1 Seznámení. Kapitola 1: Seznámení 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Seznámení. Kapitola 1: Seznámení 7"

Transkript

1 Kapitola 1: Seznámení 7 Microsoft Office 365 ProPlus Použití PowerPointu Prezentace Barvy motivu Rozložení snímku Předloha snímku Motiv 1 Seznámení PowerPoint 2016 je program určený především pro tvorbu a promítání prezentací. Je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Je lokalizován do češtiny. Aktivní studenti VŠE mohou kancelářský balík Microsoft Office 365 ProPlus získat zdarma pro studijní účely stažením instalačního programu z Office Tento kancelářský balík obsahuje kromě PowerPointu také Word, Excel, OneNote, Outlook, Access a Publisher. Aktivní studenti VŠE v Praze mohou tento kancelářský balík nainstalovat a provozovat až na pěti zařízeních. Podmínkou provozování je, že zařízení bude minimálně jednou za měsíc připojeno k internetu, aby program mohl ověřit, že uživatel je stále aktivním studentem VŠE v Praze. Ověření se provádí automaticky bez aktivní účasti uživatele. Prezentační program umožňuje připravovat prezentace, které můžeme: promítat dataprojektorem na stěnu či plátno nebo zobrazovat na televizi, panelu apod., vytisknout formou podkladů k prezentaci, publikovat elektronicky formou vystavení na webu, zasláním elektronickou poštou apod. Program PowerPoint můžeme kromě přípravy prezentací použít také například pro tvorbu diplomů a podobných dokumentů, v nichž menší množství textu a grafické objekty chceme pohodlně rozmístit na jedné stránce. Prezentace se skládá z jednotlivých snímků. Snímek se skládá z dílčích objektů: textů, tabulek, grafů, obrázkových seznamů SmartArt, obrázků, klipartů, videoklipů a dalších. PowerPoint podporuje jednotný vzhled prezentace, více prezentací či dokonce dokumentů z více programů kancelářského balíku: V prezentacích můžeme využívat předdefinované barvy motivu. Barvy motivu jsou sady 12 barev, které se v prezentaci používají pro formátování textů, pozadí i grafických objektů. Kromě předdefinovaných sad můžeme vytvořit vlastní barevné sady. Barevné sady jsou společné pro programy Office. Rozmístění objektů na snímku je definováno pomocí rozložení snímku. Objekty jsou zastoupeny na snímku zástupnými symboly, zastupují text (nadpisy, seznamy) či jiný obsah (tabulky, grafy, obrázky, kliparty, videoklipy). PowerPoint nabízí předdefinovaná rozložení, další vlastní můžeme definovat v zobrazení předlohy snímku. Kromě zástupných symbolů obsahuje rozložení: grafiku pozadí, např. obrázek, který se má zobrazit na všech snímcích daného rozložení, výplň pozadí, zápatí. Předloha snímku je především zásobárnou různých rozložení snímku. Předloha snímku dále obsahuje výběr barevné sady, definici použitého písma, efekty (stíny, odrazy, záře, deformace apod.). V prezentaci může být obsaženo více předloh, které mohou být aplikovány na různé snímky. Předlohu snímku, barvy motivu, písmo a další výchozí nastavení vzhledu prezentace lze uložit formou motivu. V PowerPointu jsou připraveny výchozí motivy, motivy lze také najít na internetu, další můžeme vytvořit a dosáhnout tak např. jednotného 16 Ve webovém rozhraní Office 365 pro přihlášení klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko vpravo nahoře), vybereme NASTAVENÍ SLUŽEB OFFICE, v nastavení vybereme Software, zvolíme verzi a klikneme do tlačítka Instalovat.

2 Kapitola 1: Seznámení 8 Šablona Animace Přechod Vlastní prezentace Zvuk Firma Encián vzhledu firemních dokumentů. Stejné motivy jako v PowerPointu se nám nabídnou ve Wordu, Excelu a při editaci elektronické zprávy v Outlooku. Změnou motivu nezměníme obsah prezentace, pouze její vzhled. PowerPoint umožňuje vytvořit zásobárnu výchozích obsahů prezentací. Když prezentaci uložíme jako šablonu, můžeme ji později otevírat bez rizika přepsání novým obsahem. PowerPoint nabízí některé předdefinované šablony. Promítání prezentace je možné oživit efekty: Jednotlivé objekty se mohou objevovat na snímku postupně díky animacím. Animace mohou být prováděny po klepnutí myší či automaticky po nastavené době. PowerPoint nabízí řadu animačních efektů. Také přechod mezi snímky může být doprovázen vizuálním i akustickým efektem výběrem přechodového efektu. Pro složitější prezentace lze definovat různé pořadí vybraných snímků formou vlastní prezentace. Ve všech verzích prezentace lze zvolené snímky skrýt. Prezentace lze doprovodit zvukovým komentářem a časovat promítání jednotlivých snímků. Použití prezentačního programu budeme demonstrovat na přípravě prezentace firmy Encián, kterou bude její ředitel Petr Novák představovat na akci uvedení nového software na trh. Fiktivní firma Encián vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance zejména pro malé a střední podniky. Jedná se o 6 programů (Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI). Firma má 20 zaměstnanců, v čele firmy je ředitel Petr Novák, ve firmě je kromě ředitelství (ředitel a sekretářka) 5 oddělení (konzultace, reklama, distribuce, analýza, programování). Po spuštění PowerPointu se zobrazí úvodní obrazovka, v níž klikneme na dlaždici Prázdná prezentace, připraví se nová prázdná prezentace (viz Xobr. 1-1X). OBR. 1-1: ÚVODNÍ OBRAZOVKA POWERPOINTU

3 Kapitola 1: Seznámení 9 Okno PowerPointu Panel nástrojů Rychlý přístup Titulkový pruh Možnosti zobrazení pásu karet Pás karet Skupiny příkazů PowerPoint 2016 využívá uživatelské rozhraní Microsoft Office FluentFF. Tlačítka pro ovládání PowerPointu jsou rozmístěna na kartách. Popišme nejdříve úvodní obrazovku: Vlevo nahoře je panel nástrojů Rychlý přístup, který obsahuje základní příkazy na trvale zobrazených tlačítkách. Po instalaci PowerPointu je to tlačítko Uložit, tlačítko Zpět, tlačítko Opakovat a tlačítko pro spuštění prezentace od začátku. Na konci panelu nástrojů Rychlý přístup je tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Klepnutím do tlačítka se zobrazí nabídka: Nejprve jsou nabídnuty časté příkazy, které lze zařadit do panelu nástrojů Rychlý přístup (Nový, Otevřít,...). Příkazem DALŠÍ PŘÍKAZY otevřeme okno Možnosti aplikace PowerPoint, v kartě Panel nástrojů rychlý přístup je možné ze seznamu vlevo vybrat libovolný příkaz PowerPointu a kliknutím do tlačítka Přidat ho přidat na panel nástrojů rychlý přístup V ostatních kartách okna jsou další možnosti nastavení PowerPointu. Volbou ZOBRAZIT POD PÁSMEM KARET můžeme panel nástrojů Rychlý přístup zobrazit pod pásem karet. V titulkovém pruhu okna je název otevřené prezentace. Dosud jsme ji neuložili, proto je zde výchozí název Prezentace1. Za názvem prezentace je název aplikace PowerPoint. Na konci titulkového pruhu je tlačítko Možnosti zobrazení pásu karet. Kliknutím na něj zobrazíme nabídku, z níž vybíráme, jak bude zobrazen pás karet: AUTOMATICKY SKRÝVAT PÁS KARET znamená, že nebude zobrazen ani pás karet ani titulkový pruh, v prvním řádku obrazovky je zobrazeno tlačítko se třemi tečkami, kliknutím na něj se zobrazí pás karet. Prezentace je zobrazena v celé ploše okna. ZOBRAZIT KARTY znamená, že bude zobrazen titulkový pruh a pod ním řádek s názvy karet. Tlačítka na kartách se zobrazí až po kliknutí na název karty. ZOBRAZIT KARTY A PŘÍKAZY (viz obr. 1-1) zobrazí nejen názvy, ale i tlačítka na kartách. Prezentace je při tomto nastavení zobrazena v nejmenší části okna. Vpravo nahoře jsou tlačítka pro práci s okny ve Windows (Minimalizovat, Maximalizovat/Obnovit, Zavřít). Pod titulkovým pruhem je zobrazen pás karet s příkazy pro program PowerPoint. Příkazy jsou rozděleny do karet. Standardní karty (DOMŮ, VLOŽENÍ, NÁVRH, PŘECHODY, ANIMACE, PREZENTACE, REVIZE, ZOBRAZENÍ) se zobrazují stále. Při úpravách některých objektů se zobrazují tzv. kontextové karty (např. při úpravách tabulky se zobrazují karty NÁSTROJE TABULKY, NÁVRH a ROZLOŽENÍ). Příkazy v kartách jsou pro přehlednost rozděleny do skupin. Názvy skupin jsou uvedeny v spodní části karty (např. v kartě DOMŮ skupiny SCHRÁNKA, SNÍMKY, PÍSMO, ODSTAVEC, KRESLENÍ, ÚPRAVY). Pokud je v pásu karet dost místa (záleží na nastavení rozlišení obrazovky a na šíři okna), jsou u příkazových tlačítek jejich názvy. Naopak pokud je v kartě místa málo, může být místo celé skupiny zobrazeno jen jedno tlačítko, tlačítka skupiny se zobrazí kliknutím do tlačítka. Vzhled karty se může se změnou velikost okna měnit. Nemění se však zařazení tlačítek do skupin. Řada tlačítek zastupuje nabídku, která se vyklopí kliknutím do tlačítka. Zastupování nabídky je vyznačeno na konci tlačítka ikonou nabídky (trojúhelníkem). Některá tlačítka jsou rozdělena na dvě části (např. Barva písma ve skupině PÍSMO) kliknutím do tlačítka zadáme naposledy použité nastavení tlačítka (např. naposledy vybranou barvu písma), kliknutím do ikony nabídky zobrazíme další varianty (např. výběr jiné

4 Kapitola 1: Seznámení 10 Spouštění dialogového okna Řekněte mi, co chcete udělat barvy), z nichž jednu můžeme vybrat a zároveň tak nastavit tlačítko pro další použití 17. Některé skupiny příkazů zastupují řadu příkazů, které lze přehledně zobrazit v dialogovém okně. Toto dialogové okno zobrazíme kliknutím do spouštěče dialogového okna v pravém dolním rohu skupiny (např. pro skupinu PÍSMO v kartě DOMŮ). Vedle názvů karet vpravo je pole s nápisem Řekněte mi, co chcete udělat. Pole slouží pro vyhledání příkazů nebo zobrazení nápovědy. Stačí na něj kliknout a napsat, co hledáme. Např. po zapsání slova motiv se zobrazí příkaz pro zobrazení galerie, barev a efektů motivů, odkaz na okno Možnosti aplikace PowerPoint s možností volit Motiv Office a odkaz na nápovědu k Office (viz obr. 1-2). OBR. 1-2: NABÍDKA ŘEKNĚTE MI, CO CHCETE UDĚLAT Přihlášení Dělící příčky Stavový řádek Režimy zobrazení Vpravo vedle názvů karet najdeme uživatelské jméno nebo tlačítko Přihlásit se. Přihlásit se můžeme uživatelským jménem a heslem z Office 365 nebo pomocí účtu Microsoft, který využijeme například k přístupu k soukromému cloudovému úložišti OneDrive. Díky přihlášení budeme mít k dispozici stejné uživatelské nastavení na všech počítačích, například stejný motiv Office (barevné ladění a design horní části okna), stejný seznam naposledy otevřených souborů a umístění, připojené účty pro vkládání obrázků. Pod pásem karet jsou ve výchozím zobrazení Normální tři podokna: V levém podokně jsou zobrazeny miniatury snímků. V pravém horním podokně je zobrazen snímek, který můžeme upravovat. V pravém dolním podokně jsou poznámky, které se nepromítají posluchačům. Autor si je může vytisknout nebo zobrazit na počítači, z něhož prezentaci promítá. Proporci tří podoken můžeme upravovat tažením za svislou a vodorovnou dělící příčku. Pokud v podoknech je obsah, který nelze zobrazit najednou, PowerPoint doplní vodorovný či svislý posuvník podokna. V posledním stavovém řádku jsou další informace: Na začátku řádku je vypsáno pořadí aktuálního snímku a celkový počet snímků v prezentaci. Následuje ikona stavu kontroly pravopisu. Uprostřed stavového řádku je tlačítko Poznámky pro zobrazení či potlačení zobrazení poznámek a tlačítko Komentáře pro zobrazení či skrytí podokna komentářů. V pravé části stavového řádku jsou uvedena tlačítka pro přepínání mezi čtyřmi způsoby zobrazení prezentace:» V režimu Normální jsou zobrazena tři výše popsaná podokna.» V režimu Řazení snímků jsou zobrazeny miniatury snímků. 17 U některých tlačítek nedochází k nastavení (např. tlačítko Číslování ve skupině ODSTAVEC).

5 Kapitola 1: Seznámení 11 Lupa Zástupný symbol Rozložení Okraj a úchyty Uložení prezentace Enc pptx Nový snímek» V režimu Zobrazení pro čtení je prezentace promítnuta v aktuálním okně.» Režim Prezentace zahájí promítání prezentace od aktuálního snímku. Na konci stavového řádku je zobrazena lupa, jsou to ovládací prvky pro úpravu velikosti zobrazení snímku (či snímků v režimu zobrazení Řazení snímků):» Tlačítky s + a můžeme zvětšovat či zmenšovat snímek.» Lupu můžeme upravovat tažením jezdce na ose lupy.» Poslední tlačítko slouží k přizpůsobení velikosti snímku aktuálnímu podoknu snímku18. Každý snímek se skládá z několika objektů. Na snímku jsou vymezena umístění budoucích objektů zástupnými symboly. PowerPoint má přichystáno výchozí uspořádání zástupných symbolů několika způsoby formou rozložení. První snímek je přichystán v rozložení Úvodní snímek. V nově vytvořené prezentaci je k dispozici 9 rozložení. Pro aktuální snímek můžeme změnit rozložení v kartě DOMŮ ve skupině SNÍMKY tlačítkem Rozložení. Pro první snímek ponecháme rozložení Úvodní snímek. V rozložení Úvodní snímek vkládáme na snímek pouze nadpis a podnadpis. Zpočátku jsou připraveny zástupné symboly, v nichž je text, který by se při promítání nezobrazoval: Poklepáním přidáte nadpis (podnadpis). Klikneme do zástupného symbolu pro nadpis a zapíšeme název firmy Encián. V době editace textu jsou v kartě DOMŮ aktivní dosud neprosvětlené skupiny PÍSMO, ODSTAVEC a KRESLENÍ. Navíc je čárkovaně zvýrazněn okraj zástupného symbolu a doplněn o rohové úchyty a otáčecí úchyt. Funkce okraje a úchytů: Tažením za okraj můžeme změnit polohu objektu. Tažením za rohový úchyt můžeme změnit velikost objektu. Tažením za otáčecí úchyt můžeme objekt otočit. V našem případě otočíme nadpis asi o 45 o. Snímek není formátován dle rozložení. Vrátíme se k původnímu rozložení tlačítkem Obnovit ze skupiny SNÍMKY na kartě DOMŮ. Do zástupného symbolu podnadpisu vložíme text Petr Novák. Všimneme si, že podnadpis je vypisován šedou barvou písma. Prezentaci uložíme: Klikneme do tlačítka Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo klikneme na kartu SOUBOR a vybereme příkaz Uložit nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl S. Vzhledem k tomu, že jsme dosud prezentaci nenazvali, musíme upřesnit místo uložení a název souboru. Vybereme vhodnou složku na disku počítače (Tento 19 počítač) a zadáme název EncianF F. Vytvoří se soubor s příponou pptx. Do prezentace chceme vkládat další snímky. Použijeme k tomu v kartě DOMŮ ve skupině SNÍMKY tlačítko Nový snímek. Po umístění ukazatele myši na tlačítko se ve vyskakovacím okně zobrazí jednoduchá nápověda, která může obsahovat: název tlačítka, klávesovou zkratku, popis funkce tlačítka, odkaz na podrobné informace v nápovědě, kterou lze zobrazit klávesou F1F Z místní nabídky stavového řádku lze potlačit zobrazování některých částí stavového řádku. 19 V textu jsou jednotlivé fáze prezentace ukládány do souborů s názvem Enc, za nímž následuje po pomlčce číslo kapitoly a po další pomlčce pořadí fáze v rámci kapitoly. 20 Podmínkou zobrazování popisu funkce tlačítka a odkazu na nápovědu je nastavení PowerPointu: Klikneme na kartu Soubor, vybereme Možnosti. V okně Možnosti aplikace PowerPoint na kartě Obecné nastavíme pole Styl komentáře

6 Kapitola 1: Seznámení 12 Nový snímek ve stejném rozložení Enc pptx Po umístění kurzoru na tlačítko je tlačítko zvýrazněno a rozděleno vodorovnou příčkou na dvě části. Klepnutím na horní část aplikujeme tlačítko přímo, klepnutím do dolní části zobrazíme nabídku možností vložení nového snímku. Klikneme do horní části tlačítka Nový snímek. Za aktuální snímek se vloží nový snímek. Nový snímek se většinou vloží ve stejném rozložení jako aktuální snímek. Jestliže je aktuální snímek v rozložení Úvodní snímek, což nastává v naší prezentaci, vloží se nový snímek v rozložení Nadpis a obsahf21. Vložíme obsah druhého snímku dle Xobr. 1-2X, v němž je zobrazeno prvních 5 snímků prezentace v zobrazení Řazení snímků. Do nadpisu snímku vložíme text Osnova prezentace. V spodním zástupném symbolu jsou nachystána tlačítka pro vložení jednoho z šesti druhů objektů (tabulka, graf, SmartArt, obrázky, Online obrázky, video). V levém horním rohu zástupného symbolu je přichystána odrážka pro první položku seznamu. Zapsáním textu první položky seznamu Encián se představuje se potlačí zobrazení tlačítek objektů. OBR. 1-3: EDITOVANÉ SNÍMKY Číslování Chceme, aby seznam byl číslovaný. Kurzor necháme v prvním řádku seznamu a klikneme do levé části tlačítka Číslování ze skupiny ODSTAVEC v kartě DOMŮ 22. Dopíšeme další řádky seznamu, v němž je osnova částí prezentace firmy Encián: 2. Zaměstnanci 3. Prodej programů 4. Odběratelé 5. Rekonstrukce zasedací místnosti Nyní budeme tvořit další část prezentace. Každá část bude zahájena snímkem s dílčím nadpisem. Chceme tedy vložit další snímek v jiném rozložení než je druhý snímek. Klikneme do dolní části tlačítka Nový snímek. Zobrazí se nabídka různých rozložení a (ve spodních řádcích) dalších možností vkládání snímků (viz Xobr. 1-3X). Vybereme rozložení Záhlaví části. na hodnotu Zobrazovat v popisech vysvětlení funkcí. Klávesové zkratky jsou zobrazeny díky zaškrtnutí pole Povolit zobrazování klávesových zkratek u popisů ovládacích prvků na kartě Upřesnit okna Možnosti aplikace PowerPoint. 21 Kombinací kláves Ctrl D můžeme vytvořit kopii snímku. Kopií prázdného snímku (v jiném rozložení než Úvodní snímek) můžeme vložit snímek se stejném rozložením. 22 Kdybychom si formát seznamu rozmysleli později, až bychom již zapsali více řádků seznamu, mohli bychom klepnutím do okraje zástupného symbolu označit celý zástupný symbol a klepnutím do tlačítka Číslování upravit formát všech řádků seznamu.

7 Kapitola 1: Seznámení 13 OBR. 1-4: NABÍDKA ROZLOŽENÍ SNÍMKŮ Do horního zástupného symbolu zapíšeme text Encián se představuje. Do dolního zástupného symbolu zapíšeme číslici 1. Čtvrtý snímek bude v rozložení Nadpis a obsah. Klikneme do dolní části tlačítka Nový snímek a vybereme rozložení Nadpis a obsah. Postupně zapisujeme text dle Xobr. 1-4X. OBR. 1-5: SNÍMEK 4 Automatické opravy Poznámky k editaci textu: Text se při psaní může měnit díky automatickým opravám. Například první písmeno odstavce se automaticky změní na velké, velikost písma se zmenší tak, aby se celý text vešel do zástupného symbolu. Nastavení PowerPointu změníme v dialogovém okně Automatické opravy, okno zobrazíme jedním z postupů: použitím nabídky Soubor:» Klikneme na kartu SOUBOR a vybereme příkaz Možnosti aplikace PowerPoint.» V levé části okna Možnosti aplikace PowerPoint klikneme na záložku Kontrola pravopisu a mluvnice.

8 Kapitola 1: Seznámení 14» Klepneme do tlačítka Možnosti automatických oprav. použitím tlačítka Možnosti automatických oprav:» Přiblížíme se ukazatelem myši ke slovu, které bylo změněno, například ke slovu vyvíjí, v němž PowerPoint změnil malé v na velké V. Pod prvním písmenem se zobrazí oranžový obdélníček.» Přiblížíme se ukazatelem myši k obdélníčku, zobrazí se tlačítko Možnosti automatických oprav. Kliknutím do tlačítka se nabídnou tři možnosti: Zpět: Automaticky velká písmena písmeno bude převedeno zpět na malé, na začátku další věty bude opět případné malé písmeno převáděno na velké. Nepsat automaticky první písmeno věty velkým písmenem: Zruší zaškrtnutí u volby Velká písmena na začátku vět na kartě Automatické opravy dialogového okna Automatické opravy. Nastavit možnosti automatických oprav: Zobrazí dialogové okno Automatické opravy. V dialogovém okně Automatické opravy můžeme pomocí zaškrtávacích polí v kartě Automatické úpravy formátu při psaní nastavit například přizpůsobování (zmenšování) textu a nadpisu tak, aby se vešel do zástupného symbolu nebo nahrazování znaků, které lze snadno napsat na klávesnici, za speciální symboly (emotikony, oblé uvozovky, šipky). Text je automaticky upraven po dopsání textu a stisknutí mezerníku nebo klávesy Enter. Na kartě Automatické opravy najdeme zaškrtávací políčko Velká písmena na začátku vět, jehož zaškrtnutí způsobilo zvětšení písmena v na začátku odstavce. Zrušíme zaškrtnutí tohoto pole. Za začátek věty je považován začátek odstavce nebo text za tečkou. Po kliknutí do tlačítka Výjimky můžeme zadat seznam slov, která končí tečkou, ale nebudou považována za konec věty, např. zkratky. Při zaškrtnutí volby Nahrazovat text při psaní budou texty z prvního sloupce seznamu nahrazeny textem z druhého sloupce. Seznam obsahuje např. časté překlepy. OBR. 1-6: AUTOMATICKÉ OPRAVY Pokračujeme v psaní textu na snímku. Klávesou Enter přecházíme na další řádek na konci celého textu položky seznamu.

9 F můžeme Kapitola 1: Seznámení 15 Úroveň seznamu Rozložení Porovnání Číslování římskými čísly Změna odrážky Duplikát snímku Snímky z osnovy Na začátku řádku 6 oddělení, 20 zaměstnanců zvýšíme úroveň odrážky: stisknutím klávesy Tab nebo klepnutím do tlačítka Zvýšit úroveň seznamu ve skupině ODSTAVEC. Na začátku řádku budova o 3 podlažích snížíme úroveň odrážky: stisknutím kombinace kláves Shift Tab nebo klepnutím do tlačítka Snížit úroveň seznamu ve skupině ODSTAVEC. Po zapsání řádku 1. a 2. podlaží se nalevo od levého dolního rohu zástupného symbolu zobrazí tlačítko Možnosti přizpůsobení. Klepnutím do tlačítka zobrazíme nabídku, která obsahuje především volby: Přizpůsobit text do zástupného symbolu. Nepřizpůsobovat text do tohoto zástupného symbolu. Ponecháme vybranou první volbu. Velikost písma textu se v zástupném symbolu bude zmenšovat tak, aby text nebyl delší než zástupný symbol. Diferenciace různých velikostí písma pro různé úrovně seznamu zůstává zachována. Pátý snímek připravíme v rozložení Porovnání. Pod nadpisem jsou v tomto rozložení 4 zástupné symboly. Vedle sebe můžeme zapsat dva seznamy s dílčími nadpisy zvýrazněnými tučně. Vyplníme zástupné symboly: Snímek nadepíšeme Oddělení a programy. Levý sloupec nadepíšeme Oddělení, pravý Programy. Levý seznam bude číslován římským číslováním. Po zapsání první položky ředitelství klepneme do pravé části tlačítka Číslování a vybereme římské číslování. Doplníme další oddělení: konzultace, reklama, distribuce, analýza, programování. Odrážky pravého seznamu upravíme. Po zapsání první položky Bonita klepneme do pravé části tlačítka Odrážky a do poslední volby Odrážky a číslování. V dialogovém okně Odrážky a číslování na kartě Odrážky klikneme do tlačítka Vlastní. V dialogovém okně Symbol vybereme podsadu Šipky a v ní šipku doprava. Doplníme další programy: Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI. Na šestém snímku budeme demonstrovat tvorbu snímku z kopie podobného dříve připraveného snímku. Šestý snímek bude podobný třetímu snímku. V levém podokně snímků klikneme na miniaturu třetího snímku s nadpisem Encián se představujef F. Vybraný snímek či více snímkůf duplikovat: kliknutím do dolní části tlačítka Nový snímek a tlačítkem Duplikát vybraných snímků nebo kombinací kláves Ctrl D nebo tažením miniatury snímku s držením klávesy Ctrl. Vytvoříme duplikát třetího snímku. Tažením myší nově vytvořeného čtvrtého snímku změníme jeho pořadí tak, aby byl poslední. Změníme nadpis šestého snímku z Encián se představuje na Zaměstnanci a číslo z 1 na 2. Další tři snímky budeme do prezentace vkládat z osnovy připravené ve Wordu. V něm máme přichystán text formátovaný pomocí stylů Nadpis 1 až 3(viz Xobr. 1-6X). Při načítání snímků z osnovy se do prezentace vloží pouze texty, které mají ve formátu odstavce nastavenou úroveň osnovy vyšší než základní text, tj. úroveň Osnova 1 až 9. Úroveň osnova mají nastaveno odstavce formátované stylem Nadpis. V prezentaci klikneme na poslední snímek, aby se nově načtené snímky přidaly na konec prezentace. Na kartě DOMŮ klikneme do spodní části tlačítka Nový snímek a 23 Název snímku se zobrazuje v samostatném rámečku, když je kurzor umístěn nad miniaturou. 24 Více snímků lze vybrat, když na první klikneme a na další klikneme současně s klávesou Ctrl (nesouvislý rozsah) či s klávesou Shift (souvislý rozsah).

10 Kapitola 1: Seznámení 16 Osnova.doc vybereme příkaz SNÍMKY Z OSNOVY. V okně Vložit osnovu vybereme dokument osnova.docx a klikneme do tlačítka Vložit. Na konec prezentace se vložily 3 nové snímky 25. Rozdělení textů do snímků i jejich formátování se řídí použitými styly. Odstavce ve stylu Nadpis 1 (s úrovní osnovy Osnova 1) budou vloženy jako nadpisy snímků. Odstavce ve stylu Nadpis 2 (s úrovní Osnova 2) budou odstavci s odrážkami první úrovně. Nadpisy 3 budou odstavci s odrážkami druhé úrovně. Další úrovně nadpisů jsou převzaty jako odstavce s vyšší úrovní odrážky. OBR. 1-7: ZAČÁTEK OSNOVY PŘIPRAVENÉ VE WORDU Enc pptx Sloupce Nově vzniklé snímky se vložily za aktuální snímek. Všechny jsou v rozložení Nadpis a obsah. Vložené snímky převzaly z osnovy Wordu formátování. Odchylky formátování od formátování rozložení odstraníme klepnutím do tlačítka Obnovit ze skupiny SNÍMKY v kartě Domů. Upravíme vytvořené snímky: Na snímek Rekonstrukce zasedací místnosti aplikujeme vhodné rozložení klepnutím do tlačítka Rozložení ze skupiny SNÍMKY a výběrem rozložení Záhlaví části. Doplníme číslo části 5. Upravíme uspořádání textu v posledním snímku Úkoly rekonstrukce: Klepneme do okraje zástupného symbolu textu. V kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC klepneme do tlačítka Sloupce a vybereme volbu Tři sloupce (viz obr. 1-8X). OBR. 1-8: SLOUPCE Do prezentace jsme tak doplnili tři snímky (viz Xobr. 1-9X). 25 Ve chvíli vkládání nesmí být osnova otevřena, jinak by PowerPoint ohlásil chybu a osnovu by nevložil.

11 Kapitola 1: Seznámení 17 OBR. 1-9: SNÍMKY DOPLNĚNÉ Z OSNOVY WORDU Snímky z jiné prezentace Pouzit.pptx Dalších pět snímků jsme dříve připravili do samostatné prezentace Pouzit. Vložíme je za šestý snímek: Kliknutím na miniaturu označíme šestý snímek Zaměstnanci. Klikneme do dolní části tlačítka Nový snímek. V nabídce si všimneme, že vložením osnovy z Wordu se doplnilo desáté rozložení Nadpis a text. Klikneme do tlačítka Znovu použít snímky. 26 Zobrazí se podokno úloh Znovu použít snímkyf F (viz obr. 1-10X). V okně chceme otevřít prezentaci, z níž budeme čerpat snímky. Zdroje prezentací mohou být dva: 27 knihovna snímků umístěná ve sdíleném prostoru např. na firemním serveru F F, soubor dříve vytvořené prezentace PowerPointu. Klikneme do tlačítka Procházet a vybereme příkaz PROCHÁZET SOUBORY. V dialogovém okně Procházet najdeme umístění prezentace Pouzit.pptx. V podokně úloh Znovu použít snímky jsou zobrazeny snímky z prezentace Pouzit.pptx. Pro každý snímek je zobrazena miniatura a název. Jednotlivé snímky můžeme vložit kliknutím na snímek. V podokně dole je zaškrtávací políčko Zachovat formátování zdroje. Pokud zaškrtneme toto pole, načtou se snímky do prezentace včetně formátování v původní prezentaci. Jestliže toto pole ponecháme nezaškrtnuté (výchozí nastavení), přizpůsobí se formátování snímků podle formátování vytvářené prezentace. Pole necháme nezaškrtnuté. Z místní nabídky vybereme příkaz VLOŽIT VŠECHNY SNÍMKY. Mohli bychom otevřít další prezentaci či knihovnu snímků a načíst další snímky. V našem případě zavřeme podokno Znovu použít snímky. 26 Podokno můžeme tažením za titulek uvolnit a posunout jinam na obrazovce. 27 Mohlo by se jednat např. o knihovnu sdílených dokumentů SharePointu.

12 Kapitola 1: Seznámení 18 OBR. 1-10: PODOKNO ZNOVU POUŽÍT SNÍMKY Enc pptx Přidané snímky včetně stávajícího snímku nadepisujícího část 5 jsou zrekapitulovány v Xobr. 1-11X. Prezentace nyní obsahuje 14 snímků. OBR. 1-11: SNÍMKY DOPLNĚNÉ ZE SAMOSTATNÉ PREZENTACE Shrnutí 1. V programu PowerPoint vytváříme prezentace, které se skládají ze snímků. 2. Při vkládání nového snímku určujeme jeho rozložení, to definuje pozici prvků na snímku. 3. Nový snímek vytvoříme také duplikací stávajícího snímku, vytvořením snímků z osnovy či znovupoužitím snímků z jiné prezentace.

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci

PowerPoint 2010. podrobný průvodce. Marek Laurenčík. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal Bureš Odpovědný redaktor Pavel Němeček Sazba Tomáš Brejcha

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Prezentace v programu POWERPOINT Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Co je to PowerPoint? jeden z

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce Dříve či později se každý uživatele Wordu setká s potřebou sepsání obsáhlejšího dokumentu. Jako úkol si vytvoříme jakýsi referát o několika stranách, do kterého

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Základní charakteristiky sumarizační tabulka narozdíl od souhrnu je samostatná (tzn., že je vytvářena mimo seznam) nabízí širší

Více

POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE

POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE POUŽÍVÁME TABULKY A GRAFY VE VÝUCE ELIŠKA TRETEROVÁ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.1.3

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů:

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: MS Word 2007: úvod úvod do práce s Wordem, pohyb v dokumentu, zápis textu, práce s dokumentem a okny pro více dokumentů, použití automatických

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ typ: freeware operační systém: Windows XP, Windows Vista velikost: 149 MB internet: http://www.videospin.com Co říci na úvod? Program Pinnacle VideoSpin je jeden z mála

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 14. Kontrola pravopisu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

Textové editory a procesory

Textové editory a procesory Textové editory a procesory Textové editory a procesory... Chyba! Záložka není definována. 1. Úvod... 3 1.1 Textové procesory... 3 1.2 Způsob psaní dokumentu... 3 1.3 Označování... 4 1.4 Lupa... 4 1.5

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_119_ IVT_OUTLOOK_10

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_009_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika Téma: MS Word 2007 Očekávaný

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 15. Hromadná korespondence (1) Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 17. Excel 2007. Seznamy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE

CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE B2 CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE Jakub Filip 21. 3. 2015-1 - OBSAH Přihlášení ke cloudovým službám Office 365................... 3 Vytvoření a správa

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 PRAŽSKÝ HRAD pracovní list V delších dokumentech (seminární práce, bakalářské

Více

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci.

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Při elektronické komunikaci je potřeba sjednotit formát podpisu všech pracovníků. V tomto návodu naleznete postupy jak si elektronická podpis vytvořit

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187 Stručný obsah 1 Úvod do systému 35 2 Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací 45 3 Pracovní plocha a hlavní panel 59 4 Okna 86 5 Windows 10 v dotykovém režimu 103 6 Aplikace systému Windows

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Outlook manuál BeeOnline Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Otev ení programu Microsoft Office Outlook 2007 Program Microsoft Office Outlook 2007 provedeme poklepáním na následující

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. IVT_MSOFFICE_20_Excel Ing.

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 12.

Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica. Upgrade z verze ENG 12. Návod na stažení a instalaci programu Statistica ze síťové jednotky. Návod na prodloužení programu Statistica Upgrade z verze ENG 12.6 na 13 Časté chyby a jejich řešení Odinstalace programu Statistica

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

Formát fontu: tučný, kurziva, tučný a kurziva pouze pro TrueType fonty. Výška 0 Výška textu Použít Big font (Velké písmo)

Formát fontu: tučný, kurziva, tučný a kurziva pouze pro TrueType fonty. Výška 0 Výška textu Použít Big font (Velké písmo) 11 Koment e ve v kresu Komentáře ve výkrese přidávají informace, které nemohou být znázorněny graficky. Tyto informace mohou být do výkresu doplněny jako samostatné texty nebo texty v kótách, poznámky

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Správa lidských zdrojů - manuál

Správa lidských zdrojů - manuál Správa lidských zdrojů - manuál Získejte rychlý přehled o stavu objednávek, produktů, zaměstnanců, jejich pracovní náplni, zkrátka spravujte efektivně svůj podnik s naším informačním systémem. J e t o

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_61_IVT_MSOFFICE_11_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_61_IVT_MSOFFICE_11_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_61_IVT_MSOFFICE_11_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Návod ke stažení, instalaci programu a postup pro úpravu fotografií v programu XnView 1.97.4. Complete version

Návod ke stažení, instalaci programu a postup pro úpravu fotografií v programu XnView 1.97.4. Complete version Návod ke stažení, instalaci programu a postup pro úpravu fotografií v programu XnView 1.97.4. Complete version 1. Vyhledání programu na internetu Do adresného řádku webového prohlížeče zadáme adresu www.stahuj.centrum.cz

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou SAUT 3.1 program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou Úvod Program SAUT 3.1 je určen k zobrazení a vyhodnocení výsledků automatizovaného zkoušení ultrazvukem přístroji Microplus

Více

aktualizováno v září 2006 (pro verzi 06/07)

aktualizováno v září 2006 (pro verzi 06/07) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v září 2006 (pro verzi 06/07) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení školy]

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

První kroky v portálu

První kroky v portálu První kroky v portálu Přihlášení Přihlášení provedete na hlavní stránce portálu zadáním svého uživatelského jména a hesla. Je stejné jako do sítě UHK. Orientace v portálu Hlavní menu je v horní části portálu,

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

Obsah. Úvod...13. 1. Office 2007 seznamte se...17. 2. Dokumenty a soubory...33. Obsah

Obsah. Úvod...13. 1. Office 2007 seznamte se...17. 2. Dokumenty a soubory...33. Obsah OFFICE 2007 PODROBNÝ PRŮVODCE 5 Obsah Úvod...13 Komu je určena tato kniha... 13 O čem je tato kniha... 14 Použité konvence a struktura knihy... 15 Názvosloví... 15 1. Office 2007 seznamte se...17 1.1 Popis...

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Bezpečné sdílení a správa dokumentů v on-line prostředí

Bezpečné sdílení a správa dokumentů v on-line prostředí Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Bezpečné sdílení a správa dokumentů v on-line prostředí 1) Autor: Libor Klubal Stránka 1 z 18 OBSAH Úvod do sdílení

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Použití ovládacích prvků formulářů v listu aplikace Excel

Použití ovládacích prvků formulářů v listu aplikace Excel Použití ovládacích prvků formulářů v listu aplikace Excel Souhrn Aplikace Microsoft Excel poskytuje několik ovládacích prvků pro listy dialogu, které jsou vhodné pro výběr položek ze Mezi tyto ovládací

Více