instalace se liší podle toho, zda máte nainstalovanou starší generaci softwaru TAGRA nebo ne. 1) POKUD PŘECHÁZÍTE NA NOVOU GENERACI PROGRAMU TAGRA.eu: (pozn:

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Kompletní průvodce programem Nespalte se

Kompletní průvodce programem Nespalte se Nespalte se při vypalování CDBurnerXP 4 Potřebujete občas vypálit CD nebo DVD médium, převést hudbu anebo si vytvořit obal DVD? Pokud netrváte na profesionálních funkcích a umíte ocenit jednoduché a přehledné

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

TOUCHSCAN. Varování: Nepřipojujte nebo neodpojujte jakýkoliv testovací přístroj při zapnutém zapalování automobilu nebo při běžícím motoru.

TOUCHSCAN. Varování: Nepřipojujte nebo neodpojujte jakýkoliv testovací přístroj při zapnutém zapalování automobilu nebo při běžícím motoru. TOUCHSCAN Firma TorriaCars s.r.o Vám děkuje za zakoupení programu Touchscan a věříme, že budete s jeho používáním spokojeni. Program Touchscan je produktem americké firmy OCTech LLC a ve spolupráci s touto

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení.

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení. Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení. Program byl vyvinut ve spolupráci s Okresní pedagogicko - psychologickou poradnou v Klatovech Co oceníte: Program lze velice snadno modifikovat

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Propojení počítačů 2 počítače bez internetu Pokud potřebujeme propojit 2 počítače mezi sebou a vytvořit síť (lékař + sestra), lze je propojit kabelem

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Jak nainstalovat Avast?

Jak nainstalovat Avast? Jak nainstalovat Avast? produkty pro malé firmy a domácnosti Tento postup je určen pro produkty: Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security, Avast PREMIER. Poznámka: Některá zde zobrazení dialogová okna

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

TOUCHSCAN. Varování: Nepřipojujte nebo neodpojujte jakýkoliv testovací přístroj při zapnutém zapalování automobilu nebo při běžícím motoru.

TOUCHSCAN. Varování: Nepřipojujte nebo neodpojujte jakýkoliv testovací přístroj při zapnutém zapalování automobilu nebo při běžícím motoru. TOUCHSCAN Firma TorriaCars s.r.o Vám děkuje za zakoupení programu Touchscan a věříme, že budete s jeho používáním spokojeni. Program Touchscan je produktem americké firmy OCTech LLC a ve spolupráci s touto

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Servisní návod 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Workmonitor Katalogový list Vytvořen: 18.5.2009 Poslední aktualizace: 24.6 2014 09:20 Počet stran: 11 2014 Adresa: Strašnická 3164/1a 102 00 Praha

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service Návod na instalaci programu evito Win Service USB ANT+ je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Ing. Martin Klinger 1.6.2016 Co jsou replikace? Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více