STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX"

Transkript

1 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění infolinka:

2 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha Zbraslav RD Veselí nad Moravou

3 OBSAH 1. Oblast použití Sortiment Provádění zdiva z vápenopískových cihel SENDWIX a) Pomůcky pro zdění...12 b) Modulové rozměry...12 c) Ložná a styčná spára...15 d) Vazba zdiva...17 e) Malty pro zdění...27 f) Technologie zdění...35 g) Drážky a výklenky...53 h) Dilatace...58 i) Zahradní zídky, ploty...59 j) Materiálová potřeba Překlady Stropy Krytina OBLAST POUŽITÍ Vápenopískové cihly SENDWIX patří mezi moderní stavební materiály, které mají v dnešním stavebnictví velmi rozmanité uplatnění. Používají se pro vnitřní i obvodové zdivo, pro konstrukce nosné, dělící i výplňové. Přesné rozměry, dokonalé hrany a atraktivní barvy předurčují cihly i k vyzdívání lícového zdiva, komínů, dekoračních stěn a zídek, krbů nebo klenbových sklepů. Vysoká objemová hmotnost zaručuje vysokou pevnost cihel v tlaku a vynikající zvukově izolační vlastnosti zděných konstrukcí. Toto umožňuje navrhovat nosné stěny s minimální tloušťkou a tím se dosáhne úspory stavebních materiálů a lepší využití obestavěného prostoru. Revidovaná norma ČSN :2002 Tepelná ochrana budov neposuzuje již tepelný odpor jednotlivých stavebních částí, které jsou ve styku s vnějším prostředím nebo nevytápěnými prostory. Ukazatelem úrovně tepelně izolační kvality jednotlivých konstruk cí je jednotně součinitel prostupu tepla a celkové hodnocení energetické náročnosti stavby, pro které se nově používá veličina měrná potřeba tepla při vytápění. K dosažení co nejmenších nákladů na vytápění má rozhodující vliv co nejmenší hodnota prostupu tepla stěn, výplní stavebních otvorů, jejich velikost, členitost stavby, orientace ke světovým stranám, poloha apod. Jednovrstvé konstrukce z hlediska dalšího snižování prostupu tepla jsou již na hranici svých skutečných možností a další zvy šo vá ní tloušťky stěn je neekonomické. Optimálním příkladem použití vápenopískových cihel jsou obvo do vé vícevrstvé konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace označené obchodní značkou KMB SENDWIX. U těchto konstrukcí se vápenopískové cihly s vysokou únos ností a tepelnou akumulací používají pro vnitřní nosnou vrstvu. Vnější vrstvu tvoří tepelná izolace potřebné tloušťky opatřená vnější omítkovou vrstvou. Vápenopískové cihly lze s výhodou použít také pro zdivo, které tvoří velmi efektní vnější pohledovou vrstvu. KMB SENDWIX vychází z moderních evropských trendů ve sta vebnic tví a je prvním uceleným, certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických pa rametrech, jejichž úroveň si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Bližší informace o systému KMB SENDWIX jsou uvedeny v samostatné technické příručce a na stránkách Úkolem této příručky je přiblížit ucelený systém hrubé stavby z vápenopískových cihel a betonové krytiny od firmy KM Beta všem svým uživatelům z hlediska praktických potřeb při použití jeho jednotlivých prvků na stavbě. Příručka pro provádění 5

4 2. SORTIMENT Obr. 1 Celkový sortiment Použití výrobků KM Beta: 1) Nosné zdivo 2) Příčky 3) SENDWIX překlady 4) Izolační přizdívka 5) Lícové zdivo 6) Komínové zdivo 7) Sklepní klenbové zdivo 8) Dekorativní a soklový obklad 9) Zahradní krb 10) Okrasné oplocení 11) Betonová stříška 12) Střešní systém KM Beta 13) Vícevrstvé zdivo KMB SENDWIX - L 14) Vícevrstvé zdivo KMB SENDWIX - M (P) 6 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 7

5 Vnější a vnitřní nosné zdivo SENDWIX 16DF-LD mm SENDWIX 16DF-D THERM mm SENDWIX 6DF-LDZH mm SENDWIX 6DF-LD SENDWIX 6DF-LDZ mm mm SENDWIX 12DF-LD mm SENDWIX 12DF-LDZ mm SENDWIX 12DF-LDZH mm SENDWIX 5DF-P mm SENDWIX 5DF-LP mm SENDWIX 5DF-D mm Příčky SENDWIX 12DF-D THERM mm SENDWIX 1/2 12DF-LD mm SENDWIX 4DF-D mm SENDWIX 4DF-LD mm SENDWIX 4DF-D THERM 498x115x113 mm SENDWIX 8DF-D mm SENDWIX 8DF-LD mm SENDWIX 8DF-LP mm SENDWIX 2DF-D mm SENDWIX 2DF-LD mm 8 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 9

6 Překlady Izolační přizdívka, klenbové zdivo SENDWIX překlad 2DF mm SENDWIX překlad 6DF mm Lícová cihla VF mm Překlady, věncovky, prostupy a drážky SENDWIX překlad 8DF mm SENDWIX 2DF-U mm SENDWIX 6DF-U mm Lícové, komínové zdivo, ploty Lícová cihla NF mm Lícová cihla VF štípaná mm SENDWIX 8DF-U mm Obklady Lícová cihla NF štípaná mm SENDWIX 5DF-P štípaná mm Obkladový pásek mm Obkladový pásek mm 10 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 11

7 Plotové stříšky, hlavice Malty Stříška hladká mm Hlavice hladká mm ZM 921 Lepidlo SX ZM 920 Zdicí malta Stříška profilovaná mm Hlavice profilovaná mm ZM 907 Zdicí a spárovací malta LM 704 Lepidlo pro lepení obkladových pásků Pomocný materiál Střešní krytina Plochá nerezová kotva Dávkovač na maltu 115, 240, 290 mm KMB Beta KMB Hodonka Dávkovač na lepidlo 115, 240, 290 Přesná lžíce na lepidlo 115, 175, 240, 290 KMB Bobrovka Minijeřáb MK 300 Řezačka Vysvětlivky ke značení: obchodní název vápenopískových kvádrů SENDWIX 8DF - LD (P, U, Z, H) označení formátu děrovaný formát výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo (bez označení je určen pro zdění na maltu) hladká styčná plocha plný formát U profil zkosená pohledová hrana 12 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 13

8 3. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL SENDWIX Cihla představuje základní konstrukční prvek stavby. Díky rozměrové rozmanitosti lze řešit různé detaily dle individuálních požadavků investora obloukové stěny, nepravoúhlé arkýře, obloukové nadpraží apod. Provádění zdiva se řídí normou ČSN P ENV Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6). Výškový modul 2DF-D, 2DF-LD 5DF-P, 5DF-LP 1/2 12DF-LD 16DF-D THERM 12DF-D THERM 4DF-D THERM 4DF-D, 4DF-LD 6DF-LD, LDZ, LDZH 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP 12DF-LD, LDZ, LDZH 16DF-LD a) Pomůcky pro zdění Běžné zednické nářadí Hoblovaná lať - zednická lžíce, naběrák, vodováha, dvoumetr, zednické kladivo, gumová palička - se značkou po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu Pomůcky pro přesné lepení - dávkovač na lepidlo a přesná lžíce pro dávkování lepidla pro tloušťku zdiva 115, 240 a 290 mm Pila kotoučová ruční Kotvení příček Kladivo vrtací a sekací Frézka drážkování Řezačka Minijeřáb MK řezné kotouče - plochá nerezová kotva, hmoždínky, vruty - včetně vrtáků pro přesné vrtání otvorů, průrazů i pro elektroinstalační krabice - pro přesné frézování svislých, vodorovných a šikmých instalačních drážek - pro přesné dělení vápenopískových bloků. Řezačka je k dispozici k zapůjčení po předchozí dohodě s dopravou - KM beta a.s. - k mechanickému přenášení a ukládání zdicích prvků SENDWIX 16DF, 8DF, 4DF Výška cihly / /248 Tloušťka spáry 12 12/2 12/2 Tloušťka vrstvy Počet vrstev pro 250 mm Počet vrstev do 1 m b) Modulové rozměry Vápenopískové cihly svými rozměry celého sortimentu tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, tj. 250 mm. Díky rozměrové řadě je možné volit výšku zdiva v odstupňování již po 41 mm. Tím lze navrhnout takřka libovolné konstrukční výšky parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívek skeletů, apod. Výhoda spočívá také v homogenitě použitého materiálu z hlediska tepelně technických vlastností, pevnosti a podkladu pro omítání Zdění na maltu Obr. 2 Modulové rozměry Tenkovrstvé zdění na lepidlo 14 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 15

9 Rozměrová řada skladeb vrstev zdiva Výška zdiva Skladba vrstev C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A Výška zdiva Skladba vrstev C + B C + A C C + 2A C + B C + A C 916 3C + 2A 875 3C + B 833 3C + A 750 3C 666 2C + 2A 625 2C + B 583 2C + A 500 2C 416 1C + 2A 375 1C + B 333 1C + A 250 1C 166 2A 125 1B 83 1A c) Ložná a styčná spára Ložná spára Cihly se pokládají do rozprostřené maltové vrstvy, která ve zdivu tvoří ložnou spáru. Tloušťka ložné spáry pro vápenopískové cihly vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel. Vápenopískové kvádry a cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle toho zda se použije technologie zdění na maltu nebo tenkovrstvého zdění na lepidlo. Ložná spára zdění na lepidlo na maltu + jmenovitá výška kvádru = metrický modul Lepidlo, příp. malta, se musí nanášet tak, aby celá ložná spára byla zcela vyplněna. Pro nanášení požadované tloušťky malty firma KM Beta dodává dávkovač na maltu (obr. 3) pro tloušťky 115, 240, 290 mm, pro nanášení lepidla dávkovač na lepidlo (obr. 4) pro tloušťky 115, 240 a 290 mm nebo přesnou lžíci (obr. 5) navíc i pro tloušťku 175 mm. Délkový modul Vápenopískové cihly mají ve směru délky stěny skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm, příp. 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva délky 1 m je potřeba 4 cihel o skladebné délce 250 mm. Stěny objektů je proto nejlépe navrhovat v půdorysném modulu 125 mm. Použitím tohoto modulu již při projektování se omezí pracné upravování cihel (řezání, sekání) na stavbě. Obr. 3 Dávkovač na maltu 115, 240, 290 mm Obr. 4 Dávkovač č na lepidlo 115, 240, 290 mm Obr. 5 Přesná lžíce 115, 175, 240, 290 mm U vrstvené konstrukce z vápenopískových cihel typu KMB SENDWIX je výhoda v tom, že není nutné přihlížet na rozdílné tepelné vlastnosti malty a tuto problematiku řešit tepelně-izolační, dražší maltou na úkor statické únosnosti stěny. Stěna pak může plnit pouze statickou, akumulační a zvukově izolační funkci. Tepelně izolační funkci včetně eliminace všech případných tepelných mostů plní izolační materiál. Totéž platí i u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde se klenbovitě rozevírají svislé spáry. 16 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 17

10 Styčná spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: - zdivo s viditelně (plně) promaltovanými styčnými spárami (obr. 6) - zdivo se zazubenou styčnou spárou (pero-drážka) zcela bez promaltování (obr. 7). Tloušťka svislých styčných spár je nejčastěji 10 mm. Promaltovaná styčná spára se provádí u formátů NF, VF, 2DF-D, 2DF-LD, 5DF-P, 5DF-LP a zvláště u režného zdiva. Zdivo se zazubenou styčnou spárou (pero-drážka), se provádí zcela bez promaltování u formátů 4DF-D, 4DF-LD, 4DF-D THERM, 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP, 12DF-LD, LDZ; 12DF-D THERM, 6DF-LD, LDZ; 16DF-LD, 16DF-D THERM. Dochází k maximální úspoře zdicí malty a pracovního času. d) Vazba zdiva Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převazovat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny min. o 95 mm u formátů 4DF-D, 4DF-LD, 5DF-P, 5DF-LP. Doporučený půdorysný modul stavby mm zaručuje u těchto formátů délku převazby 125 mm. U cihel pro tradiční zdivo formátu NF, VF, 2DF-D, 2DF-LD platí zásada posunutí styčných spar v každé vrstvě o 1/2 nebo 1/4 cihly. Uvedená schémata ukazují základní řešení vazby zdiva z vápenopískových kvádrů a cihel. Obr. 6 Promaltovaná styčná spára Vnější stěna tloušťky 290 mm 5DF-P (5DF-LP) řez každá řada Obr. 7 Styčná spára bez promaltování Obr. 8 Roh vnější stěny tl Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 19

11 5DF-P, 5DF-LP řez každá 2. řada Obr. 9 Napojení vnitřní stěny tl. 290 mm Obr. 11 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm 5DF-P, 5DF-LP v 2. řadě 1/2 Obr. 10 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm Obr. 12 Roh vnější stěny na styku dvou objektů (290 a 240 mm 5DF-P, 5DF-LP) 20 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 21

12 Vnější stěna tloušťky 240 mm Obr. 13 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 240 mm Obr. 15 Roh vnější stěny tl. 240 mm Obr. 14 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115 mm Obr. 16 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm 22 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 23

13 Obr. 17 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm Obr. 19 Roh vnější stěny tl. 240 mm Obr. 18 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115 mm Obr. 20 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm 24 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 25

14 Vnitřní a vnější stěna tloušťky 175 mm DF-LD Obr. 23 Roh vnější stěny tl. 175 mm Obr. 21 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm DF-LD (D, P) 12DF-LD Obr. 24 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm DF-LD (D, P) DF-LD Obr. 22 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115 mm 26 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění Obr. 25 Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm

15 Vnitřní stěna tloušťky 115 mm e) Malty pro zdění Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Používání těchto malt má celou řadu výhod: - technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu SMS - díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití - jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost a menší nároky na plochu staveniště Při zdění z vápenopískových cihel pro systém KMB SENDWIX není nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují celkovou pevnost zdiva. Eliminace tepelných mostů je zajištěna celoplošným zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší pevností, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn. Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS KMB PROFIMIX podle účelu použití. Při použití všech SMS musí být podklad suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Obr. 26 Roh vnitřní stěny tl. 115 mm 1. ZM 921 Lepidlo SX - cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění tvarově přesných vápenopískových kvádrů SENDWIX. Zpracování a aplikace: Maltu připravíme rovnoměrným vsypáváním do doporučeného množství vody (6,5-7,0 l vody na 25 kg) za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě, do vzniku homogenní hmoty. Lepicí malta se nanese rovnoměrně na ložnou plochu zdicích prvků v tloušťce cca 4 mm. Následně se zarovná přesnou lžicí nebo zubovým hladítkem 6 6 mm pod úhlem 45. Kvádr se po položení do maltového lože stabilizuje pomocí gumové paličky. Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Umístění kvádru lze upravit ještě cca 8 minut po položení. Spáry zdiva musí být zcela vyplněny maltou a zarovnány s povrchem stěny. Obr. 27 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm Vlastnosti: potřeba vody cca 6,5-7,0 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 2 mm zpracovatelnost min. 1,5 hod. pevnost v tlaku 10 N/mm 2 spotřeba 8DF-LD; 240 mm 4,0 kg/m 2 12DF-LD; 175 mm 3,0 kg/m 2 4DF-LD; 115 mm 2,0 kg/m 2 5DF-LP; 290 mm 12,3 kg/m 2 5DF-LP; 240 mm 9,5 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 25 kg/pytel; 48 pytlů/paleta 28 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 29

16 2. ZM 920 Zdicí malta na VPC a betonové bloky - vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se zvýšenou smykovou pevností určená pro zdění a zakládání konstrukcí z vápenopískových kvádrů SENDWIX. Zpracování a aplikace: Zdicí malta se připravuje v bubnové kontinuální míchačce, případně v mísicí nádobě pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím nástavcem, smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (4,5-5,2 l vody na 40 kg). Promíchaná homogenní malta se ručně nanáší na zdivo. Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený objem. Po umístění kvádru do maltového lože se poklepem sníží ložná spára na cca 12 mm a malta vyplní téměř celou ložnou plochu. Vlastnosti: potřeba vody cca 4,5-5,2 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 12 mm zpracovatelnost cca 45 min pevnost v tlaku 20 N/mm 2 spotřeba 8DF-D; 240 mm 17,9 kg/m 2 4DF-D; 115 mm 6,9 kg/m 2 5DF-P; 290 mm 48 kg/m 2 5DF-P; 240 mm 37 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 kg/pytel 30 pytlů/paleta 3. ZM 921 Lepidlo SX Z - se zimní úpravou ZM 920 Zdicí malta Z - se zimní úpravou Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot. Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad: - zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý nejlépe krytý na paletě výrobní fólií - tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňován fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza - zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad -5 C - teplota zdění musí být 3 během dne (při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 C - za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 C) není nutno záměsovou vodu ohřívat - při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 C) musí být záměsová voda předehřátá na +30 C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku. - po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU. - při očekávaných nižších teplotách než -5 C (bez dodatečné izolace) nebo pod -10 C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět. - teplota pod +5 C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.) Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám. Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS. Pytle jsou na boční straně označeny písmenem Z. 4. ZM 907 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo pro zdění a spárování vápenopískových cihel v jedné pracovní operaci, případně k dodatečnému spárování. Zpracování a aplikace: Vápenopískové cihly se zbaví nečistot a prachu. Namíchá se zdicí a spárovací malta s vodou dle klimatických podmínek v rozmezí 0,14-0,16 l/kg suché směsi. Spáru o tloušťce 5 15 mm lze provádět dvojím způsobem: a) Spára tvořená kulatinou při zdění Na krajní strany ložné spáry se přiloží kulatina, která tvoří pohledovou spáru. Do ložné spáry se malta nanáší lžicí mezi kulatiny s přebytkem tak, aby bylo možno cihly uložit a malta nepřetékala přes spodní cihlu. Po zatuhnutí se kulatina odstraní, případné nedostatky v pohledové spáře se upraví okamžitě dospárováním. b) Spára tvořená dodatečným spárováním Malta se nanáší na cihlu lžicí v takovém množství, aby při usazování cihel další vrstvy nedocházelo k přetékání malty na spodní cihly a zároveň byla vytvořena požadovaná tloušťka spáry. Spára se vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. po vyzdění (dle klimatických podmínek). Cihly se ukládají do čerstvé malty posunem (platí pro oba uvedené postupy). Vlastnosti: potřeba vody 5,6-6,4/pytel doporučená tloušťka vrstvy 12 mm zpracovatelnost min. 2,5 hod. pevnost v tlaku 10 N/mm 2 spotřeba NF 115 mm 33,9 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 kg/pytel 30 pytlů/paleta 30 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 31

17 5. LM 704 Lepidlo flex - C2T je určeno k lepení vápenopískových obkladových pásků pro vnější i vnitřní použití. Zpracování a aplikace: Obkládání vápenopískových páskůna širokou spáru 5 15 mm: Před obkládáním se vyzrálý podklad zbaví nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,25-0,31 l/kg suché směsi. Lepidlo se nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se obklad provedl do 40 minut (při vysokých teplotách vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvého lepidla lehkým poklepem. Po vyzrání a vyschnutí lepidla se do spár nanese zdicí a spárovací malta ZM 907 nebo spárovací malta ZM 908 namíchaná dle klimatických podmínek s vodou. Spára se vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. (dle klimatických podmínek). Obkládání vápenopískových pásků na sraz: Před obkládáním se vyzrálý podklad a pásky zbaví nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,44 l/kg suché směsi. Malta se nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se obklad provedl do 30 minut (při vysokých teplotách vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvé malty lehkým poklepem. Vlastnosti: potřeba vody cca 6,25-7,75 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 10 mm zpracovatelnost min. 3,5 hod. počáteční tahová přídržnost 1,0 N/mm 2 spotřeba 4 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 25 kg/pytel 48 pytlů/paleta 6. OM 209 Podkladní spojovací můstek - používá se k úpravě povrchu vápenopískových stěn před omítáním. Zdrsňující vrstva eliminuje nasákavost podkladu, zvyšuje přídržnost následujících vrstev a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí. Zpracování a aplikace: Suchá směs se zpracuje ve vhodné nádobě rovnoměrným vsypáním do doporučeného množství vody za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchá se až do vzniku homogenní hmoty. Jako nátěr se nanáší v rovnoměrné tloušťce do 1,5 mm pomocí štětce nebo válečku. Rozmíchanou směs je nutno průběžně promíchat z důvodu zabránění sedání plniv a zachování její homogenity. Další aplikace na hmotu jsou možné po 24 hodinách. Vlastnosti: potřeba vody 15-17,5 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 0,8-1,5 mm zpracovatelnost cca 2 hod. spotřeba 1,0-2,1 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 30 kg/pytel 40 pytlů/paleta 7. TO 502 Tepelně izolační omítka - omítka zvyšující tepelný odpor konstrukce, lze aplikovat strojně i ručně. Zpracování a aplikace: Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá vhodným typem míchače v homogenní hmotu. Omítka se nanese do požadované tloušťky a stáhne do roviny omítkářskou latí. Po dostatečném zatuhnutí omítky (min. 12 hod.) se povrch omítky celoplošně zdrsní mřížkovou škrabkou nebo kovovou latí. Celková doba zrání omítky před aplikací jednovrstvé omítky JM 303 je závislá na její tloušťce a vnějších podmínkách a činí dní. Vlastnosti: potřeba vody l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 30 mm zpracovatelnost min. 1,5 hod. spotřeba při tl. omítky 10 mm 8,24 l/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 l/pytel 40 pytlů/paleta 8. JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová pro vnitřní omítání stěn z vápenopískových materiálů. Zpracování a aplikace: Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN ). Povrch stěny se opatří podkladním spojovacím můstkem OM 209. Omítka dodávaná v pytlích se zpracovává omítacím strojem nebo se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové, kontinuální příp. jiné míchačce (vhodné je i míchání rychloběžným míchadlem). Na velmi rovné podklady se omítka nanáší nerezovým hladítkem - vrstva max. 5 mm. Při tloušťce omítky 5 8 mm se doporučuje omítku nanášet nerezovým zubovým hladítkem o výšce zubu 6 10 mm. Po lehkém zavadnutí se nanáší mezi vytvořené drážky další malta rovným nerezovým hladítkem. Ve vrstvě 8 12 mm se nanáší klasicky jako jádrová omítka. Po zavadnutí se celá plocha za současného zkrápění vodou zahladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu (nátěr, dekorativní omítka) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. Minimální doba zrání se počítá 1 mm / 1 den. V zimním období (listopad-březen) se malta zpracovává podle zvláštního předpisu, jeho dodržování musí být zaznamenáno ve stavebním deníku. 32 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 33

18 Vlastnosti: potřeba vody 9,2-11,2 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 10 mm zpracovatelnost min. 4 hod. spotřeba při tl. omítky 10 mm cca 13 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 kg/pytel 30 pytlů/paleta 9. LM 711 Lepidlo univerzál pro vnitřní stěrkování stěn z vápenopískových materiálů Zpracování a aplikace: Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN ). Povrch stěny se před stěrkováním opatří vhodným penetračním nátěrem. Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,8-7,8 l vody na 25 kg). Na povrch vápenopískových stěn ošetřených vhodnou penetrací se nanese lepidlo v předepsané tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina a překryje se slabou vrstvou lepidla. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Následným přestěrkováním dojde k dokonalému vyrovnání povrchu. Vlastnosti: potřeba vody 6,8-7,8 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 4-6 mm zpracovatelnost min. 2 hod. spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4,3 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 25 kg/pytel 48 pytlů/paleta 10. JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek a jiných podkladů ve vnitřním prostředí. Zpracování a aplikace: Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (7,5-8,4 l / 30 kg). Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem v předepsané tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění vodou vyhladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky. Vlastnosti: potřeba vody 7,5-8,42 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 3 mm zpracovatelnost min. 3 hod. spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4,0 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 30 kg/pytel 40 pytlů/paleta 11. JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová určena k provádění povrchových úprav na všechny druhy podkladních jádrových omítek a jiných podkladů ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí namáhaném vyšší vlhkostí. Zpracování a aplikace: Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,6-7,8 l / 30 kg). Podklad z jádrové omítky se musí vždy předem navhlčit vodou. Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem v předepsané tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění vodou vyhladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky. Vlastnosti: potřeba vody 6,6-7,8 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy max. 3 mm zpracovatelnost min. 3 hod. spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4,1 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 30 kg/pytel 40 pytlů/paleta 12. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech. Zpracování a aplikace: Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,75-7,5 l / 25 kg). Lepení na podklad: Při ručním zpracování se nanáší na polystyren po obvodě desky a na ploše uvnitř se vytvoří 3 terčíky tak, aby po přilepení na podklad byla vytvořena plocha pokrytá cca 40-45%. Při lepení minerální vaty se nanáší lepidlo zubovým hladítkem (výška zubu mm) celoplošně. Stěrkování: Na povrch izolačních desek se nanese lepidlo v předepsané tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina a překryje se slabou vrstvou lepidla. Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Následným přestěrkováním dojde k dokonalému vyrovnání povrchu. Při lepení tepelného izolantu a stěrkování armovací tkaniny je nutné dodržovat technologické postupy pro konkrétní zateplovací 34 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 35

19 kontaktní systém. Vlastnosti: potřeba vody 6,75-7,5 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 4-6 mm zpracovatelnost min. 2 hod. spotřeba při tl. omítky 3 mm cca 4 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 25 kg/pytel 48 pytlů/paleta f) Technologie zdění Vápenopískové kvádry a cihly mají díky specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného broušení použít pro technologii tenkovrstvého zdění. Cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle zvolené technologie zdění viz. Kap. 3 str. 12. Výhody tenkovrstvého zdění nižší cenové náklady nižší pracnost úspora malty (manipulace, zpracování) snížení technologické vlhkosti ve zdivu minimalizace vzniku prasklin v omítkách a místech spár Příprava před uložením první vrstvy cihel Pro kontrolu výškového a délkového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou lať, na kterou si udělejte značky po 250 mm (125 mm). Délka latě musí odpovídat projekto vané výšce hotové zdi. Při maltovém i tenkovrstvém zdění musí být první zakládací řada vždy uložena do maltového lože (ZM 920 Zdicí malta) Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Zakládání stavby SENDWIX - THERM Vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn. SENDWIX 16DF-D THERM SENDWIX 12DF-D THERM SENDWIX 4DF-D THERM 36 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 37

20 Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby. SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm 2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla, plynosilikátu apod. Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4%, u pasivních domů až o 6%. Katal. číslo SENDWIX THERM Tloušťka stěny Původní řešení - obvodová stěna bez přerušení tepelného mostu Podsklepená budova - SENDWIX P Rozměr Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM Základ u nepodsklepené budovy - SENDWIX M Množství na paletě (ks) DF-D x240x DF-D x175x DF-D x115x Katal. číslo Hmotnost (kg/ks) , , ,4 Pevnost (N/mm 2 ) Tepelná vodivost W/(m.K) Objemová hmotnost (kg/ks) 20 0, Nové řešení - přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM Podsklepená budova - SENDWIX P 1) K výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit nebo zapůjčit. Alternativou zakládání s využitím této soupravy je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku Obr. 28 a vodováhy. Výchozí bod je nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů,vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu. Přibližně dva metry od první zakládací soupravy umístěte druhou mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať. Obr. 29 2) Připravte si zdicí maltu ZM 920. Maltu aplikujte do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy. Maltu rozprostírejte nejlépe po celé délce ohraničené zakládacími soupravami. Latí strhávávejte maltu do krajů. 3) První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2DF-LD (písmeno L v názvu cihly označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy Obr. 30 a napnutých provázků. Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo ZM lepidlo SX v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby uvedené na obalu (viz doba zpracovatelnosti). Obr. 31 4) Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky. 38 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 39

21 Obr. 32 lžící. 5) Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2DF-LD a poté přiložte vápenopískový prvek KMB SENDWIX 8DF-LD. Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel, proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou Obr. 36 Pro rychlé a rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé zdicí malty lze použít dávkovač na lepidlo s nastavitelnou tloušťkou vrstvy lepidla (obr. 36) nebo přesnou lžící (obr. 37) při tenkovrstvém zdění lepidlem ZM 921. Oba přípravky firma dodává v šířkách 115, 240 a 290 mm a přesnou lžíci také 175 mm. 6) Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero-drážka se nemaltují. Každý blok 8DF-LD má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání. Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera Obr. 33 pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX. Obr. 37 Zaslepovací víčka Pro zaslepení otvorů v cihelných blocích 12DF-LD a 6DF-LD se používají Zaslepovací víčka (položka 8.12 ceníku SENDWIX). Zaslepení se používá v případě betonáže věnce, aby beton nezatekl do svislých otvorů v cihelných blocích. Obr. 34 7) Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla. 8) Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady. Každá následující řada je realizována obdobně. Pro dozdívání rohů, ukončení napojení, apod. lze použít cihly menšího formátu. Při použití formátu 16DF je poloviční modul 8DF. Pro formát 8DF se použije poloviční modul 2 2DF nebo 1/4, 1/2, 3/4 8DF. Pro přesné dělení vápenopískových bloků lze použít řezačku (obr. 38), která je k dispozici k zapůjčení po předchozí dohodě s dopravou KM Beta a.s. Pro formát 12DF je poloviční modul 6DF. Obr. 35 Obr Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 41

22 Pro vazby zdiva v šikmých rozích je nezbytné cihly řezat. Lze použít stolní okružní pilu nebo ruční elektrickou ko tou čovou pilu. Minijeřáb MK 300 Je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích prvků SENDWIX 4DF, 8DF, 16DF současně, a překladů přímo na staveništi. Je dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity práce. Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechani smus na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce může odejmout. 5,2-6,7 m 5,0 m 2,1 m 6,2 m Technické parametry: Nosnost/vyložení: 300 kg / 5,00 m 400 kg / 4,00 m 500 kg / 3,00 m u teleskopického stožáru o 50 kg méně Výška zdění: 3,75 / 5,25 m Rychlost zdvihu: 9 / 1,5 m/min. Napětí: 400 V / 50 Hz Hmotnost bez zátěže: 1000 kg Šířka: 1,9 m Výška háku: 4,5 m/6,0 m Pohon pojezdu: 400 V / 50 Hz; 0,55 kw Břemenové kleště H21: pro rozteč děr 125 a 250 mm, nosnost 300 kg Zdění s minijeřábem Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF a 4DF manipulovat přímo z palety a osazovat ve zdivu. Abychom dosáhli optimálních časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby palety kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě, uspořádány tak, aby mezi nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny na stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost a zajistit podepření stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m 2 plochy zdi se vyzdí dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se podstatně sníží tělesné zatížení pracovníka. Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce. První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je její přesné položení. První vrstva je totiž současně i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném i příčném směru. 42 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 43

23 Manipulace s břemenovými kleštěmi H21 Zdění s minijeřábem MK SENDWIX 8DF (4DF) 1 SENDWIX 16DF Pracovní připravenost pro zdění s minijeřábem MK SENDWIX 16DF 44 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 45

24 Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX Zásady platí pro akustické stěny z vápenopískových kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP, které se využívají jako zvukově izolační stěny, a to i v jiných zdicích systémech. Výrobek Toušťka stěny Stěna s omítkou vážená neprůzvučnost Rw (db) 8DF-LP DF-LP DF-LP R w - vážená stavební neprůzvučnost R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w=r w -k; k= 2 db Zdění z vápenopískových kvádrů Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí cementovou maltu min. M10, pokud neurčí projektant z důvodů zvýšených požadavků na únosnost zdiva jinak. Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno ZM lepidlo SX. Pro dodržení optimální výšky spáry a celoplošného nanesení lepidla doporučujeme použít přesnou lžíci 240 nebo 290 mm, podle tloušťky zdiva. Při použití kvádrů 8DF-LP se styčná spára nemaltuje, kvádry se nasouvají shora dolů systémem pero drážka. Podmínkou pro dosažení deklarovaných hodnot vzduchové neprůzvučnosti se musí svislá manipulační kapsa vyplnit ZM 907 Zdicí a spárovací maltou, popř. maltou nebo betonem s minimální objemovou hmotností = 1600 kg/m 3. Poloviční délkový modul kvádrů pro převazbu jednotlivých řad se získá řezáním diamantovou pilou. U těchto formátů se maltuje i styčná spára. Při použití kvádrů 5DF-LP se lepidlo nanáší na ložnou i styčnou spáru. Montážní zásady a) je potřeba dbát na řádné utěsnění spár mezi akustickou stěnou a sousední konstrukcí, spojení musí být dostatečně pevné b) instalační potrubí a instalační vedení se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášelo do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí c) dodržet předepsané omítky a jejich tloušťky d) použití předepsaných kvádrů (8DF-LP, 5DF-LP s řádným pro vázáním), malty a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi e) plošné promaltování ložných spár a u formátů 5DF a 2DF i styčných spár f) v akustických stavebních konstrukcích nesmí být použity poškozené nebo silně popraskané cihly g) elektrické zásuvky by na protilehlých površích stěny neměly být umístěny proti sobě, ale střídavě h) instalační rozvody by měly být vedeny pokud možno pouze z jedné strany i) vodovody a plynovody nemají být vedeny vedle sebe ani křížem Řešení vnitřních omítek rohů mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností Po vyzdění stěn a začištění přetoků ve spárách se postupuje následovně: a) penetrace rohu - penetrační nátěr b) LM 711 Lepidlo univerzál + sklovláknitá tkanina R 135 s přesahem koutu mm c) OM 209 Podkladní spojovací můstek d) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová v tloušťce 10 mm (po dvou krocích ā 4-5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX). Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP tl. 240 mm Po vyzdění stěn a začištění přetoků se postupuje následovně: a) celoplošné nanesení polymercementového OM 209 Podkladního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem na obě strany stěny. b) na jednu stranu stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová v tloušťce 10 mm (po dvou krocích ā 4-5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX). c) na druhou stranu stěny se nanese TO 502 Tepelně izolační omítka, jako vrchní zpevňující vrstva omítky se použije JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová (aplikace omítek viz. technické listy KMB PROFIMIX). Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 5DF-LP tl. 290 mm Po vyplnění případných dutin a začištění přetoků se postupuje následovně: a) celoplošné nanesení polymercementového OM 209 Podkladního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem na obě strany stěny. b) na obě strany stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová v tloušťce 10 mm (po dvou krocích ā 4-5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX). 8DF-LP AKU tloušťka zdiva 240 mm JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová Vnitřní omítka OM 209 Podkladní spojovací můstek Nosné zdivo tloušťka spotřeba na m kg 0,8-1,5 1,0-2,1 kg 8DF-LP AKU ks ZM 921 Lepidlo SX - 4 kg Malta na vyplnění kapes - 20 N/mm 2 CP 101 Cementový potěr - 36,5 kg OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg Vnější omítka TO 502 Tepelně izolační omítka 18 22,5 l JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová 3 4,1 kg 46 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 47

25 5DF-LP tloušťka zdiva 240 mm JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement. Vnitřní omítka OM 209 Podkladní spojovací můstek Nosné zdivo Vnější omítka tloušťka spotřeba na m kg 0,8-1,5 1,0-2,1 kg 5DF-LP ks ZM 921 Lepidlo SX - 4 kg OM 209 Podkladní spojovací můstek 0,8-1,5 1,0-2,1 kg TO 502 Tepelně izolační omítka 18 22,5 l JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová 3 4,1 kg 5DF-LP tloušťka zdiva 290 mm JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement. Vnitřní omítka OM 209 Podkladní spojovací můstek Nosné zdivo Vnější omítka tloušťka spotřeba na m kg 0,8-1,5 1,0-2,1 kg 5DF-LP ks ZM 921 Lepidlo SX - 4 kg OM 209 Podkladní spojovací můstek JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement. 0,8-1,5 1,0-2,1 kg kg Napojení koutu mezi stěnami s rozdílnou objemovou hmotností Použití rohového profilu (typ. označení LK Box - flexibilní roh, plastový s perforací) SENDWIX 8DF-LP AKU (tl. 240 mm) SENDWIX 8DF-LP AKU (tl. 240 mm) 48 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 49

26 Zdění příček První vrstvu příčkových cihel vložte do cca 12 mm tlustého maltového lože. Tím dojde i ke srovnání případných nerovností v podkladu a zajistí se tím modulová výška příčky. Obr. 39 Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou shodné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování příčky na obvodovou zeď cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k obvodové stěně. V každé druhé spáře příčku zavažte do obvodové stěny. Při propojování příček na nosnou zeď na tupo, cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé dru hé ložné spáře provést ukotvení příčky v místě napojení stěn plo chou nerezovou kotvou, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty lož né spáry a svis lou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmož din ky k nosné stěně (obr. 40). Obr. 40 Uchycení plochých kotev do stěny můžeme také realizovat přímo při zdění této stěny vkládáním kotev do ložných spár v místě budoucího napojení příčky (obr. 41). 50 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 51

27 Zdění vnější vrstvy obvodové vrstvené stěny lícové zdivo Základním principem zdění vrstvených stěn, zejména však ve vrstvě lícové, je vždy měřit polohově i výškově. Vnitřní stěna musí být v modulovém rastru k vnější lícové stěně z vápenopískových cihel a to hlavně ve vztahu k otvorům a pilířům ve fasádě. Vnější lícová stěna je zpravidla uložena na základové kon struk ci. U rekonstrukcí, kde není dostatečně široký základ, je možné stěnu uložit na základový práh, kotvený do nosné stěny. Hlavní zásady pro zdění lícového zdiva u obvodové vrstvené stěny: Provede se rozměření a osazení závěsných konzol nad otvory, příp. uložených prahů. Vnější vrstva obvodové vrstvené stěny není nikdy přitížena svislým zatížením od stropů, ale musí spolehlivě přenášet účinky vlastní tíhy, tlak či sání od větru a veškeré účinky teplotních a vlhkostních změn. Vnitřní a vnější stěna musí být spojena ne re zo vý mi stěnovými sponami, které musí přenášet výše uvedené za tí že ní a při zajištění interakce obou vrstev umožnit i dilataci vněj ší ho pláště tak, aby v něm nedocházelo k vzniku trhlin. Do výšky jedné vrstvy tepelné izolace se navrtají otvory pro kotevní spony. Otvory se volí cca ve výšce ložních spar. Do otvorů se naklepou hmoždinky s trnem, na které se nasune (napíchne) tepelná izolace (obr. 42). Izolace se přichytí plastovým kroužkem příchytkou izolace s okapničkou (obr. 43). Obr. 41 Dveřní zárubeň vyrovnejte pomocí klínů, zafixujte šikmými latěmi a uprostřed výšky rozepřete. Příčky se do zárubně napojují pomocí malty nebo vypěnovanou izolační hmotou. Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Obr. 42 Kombinovaná příchytka izolace s okapničkou Obr Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 53

28 Stěny musí být kotveny dle obr. 44. Počet spon 5 ks/m 2, okolí otvorů, podél nároží a dilatačních spar jsou 3 ks/bm. Jednotlivé kotevní spony se pomocí zatloukacího a ohý ba cí ho přípravku ohnou v ložné spáře pohledového zdiva (50 mm ve spáře + 25 mm ohyb). Musí být oboustranně obaleny maltou (obr. 46). přípravek k zatloukání a ohýbání spona včetně hmoždinky Obr. 46 Spáry zdiva vnější vrstvy musí být zcela zaplněné maltou bez zbytečných převisů a zbytečného zamazání vnějšího líce maltou. Obr. 44 Vrstva tepelné izolace se osazuje vždy s malým předstihem před vlastním zděním lícové vrstvy. U provětrávané skladby při kladení první vrstvy lícových cihel se nesmí opomenout provedení příslušných větracích otvorů podle projektu. Jsou nejčastěji tvořeny prázdnými styčnými spárami mezi lícovými cihlami spodní řady. U větších ploch vnějšího zdiva musí být provedena ho ri zon tál ní a vertikální dilatace. Rozmístění a provedení dilatačních spar určí projektant. Ložné spáry musí být vodorovné, svislé spáry nad sebou. Současné spárování se provádí směrem odspodu nahoru, jak malta postupně tuhne (obr. 47). Vhodný tvar spár lícového zdiva při: současném dodatečném spárování spárování Obr. 47 Obr. 45 Podle zásad se pokračuje s vyzdíváním dalších řad. Řešení detailů v nadpraží stavebních otvorů musí být detailně řešeno v projektu. Možnosti řešení překladů jsou uvedeny v ka pi to le Překlady. Základním předpokladem pro dobrou funkci a vzhled fasády z vápenopískových cihel je použití správné malty pro lícové zdivo a precizní provedení spar. Firma KM Beta dodává speciální su chou maltovou směs, univerzální pro zdění a současné spárování (Kap. e). g) Drážky a výklenky Pro rozvody elektro a zdravotechniky je nutné ve zdivu pro vá dět různé drážky a výklenky. U zdiva z vápenopískových cihel vzhledem k vysoké pevnosti je to zvláště obtížné. 54 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 55

29 Všeobecně Drážky a výklenky se nemají připustit, je-li hloubka drážky větší než polovina tloušťky obvodového žebra zdicího prvku, pokud není únosnost stěny posouzena výpočtem DF 250 Drážky a výklenky nemají snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce vestavěnými do stěny ani prvky z vyztuženého zdiva, pokud toto není výslovně povoleno projektantem. 2DF přířez 5DF 290 U dutinových stěn se má provedení drážek a výklenků posuzovat odděleně pro každou vrstvu stěny. Obr. 50 Svislá drážka 250/175 mm z formátů 5DF a 2DF Řešení drážek a výklenků: 1. Řešit hlavní rozvody již v projektu soustředěním do izo lačních šachet, dodatečné přizdění hlavních stupaček falešný komín DF Využitím vápenopískových U profilů pro vytvoření větších svislých drážek. Vytvořit drážky již při zdění (obr. 48) /2 4DF 8DF Obr. 51 Svislá drážka 250/120 mm z formátů 8DF, 4DF a 2DF 4. Pro přesné a jednoduché provádění svislých, vo do rov ných a šikmých instalačních drážek je nejvhodnější drážkovací fréza (obr. 52, 53) a vrtačka s trubkovým vrtákem pro elektroinstalač ní krabice (obr. 54). Obr. 48 Svislá drážka z vápenopískových U profilů 3. Vytvořením větších svislých drážek pomocí formátů 8DF, 2DF (obr. 49). Obr. 49 Svislá drážka z formátu 8DF a 2DF Obr. 52 Řezání svislé instalační drážky 56 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 57

30 Svislé drážky a výklenky Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v ta bul ce 1. Redukce svislého zatížení, smykové nebo ohybové únosnosti vyplývající z použití svislých drážek by se neměla uvažovat v případě, kdy rozměry drážek nepřesáhnou meze uvedené v tabulce 1. Přitom se do hloubky drážky nebo výklenku započítává tloušťka jakéhokoli otvoru, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen. Jestliže se uvedené meze překročí, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. Tabulka 1 Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu Obr. 53 Řezání vodorovné instalační drážky Obr. 54 Vrtání otvoru pro elektroinstalační krabice Pro vedení elektroinstalací je možno použít podomítkové vodiče. Tloušťka stěny Dodatečně prováděné drážky a výklenky Maximální hloubka Maximální šířka Vyzdívané drážky a výklenky Maximální šířka Minimální zbytková tloušťka stěny > Poznámky: 1. Maximální hloubka drážky nebo výklenku zahrnuje hloubku jakéhokoli otvoru, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen 2. U dodatečně prováděných svislých drážek dosahujících nad úrovní stropu nejvýše do jedné třetiny výšky podlaží je dovolena hloubka až 80 mm a šířka až 120 mm v případě, že tloušťka stěny je 225 mm a větší 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo drážkou a výklenkem nebo otvorem nemá být menší než 225 mm 4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky, které jsou situovány na téže straně nebo opačných stranách stěny, nemá být menší než dvojnásobek šířky výklenku, který je ze dvou výklenků širší 5. Celková šířka drážek a výklenků nemá přesáhnut 0,13 násobek délky stěny Obr. 55 Vedení instalací v odlehčovacím otvoru Vodorovné a šikmé drážky Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží a jejich celková hloubka, do níž se započítává hloubka jakéhokoliv otvoru, který byl při vytváření drážky zasažen, má být menší než největší přípustný rozměr uvedený v tabulce 2. Jestliže se uvedené meze překročí, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. 5. U formátu 12DF lze také pro vedení instalací využít odlehčovacích otvorů při dodržení převazby na 1/2 cihly (obr. 55). 58 Stavební systém SENDWIX Příručka pro provádění 59

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200.

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Strešní krytina ceník VÝROBKU platný od..20 Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 Maltové smesi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA..2

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

Technická p íru ka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka: 800 150 200

Technická p íru ka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka: 800 150 200 Technická p íru ka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí prvky SENDWIX 1.7 1.1-1.3 2.1, 2.2 1.6 1.4, 1.5 2.3, 2.4 3.10-3.18 5.1 5.2 3.1-3.9 4.1-4.4 4.5 4.13 4.14 6.1-6.4 4.9-4.12

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 w w w. k m b e t a. c z

Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 w w w. k m b e t a. c z Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 www.kmbeta.cz Moravská Sahara, tomu říkám materiál! Takzvaná Moravská Sahara je jihomoravská lokalita s výskytem velmi kvalitního jemného křemičitého

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM

Podklad pro provádění systému POROTHERM Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. Moderní systém broušených cihel na DVD Videosekvence technologie zdění broušených cihel POROTHERM CB na DVD 2008 nabízí společnost

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX střešní krytina sendvičové zdivo STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 DPS Pelhřimov RD Bruntál BD Plzeň RD Velké Popovice Sídlo fi rmy, Praha Zbraslav STAVEBNÍ

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... Požadavky na maximální vlhkost pórobetonového zdiva...

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Autoři: Ing. Antonín Horský a kolektiv Technická podpora: Ing. Michaela Smutná Zpracoval: Petr Tham Podklad pro provádění

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Maltové směsi

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Maltové směsi Střešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy CENÍK VÝROBKŮ platný od 1.1.2013 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Maltové směsi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

Pracovní postup zdění

Pracovní postup zdění Pracovní postup zdění Lepení Lepení obvodového a nosného zdiva Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Na

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS OBSAH TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ VAPIS KS-QUADRO, KS-QUADRO E Strana 3 VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY PRO TENKOVRSTVOU MALTU Strana 6 VÁPENOPÍSKOVÉ

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Montážní návod pro POHLEDOVÉ MATERIÁLY DLAŽBY Z KLINKEROVÝCH PRVKŮ, ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL, OBKLADŮ Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ

Montážní návod pro POHLEDOVÉ MATERIÁLY DLAŽBY Z KLINKEROVÝCH PRVKŮ, ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL, OBKLADŮ Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ Montážní návod pro POHLEDOVÉ MATERIÁLY DLAŽBY Z KLINKEROVÝCH PRVKŮ, ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL, OBKLADŮ Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ Kolektiv pracovníků Atelieru DEK Leden 2013 Obsah 1 PROVÁDĚNÍ DLAŽBY

Více

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Přehled omítek a stěrek Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Popis tenkovrstvá sádrová stěrka s hlazeným

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG Betong 10 Betong 15 Průběžná Rohová Průběžná Rohová POPIS : Skořepinové tvárnice BETONG jsou vyráběny z betonu na stacionárním vibrolisu. Složení betonu: čistý drcený dolomitický

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více