Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/ Mgr. Martin Reihs Manažer projektu, ředitel Městského gymnázia a Základní školy Jirkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/47.0012. Mgr. Martin Reihs Manažer projektu, ředitel Městského gymnázia a Základní školy Jirkov"

Transkript

1 Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/ Mgr. Martin Reihs Manažer projektu, ředitel Městského gymnázia a Základní školy Jirkov

2 Inkluze v Jirkově Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Žadatel: Město Jirkov Partneři: Městské gymnázium a Základní škola Jirkov BOXED s. r. o.

3 Cíle projektu Příprava pedagogických pracovníků na využívání ICT pro žáky s SVP Vznik školního poradenského centra Vznik pracovní pozice Speciální pedagog Vznik pracovní pozice Školní psycholog Vznik pracovní pozice Asistent pedagoga Vybavení učebny IT ve speciálních třídách pro žáky s LMP Zavedení e-learningu jako podpory pro přípravu žáků se SVP

4 Cílová skupina Žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání Rodiče dětí a žáků Pracovníci škol a školských zařízení Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

5 Klíčové aktivity KA01: Vzdělat pedagogické pracovníky v nových metodách a formách výuky V rámci aktivity budou realizovány 4 semináře ICT V rámci aktivity budou realizovány 2 semináře speciální pedagogiky KA02: Zavedení e-learningové formy přípravy a výuky a podpořit učitele ve využívání Zavedení online prostředí itřída jako nástroj LMS

6 Klíčové aktivity KA03: Zvýšit kvalitní specializovanou pedagogicko-psychologickou práci ve škole vytvoření pozice školního psychologa podpora pozice speciálního pedagoga a vytvoření pozice asistenta pedagoga zkvalitnění komunikace odborných pedagogicko-psychologických zařízení začleňování dětí do aktivit neformálního a zájmového vzdělávání realizování seminářů a workshopů KA04: Evaluace a závěr projektu

7 Dosažené výsledky Proškolení pedagogických pracovníků pro práci s ICT Zavedení online prostředí pro LMS Podpora při práci se žáky se SVP Orientace v problematice legislativy žáků se SVP Vybavení učebny IT pro žáky s LMP Vznik školního poradenského centra

8 Proškolení pedagogických pracovníků pro práci s ICT Zavedení školního informačního systému na platformě MS OFFICE 365 pro všechny pedagogické pracovníky školy Využití prostředků daného prostředí Sdílení dokumentů Využití webinářů Komunikace s rodiči a žáky se SVP Vznik a využití LMS systému Vznik a využití prostředí itřída Využití dotykových zařízení při výuce

9 Podpora při práci se žáky se SVP Orientace v problematice legislativy žáků se SVP Specifikace druhů zdravotního postižení žáků a práce s nimi Práce se žáky se sociálním znevýhodněním Postupy při diagnostice žáků Pravidla pro zařazování žáků se SVP Vedení dokumentace

10 Vznik školního poradenského centra Vznik pracovní pozice Asistent pedagoga Vznik pracovní pozice Školní psycholog Vznik pracovní pozice Speciální pedagog Spolupráce s poradenskými centry Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje Speciální poradenská centra

11 Výsledky práce školního poradenského centra Intervenční činnost Metodické a koordinační činnosti Instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů 26 učitelů Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole 21 konzultací Schůzky s třídními učiteli 16 pedagogů ze tříd s LMP a SPU 15 pedagogů z kmenových tříd

12 Výsledky práce školního poradenského centra Metodické a koordinační činnosti Konzultace s pracovníky školního poradenského zařízení 50 konzultací Stanovení individuálního plánu podpory 30 IVP 31 logopedických plánů Poskytování poradenských služeb žákům se SVP 27 žáků

13 Výsledky práce školního poradenského centra Metodické a koordinační činnosti Kooperace se školskými poradenskými zařazeními Zajišťování realizace intervenčních činností (reedukace, kompenzace, vyhodnocování navržených opatření, úprava školního prostředí) Poradenské konzultace pro žáky se SVP a jejich zákonné zástupce 40 žáků 40 zákonných zástupců Řešení problémů ve třídních kolektivech 4 kolektivy SPU 3 kolektivy s LMP 2 kolektivy ZŠ

14 Výsledky práce školního poradenského centra Školní psycholog Psychologická diagnostika u žáků s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním 40 žáků ze tříd s LMP 14 žáků ze tříd SPU Psychologické poradenství (včetně psychoterapie) žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků 20 žákům s LMP 7 žáků z SPU 5 žáků ze ZŠ

15 Výsledky práce školního poradenského centra Školní psycholog Diagnostika a poradenství v oblasti kariérového poradenství 10 žáků s LMP 1 žák třídy ZŠ Pohovory s žáky s rizikovým chováním, žáky s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech 20 žáků s LMP 7 žáků z SPU 5 žáků ze ZŠ

16 Výsledky práce školního poradenského centra Školní psycholog Pohovory s rodiči žáků s výukovými a výchovnými potížemi 40 rodičů ze tříd s LMP 14 rodičů ze tříd SPU Pomoc učitelům při péči o žáky s poruchami učtení a chování 16 pedagogů třídních učitelů tříd s LMP a SPU

17 Pozitiva projektu Vznik školního poradenského centrum Proškolení pedagogických pracovníků pro práci s IT Zvedení online prostředí a LMS Vybavení učebny IT pro žáky s LMP Intenzivní integrace žáků se SVP do života školy

18 Rizika při realizaci projektu Malý zájem rodičů žáků s LMP Komunikace s pedagogicko psychologickou poradnou Velká fluktuace žáků ve speciálních třídách pro žáky s LMP Udržení nastavených forem a činností s ohledem na financování mzdových prostředků ze státního rozpočtu

19 Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/ Děkuji za pozornost Mgr. Martin Reihs

Proč o tom mluvit právě teď?

Proč o tom mluvit právě teď? P a v e l Z i k l Ú s t a v p r i m á r n í a p r e p r i m á r n í e d u k a c e P d F U H K Proč o tom mluvit právě teď? Nová právní úprava od 1. 9. 2016 (školský zákon ve znění 82/2015 Sb., nová vyhláška

Více

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2015/2016 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: Út 12 50 14

Více

Projektové priority RHK PK a Akademie HK PK v oblasti školství 2014-2020. Mgr. Marcel Gondorčín

Projektové priority RHK PK a Akademie HK PK v oblasti školství 2014-2020. Mgr. Marcel Gondorčín Projektové priority RHK PK a Akademie HK PK v oblasti školství 2014-2020 Mgr. Marcel Gondorčín Příprava strategií a koncepčních dokumentů Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského

Více

Seznam grantových projektů schválených k realizaci v rámci 3. výzvy osy Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam grantových projektů schválených k realizaci v rámci 3. výzvy osy Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seznam grantových projektů schválených k realizaci v rámci 3. výzvy osy Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 3 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07./1.1.01

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2014 Změny se týkají 1 odst. 5 a jsou

Více

Plán školního poradenského pracoviště Školní rok 2016/2017

Plán školního poradenského pracoviště Školní rok 2016/2017 Plán školního poradenského pracoviště Školní rok 2016/2017 1 Obsah Základní informace... 3 Školní poradenské pracoviště... 3 Personální obsazení ŠPP... 3 Cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP...

Více

ZS Pardubický kraj 1. výzva GG 1.1. Pk

ZS Pardubický kraj 1. výzva GG 1.1. Pk Investice do rozvoje vzdělávání Příloha č. 1 prioritní osa 1 oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Podporované aktivity Podpora informačních center ve školách, včetně

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. Strana 1. Právní předpisy upravující individuální vzdělávací

Více

1. Výchovné poradenství I, garant Mgr. Pavla Soukupová

1. Výchovné poradenství I, garant Mgr. Pavla Soukupová Studium pro výchovné poradce (Vyhláška č. 317/2005 Sb. 8) Plán studia: 1. ročník ZS LS Výchovné poradenství I, II 10 10 Právní rámec činnosti VP 10 - Speciální pedagogika I, II 10 10 Školní diagnostika

Více

pracovní skupina: VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST

pracovní skupina: VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST pracovní skupina: VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST výstupy z 2.WS realizovaného 10. 7. 2013 Zájmové strany: rodiny s malými dětmi vzdělavatelé, lektoři a kariéroví poradci personalisté zaměstnavatelé

Více

ANIMACE PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

ANIMACE PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ANIMACE PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Setkání zástupců základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů z území MAS Hradecký venkov 7. 3. 2016 Mžany Území MAS Hradecký venkov Podpora regionálního školství

Více

Programová nabídka vzdělávání

Programová nabídka vzdělávání Programová nabídka vzdělávání LEDEN ČERVEN 2014 PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Podrobnosti a přihláška na www.porceta.cz Dotazy a přihláška na kropikova@porceta.cz

Více

REG. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07./2.2.00/29.0019

REG. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07./2.2.00/29.0019 REG. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07./2.2.00/29.0019 Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích VŠTE BEZ BARIÉR Vysoká škola

Více

Systém primární prevence rizikového chování Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků

Systém primární prevence rizikového chování Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků Systém primární prevence rizikového chování Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků (1) MŠMT a) v návaznosti na schválené vládní dokumenty z oblasti primární prevence rizikového

Více

Výzkum potřeb MŠ a ZŠ v rámci projektu MAP OP VVV

Výzkum potřeb MŠ a ZŠ v rámci projektu MAP OP VVV Výzkum potřeb MŠ a ZŠ v rámci projektu MAP OP VVV Celkové výsledky Zpracovaly: PhDr. Ivana Musilová, Mgr. Jitka Konrádová Březen 2016 Cíle výzkumu potřeb MŠ a ZŠ Zjištění stavu Uvědomění si nových potřeb

Více

Příloha č. 1 Indikátory výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příloha č. 1 Indikátory výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Příloha č. Indikátory výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciáln... - znění dle 147/11 Sb. 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra Speciální pedagogiky Jana Kubalová Metodická spolupráce školských poradenských zařízení v Mladé Boleslavi se základními školami, ve kterých jsou individuálně

Více

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020. Výstupy z dotazníkového šetření MŠMT

POTŘEBY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020. Výstupy z dotazníkového šetření MŠMT POTŘEBY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI PROJEKTU OP VVV 2015-2020 Výstupy z dotazníkového šetření MŠMT Dotazník MŠMT Listopad 2015 leden 2016 Respondenti 11 základních škol 100% ORP Hlinsko 9 mateřských

Více

Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Společná pro všechny aktivity. Proveditelnost Účelnost

Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Společná pro všechny aktivity. Proveditelnost Účelnost Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované

Více

Č. j.: MSMT 18435/2016-1

Č. j.: MSMT 18435/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září prosinec 2016 Č. j.: MSMT 18435/2016-1

Více

2.2 Vzdělávací infrastruktura IROP 4 9d 4.1 14 736,84 14 000,00 0,00 736,84 0,00

2.2 Vzdělávací infrastruktura IROP 4 9d 4.1 14 736,84 14 000,00 0,00 736,84 0,00 Program Prioritní osa/ Priorita Unie Investiční priorita/ Prioritní oblast Specifický cíl programu/ Opatření PRV Financování podle specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech Tabulka č. 1:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 74 Rozeslána dne 17. června 2016 Cena Kč 100, O B S A H : 197. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace. 790 57 Bernartice 259

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace. 790 57 Bernartice 259 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace 790 57 Bernartice 259 Identifikátor školy: 600 150 526 Termín

Více

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA Název materiálu: Psychologie jako věda Autor materiálu: Mgr. Kateřina Kaderková Zařazení materiálu: výuková prezentace Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení

Více

Období: 2011 dosud Název školy: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Obor: Specializace v pedagogice Školský management

Období: 2011 dosud Název školy: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Obor: Specializace v pedagogice Školský management Příloha A Životopisy ředitelů školy Mgr. Jan Smrž V letech 1972 1973 působil jako učitel na ZŠ Vodňany. Ve školním roce 1973 1974 působil jako učitel v ZŠ Strakonice, načež přestoupil v následujícím roce

Více

objednací kód: ZK-9 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-9 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

STRUKTUROVANÉ UČENÍ. Příklady vzdělávací práce u žáků s poruchami autistického spektra v naší škole

STRUKTUROVANÉ UČENÍ. Příklady vzdělávací práce u žáků s poruchami autistického spektra v naší škole STRUKTUROVANÉ UČENÍ Příklady vzdělávací práce u žáků s poruchami autistického spektra v naší škole STRUKTUROVANÉ UČENÍ V naší škole využíváme při vzdělávání žáků s PAS metodiku práce nazvanou strukturované

Více

SOCIÁLNÍ INKLUZE OSTRAVA Integrovaný program

SOCIÁLNÍ INKLUZE OSTRAVA Integrovaný program Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit SOCIÁLNÍ INKLUZE OSTRAVA Integrovaný program www.ostrava.cz Cíl a východiska programu Cílem je vytvořit komplexní

Více

Charakteristika Školní družiny

Charakteristika Školní družiny Školní družina - Świetlica Szkolna Jako součást školního programu Tvořivá škola programy, które są częścią składową programów szkolnych Szkoła Twórcza školní rok - rok szkolny 2007/8 Charakteristika Školní

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy. období 2014 2020. Příležitosti pro udržitelnost. www.bankwatch.org

Ondřej Pašek. Evropské fondy. období 2014 2020. Příležitosti pro udržitelnost. www.bankwatch.org Ondřej Pašek Evropské fondy období 2014 2020 Příležitosti pro udržitelnost www.bankwatch.org Příležitosti pro občanskou společnost Princip partnerství Účast v přípravě všech OP a Dohody Závazný ze strany

Více

Rozsah zpracování projektového záměru je plně v kompetenci školy.

Rozsah zpracování projektového záměru je plně v kompetenci školy. Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

NTS F - Integrace na trhu práce pro cizince

NTS F - Integrace na trhu práce pro cizince NTS F - Integrace na trhu práce pro cizince Složení NTS: Rozvojová partnerství Experti MV - odbor azylové a migrační politiky Správa uprchlických zařízení MV ČR MPSV - oddělení integrace cizinců MPSV -

Více

Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. 3. třídách ZŠ. reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0137

Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. 3. třídách ZŠ. reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0137 Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. 3. třídách ZŠ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0137 Název projektu: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického

Více

ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012

ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012 ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012 Přehled témat ECVET a jeho souvislosti Princip ECVET Doporučení k ECVET a úkoly pro evropské státy Postup zavádění ECVET v Evropě Strategie zavádění ECVET v

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (WORKSHOP)

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (WORKSHOP) ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (WORKSHOP) PROJEKT METODIK Realizace: září 2012 až červen 2014 Cíl: Podpora předmětových komisí a metodiků Co Vás dnes čeká? 1. Workshopy na školách 2. Mobilní aplikace 3. Přestávka

Více

ÚVOD DO AVK. Jindra Vladyková

ÚVOD DO AVK. Jindra Vladyková ÚVOD DO AVK Mgr. Jindra Vladyková AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ Jsou oborem hiporehabilitace Obsahují dvě základní i Sociální Pedagogická AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ Pro obě i je kůň především silným motivačním

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM studijní program Speciální pedagogika studijní obor Speciální pedagogika akademický rok

Více

Základní informace o změnách v organizaci mateřské školy, změnách souvisejících s podporou společného vzdělávání a doporučených krocích

Základní informace o změnách v organizaci mateřské školy, změnách souvisejících s podporou společného vzdělávání a doporučených krocích Základní informace o změnách v organizaci mateřské školy, změnách souvisejících s podporou společného vzdělávání a doporučených krocích KLÍČOVÉ PŘEDPISY zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Šablony pro mateřské školy:

Šablony pro mateřské školy: Šablony pro mateřské školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

NABÍDKA DVPP LEDEN ČERVEN 2016 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT 28419/2015-1-712

NABÍDKA DVPP LEDEN ČERVEN 2016 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT 28419/2015-1-712 NABÍDKA DVPP LEDEN ČERVEN 2016 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA CHOMUTOV MGR. KAROLINA HOMOLOVÁ AKREDITACE MŠMT Č.J.: MŠMT 28419/2015-1-712 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KLIMA TŘÍDY Anotace programu: školní

Více

dotační rozcestník NOVÉ VÝZVY (vyhlášené v dubnu 2008) (uzávěrka podkladů 10. 5. 2008) Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko

dotační rozcestník NOVÉ VÝZVY (vyhlášené v dubnu 2008) (uzávěrka podkladů 10. 5. 2008) Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko do_8-063_nove.qxd 15.5.20 14:10 Stránka 58 58 (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program spolupráce ČR-Polsko Fond

Více

Předkladatel grantového projektu Vysočina Education,

Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, Málotřídky společně Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, příspěvková organizace Ţiţkova 20, 586

Více

Školní strategie prevence

Školní strategie prevence Školní strategie prevence Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Františka Fajtla, Louny pracoviště Postoloprtská na období 2013-2018 Zpracovala: Mgr. Hana Topičová, výchovná poradkyně, školní

Více

ICT nás baví reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. Přehled realizace seminářů k 23. březnu 2015

ICT nás baví reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. Přehled realizace seminářů k 23. březnu 2015 Přehled realizace seminářů k 23. březnu 2015 pořadové číslo klíčová aktivita datum lektor téma 1 KA5 25.11.2014 Taláček Milan Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických

Více

ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Školní rok: 2015 / 2016

ČINNOST VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ Školní rok: 2015 / 2016 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice Konzultační hodiny: Po 14.00 15.00 h (po individuální domluvě) St 8.00 8.30 h (po individuální

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu regionu

Více

Příloha č. 1. Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis. Vážená paní inspektorko,

Příloha č. 1. Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis. Vážená paní inspektorko, Příloha č. 1 Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis Vážená paní inspektorko, obracím se na Vás s žádostí o pomoc při realizaci své diplomové práce v rámci studia managementu vzdělávání.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Nový Jičín

Strategický rámec MAP pro ORP Nový Jičín Strategický rámec MAP pro ORP Nový Jičín Označení příjemce: Název projektu: Město Nový Jičín Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 1. VIZE Zpracovávaný Místní akční plán, jehož součástí je

Více

Poradenství pro osoby s psychosociálním ohrožením a narušením

Poradenství pro osoby s psychosociálním ohrožením a narušením Poradenství pro osoby s psychosociálním ohrožením a narušením Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je vymezit poradenské služby pro žáky s psychosociálním ohrožením a narušením především

Více

CZ.1.07/3.2.05/02.0041

CZ.1.07/3.2.05/02.0041 CZ.1.07/3.2.05/02.0041 Zamyšlení Život sám je jeden velký projekt. Má svůj začátek i konec a je jedinečný. Musíme do něj hodně investovat a očekáváme dosažení cílů, které si přejeme. Je na každém z nás,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Evaluace organizace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními Metodika byla upravena na základě nové legislativy, zejména vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jana Zapletalová

Více

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 4.4.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS Vyškovsko,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2015 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Osobní asistence Místo poskytování služby: Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Chebu 1.9.2015 Mgr. Lenka Burianová Mgr. Václav Polívka výchovný poradce ředitel školy PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních

Více

Dílčí SWOT analýza vycházející z dotazníkového šetření MŠMT a z poznatků získaných při tvorbě SLLD

Dílčí SWOT analýza vycházející z dotazníkového šetření MŠMT a z poznatků získaných při tvorbě SLLD Dílčí SWOT analýza vycházející z dotazníkového šetření MŠMT a z poznatků získaných při tvorbě SLLD SILNÉ STRÁNKY - Zvyšování počtu obyvatel ( na základě rozvoje obcí, ( v územních plánech obcí upřednostňovány

Více

Komentář k přehledu podpůrných opatření

Komentář k přehledu podpůrných opatření Komentář k přehledu podpůrných opatření Obecná část Přehled podpůrných opatření se člení na dvě části. Část A popisuje jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich obsah, část B obsahuje výčet speciálních

Více

Realizace projektů a účast v rozvojových a mezinárodních programech

Realizace projektů a účast v rozvojových a mezinárodních programech Realizace projektů a účast v rozvojových a mezinárodních programech V rámci projektů Zdravé město Třebíč byly realizovány projekty GLOBE škola a Dyslektická olympiáda. GLOBE škola Cílem projektu je prohloubit

Více

Malotřídní základní školy z pohledu České školní inspekce. Mgr. Tomáš Zatloukal. Malotřídky 2016, Praha 4. 5. 2016. Základní informace

Malotřídní základní školy z pohledu České školní inspekce. Mgr. Tomáš Zatloukal. Malotřídky 2016, Praha 4. 5. 2016. Základní informace Malotřídní základní školy z pohledu České školní inspekce Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Malotřídky 2016, Praha 4. 5. 2016 Základní informace ve školním roce 2015/2016 navštěvuje malotřídní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Kód předmětu: MSBP_PC1

Kód předmětu: MSBP_PC1 PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 Kód předmětu: MSBP_PC1 O čem si budeme povídat? Obecně o pracovních činnostech Legislativní rovina předškolního vzdělávání Školský zákon 561/2004 RVP pro předškolní vzdělávání ŠVP

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová Vedoucí oddělení dalšího vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Metodické centrum MZK. Konference Architektura a výstavba knihoven Hradec Králové, 16. 6. 2016

Metodické centrum MZK. Konference Architektura a výstavba knihoven Hradec Králové, 16. 6. 2016 Metodické centrum MZK Konference Architektura a výstavba knihoven Hradec Králové, 16. 6. 2016 - Plán implementace Státní kulturní politiky MK ČR a Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 - Vychází

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Specifika sociální práce ve vězeňství Mgr. Ivana Hnidková Tábor 24. 9. 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU Profilace věznic Specializovaná oddělení Účel a zásady

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010 Č. j.: 24 525/2009-61 V Praze dne 17. prosince

Více

OBSAH V 73/2005 v.z. 147/2011 1. 9.2011 - v platnosti

OBSAH V 73/2005 v.z. 147/2011 1. 9.2011 - v platnosti 1 21.9.2011 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhláškyč. 147/2011 Sb. Ministerstvo

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a gymnázium města Konice Tyršova 609, 798 52 Konice Identifikátor školy: 600 015 149 Termín

Více

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území v Jihomoravském kraji

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území v Jihomoravském kraji Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území v Jihomoravském kraji IPRZÚ JMK ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 2 IPRZÚ JMK ANALYTICKÁ ČÁST Vazby koncepčních dokumentů na IPRZÚ Analýza znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Opava, říjen 2015 Zpracoval: Mgr. Ivo Schvan, ředitel školní rok 2014-2015 Obsah Základní údaje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

1 POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, VČETNĚ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

1 POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, VČETNĚ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K II. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K II. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonnou normou č. 472/2011 Sb., kterým se mění

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

Koncepce dalšího rozvoje Střední průmyslové školy strojnické Vsetín na léta 2016 2020

Koncepce dalšího rozvoje Střední průmyslové školy strojnické Vsetín na léta 2016 2020 Koncepce dalšího rozvoje Střední průmyslové školy strojnické Vsetín na léta 2016 2020 Koncepce dalšího rozvoje Střední průmyslové školy strojnické Vsetín vychází ze systémového přístupu k inovaci rámcových

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Obsah 1. Politika integrace cizinců v České republice 2. Implementace integrační politiky na území Jihomoravského kraje 3. Jihomoravské regionální

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska výchovné péče České Budějovice

Výroční zpráva o činnosti střediska výchovné péče České Budějovice Výroční zpráva o činnosti střediska výchovné péče České Budějovice Školní rok 2014/2015-1 - Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Scientix Zajímavé národní projekty

Scientix Zajímavé národní projekty Scientix Zajímavé národní projekty The work presented in this document/ workshop is supported by the European Commission s FP7 programme project Scientix 2 (Grant agreement N. 337250), coordinated by European

Více

Čemu se budeme věnovat

Čemu se budeme věnovat Mgr. Alice Vašáková Čemu se budeme věnovat 1. kontext školního poradenství, historie oboru, legislativa pro poradenství, uživatelé služeb, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 2. poradenský komplex

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PaedDr. Pavlína Baslerová PaedDr. Jiří Knoll PhDr. Petra Novotná Mgr. Markéta Sychrová PhDr. Andrea Troníčková 1 poznámka SPECIÁLNĚ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PSČ: 466 01 IČO: 43257399 Fax: 483 320 594 www.zsjbc5kvetna.cz E-mail: zsjbc@seznam.cz 483346280-82 ****************************************************************************************************************

Více

Cochemská praxe. Odpověď na výzvy rezoluce. Cochem.cz, z.s.

Cochemská praxe. Odpověď na výzvy rezoluce. Cochem.cz, z.s. Cochemská praxe Odpověď na výzvy rezoluce Cochem.cz, z.s. - Cochemská praxe ve zkratce - Cochemská praxe - odpověď na výzvy rezoluce - cesta ke změně SOUDNÍ ZNALEC PSYCHOLOG OSPOD SOUDCE ADVOKÁT ADVOKÁT

Více

KVALIFIKOVANÝ ODHAD FINANČNÍ NÁROČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KVALIFIKOVANÝ ODHAD FINANČNÍ NÁROČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KVALIFIKOVANÝ ODHAD FINANČNÍ NÁROČNOSTI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V ČR Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová, Michaela Vodenková Poláková a kolektiv KVALIFIKOVANÝ

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Místní akční plány na území ORP Hlinsko. Zpracovatel Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Místní akční plány na území ORP Hlinsko. Zpracovatel Místní akční skupina Hlinecko, z. s. Místní akční plány na území ORP Hlinsko Zpracovatel Místní akční skupina Hlinecko, z. s. MAP - součást OP VVV Prioritní osa 3 OP VVV Investiční priority (specifické cíle) 1) Všeobecná složka vzdělávání

Více

Článek I Organizace výuky

Článek I Organizace výuky V N I T Ř N Í Ř Á D Š K O L Y vychází z obecných smluvních podmínek mezi zástupci školy a žákem. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na Střední odborné škole podnikatelské PROFIT, spol. s r.o. zavazuje

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 1.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Příklady vhodných aktivit do přeshraniční spolupráce

Příklady vhodných aktivit do přeshraniční spolupráce Příklady vhodných aktivit do přeshraniční spolupráce Seminář pro žadatele 14. ledna 2010 Vladimír Šprincl Krajský úřad kraje Vysočina Prioritní osy a oblasti podpory Přeshraniční spolupráce Rakousko- ČR

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 122 298/99-05010 Signatura: ol6ws201 Oblastní pracoviště č. 12 Brno Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitel

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více