Multimédia Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multimédia Uživatelská příručka"

Transkript

1 Multimédia Uživatelská příručka

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Může se stát, že některé funkce nebudou ve vašem počítači k dispozici. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je ke každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Druhé vydání: únor 2009 První vydání: prosinec 2008 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Multimediální funkce Identifikace multimediálních komponent... 2 Nastavení hlasitosti... 4 Používání funkcí pro ovládání médií... 6 Používání tlačítek pro ovládání médií... 6 Tlačítko Předchozí / přetočit zpět... 6 Tlačítko Přehrávat/pozastavit... 6 Tlačítko Další / přetočit dopředu... 7 Tlačítko Stop... 7 Používání klávesových zkratek pro ovládání médií Multimediální software Použití softwaru HP MediaSmart... 9 Použití jiného předinstalovaného multimediálního softwaru Instalace multimediálního softwaru z disku Zvuk Připojení externích zvukových zařízení Ověření zvukových funkcí Video Připojení externího monitoru nebo projektoru Připojení zařízení k portu HDMI Konfigurace zvuku využívajícího port HDMI Zjišťování typu grafické karty nainstalované v počítači Nastavení rozhraní HDMI jako výchozího zařízení přehrávání zvuku Sledování televize Optická jednotka Určení nainstalované optické jednotky Použití optických disků Výběr správného disku (CD, DVD a BD) Disky CD-R iii

4 Disky CD-RW Disky DVD±R Disky DVD±RW Disky LightScribe DVD+R Disky Blu-ray Přehrávání hudby Sledování filmu Změna nastavení regionu disku DVD Vytvoření (vypálení) disku CD nebo DVD Odebrání disků CD, DVD nebo Blu-ray Webová kamera 7 Řešení potíží Přihrádka optického disku se při vyjímání disku CD, DVD nebo BD neotevře Počítač nerozpoznal optickou jednotku Disk se nepřehraje Disk se nepřehraje automaticky Film se zastavuje, přeskakuje nebo se nepřehrává plynule Film se nezobrazuje na externím zobrazovacím zařízení Proces vypalování disku se nespustí nebo se zastaví před dokončením Při přehrávání disku DVD nebo BD v aplikaci Windows Media Player se nepřehrává zvuk nebo obraz Je potřeba přeinstalovat ovladač zařízení Získání nejnovějších ovladačů zařízení systému Windows Získání nejnovějších ovladačů zařízení HP Rejstřík iv

5 1 Multimediální funkce Počítač obsahuje multimediální funkce, které umožňují poslouchat hudbu, sledovat filmy a prohlížet obrázky. Počítač může obsahovat následující multimediální komponenty: optická jednotka pro přehrávání zvukových disků a disků s videem, integrované reproduktory pro poslech hudby, integrovaný mikrofon pro vlastní záznam zvuku, integrovaná webová kamera, která umožňuje zaznamenávat a sdílet video, předem nainstalovaný multimediální software, který umožňuje přehrávat a spravovat hudbu, filmy a obrázky, multimediální tlačítka a klávesové zkratky poskytující rychlý přístup k jednotlivým multimediálním funkcím. POZNÁMKA: Váš počítač nemusí obsahovat všechny uvedené komponenty. V následující části je vysvětlen způsob identifikace a použití multimediálních komponent v počítači. 1

6 Identifikace multimediálních komponent Následující obrázek a tabulka popisují multimediální funkce počítače. Komponenta Popis (1) Interní mikrofony (2) Slouží k záznamu zvuku. (2) Indikátor webové kamery Rozsvítí se při přístupu softwaru pro video k webové kameře. (3) Webová kamera Slouží k záznamu zvuku a videa a snímání fotografií. (4) Reproduktory (2) Reprodukují zvuk. (5) Zásuvky (2) zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů, sluchátek s mikrofonem nebo zvukového vstupu televize. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v části Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. POZNÁMKA: Pokud ke sluchátkové zásuvce připojíte zařízení, reproduktory počítače budou deaktivovány. (6) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu náhlavní sady s mikrofonem, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. 2 Kapitola 1 Multimediální funkce

7 Komponenta Popis (7) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Můžete také klepnout na znaménko mínus v oblasti posouvání, a snížíte tak hlasitost. Nebo můžete klepnout na znaménko plus v oblasti posouvání, a hlasitost tak zvýšíte. (8) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. Identifikace multimediálních komponent 3

8 Nastavení hlasitosti Hlasitost lze upravit pomocí následujících ovládacích prvků: Tlačítka pro ovládání hlasitosti v počítači (jen vybrané modely): Chcete-li zvuk vypnout nebo obnovit, stiskněte tlačítko vypnutí zvuku (1). Chcete-li snížit hlasitost, posuňte prst přes oblast pro nastavení hlasitosti zprava doleva nebo opakovaně klepněte na ikonu zvýšení hlasitosti (2). Chcete-li zvýšit hlasitost, posuňte prst přes oblast pro nastavení hlasitosti zleva doprava nebo opakovaně klepněte na ikonu zvýšení hlasitosti (3). POZNÁMKA: Zvuk klepání, který vydává tlačítko hlasitosti, je aktivován výrobcem v závodě. Tento zvuk lze deaktivovat v nástroji Setup (f10). Ovládání hlasitosti v systému Windows : a. Klepněte na ikonu Hlasitost v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu. b. Podle toho, zda chcete hlasitost zvýšit nebo snížit, přetáhněte posuvník nahoru nebo dolů. Hlasitost ztlumíte klepnutím na ikonu Ztlumit. nebo a. V oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem na ikonu Hlasitost a poté klepněte na položku Otevřít mixer hlasitosti. b. V hlavním ovladači hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost přetáhnutím posuvníku Hlasitost nahoru nebo dolů. Hlasitost můžete ztlumit také klepnutím na ikonu Ztlumit. Pokud se v oznamovací oblasti ikona Hlasitost nezobrazuje, můžete ji přidat následujícím způsobem: a. Klepněte pravým tlačítkem myši do oznámovací oblasti a potom klepněte na položku Vlastnosti. b. Klepněte na kartu Oznamovací oblast. 4 Kapitola 1 Multimediální funkce

9 c. Po klepnutí na ikonu Systém vyberte zaškrtávací políčko Hlasitost. d. Klepněte na tlačítko OK. Ovládání hlasitosti programem: Hlasitost můžete nastavovat také v rámci některých programů. Nastavení hlasitosti 5

10 Používání funkcí pro ovládání médií Klávesové zkratky a tlačítka pro ovládání médií (pouze u vybraných modelů) řídí přehrávání zvukových disků CD a filmových disků DVD vložených do optické jednotky. Používání tlačítek pro ovládání médií Následující obrázek a tabulky popisují funkce tlačítek ovládání médií při vložení disku do optické jednotky. tlačítko Předchozí / přetočit zpět (1), tlačítko Přehrávat/pozastavit (2), tlačítko Další / přetočit dopředu (3), tlačítko Stop (4). Tlačítko Předchozí / přetočit zpět Stav disku Tlačítko Funkce Přehrávání Tlačítko Předchozí / přetočit zpět Přehraje předchozí stopu. Přehrávání fn + tlačítko Předchozí / přetočit zpět Přetočí přehrávání zpět. Tlačítko Přehrávat/pozastavit Stav disku Tlačítko Funkce Nepřehrává se Tlačítko Přehrávat/pozastavit Přehraje disk. Přehrávání Tlačítko Přehrávat/pozastavit Pozastaví přehrávání. 6 Kapitola 1 Multimediální funkce

11 Tlačítko Další / přetočit dopředu Stav disku Tlačítko Funkce Přehrávání Tlačítko Další / přetočit dopředu Přehraje následující stopu nebo kapitolu. Přehrávání fn + tlačítko Další / přetočit dopředu Přetočí přehrávání dopředu. Tlačítko Stop Stav disku Tlačítko Funkce Přehrávání Tlačítko Stop Zastaví přehrávání. Používání klávesových zkratek pro ovládání médií Klávesová zkratka pro ovládání médií je kombinací klávesy fn (1) a funkční klávesy (2). Pokud se disk CD nebo DVD nepřehrává, stisknutím klávesové zkratky fn+f9 zahájíte přehrávání disku. Během přehrávání zvukového disku CD nebo DVD používejte tyto klávesové zkratky: Chcete-li pozastavit nebo obnovit přehrávání disku, stiskněte klávesy fn+f9 (3). Chcete-li disk zastavit, stiskněte klávesy fn+f10 (4). Chcete-li přehrát předchozí stopu zvukového disku CD nebo předchozí kapitolu přehrávaného disku DVD, stiskněte klávesy fn+f11 (5). Chcete-li přehrát další stopu zvukového disku CD nebo další kapitolu přehrávaného disku DVD, stiskněte klávesy fn+f12 (6). Používání funkcí pro ovládání médií 7

12 2 Multimediální software Počítač obsahuje předem nainstalovaný multimediální software, který umožňuje přehrávat hudbu, sledovat filmy a prohlížet obrázky. Následující části uvádějí podrobnosti o programu HP MediaSmart a dalším předinstalovaném multimediálním softwaru. 8 Kapitola 2 Multimediální software

13 Použití softwaru HP MediaSmart Aplikace HP MediaSmart mění počítač v mobilní multimediální centrum. Díky aplikaci MediaSmart si můžete užívat poslechu hudby a sledování filmů na discích DVD a BD. Můžete také sledovat televizní vysílání a internetovou televizi a spravovat a upravovat své kolekce fotografií. POZNÁMKA: Můžete použít integrovaný televizní tuner (pouze u vybraných modelů) nebo doplňkový externí televizní tuner (prodáván samostatně), a tak sledovat, nahrávat a pozastavovat televizi na počítači. Aplikace MediaSmart obsahuje následující funkce: Internetová televize s internetovým připojením, slouží ke sledování staré klasiky, širokého spektra televizních programů a kanálů (včetně kanálu HP-TV), to vše přenášeno v celoobrazovkovém režimu. Podpora nahrávání seznamů přehrávaných položek: Nahrávání fotografií do internetových fotoalb, jako je služba Snapfish. Nahrávání domácího videa přímo na server YouTube. Nahrávejte videa vytvořená pomocí webové kamery na Internet. Internetové rádio Pandora (pouze v Severní Americe) poslechněte si hudbu vybranou přímo pro vás, přenášenou prostřednictvím Internetu. Chcete-li spustit aplikaci MediaSmart, poklepejte na ikonu MediaSmart na pracovní ploše počítače. Chcete-li získat více informací o používání softwaru HP MediaSmart, klepněte na nabídku Start > Nápověda a podpora a poté do pole pro vyhledávání zadejte výraz MediaSmart. Použití softwaru HP MediaSmart 9

14 Použití jiného předinstalovaného multimediálního softwaru Nalezení jiného předinstalovaného multimediálního softwaru: Vyberte položku Start > Všechny programy a potom spusťte požadovaný multimediální program. Pokud chcete například použít aplikaci Windows Media Player pro přehrávání zvukového disku CD, klepněte na položku Windows Media Player. POZNÁMKA: Některé programy se mohou nacházet ve vnořených složkách. 10 Kapitola 2 Multimediální software

15 Instalace multimediálního softwaru z disku Při instalaci multimediálního softwaru z disků CD nebo DVD postupujte následovně: 1. Vložte disk do optické jednotky. 2. Až se spustí průvodce instalací, postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Je-li to vyžadováno, restartujte počítač. POZNÁMKA: Podrobné informace o používání softwaru dodaného s počítačem naleznete v pokynech výrobce softwaru, které mohou být poskytnuty se softwarem, na disku nebo na webových stránkách výrobce. Instalace multimediálního softwaru z disku 11

16 3 Zvuk Počítač umožňuje využívat množství zvukových funkcí: přehrávání hudby s pomocí reproduktorů počítače nebo připojených externích reproduktorů, nahrávání zvuku pomocí interního mikrofonu nebo externího mikrofonu, stahování hudby ze sítě Internet, vytváření multimediálních prezentací využívajících zvuk a obrázky, přenos zvuku a obrázků pomocí softwaru pro rychlé zasílání zpráv, příjem rádia ve formě datového toku (pouze u vybraných modelů) nebo příjem rádia FM, vytváření (vypalování) zvukových disků CD. 12 Kapitola 3 Zvuk

17 Připojení externích zvukových zařízení VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v části Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Pokud chcete připojit externí zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka nebo mikrofon, postupujte podle pokynů poskytnutých spolu se zařízením. Doporučujeme řídit se následujícími radami: Ujistěte se, že kabel zařízení je řádně připojen do správné zásuvky v počítači. (Konektory kabelů jsou obvykle barevně odlišeny, aby odpovídaly zásuvkám v počítači.) Nainstalujte všechny požadované ovladače externího zařízení. POZNÁMKA: Ovladač je požadovaný program, který funguje jako překladač mezi zařízením a programy, které zařízení využívají. Připojení externích zvukových zařízení 13

18 Ověření zvukových funkcí Chcete-li ověřit funkci zvuku systému počítače, postupujte následovně: 1. Vyberte položku Start > Ovládací panely. 2. Klepněte na položku Hardware a zvuk. 3. Klepněte na položku Zvuk. 4. V okně Zvuk klepněte na kartu Zvuky. V okně Program vyberte zvukovou událost, jako např. oznámení nebo výstrahu, a klepněte na tlačítko Test. V reproduktorech nebo připojených sluchátkách by měl zaznít zvuk. Chcete-li ověřit funkce záznamu zvuku počítače, postupujte následovně: 1. Vyberte položku Start > Všechny programy > Příslušenství > Záznam zvuku. 2. Klepněte na tlačítko Zahájit nahrávání a mluvte do mikrofonu. Uložte soubor na plochu. 3. Otevřete aplikaci Windows Media Player nebo MediaSmart a přehrajte zvuk. POZNÁMKA: Nejlepších výsledků při nahrávání dosáhnete, pokud budete mluvit přímo do mikrofonu a budete pořizovat záznam v klidném prostředí. Chcete-li potvrdit nebo změnit nastavení zvuku, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk na hlavním panelu nebo vyberte položku Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > a klepněte na ikonu Zvuk. 14 Kapitola 3 Zvuk

19 4 Video Počítač umožňuje využívat množství obrazových funkcí: sledování filmů, hraní her v síti Internet, úprava obrázků a videa a následné vytvoření prezentace, připojení externích videozařízení sledování televize, včetně vysílání ve vysokém rozlišení (pouze u vybraných modelů). 15

20 Připojení externího monitoru nebo projektoru Port externího monitoru slouží k připojení externího zobrazovacího zařízení, jako například externího monitoru nebo projektoru, k počítači. Chcete-li připojit zobrazovací zařízení, připojte kabel zařízení k portu externího monitoru. POZNÁMKA: Pokud na řádně připojeném externím zobrazovacím zařízení není žádný obraz, stisknutím kláves fn+f4 přepněte obraz na zařízení. Opakovaným stisknutím kláves fn+f4 budete přepínat mezi displejem počítače a zařízením. 16 Kapitola 4 Video

21 Připojení zařízení k portu HDMI Počítač obsahuje port HDMI (High Definition Multimedia Interface). Port HDMI slouží k připojení počítače k doplňkovému obrazovému nebo zvukovému zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením nebo jiné kompatibilní digitální či zvukové zařízení. K portu HDMI na počítači může být v jednu chvíli připojeno pouze jedno zařízení HDMI, přičemž obraz je zároveň podporován i na displeji počítače nebo jiném externím displeji. POZNÁMKA: Pro přenos videosignálu přes port HDMI potřebujete kabel HDMI, který lze zakoupit ve většině prodejen s elektronikou. Připojení obrazového nebo zvukového zařízení k portu HDMI: 1. Zapojte jeden konec kabelu HDMI do portu HDMI na počítači. 2. Druhý konec kabelu podle pokynů výrobce připojte k obrazovému zařízení. 3. Stisknutím klávesové kombinace fn+f4 přepnete obraz mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k počítači. Konfigurace zvuku využívajícího port HDMI Abyste získali nejlepší výsledky, připojte zvukové nebo obrazové zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, k portu HDMI počítače a použijte program MediaSmart. Také je nutné zjistit typ nainstalované grafické karty a podle toho nakonfigurovat výchozí zařízení přehrávání zvuku. Zjišťování typu grafické karty nainstalované v počítači Zkontrolujte štítek na klávesnici počítače. nebo 1. Postupně klepněte na tlačítko Start > Počítač > Vlastnosti systému. 2. V levém podokně klepněte na možnost Správce zařízení a poté klepněte na znak plus (+) vedle položky Adaptéry zobrazení. Připojení zařízení k portu HDMI 17

22 Nastavení rozhraní HDMI jako výchozího zařízení přehrávání zvuku 1. Vyberte položku Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zvuk. 2. Klepněte na kartu Přehrávání, poté na možnost Zařízení s digitálním výstupem (HDMI) a poté klepněte na možnost Nastavit jako výchozí. 3. Klepněte na tlačítko OK. 4. Spusťte aplikaci MediaSmart (nebo ji v případě, že je spuštěná, restartujte). 18 Kapitola 4 Video

23 Sledování televize V počítači může být integrovaný televizní tuner (pouze u vybraných modelů) nebo je možné použít doplňkový externí televizní tuner. TV tuner umožňuje sledování, záznam a pozastavení živého televizního vysílání přímo z počítače. Pokud navíc počítač obsahuje integrovaný televizní tuner, jsou součástí balení počítače i dva dálkové ovladače. Přenosné dálkové ovládání HP poskytuje možnost dálkového ovládání některých funkcí, jako je přehrávání zvukových disků a disků s videem, a je možné ho uložit do slotu pro karty Express Card. Dálkové ovládání médií HP poskytuje podrobnější možnost dálkového ovládání funkcí, jako je sledování televize, a je větší než přenosné dálkové ovládání HP. Abyste mohli sledovat televizi na počítači, musíte nejprve nastavit televizní tuner počítače podle pokynů v tištěné příručce Základy práce s notebookem, která je součástí balení počítače, nebo v pokynech od výrobce přiložených k doplňkovému externímu televiznímu tuneru. Pomocí režimu TV aplikace MediaSmart můžete sledovat televizi, a to prostřednictvím televizního tuneru nebo datového proudu živého vysílání na Internetu. Pomocí počítače také můžete plánovat nahrávání a přehrávat nahrané televizní pořady. POZNÁMKA: Některé funkce režimu TV aplikace MediaSmart, jako například internetové datové proudy, nemusí být ve všech oblastech dostupné; mohou také vyžadovat další hardware nebo služby, jako například vysokorychlostní připojení k Internetu. Režim TV aplikace MediaSmart podporuje následující možnosti: Slingbox přehrává aktuální televizní vysílání z domácího televizoru. EPG zobrazuje průvodce EPG (elektronický průvodce programy). TV živě přehrává televizní vysílání. Záznam TV zobrazuje záznamy televizních pořadů. Plán zobrazuje všechny aktuální plány nahrávání. Internet TV přehrává aktuální internetová televizní vysílání. Tato část popisuje, jak sledovat televizi pomocí dálkového ovladače HP, který zapíná režim televize MediaSmart. Sledování televize: 1. Stiskem tlačítka TV dálkového ovládání médií HP aktivujete režim televize aplikace MediaSmart. POZNÁMKA: Je-li program Windows Media Center aktivní, dálkové ovládání médií HP aplikaci MediaSmart neotevře. Místo toho otevře funkci Windows Media Center Recorded TV. Zavřete program Windows Media Center, abyste mohli dálkové ovládání používat s aplikací MediaSmart. 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte název zdroje a stiskněte klávesu OK. V okně náhledu se spustí přehrávání televizního vysílání. POZNÁMKA: K provedení těchto pokynů je možné použít i klávesnici. Chcete-li získat více informací o používání softwaru HP MediaSmart ke sledování televize, klepněte na nabídku Start > Nápověda a podpora a poté do vyhledávacího pole zadejte výraz MediaSmart. Sledování televize 19

24 5 Optická jednotka Počítač obsahuje optickou jednotku, která přidává počítači další funkce. Identifikujte typ zařízení nainstalovaného v počítači, abyste zjistili jeho funkce. Optická jednotka slouží ke čtení datových disků, přehrávání hudby a filmů. Pokud počítač obsahuje jednotku Blu-ray ROM, můžete z příslušných disků také přehrávat video ve vysokém rozlišení. Určení nainstalované optické jednotky Klepněte na tlačítko Start > Počítač. Zobrazí se seznam zařízení nainstalovaných v počítači, včetně optické jednotky. Můžete mít k dispozici jednu z následujících jednotek: jednotka DVD-ROM, jednotka DVD±RW/R + CD-RW, kombinovaná jednotka DVD±RW/R a CD-RW s podporou dvouvrstvých nosičů (DL), kombinovaná jednotka DVD±RW/R LightScribe a CD-RW s podporou dvouvrstvých nosičů (DL), jednotka Blu-ray ROM a DVD±RW řady SuperMulti s podporou dvouvrstvého zápisu (DL), jednotka Blu-ray ROM s technologií LightScribe a DVD±RW řady SuperMulti s podporou dvouvrstvého zápisu (DL). POZNÁMKA: Některé z výše uvedených optických jednotek nemusí váš počítač podporovat. 20 Kapitola 5 Optická jednotka

25 Použití optických disků Optické disky (CD, DVD, BD) slouží k ukládání dat, jako je hudba, fotografie a filmy. Disky DVD a BD mají větší kapacitu pro ukládání než disky CD. Vaše optická jednotka může číst standardní disky CD a DVD. Pokud optická jednotka podporuje disky BD, přečte také disky Blu-ray. POZNÁMKA: Některé z uvedených optických jednotek nemusí váš počítač podporovat. Tabulka optických jednotek nepředstavuje úplný výčet podporovaných optických jednotek. Některé optické jednotky mohou na optické disky také zapisovat (viz následující tabulka). Typ optické jednotky Zápis na disky CD- RW Zápis na disky DVD ±RW/R Zápis na disky DVD +R DL Popisky disků LightScribe CD nebo DVD±RW/R Jednotka DVD±RW/R + CD-RW Kombinovaná jednotka DVD±RW/R a CD-RW s podporou dvouvrstvých nosičů Kombinovaná jednotka LightScribe DVD±RW/R a CD-RW s podporou dvouvrstvých nosičů Jednotka Blu-ray ROM a DVD±RW řady SuperMulti s podporou dvouvrstvého zápisu (DL) Jednotka Blu-ray ROM s technologií LightScribe a DVD±RW řady SuperMulti s podporou dvouvrstvého zápisu (DL) Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít možnému přerušení poslechu hudebního disku nebo sledování videa, případně ztrátě informací nebo funkcí pro přehrávání zvuku nebo videa, neaktivujte během čtení ani zápisu na optické disky režim spánku nebo hibernace. Použití optických disků 21

26 Výběr správného disku (CD, DVD a BD) Disky CD-R Optická jednotka podporuje optické disky (CD, DVD a BD). Disky CD používané pro ukládání digitálních dat se také používají pro komerční záznam zvuku a jsou vhodné pro potřeby ukládání osobních dat. Disky DVD a BD se používají především na filmy, software a k zálohování dat. Disky DVD a BD mají stejný tvar jako disky CD, jejich kapacita je však mnohem větší. POZNÁMKA: Optická jednotka obsažená v počítači nemusí podporovat všechny typy optických disků probíraných v této části. Disky CD-R (s možností jednorázového zápisu) použijte k vytvoření trvalých archivů a sdílení souborů s prakticky kýmkoli. Mezi typická použití patří: distribuce velkých prezentací, sdílení skenovaných a digitálních fotografií, videoklipů a dat v textovém formátu, tvorba vlastních hudebních disků CD, trvalá archivace počítačových souborů a naskenovaných záznamů z domácnosti, odložení souborů z pevného disku k uvolnění místa. Disky CD-RW Po provedení záznamu nelze data odstranit nebo přepsat. Disky CD-RW (přepisovatelné verze disků CD) použijte k ukládání velkých, často aktualizovaných projektů. Mezi typická použití patří: vývoj a zachování velkých dokumentů a souborů projektů, přenos pracovních souborů, pravidelné týdenní zálohování souborů na disku počítače, průběžná aktualizace fotografií, videí, hudby a jiných dat. Disky DVD±R Prázdné disky DVD±R použijte k trvalému uložení velkého množství informací. Po provedení záznamu nelze data odstranit nebo přepsat. Disky DVD±RW Disky DVD±RW použijte, když si chcete ponechat možnost uložená data smazat nebo přepsat. K vypalování datových souborů a ověření zvukových a videozáznamů před finálním zápisem na disk CD nebo DVD je právě tento typ disku ideální. Disky LightScribe DVD+R Disky LightScribe DVD+R použijte ke sdílení a ukládání dat, domácích videí a fotografií. Tyto disky je možné přečíst ve většině jednotek DVD-ROM a přehrávačů DVD. Pomocí jednotky a aplikace s podporou technologie LightScribe je možné na disk zapsat data a poté na jeho horní stranu přidat popis. 22 Kapitola 5 Optická jednotka

27 Disky Blu-ray Disk Blu-ray (také BD) je formát disku s vysokou hustotou optického záznamu pro uložení množství informací v digitální podobě, včetně videa ve vysokém rozlišení. Na jednovrstvý disk Blu-ray se vejde 25 GB dat, což je více než pětinásobek kapacity jednovrstvého disku DVD (4,7 GB). Na dvouvrstvý disk Blu-ray se vejde 50 GB dat, což je téměř šestinásobek kapacity dvouvrstvého disku DVD (8,5 GB). POZNÁMKA: Protože Blu-ray je nový formát využívající nové technologie, může docházet k určitým potížím s disky, digitálním připojením, kompatibilitou nebo výkonem. Tyto potíže neznamenají vadu produktu. Bezchybné přehrávání na všech systémech není garantováno. Výběr správného disku (CD, DVD a BD) 23

28 Přehrávání hudby 1. Zapněte počítač. 2. Stisknutím tlačítka (1) na krytu optické jednotky uvolněte přihrádku disku. 3. Vytáhněte přihrádku (2). 4. Uchopte disk za hrany a umístěte jej nad vřeteno popsanou stranu vzhůru. POZNÁMKA: vřeteno. Pokud přihrádka není zcela přístupná, opatrně disk nakloňte a umístěte jej na 5. Opatrně zatlačte disk (3) na vřeteno přihrádky (disk musí zapadnout na místo). 6. Zavřete přihrádku disku. 7. Pokud jste dosud nenastavili funkci automatického přehrávání, zobrazí se dialog funkce automatického přehrávání vyzývající k volbě použití obsahu média. Vyberte aplikaci MediaSmart nebo Windows Media Player. Obě jsou na počítači předinstalovány. POZNÁMKA: Po vložení disku dojde ke krátké standardní prodlevě. Pokud jsou režim spánku nebo režim hibernace náhodně aktivovány během přehrávání disku, může dojít k následujícím reakcím: Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit varování a výzva, zda chcete pokračovat. V tom případě klepněte na tlačítko Ne. Přehrávání bude pravděpodobně možné až po opětovném spuštění disku CD nebo DVD. 24 Kapitola 5 Optická jednotka

29 Sledování filmu Optická jednotka umožňuje přehrávání filmů z disku. Pokud počítač obsahuje doplňkovou jednotku Bluray ROM, můžete z příslušných disků přehrávat také video ve vysokém rozlišení. 1. Zapněte počítač. 2. Stisknutím tlačítka (1) na krytu optické jednotky uvolněte přihrádku disku. 3. Vytáhněte přihrádku (2). 4. Uchopte disk za hrany a umístěte jej nad vřeteno popsanou stranu vzhůru. POZNÁMKA: vřeteno. Pokud přihrádka není zcela přístupná, opatrně disk nakloňte a umístěte jej na 5. Opatrně zatlačte disk (3) na vřeteno přihrádky (disk musí zapadnout na místo). 6. Zavřete přihrádku disku. 7. Stisknutím tlačítka DVD na ovládacím panelu spusťte funkci přehrávání disků DVD v aplikaci MediaSmart. POZNÁMKA: Pokud chcete sledovat film ve vysokém rozlišení, musíte použít program MediaSmart. Chcete-li sledovat filmy ve standardním formátu, můžete použít aplikaci MediaSmart nebo jiný multimediální software. POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, ujistěte se při přehrávání disku BD, že je adaptér střídavého proudu připojen do externího zdroje energie. Sledování filmu 25

30 Změna nastavení regionu disku DVD Většina disků DVD, které obsahují soubory podléhající autorským právům, obsahuje také kódy regionů. Kódy regionů slouží k účinnější mezinárodní ochraně autorských práv. Disk DVD obsahující kód regionu je možné přehrát pouze v případě, že kód regionu na disku DVD odpovídá nastavení regionu v jednotce DVD. UPOZORNĚNÍ: Nastavení regionu jednotky DVD lze změnit maximálně pětkrát. Nastavení regionu vybrané při páté změně se stane trvalým nastavením regionu na jednotce DVD. Počet zbývajících změn regionu se zobrazuje na kartě Region disku DVD. Chcete-li změnit nastavení v operačním systému, postupujte následujícím způsobem: 1. Postupně klepněte na tlačítko Start > Počítač > Vlastnosti systému. 2. V levém panelu klepněte na Správce zařízení. POZNÁMKA: Za účelem zvýšení bezpečnosti obsahuje systém Windows nástroj Řízení uživatelských účtů. Před úkony, jako je například instalace aplikací, spouštění nástrojů nebo změna nastavení systému Windows, můžete být vyzváni k jejich schválení nebo zadání hesla. Další informace naleznete v části Nápověda a podpora. 3. Klepněte na znaménko + vedle Jednotky DVD/CD-ROM. 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku DVD, pro kterou chcete změnit nastavení regionu, a potom klepněte na položku Vlastnosti. 5. Na kartě Region disku DVD proveďte požadované změny. 6. Klepněte na tlačítko OK. 26 Kapitola 5 Optická jednotka

31 Vytvoření (vypálení) disku CD nebo DVD Je-li počítač vybaven optickou jednotkou CD-RW, DVD-RW či DVD±RW, lze k zápisu dat, videa a zvukových souborů (včetně souborů MP3 a WAV) použít aplikace Windows Media Player nebo CyberLink Power2Go. Při vypalování disku CD nebo DVD postupujte podle následujících pokynů: Před vypalováním disku uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete veškeré programy. Pro vypalování zvukových souborů je nejvhodnější formát CD-R nebo DVD-R, protože po zkopírování dat je nelze změnit. POZNÁMKA: Zvukový disk DVD můžete vytvořit s aplikací CyberLink Power2Go. Protože některé domácí přehrávače disků CD a přehrávače do auta nedokáží přehrát disky CD- RW, použijte k vypalování hudebních disků CD formát CD-R. Formát CD-RW nebo DVD-RW je obvykle nejvhodnější pro vypalování datových souborů nebo testování zvukových záznamů nebo videozáznamů před vypálením na disk CD nebo DVD, které již nelze změnit. Přehrávače DVD používané v domácích systémech obvykle nepodporují všechny formáty disků DVD. Seznam podporovaných formátů naleznete v uživatelské příručce přehrávače DVD. Soubory MP3 využívají méně místa než ostatní formáty hudebních soborů a proces vytváření disků se soubory MP3 je stejný jako při vytváření disku s datovými soubory. Soubory MP3 lze přehrávat pouze v přehrávačích MP3 nebo v počítačích se softwarem podporujícím přehrávání souborů MP3. Chcete-li vypálit disk CD nebo DVD, postupujte podle následujících pokynů: 1. Stáhněte si nebo zkopírujte zdrojové soubory do složky na pevném disku. 2. Do optické jednotky vložte prázdný disk CD nebo DVD. 3. Vyberte položku Start > Všechny programy a vyberte název softwaru, který chcete použít. POZNÁMKA: Některé programy se mohou nacházet ve vnořených složkách. 4. Zvolte druh disku CD nebo DVD, který chcete vytvořit data, zvuk či video. 5. Klepněte pravým tlačítkem na nabídku Start, vyberte příkaz Prozkoumat a přejděte ke složce, kde jsou uloženy zdrojové soubory. 6. Otevřete složku a přesuňte soubory na jednotku obsahující prázdný optický disk. 7. Zahajte proces vypalování podle pokynů vybraného programu. Bližší informace hledejte v pokynech výrobce softwaru, které mohou být poskytnuty se softwarem, na disku nebo na webové stránce výrobce. UPOZORNĚNÍ: Neporušujte autorská práva. Vytváření neautorizovaných kopií materiálu chráněného autorskými právy, včetně počítačových programů, filmů, vysílání a zvukových záznamů, je podle platných zákonů o autorských právech trestným činem. Nepoužívejte počítač pro tyto účely. Vytvoření (vypálení) disku CD nebo DVD 27

32 Odebrání disků CD, DVD nebo Blu-ray 1. Stisknutím tlačítka (1) na jednotce uvolněte přihrádku disku a poté jemně táhněte za přihrádku (2), dokud se nezastaví. 2. Vyjměte disk (3) z přihrádky tak, že opatrně zatlačíte na vřeteno a současně zatáhnete za vnější hrany disku. Držte disk za okraj a nedotýkejte se povrchu disku. POZNÁMKA: Pokud přihrádka není plně přístupná, disk opatrně nakloňte a vyjměte jej. 3. Zavřete přihrádku disku a vložte disk do ochranného obalu. 28 Kapitola 5 Optická jednotka

33 6 Webová kamera Počítač je vybaven integrovanou webovou kamerou, která je umístěna v horní části displeje. Webová kamera je vstupní zařízení umožňující záznam a sdílení videa. Chcete-li použít webovou kameru, klepněte na ikonu HP MediaSmart na pracovní ploše, vyberte ikonu videa v nabídce MediaSmart SmartMenu a poté klepněte na možnost Webová kamera. POZNÁMKA: Chcete-li získat více informací o používání softwaru HP MediaSmart, klepněte na nabídku Start > Nápověda a podpora a poté do vyhledávacího pole zadejte výraz MediaSmart. V zájmu dosažení optimálního výkonu postupujte při používání webové kamery podle následujících pokynů: Pokud máte potíže se zobrazením nebo odesíláním multimediálních souborů do jiné sítě LAN či přes bránu firewall, zakažte dočasně bránu, proveďte požadovaný úkol a znovu bránu firewall povolte. Chcete-li tento problém vyřešit trvale, změňte podle potřeby konfiguraci brány firewall a upravte zásady a nastavení dalších systémů pro detekci narušení. Je-li to možné, umístěte jasné světelné zdroje za kameru mimo obrazový úhel. 29

34 7 Řešení potíží V následující částech je popsáno několik běžných potíží a jejich řešení. 30 Kapitola 7 Řešení potíží

35 Přihrádka optického disku se při vyjímání disku CD, DVD nebo BD neotevře 1. Zasuňte konec svorky na papír (1) do otvoru pro uvolnění na přední straně jednotky. 2. Opatrně zatlačte na symbol kancelářské svorky, dokud nedojde k uvolnění přihrádky, a tu poté tahejte ven (2), dokud se nezastaví. 3. Vyjměte disk (3) z přihrádky tak, že opatrně zatlačíte na vřeteno a současně zatáhnete za vnější hrany disku. Držte disk za okraj a nedotýkejte se povrchu disku. POZNÁMKA: Pokud přihrádka není plně přístupná, disk opatrně nakloňte a vyjměte jej. 4. Zavřete přihrádku disku a vložte disk do ochranného obalu. Přihrádka optického disku se při vyjímání disku CD, DVD nebo BD neotevře 31

36 Počítač nerozpoznal optickou jednotku Pokud počítač nerozpozná nainstalované zařízení, je možné, že ovladač zařízení chybí nebo je poškozen. Jestliže se jeví, že optická jednotka není rozpoznána, ověřte, zda je uvedena v nástroji Správce zařízení. 1. Vyjměte disky z optické jednotky. 2. Klepněte na tlačítko Start a do pole příkazu Zahájit hledání zadejte správce zařízení. V průběhu zadávání se budou zobrazovat výsledky vyhledávání v panelu nad polem. 3. V panelu s výsledky klepněte na položku Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat. 4. V okně Správce zařízení klepněte na znaménko plus (+) u položky Jednotky DVD/CD-ROM (pokud se nezobrazuje znaménko mínus (-)). Vyhledejte optickou jednotku v seznamu. Pokud není jednotka v seznamu, instalujte (nebo reinstalujte) ovladač zařízení, jak je popsáno v části Ovladač zařízení musí být znovu instalován. 32 Kapitola 7 Řešení potíží

37 Disk se nepřehraje Před přehráváním disku CD, DVD nebo BD uložte práci a ukončete veškeré programy. Před přehráním disku CD, DVD nebo BD se odpojte od Internetu. Ujistěte se, že je disk správně vložen. Ujistěte se, že je disk čistý. V případě potřeby vyčistěte disk pomocí čisté vody a hadříku, který nepouští vlákna. Disk otírejte od středu disku k vnějšímu okraji. Ujistěte se, že disk není poškrábaný. Pokud najdete škrábance, ošetřete disk pomocí sady pro opravu disků, kterou lze zakoupit v běžném obchodě s elektronikou. Deaktivujte režim spánku před přehráváním disku. Během přehrávání disku neaktivujte režim spánku ani hibernace. Jinak se může zobrazit varování a výzva, zda chcete pokračovat. V tom případě klepněte na tlačítko Ne. Po klepnutí na tlačítko Ne může počítač reagovat některým z následujících způsobů: Přehrávání se obnoví. nebo Okno přehrávání v multimediálním programu se zavře. Chcete-li se vrátit k přehrávání disku, klepněte na tlačítko Přehrát, čímž přehrávání restartujete. V ojedinělých případech bude potřeba ukončit program a opět jej spustit. Rozšiřte zdroje systému: Vypněte externí zařízení, jako jsou tiskárny a skenery, a odpojte externí fotoaparáty a přenosná příruční zařízení. Odpojení těchto zařízení uvolní cenné systémové prostředky, což se projeví zlepšením kvality přehrávání. Změňte nastavení barev plochy. Protože lidské oko není schopné snadno rozlišit více než 16bitovou hloubku barev, nezpozorujete změnu v detailech barev při přehrávání filmu po následujícím nastavení úrovně barev systému na 16bitové barvy: 1. Klepněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše a vyberte položku Personalize (Přizpůsobit) > Display Settings (Nastavení zobrazení). 2. Nastavte položku Barvy na hodnotu Střední (16 bitů), pokud toto nastavení není již vybráno. Disk se nepřehraje 33

38 Disk se nepřehraje automaticky 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Přehrát automaticky. 2. Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít Funkci Automatické přehrávání pro všechna média a zařízení. 3. Klepněte na tlačítko Uložit. Disk CD, DVD nebo BD by se nyní měl automaticky přehrát po vložení do optické jednotky. 34 Kapitola 7 Řešení potíží

39 Film se zastavuje, přeskakuje nebo se nepřehrává plynule Stiskněte tlačítko Přehrát. Možná jste film nechtěně pozastavili. Vyčistěte disk. Pokuste se uvolnit prostředky systému pomocí následujících doporučení: Odpojte se od sítě Internet. Změňte nastavení barev plochy: 1. Klepněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše a vyberte položku Personalize (Přizpůsobit) > Display Settings (Nastavení zobrazení). 2. Nastavte položku Barvy na hodnotu Střední (16 bitů), pokud toto nastavení není již vybráno. Odpojte externí zařízení, například tiskárnu, skener, kameru nebo přenosné zařízení. Film se zastavuje, přeskakuje nebo se nepřehrává plynule 35

40 Film se nezobrazuje na externím zobrazovacím zařízení 1. V případě, že je zapnuta jak obrazovka počítače, tak externí zobrazovací zařízení, stisknutím klávesy fn+f4 jednou nebo vícekrát mezi nimi přepnete. 2. V nastavení monitoru nastavte externí zobrazovací zařízení jako primární: a. Klepněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše a vyberte položku Personalize (Přizpůsobit) > Display Settings (Nastavení zobrazení). b. Určete primární a sekundární zobrazovací zařízení. POZNÁMKA: Při použití obou zobrazovacích zařízení se obraz filmu nezobrazí na zařízení, které je nastaveno jako sekundární. Chcete-li získat informace o tématu multimédií nepokrytém v této příručce, přejděte na položky Start > Nápověda a podpora. 36 Kapitola 7 Řešení potíží

41 Proces vypalování disku se nespustí nebo se zastaví před dokončením Ujistěte se, že jsou všechny ostatní programy ukončeny. Vypněte režim spánku a hibernace. Ujistěte se, že používáte správný typ disku pro vaši optickou jednotku. Další informace o typech disků naleznete v uživatelské příručce zařízení. Ujistěte se, že je disk správně vložen. Vyberte nižší rychlost zápisu a zkuste to znovu. Pokud kopírujete disk, uložte data zdrojového disku na pevný disk předtím, než budete vypalovat obsah na nový disk, a vypalte disk z pevného disku. Přeinstalujte ovladač zařízení pro vypalování disků, který se nachází v sekci Jednotky DVD/CD- ROM ve Správci zařízení. Při přehrávání disku DVD nebo BD v aplikaci Windows Media Player se nepřehrává zvuk nebo obraz K přehrávání disků DVD nebo BD použijte software MediaSmart. Software MediaSmart je nainstalován v počítači a je také dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti HP na adrese Je potřeba přeinstalovat ovladač zařízení 1. Vyjměte disky z optické jednotky. 2. Klepněte na tlačítko Start a do pole příkazu Zahájit hledání zadejte správce zařízení. V průběhu zadávání se budou zobrazovat výsledky vyhledávání v panelu nad polem. 3. V panelu s výsledky klepněte na položku Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat. 4. V okně Správce zařízení klepněte na znaménko plus (+) vedle typu ovladače, který chcete odinstalovat a přeinstalovat (například Jednotky DVD/CD-ROM, Modemy atd.), pokud se již nezobrazuje znaménko minus (-). 5. Klepněte na ovladač v seznamu a stiskněte klávesu delete. Při dotazu potvrďte, že chcete ovladač odebrat, avšak nerestartujte počítač. Tento postup zopakujte pro všechny ovladače, které chcete odstranit. 6. V okně Správce zařízení klepněte na ikonu Vyhledat změny hardwaru v panelu nástrojů. Systém Windows vyhledá v systému nainstalovaný hardware a pro všechna zařízení vyžadující ovladače nainstaluje výchozí ovladače. POZNÁMKA: v restartu. Budete-li vyzváni k restartu počítače, uložte otevřené soubory a pokračujte Proces vypalování disku se nespustí nebo se zastaví před dokončením 37

42 7. Je-li třeba, znovu spusťte Správce zařízení a ověřte, že ovladače jsou opět uvedeny. 8. Zkuste spustit program znovu. Pokud odinstalování a přeinstalování výchozích ovladačů zařízení nepomůže napravit problém, může být zapotřebí aktualizace ovladačů prostřednictvím postupů uvedených v následující části. Získání nejnovějších ovladačů zařízení systému Windows Nejnovější ovladače zařízení systému Windows lze získat pomocí služby Microsoft Update. Tuto funkci systému Windows lze nastavit, aby automaticky kontrolovala a instalovala aktualizace operačního systému Windows a dalších produktů Microsoft. Použití služby Microsoft Update: 1. Spusťte webový prohlížeč a přejděte na stránky 2. Klepněte na položku Zabezpečení a aktualizace. 3. Po klepnutí na položku Microsoft Update získáte přístup k nejnovějším aktualizacím pro operační systém, programy a hardware. 4. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte službu Microsoft Update. Pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat. 5. Klepněte na položku Změnit nastavení a zvolte čas, kdy má služba Microsoft Update kontrolovat aktualizace operačního systému Windows a dalších produktů Microsoft. 6. Budete-li vyzváni, restartujte počítač. Získání nejnovějších ovladačů zařízení HP K získání ovladačů zařízení společnosti HP použijte jeden z následujících postupů. Použití nástroje HP Update: 1. Vyberte položku Start > Všechny programy > HP > Aktualizace společnosti HP. 2. V úvodní obrazovce klepněte na položku Nastavení a vyberte čas, kdy má nástroj zjišťovat přítomnost softwarových aktualizací na Internetu. 3. Pro okamžité zjištění aktualizací softwaru HP klepněte na tlačítko Další. Použití stránek společnosti HP: 1. Spusťte internetový prohlížeč, zadejte adresu a poté zvolte zemi nebo region. 2. Klepněte na možnost pro stažení softwaru a ovladačů a do pole produktu zadejte požadovaný model počítače. 3. Stiskněte klávesu enter a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. 38 Kapitola 7 Řešení potíží

43 Rejstřík C CD odebrání 28 vložení 24 vypalování 27 D disk Blu-ray (BD) odebrání 28 vložení 24 DVD odebrání 28 vložení 24 vypalování 27 změna nastavení regionu 26 E externí monitor, port 16 externí zvuková zařízení, připojení 13 F film, sledování 25 funkce pro ovládání zvuku 12 H HDMI konfigurace 17 připojení 17 hlasitost, nastavení 4 I indikátor webové kamery 2 J jednotka BD 21 jednotka Blu-ray 21 jednotka CD 21 jednotka DVD 21 K klávesové zkratky pro ovládání médií 7 kódy regionů, DVD 26 konfigurace HDMI 17 M MediaSmart spuštění 9 mikrofon, vnitřní 2 monitor, připojení 16 multimediální komponenty, identifikace 2 multimediální software 8, 10 multimediální software, instalace 11 N nastavení regionu disku DVD 26 O oblast pro nastavení hlasitosti 4 oblast pro nastavení hlasitosti, identifikace 3 obrazové funkce 15 optická jednotka identifikace 20 použití 20 optický disk Blu-ray 23 odebrání 28 použití 21, 22 vložení 24 ověření zvukových funkcí 14 ovladače zařízení ovladače HP 38 ovladače systému Windows 38 P port HDMI 17 porty externí monitor 16 HDMI 17 potíže, řešení 30 projektor, připojení 16 R reproduktory 2 Ř řešení potíží externí zobrazovací zařízení 36 ovladače systému Windows 38 ovladače zařízení HP 38 ovladač zařízení 37 přehrávání disku 33, 34 přihrádka optického disku 31 rozpoznání optické jednotky 32 vypalování disků 37 S sledování televize 19 sluchátka 2 software instalace 11 MediaSmart 9 multimédia 10 Windows Media Player 10 software MediaSmart 9 Š špunty (sluchátka) 2 T televize, sledování 19 Rejstřík 39

44 tlačítka Další / přetočit dopředu 6 Předchozí / přetočit zpět 6 Přehrávat/pozastavit 6 vypnutí zvuku 3, 4 Zastavit 6 tlačítka pro ovládání médií 6 tlačítko pro vypnutí zvuku 4 tlačítko pro vypnutí zvuku, identifikace 3 V vnitřní mikrofon, identifikace 2 vypnutí zvuku, tlačítko 4 W webová kamera 2 webová kamera, použití 29 Z zařízení s vysokým rozlišením, připojení 17 zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) 2 zásuvky zvukový vstup (pro mikrofon) 2 zvukový výstup (pro sluchátka) 2 zásuvky sluchátek (zvukového výstupu) 2 zásuvky zvukového výstupu (pro sluchátka) 2 zvuková zařízení, připojení externích 13 zvukové funkce, ověření Rejstřík

45

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité informace

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité informace

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Notebook HP. Referenční příručka

Notebook HP. Referenční příručka Notebook HP Referenční příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí.

Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Začínáme Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Žádnou ze zde uvedených informací nelze chápat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Multimédia Uživatelská příručka

Multimédia Uživatelská příručka Multimédia Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka pro údržbu a řešení potíží

Příručka pro údržbu a řešení potíží Příručka pro údržbu a řešení potíží Jedinými zárukami poskytovanými společností Hewlett-Packard na produkty a služby jsou výslovná prohlášení, která dané produkty a služby doprovázejí. Nic ze zde uvedeného

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Důležité

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 396850-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 419587-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více