Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena."

Transkript

1 RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti ATI Technologies Inc. Všechny ostatní názvy společností nebo výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami svým příslušných vlastníků. Funkce, vlastnosti a technické údaje podléhají změnám bez oznámení. Výrobek nemusí být přesně tentýž, který je uváděn na obrázcích. Reprodukce této příručky nebo jejích částí v jakékoliv podobě je bez předchozího písemného povolení společnosti ATI Technologies Inc. přísně zakázána.

2 Prohlášení Ačkoliv byl tento dokument vypracován s maximální pečlivostí, společnost ATI Technologies Inc. nenese žádnou odpovědnost za provozování a používání zde popsaného hardwaru, softwaru a jiných výrobků a dokumentace ATI, za přerušení poskytování služeb, ztrátu nebo přerušení provozu podniku, ztrátu očekávaných zisků, nebo za pokuty a náhodné nebo následné škody vzniklé v souvislosti s pořízením, vlastnostmi nebo používáním hardwaru, softwaru a jiných výrobků a dokumentace ATI zde uvedených. Společnost ATI Technologies Inc. si vyhrazuje právo provádět změny zde popsaného výrobku nebo systému bez předchozího oznámení, za účelem zlepšení spolehlivosti, funkčnosti nebo designu. Ve vztahu k výrobkům ATI souvisejících s tímto dokumentem se společnost ATI zříká všech výslovných a implikovaných záruk týkajících se těchto výrobků včetně, ale nikoliv výlučně, implikovaných záruk prodejnosti, způsobilosti pro určitý účel a porušení předpisů. Prohlášení o výrobku MACROVISION A. Přístroj uplatňuje nárok na patenty USA č , , a s licencí pro omezený počet diváků. B. V tištěném doprovodném materiálu, který je součástí výrobku, musí být vytištěno následující oznámení v místě, které je příslušné pro takové materiály: Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna na základě určitých patentů USA a jiných práv intelektuálního vlastnictví, které jsou majetkem společnosti Macrovision Corporation a jiných vlastníků práv. Použití této technologie pro ochranu autorských práv musí být schváleno ze strany Macrovision Corporation a je určeno pro domácí použití a jiné použití s omezeným počtem diváků, pokud společnost Macrovision Corporation neudělí jiné povolení. Zpětný technický postup nebo demontáž jsou zakázány. ii

3 Obsah Prohlášení... ii Prohlášení o výrobku... ii Úvod Stručný výčet funkcí... 2 Softwarová sada ATI CATALYST... 3 Více displejů a 3D herní zážitek... 3 Direct 3D a OpenGL... 3 HydraVision... 4 Více displejů Připojení monitorů... 5 Konfigurace displejů... 6 Softwarová sada CATALYST Karta ATI Obrazovka... 7 Zapnutí/vypnutí sekundárních displejů... 8 Zapnutí rozšířené pracovní plochy... 8 Dynamické přeřazení displeje... 8 Virtuální přemístění displejů... 9 Poměrné rozšíření Karta ATI Barva Karta ATI Možnosti Karta ATI Překrývání Překrývání videa Ovládací panel Direct 3D Hlavní a uživatelská nastavení Nastavení kompatibility Direct 3D Ovládací panel OpenGL Hlavní a uživatelská nastavení Nastavení kompatibility OpenGL Používání TV výstupu Zobrazení displeje PC na TV obrazovce Připojení k TV nebo videorekordéru Spuštění Windows se zapnutou obrazovkou TV Chcete-li vypnout/zapnout TV obrazovku Používání a úprava TV výstupu Jak nelze použít TV obrazovku iii

4 Použití monitoru a použití TV obrazovky Snížení zkreslení okrajů Změna konfigurace displejů Používání her a aplikací iv

5 1 Úvod Grafické akcelerátory RADEON 9700 Series poskytují průlomovou 3D grafickou výkonnost. Základem jejich výkonu je vizuální procesor (VPU) RADEON 9700 Series. První s 8-pixelovou liniovou architekturou. První s podporou DirectX bitové DDR paměžové rozhraní. Podpora pro specifikaci AGP 8X. První s použitím pixelové clony pro akceleraci videa. Podpora pro aplikace Direct 3D. Podpora pro aplikace OpenGL. Vysoké rozlišení ve 3D režimu až 2048x1536. Rychlé 3D herní výkony. Podpora digitálního plochého panelu. Podpora výstupu na TV umožňující připojit PC na TV nebo videorekordér.

6 2 Stručný výčet funkcí RADEON 9700 Series obsahuje: SMARTSHADER II - technologie, která může realisticky zpodobňovat vizuální vlastnosti různých materiálů, například skla, kovu, dřeva, a vytvářet 3D hloubku prostřednictvím zobrazení stínů objektů SMOOTHVISION II - dává uživatelům možnost do různé míry odstraňovat zubaté okraje 3D obrazů a konfigurovat tak své vlastní velmi kvalitní a vysoce výkonné herní varianty. VIDEOSHADER - používá filtrování šumu v reálném čase a výsledkem je jiskřivě čistý obraz. FULLSTREAM - odstraňuje blokové artefakty z Internetového videa a poskytuje ostřejší obraz. TRUFORM - technologie, která vyhlazuje a oživuje zaoblené povrchy 3D objektů.

7 3 Softwarová sada ATI CATALYST Více displejů a 3D herní zážitek Softwarová sada CATALYSTod firmy ATI nabízí možnost použití více displejů a dále pokročilé grafické funkce, jako je například SMARTSHADER II pro zprostředkování maximálních 3D herních zážitků. Nápověda ohledně instalace softwaru CATALYST je uvedena v příručce Getting Started Guide. Softwarová sada CATALYST provede instalaci karet displejů ATI. Tyto karty jsou přístupné v ovládacím panelu Windows Zobrazení pomocí tlačítka Upřesnit..., které se nachází na kartě Nastavení. Podrobné vysvětlení karet ATI uvádí část Softwarová sada CATALYST na straně 7. Direct 3D a OpenGL Softwarová sada CATALYST podporuje také poslední verze Direct 3D a OpenGL. Mnohým novým 3D herním titulům a také řadě posledních verzí starších titulů se dostane virtuálního oživení, pokud se pro ně použijí pokročilé funkce Direct 3D nebo OpenGL. Hráči mají možnost vyladit své nastavení buď na maximální zážitek z kvality 3D obrazu, nebo na 3D herní výkon. Karty ATI Direct 3D a OpenGL jsou přístupné v ovládacím panelu Windows Zobrazení pomocí tlačítka Upřesnit..., které se nachází na kartě Nastavení. Podrobné vysvětlení karet Direct 3D a OpenGL uvádí část Ovládací panel Direct 3D na straně 16 a Ovládací panel OpenGL na straně 21.

8 4 HydraVision Kromě funkcí pro více displejů, které jsou k dispozici v rámci softwarové sady ATI CATALYST můžete použít také prostředek HydraVision určený pro pokročilou správu více monitorů. Více informací o HydraVision uvádí uživatelská příručka HydraVision User s Guide ve formátu PDF, která se nachází na instalačním CD pro instalaci produktů ATI.

9 5 Více displejů Připojení monitorů Karta RADEON 9700 Series je vybavena hardwarovou podporou pro připojení jednoho DVI-I monitoru nebo dvou VGA monitorů pomocí dodávaného adaptéru s DVI-I na VGA. K počítači je možno připojit také TV pomocí výstupu S-Video. Zastrčte kabel monitoru do karty (pokud používáte více monitorů, připojte jejich kabely do správných konektorů), a pak zapněte své PC a monitor(y). Chcete-li přímo ke kartě připojit plochý panel, použijte konektor DVI-I. Chcete-li připojit VGA monitor na konektor DVI-I, připojte adaptér z DVI-I na VGA na konektor DVI-I a pak připojte kabel monitoru do adaptéru podle obrázku dole. STANDARDNÍ KONEKTOR VGA MONITORU VÝSTUP S-VIDEO KONEKTOR DVI-I ADAPTÉR Z DVI-I NA VGA VGA KONEKTOR Z MONITORU Pokud se svou kartou používáte více monitorů, pak jeden z monitorů bude vždy primární. Další monitor bude označen jako sekundární.

10 6 Konfigurace displejů Vaše karta s grafickým akcelerátorem RADEON 9700 nabízí funkce pro připojení dvou displejů a výstupu na TV. V následující tabulce jsou uvedeny různé způsoby, jak připojit displeje je kartě. Konfigurace displejů Jeden CRT displej Jeden DFP displej Jedna TV CRT displej + TV DFP displej + TV CRT displej + DFP displej CRT displej + CRT displej CRT displej + DFP displej + TV CRT displej + CRT + TV Použité konektory VGA konektor NEBO DVI-I konektor s adaptérem DVI-I na VGA DVI-I konektor Výstup S-Video VGA konektor + výstup S-Video DVI-I konektor + výstup S-Video VGA konektor + DVI-I konektor VGA konektor + DVI-I konektor s adaptérem DVI-I na VGA VGA konektor + DVI-I konektor + výstup S- Video NEPODPOROVANÁ KONFIGURACE Poznámky CRT- analogový displej s katodovou trubicí DFP digitální displej s plochým panelem Výstup S-Video může podporovat také kompozitní připojení přes adaptér S- Video na Kompozitní Nepodporovanou konfigurací je připojení CRT displeje na DVI-I konektor přes adaptér DVI-I na VGA DVI-I konektor může podporovat CRT displej s využitím adaptéru DVI-I na VGA TV obrazovka naklonuje obraz z jednoho ze dvou dalších displejů.

11 Softwarová sada CATALYST 7 V této části jsou uvedena vysvětlení týkající se karet ATI, které byly přidány k Vlastnostem displeje po instalaci softwarové sady Catalyst. i Funkce představené na těchto stránkách nemusí mít podporu ve všech operačních systémech nebo mohou jiný vzhled. Karta ATI Obrazovky Karta ATI Obrazovky obsahuje funkce pro připojení více monitorů. Je na ní možné zapnout/vypnout zobrazovací zařízení a měnit přiřazení primárního a sekundárního displeje.

12 8 Zapnutí/vypnutí sekundárních displejů 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Klepněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit... 3 Klepněte na kartu ATI Obrazovky. 4 Klepnutím na tlačítko zapněte nebo vypněte požadovaný displej. 5 Uložte změny klepnutím na OK nebo Použít. Zapnutí rozšířené pracovní plochy 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Klepněte na kartu Nastavení. 3 Klepněte na ikonu monitoru, na kterém chcete použít rozšířenou pracovní plochu. 4 Klepnutím na Ano aktivuje zvolený displej. 5 Zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor (Windows je zde může automaticky umístit). 6 Uložte změny klepnutím na OK nebo Použít. Dynamické přeřazení displeje Přiřazení primárního a sekundárního displeje je možné změnit za chodu bez nutnosti restartování počítače. Před provedením změny přiřazení primárního displeje však musí být aktivován alespoň jeden sekundární displej a musí být zapnutý režim rozšířené pracovní plochy.

13 9 Chcete-li aktivovat sekundární displej, vyhledejte část Zapnutí/vypnutí sekundárních displejů na straně 8. Chcete-li aktivovat režim rozšířené pracovní plochy, vyhledejte část Zapnutí rozšířené pracovní plochy na straně 8. 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Klepněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit... 3 Klepněte na kartu ATI Obrazovky. Karta ATI Obrazovky zobrazuje aktivní displeje. Primární displej nemá stisknuté tlačítko. Chcete-li změnit přiřazení displejů, můžete klepnout na tlačítko primárného displeje nebo na tlačítko jiného zobrazovacího zařízení. Ve Windows 2000 se klepnutím na tlačítko změní přiřazení primárního a sekundárního monitoru. Klepnutím na tlačítko se vytvoří klon nebo otisk obrazu primárního displeje na sekundární displej. Klepnutím na tlačítko se rozšíří vaše pracovní plocha na sekundární displej směrem doprava od primárního displeje. Klepnutím na tlačítko se rozšíří vaše pracovní plocha na sekundární displej směrem dolů od primárního displeje. 4 Uložte změny klepnutím na OK nebo Použít. Virtuální přemístění displejů 1 Na kartě Nastavení klepněte a přetáhněte příslušnou ikonu monitoru do požadované pozice. Příklad: sekundární displej je možné přetáhnout doleva od primárního displeje, takže se virtuálně nachází vlevo, jak je znázorněno dole.

14 10 2 Uložte změny klepnutím na OK nebo Použít. Poměrné rozšíření Karta RADEON 9700 Series umožňuje provést poměrné rozšíření (přizpůsobení rozměrů obrazu digitálního panelu). Obraz s nízkým rozlišením se rozšíří, aby vyplnil panel s vysokým rozlišením. Poměrné rozšíření je však k dispozici pouze pro primární displej. Pokud je tedy displej s plochým panelem (FPD) nastaven jako sekundární, režim rozšířené pracovní plochy se vypne a rozlišení bude nižší než je přirozené rozlišení FPD. To způsobí, že FPD se implicitně nastaví do středového režimu.

15 11 Karta ATI Barva Karta ATI Barva slouží k úpravě nastavení barev. Je možné měnit červenou, zelenou a modrou barvu na displeji. Dále lze měnit jas pracovní plochy a Gama hry (jas). Jas pracovní plochy Barevná křivka Tlačítko Gama hry Tlačítko Původní nastavení Karta ATI Barva Slouží ke zvýšení nebo snížení jasu pracovní plochy. Čím vyšší je hodnota gama, tím vyšší je jas pracovní plochy. Posunutím barevné křivky pomocí myši se upraví zvolená barva (červené, zelené nebo modré zaškrtávací políčko). Slouží k přístupu k vlastnostem Gama hry. Umožňuje nastavit jas pracovní plochy a barev zpět na výchozí hodnoty.

16 12 Klepnutím na tlačítko Gama hry se získá přístup k vlastnostem Gama hry. Posuvníky Červená, Zelená a Modrá Uzamknutí RGB Tlačítko Původní nastavení Gama hry - vlastnosti Slouží ke zvýšení nebo snížení barevného jasu her Direct 3D a OpenGL hraných v režimu celé obrazovky. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka je možné jednotlivě nastavovat posuvníky RGB. Pokud je políčko zaškrtnuté, všechny tři posuvníky se ovládají najednou. Umožňuje nastavit Gama hry zpět na výchozí hodnoty.

17 13 Karta ATI Možnosti Karta ATI Možnosti uvádí podrobné informace o ovladači a umožňuje přístup k technickým údajům o kartě. Je možné také zapnout nebo vypnout ikonu na hlavním panelu ATI. Informace o verzi Tlačítko Detaily Znovu aktivovat všechny výstražné zprávy Karta ATI Možnosti Uvádí číslo verze Catalyst, číslo verze 2D a informace o sestavení ovladače. Umožňuje přístup ke kartě Detaily, kde jsou uvedeny podrobnosti o hardwaru karty a informace o ovladači. Umožňuje znovu aktivovat všechny doposud vypnuté výstražné zprávy o grafice.

18 14 Zpřístupnit aplikaci ikona ATI na hlavním panelu Zobrazit ikonu ATI na hlavním panelu Zakázat funkci pro rychlé rozlišení Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že se vypnou aplikace hlavního panelu ATI a odstraní se ikona ATI z hlavního panelu. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka dojde k odstranění ikony ATI z hlavního panelu, aniž by vypnuly aplikace ikony ATI. Funkce pro rychlé rozlišení je přístupná klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu ATI na hlavním panelu. Zaškrtnutím této možnosti dojde k vypnutí funkce. Klepnutím na tlačítko Detaily se zpřístupní informace o grafické kartě, grafických ovladačích a systému. Karta ATI Překrývání Karta ATI Překrývání slouží ke konfigurování jasu, kontrastu, sytosti, zabarvení a vlastnosti gama pro překrývání videa.

19 15 Překrývání videa Funkce překrývání videa umožňuje zobrazovat plnohodnotné video na PC. K dispozici je však pouze jedno překrývání videa, a to na primárním displeji. Ovládací prvky překrývání videa jsou automaticky aktivovány při přehrávání libovolného typu video souboru, který podporuje úpravy překrývání.

20 16 Jas Kontrast Sytost Zabarvení Gama Tlačítko Původní nastavení Režim Divadlo Karta ATI Překrývání Tento posuvník slouží k nastavení jasu video obrazu. Tento posuvník slouží k nastavení kontrastu video obrazu. Tento posuvník slouží k nastavení živosti barev. Posunutím doleva se odstraní všechny barvy a vytvoří se černobílý obraz. Pomocí tohoto posuvníku je možné upravit čistotu nebo odstín červené, zelené nebo modré složky barev. Tento posuvník slouží k nastavení celkové intenzity video obrazu. Umožňuje nastavit Překrývání hry zpět na výchozí hodnoty. Umožňuje zobrazit video na celé obrazovce sekundárního monitoru, pokud je k dispozici a aktivován.

21 Ovládací panel Direct 3D 16 Pomocí této karty mají hráči možnost vyladit své nastavení her Direct 3D. Hlavní a uživatelská nastavení Hlavní nastavení umožňuje buď maximalizovat celkový výkon přemístěním posuvníku zcela doleva, nebo je možné maximalizovat celkovou kvalitu obrazu přemístěním posuvníku doprava. Pokud zvolíte Uživatelská nastavení, posuvník Hlavní nastavení se deaktivuje, a je tak možné jemně doladit nastavení Direct3D karty RADEON 9700 Series.

22 17 Posuvník Hlavní nastavení Zaškrtávací políčko Uživatelská nastavení Zaškrtávací políčko SMOOTH- VISION II Posuvník SMOOTH- VISION II Zaškrtávací políčko SMOOTH- VISION II Anizotropní filtrování Posuvník SMOOTH- VISION II Anizotropní filtrování Umožňuje zvolit druh zážitku, který má aplikace poskytovat. Přemístěním posuvníku doleva se maximalizuje výkon aplikace, pokud bude posuvník zcela vpravo, dosáhne se výborné kvality 3D obrazu. Přemístěním posuvníku z jedné pozice do druhé se změní nastavení jednotlivých posuvníků uživatelského nastavení dole. Pokud se zaškrtnou Uživatelská nastavení, posuvník Hlavní nastavení se vypne a je možné hýbat jednotlivými posuvníky v části Uživatelská nastavení dole. To poskytuje úplnou kontrolu nad vlastnostmi aplikace. Použití uživatelských nastavení se doporučuje pouze zkušeným uživatelům. Funkce SmoothVision II (vyhlazování) zlepšuje kvalitu obrazu tím, že odstraňuje zubaté okraje z 3D obrazů a výsledkem jsou hladší objekty s přirozenějším vzhledem. Volbou Předvolba aplikace se dosáhne obrazů o vysoké kvalitě při zanedbatelném snížení výkonu aplikace. SmoothVision II (vyhlazování) lze aplikovat za použití různých vzorových typů a vzorových bodů, například 2X, 4X nebo 6X. Přemístěním tohoto posuvníku doprava se zvýší vzorkování za účelem dosažení maximálně realistického obrazu. Při anizotropním filtrování se využívá techniky filtrování textury, kdy se navzájem míchá několik vzorků textur dohromady. Volbou Předvolba aplikace se dosáhne textur o vysoké kvalitě při zanedbatelném snížení výkonu aplikace. Počet sejmutých vzorků při provádění anizotropního filtrování se může lišit. Přemístěním tohoto posuvníku zcela doprava se zvýší počet sejmutých vzorků a výrazně se tím zvýší kvalita výsledného obrazu. Hodnota 16X poskytuje obzvláště detailní a ostré obrazy, které jsou výsledkem největšího možného počtu vzorků textury.

23 18 Tlačítko SMOOTH- VISION II Výkon anizotropního filtrování Tlačítko Kvalita anizotropního filtrování Posuvník Předvolba textury Posuvník Úroveň podrobnosti mipmapy Počkat na vertikální synchronizaci Volbou Výkon se dosáhne nejlepšího 3D hracího výkonu při mírném zhoršení kvality 3D obrazu. Automaticky bude indikováno maximální rozlišení obrazovky. Volbou Kvalita se dosáhne nejlepší možné kvality 3D obrazu při mírném zhoršení 3D hracího výkonu. Automaticky bude indikováno maximální rozlišení obrazovky. Tato volba určuje, zda má vaše aplikace používat textury o vysoké kvalitě nebo s vysokým výkonem. Přemístěním posuvníku doprava se dosáhne maximální kvality. Přemístěním posuvníku doleva se dá přednost vysokému výkonu při zachování stále dobré obrazové stránky. Tento posuvník umožňuje vybrat kvalitu textury pro mipmapy, které bude aplikace používat. Mipmapy jsou souhrnem různě velkých textur stejného obrázku. Jak se uživatel dostává blíže k 3D objektu, kvalita obrazu by se měla zvýšit, což vyžaduje texturu vyšší kvality pro tentýž obraz. Základní mipmapa je textura o nejvyšší kvalitě, všechny následné mipmapy jsou méně rozměrné textury téhož obrázku. Přemístěním posuvníku doprava se zvolí základní mipmapa s vyšší kvalitou a výsledkem je aplikace s nejvyšší kvalitou. Přemístěním posuvníku doleva se zvolí mipmapa s nižší kvalitou a výsledkem je aplikace s nejvyšším výkonem. Funkce Počkat na vertikální synchronizaci sníží snímkovou rychlost her na celé obrazovce, čímž se stane obraz méně trhaným, jako tomu může být v případě vysoké snímkové rychlosti. Volba Předvolba aplikace umožňuje, aby aplikace vybrala, zda se mají její snímky zobrazovat s obnovovacím kmitočtem monitoru. Volba Vždy Off umožňuje, aby aplikace běžela s nejvyšší možnou snímkovou rychlostí bez ohledu na to, že obnovovací kmitočet monitoru je obvykle nižší než snímková rychlost, jakou bude aplikace používat.

24 19 Tlačítko Nastavení kompatibility Původní nastavení Toto tlačítko dává přístup k pokročilému nastavení, které může vyřešit otázky kompatibility pro některé specifické aplikace Direct 3D. Toto tlačítko umožňuje vrátit nastavení Direct3D zpět na výchozí hodnoty.

25 20 Nastavení kompatibility Direct 3D Podporované formáty textury DXT Střídat střed obrazového bodu Tlačítko Původní nastavení Tato volba umožní, aby aplikace používaly tento druh formátu textury. Jsou některé aplikace, které podporují pouze omezený počet formátů textury. Pokud zvolíte Deaktivovat, ovladač nebude podporovat formáty textury DXT a sníží se tím počet podporovaných formátů textury. Tato funkce může být užitečná při odstraňování problémů s některými hrami Direct 3D, které zobrazují vertikální a horizontální čáry kolem textur, nebo nesprávně zobrazují text. S tímto nastavením byste však měli pracovat, pouze pokud jste se setkali s těmito popsanými příznaky, protože v jiných hrách naopak může problémy způsobit. Toto tlačítko umožňuje vrátit Nastavení kompatibility Direct3D zpět na výchozí hodnoty.

26 Ovládací panel OpenGL 21 Pomocí této karty mají hráči možnost vyladit své nastavení her OpenGL. Hlavní a uživatelská nastavení Hlavní nastavení umožňuje buď maximalizovat celkový výkon přemístěním posuvníku zcela doleva, nebo je možné zlepšit celkovou kvalitu obrazu přemístěním posuvníku doprava. Pokud zvolíte Uživatelská nastavení, posuvník Hlavní nastavení se deaktivuje, a je tak možné jemně doladit nastavení opengl karty RADEON 9700 Series.

27 22 Posuvník Hlavní nastavení Zaškrtávací políčko Uživatelská nastavení Zaškrtávací políčko SMOOTH VISION II Posuvník SMOOTH VISION II Zaškrtávací políčko SMOOTH VISION II Anizotropní filtrování Posuvník SMOOTH VISION II Anizotropní filtrování Umožňuje zvolit druh zážitku, který má aplikace poskytovat. Přemístěním posuvníku doleva se maximalizuje výkon aplikace, pokud bude posuvník zcela vpravo, dosáhne se výborné kvality 3D obrazu. Přemístěním posuvníku z jedné pozice do druhé se změní nastavení jednotlivých posuvníků uživatelského nastavení dole. Pokud se zaškrtnou Uživatelská nastavení, posuvník Hlavní nastavení se vypne a je možné hýbat jednotlivými posuvníky v části Uživatelská nastavení dole. To poskytuje úplnou kontrolu nad vlastnostmi aplikace. Použití uživatelských nastavení se doporučuje pouze zkušeným uživatelům. Funkce SmoothVision II (vyhlazování) zlepšuje kvalitu obrazu tím, že odstraňuje zubaté okraje z 3D obrazů a výsledkem jsou hladší objekty s přirozenějším vzhledem. SmoothVision II (vyhlazování) lze aplikovat za použití různých vzorových typů a vzorových bodů, například 2X, 4X nebo 6X. Přemístěním tohoto posuvníku doprava se zvýší vzorkování za účelem dosažení maximálně realistického obrazu. Při anizotropním filtrování se využívá techniky filtrování textury, kdy se navzájem míchá několik vzorků textur dohromady. Volbou Předvolba aplikace se dosáhne textur o vysoké kvalitě při zanedbatelném snížení výkonu aplikace. Počet sejmutých vzorků při provádění anizotropního filtrování se může lišit. Přemístěním tohoto posuvníku zcela doprava se zvýší počet sejmutých vzorků a výrazně se tím zvýší kvalita výsledného obrazu. Hodnota 16X poskytuje obzvláště detailní a ostré obrazy, které jsou výsledkem největšího možného počtu vzorků textury.

28 23 Posuvník Předvolba textury Posuvník Úroveň podrobnosti mipmapy Počkat na vertikální synchronizaci Tlačítko Nastavení kompatibility Původní nastavení Tato volba určuje, zda má vaše aplikace používat textury o vysoké kvalitě nebo s vysokým výkonem. Přemístěním posuvníku doprava se dosáhne maximální kvality. Přemístěním posuvníku doleva se dá přednost vysokému výkonu při zachování stále dobré obrazové stránky. Tento posuvník umožňuje vybrat kvalitu textury pro mipmapy, které bude aplikace používat. Mipmapy jsou souhrnem různě velkých textur stejného obrázku. Jak se uživatel dostává blíže k 3D objektu, kvalita obrazu by se měla zvýšit, což vyžaduje texturu vyšší kvality pro tentýž obraz. Základní mipmapa je textura o nejvyšší kvalitě, všechny následné mipmapy jsou méně rozměrné textury téhož obrázku. Přemístěním posuvníku doprava se zvolí základní mipmapa s vyšší kvalitou a výsledkem je aplikace s nejvyšší kvalitou. Přemístěním posuvníku doleva se zvolí mipmapa s nižší kvalitou a výsledkem je aplikace s nejvyšším výkonem. Funkce Počkat na vertikální synchronizaci sníží snímkovou rychlost her na celé obrazovce, čímž se stane obraz méně trhaným, jako tomu může být v případě vysoké snímkové rychlosti. Volba Předvolba aplikace umožňuje, aby aplikace vybrala, zda se mají její snímky zobrazovat s obnovovacím kmitočtem monitoru. Volba Vždy Off umožňuje, aby aplikace běžela s nejvyšší možnou snímkovou rychlostí bez ohledu na to, že obnovovací kmitočet monitoru je obvykle nižší než snímková rychlost, jakou bude aplikace používat. Toto tlačítko dává přístup k pokročilému nastavení, které může vyřešit otázky kompatibility pro některé specifické aplikace OpenGL. Toto tlačítko umožňuje vrátit nastavení OpenGL zpět na výchozí hodnoty.

29 24 Nastavení kompatibility OpenGL Vynutit barevné odečítání hloubky Povolit rozšíření oblasti vyrovnávací paměti KTX Tlačítko Původní nastavení Umožňuje výlučně nastavit hloubku barevného odečítání (Z-Buffer). Většina aplikací pracuje nejlépe s volbou Deaktivovat Zapnutím této funkce se povolí rychlé aktualizace těch částí obrazovky, kde došlo ke změnám. Všimněte si, že na většinu aplikací nebude mít aktivace této funkce žádný vliv Toto tlačítko umožňuje vrátit Nastavení kompatibility OpenGL zpět na výchozí hodnoty.

30 Používání TV výstupu Zobrazení displeje PC na TV obrazovce Karta RADEON 9700 Series je vybavena TV výstupem. Grafickou kartu je možné připojit k TV a k monitoru současně. Rovněž je možné ji připojit k videorekordéru a nahrávat obsah z displeje monitoru. TV obrazovka je ideální pro hraní her, předvádění prezentací, sledování filmů a prohlížení Internetu. Získat maximum z funkce TV výstupu vám pomohou následující rady. 25 DŮLEŽITÉ INFORMACE pro evropské zákazníky Některé PC monitory v Evropě nelze použít současně s TV obrazovkou. Pokud se v Evropě aktivuje TV obrazovka, obnovovací kmitočet pro monitor se nastaví na 50Hz. Některé monitory tuto frekvenci nepodporují a mohlo by dojít k jejich poškození. Zjistěte v dokumentaci dodané spolu s monitorem, zda váš monitor podporuje obnovovací kmitočet 50Hz. Pokud váš monitor nepodporuje frekvenci 50 Hz (nebo pokud si nejste jisti), vypněte před použitím TV obrazovky svůj monitor před zapnutím počítače. Chcete-li získat informace o deaktivaci TV obrazovky, vyhledejte část Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat TV obrazovku, viz na straně 27.

31 26 Připojení k TV nebo videorekordéru K připojení karty RADEON 9700 Series k TV nebo videorekordéru (VCR) použijte kabel S-Video. Většina TV (a VCR) je vybavena kompozitním video vstupem (Composite), je tedy možné použít dodaný video adaptér S-Video na Kompozitní. Má-li vaše TV pouze kabelový vstup, je možné grafickou kartu připojit k TV pomocí videorekordéru nebo RF modulátoru (k dostání ve většině obchodů s elektronikou). Připojení S-Video výstupu k TV nebo VCR 1 Vypněte počítač a TV (nebo VCR). 2 Zkontrolujte, zda byla správně provedena instalace karty podle příručky Getting Started Guide. 3 Zjistěte, zda má vaše TV (nebo VCR) propojení S- Video nebo Kompozitní. 4 V zadní části počítače najděte výstup S-Video. Pomocí kabelu S-Video nebo dodaného kabelu adaptéru připojte jeden konec ke grafické kartě a druhý do TV (nebo VCR). Viz ilustrace. 5 Zapněte TV (nebo VCR) a potom počítač.

32 27 Výstup S-Video Vstup S-Video NEBO Kompozitní vstup TV nebo VCR kabel S-Video NEBO Adaptér S-Video na Kompozitní POZNÁMKA: Novější TV mohou mít Video vstup na čelním panelu PC Spuštění Windows se zapnutou obrazovkou TV V průběhu úvodního zobrazení loga Windows může být obraz na TV obrazovce narušený. Jde pouze o dočasný efekt a obrazovka se upraví během několika sekund. Během spouštění prochází RADEON 9700 Series sekvencí nastavování režimu, kdy je TV obrazovka prázdná. Tento proces trvá jen několik sekund a slouží k upravení TV obrazovky.

33 28 Chcete-li vypnout/zapnout TV obrazovku 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Klepněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit... 3 Klepněte na kartu ATI Obrazovky. Klepněte na tlačítko TV. 4 Klepnutím tlačítko zapněte/vypněte. 5 Uložte změny klepnutím na OK nebo Použít. Používání a úprava TV výstupu Pokud hledáte informace, jak používat TV obrazovku, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ATI v hlavním panelu, ukažte na Nápověda a potom na Televizní displej ATI. Jak nelze použít TV obrazovku TV nelze ponechat připojenou ke grafické kartě, pokud jsou ke grafické kartě RADEON 9700 Series připojeny dva analogové monitory, a to ani pokud je TV vypnutá a není aktivována v softwaru. Pokud je aktivována TV, ke kartě RADEON 9700 Series není možné připojit analogový monitor přes konektor DVI-I. V obou případech by byla karta RADEON 9700 Series přetížena a výsledkem by byl slabý obraz na všech zařízeních.

34 29 Použití monitoru a použití TV obrazovky Použití TV obrazovky jako displeje PC je ideální řešením pro hraní her, předvádění prezentací, sledování filmů a prohlížení Internetu. Může však dojít k tomu, že obraz na monitoru se změní nebo vypadá zmáčknutý. Důvod je ten, že displej se přizpůsobil rozměrům vaší TV. Pokud chcete upravit displej na monitoru, použijte ovládací prvky pro nastavení velikosti a pozice displeje. Některé monitory s jedinou frekvencí nemusí správně fungovat spolu s aktivovanou TV obrazovkou. Pokud se takový problém při aktivaci TV vyskytne, deaktivuje TV obrazovku a displej na monitoru se obnoví. Úprava displeje monitoru Pokud se aktivuje TV obrazovka, může dojít k tomu, že displej vašeho monitoru bude menší a ne zcela perfektně umístěný ve středu. Tyto efekty jsou dány změnami, které jsou nutné pro správné zobrazení na TV obrazovce. K upravení displeje pouze na monitoru použijte ovládací prvky na karti Nastavení na stránce Vlastnosti monitoru (přístupná klepnutím na tlačítko Monitor na kartě ATI Obrazovky). Klepněte na tlačítko TV, pokud chcete upravit pouze TV obrazovku. Zobrazení textu na TV obrazovce TV je navržena především k zobrazování pohyblivých, a nikoliv statických obrazů. Velká bodová rozteč na TV obrazovce (která vyhovuje potřebám pohyblivého obrazu) poskytuje nízkou kvalitu pro účely zobrazení statických obrazů, např. textu.

35 30 Malé velikosti textu běžně používané v počítačích se mohou v TV jevit jako rozmazané a nejasné. To lze kompenzovat použitím větších písem. Chcete-li nastavit větší písmo 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Ve Windows XP klepněte na kartu Zobrazení. Ve Windows Me, Windows 2000 klepněte na kartu Nastavení, tlačítko Upřesnit... a poté na kartu Obecné. 3 V políčku Velikost písma vyberte požadovanou velikost pro své písmo. 4 Klepněte na Použít. Na požádání klepnutím na Ano restartujte počítač.

36 31 Snížení zkreslení okrajů Pokud používáte TV jako displej počítače, mohou se na levé a pravé straně TV obrazovky objevit určitá zkreslení okrajů. Tento jev je závislý na konkrétní TV a na spuštěné počítačové aplikaci. Pro snížení zkreslení okrajů je možné zvětšit horizontální velikost TV obrazovky. Chcete-li zvětšit horizontální velikost 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Klepněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit... 3 Klepněte na kartu ATI Obrazovky. 4 Klepněte na tlačítko TV. 5 Klepněte na kartu Nastavení. 6 V části Velikost obrazovky, klepněte tlačítko na plus (+) vedle horizontálních šipek, čímž se zvětší horizontální velikost TV obrazovky. 7 Provedené změny uložte klepnutím na OK nebo Použít. Zkreslení okrajů je možné zmenšit také zvětšením kontrastu TV obrazovky.

37 32 Chcete-li zvětšit kontrast 1 Otevřete Ovládací panely ve Windows. Poklepejte na Zobrazení. 2 Klepněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit... 3 Klepněte na kartu ATI Obrazovky. 4 Klepněte na tlačítko TV. 5 Přemístěním posuvníku Kontrast doprava zvyšte kontrast. 6 Provedené změny uložte klepnutím na OK nebo Použít. Změna konfigurace displejů Pokud přemístíte svůj počítač do místa, kde používáte pouze TV obrazovku, ujistěte se, že je funkce TV obrazovky aktivována. Rozlišení displeje je možné nastavit až na 1024x768. Výsledkem vysokého rozlišení však bude virtuální pracovní plocha. Pokud je TV vaším jediným zobrazovacím zařízením a zvolí se vyšší režim, obraz na TV obrazovce zmizí. Používání her a aplikací Některé starší hry a aplikace mohou naprogramovat kartu RADEON 9700 Series přímo, tak aby pracovala ve specifickém režimu zobrazení. Výsledkem může být, že se TV automaticky vypne, nebo na ní bude narušený obraz (PC monitor nebude ovlivněn). Obraz na TV obrazovce se obnoví, jakmile ukončíte danou hru, nebo pokud provedete restart počítače.

RADEON 9100. Uživatelská příručka P/A 137-40447-10

RADEON 9100. Uživatelská příručka P/A 137-40447-10 RADEON 9100 Uživatelská příručka P/A 137-40447-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními

Více

Řada RADEON 9200. Uživatelská příručka P/N 137-40509-10

Řada RADEON 9200. Uživatelská příručka P/N 137-40509-10 Řada RADEON 9200 Uživatelská příručka P/N 137-40509-10 Copyright 2003, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Řada RADEON 9600. Uživatelská příručka P/N 137-40522-10

Řada RADEON 9600. Uživatelská příručka P/N 137-40522-10 Řada RADEON 9600 Uživatelská příručka P/N 137-40522-10 Copyright 2003, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

RADEON 8500 RADEON 8500LE RADEON 7500

RADEON 8500 RADEON 8500LE RADEON 7500 RADEON 8500 RADEON 8500LE RADEON 7500 Uživatelská příručka Verze 1.0 P/A 137-40379-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními

Více

RADEON 7200 RADEON 7000

RADEON 7200 RADEON 7000 RADEON 7200 RADEON 7000 Uživatelská příručka Verze 1.0 P/A 137-40381-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení

Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení ALL-IN-WONDER 9000 PRO Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení P/N: 137-70288-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními

Více

Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení

Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení Sada ALL-IN-WONDER 9700 Uživatelská příručka pro instalaci a nastavení P/N: 137-70339-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Nastavení rozlišení obrazovky

Nastavení rozlišení obrazovky Nastavení rozlišení obrazovky Kvůli vlastnostem technologie u displejů z tekutých krystalů (LCD) je rozlišení obrazu vždy pevné. Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud rozlišení nastavíte na maximální,

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Zobrazovací a zvuková soustava počítače Zobrazovací a zvuková soustava počítače textový a grafický režim grafická karta analogový a digitální zvuk zvuková karta Zobrazovací soustava Je jednou z nejdražších a energeticky nejnáročnějších částí

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Dell S2218H/S2318H/S2318HX Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell S2218H/S2318H/S2318HX Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell S2218H/S2318H/S2318HX Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: S2218H/S2318H/S2318HX Regulatorní model: S2218Hc/S2318Hc POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe

Více

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ii Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805,

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Dell P2018H Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell P2018H Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell P2018H Dell Display Manager Uživatelská příručka Model monitoru: P2018H Regulatorní model: P2018Hc POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright 2017

Více

Dell Latitude E6420/E6520

Dell Latitude E6420/E6520 Dell Latitude E6420/E6520 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6420 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

Dell P2418D Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell P2418D Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell P2418D Dell Display Manager Uživatelská příručka Model monitoru: P2418D Regulatorní model: P2418Dc Regulatorní typ: P2418Dc 001 POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

Projektory Acer s technologií 3D. Stručný návod

Projektory Acer s technologií 3D. Stručný návod Projektory Acer s technologií 3D Stručný návod 2014 Všechna práva vyhrazena. Řada projektorů Acer - stručný návod Původní vydání: 10/2014 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Dell Latitude E6510. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné. Čelní pohled

Dell Latitude E6510. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné. Čelní pohled Dell Latitude E6510 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 26 25 27 24 31 30 29 28 23 22 21 1 2 3

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB258 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6320 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z čelní a zadní strany Obrázek 1. Čelní pohled

Více

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty GRAFICKÉ ADAPTÉRY Grafický adaptér (též videokarta, grafická karta, grafický akcelerátor) je rozhraní, které zabezpečuje výstup obrazových dat z počítače na zobrazovací jednotku (monitor, displej, dataprojektor,

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více