Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracovala: Martina Řezáčová Brno 2011

2 Zadání:

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Převodová ústrojí osobních automobilů vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF Mendelovy Univerzity v Brně.

4 dne. podpis...

5 Poděkování: Děkuji svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Jiřímu Čuperovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné připomínky při zpracování bakalářské práce. Abstrakt Tématem této bakalářské práce jsou převodová ústrojí osobních automobilů. Cílem práce bylo analyzovat současný stav moderních koncepcí převodových ústrojí osobních automobilů, nejčastější řešení detailně popsat a objasnit jejich funkce. Součástí práce je i základní koncepční uspořádání, výpočet převodových poměrů a problematika ozubených kol. V této práci se dále podrobněji zabývám stupňovými převodovkami, poloautomatickými a automatickými převodovkami, s přihlédnutím k systému DSG. Klíčová slova: mechanická převodovka, poloautomatická převodovka, automatická převodovka The Bachelor thesis deals with transmisson of automobiles (motor vehicles). The main aim was not only to analyse current state of automobiles transmissons and their modern concepts but also to describe in detail the most frequent solutions and clarify their functions. The basic conceptual structure, calculation of velocity (gear) ratio and gear issue are also parts of this thesis. The thesis also concerns a detail describtion of manual, semi-automatic and automatic transmissons with regard to DSG system.

6 Key words: mechanical transmission, semiautomatic transmission, automatic transmission

7 Obsah 1. ÚVOD Vznik převodového ústrojí Převodná ústrojí CÍL PRÁCE ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ A VÝPOČTY Koncepční uspořádání převodného ústrojí osobních automobilů Ozubená soukolí Čelní kola Kuželová kola Převodový poměr Počet a odstupňování rychlostních stupňů SOUČASNÝ STAV V KONSTRUKCI PŘEVODOVÝCH ÚSTROJÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Stupňové převodovky Dvouhřídelové převodovky Tříhřídelové převodovky Jednoskupinové převodovky Víceskupinové převodovky Dvojskupinové převodovky Třískupinové převodovky Planetové převodovky Řazení planetové převodovky Poloautomatické převodovky Převodovky se sekvenčním řazením Automatické převodovky Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem momentu a převodovými koly s čelním ozubením... 26

8 Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem momentu a planetovou převodovkou Automatická převodovka DSG Automatická převodovka PowerShift Variátor (CVT) Párová kuželová kola Protilehlá kuželová kola PŘEVODOVÉ MAZACÍ OLEJE Viskozitní klasifikace Výkonnostní klasifikace ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK... 39

9 1. ÚVOD Účelem převodovky je přenášet a měnit velikost točivého momentu motoru, měnit otáčky vstupního hřídele převodovky, měnit smysl otáčení hnacích kol vozidla (zpětný chod) a umožnit běh naprázdno (volnoběh) motoru u stojícího vozidla. Splnění těchto účelů je náročné, a proto často představují složitou soustavu. Z účelů převodovek je důležité zabezpečit vysokou mechanickou účinnost, malé rozměry, nízkou hmotnost, jednoduché a spolehlivé ovládání, dlouhou provozní spolehlivost a životnost, nízkou úroveň hluku a vibrací, výrobní jednoduchost a nízkou cenu Vznik převodového ústrojí Počátek převodek se datuje od roku Francouzští vynálezci Louis-Rene Panhard a Emile Levasor představili třístupňovou převodovku se základním designem, který je stále výchozím bodem pro většinou současných manuálních převodovek. Manuální převodovky byly standardní pro většinu vozidel pro první polovinu 20. století, ale automatické převodovky byly vyvinuty již v roce Převodná ústrojí Převodná ústrojí automobilu jsou všechna ústrojí, která spojují motor s hnacími koly za účelem pohybu vozidla. Mezi hlavní části patří převodové ústrojí, které bude v této práci detailněji popsáno. Další části převodného ústrojí jsou: spojka - je umístěna mezi motorem a převodovkou - slouží ke krátkodobému přerušení přenosu točivého momentu - zajišťuje plynulý rozjezd automobilu, umožňuje řazení převodových stupňů, tlumí chvění při nerovnoměrném chodu motoru volnoběžka - přerušuje přenos točivého momentu samočinně, jestliže má hnaná část vyšší otáčky než hnací část - přenáší pohyb i točivý moment pouze v jednom směru přídavná převodovka 9

10 - nepoužívá se vždy, doplňuje hlavní převodovku za určitým účelem rozdělovací převodovka - používá se u vozidel s pohonem všech náprav - rozděluje točivý moment na různé nápravy kloubový hřídel - spojuje jiná převodná ústrojí rozvodovka - rozděluje přenášený točivý moment na jednotlivá hnací kola, případně na jednotlivé hnací nápravy diferenciál - rozděluje točivý moment na obě kola hnací nápravy - umožňuje rozdílné otáčky levého a pravého hnacího kola 10

11 2. CÍL PRÁCE Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav moderních koncepcí převodových ústrojí osobních automobilů. Vytvořit ucelený přehled nejpoužívanějších typů a konstrukcí a objasnit jejich funkci. Dílčím cílem této práce je uvést i základní vztahy a charakteristiky využívané pro zhodnocení či výpočet parametrů. 11

12 3. ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ A VÝPOČTY 3.1. Koncepční uspořádání převodného ústrojí osobních automobilů Nejčastější uspořádání převodného ústrojí mají většinou menší vozidla, kdy se přenáší točivý moment od motoru, přes spojku, převodovku, případně spojovací hřídelí na rozvodovku a diferenciál. Tato konstrukce se u jednotlivých typů vozidel může měnit na koncepci: - standardního pohonu (Obr.1 a) výhodou je možnost variabilní nástavby zadní nápravy, naopak nevýhodou může být při prázdném vozidle příliš odlehčená zadní náprava - zadního pohonu (Obr.1 b) přední náprava je příliš odlehčena to způsobuje horší ovladatelnost, zadní přetížena, nejčastěji se používá u sportovních vozidel - pohonu zadní nápravy s motorem uprostřed (Obr.1 c) výborné zatížení - pohonu transaxle (Obr.1 d) menší úložný prostor, vyšší cena, dobré dynamické vlastnosti - pohonu předních kol s motorem uloženým podélně (Obr.1 e) - pohonu předních kol s příčně uloženým motorem (Obr.1 f) velká hmotnost na přední nápravě, horší trakční vlastnosti - pohonu všech kol (Obr.1 g) dražší varianta, je zapotřebí mezinápravový diferenciál Obrázek 1: Uspořádání hnacího ústrojí u osobních automobilů M motor, S spojka, R rozvodovka, P převodovka, D diferenciál 12

13 3.2. Ozubená soukolí Ozubené kolo je disk, který má po obvodu tvarově definované zuby a je uzpůsoben k přenosu krouticího momentu mezi osami (hřídeli) nebo otočnými součástkami stroje. Ozubené kolo je základní konstrukční součástí převodovek a dalších strojů. Jsou součástí mechanismů, kde je potřeba převádět točivý pohyb a přenášet mechanickou energii z jednoho hřídele na druhý. Nejčastěji se používají pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností. Převod ozubenými koly může být jednoduchý nebo složený. Jednoduchý převod se skládá z dvojice kol, většinou z malého (pastorek) a velkého ozubeného kola. Tomuto převodu také říkáme jednoduché soukolí. Složený převod je převod, kdy je v záběru více několik dvojic ozubených kol, pak toto nazýváme složeným soukolím. Ozubená soukolí může rozdělit podle průběhu zubů na: čelní kola - s přímými, šikmými, šípovitými, zakřivenými zuby kuželová kola taktéž s přímými, šikmými, šípovitými, zakřivenými zuby Čelní kola S přímými zuby jsou nejčastěji používaná ozubená kola a používají se pro rovnoběžné osy hřídelů. Plynulejší a delší záběr, tišší chod a menší mezní počet zubů mají čelní kola se šikmými zuby. Šípovité zuby mají stejné výhody jako šikmé, jen zde nevznikají axiální síly. Obrázek 2: Čelní kola - s přímými, šikmými a šípovitými zuby Kuželová kola Pro různoběžné osy hřídelů se společným průnikem os se používají kola s přímými zuby. Konstrukčně jsou složitější než čelní kola s přímými zuby. 13

14 Kuželová kola se šikmými a šípovitými zuby mají příznivější provozní charakteristiky podobně jako u čelního ozubení a lépe se přizpůsobují deformacím hřídelů za provozu. Tento typ ozubení není příliš používán, pouze v případech, kdy jsou rozměry kol větší, než dovoluje geometrie strojů pro výrobu zakřiveného ozubení. Kola se zakřivenými zuby také nazývají se spirálními zuby a mají příznivější provozní charakteristiky podobně jako u čelního ozubení a lépe se přizpůsobují deformacím hřídelů za provozu. Obrázek 3: Kuželová kola - s přímými, šikmými, šípovitými a zakřivenými zuby 3.3. Převodový poměr Převodový poměr definuje vztah mezi vstupními a výstupními otáčkami a je dán jejich poměrem. Můžeme jej vyjádřit několika rovnicemi:, (1), (2) kde n 1 jsou vstupní otáčky a n 2 výstupní otáčky, z 2 je počet zubů kola hnaného a z 1 počet zubů kola hnacího, D 2 je průměr hnaného převodového kotouče a D 1 průměr kotouče hnacího. Převodový poměr je bezrozměrná jednotka. Je-li převodový poměr i>1, mluvíme o převodu dopomala, kdy se točivý moment motoru zvětšuje. Je-li převodový poměr i<1, jde o převod dorychla, kde se točivý moment motoru zmenšuje. Příklad výpočtu převodového poměru: 14

15 Obrázek 4: Schéma tříhřídelové převodovky s popisky ozubených kol (3) (4) 3.4. Počet a odstupňování rychlostních stupňů Nejlepší využití výkonu motoru při všech rychlostech vozidla dává průběh hnací síly podle hyperboly konstantního výkonu P = F v = P max η m = konst. (5). Kdyby bylo vozidlo vybaveno jen základním převodem i 0 a maximálním potřebným převodem i cmax nebylo by možno v širokém rozsahu hnacích sil a rychlostí jízdy využít dostatečně výkon motoru, jak je zřejmé z vyjádření těchto poměrů v diagramu F-v (graf č.1). Proto je nutné mezi základní a maximální převod vložit řadu dalších převodů (graf č.2), čímž se podstatně zlepší možnost využití výkonu motoru při potřebě středně velkých hnacích sil. (Vlk, 2003) Graf 1: F-v diagram pro vozidlo s dvoustupňovým převodem (Vlk, 2003) Graf 2: F-v diagram pro vozidlo s pětistupňovou převodovkou (Vlk, 2003) 15

16 Vedle počtu rychlostních stupňů ovlivňuje využití výkonu motoru také tvar momentové charakteristiky motoru tedy i průběh hnací síly. Je-li tato křivka vypouklá a motor má značné převýšení maximálního točivého momentu nad momentem při maximálních otáčkách, stoupá při klesající rychlosti vozidla značně hnací síla a její odchýlení od hyperboly maximálního výkonu bude menší a tedy i nevyužitelný výkon bude menší, než při ploché momentové charakteristice. (Vlk, 2003) U pětistupňové převodovky máme tyto převodové poměry i 1, i 2, i 3, i 4 a i 5. Sousední poměry se určí ze vztahu: (6) Jestliže platí vztah q 12 = q 23 = q 34 = q 45 =q (7), pak mluvíme o geometrickém odstupňování převodovky. Maximální přípustný poměr dvou po sobě jdoucích převodů q musí být menší nebo roven poměru maximálních otáček n max a otáček, při kterých motor rozvíjí maximální točivý moment n Mmax. (8) Počet převodových stupňů n v geometricky odstupňované převodovce pak určíme ze vztahů: i 1 = i 2 q = i 3 q 2 = i 4 q 3 = = i n q n-1 (9) (10) (n 1) ln q = ln R i (11) (12) 16

17 4. SOUČASNÝ STAV V KONSTRUKCI PŘEVODOVÝCH ÚSTROJÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Převodovky můžeme rozdělit do skupin podle různých hledisek, podle druhu převodů, podle způsobu změny převodového poměru a podle způsobu řazení rychlostních stupňů. Podle druhů převodů: Převodovky s ozubenými koly - dvouhřídelová - tříhřídelová - planetová Řetězová převodovka Řemenová převodovka Třecí převodovka Hydrostatické převodovky Hydrodynamický měnič Elektrické převody Podle způsobu změny převodového poměru: Stupňové převodovky Plynulé převodovky Podle způsobu řazení rychlostních stupňů: S přímým řazením S nepřímým řazením Samočinné řazení 4.1. Stupňové převodovky Dvouhřídelové převodovky Používají se u vozidel, které mají pohonnou jednotku pohromadě, tj. motor s převodovkou jsou uloženy nad hnací nápravou, která může být jak vpředu, tak vzadu. 17

18 Převodovka má dvě hřídele hnací a hnaný. Hnací a hnaný (vstupní a výstupní) hřídel neleží ve stejné ose. Na hnacím hřídeli jsou kola jednotlivých převodových stupňů. Všechny kola, kromě zpátečky, jsou ve stálém záběru s koly na hnaném hřídeli. Hnaný hřídel je drážkovaný a hnaná kola umístěná na něm se mohou otáčet nezávisle na hnaném hřídeli. Převod je tvořen pouze jedním párem ozubených kol. Jednotlivé rychlostní stupně jsou řazeny přesunutím objímky synchronizační spojky. Synchronizační spojka vyrovnává rozdíl otáček objímky a ozubeného kola rychlostního stupně. Tím je zajištěno lehké a bezhlučné zařazení. Pro zvýšení životnosti jsou ozubená kola opatřena šikmým ozubením, které taktéž přispívá ke snížení hlučnosti řazení. Dvouhřídelové převodovky mají skříň složenou ze tří dílů, dělící rovina leží v ose hřídelů, oba hřídele se vloží do jedné poloviny skříně a druhou se skříň uzavře, odvrácená strana od spojky se uzavře další dílem. Ten obsahuje převod pro náhon rychloměru, který je upevněn na hnaném hřídeli. Pokud se přidává další rychlostní stupeň, vkládá se mezi sevřené poloviny skříně a zadní kryt. Na obrázku č. 5 je konstrukce dvouhřídelové pětistupňové převodovka. Každý převodový stupeň má zde svoje soukolí a jeho převodový poměr udává převod daného stupně. Zpětný chod je umístěn mezi I. a II. rychlostním stupněm a řadí se přesunutím vloženého kola. Pátý stupeň je umístěn nejdále od motoru a je řazen synchronizační spojkou na hnacím hřídeli. Přenos na soukolí stálého převodu je čelním soukolím za ložiskem u I. rychlostního stupně. Tyto převodovky se používají pro příčně uložené motory. 18

19 Obrázek 5: Dvouhřídelová pětistupňová převodovka Tříhřídelové převodovky Tyto převodovky se používají u vozidel s motorem vpředu a pohonem zadní nápravy. Převodovka je tvořena hnacím, hnaným a předlohovým hřídelem. Hnací a hnaný (vstupní a výstupní) hřídel leží v jedné ose. Předlohový hřídel je uložen rovnoběžně s těmito hřídeli. Převod jednotlivých rychlostních stupňů je tvořen vždy dvěma páry ozubených kol a soukolím jednotlivých rychlostních stupňů, výjimkou je přímý záběr. Při pevném spojení hnacího a hnaného hřídele dojde k zařazení přímého záběru. Přímý záběr se používá jako stupeň nejvyšší a nejvíce se projeví sníženou spotřebou paliva při dálničním provozu. 19

20 U nesynchronizovaných převodovek velkých strojů, automobilů nebo traktorů se někdy na hnací hřídel nebo předlohový hřídel montuje tzv. převodová brzda (také nazývaná brzda spojky, brzda předlohy, synchronizační brzda). Obrázek 6: Tříhřídelová převodovka čtyřstupňová převodovka Na obrázku č. 6 je konstrukce klasické tříhřídelové převodovky. První soukolí (zleva) na hnacím hřídeli 1 je v trvalém záběru a pohání předlohový hřídel. První soukolí od hnaného hřídele (zprava) je soukolí I. rychlostního stupně a směrem doleva pokračují další dva rychlostní stupně. Součin převodu soukolí v trvalém záběru a převodu soukolí každého stupně je celkovým převodem jednotlivých rychlostních stupňů. Přímý záběr (IV. rychlostní stupeň) se řadí propojením hnacího a hnaného hřídele synchronizační spojkou u převodu v trvalém záběru Jednoskupinové převodovky Nejčastěji se používají u osobních automobilů a u nákladních automobilů do 7 rychlostních stupňů. Pro každý stupeň mají jeden vlastní pár ozubených kol, výjimkou je přímý záběr a eventuelně zpětný chod. Ke změně rychlostních stupňů je vždy uvolněna jedna řadící spojka a druhá je zapojena. Výhodou jednoskupinových převodovek je volná volba převodů a lehké řazení. Nevýhodou pak naopak jsou konstrukční náklady, množství ozubených kol a řadících prvků. 20

21 Víceskupinové převodovky Skládají se z více jednoskupinových převodovek, jejichž převody mohou být různě navzájem kombinovány. Přitom jsou jednotlivé páry ozubených kol a jednotlivé řadící prvky využívány ve více převodových skupinách. Proto při změně převodového stupně musí být uvolněno a uzavřeno více řadících prvků. Výhodou těchto převodovek je větší počet převodových stupňů realizovaných menším počtem párů ozubených kol a řadících prvků Dvojskupinové převodovky Před hlavní převodovkou nebo za ní mají další řaditelný převod, který zdvojnásobuje počet rychlostních stupňů hlavní převodovky (včetně zpětného chodu). Je-li další měnitelný převod před hlavní převodovkou, jedná se o předřazenou skupinu, je-li za hlavní převodovkou, pak jde o následnou skupinu. Převod u předřazených skupin bývá většinou volen tak, že převody hlavní převodovky jsou rozpůleny. Výhodou je jednoduchá konstrukce, malý převod přídavné skupiny. Nevýhodou jsou velké převody v hlavní převodovce, častější změna skupin, nutné geometrické odstupňování hlavní převodovky pro odstranění nerovnoměrných rychlostních skoků Třískupinové převodovky Tyto převodovky mají přídavný převod vpředu a vzadu. Používají se tehdy, je-li k provozu vozidla potřeba více než 10 rychlostních stupňů. Každý další přídavný převod zdvojnásobuje počet rychlostních stupňů původní převodovky. To znamená, že třískupinová převodovka se čtyřmi převodovými stupni má celkem 2x2x4=16 rychlostních stupňů. Nevýhodou takové koncepce je skutečnost, že poměrně často musí být současně ovládány dva nebo i tři řadící prvky. K usnadnění řazení proto bývají často využívána pneumatická a elektronicko-pneumatická zařízení Planetové převodovky Patří do skupiny převodovek s ozubenými koly. Planetová převodovka je tvořena centrálním kolem, satelity, unášečem satelitů a korunovým kolem. Centrální kolo, korunové kolo a unášeč satelitů mají společnou osu. Centrální kolo je spojeno s hnací hřídelí. Satelity jsou uloženy na unášeči a jsou v 21

22 záběru v centrálním i korunovém kole. Unášeč satelitů je spojen s hnaným hřídelem. Spojením více planetových převodů dostaneme vícestupňovou planetovou převodovku. Zabrzděním korunového kola dojde k obíhání satelitů kolem centrálního kola, tzn. že se otáčí unášeč satelitů a tím tedy i hnaný hřídel. Po odbrzdění korunového kola se satelity otáčejí kolem své osy, otáčí se i korunové kolo, ale unášeč satelitů a hnaný hřídel stojí. Planetové převodovky umožňují řazení jednotlivých stupňů pod zatížením, bez přerušení přenosu točivého momentu. Toho se využívá u automatických převodovek. Obrázek 7: Planetová převodovka 1 centrální kola 1, 2 centrální kolo 2, 3 první rychlostní stupeň, 4 druhý rychlostní stupeň, 5 korunové kolo, 6 planetové kolo Oproti čelním soukolím mají planetové převodovky řadu výhod: - díky několika satelitům je točivý moment přenášen s menšími silami na ozubení a tím i modul ozubení může být menší - soukolí velmi dobře vyplňuje zaujímaný prostor na základě správné konstrukce a je schopné přenášet i vysoké otáčky - ložiska všech otočně uložených částí nejsou zatěžovány radiálními silami, neboť tyto síly se navzájem vyruší (výjimkou jsou satelity) - tišší chod, protože všechna ozubená kola jsou ve stálém záběru - menší rozměry ve srovnání s ostatními mechanickými převodovkami 22

23 Nevýhodou je pak jejich velká složitost při větším počtu převodových stupňů. Nejčastěji se převážně používají dvou a třístupňové převodovky se zpětným chodem. Ty se kombinují s hydrodynamickou spojkou nebo měničem. Jejich řazení je prováděno poloautomaticky nebo zcela automaticky Řazení planetové převodovky Pro dosažení přenosu točivého momentu musí být část planetové převodovky blokována a na část musí být přiváděn točivý moment. Zároveň je potřeba splnit podmínku jednoho stupně volnosti, protože při více stupních volnosti by se mechanismus nechoval jako převodovka, ale jako diferenciál. Obrázek 8: Rychlostní stupně jednoduchého planetového soukolí Na obrázku č.8 je funkce planetového převodu se čtyřmi dopřednými stupni a jedním zpětným chodem Poloautomatické převodovky Poloautomatické převodovky jsou ovládány pouze řadící pákou. Nazýváme je také automatickými převodovkami se selektivním řazením převodových stupňů. Pro správnou funkčnost dvoupedálové poloautomatické převodovky je potřeba zabezpečit: - automatické zapnutí spojky při rozjezdu automobilu 23

24 - průběh zapínání musí mít pozvolný náběh, po kterém následuje dostatečně rychlé úplně zapnutí spojky - vypnutí spojky při poklesu otáček motoru na hranici otáček běhu na prázdno, toto vypnutí musí být rychlé - přerušení silového toku mezi motorem a převodovkou při řazení převodových stupňů (pokud nejsou řazeny pod zatížením) - při vypnuté spojce nesmí stoupnout otáčky motoru během řazení - parkovací brzdění motorem při stojícím vozidle Převodovky se sekvenčním řazením Základ tvoří klasická mechanická převodovka s čelními ozubenými koly a samočinně ovládaná třecí kotoučová spojka. Přerušení přenosu točivého momentu (vypnutí spojky) se děje pomocí hydraulického nebo pneumatického ovládacího zařízení. Jednotlivé rychlostní stupně se řadí ručně 4.4. Automatické převodovky Automatické neboli samočinné převodovky zjednodušují obsluhu vozidla, neboť řazení převodových stupňů se děje automaticky. Do řízení automatické převodovky může řidič ručně zasahovat pomocí volící páky. Toho se využívá například při prudkém klesání (možnost zařadit nižší stupeň, tj. vyšší převod) nebo předjíždění, kdy je potřeba rychle zařadit nejvýhodnější převodový stupeň. Automatické převodovky musí splňovat i další požadavky: - blokování převodového ústrojí při parkování (tzv. parkovací uzávěra) - nastartování motoru jen při neutrální nebo parkovací poloze řadící páky - plynulý rozjezd vozidla - plynulé řazení převodových stupňů bez znatelného trhnutí vozidla - při rychlém a úplném otevření škrticí klapky karburátoru musí být zařazen nižší převodový stupeň umožňující vyšší akceleraci - doba zařazení příslušného převodového stupně musí být závislá od zatížení motoru a rychlosti vozidla - při běhu motoru naprázdno nesmí docházet k samovolnému pohybu vozidla - účinné brzdění motorem 24

25 Obvyklé označení poloh na volící páce: P parkování R reverse (zpětný chod) N neutrál (spouštění motoru, běh naprázdno) D drive (normální jízda) L low (jízda do stoupání) + - ruční přeřazení na vyšší rychlostní stupeň - ruční přeřazení na nižší rychlostní stupeň Nastavení automatických převodovek se liší, například při startování musí být zařazený mód P parkování a současně sešlápnutý brzdový pedál. Ve většině případů nabízí řidiči tři jízdní režimy ekonomický, sportovní a komfortní. Výhodou automatických převodovek je, že řidič nemusí ovládat spojkový pedál ani řadící páku a může se tak lépe soustředit na jízdu. Snadnější je i rozjíždění do kopce, které může působit problémy nezkušenějším řidičům. Naopak nevýhodou je jejich nižší účinnost, z čehož plyne i vyšší spotřeba. Mechanické převodovky dosahují 96% až 97% účinnosti, automatické převodovky mají 85% až 96%. Vyšší hmotnost a složitější konstrukce, díky použití hydrodynamického měniče a vyšší cena ve srovnání s manuálními převodovkami. Mezi nejčastější problémy patří zanedbání údržby, tedy pozdní výměna olejové náplně nebo nedostatek oleje v převodovce. Vzhledem ke složitosti se opotřebovávají řadící spojky a brzdy, které se neobejdou bez opravy skutečného odborníka, jak to bylo například možné u starších typů manuálních převodovek. 25

26 Obrázek 9: Řez automatickou převodovkou klasické konstrukce (AutoEXPERT 1999) Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem momentu a převodovými koly s čelním ozubením V principu jde o hydrodynamickou spojku doplněnou o třetí lopatkový věnec, tzv. reakční člen nebo také rozvaděč. Reakční člen slouží k usměrnění proudu kapaliny z turbíny do lopatkového kola nebo naopak. Častější bývá první případ, protože je reakční člen blízko osy výstupního hřídele a není složité ho spojit se stojící skříní. Moment na výstupním hřídeli se rovná momentu motoru a momentu reakčního kola. Lopatky ve všech kolech nejsou radiální, ale vhodně zakřivené. Čím více se lopatky zakřiví, tím většího znásobení momentu se dosáhne. Řazení se děje v závislosti na sešlápnutí pedálu akcelerace a na otáčkách motoru, které snímá odstředivý regulátor. Klasická konstrukce hydrodynamického měniče momentu je vyobrazena na obrázku č. 10. Výhody: - odstraňuje přenos rázů a kmitů způsobených motorem do převodového ústrojí - zmenšuje prokluz kol při prudkém rozjezdu - nízká hmotnost a cena ve srovnání s elektrickým přenosem výkonu 26

27 Kombinace hydrodynamické spojky a hydrodynamického měniče je tzv. hydrodynamický měnič Trilok. Hydrodynamická spojka nemůže odvádět větší momenty, ale při vyšších otáčkách má lepší účinnost. Problémem hydrodynamických spojek je trvalý přenos i minimálního výkonu, vozidlo se může samovolně rozjet, pokud nezařadíme parkovací režim, kdy je výstupní hřídel mechanicky zablokován. Obrázek 10: Hydrodynamický měnič momentu: 1 pohon od motoru, 2 - turbína, 3 čerpadlo, 4 reakční člen, 5 volnoběžka, 6 skříň převodovky, 7 výstupní hřídel Automatická převodovka s hydrodynamickým měničem momentu a planetovou převodovkou Používá se nejčastěji. Je tvořen blokovatelným hydrodynamickým měničem momentu a dvoustupňovou až čtyřstupňovou planetovou převodovkou. Může být s mechanickohydraulickým ovládáním a elektronicko-hydraulickým ovládáním (v současné době nejčastější). U automatických převodovek s elektronicko-hydraulickým ovládáním jsou do elektronické řídící jednotky vedeny signály od různých snímačů (např. otáček výstupního hřídele převodovky, otáček motoru, zatížení motoru, teploty motoru, polohy škrtící klapky, polohy voliče aj.). Na základě takto získaných informací řídící jednotka určí výstupní signál pro zařazení nejvýhodnějšího rychlostního stupně nebo zablokování případně odblokování měniče. Příslušný převodový stupeň se zařadí sepnutím (vypnutím) jednotlivých pásových brzd a lamelových spojek v planetové převodovce. 27

28 Graf 3: Charakteristika hydrodynamického měniče točivého momentu: M t točivý moment, n t výstupní otáčky turbíny, η účinnost Z charakteristiky je patrné, že výstupní moment turbíny M t se mění v závislosti na otáčkách turbíny n t. Největší moment leží při n t =0, nejmenší M t =0 při propustných otáčkách n p Automatická převodovka DSG Požadavky na zvýšení počtu převodových stupňů a zrychlení řazení, případně řazení bez přerušení přenosu výkonu, měly za následek vývoj převodovek se sekvenčním řazením. Nejlepší řešení tohoto požadavku pro sériovou produkci představil Volkswagen po názvem DSG. Převodovka DSG (německy: das Direktschaltgetriebe, anglicky: Direct Shift Gear) je moderním typem automatických převodovek, u kterých je hydrodynamický měnič točivého momentu nahrazen dvěma spojkami, takže dokáže řadit bez ztráty výkonu. DSG se skládá ze dvou dílčích převodovek. V pricipu jde o upravenou mechanickou tříhřídelovou převodovku rozdělenou na dvě převodovky se dvěma spojkami (v olejové lázni) a dvěma vstupními a výstupními hřídeli. Vstupní hřídele jsou z důvodu úspory místa vloženy do sebe (jeden hřídel je dutý a druhý je v něm centricky umístěn). Jedna převodovka tvoří větev s lichými (včetně zpětného chodu) a druhá větev se sudými převodovými stupni. V dnešní době se nejvíce používají převodovky se šesti rychlostními stupni (výjimkou jsou převodovky pro závodní motory, které mají i sedm rychlostních stupňů). Řazení probíhá tak, že se vždy podle otáček motoru a polohy plynového pedálu zařadí jeden stupeň (první větev převodovky), který je spojen s motorem pomocí příslušné mokré spojky a zároveň se zařadí stupeň následující (v druhé větvi převodovky), který je ale zařazen naprázdno, protože je druhá mokrá spojka 28

29 vypnutá. Automaticky nebo povelem od řidiče se spojky prohodí a tak je zařazen další stupeň, u první větve se ihned zařadí převod následující. Při poklesu otáček je tomu naopak, zařadí se stupeň o jeden nižší. Ke změně převodu dochází velmi rychle, protože jsou příslušné rychlostní stupně již zařazené, jen se připojí přes mokrou spojku k motoru, změna převodu trvá cca ms při nepřerušeném přenosu výkonu. Oba výstupní hřídele zabírají přímo na ozubení stálého převodu, pokud není stálý převod s diferenciálem ve společné skříni, je nutné provést spojení dalším ozubeným kolem. Řadit je možné díky elektrohydraulickému systému buď plně automaticky, nebo ručně pomocí páček nebo tlačítek (jedním se řadí nahoru, druhým dolů). Obrázek 11: DSG převodovka, Audi 29

30 Na obrázku č. 11 je vyobrazeno přeřazování z prvního na druhý rychlostní stupeň u DSG převodovky Automatická převodovka PowerShift Jedná se o dvouspojkovou převodovku fungující na principu dvou paralelních manuálních převodovek. Jedna převodovka je určena pro liché převodové stupně a zpětný chod, zatímco druhá převodovka je určena pro sudé převodové stupně. Byla vyvinuta společností Getrab pro automobilky Ford, Volvo, Mitsubishi a další. Konstrukce převodovky vychází z technologie používané u manuálních převodovek, avšak s tím rozdílem, že dvě mokré spojky jsou navzájem spojeny vlastním spojkovým hřídelem. Jeden hřídel se otáčí uvnitř druhého. Tyto mokré spojky pracují nezávisle na sobě. Obě spojky fungují střídavě, tj. jedna je vždy připravena k záběru, zatímco druhá se rozpojuje. V okamžiku, kdy má motor plný výkon a tah na první rychlostní stupeň, je druhý rychlostní stupeň připraven k zařazení. Po zařazení druhého stupně je připraven třetí a tak dále. To přispívá k zachování přenosu výkonu a točivého momentu bez jakéhokoli přerušení, což vede k mimořádně rychlému a hladkému řazení při zachování akcelerace i během změny převodových stupňů. Funkce spojky je ovládána elektro-hydraulickou řídicí jednotkou. Ta zajišťuje, že zatímco je jedna spojka rozpojená, druhá je v záběru a naopak. Každá spojka funguje jako kluzná. Píst přitlačuje lamely spojky k sobě a v důsledku vznikajícího tření do sebe lamely zapadnou. Převodovka Powershift poskytuje řidiči také možnost sekvenčního řazení. Rozdíl spočívá v tom, že u Powershiftu i manuální řazení probíhá bez jakýchkoli ztrát času nebo výkonu. Díky využití dvou mokrých spojek dokáže převodovka zpracovat vysoký točivý moment a v zásadě u ní neexistují žádná omezení, pokud jde o volbu převodového poměru. Standardní převodovky navržená pro vozy Volvo, je dimenzována tak, aby zvládala točivý moment až 450 Nm. 30

31 Obrázek 12: PowerShift převodovka, Volvo 1 dvě mokré spojky, 2 olejové čerpadlo, 3 vnitřní vstupní hřídel (první, třetí, pátý rychlostní stupeň a zpětný chod), 4 vnější vstupní hřídel (druhý, čtvrtý a šestý rychlostní stupeň), 5 hydraulicky kontrolovaný systém řazení, 6 snímač polohy řazení, 7 vysokotlaký olejový filtr, 8 řídící jednotka Výhodou převodovky Powershift je nižší spotřeba paliva o cca 8 % v porovnání s běžnou automatickou převodovkou a nižší emise CO2. Důvodem nižší spotřeby je mimo jiné ta skutečnost, že převodovka PowerShift nevyžaduje měnič točivého momentu, žádné planetové převody, ani větší počet hydraulicky ovládaných spojek. Nedochází tedy k dodatečným ztrátám točivého momentu, které jsou s těmito součástmi spojeny Variátor (CVT) CVT (angl. Coutinuously Variable Transmission) je označení bezstupňové samočinné převodovky s tlačným ocelovým řemenem, jejímž základem je variátor. Je to typ převodovky s plynule proměnným převodovým poměrem, tedy s plynulou změnou převodového poměru mezi vstupní hřídelí (na kterou přímo přenáší otáčky motoru) a výstupní hřídelí (přenášející výkon motoru na kola) variátorové převodovky v obou 31

32 směrech (nahoru i dolu). Nejčastěji se variátor používá u strojních zařízení, některých typů automobilů, skútrů a motocyklů. Oproti klasické převodovce je variátor méně náročný na údržbu. Při rozjezdu řemen běží na řemenici variátoru na malém průměru a na velkém průměru u řemenice spojky. Tím je nastaven nejnižší možný převodový poměr a nejvyšší kroutící moment. Během zrychlování by měly být otáčky motoru pokud možno stálé a to v oblasti nejvyššího točivého momentu motoru. Integrovaný řídící systém nastavuje kola variátoru tak, aby z široké škály možných převodových poměrů byl vždy nastaven optimální celkový převod. Po dosažení vyšší rychlosti nastane opačná situace. Řemen běží na velkém průměru řemenice variátoru a na malém průměru u řemenice spojky, která se po rozjezdu odstředivou silou odpojila. Další zrychlování je možné jen zvyšováním otáček motoru. Obrázek 13: Variátor Obrázek 14: Řez převodovkou Multitronic od Audi, ( 32

33 Párová kuželová kola Funkce variátoru je přenos kroutícího momentu a otáček jako u řemenice. Pozn.: Řemenice je součást řemenového převodu, která přenáší energii z rotujícího hřídele na řemen nebo naopak. Jde o kolo, na kterém je řemen připevněn. Rozdíl od klasické řemenice je ten, že se využívá proměnného poloměru (průměru) řemenice na straně hnaného i hnacího kola Konstrukce využívá páru kuželových kol na hnací i hnané straně. Kola jsou orientována vrcholy proti sobě tak, aby bylo vytvořeno úžlabí pro řemen. Změnou vzdálenosti mezi kuželovými koly je dosaženo změny průměru, přes který je veden řemen. Poloha kuželů na straně hnané i hnací hřídele musí být taková, aby obvodová vzdálenost převodu, byla shodná s délkou řemenu Protilehlá kuželová kola Využívá se dvou rotujících kuželových kol, které jsou uloženy zrcadlově ve dvou osách ve stejné rovině. Přenos kroutícího momentu je mezi povrchem jednotlivých kuželů realizován řemenem nebo vloženým kolem. Obrázek 15: Variátor s protilehlými kuželovými koly 33

34 5. PŘEVODOVÉ MAZACÍ OLEJE Převodové oleje musí splňovat tyto požadavky: - zmenšovat opotřebení povrchu zubů a zabraňovat jejich poškozování - snižovat třecí ztráty - odvádět třecí teplo - mazat ložiska - chránit povrchy zubů a ložisek před korozí běhen provozu i za klidu - zmenšovat hlučnost a chvění soukolí - tlumit rázy mezi zuby a odplavovat nečistoty - mít dobrou viskózně-teplotní charakteristiku (Jan, Ždánský, 2004) Do převodových olejů se přidávají speciální přísady, tzv. aditiva. Ty slouží k zajištění již zmíněných požadavků na základě jejich fyzikálních či fyzikálně chemických vlastností. Každý převodový olej má svoji životnost. Proto je nutná výměna v určitých intervalech daných výrobcem. Nejlépe se výměna provádí po jízdě, kdy má olej vyšší teplotu a nižší viskozitu Viskozitní klasifikace Ke klasifikaci olejů se standardně používá systém podle normy SAE (ang.: Society of Automative Engineers). Dělíme je na zimní, letní, jednostupňové a vícestupňové. Čím je číslo viskozitní třídy vyšší, tím je olej více viskózní. U každé viskozitní třídy je definována minimální viskozita při vysoké teplotě 100 C (garance, že olej bude i při vysoké teplotě dostatečně viskózní a udrží se v mazacím prostoru). Písmeno "W" (z anglického Winter) u nižších viskózních tříd upozorňuje na to, že je u viskozitní třídy navíc definována maximální hodnota viskozity při nízkých teplotách (garance, že i při nízkých teplotách mazivo příliš neztuhne). ( Oleje s vyšší viskozitní třídou jsou vhodnější pro značné namáhání za vysokých teplot. V tabulce č.1 je vidět označení viskozitních tříd včetně základních hodnot. 34

35 Tabulka 1: Viskozitní klasifikace ( Výkonnostní klasifikace Nejčastěji používá klasifikace - norma API (ang.: American Petroleum Institute), která byla zavedena v roce Dělí oleje do šesti tříd, z toho se v dnešní době používají jen tři, ostatní jsou zastaralé (GL 2, GL 3 a GL 6). GL 1 : pro manuální převodovky, minerální olej GL 4 : pro mazání převodů s ozubenými koly se středním namáháním GL 5 : pro hypoidní převody se značným namáháním GL 6 : pro hypoidní převody s velmi vysokým namáháním 35

36 6. ZÁVĚR Hlavním cílem této práce je utvořit ucelený přehled nejpoužívanějších typů převodového ústrojí, jejich funkčních vlastností a provedení. V první kapitole jsem se věnovala základnímu koncepčnímu uspořádání a výpočtům. V další kapitole jsem uvedla nejčastěji používané typy převodového ústrojí, včetně moderních automatických převodovek. Poslední kapitolu jsem věnovala problematice převodových mazacích olejů. Současný vývoj převodového ústrojí směřuje ke snižování nákladů a zvyšování efektivnosti práce. U moderních konstrukcí automatických převodovek dochází ke snižování spotřeby paliva následkem plynulejší změny převodového stupně, díky udržování otáček motoru v ideálním rozmezí. V České republice se v dnešní době u osobních automobilů stále nejvíce používají klasické manuální převodovky. Oproti USA, kde je nejpoužívanějším typem automatická převodovka. Budoucí trend postupuje k plně automatickým systémům řazení. 36

37 7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Jan, Z., Ždánský, B. Automobily 2. 3.vyd. Brno: Nakladatelství Avid s.r.o. Brno, s. Šalamoun, Č., Suchý, M., Svoboda, J., Převody mechanické a hydraulické. 1.vyd. Praha, 1991: Vydavatel České vysoké učení technické v Praze, 243 s. VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 2. vyd. Brno, 2000: Vydavatelství Prof. Ing. F. Vlk, DrSc s. ISBN Vlk, F. Převodová ústrojí motorových vozidel. 2. vyd. Brno, 2003: Vydavatelství Prof. Ing. F. Vlk, DrSc., 312 s. ISBN Vlk, F. Převodová ústrojí motorových vozidel. 1. vyd. Brno, 2000: Vydavatelství Prof. Ing. F. Vlk, DrSc., 312 s. ISBN Historie manuálních převodovek. Databáze online. Dostupné na: Převodové oleje. Databáze online. Dostupné na: Převodovka. Databáze online. Dostupné na: Variátor. Databáze online. Dostupné na: 37

38 8. SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Uspořádání hnacího ústrojí u osobních automobilů Obrázek 2: Čelní kola - s přímými, šikmými a šípovitými zuby Obrázek 3: Kuželová kola - s přímými, šikmými, šípovitými a zakřivenými zuby Obrázek 4: Schéma tříhřídelové převodovky s popisky ozubených kol Obrázek 5: Dvouhřídelová pětistupňová převodovka Obrázek 6: Tříhřídelová převodovka čtyřstupňová převodovka Obrázek 7: Planetová převodovka Obrázek 8: Rychlostní stupně jednoduchého planetového soukolí Obrázek 9: Řez automatickou převodovkou klasické konstrukce (AutoEXPERT 1999) 26 Obrázek 10: Hydrodynamický měnič momentu: Obrázek 11: DSG převodovka, Audi Obrázek 12: PowerShift převodovka, Volvo Obrázek 13: Variátor Obrázek 14: Řez převodovkou Multitronic od Audi, ( 32 Obrázek 15: Variátor s protilehlými kuželovými koly

39 9. SEZNAM GRAFŮ Graf 1: F-v diagram pro vozidlo s dvoustupňovým převodem (Vlk, 2003) Graf 2: F-v diagram pro vozidlo s pětistupňovou převodovkou (Vlk, 2003) Graf 3: Charakteristika hydrodynamického měniče točivého momentu: SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Viskozitní klasifikace (

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 ONDŘEJ ŠVAŇHAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Stupňovité převodovky motorových

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH)

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH) AUTOEXPERT KVĚTEN 2007 PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU V posledních vydáních Praktické dílny jsme popsali různé systémy mechanických a automatických převodovek. V dnešním

Více

Automobilové převodovky

Automobilové převodovky endelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Automobilové převodovky Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. iroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Bc. Petr Polcar

Více

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Ing. Petr Porteš, Ph.D. Teorie vozidel Akcelerační vlastnosti Ing. Petr Porteš, Ph.D. Akcelerační vlastnosti Výkon motoru Omezení přilnavostí pneumatik TEORIE VOZIDEL Akcelerační vlastnosti 2 Průběh točivého momentu je funkcí

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 LADISLAV BLAŽEK Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Automatické převodovky motorových vozidel

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: 2301R016 Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘEVODOVKY SILNIČNÍCH VOZIDEL Autor:

Více

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Mechanické převody ČÁSTI STROJŮ R

Mechanické převody ČÁSTI STROJŮ R Mechanické převody ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení. Úvod do problematiky mechanických spojů. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Dokončení spojů

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta. Komparace typů převodových ústrojí u osobních vozidel Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta. Komparace typů převodových ústrojí u osobních vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Komparace typů převodových ústrojí u osobních vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr Dostál, Ph.D. Vypracoval: Aleš Štilárek Brno 2013 Prohlášení

Více

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou PŘEVODOVKY Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou rychlostí (otáčkami) a točivým momentem. Obvyklé

Více

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 10. Servomechanismy a hydrodynamické

Více

Mendlova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendlova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendlova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Vliv závažnosti poruchy automatické převodovky na technickou hodnotu a cenu vozidla Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jan

Více

Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce

Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, Csc. Vypracoval: Ivan Krbálek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY VÝROBA PŘEVODOVÉ

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

Samočinné převodovky rozdělení. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Samočinné převodovky rozdělení. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Samočinné převodovky rozdělení Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Samočinné převodovky - rozdělení 1. Hydraulické převodovky 2. Hydraulické převodovky s elektronickou regulací 3. Elektronicky řízené automatické

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Josef Gabriel Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUKÁŠ STAŇA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Konstrukce brzdových soustav

Více

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES

Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES FASTRAC 2000 Řada Fastrac FASTRAC 2000 SERIES SPECIFIKACE 2000 SERIES 2155 2170 Výkon motoru (přijmenovitýchotáčkách) 160 k 170 k Výkon vedlejšího pohonu 137 147 Zdvihový objem motoru (l) 6,7 l 6,7 l Točivý

Více

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů.

Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Informace o produktech 2008-2009 kotoučové č éštěpkovače č JENSEN Více než 100-letá zkušenost ve výrobě ě a vývoji kotoučových č štěpkovačů. Výrobní závod JENSEN byl založen panem Peterem Jensenem v roce

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL PUMP DESIGN

Více

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban

Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů. Pavel Urban Využití modelů v předmětu Základy konstruování a části strojů Pavel Urban Bakalářská práce 2006 Zadání bakalářské práce ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého

Více

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Ing. Ondřej Kubera Vedoucí práce: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Abstrakt Příspěvek popisuje novou koncepci otočného stolu s prstencovým motorem,

Více

VY_32_INOVACE_C 07 19

VY_32_INOVACE_C 07 19 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Rozvodovky. Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rozvodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ

Rozvodovky. Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rozvodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ TU v iberci akulta strojní atedra voidel a motorů 4 ovodovka + Diferenciál ovodovky onstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a rovodovku Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky.

ewrc.cz Zeleně jsou zobrazeny řadící vidlice a červeně ozubené spojky. Jak funguje sekvenční převodovka? Autor: Pavel Norri Pravda, 11. 6. 2006 00:00 V nedávné době jsme Vám přinesli exkluzivní reportáž z finálního testu sekvenční převodovky firmy KAPS Transmissions, určené

Více

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové zapis_casti_stroju_brzdy 08/2012 STR Bd 1 z 5 14. Brzdy Funkce: slouží ke #1 pohybu, příp. jeho (u vozidel) #2 k zajištění #3 polohy (např. břemene u jeřábů, výtahů) Rozdělení: a) #4 brzdy b) #6 brzdy

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Samočinné převodovky

Samočinné převodovky Samočinné převodovky Jiří Žitný - Josef Bareš Pavel Němeček 1 Základní rozdělení: (z hlediska vyspělosti automatizace řízení) 1. Samočinné spojky a polosamočinné převodovky 2. Sekvenčně řazené převodovky

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 PETR POLCAR Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mechanický variátor skútru a

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 ONDŘEJ KOŠŤÁL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Podvozky motorových vozidel

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL

VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL VENTILOVÉ ROZVODY ÚCEL uskutečnění výměny obsahu válce (spaliny nahradit čerstvou palivovou směsí nebo vzduchem). DRUHY dnes výhradně u 4-dobých motorů ventily ovládané rozvodem OHC, OHV. ČASOVÁNÍ VENTILŮ

Více

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007 69 PODVOZEK A KAROSÉRIE 70 Podvozek a karoserie automobilu. Nápravy Náprava spojuje kola s nosnou částí automobilu a slouží k přenosu: vlastní hmotnosti hnací síly na kola brzdných sil při brždění odstředivých

Více

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v

Více

WYNN S HPLS (přísada do převodovek)

WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Technická zpráva WYNN S HPLS (přísada do převodovek) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 10 Wynn s HPLS s novým složením Nejnovější chemická

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cosmos/DesignSTAR.

ABSTRAKT ABSTRACT. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cosmos/DesignSTAR. Modernizace výuky předmětu " Základy konstruování a části strojů " využitím software Inventor, Catia, DesignSTAR Upgrade of Subject Machine Parts Tutorial by software Inventor, Catia, DesignStar using

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

18. Kinematické mechanismy

18. Kinematické mechanismy zapis_kinematicke_mechanismy_108/2012 STR Cc 1 z 6 18. Kinematické mechanismy Přenáší pohyb a zároveň mění jeho a #1 #2 18.1. Hřebenové ozubení mění pohyb pastorku na #3 #4 pohyb hřebenu nebo naopak vznikne

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

Solaris - hybridní autobus vyjíždí

Solaris - hybridní autobus vyjíždí Solaris - hybridní autobus vyjíždí Stefan Gőbel Firma Solaris Bus&Coach plně důvěřuje hybridní technologii a v listopadu se rozhodla předvést, několik týdnů po prvním uvedení - prozatím bez pohybu - na

Více

Hydraulika mobilních pracovních strojů

Hydraulika mobilních pracovních strojů Hydraulika mobilních pracovních strojů Nikde nenajdete tolik hydrauliky jako na mobilních pracovních strojích. Proč? Protože elektrický pohon vyžaduje připojení na elektrickou síť, a to u pohybujícího

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTRO- TECHNIKA - MECHATRONIKA Vytvořeno

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 148 S I WX 168 S DOKONALÁ MISE. www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 DVOUCESTNÁ RÝPADLA WX 48 S I WX 8 S DOKONALÁ MISE www.casece.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 84 DVOUCESTNÁ RÝPADLA 3. MODELOVÁ ŘADA Výkon a ovládání Dvoucestná rýpadla WX jsou zkonstruována pro maximální

Více

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat.

FITNESS PLÁN FITNESS PLÁN. Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. SEAT SERVIS. seat. SEAT SERVIS Porsche Česká Republika s. r. o. Radlická 740/113d 158 00 Praha 5 PS80512115 Změny vyhrazeny. seat.cz POUKAZY Z U MOHOU UPLATNIT ZÁKAZNÍCI ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: Zákazníkem je fyzická osoba

Více

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením ŘÍZENÍ MOTORU Automobilový motor je provozován v širokém rozmezí otáček a zatížení, což klade vysoké nároky na regulaci palivové soustavy a u motorů zážehových i na regulaci zapalovací soustavy. Tato regulace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ČERPADEL PUMP DESIGN

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Bakalářská práce Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů

Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

S T A V Í M E O K O L O V Á S

S T A V Í M E O K O L O V Á S S T A V Í M E O K O L O V Á S W270C W00C Objem lopaty 4.2-9.0 m³ 4.8-10.0 m³ Užitečná nosnost 8 010 8 960 Výkon motoru 29 kw (20 hp) 259 kw (47 hp) Provozní hmotnost 24 600 27 00 NAKLADAČ NABITÝ ČISTOU

Více