Komparace dosavadních poznatků o Core tréninku. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace dosavadních poznatků o Core tréninku. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Komparace dosavadních poznatků o Core tréninku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. Vypracoval: Štěpán Beran Asak + Ov Brno 2015

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Sázavě dne 1. ledna

3 Obsah 1. Úvod Rešerše literatury Definice core tréninku Funkce tělesného jádra Svaly tělesného jádra Trénink středu těla Pomůcky v core tréninku Tělesné jádro sport a bezpečnost Závěr Zdroje

4 1. Úvod Toto téma jsem si vybral proto, že již dva roky se věnuji cvičení s vlastní vahou, kde je kladen důraz na střed těla. V tomto druhu cvičení je brán střed těla jako hlavní základna pro rozvoj pohybových dovedností celého těla. Domnívám se, že tato cvičení, která jsem doposud prováděl, patří do souboru cvičení nazývaného Core trénink. Tento druh pohybu je v dnešní době více než aktuální. Je to způsobeno životním stylem většiny z nás. Sedavé zaměstnání, které často nemůžeme velkou měrou ovlivnit, způsobuje oslabené břišní svalstvo, skoliotické držení těla a s tím spojené problémy v podobě kyfóz a lordóz. S velmi častým používáním mobilních aplikací (ať už se jedná o prosté užívání internetu, telefonování mobily, psaní SMS zpráv nebo vyhledávání poloh v navigacích apod.) je spojené také nesprávné držení těla. Dalo by se spočítat na prstech jedné ruky, kolik lidí dnes má správné držení těla, což mají za vliv oslabené či zkrácené svaly nacházející se v oblasti páteře. Core (v překladu jádro) označuje svaly trupu v oblasti beder, pánve, břicha a kyčlí. Jinak je nazýván také jako LPHC komplex. Svaly středu těla se zapojují do každého pohybu, jsou zodpovědné za stabilizaci trupu při pohybu, udržují polohu a rovnováhu. V tzv. LPHC komplexu nalezneme 29 svalů. (Caha, 2014) Core trénink není ovšem pouze o zdravotním hledisku, které by mělo být na prvním místě, ale také o zlepšení fyzické kondice. Neexistuje snad sport, kde bychom nezapojovali střed těla, počínaje fotbalem, přes úpolové sporty až například po biatlon, kde všude střed těla hraje důležitou roli. Sportovec, který provede během daného výkonu stovky úklonů, rotací nebo statické výdrže, potřebuje vysokou sílu a výdrž svého středu. Proto se má pravidelně po tréninku věnovat protažení všech svalů středu těla alespoň 15 minut, ať již s pomůckami nebo bez nich. 4

5 V neposlední řadě zde hraje také velikou roli estetické hledisko. Každá žena chce mít ploché bříško, muž vypracovaná záda a buchty na břiše. S tímto hlediskem je spjato slovní spojení six pack. Takže pro člověka, který takový six pack chce mít, není nic lehčího, než tato slova zadat na internetu a tisíce videí se na něj jen pohrnou, ovšem není to jen tak. Zásadním a zároveň hlavním problémem této zvolené komparace bude různost pohledu na danou problematiku. Cílem mé bakalářské práce bude zanalyzovat poznatky mezi různými přístupy ke Core tréninku. Ač se bude jednat o zdravotní, kondiční či módní přístup, pokusím se mezi nimi stanovit do určité míry rovnováhu, která nebude prosazovat ani jedno zmíněné hledisko. 5

6 2. Rešerše literatury Knihy, které budu porovnávat, jsem si nevybral jen tak náhodou. První z nich, Core trénink, je kniha, která mě zaujala již více než před rokem. Poprvé jsem ji viděl na internetu, kde na ni byly rozporuplné recenze, ale zároveň to byla jedna z prvních knih, která byla celá zaměřena pouze na core. Tato kniha je určena nejen pro úplné laiky, ale také pro odborníky na zdravotní styl a fitness trenéry. Hned v úvodu jsme zde seznámeni s tím, co to vlastně core je a proč je pro každého z nás tak důležitý. Jsou zde velmi přehledně vypsány a zobrazeny ventrální a dorzální svaly středu těla. Začátečníci zde ocení například používání core při každodenních činnostech nebo také určitý návod na správné držení těla. V hlavní části nalezneme samotné cviky na posílení středu těla. Jsou zde postupně popsány od samotného začátku, jako je aktivace pánevního dna, základní cviky, přes cvičení pro středně pokročilé až po cvičení pro pokročilé jedince, ale taky velmi důležité a často opomíjené statické protahování středu těla. Kdo by čekal samotný závěr, bude mile překvapen další dávkou informací v podobě tréninkových programů, cvičení podle druhu sportů, ale i cvičení v období těhotenství. Druhá kniha má název Posilování s balančními pomůckami, autory jsou Radim Jebavý a Tomáš Zumr. Jak již ze samostatného názvu vyplývá, kniha je zaměřena na posilování, a to především s balančními pomůckami a TRX. Také v této knize je věnována část Core trainingu, ovšem z trochu jiného pohledu, a to díky již zmiňovaným pomůckám. Je zde obsažen samotný názor autorů na core, určité efekty samotného cvičení na svaly tělesného jádra. Mezi další důležité informace, které zde jsou obsaženy, spadají funkce tělesného jádra, samotný význam posilování core, praktické funkce, ale i rizika nebo újmy spojené se středem těla. Hlavní část je poté zaměřena na samotné cvičení s pomůckami a seznámení s nimi. Obsažené cviky již nejsou ovšem přímo určeny pro začátečníky, jelikož je zde již potřebná velmi dobrá znalost vlastního těla a práce s ním. 6

7 Třetí kniha mého výběru je Kompenzační cvičení od Marty Bursové. Tato kniha je pojata nejvíce ze zdravotního hlediska. Kniha je dělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na důležitost pohybu v našem životě, anatomicko-fyziologické základy kompenzačních cvičení a teorii samotného kompenzačního cvičení. V praktické části je již uvedený určitý návod, jak tělo ovládat, pracovat s ním a starat se o něj. Je zde obsaženo mnoho druhů cvičení, jako jsou dechová a relaxační, cvičení vedoucí k fixaci držení těla v základních polohách, cvičení zacílené na hluboké svaly zádové, kompenzační cvičení zacílené na oblast bederní páteře a dolních končetin a nakonec také kompenzační cvičení zacílená na oblast hlavy a horní části těla. Čtvrtá kniha mého výběru má název Core Assessment and Training a jak již název napoví, jedná se o anglickou publikaci. Tato kniha se svým zaměřením zaobírá obdobnou problematikou jako knihy Core trénink a Kompenzační cvičení. Součástí knihy je DVD, které obsahuje 12 funkčních testů a 57 cvičení. V úvodu knihy nalezneme anatomické zobrazení svalů a kostry středu těla s podrobnými popisy. Hlavní část je zaměřena na správné držení těla, testování jednotlivých hlavních svalů, jejich síly a flexibility. Dále kniha obsahuje velké množství fotografií s podrobnými popisy jednotlivých cviků na protažení a posílení středu těla. V závěru knihy nalezneme cvičení pro určité specifické potřeby a jednotlivé sporty, například plavání, golf a další. 7

8 3. Definice core tréninku Tělesné jádro ve středu spojuje horní a dolní část těla. Primárně je tvořeno břišními svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus internus a externus abdominis, ale především m. transversus abdominis), bránicí a pánevním dnem a některými zádovými svaly (především m. erector spinae). Je důležité trénovat všechny komponenty tělesného jádra, abychom udržovali správné držení těla, zlepšili balanci a koordinaci, sílu, explozivní sílu, ale především umožnili tělu plynulé pohyby. (Jelínek, 2012) V knize CORE trénink nalezneme hned zpočátku definici tohoto sousloví obohaceného o každodenní činnosti. Každý člověk provádí během dne různé druhy pohybů, činností, ale i sportů, které jsou spojené s hlubokým stabilizačním systémem, proto je velmi důležité budování a udržování jeho dostatečné síly. Nezáleží na tom, zda činnost, kterou provádíme, je spojena s prací na zahradě, nošením dětí či nákupu z obchodu nebo zvedáním těžkých činek, síla středu těla nám pomůže tyto činnosti provádět s lehkostí a pocitem jistoty. Core je jakýmsi hlavním agregátem, který má za úkol rozvod síly a spojení se spodními zády a kyčlemi. Svaly položené okolo páteře plus svaly v oblasti břicha dodávají tělu potřebnou oporu ve všech pohybech. Přesto, že je posilování středu těla velmi důležité, nesmíme trénink přehánět a nechtít za každou cenu dosáhnout během krátké chvíle co nejlepších výkonů. Můžeme tím docílit totiž toho, že rychlým tréninkem si osvojíme špatný pohybový stereotyp daného pohybu, což může vést k svalové nerovnováze, snížení síly nebo dokonce i zranění. Ačkoliv je důležité naučit se hluboký stabilizační systém používat, nepřetržitá kontrakce hlubokých břišních svalů se může dostat do kolize s bránicí, která nám správně obstarává kyslík, a mohlo by dojít ke snížení efektivity dýchání. Proto je doporučováno aktivování core v silové přípravě nebo zvedání činek, ale ne neustále. Mezi hlavní problémy, které většina z nás má, patří to, že trénink je zaměřený pouze na povrchové svaly oblasti středu těla a ne na ty hluboko položené. Přímý sval břišní a další tyto velké svaly lze vnímat jako hlavní zdroje pohybu při každodenních aktivitách. Avšak díky své síle a rozměrům mohou přebrat práci za hluboké svalstvo, což naše tělo připraví o podporu a zvýší náchylnost k přetížení. 8

9 Především kvůli tomuto je důležité náš trénink zaměřovat i na ono hluboké svalstvo. (Thurgood, 2014) Držení těla ve stoje Držení těla má přímý dopad na klouby a svaly. Snažte se vyvážený vzpřímený postoj, kdy je váha rovnoměrně rozložena mezi přední a zadní stranu Vzpřímená a srovnaná hlava Zarovnaná hlava Uvolněná ramena Jemné esovité prohnutí páteře Pánev v neutrálním postavení Uvolněná kolena Obrázek 1: Držení těla ve stoje (Thurgood, 2014) 9

10 V knize Kompenzační cvičení nebudeme hledat ani tak vysoké výkony břišního svalstva a jeho vyrýsování, jako spíše jeho správné fungování a ovládání. Bez dobré silové úrovně břišních svalů nemůžeme dosáhnout ani individuálně optimálního držení těla se svalovou rovnováhou, ani dobrého sportovního výkonu. (Bursová, 2005, str. 151) Jedinec s hypokinetickým stylem života se vyznačuje sníženou úrovní pohybové aktivity a výkonnosti s nepřiměřenou statickou zátěží při sezení, což vede k nadměrnému vyklenutí břišní stěny s nefyziologickým prohnutím v bedrech, k čemuž oslabené břišní svalstvo přispívá. Mládež, která je sportovně talentovaná, nutí její vysoká sportovní úroveň k předčasnému nácviku pohybových dovedností bez všestranné připravenosti s nedostatečně zpevněným svalstvem, což vede k vytváření špatných pohybových stereotypů. Velmi důležité je napětí břišních svalů v klidu a s nimi odpovídající silová úroveň. Tyto dvě zásady jsou nutné pro kvalitu postavení pánve, čímž vytváří podmínky pro fyziologické zapojování svalových skupin během pohybu. Kvalitní postavení pánve také zabezpečuje správnou polohu vnitřních orgánům, což vede k pozitivnímu ovládání jejich funkcí. Má také veliký význam při tvorbě dechového stereotypu a dechových funkcí. Vzhledem k tomu, že u břišního svalstva převládají svaly fyzické, což se projevuje tendencí k jejich oslabení, nadměrnému snižování klidového napětí, prodloužení jejich klidové délky a nedostatečnému zapojování do pohybových programů, musíme tyto svaly pravidelně posilovat cíleně zaměřenými cviky. (Bursová, 2005) V třetí knize Posilování s balančními pomůckami se setkáme se zaměřením z velké části pouze na posilování. Core trénink je zde definován takto: Principem je zpevnění určitých svalů, které vedou ke stabilitě axiálního systému, možnosti vyvinutí větší síly na perifériích a lepší ekonomice pohybu. (Jebavý, Zumr, 2014, str. 11) Přestože tento druh cvičení je velmi mladý, jeho zakladatele nelze s přesností určit. Další z důvodů, proč nelze prvenství v objevu tohoto tréninku nikomu připsat, je ten, že vznikal na několika místech zároveň a z různých cvičebních technik. Tělesné jádro mnoho autorů definuje jako množství různých svalů, které dodávají páteři a pánvi stabilitu a mají za úkol spravovat celou délku trupu. Návod, jak bychom mohli naleznout tělesné jádro, je ten, že v klidovém postoji určíme těžiště těla a zde objevíme core. Jedná se o systém 10

11 svalů, které upevňují polohu a pohyb pánve a páteře. Taktéž má tato oblast za úkol stabilizaci, vytváření a převod síly během kontaktu chodidla s pevnou podložkou. Při stoji v klidu je jádro umístěno v těžišti a jsou zde tedy vyvolávány všechny pohyby. (Jebavý, Zumr, 2014) V knize Core Assessment and Training je core trénink definován jako jeden z nejžhavějších trendů ve fitness a rehabilitaci. Trénink středu těla hraje velmi důležitou roli v oblasti zdraví člověka, prevenci různých zranění, sportovního růstu a rehabilitace. Core trénink je druh cvičení posledních let, proto o něm není mnoho napsáno. Před samotným tréninkem středu těla musíme si nejdříve osvojit znalosti o funkci středu těla. A potom teprve začít se samotným tréninkem. Dva základní termíny týkající se core tréninku jsou core stabilita a core stabilizace. Tyto termíny se vztahují ke schopnosti středu těla chránit páteř. Stabilita core pro atlety je definována jako schopnost kontrolovat pozici a pohyb trupu pomocí pánve, aby bylo dosaženo optimálního rozvržení síly a pohybu pro vykonávání sportovního výkonu. (Brumitt, 2010) 3.1. Funkce tělesného jádra Podle Core tréninku funguje hluboký stabilizační systém jako osa, podél které na sebe vzájemně působí svaly kyčlí, břicha a zad, aby docílily podporu a stabilizaci páteře a poskytly pevný základ pro pohyby rukou a nohou. Zajímavostí je, že pokud bychom odstranili všechny svaly z okolí páteře, přičemž by zůstaly pouze kosti a vazivo, páteř by se nám zhroutila pod váhou 9kg. V případě, že jsou naše svaly středu těla silné, zajistí nám potřebnou sílu, stabilitu a pohyblivost potřebnou k vykonávání každodenních činností, od nošení dětí, nákupu až po zvedání břemen na zahradě, a zároveň hrají důležitou roli v náročných dynamických sportech, kde zvyšují výkonnost, přičemž snižují riziko zranění. Přestože bývá obvykle spojován s oblastí břicha, hraje core důležitou roli ve funkcích po celém těle. Mezi základní funkce řadíme stabilizaci hrudního koše a pánve při pohybu; zajišťování vnitřního tlaku pro biologické funkce; udržování pevnosti, stability a pohyblivosti páteře; zajišťování silové osy pro kinetický řetězec. (Thurgood, 2014) 11

12 Roviny pohybu Všechny pohyby těla se odehrávají ve třech rovinách: sagitální (vertikálně dopředu a dozadu), frontální (vertikálně do stran), transverzálně (horizontálně). Nehybná poloha se pak charakterizuje pomocí stabilizace. Obrázek 2: Roviny pohybu (Thurgood, 2014) V knize Kompenzační cvičení je funkce tělesného jádra rozdělena na dvě skupiny podle oblasti, kde se svaly nachází, a to na horní část nad pupkem a dolní část, která se nachází pod pupkem. Při celkové svalové kontrakci dochází k přiblížení přední strany hrudníku a stydké kosti. Zmiňovaná dolní část podsazuje pánev a část horní páteř zaobluje, což musíme brát při posilování v úvahu. Flexory kyčelních kloubů pomáhají trupu k předklonu, přičemž dochází v kyčelních kloubech k pohybu pánve a břišní svaly mají pouze fixační úlohu. V případě, že nemají dostatečnou sílu, nejsou poté schopné zabránit nadměrné 12

13 bederní lordóze a naopak může docházet až k částečné neaktivitě díky hyperaktivnímu čtyřhrannému svalu bedernímu a bedernímu vzpřimovači. (Bursová, 2005) V knize s názvem Posilování s balančními pomůckami je funkce tělesného jádra definována tak, že: Svaly tělesného jádra stojí na počátku všech pohybů ostatních svalových segmentů. Udržují stabilní polohu, regulují a zefektivňují využití síly a dovolují nám vytvářet si a udržovat pohybové vzorce. (Jebavý, Zumr, 2014, str. 12) Díky tělesnému jádru se nám zvyšuje dynamická posturální stabilita, dále se také zabezpečuje patřičná svalová rovnováha a kloubní pohyblivost, ale také dovoluje například i funkční vyjádření síly nebo poskytuje skutečnou stabilitu bedro-kyčlo-pánevnímu komplexu, který dovoluje optimální neuromuskulární využití zbytku kinematického řetězce. (Jebavý, Zumr, 2014) V knize Core Assessment and Training je funkce středu těla definována jako obrana a ochrana centrální oblasti lidského těla spočívající v generování pohybu, vytváření a přenosu síly a udržení stability. Při nesprávné funkci středu těla je člověk omezován nejen při sportu, ale i v běžném životě. Fitness trenér musí být schopen odhalit dysfunkci středu těla a zjistit její příčiny. Měl by dokázat sestavit cvičební plán takovým způsobem, aby danému člověku pomohl tento problém napravit. Střed těla je rozhodující složka pohybového řetězce. Jestliže má sportovec správně vypracovaný střed těla, získává tak potřebnou sílu pro dosažení co nejlepších výkonů. (Brumitt, 2010) Této problematice se nejvíce věnuje kniha Core trénink, která připisuje středu tělesného jádra důležitou roli ve funkcích celého těla, jako je například stabilizace hrudního koše a pánve při pohybu a správná činnost všech funkcí páteře Svaly tělesného jádra Core má své rozdělení. V širším globálním značení označuje některé svaly trupu v oblasti hrudní a krční páteře a v oblasti beder, břicha, pánve a kyčlí tzv. LPHC komplex (lumbo-pelvic-hip complex). Jde o globální stabilizátory, kteří stabilizují tělo ve větších pohybech, nejsou však sami o sobě zajistit stabilitu páteře. Podstatné lokální (hluboké) svaly jádra, mezi které jsou řazeny hluboké svaly, které se přímo podílí na stabilizaci bederní páteře. Mezi ty jsou řazeny 13

14 některé svaly hlubokého stabilizačního systému (HSS), tedy svaly, které nejsou na povrchu a je mnohdy složitější je zapojit. I právě proto bývají často dost opomíjeny. Přitom se ale jedná o svaly, které primárně určují správné držení postury a jejich posilování je pro správné držení a stabilizaci páteře nezbytné. (Snášel, 2014) V Core tréninku můžeme najít velmi přehledné a podrobné rozdělení svalů tělesného jádra. První dělení, na které narazíme, je předozadní, ventrální svaly středu těla x dorzální svaly středu těla. Mezi ventrální svaly řadíme přímý sval břišní, příčný sval břišní, zevní šikmé svaly břišní, hluboké šikmé svaly břišní, pánevní dno a ohybače kyčlí. Dorzální svaly jsou tyto: vzpřimovač trupu, sval rozeklaný, čtyřhranný sval bederní, malý sval hýžďový, střední sval hýžďový a velký sval hýžďový. Další způsob, jak můžeme tyto sval rozdělit, je podle jejich umístění a to buď hluboko položené, nebo povrchové. Mezi povrchové řadíme přímý sval břišní, zevní šikmé svaly břišní a velký sval hýžďový, ostatní svaly se nachází ve skupině hluboko položených. Velmi důležité je dělení dle pohybu, jaký nám tyto svaly umožňují. Nalezneme zde 7 základních pohybů a dělení podle nich, jedná se o flexi páteře, izometrický stabilita trupu, rotaci, částečnou boční flexi, boční flexi, flexi kyčlí a zvedání nohou. Poslední dělení, se kterým se zde setkáme, je rozlišení podle funkce: přímý svaly břišní shýbání, pohyb z lehu do sedu; příčný sval břišní udržování správného postoje, udržování vnitřního tlaku v břišní dutině, výztuž vnitřních orgánů, pomoc při zesíleném výdechu (kašel, kýchání, smích); zevní šikmé svaly břišní torze a rotace, udržování správného postoje; hluboké šikmé svaly břišní udržování správného postoje, udržování vnitřního tlaku v břišní dutině, výztuž vnitřních orgánů; svaly pánevního dna udržování vnitřního tlaku v břišní dutině, výztuž vnitřních orgánů, zapojují se při zvedání, pomoc s ovládáním močení, zapojují se při porodu; ohybače kyčlí chůze a běh, stoupání a klesání po schodech. U dorzálních svalů se v Core tréninku setkáme s 10-ti základními pohyby, jsou to extenze, podpora při flexi, podpora a vzpřimování páteře, laterální flexe, izometrický stabilita trupu, abdukce kyčlí, příčná abdukce kyčlí, vnitřní rotace kyčlí, vnější rotace kyčlí a extenze kyčlí. Odlišná je ovšem i funkce dorzálních svalů, vzpřimovač trupu ohýbání dopředu a dozadu, udržování správného postoje; sval rozeklaný 14

15 udržování správného postoje, zpevňování páteře, aby dokázala vzdorovat tlakům na její ohnutí; čtyřhranný sval bederní stabilizace páteře vůči bočním pohybům, zvedání těžkých předmětů, nošení tašky či kufříku; malý sval hýžďový vystupování z auta; střední sval hýžďový ukročování stranou; velký sval hýžďový chůze, běh, skoky, cyklistika, chození do schodů a scházení z nich. (Thurgood, 2014) Obrázek 3: Ventrální svaly středu těla (Thurgood, 2014) 15

16 Obrázek 4: Dorzální svaly středu těla (Thurgood, 2014) V Kompenzačním cvičení také nalezneme podrobný popis a rozdělení svalů tělesného jádra. Břišní svaly velmi podobně jako hýžďové mají převahu svalů s tendencí k oslabení, k nadměrnému snižování klidového napětí, k prodloužení jejich klidové délky a nedostatečnému zapojování do pohybových programů. Oproti hýžďovým svalům, které ne vždy vědomě používáme u přirozeného lokomočního pohybu, je nutné tyto svaly pravidelně posilovat cíleně zaměřenými 16

17 cviky. Břišní systém se nám rozkládá mezi dolním okrajem hrudníku a pánví. Skládá se z přímého svalu břišního, z vnějšího a vnitřního šikmého svalu břišního a příčného svalu břišního. Společnými znaky těchto svalů je, že se jedná o svaly pomocné výdechové a jsou anatomicky i funkčně propojeny. Po obou stranách střední čáry mezi chrupavčitými konci žebra a stydkou kostí jsou uloženy přímé břišní svaly. Dle funkce je můžeme rozdělit na dvě části horní, která je nad pupkem, a dolní, která je naopak pod pupkem. K přiblížení přední strany hrudníku a stydké kosti dochází při celkové svalové kontrakci. Úkolem horní části je ohýbání páteře s trupem a dolní část podsazuje pánev, což je velmi důležité při sestavování cvičebního plánu. Díky ohybačům kyčelních kloubů při předklonu trupu dochází k pohybu pánve v kyčelních kloubech a břišní svaly tak mají pouze fixační úlohu. Ovšem v případě, že nemají dostatečnou sílu, nejsou schopny zabránit nadměrné bederní lordóze a naopak může dojít až k jejich útlumu hyperaktivním čtyřhranným svalem bederním a bederními vzpřimovači. Přibližně kolmo na sebe vzájemně probíhají svalové snopce šikmých břišních svalů. Rozlišujeme vnější a vnitřní šikmé břišní svaly. Vnější šikmý břišní sval začíná osmi plochými zuby na posledních žebrech a upíná se jednak na hřeben kosti kyčelní a jednak svalové snopce přecházejí do vazu tříselného a bílé čáry. Naopak sval vnitřní šikmý břišní, který nalezneme pod předešlým svalem, začíná od bederní páteře, vazu tříselného a hřebene kosti kyčelní, je upnutý na poslední tři žebra a také přechází do bílé čáry. Zapojujeme je do činnosti při postupném odvíjení trupu do předklonu společně s přímými břišními svaly, avšak s přesností pohybu jejich aktivita stoupá, tzn. při udržení plochého břicha. Trup uklánějí při jednostranné kontrakci na svoji stranu (společně s čtyřhranným svalem bederním a bederními vzpřimovači), při zapojení břišního šikmého svalu vnějšího na straně jedné a vnitřního na straně druhé docílíme rotace hrudníku proti pánvi, podsazení pánve a ohnutí trupu. Příčné břišní svaly jsou nejhlouběji uložené, probíhají vodorovně a jsou rozloženy mezi posledními šesti žebry, bederní páteří, hřebenem kosti kyčelní, vazem tříselným a bílou čárou. Jejich kontrakcí na rozdíl od předcházejících svalů dosáhneme oploštění břišní stěny se zúžením v pase. Všechny zmíněné břišní svaly ovlivňují břišní lis, tlačí břišní orgány nazad a tím zpevňují zepředu bederní páteř. (Bursová, 2005) 17

18 Na rozdíl od dvou předešlých publikací se autoři knihy Posilování s balančními pomůckami Jebavý, Zumr (2014) zaobírají svaly tělesného jádra nejméně. Souhrn svalů, které tvoří tělesné jádro, není pevně dán. U autorů, kteří se zaobírají popisem core, není často soupis svalů úplně stejný. Mezi segmenty tvořícími základ převodu energie a mezi stabilizátory tělesného jádra ze středu těla do končetin zahrnují tyto svaly nebo svalové skupiny: svaly břišní (přímý, zevní, vnitřní a příčný), vzpřimovače trupu, svaly hýžďové (velký, malý, střední), hruškovitý sval, dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý, sval pološlašitý, ohybače a přitahovače kyčle. Někteří autoři k těmto svalům a svalovým skupinám také často doplňují i svaly z oblasti pánevního dna a zmiňují významné vazby mezi jednotlivými svaly core. Velmi často označovanými svaly břišního jádra jsou také čtyřhlavý sval bederní a velký sval zádový. Svaly, které tvoří břišní jádro, mají velmi mnoho praktických vlastností využitelných každodenním životě, jsou to tyto: schopnost jedince vzpřímeně stát (chodit), kontrolovat pohyby (pohybovat se požadovaným směrem), přenášet energii (vliv na produkci síly), přesunovat tělesnou hmotnost, distribuovat tlaky ze zatížení (absorpce doskoků, dopadů), ochraňovat páteř a vnitřní orgány. V knize Core Assessment and Training je velmi pěkně popsána funkční anatomie středu těla. Názorné obrázky s popisy jednotlivých svalů, kostry a páteře. Jsou zde podrobně popsány a zakresleny svaly v oblasti páteře erector spinalis, erector longissimus, erector iliocostalis, multifidi, quadratus luborum. Erector spinae je označení pro skupinu svalů v blízkosti páteře. Dělí se na tři skupiny svalů laterální m. iliocostalis, mediální m. longissimus a vnitřní m. spinalis. Začíná od trnových bederních obratlů, kosti křížové a dorzální části spina iliaca. Napřimují páteř a pomáhají při úklonech na příslušnou stranu. Na dalším obrázku jsou zakresleny břišní svaly transverzus abdominis, rectus abdominis, 18

19 internal oblique, external oblique a na dalším jsou svaly pánve psoas major, quadratus lumborum a iliacus. Transverzus abdominis je nejnápadnější břišní sval, který leží podél střední čáry a je příčně přerušen několika pásy šlach. Funkcí tohoto svalu je ohýbání páteře a slouží také jako pomocný dýchací sval při výdechu. Musculus psoas major neboli velký bederní sval začíná na bederních a posledním hrudním obratli, zužuje se, jak probíhá dolů přední částí pánve, a upíná se na malý chocholík kosti stehenní. Funkcí tohoto svalu je, že zadní snopce svalu provádí extenzi a zevní rotaci kyčelního kloubu. (Brumitt, 2010) Svalům tělesného jádra se nejvíce věnují knihy Core trénink a Core Assessment and Training. V obou těchto knihách je velmi přehledné a podrobné rozdělení svalů středu těla s názornými obrázky s popisy jednotlivých svalů. Svaly jsou zde rozděleny podle umístění, podle pohybu, jaký nám tyto svaly umožňují, a podle funkce, kterou vykonávají Trénink středu těla Nejdříve je vhodné posílit hluboké vrstvy svalů zádových tzn. svalový korzet rotátory, vzpřimovače. (Háze, 2011) Jak už napovídá samotný název knihy Core trénink, je na trénink středu těla zaměřena většina kapitol z této publikace. Trénink středu těla můžeme rozdělit do tří částí: pohyblivost, stabilitu a sílu. Nemůžeme říci, která část je důležitější, jelikož velmi důležité jsou všechny, a proto je velmi žádoucí zaměřovat se na všechny stejným dílem. Než se samotným tréninkem začneme, je potřebné, abychom pochopili, jak aktivovat, posílit a ovládat svaly pánevního dna. Pohyblivost hlubokého stabilizačního systému odkazuje na pohyby páteře a kyčlí. Zde se uplatňuje pět důležitých pohybových vzorců: izometrický, flexe, extenze, laterální flexe a rotace. Před cvičením je vždy velmi důležité uvolnit páteř a kyčle, uvolnit napnuté svaly a donutit ty slabší ke správnému fungování. Tím se vyrovná poměr mezi délkou svalu a pohybovými vzorci a zprostředkuje tak hluboké zapojení svalů. Aby tělo mohlo správně fungovat, je nejlepší plný a přirozený rozsah pohybu. Zatuhlé nebo naopak příliš pohyblivé klouby a svaly postupně vedou k nerovnováze, což zvyšuje pravděpodobnost zranění. 19

20 Stabilita středu těla je schopnost řídit pozici a pohyb trupu s cílem vylepšení tělesného postoje a zlepšení efektivity pohybu končetin. Trénink stability se zaměřuje na hluboko položené svaly břicha kyčlí a páteře, a tak se vytváří dobrý základ pro oporu těla. Hlavní hluboko položené svaly jsou: sval rozeklaný, příčný sval břišní a pánevní dno. Tyto svaly při většině tělesných pohybů stabilizují bederní páteř, kdežto čtyřhranné svaly bederní a svaly hýžďové stabilizují pánev. Síla těchto svalů a schopnost jejich spolupráce ovlivňují stabilitu zad. Síla hlubokého stabilizačního systému nám zabezpečuje schopnost vykonávat obtížné fyzické úkoly, které vyžadují správnou formu a ovládání. Síla je klíčovým prvkem při tréninku core, protože se týká všech svalů umístěných hluboko i na povrchu těla. Pro správný rozvoj síly středu těla je velmi důležitý kvalitní základ ve formě dobré stability. Silový trénink je nebezpečný, protože může dojít k přetížení svalů středu těla nad únosnou míru, a také se provádí výdrž v pozicích, aby došlo k posunu meze únavy. Aktivace svalů core a stupeň zapojení jejich síly je tím větší, čím větší síla působí na tělo. Síla hlubokého stabilizačního systému se rozvíjí pomocí cvičení, a tak provádíme pohyby s větší obratností a výkonností. Pánevním dnem nazýváme svaly a fascie, které tvoří spodní část břišní dutiny. Je velice důležité udržovat tyto svaly a fascie v co nejlepší formě, protože drží pánev pohromadě, udržují pánevní orgány ve správně poloze, napomáhají řízení vylučování moči z močového měchýře a odpadních látek z konečníku. Spolu s ostatními svaly hlubokého stabilizačního systému pomáhají aktivovat příčný sval břišní, a proto hrají tyto svaly klíčovou úlohu pro skutečnou sílu tělesného jádra. (Thurgood, 2014) Marta Bursová (2005) v knize Kompenzační cvičení zdůrazňuje nutnost zvyšování klidového napětí břišních svalů. Nesmíme proto zapomínat na cvičení s dlouhotrvající izometrickou kontrakcí ve zkrácení proti přiměřenému odporu. Veškeré cviky začínáme zmenšením zakřivení krční páteře a vytažením hlavy ve směru podélné osy. Nejprve posilujeme v lehu pokrčmo, kdy je jednodušší podsazení pánve s přiložením bederní části zad k podložce, čímž zároveň protahujeme hluboké svaly zádové. Dbáme na oploštění břišní stěny a pozvolné zaoblování páteře a trupu. Prodloužený výdech zlepšuje jejich kontrakci a vědomé zapojování. Při tréninku obvykle posilujeme zvláště horní část břišních svalů. 20

21 Mnohem důležitější je ovšem zaměřit se na posilování především dolní části břišních svalů, šikmé břišní svaly a velmi důležitý je příčný sval břišní. Kniha Posilování s balančními pomůckami uvádí, že z důvodu působení gravitace na lidský organismus lze každou polohu nebo pohyb považovat za určitou míru balancování. Abychom každou polohu vybalancovali a udrželi, musíme zapojovat koordinovaně jednotlivé svaly. Čím bude plocha opory menší a stav balancování obtížnější, musí být koordinace ještě intenzivnější. Vzhledem k tomu, že při core tréninku působíme u balančních technik různou silou, umožní nám tato činnost balancovat v nestabilní poloze. Výběr z pravidel pro balanční techniky: cvičení provádíme v relativně statickém nebo vedeném režimu, aby byl efektivně využit účinek zpětnovazební kontroly pohybu, zařazujeme cviky jak lokálního, tak celostního charakteru, kdy balancujeme polohu celého těla nebo jeho částí vůči zemi ve smyslu zapojování končetin volíme jak symetrické, tak asymetrické pohyby, volíme především cviky, u nichž lze využít kumulativní účinek této techniky, kdy současně rozvíjíme kondiční i koordinační pohybové schopnosti, modifikujeme cvičení omezením senzorických vjemů nebo je provádíme po předchozí zátěži dbáme na správné držení těla ve výchozí poloze, protože jenom tak mohou kladné podněty vyvolat náležitý efekt, balanční cviky nejsou cíleny jako protahovací cvičení, jestliže k protahování dochází, je to vedlejší efekt. Cvičení, která patří do core tréninku, zaměřujeme na celé svalové skupiny nebo naopak na izolované malé svaly. Balanční trénink představuje výběr jednoduchých cvičení, při kterých dbáme na udržení správné polohy těla a jeho jednotlivých částí ve statické pozici nebo při dynamickém cvičení. Doporučovaná doba cvičení by se neměla překračovat, protože potom může docházet k únavě hlubokých svalů a následnému osvojení špatné techniky a k přetížení v oblasti 21

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Pohyby se provádějí plynule, tahem bez trhání a švihu. Vedený pohyb je účinný a zabrání možnému poškození svalových vláken.

Pohyby se provádějí plynule, tahem bez trhání a švihu. Vedený pohyb je účinný a zabrání možnému poškození svalových vláken. Kalanetiku pod názvem The Callanetics Excercise Method uvedla do světa v roce 1980 Callan Pinckneyová. Tato velmi individuální a specifická metoda využívá přesné polohy těla k izolování specifických svalových

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

6 věcí které jste nevěděli o břišních svalech

6 věcí které jste nevěděli o břišních svalech 6 věcí které jste nevěděli o břišních svalech Není žádné překvapení, že výraz six pack hledá na googlu měsíčně 1,2 milionů lidí, to stejné platí u slov pevné břicho, břišní svaly a několika dalších spojeních.

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO HRÁČE FOTBALU. Nikola Soukupová

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO HRÁČE FOTBALU. Nikola Soukupová KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO HRÁČE FOTBALU Nikola Soukupová KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ soubor cviků, které jsou zacílené na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly). záměrně působí na zlepšení

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu . CERVIKOKRANIÁLNÍ PŘECHOD POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu POHYB: bradu tlačí ke krku, tím provádí vyrovnání extenčního postavení CC přechodu a flekčního

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

TRINFIT Ultra TRN Návod k použití

TRINFIT Ultra TRN Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Ultra TRN-110-00 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Baterie protahovací verze 2017

Baterie protahovací verze 2017 Baterie protahovací verze 2017 Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 31.8 2017 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

TRINFIT Vario LX7 TRN-117-LX7. Návod k použití

TRINFIT Vario LX7 TRN-117-LX7. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX7 TRN-117-LX7 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

ZÁSOBNÍK CVIKŮ. Instruktor fitness, instruktor kondičního posilování, trenér kulturistiky a osobní trenér kondičního posilování

ZÁSOBNÍK CVIKŮ. Instruktor fitness, instruktor kondičního posilování, trenér kulturistiky a osobní trenér kondičního posilování ZÁSOBNÍK CVIKŮ Instruktor fitness, instruktor kondičního posilování, trenér kulturistiky a osobní trenér kondičního posilování Stabilní symetrické postavení Činku uchopíme na vnější straně kolen druh úchopu

Více

CORE systém základní informace

CORE systém základní informace CORE CORE systém základní informace Podnadpis vašeho ebooku zdarma napište tady www.coreacademy.cz 2016 ÚVO1. HSSP neboli CORE systém Jako první si probereme CORE systém, co to vůbec je, jaký má pro naše

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

TRINFIT Vario LX6 TRN-116-LX6. Návod k použití

TRINFIT Vario LX6 TRN-116-LX6. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX6 TRN-116-LX6 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Běžné denní aktivity hráče

Běžné denní aktivity hráče Běžné denní aktivity hráče Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 31.8 2017 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Protahování patří k posilování jako k fotbalistovi umění ovládat míč a číst hru

Protahování patří k posilování jako k fotbalistovi umění ovládat míč a číst hru Cílem programu je zpevnit břišní, hýžďové a zádové (mezilopatkové svaly). Tyto svaly rády ochabují. Tato cvičení jsou určeny předstupně anebo doplňkem k posilování na strojích a s činkami, plyometrii,

Více

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje Manuál držení těla Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 18. 12. 2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

KINEZIOLOGIE seminář. Martina Bernaciková

KINEZIOLOGIE seminář. Martina Bernaciková KINEZIOLOGIE seminář Martina Bernaciková KH po domluvě mailem: bernacikova@fsps.muni.cz Podmínky ukončení možné 3 absence aktivní práce v hodině seminární práce závěrečný písemný test (ZK) OBSAH SEMINÁŘŮ

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

TRINFIT Vario LX3 TRN-113-LX3. Návod k použití

TRINFIT Vario LX3 TRN-113-LX3. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX3 TRN-113-LX3 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

TRINFIT Vario LX4 TRN-114-LX4. Návod k použití

TRINFIT Vario LX4 TRN-114-LX4. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX4 TRN-114-LX4 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

TRINFIT Bench FX2 TRN-122-FX2

TRINFIT Bench FX2 TRN-122-FX2 www.trinfit.cz TRINFIT Bench FX2 TRN-122-FX2 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Cvičební jednotka, tělovýchovná chvilka v MŠ. Mgr. Jan Veverka & PaedDr. Jaroslav Dobýval

Cvičební jednotka, tělovýchovná chvilka v MŠ. Mgr. Jan Veverka & PaedDr. Jaroslav Dobýval Cvičební jednotka, tělovýchovná chvilka v MŠ Mgr. Jan Veverka & PaedDr. Jaroslav Dobýval Specifika pohybových aktivit dětí v MŠ tělesná a pohybová aktivita je prostředkem osvojování POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Bench FX7 TRN-127-FX7 Návod k použití

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Bench FX7 TRN-127-FX7 Návod k použití w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Bench FX7 TRN-127-FX7 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Přednožování vsedě

Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Přednožování vsedě Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Leh na břiše. Čelo položené na zemi a nohy volně natažené s patami u sebe. Ruce ve vzpažení, dlaně směřují dolů. Plynule zvedat jednu nohu a současně

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Uvolňovací a posilovací cvičení celého těla.

Uvolňovací a posilovací cvičení celého těla. Uvolňovací a posilovací cvičení celého těla. Po dlouhém sezení např. v zaměstnání, v autě, každého z nás občas zabolí záda nebo šíje. K odstranění uvedených potíží je dobré si zacvičit a uvolnit se. Slouží

Více

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Power Tower TRN Návod na použití

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Power Tower TRN Návod na použití w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Power Tower TRN-158-00 Návod na použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Multi Tower TRN Návod na použití

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Multi Tower TRN Návod na použití w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Multi Tower TRN-160-00 Návod na použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly BIOMECHANIKA 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. TĚŽIŠTĚ TĚLESA Tuhé těleso je složeno z velkého

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

TRINFIT Bench FX5 TRN-125-FX5

TRINFIT Bench FX5 TRN-125-FX5 www.trinfit.cz TRINFIT Bench FX5 TRN-125-FX5 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Obsah OSLABENÍ POHYBOVÉ SOUSTAVY... 2 SVALOVÉ DYSBALANCE... 2 Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu... 3 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Záda (vzpřimovače trupu)

Záda (vzpřimovače trupu) Strečink - Je možné provádět denně před i okamžitě po tréninku nejméně však 3x týdně nejlépe 2-3 hodiny po posledním tréninku dne (svaly již nejsou tak zakyselené a nejsou ještě zcela vystydlé, pokud ano,

Více

SKUPINOVÉ CVIČENÍ ZDRAVÁ ZÁDA

SKUPINOVÉ CVIČENÍ ZDRAVÁ ZÁDA brozura_final_sestava 1 9.4.2018 9:03 Stránka 1 SKUPINOVÉ CVIČENÍ ZDRAVÁ ZÁDA Aby záda a krční páteř nebolela brozura_final_sestava 1 9.4.2018 9:03 Stránka 2 Chcete aktivně pracovat na svém zdraví a fyzické

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Závěrečná práce licence C. Kompenzační cvičení zaměřené na oblast beder a dolních končetin

Závěrečná práce licence C. Kompenzační cvičení zaměřené na oblast beder a dolních končetin Závěrečná práce licence C Kompenzační cvičení zaměřené na oblast beder a dolních končetin Mgr. Lucie Štvánová 30.11.2016 Úvod Svoji závěrečnou práci jsem zaměřila na kompenzační cvičení bederní oblasti

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

STRUKTURA CVIČEBNÍCH JEDNOTEK

STRUKTURA CVIČEBNÍCH JEDNOTEK STRUKTURA CVIČEBNÍCH JEDNOTEK Školení instruktorů gymnastiky II. třídy Miroslav Zítko PŘI OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH BY MĚLA CJ S GYMNASTICKOU NÁPLNÍ TUTO STAVBU: ROZCVIČENÍ (příprava hybného systému na další

Více

Thera-Band ukázky cvičení.

Thera-Band ukázky cvičení. Prodloužená délka v cm (orig. 30cm) Tažná síla v kg béžová žlutá červená zelená bílá černá stříbrná zlatá speciálně extra lehký lehký středně silný středně těžký extra těžký super těžký max. těžký těžký

Více

Baterie posilovací verze 2017

Baterie posilovací verze 2017 Baterie posilovací verze 2017 Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 31.8 2017 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument

Více

Cvičební manuál o břišních svalech

Cvičební manuál o břišních svalech Cvičební manuál o břišních svalech Obsah 1. Úvod vysvětlení funkce břišních svalů (tonická x fázická funkce), funkční posilování břicha 2. Anatomie + kineziologie závislost síly svalu na délce sarkomery

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace?

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Přijďte na pilates pod vedením fyzioterapeuta! Pilates je cvičební systém, který rozvíjí koncentraci, sílu, flexibilitu těla a dýchání.

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více