MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014"

Transkript

1 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 634, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3111 Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 212, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 619, Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 3 831, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 12, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 12, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 200, Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 200,0 Celkem , ,9

3 Příloha č.2 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 23, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5222 Neinvestiční transfery spolkům 14, Ostatní činnosti jinde nezařazené 6413 Investiční půjč. prostředky nefin. podnik. subjektům - PO 2 000, Ostatní činnosti jinde nezařazené 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 6 874,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 9, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb 23, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5175 Pohoštění 5, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5613 Neinvestiční půjč. prostředky nefin. podnik. subjektům - PO 1 497, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5624 Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 7 377, Ostatní záležitosti kultury 5492 Dary obyvatelstvu 15, Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15, Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 2 000, Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500, Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 1 500, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 600, První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 909, Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 909, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 2, Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 2, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 489, Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 489, Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 52, Činnost místní správy 5172 Programové vybavení 52,6

4 Příloha č.2 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5021 Ostatní osobní výdaje 12, Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5167 Služby školení a vzdělávání 45, Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5173 Cestovné 8,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a sl. pro zdravotnictví - jesle 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 65, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 372, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 277, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 69, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 60, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 33, Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93, Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 2 221, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 221, Předškolní zařízení 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené , Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1 035, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 330, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5161 Poštovní služby 178, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5169 Nákup ostatních služeb 482, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5175 Pohoštění 34, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 57, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 34, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5019 Ostatní platy 6, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5021 Ostatní osobní výdaje 15, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,4

5 Příloha č.2 usnesení č.995 ze dne Úprava rozpočtu roku 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 792,7 v tis. Kč Navýšení výdajů 6117 Volby do Evropského parlamentu 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 364, Volby do Evropského parlamentu 5161 Poštovní služby 187, Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 191, Volby do Evropského parlamentu 5169 Nákup ostatních služeb 19, Volby do Evropského parlamentu 5175 Pohoštění 29, Volby do Evropského parlamentu 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5, Volby do Evropského parlamentu 5019 Ostatní platy 4, Volby do Evropského parlamentu 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 159, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 159,7 Celkem , ,1

6 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového investičního transferu v celkové ve výši ,0 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akcí: č EU MŠ Na Balkáně energetická opatření ve výši 4 582,4 tis. Kč č EU MŠ Jeseniova 98 energetická opatření ve výši 3 128,3 tis. Kč č EU MŠ Koněvova energetická opatření ve výši 3 701,3 tis. Kč Tyto akce byly realizovány Městskou částí Praha 3 již v minulých letech, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/420/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace. poskytnutí účelového investičního transferu v celkové ve výši 3 831,9 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akce č EU MŠ Jeseniova 204 energetická opatření. Tato akce byla realizována Městskou částí Praha 3 již v minulých letech, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/430/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 12,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a

7 svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci ocenění Evropské jazykové ceny LABEL za projekt Children like us , a to pro Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 8 911,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 15,0 tis. Kč. Městská část schválila usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 dne poskytnutí peněžitého daru Sdružení Zvoneček Praha, z. s. na koncert českých a japonských mladých sborů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů odboru kultury na par Ostatní záležitosti kultury. Odbor informatiky žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 000, tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi kapitálovými a běžnými výdaji dle skutečně realizovaných výdajů. Vzhledem k posunu termínu realizace projektu licence SW produktů Microsoft na leden 2015 budou převedené prostředky využity pro částečné pokrytí výdajů plánovaných na rok Zejména se jedná o úhradu udržovacích poplatků (maintenance) k používaným produktům VMWare vsphere, antivirová ochrana koncových stanic a serverů, antivirová a antispamová

8 ochrana ového serveru. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci úspory kapitálových výdajů odboru informatiky na par Činnost místní správa. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků ve výši 400,0 tis. Kč vyplývá z důvodu požadavků na materiálové vybavení kancelářskými potřebami včetně barevných tonerů do kopírovacích strojů. A navýšení finančních prostředků ve výši 600,0 tis. Kč souvisí s výdaji za stěhování v rámci radnice a s tím spojeným malováním, pokládáním nových krytin, a dále se zabezpečením nově převzatého objektu ve Štítného ulici 40. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce zahájení proběhlo výběrové řízení a v letošním roce nebude akce zahájena). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků části kapitálových výdajů mezi základními školami a prvním stupněm základních škol, (Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách), a to na pokrytí výdajů projektové dokumentace. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na par Základní školy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 909,9 tis. Kč. Jedná se o pokrytí finančních prostředků na technické zhodnocení objektu Lupáčova 10 v rámci akce Café Martin a akce úprava prodejny Koněvova 184. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2,1 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na elektrickou energii v rekonstruovaném objektu Koněvova 184, kde byly prováděny hlukové zkoušky. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 489,5 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to dle skutečně realizovaných výdajů vynětí movitého majetku ze stavby v rámci akce Budova radnice rekonstrukce zasedací síně. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy.

9 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 52,6 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje, a to dle skutečně realizovaných výdajů vynětí programového vybavení ze stavby v rámci akce Budova radnice rekonstrukce zasedací síně. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 65,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení mzdových prostředků v rámci dětských jeslí, a to v návaznosti na zvýšení počtu zaměstnanců. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory finančních prostředků na ostatních položkách v rámci dětských jeslí na par Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví. Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 372,5 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků v souvislosti s dotací poskytnutou na výkon pěstounské péče. V průběhu roku došlo k navýšení počtu pracovníků zabývajících se touto agendou, z tohoto důvodu je potřeba navýšit mzdové prostředky. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci přijaté dotace na výkon pěstounské péče z odboru sociálních věcí na par Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 93,9 tis. Kč v souvislosti s dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí a s dotací na výkon pěstounské péče. Z finančních prostředků těchto dotací budou pořízeny 4 ks notebooků pro pracovníky, kteří se zabývají sociálně-právní ochranou dětí a pěstounskou péčí. Dále budou pořízeny mobilní telefony pro pracovníky zabývající se agendou pro výkon pěstounské péče. Potřeba notebooků a mobilních telefonů vyplývá ze standardů, které jsou stanoveny pro výkon těchto agend. Notebooky a mobilní telefony pořídí příslušný odbor, tj. odbor informatiky a odbor správy úřadu a z tohoto důvodu dochází k úpravě, resp. přesunu přijatých dotačních finančních prostředků z odboru sociálních věcí na odbor informatiky a odbor správy úřadu a také k zařazení na věcně příslušnou položku. Potřeba finančních prostředků bude tedy pokryta z přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí, tj. par Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a z přijaté dotace na pěstounskou péči, tj. par Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství. Jedná se o technický materiál v souvislosti s přijatými účelovými transfery, kdy se přijaté účelové transfery rozpouští dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy.

10 Městská část Praha 3 obdržela neinvestiční a investiční transfer ve výši 2 221,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky byly určeny na spolufinancování akce č EU MŠ nám. Jiřího z Lobkovic zateplení budovy. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 3 realizovala tyto akce v minulých letech, může dle dopisu MHMP ROZ 2/430/2014 a dopisu MHMP ROZ2/420/2014 obdržené finanční prostředky na tyto akce využít na jiné účely, a to tím způsobem, že prvotně budou tyto poskytnuté finanční prostředky narozpočtovány dle výše uvedených dopisů na pol Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené. Následně je možno tuto položku v předmětné výši snížit a výdaje zařadit na položku dle rozhodnutí příslušného orgánu městské části. Odbor technické správy majetku a investic navrhuje využít tyto finanční prostředky ve prospěch akce: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic výměna oken Jedná se o technický materiál v souvislosti s přijatými účelovými transfery, kdy se přijaté účelové transfery rozpouští dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy. Městská část Praha 3 obdržela investiční transfery ve výši ,9 tis. Kč v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 3 realizovala tyto akce v minulých letech, může dle dopisu MHMP ROZ 2/430/2014 a dopisu MHMP ROZ2/420/2014 obdržené finanční prostředky na tyto akce využít na jiné účely, a to tím způsobem, že prvotně budou tyto poskytnuté finanční prostředky narozpočtovány dle výše uvedených dopisů na pol Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené. Následně je možno tuto položku v předmětné výši snížit a výdaje zařadit na položku dle rozhodnutí příslušného orgánu městské části. Odbor technické správy majetku a investic navrhuje využít tyto finanční prostředky ve prospěch akce: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic výměna oken Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1 035,5 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Odboru správy úřadu na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstev městských částí. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z rezervy finančních prostředků Odboru ekonomického, paragraf 6399 Ostatní finanční operace.

11 Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 57,9 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Oddělení personální práce a mezd na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstev městských částí. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů Oddělení personální práce a mezd na paragrafu 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 792,7 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Odboru správy úřadu na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z rezervy finančních prostředků Odboru ekonomického, paragraf 6399 Ostatní finanční operace. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5,6 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků Oddělení personální práce a mezd na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory Oddělení personální práce a mezd na paragrafu 6117 Volby do Evropského parlamentu. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 159,7 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí výdajů v souvislosti s realizovanými výdaji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt :Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání, (resp. monitorovací zprávy) se státním rozpočtem. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z rezervy finančních prostředků Odboru ekonomického, paragraf 6399 Ostatní finanční operace.

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol.

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol. VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Zpráva o výsledku. Obec Ves Touškov

Zpráva o výsledku. Obec Ves Touškov Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva o výsledku přezkoumání územního samosprávného celku Obec Ves Touškov za rok

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 USNESENÍ č. 18/03-14 Z 1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 2 + 1

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014 č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu

Více

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63 KEO 7.95b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 853.694,94 856.600,00 99.66 853.620,00 100.01 74,94 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 279.519,69 352.387,00

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer 87 350 000 90 834 150 z toho: Ústecký kraj 11 735 000 2 801 000 Karlovarský kraj 5 819

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2015 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2015 3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2015 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576 231 30 1014 5169 15 Nákup ostatních služeb - útulek pro psy 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin,veter.péče 15 231 30 2212 5139 5 Nákup materiálu jinde nezařazeného - písek na posyp 231 30 2212

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy Rozpočet obce Bašť na rok 2015 Příjmy paragraf položka text rozpočet Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti 2 500 000,00 1112 OSVČ 150 000,00 1113 kapitálové výnosy 350 000,00 3 000 000,00

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016 Příjmy Položka popis v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 000 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

Zpráva nezávislého. Obec Soběkury

Zpráva nezávislého. Obec Soběkury Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklin číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 49737601 Zpráva nezávislého o výsledku přezkoumání auditora hospodaření územního samosprávného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.1.2015 15:05:26 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014 Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotační program podporující nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Výše dotace 45 % pro malé podniky (méně než 50 zaměstnanců, roční

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Křenek Křenek 23, 27714 Dřísy IČO: 00236985 Závěrečný účet za rok 2013 KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 30.05.2014 strana 1 PŘÍ J M Y dle tříd Položka Třída: 1 DAŇOVÉ PŘÍ JMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více