DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVRS01 Kamera Full-HD 1080P"

Transkript

1 DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout kameru 4 Režimy kamery (nahrávání videa a fotografování) 5 Přehrávání videa a fotografií 7 Připojení počítače 8 Hlavní nabídka nastavení 8 Chybová hlášení a restart kamery 15 Technické parametry 16 Pohled na kameru a ovládací prvky Přední LED dioda oznamující stav kamery (modrá / červená) Tlačítko VYPÍNAČ / VOLBA REŽIMU (MODE) / DOLŮ Horní LED dioda oznamující stav kamery (červená) Tlačítko NAHORU Tlačítko SPOUŠŤ fotoaparátu (kamery) / VYBRAT LCD displej Mikrofon 1

2 Konektor HDMI (kabel není součástí balení) Zdířka pro vložení Micro-SD karty (karta není součástí balení) Konektor USB Spodní LED dioda oznamující stav kamery (červená) Závit ¼ pro stativ Reproduktor akustická signalizace Kryt prostoru pro baterie LCD displej Na LCD displeji jsou zobrazeny následující údaje o stavu kamery: 1 Režim kamery / FOV (Field of View zorné pole) 2 Rozlišení / FPS (Počet snímků za sekundu) 3 Počítadlo záznamů apod 4 Stav baterie 5 Čas 6 Nastavení časového intervalu 7 Nastavení záznamů 2

3 Zobrazení režimů a stavu kamery Přehrávání záznamů bude automaticky zahájeno po připojení displeje Před prvním použitím Před prvním použitím kamery proveďte následující: 1 Vložte paměťovou kartu typu Micro-SD, Micro-SDHC, nebo Micro-SDXC Je doporučeno využívat paměťové karty rychlosti Class 6 a vyšší 2 Do kamery vložte baterii 3 Nabijte baterii s využitím přiloženého USB kabelu, který připojte do USB konektoru počítače nebo do USB nabíječky Pokud bude na displeji zobrazen symbol s dotazem, zda si přejete zapnout kameru, toto zobrazení ignorujte Kamera se automaticky vypne za 10 sekund Zobrazení průběhu nabíjení: Během nabíjení bliká červená LED dioda, po dokončení nabíjení bude tato dioda stále svítit Nabíjení trvá dvě až tři hodiny Kameru lze spustit a využívat i pokud není baterie zcela nabita 4 Formátování SD karty: před prvním použitím nové SD karty je vhodné provést její formátování bližší informace naleznete v kapitole Hlavní nabídka nastavení (System Settings) 3

4 Výchozí nastavení kamery Kamera bude spuštěna v následujícím výchozím nastavení: Rozlišení videa: 1080P, 30 snímků za sekundu Rozlišení fotografií 5 megapixelů (MP) Záznam rychlé sekvence fotografií Záznam pomalé sekvence fotografií 5 fotografií za sekundu interval 3 sekundy Možnosti nastavení rozlišení a dalších parametrů záznamu videa a fotografií lze nalézt v kapitole Hlavní nabídka nastavení (System Settings) Zapnout a vypnout kameru Zapnout kameru Kameru zapnete stisknutím tlačítka MODE po dobu jedné sekundy, což bude potvrzeno bliknutím LED diody a akustickým signálem Po zapnutí je kamera připravena v pohotovostním režimu Vypnout kameru Kameru vypnete stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund, což bude potvrzeno dvěma akustickými signály Kamera se také může vypnout automaticky v následujících situacích: 1 Dojde k vybití baterie 2 Paměťová SD karta je zcela zaplněna 3 Není provedena žádná operace po delší dobu Tip: Při zobrazení hlavní nabídky nastavení (System Setting) nebo v režimu přehrávání prostřednictvím HDMI nebo AV-OUT nelze vypnout kameru dlouhým stisknutím tlačítka MODE 4

5 Režimy kamery (nahrávání videa a fotografování) Přehled režimů Kamera nabízí několik režimů záznamu fotografií a videa Mezi těmito režimy lze přepínat krátkým stisknutím tlačítka MODE záznamu změní následovně: Každým stisknutím se režim VIDEO Nahrávání videa PHOTO Fotografování (jednotlivé snímky) PHOTO BURST Rychlá sekvence snímků TIME LAPSE Pomalá sekvence snímků SYSTEM SETTING Hlavní nabídka nastavení PLAYBACK Přehrávání záznamů tato nabídka bude zobrazena pouze po připojení displeje prostřednictvím video-výstupu (HDMI) Tip: Režim záznamu rychlé sekvence snímků je vhodný například k záznamu rychle se pohybujících předmětů Režim nahrávání videa Pokud si přejete nahrávat video, nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu video, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim videa prostřednictvím tlačítka MODE Zahájení nahrávání Nahrávání zahájíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ, což bude potvrzeno jedním akustickým signálem a červená LED dioda začne blikat Ukončení nahrávání Nahrávání ukončíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ, což bude potvrzeno třemi akustickými signály a červená LED dioda třikrát rychle blikne Poznámky k nahrávání Kamera se automaticky vypne, pokud dojde k vybití baterie nebo vyčerpání paměťové kapacity SD karty 5

6 Režim fotografování (jednotlivé snímky) Pokud si přejete fotografovat jednotlivé snímky, nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu fotografování, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim fotografování prostřednictvím tlačítka MODE Pořízení fotografie Pořízení snímku provedete krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ potvrzeno bliknutím červené LED diody a třemi akustickými signály, což bude Možnosti nastavení rozlišení a dalších parametrů naleznete v příslušné kapitole nastavení Režim rychlé sekvence fotografií V režimu rychlé sekvence fotografií (Photo Burst) umožňuje kamera záznam tří nebo pěti fotografií za sekundu Nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu fotografování rychlé sekvence, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim fotografování prostřednictvím tlačítka MODE Fotografování rychlé sekvence Fotografování rychlé sekvence zahájíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ bude potvrzeno blikáním červené LED diody a akustickými signály, což Režim pomalé sekvence fotografií V režimu pomalé sekvence fotografií (Time Lapse) umožňuje kamera záznam fotografií v intervalu 3, 5, 10, 30, nebo 60 sekund Nejprve zkontrolujte, zda je kamera připravena v režimu fotografování pomalé sekvence, což je oznámeno zobrazením příslušného symbolu na displeji Pokud je nastaven jiný režim, zvolte režim fotografování prostřednictvím tlačítka MODE Fotografování pomalé sekvence Fotografování pomalé sekvence zahájíte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Na displeji bude zobrazen čas do pořízení další fotografie a s každou fotografií zazní 6

7 akustická signalizace a blikne červená LED dioda Ukončení fotografování pomalé sekvence Fotografování pomalé sekvence ukončíte opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ což bude potvrzeno třemi bliknutími červené LED diody a akustickými signály, Přehrávání videa a fotografií Kamera umožňuje přímé přehrávání uložených video-záznamů a fotografií na displeji, který je připojen prostřednictvím konektorů HDMI nebo AV-OUT Kamera se automaticky přepne do režimu přehrávání, pokud je připojen displej a kamera je spuštěna Přehrávání na TV/HDTV Přehrávání video záznamů a Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim přehrávání b Tlačítkem SPOUŠŤ potvrďte volbu režimu přehrávání videa c Tlačítky MODE a lze vybrat požadovaný záznam k přehrávání d Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zahájíte přehrávání zvoleného videa e Opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ přehrávání ukončíte f Stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund se vrátíte k náhledu fotografií Zobrazení fotografií a Stisknutím tlačítka MODE b Tlačítkem SPOUŠŤ c Tlačítky MODE d zvolte režim zobrazení fotografií potvrďte volbu režimu zobrazení fotografií a lze vybrat požadovanou fotografii ke zobrazení e Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zahájíte přehrávání fotografií ve formě prezentace od dané fotografie Opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zobrazení ukončíte f Stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund se vrátíte k přehrávání videa 7

8 Připojení počítače Uložené video-záznamy a fotografie lze také snadno zobrazit prostřednictví připojeného počítače Po připojení počítače USB kabelem bude na displeji kamery zobrazen symbol Stisknutím tlačítka MODE potvrzeno zobrazením symbolu kameru zapnete, což bude na displeji a můžete začít prohlížet záznamy na počítači Tip: Při připojení kamery k počítači bude automaticky probíhat nabíjení baterie kamery Pokud potřebujete zajistit rychlé nabíjení, lze kameru vypnout stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund Hlavní nabídka nastavení Vstup do nabídky nastavení: 1 Zkontrolujte, zda je kamera v režimu zobrazení nabídky nastavení, což je potvrzeno zobrazením symbolu na displeji Pokud tento symbol není zobrazen, proveďte jeho výběr prostřednictvím tlačítka MODE 2 Potvrďte výběr režimu nastavení tlačítkem SPOUŠŤ 3 Prostřednictvím tlačítek MODE and nastavení 4 Opětovným stisknutím tlačítka SPOUŠŤ lze procházet jednotlivé položky potvrdíte výběr zvolené položky 5 Nabídku nastavení ukončíte stisknutím tlačítka MODE po dobu dvou sekund Druhou možností je zvolit položku EXIT a potvrdit její výběr tlačítkem SPOUŠŤ 8

9 Nastavení videa: rozlišení, FPS, FOV Kamera umožňuje nastavit základní parametry video záznamu: RESOLUTION rozlišení, FPS počet snímků za sekundu, FOV zorné pole Nastavení lze provést následujícím způsobem: 1 Potvrďte výběr této nabídky nastavení stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 2 Jednotlivé položky nabídky přepínáte prostřednictvím tlačítka MODE 3 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Tlačítky MODE a zvolíte požadovanou položku lze následně procházet jednotlivé možnosti nastavení dané položky, svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ 5 Pokud si přejete provést více změn, opakujte bod 4 6 Nabídku ukončíte výběrem položky EXIT a potvrzením tlačítkem SPOUŠŤ Nastavení NTSC FPS PAL FPS Zorné Rozlišení Doporučení 1920 x 1080 Doporučeno pro záznam ve (16:9) vysokém rozlišení, využití pole 1080P30 30 sn/sek 25 sn/sek střední stativu 720P30 WVGAP60 30 sn/sek 30 sn/sek 25 sn/sek 25 sn/sek široké 1280x720 Záznam s využitím i bez využití (16:9) stativu široko- 848x480 Malé nároky na paměťovou úhlé (16:9) kapacitu Nastavení rozlišení fotografií Kamera v režimu fotoaparát umožňuje záznam snímků v rozlišení 12MP, 8MP a 5MP Provedené nastavení bude využito pro jednotlivé fotografie i záznam fotografických sekvencí v rychlém i pomalém režimu Jednotlivé položky nastavení lze procházet prostřednictvím tlačítka MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ 12MP 8MP 4032 x 3024 širokoúhlé 3264 x 2448 širokoúhlé 5MP 2592 x 1944 širokoúhlé (Výchozí nastavení) 9

10 Nastavení režimu rychlé sekvence fotografií Jednotlivé položky nastavení lze procházet prostřednictvím tlačítka MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ Kamera v tomto režimu nabízí následující rychlosti záznamu fotografií: 5 fotografií za 1 sekundu (Výchozí nastavení) 3 fotografie za 1 sekundu Nastavení režimu pomalé sekvence fotografií Jednotlivé položky nastavení lze procházet prostřednictvím tlačítka MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ Kamera v tomto režimu nabízí záznam fotografií v intervalu 3, 5, 10, 30, nebo 60 sekund Výchozí nastavení jsou 3 sekundy Další nastavení záznamu (CAPTURE SETTING) V hlavní nabídce nastavení zvolte prostřednictvím tlačítka MODE položku CAPTURE SETTING s svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Význam jednotlivých položek v této nabídce je následující: 1 Orientace kamery (UP) Pokud je kamera umístěna (orientována) obráceně ( hlavou dolů ) a vy si přejte záznam ve standardním zobrazení, lze provést programové otočení záznamu v této nabídce Nastavení bude platné pro video i fotografie Kamera je orientována normálně (Výchozí nastavení) Kamera je orientována obráceně ( hlavou dolů ) 2 Vysoký dynamický rozsah (HDR) Záznam fotografií v režimu Vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range HDR) představuje fotografickou techniku, při které jsou pořízeny fotografie s různými expozičními časy Tyto fotografie jsou následně přeloženy, což nabízí vytvoření realističtějšího nebo dramatického vzhledu Focení v tomto režimu nabízí vyšší dynamický rozsah, než jakého je kamera schopna dosáhnout vyfocením jednoho 10

11 snímku Tento režim je ve výchozím nastavení spuštěn (ON), lze jej vypnout výběrem položky OFF 3 Nahrávání jednoho záznamu ve smyčce (Loop Video) Kamera umožňuje nahrávání jednoho video záznamu ve smyčce, kdy bude jeden záznam o nastavené délce vždy přehráván novým, dokud nestisknete tlačítko SPOUŠŤ Kamera nabízí následující režimy nahrávání ve smyčce: OFF Vypnuto (Výchozí nastavení) 2min video Kamera nahrává záznam o délce 2 minut Po uplynutí těchto 2 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým 5min video Kamera nahrává záznam o délce 5 minut Po uplynutí těchto 5 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým 10min video 4 Kamera nahrává záznam o délce 10 minut Po uplynutí těchto 10 minut bude daný záznam přepsán záznamem novým Frekvence (60 Hz) Výchozí nastavení frekvence (FLICKER) je 60 Hz, lze také nastavit 50 Hz 5 Ukončit nabídku (EXIT) Výběrem položky EXIT a potvrzením tlačítkem SPOUŠŤ ukončíte nabídku dalšího nastavení záznamu (CAPTURE SETTING) Nastavení kamery (SET UP) Nabídku nastavení kamery (SET UP) zobrazíte následovně: 1 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zvolíte nabídku nastavení 2 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku SET UP 3 Potvrďte výběr stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Tlačítky MODE a lze přepínat mezi jednotlivými položkami nastavení 5 Tlačítkem SPOUŠŤ potvrďte výběr požadované položky 6 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo 11

12 zvolte položku EXIT a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Automatické zahájení nahrávání po spuštění (1-BUTTON) Kamera nabízí režim automatického spuštění nahrávání nebo fotografování v režimu pomalé sekvence po spuštění kamery Tento režim je ve výchozím nastavení vypnut (OFF), lze jej zapnout výběrem položky ON Režim 1-BUTTON zahájíte následovně: 1 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 2 Prostřednictvím tlačítka MODE vstoupíte do nabídky nastavení zvolte položku SET UP 3 Potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Prostřednictvím tlačítka MODE 5 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 6 Tlačítkem MODE zvolte položku 1-BUTTON zvolte tuto položku k nastavení lze přepínat mezi jednotlivými režimy 7 Volbu požadovaného režimu potvrďte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 8 Nabídku lze opustit stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo zvolte položku EXIT a svou volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ Jakmile příště zapnete kameru, bude zahájeno nahrávání resp fotografování ve zvoleném režimu Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka MODE po dobu 2 sekund Ukončení režimu automatického zahájení nahrávání 1 Zapněte kameru 2 Stiskněte a držte tlačítko SPOUŠŤ, dokud se na displeji kamery neobjeví 1-BUTTON OFF 3 Potvrďte volbu stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Tlačítkem MODE zvolte nastavení OFF 5 Potvrďte výběr tlačítkem SPOUŠŤ 6 Nabídku lze opustit stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo zvolte položku EXIT a svou volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 12

13 Využití v automobilu (CAR MODE) Kamera umožňuje využití jako černá skříňka, která zaznamenává průběh jízdy Ve výchozím nastavení je tento režim vypnut (OFF), lze jej zapnout výběrem položky ON Zobrazení údajů během nahrávání (OSD) Ve výchozím nastavení zobrazuje kamera během nahrávání údaj o aktuálním záznamu Pokud si přejete tuto funkci vypnout, změňte nastavení položky OSD na OFF LED diody oznamující stav kamery (LED) Kamera je vybavena třemi LED diodami, které udávají její stav Ve výchozím nastavení jsou všechny tyto LED diody aktivní Pokud si přejete změnit počet aktivním LED diod, proveďte příslušné nastavení pod položkou LED Akustická signalizace Akustická signalizace je ve výchozím nastavení zapnuta Lze ji vypnout změnou této položky na OFF Automatické vypnutí (OFF) Kamera umožňuje automatické vypnuté po uplynutí nastavené doby nečinnosti (180, 60, nebo 300 sekund) Ve výchozím nastavení bude kamera vypnuta po uplynutí 180 sekund Další možností je nastavení MANUAL, kdy lze kameu vypnout pouze manuálně Obnovit výchozí nastavení (DEFAUT SETTING) Pokud si přejete obnovit tovární nastavení kamery, potvrďte výběr položky DEFAULT SETTING stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 13

14 Aktuální datum a čas (00/00/00 00:00) Aby byl u uložených záznamů a fotografií uveden správný čas pořízení, je zapotřebí nastavit aktuální datum a čas v kameře Postupujte následujícím způsobem: 1 Stisknutím tlačítka SPOUŠŤ zvolte nabídku nastavení 2 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku SET UP 3 Potvrďte výběr stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 4 Prostřednictvím tlačítka MODE zvolte položku 00/00/00 00:00 5 Tlačítkem SPOUŠŤ zvolte podnabídku Měsíc/Den/Rok/Čas (Month/Day/Year/Time), přičemž je zvýrazněno nastavení měsíce (MM) 6 Tlačítkem zvolte aktuální měsíc (1 až 12) 7 Tlačítkem MODE lze přepínat mezi zvýrazněním jednotlivých položek Měsíc/Den/Rok/Čas 8 Tlačítkem SPOUŠŤ potvrďte výběr 9 Další položku zvolíte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ 10 Opakováním kroků 6, 7 a 8 nastavte celý aktuální datum a čas 11 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka SPOUŠŤ po dobu 2 sekund, nebo výběrem položky EXIT a její potvrzení tlačítkem SPOUŠŤ Upozornění: Pokud bude vyjmuta baterie z kamery po delší dobu, dojde k vymazání nastaveného času Ukončit nabídku nastavení (EXIT) Výběrem položky EXIT a jejím potvrzením tlačítkem SPOUŠŤ nabídku a vrátíte se do nabídky předchozí (vyšší) opustíte aktuální Vymazat soubory záznamy V nabídce nastavení lze prostřednictvím tlačítka MODE zvolit položku (symbol odpadkového koše), ve které lze provést vymazání uložených záznamů Svou volbu potvrďte tlačítkem SPOUŠŤ 14

15 V nabídce lze provést následující: CANCEL Návrat do předchozí nabídky LAST Vymazat poslední záznam FIRST Vymazat první záznam ALL/FORMAT Formátovat SD kartu vymazání všech uložených záznamů Ukončit nabídku (EXIT) Pokud si přejete ukončit aktuální nabídku nastavení, stiskněte tlačítko SPOUŠŤ po dobu 2 sekund Chybová hlášení a restart kamery Zprávy o stavu SD karty a kamery NO SD Není vložena paměťová SD karta SD FULL SD karta je zcela zaplněna SD ERROR Nelze provést zápis na danou SD kartu zkuste provést formátování dané SD karty, nebo vložit novou SD kartu LOW BAT Baterie je téměř vybitá nabijte baterii Restart kamery Pokud kamera přestane reagovat, zkuste provést restart následujícím způsobem: 1 Stiskněte tlačítko MODE po dobu 10 sekund, čímž dojde k vypnutí LCD displeje Následně kameru opětovně zapněte 2 Pokud výše uvedený postup nepomůže, vyjměte baterii a opětovně ji vložte do kamery 15

16 Technické parametry Rozlišení fotografií Rozlišení videa 12M 4032 x M 2592 x 1944 Výchozí nastavení 1920 x 1080P 30 sn/sek Výchozí nastavení 848 x 480P 30 sn/sek 8M 3264 x x 720P 30 sn/sek Čočka F/28 f = 2,5mm zorné pole 142 Formát souborů Signalizace provozu Kapacita baterie Příkon Doba nahrávání Nabíječka Doba nabíjení USB konektor HDMI konektor Paměťová karta Video formát: H264(avc1), MOV/ Formát fotografií: JPEG Akustická signalizace, LED dioda 3, 7 V / 1080 mah 1,6 W cca 120 minut DC 5 V / 1 A 2 až 3 hodiny Zabudovaný konektor USB20 Zabudovaný HDMI konektor Micro SD karta (rychlost Class 6 nebo vyšší) Kapacita paměťové karty 1GB - 32GB Odolnost proti vodě IPX8 (60 m pod vodou po dobu 3 hodin ve vodotěsném pouzdře) 80 g 62 x 42 x 40 mm Hmotnost Rozměry 16

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Paměťová karta...3 Ovládací prvky

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk Obsah Vlastnosti 2 Obsah balení 2 Funkce 3 Používání kamery 4 Připojení kamery k PC 5 Uchycení kamery 6 Specifikace 7 1 1. Vlastnosti Nahrávání

Více

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS SJCAM SJ5000+ tlačítko OK / zapnutí a vypnutí nahrávání zapnutí a vypnutí kamery / přepínač módů tlačítko WiFi čočka tlačítka listování reproduktor zdířka pro mikrosd

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

BDVR 01 Full HD kamera do auta

BDVR 01 Full HD kamera do auta BDVR 01 Full HD kamera do auta Předmluva: Představujeme Vám nový typ multifunkčního hi-tech produktu, který v sobě integruje Full HD kameru, fotografování a TF paměťové zařízení. Obsahuje HDMI výstup (High

Více

Sportovní kamera FULL HD, WiFi

Sportovní kamera FULL HD, WiFi Sportovní kamera FULL HD, WiFi Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Bohaté příslušenství Podpora WI-FI www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1.) Nahrávání/Foto 2.) Mikrofon

Více

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa... 1 Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...6 Nastavení USB možností...8 Práce s obrázky...9 Instalace Softwaru...10

Více

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR 198 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY Děkujeme Vám za zakoupení DVR kamery od naší společnosti. Přečtěte pečlivě před použitím návod. Začínáme používat videokameru v autě. Zapnutí / vypnutí

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ 4,3 DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO DPV43HD-M

NÁVOD NA POUŽITÍ 4,3 DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO DPV43HD-M NÁVOD NA POUŽITÍ 4,3 DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO DPV43HD-M 1 VENKOVNÍ JEDNOTKA 1. Čočka snímací kamery a IR LED pro noční vidění 2. Pohybový senzor 3. Tlačítko dveřního zvonku VNITŘNÍ JEDNOTKA 1. Tlačítko

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Mobridge. Rozhraní umožňující připojit Bluetooth zařízení k řídící jednotce vozidel, která jsou vybavena optickou sběrnicí MOST. Uživatelská příručka

Mobridge. Rozhraní umožňující připojit Bluetooth zařízení k řídící jednotce vozidel, která jsou vybavena optickou sběrnicí MOST. Uživatelská příručka Mobridge Rozhraní umožňující připojit Bluetooth zařízení k řídící jednotce vozidel, která jsou vybavena optickou sběrnicí MOST Uživatelská příručka Úvodní slovo Rozhraní Mobridge představuje nejnovější

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

Secutron UltraLife kamera v PIR čidle - výdrž 30 dní

Secutron UltraLife kamera v PIR čidle - výdrž 30 dní Secutron UltraLife kamera v PIR čidle - výdrž 30 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Šikovně skrytá kamera Detekce pohybu z PIR čidla www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu www.spyobchod.cz

Více

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách Návod k použití Hlavní výhody produktu: Vzhledem k výkonu malá velikost Wifi HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. USB konektor 2. Baterie

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Operativní HD kamera černá skříňka" SmartCam 1296P(GPS)

Operativní HD kamera černá skříňka SmartCam 1296P(GPS) Návod k použití Hütermann Operativní HD kamera černá skříňka" SmartCam 1296P(GPS) Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky Hütermann. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení.

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek 2 Vypínač Pouţijte soupravu hands-free pro volání nebo poslech hudby. Stiskněte a podrţte několik sekund

Více

RUČNÍ SCANNER. Uživatelský Manuál

RUČNÍ SCANNER. Uživatelský Manuál RUČNÍ SCANNER Uživatelský Manuál 1. Hlavní vlastnosti Barevné skenování do JPG/PDF Výběr rozlišení 900/600/300 dpi Ukládání souboru JPG/PDF přímo na paměťovou kartu mikrosd Podporované paměťové karty mikrosd

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta

Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Seezus RX270 - FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1) IR přísvit 2) Reproduktor 3) Vstup GPS 4) HDMI konektor 5)

Více

EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení.

EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení. EUROSTER Q7TXRXGW -uživatelský manuál strana 1 EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení. PROVOZNÍ POKYNY Před použitím přístroje důkladně pročtěte

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

mi-mr01wifi CarPhone Smartphone Mirroring: Rozhraní pro připojení a zrcadlení displeje chytrého mobilního telefonu

mi-mr01wifi CarPhone Smartphone Mirroring: Rozhraní pro připojení a zrcadlení displeje chytrého mobilního telefonu mi-mr01wifi CarPhone Smartphone Mirroring: Rozhraní pro připojení a zrcadlení displeje chytrého mobilního telefonu Uživatelská příručka Obsah Funkce systému... 2 Technické specifikace... 2 Obsah balení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Návod k použití Manta Compressor Supreme

Návod k použití Manta Compressor Supreme Návod k použití Manta Compressor Supreme 1. Připojení 1. Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu 2. Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu 3. Ujistěte se, že Váš

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

OVERMAX OV CAM-01 KAMERA DO AUTA. Návod k použití

OVERMAX OV CAM-01 KAMERA DO AUTA. Návod k použití OVERMAX OV CAM-01 KAMERA DO AUTA Návod k použití 1 Děkujeme, že jste od naší firmy zakoupili přenosnou KAMERU DO AUTA. Než ji začnete používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, aby jste

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Jednoduché ovládání MMS www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 1.1 Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Egreat i5 Pocket PC s Windows 10

Egreat i5 Pocket PC s Windows 10 Egreat i5 Pocket PC s Windows 10 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Egreat i5 Pocket PC s OS Windows 10 Egreat i5 Pocket PC je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 Návod k použití CZ 1 Stručný návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu 2 kanálového spínače aktoru s pokročilou možností programování

Více

CDV-72BE domácí videotelefon

CDV-72BE domácí videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Zvukový modul HLM - 380

Zvukový modul HLM - 380 Zvukový modul HLM - 380 Technická dokumentace Firmware 9U EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2009 Obsah 1.1. Bezpečnostní pokyny...3 1.2. Instalace modulu...3 1.2.1. Základní

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové

Více

Kapesní meteostanice. Obj. č.: 86 02 48 1. ÚVOD

Kapesní meteostanice. Obj. č.: 86 02 48 1. ÚVOD 1. ÚVOD Děkujeme Vám za nákup přenosné meteorologické stanice. Tato meteorologická stanice je vybavena senzory pro měření a zobrazení následujících venkovních podmínek: předpověď změn počasí, relativní

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Stolní hodiny s projekcí WT480

Stolní hodiny s projekcí WT480 Stolní hodiny s projekcí WT480 Instalace: Pro nejlepší kvalitu signálu hodin a rádia umístěte radiobudík do blízkosti okna a daleko od kovových předmětů, AC/DC adaptérů a jiných zdrojů rušení. Zapojte

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Záznamník teploty s displejem Návod k použití

Záznamník teploty s displejem Návod k použití LOGGER S0110E Záznamník teploty s displejem Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty S0110E Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Verze 2 nově obsahuje následující nové funkce. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku dodanou se strojem PR-650 (která obsahuje

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více