Začínáme s AS SCHÉMA AS PRÁCE S OKNY Ukotvení oken na liště Zvětšení okna... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s AS SCHÉMA AS PRÁCE S OKNY Ukotvení oken na liště Zvětšení okna... 5"

Transkript

1 1 Začínáme s AS SCHÉMA AS PRÁCE S OKNY Ukotvení oken na liště Zvětšení okna Seznam vrstev Sbalení a rozbalení témat ZOBRAZENÍ DAT V MAPĚ BARVENÍ PODLE URČITÝCH KRITÉRIÍ Budovy ve vlastnictví (spoluvlastnictví) obce Parcely ve vlastnictví (spoluvlastnictví) obce Parcely barvené podle druhu pozemku Barvení částí parcel podle typu povrchu (= značkám v katastrální mapě) ZOBRAZENÍ POPISKŮ Zobrazení popisků - jednotlivě Zobrazení popisků hromadně - rychlá volba Zobrazeny u viditelných vrstev Zobrazit vybrané popisky Skrýt všechny popisky Možnost skrýt (vypnout) všechny popisky najednou Pak je možno se vrátit k volbě Zobrazit vybrané nebo zvolit Zobrazení pouze u viditelných vrstev AKTIVNÍ VRSTVA PŘEHLEDKA LEGENDA TABULKA PANELY NÁSTROJŮ... 12

2 2 11. PRÁCE S MAPOU Přiblížení Oddálení Posun v mapě Zobrazit celou obec Výběr prvků z mapy MĚŘENÍ V MAPĚ KRESLENÍ Kreslíme útvar Měníme barvu, tloušťku čáry útvaru Píšeme text k útvaru EXPORT MAPY A LEGENDY DO SOUBORU Export mapy jako obrázek do souboru PNG Export legendy jako obrázek do souboru PNG VYHLEDÁVÁNÍ Hledáme parcelu podle čísla Hledáme budovu podle čísla Hledáme nemovitosti, které vlastní určitý subjekt Hledáme nemovitosti na určitém LV INFORMACE O PRVKU Z MAPY Informace o prvku v aktivní vrstvě Informace o budově Informace o parcele Informace o jiných prvcích... 26

3 Informace o prvcích všech viditelných vrstev v daném místě Odkaz na aktuální informace na stránkách ČÚZK INFORMACE O DATECH TISK NÁSTROJE PRO SPRÁVU APLIKACE Nápověda Poslat Znovupřihlášení do aplikace Obnovení základního nastavení O aplikaci Změnit heslo Údaje o uživateli O aplikaci... 35

4 4 1. Schéma AS Název map. serveru Odkaz na příručku Odkaz na stránky fy DIGIS PANELY NÁSTROJŮ PŘEHLEDKA SEZNAM VRSTEV -rozbalovací lišta LEGENDA -rozbalovací lišta MAPOVÉ OKNO SOUŘADNICE MĚŘÍTKO TABULKA rozbalovací lišta Mapové okno zaujímá celé okno prohlížeče AMEServer. Přes mapové okno vyjíždějí okna: Seznam vrstev, Legenda, Přehledka, Tabulka. Panely nástrojů jsou posunovatelné a jsou rozděleny na nástroje pro práci s mapou (viz Práce s mapou), nástroje vyhledávání dat z databáze (viz Vyhledávání), nástroje pro správu aplikace.

5 5 2. Práce s okny 2.1. Ukotvení oken na liště - myší najedeme na lištu a klikneme - objeví se špendlík, který ukazuje na ukotvení lišty - okno zůstane otevřené až do odšpendlení - Použitelné u oken Seznamu vrstev, Legendy, Tabulky, Přehledky 2.2. Zvětšení okna U vysunovatelných oken: Seznam vrstev, Přehledka, Legenda, Tabulka najdete jeden zesílený roh, pomocí kterého můžete okno zvětšovat a zmenšovat Seznam vrstev Data jsou uspořádána podle témat a v rámci tématu do vrstev. - Okno je možnost rozbalit najetím myši na lištu, sbalit vyjetím nad mapu - Okno je možnost ukotvit (přišpendlit) kliknutím na lištu, uvolnit (odšpendlit) kliknutím na lištu viz Ukotvení oken na liště

6 Sbalení a rozbalení témat Témata a podtémata možno sbalit a rozbalit pomocí šipky. Sbalená témata Rozbalená témata 3. Zobrazení dat v mapě Pro zobrazení prvků zaškrtneme pole před názvem vrstvy. Např. zobrazení budov - Základní téma mapového projektu je KATASTR NEMOVITOSTÍ. Obsahuje prvky Budovy, Parcely KN, Vnitřní kresba (slučky), Katastrální území, Místní názvy.

7 7 4. Barvení podle určitých kritérií Pro lepší orientaci jsou prvky obarveny podle určitých kritérií: 4.1. Budovy ve vlastnictví (spoluvlastnictví) obce - obarveny budovy, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Vaší obce 4.2. Parcely ve vlastnictví (spoluvlastnictví) obce - obarveny parcely, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Vaší obce

8 Parcely barvené podle druhu pozemku popisných informací KN) - obarveny parcely podle druhu pozemku uvedeném u parcel v SPI (soubor 4.4. Barvení částí parcel podle typu povrchu (= značkám v katastrální mapě) - různé typy povrchu oddělené slučkovými čárami, v katastrální mapě označeny značkami, v AS odlišeny barevně

9 9 5. Zobrazení popisků 5.1. Zobrazení popisků - jednotlivě 1. Klikneme na ikonku před názvem vrstvy 2. Otevře se okno s názvem popisků a polem k zatržení 3. Zapneme nebo vypneme popisek (název, číslo) a okno samo zmizí - zapnutá čísla - vypnutá čísla Vypnuté popisky poznáme na první pohled podle šedé ikony pro popisy 5.2. Zobrazení popisků hromadně - rychlá volba Zobrazeny u viditelných vrstev Základní volba nastavená při spuštění projektu. Viditelné jsou popisky u viditelných (zatržených) vrstev. Při zatržení vrstvy se automaticky zatrhávají i popisky. 1. Stiskneme 2. Označíme možnost Zobrazit pouze u viditelných vrstev 3. Stiskneme OK

10 Zobrazit vybrané popisky Možnost zobrazit popisky bez zviditelnění vrstev (např. můžeme vidět čísla budov, ale nemusíme vidět barvení budov) Při zatržení celé vrstvy se popisek automaticky nezatrhává, při zatržení popisku se nezatrhává automaticky vrstva. 1. Stiskneme 2. Označíme možnost Zobrazit vybrané popisky 3. Stiskneme OK Skrýt všechny popisky Možnost skrýt (vypnout) všechny popisky najednou. Pak je možno se vrátit k volbě Zobrazit vybrané nebo zvolit Zobrazení pouze u viditelných vrstev. Při zatržení celé vrstvy se popisek automaticky nezatrhává. 1. Stiskneme 2. Označíme možnost Skrýt všechny popisky 3. Stiskneme OK

11 11 6. Aktivní vrstva Viditelně označená vrstva v přehledu vrstev modrým pruhem. Určuje, které prvky vybíráme z mapy pomocí nástroje Výběr z mapy a ke kterému prvku se otevře informace použitím nástroje Informace o objektu. Vrstva se zaktivní po kliknutí na název! Vrstva se nezaktivní po zaškrtnutí (zviditelnění vrstvy jako bylo v předchozí verzi AMEServeru. 7. Přehledka - zobrazení výřezu v mapovém okně v rámci celého území - vyznačením obdélníku v přehledce pomocí myši se dostaneme v mapovém okně na požadovaný výřez - možnost rozbalit najetím myši na lištu, sbalit vyjetím nad mapu - možnost ukotvit (přišpendlit) kliknutím na lištu, uvolnit (odšpendlit) kliknutím na lištu

12 12 8. Legenda - okno s výpisem legendy k mapě - možnost rozbalit najetím myši na lištu, sbalit vyjetím nad mapu - možnost ukotvit (přišpendlit) kliknutím na lištu, uvolnit (odšpendlit) kliknutím na lištu 9. Tabulka - okno se seznamem vybraných prvků v mapě nebo vybraných prvků z nástroje hledání - možnost rozbalit najetím myši na lištu, sbalit vyjetím nad mapu - možnost ukotvit (přišpendlit) kliknutím na lištu, uvolnit (odšpendlit) kliknutím na lištu 10. Panely nástrojů Ikony pro práci s mapou Ikony pro hledání prvků v mapě a do tabulky Ikony s doplňky pro práci s aplikací

13 Práce s mapou Přiblížení vybereme ikonu, vykreslíme do mapy myší výřez pro zvětšení Oddálení vybereme ikonu, vykreslíme do mapy myší výřez pro zmenšení Posun v mapě vybereme ikonu, myší klikneme do mapy a tažením posuneme výřez mapy určitým směrem Zobrazit celou obec vybereme ikonu, mapa zazoomuje na celou obec Výběr prvků z mapy v seznamu vrstev označíme vrstvu, ze které chceme vybírat jako aktivní (klikneme na ní a tím označíme modře), vybereme ikonu, uděláme výřez zahrnující požadované prvky

14 Měření v mapě 1. vybereme nástroj 2. zvolíme měření linie (délka) nebo měření polygonu (obsah) 3. kreslíme do mapy linii, vybereme ikonu, vypisují se délky úseků i celková délka 4. kreslíme polygon, vybereme ikonu, po ukončení polygonu se vypíše obsah 5. kresbu ukončujeme dvojklikem levým tlač. na myši nebo pravým tlač. a dokončit kresbu

15 Kreslení Kreslíme útvar 1. Vybereme ikonu 2. Vybereme útvar bod, linii, polygon 3. Kreslíme do mapy kliknutí myší kreslí bod, případně lomový bod linie, příp. vrchol polygonu 4. Uložit, chceme-li zachovat na příště Měníme barvu, tloušťku čáry útvaru 1. Vybereme útvar pomocí 2. Zvolíme barvu, tloušťku čáry 3. Klikneme mimo útvar

16 Píšeme text k útvaru 1. vyberu ikonu 2. kliknu na útvar bod, linii, polygon 3. vepíšu text do vzniklého pole, stisknu ENTER 4. Uložit, chceme-li zachovat na příště

17 Export mapy a legendy do souboru Export mapy jako obrázek do souboru PNG 1. Zvolíme nástroj a možnost Exportovat mapu 2. Otevře se dialogové okno, kde se objeví přednastavený název souboru mapa.png, můžeme zadat vlastní název 3. Určíme, do jakého adresáře soubor uložíme. Mapa se nám uloží jako obrázek, který pak můžeme vložit jako přílohu do svého dokumentu nebo rovnou vytisknout přes prohlížeč obrázků. Upozornění: Součástí obrázku je grafické měřítko.

18 Export legendy jako obrázek do souboru PNG 1. Zvolíme nástroj a možnost Exportovat legendu 2. Otevře se dialogové okno, kde se objeví přednastavený název souboru legenda.png, můžeme zadat vlastní název 3. Určíme, do jakého adresáře soubor uložíme. Legenda se nám uloží jako obrázek, který pak můžeme vložit jako přílohu do svého dokumentu nebo rovnou vytisknout přes prohlížeč obrázků.

19 Vyhledávání Hledáme parcelu podle čísla 1. Vybereme ikonu 2. Vyplníme číslo parcely 3. Vybereme katastrální území 4. Stiskneme tlačítko vyhledá v mapě a vypíše do tabulky 5. Dvojklikem na řádek v tabulce (nebo ikonkou v tabulce) získáme podrobnou informaci Upozornění: Pokud při vyhledávání nevybereme Katastrální území, systém vyhledá do tabulky parcely stejného čísla ve všech katastrech. V tabulce pak označíme tu parcelu, o kterou máme zájem (dvojklikem na řádek získáme detailní informaci nebo kliknutím na řádek a použitím nástrojů tabulky).

20 Hledáme budovu podle čísla 1. Vybereme ikonu 2. Vyplníme číslo budovy 3. Vybereme příslušnou Část obce 4. Určíme Typ čísla 5. Stiskneme tlačítka vyhledá v mapě a vypíše do tabulky 6. Dvojklikem na řádek v tabulce (nebo ikonkou v tabulce) získáme podrobnou informaci Upozornění: Pokud při vyhledávání neurčíme Typ budovy, systém zobrazí v mapě a vyhledá do tabulky obě budovy s daným číslem. V tabulce si vybereme, o kterou budovu máme zájem (dvojklikem na řádek získáme detailní informaci nebo kliknutím na řádek a použitím nástrojů tabulky). Pokud nevybereme Část obce, systém vyhledá budovy stejného čísla v různých částech obce, v tabulce si opět vybereme, o kterou máme zájem.

21 Hledáme nemovitosti, které vlastní určitý subjekt 1. Vybereme nástroj 2. Vepíšeme celý název nebo část názvu subjektu (jméno vlastníka, název organizace.) nebo identifikátor IČO nebo RČ 3. Stiskneme nebo Enter 4. Systém vypíše do tabulky v okně základní údaje o subjektu 5. Označíme řádek příslušného subjektu v tabulce (mohou existovat subjekty se stejným jménem) 6. Určíme vztah k nemovitosti Vlastnictví je vlastník, Správce.- spravuje nemovitost ve vlastnictví někoho jiného 7. Stiskneme tlačítko

22 22 8. Systém vypíše do tabulky pod mapou všechny nemovitosti (Parcely, Budovy.), které vlastník nebo správce vlastní příp. spravuje. 9. Pokud bychom chtěli do tabulky vypsat jen Parcely KN, označíme v řádku Vypsat: Parcely KN.

23 Hledáme nemovitosti na určitém LV 1. Vybereme ikonu 2. Vepíšeme číslo LV 3. Vybereme Katastrální území 4. Stiskneme nebo Enter 5. Systém vypíše do tabulky pod mapou všechny nemovitosti zapsané na daném LV. Můžeme je pak pomocí nástrojů tabulky vyhledat v mapě nebo získat o nich podrobnou informaci. Upozornění: Chceme li vidět, případně vytisknout celý list vlastnictví, stiskneme tlačítko Ukázat LV.

24 Informace o prvku z mapy Informace o prvku v aktivní vrstvě Nástroj zobrazí informaci o prvku v aktivní vrstvě (viz Aktivní vrstva). Je nastaven automaticky jako první nástroj informace (je vyšeděný ), tzn. že vyberete-li z hlavního panelu nástrojů a kliknete do mapy, otevře se vám automaticky informace o prvku Informace o budově 1. Označíme jako aktivní vrstvu Budovy 2. Vybereme nástroj 3. Klikneme do mapy na příslušnou budovu 4. Objeví se podrobná informace o budově 5. Použitím nástroje u čísla budovy získáte částečný výpis LV, použitím nástroje u čísla LV získáte úplný výpis LV. Použitím nástroje parcele, na které budova stojí. u čísla parcely získáte podrobnou informaci o

25 Informace o parcele 1. Označíme jako aktivní vrstvu Parcely KN 2. Vybereme nástroj 3. Klikneme do mapy na příslušnou parcelu 4. Objeví se podrobná informace parcele o 5. Použitím nástroje u čísla parcely získáte částečný výpis LV, použitím nástroje u čísla LV získáte úplný výpis LV. Použitím nástroje budově, která na parcele stojí. u čísla budovy získáte podrobnou informaci o

26 Informace o jiných prvcích Pomocí nástroje získáte také informaci o jiných prvcích než jsou parcely a budovy z katastru, např. o zařízení elektro. 1. Označíme jako aktivní vrstvu Elektro zařízení 2. Klikneme na bod představující zařízení 3. Objeví se okno s informacemi

27 Informace o prvcích všech viditelných vrstev v daném místě Celková informace o místu průřez vrstvami v daném místě Pomocí nástroje klikneme myší do mapy). dostaneme ucelený přehled o místu, kde se nacházíme (kam Nástroj není závislý na aktivní vrstvě, ale na tom, které vrstvy jsou viditelné. Otevře se okno s přehledem vrstev zobrazených (zapnutých) právě v daném okamžiku v daném místě. Lišty s názvy vrstev můžeme rozklikávat a získat informace o prvku v dané vrstvě. V mapě se vždy označí vyžlutí prvek rozkliknuté vrstvy v okně.

28 Odkaz na aktuální informace na stránkách ČÚZK Nástroj je aktivní u vrstvy Parcely KN. 1. Vybereme nástroj 2. Klikneme na parcelu 3. Otevře se stránka informace o parcele v Nahlížení do katastru na stránkách ČÚZK, získáme tak aktuální údaj o parcele. Upozornění: Pokud na parcele stojí budova, je možno se odkázat z informace o parcele na informaci o budově. Přímá informace o budově je z ČÚZK nedostupná. Kód v Nahlížení do katastru je třeba zapisovat jen poprvé pak už ne objeví se znovu po 15 kliknutí nebo po cca10-15 min od posledního kliku.

29 Informace o datech K tématu nebo vrstvě může být připojena informace obrázku, schématu nebo odkazu na nějaký dokument. v podobě samostatného dokumentu, V informaci u témat se dozvíte odkud a kdy byla daná data pro GIS získána, případně podrobnější informace o zpracování.

30 Tisk 1. Zvolíme ikonu z panelu nástrojů v horní části mapového okna. 2. Otevře se okno Náhled pro tisk, ve kterém si pomocí nástrojů tisku, můžeme zvolit možnosti zobrazení a) Náhled výřezu mapy s měřítkem, legendou, nadpisem, popiskem

31 31 b) Náhled výřezu mapy bez legendy, nadpisu, popisku - Změna náhledu na výšku na šířku - Změna náhledu z formátu A4 na formát A3 a opačně - Tisk odeslání na tiskárnu, nutno nastavit parametry - Změna procentuálního náhledu na tisk 3. Stiskneme a nastavíme parametry tiskárny a odešleme na tisk. Upozornění: Volba stránky je jen pro dané zobrazení náhled. Na samotný tisk je třeba upravit Vlastnosti vaší tiskárny pro tisk. Internetové prohlížeče obecně jsou nastaveny tak, aby automaticky neměnily nastavení systému a vlastních aplikací na Vašem PC, tzn. i nastavení tiskárny. Mapu lze také vytisknout jako obrázek pomocí uložení do souboru pomocí nástroje do souboru. viz Export mapy

32 Nástroje pro správu aplikace Nápověda Nástrojem otevřeme úplnou příručku k AS. Příručku Začínáme s AS najdete jako odkaz na horní liště AMEServeru Poslat Nástrojem otevřeme okno pro psaní mailové zprávy na oddělení zákaznické podpory fy DIGIS. Slouží pro zapsání dotazů, námětů pro zpracování apod Znovupřihlášení do aplikace Nástrojem vyvoláte úvodní přihlašovací stránku a můžete se znovu připojit k serveru, kde jsou uložena data. Pro připojení k serveru je nastaven limit (obvykle půl hodiny až hodina).

33 Obnovení základního nastavení Při prvním spuštění projektu je nastaveno základní zobrazení mapy: - Zoom na celou obec hranice obce - Zobrazeny (zatrženy v přehledu vrstev) hranice Parcel KN, Budovy, Vnitřní kresba parcel (slučkové čáry), Katastrální území - Další témata v pořadí Adresní body, Věcná břemena, Sítě, Pasporty a ostatní témata, Rastrová témata Ortofotomapy, Územní plán Po zavření projektu se ukládá automaticky uživatelské nastavení. Pokud si přejete vrátit se do základního nastavení, použijte nástroj. Upozornění: Tento nástroj je vhodné použít po každé aktualizaci dat, vložení nových témat apod.

34 O aplikaci Nástroj nabízí možnosti Změnit heslo uživatele, zobrazit údaje O uživateli nebo O aplikaci Změnit heslo Možnost změnit heslo zadáním Aktuálního hesla a Nového hesla Údaje o uživateli - Údaje o jménu uživatele, roli, ve které je přihlášený a přehled aktivních modulů pro danou roli

35 O aplikaci - Základní informace o aplikaci

36 36 Dne: Zpracovala: Mgr. Zdeňka Špillerová oddělení zákaznické podpory a aplikací GIS DIGIS, spol. s r.o.

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

1. Aplikační a systémové opravy Odkaz na Nahlížení do KN (Info ČÚZK) Tisk mapy... 4

1. Aplikační a systémové opravy Odkaz na Nahlížení do KN (Info ČÚZK) Tisk mapy... 4 1 Novinky v aplikaci AMEServer verze 2.2.5 1. Aplikační a systémové opravy... 3 Novinky v aplikaci AMEServer verze 2.2.4 1. Aplikační a systémové opravy... 3 Novinky v aplikaci AMEServer verze 2.2.3 1.

Více

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Nápověda Hlavní strana Menu aplikace Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Vyhledávání hrobů Vyhledávání dle zemřelého na náhrobku Vyhledávání dle hrobu Zrušené hrobové místo Nové hrobové místo

Více

Novinky v modulu KN verze 2.2.1

Novinky v modulu KN verze 2.2.1 1 Novinky v modulu KN verze 2.2.1 1. Předvybraná tlačítka na ENTER v oknech vyhledávání... 4 2. Logická posloupnost tabelátoru v oknech... 5 3. Úprava přidávání objektů ve vyhledávání k výběru podle čísla

Více

Modul KN verze 3. MODUL KN v. 3 - schéma. Informace o modulu KN v. 3. Přihlášení administrátora Obce do WSDP. Okno Informace o parcele / budově

Modul KN verze 3. MODUL KN v. 3 - schéma. Informace o modulu KN v. 3. Přihlášení administrátora Obce do WSDP. Okno Informace o parcele / budově Modul KN verze 3 Nápověda MODUL KN v. 3 - schéma Informace o modulu KN v. 3 Přihlášení administrátora Obce do WSDP Okno Informace o parcele / budově Doplnění informací o oprávněném subjektu u parcel a

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Mohelnice: katastrální mapa Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

Tipy jak používat nový tiskový modul v LPIS Nový tiskový modul Vám umožňuje vytisknout i nástěnné mapy s přehledem všech vašich PB s názvy pozemků, nebo mapy s proložením katastru nemovitostí a půdních

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Zajímá vás v obci konkrétní pozemek, potřebujete zjistit, čí je a jak je veliký? Potřebujete zjistit, kudy vede vodovodní řad, kanalizační potrubí či

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ Vzdělávání v egon centru UH Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00094 Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ egon centrum Uherské Hradiště Školitel: Martin Hudec e-mail: martin.hudec@mesto-uh.cz Zpracoval:

Více

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Názorné příklady verze 1.3 Obsah Úvod... 2 Seznámení s aplikací... 3 Připojování Vrstev... 4 Zobrazení rastrového podkladu... 6 Lokalizace... 7 Tisk... 8 Tematizace...

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111

11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny.

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny. Uživatelská příručka 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Merbon SCADA... 3 1.1.1 K čemu program slouží...3 2 Přihlášení a odhlášení z programu... 4 3 Projekty... 5 3.1 Výběr zobrazení... 5 3.2 Schémata... 6 3.3 Grafy...

Více

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS Podklady pro školení LPIS Katastr v LPIS PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání

Více

Povodňové značky Povodí Vltavy s.p.

Povodňové značky Povodí Vltavy s.p. Spuštění aplikace Spuštění aplikace na DVD se provede velmi jednoduše. Není potřeba nic instalovat, pouze se z ROOT adresáře spustí program START.EXE. Tento program spustí z DVD mapový projekt a úvodní

Více

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka...

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka... MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Hromadný výběr parcel OBSAH... 1 OBSAH... 1 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka... 2 2

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Katastr v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP)

Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP) Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP) Tento materiál si klade za cíl stručně a jednoduše seznámit potenciální uživatele s mapovou aplikací určenou pro připomínkování územního plánu. Činí

Více

47 obcí 61 katastrálních území rozloha ORP km 2

47 obcí 61 katastrálních území rozloha ORP km 2 47 obcí 61 katastrálních území rozloha ORP - 414 km 2 Přehled témat 5,3 cm Připravovaná témata (příspěvkové organizace města) : Technické služby města - mapka hřbitova, veřejná prostranství údržba ploch

Více

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce Výdej dat územně analytických podkladů pro obce 1 OBSAH NÁPOVĚDY Obsah 1. Úvod... 3 2. Kde najdu aplikaci ÚAP... 3 3. Přihlášení do aplikace... 3 4. Stažení dat ÚAP... 4 2 1. Úvod Výdej dat je realizován

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Projekt. Sestavení projektu

Projekt. Sestavení projektu Projekt V záložce Nástroje / Projekt MISYS jsou přehledně uspořádány funkce, které slouží k sestavení a editaci projektu. Lze také zapnout nástrojovou lištu Projekt (pravé tlačítko myši v šedé oblasti

Více

Manuál pro Zákaznický servis CCS

Manuál pro Zákaznický servis CCS Manuál pro Zákaznický servis CCS 1 Obsah: 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 3 2. VÝBĚR Z MENU (DOMŮ) 4 - VYHLEDÁVÁNÍ 5 3. KONTAKTY 6 4. OBJEDNÁVKA KARET 7 5. DOSUD NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY KARET 8 6. DOSUD NEVYŘÍZENÉ

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1.

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

CZ.1.07/2.2.00/ )

CZ.1.07/2.2.00/ ) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 3 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Návod na instalaci AutoCAD Architecture Ing. Zbyněk Svoboda

Návod na instalaci AutoCAD Architecture Ing. Zbyněk Svoboda S třední škola stavební Jihlava Návod na instalaci AutoCAD Architecture 2017 výukového SW firmy Autodesk Ing. Zbyněk Svoboda 2017 1 V prohlížeči zvolit - www.autodesk.com 2 3 4 5 6 Pokud se objeví, zvolíme

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Mapové aplikace statutárního města Ústí nad Labem Návod k používání OBSAH NÁPOVĚDY

Mapové aplikace statutárního města Ústí nad Labem Návod k používání OBSAH NÁPOVĚDY OBSAH NÁPOVĚDY 1. ÚVOD... 2 2. ROZLOŽENÍ A STRUČNÝ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ MAPOVÉ APLIKACE... 3 3. POP-UP OKNA A PRÁCE S PANELY NÁSTROJŮ... 3 3.1. Pop-up okna... 3 4. AKTUÁLNÍ INFORMACE ČUZK... 4 5. NÁSTROJE

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR 3.10.2019 1. Režimy prohlížení dat prostřednictvím aplikace Webová aplikace Stav pokrytí NGA v ČR umožňuje uživatelům přístup k datům

Více

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY Aplikace Pozemky slouží primárně k vyhledávání pozemkových a stavebních parcel a k editaci parcel ve vlastnictví AOPK. Základní vyhledávání probíhá ve veřejné databázi RÚIAN,

Více

Návod na použití aplikace Limity využití půdy

Návod na použití aplikace Limity využití půdy Návod na použití aplikace Limity využití půdy Úvodní stránka a registrace do aplikace a) Po vstupu se objeví úvodní stránka aplikace, kde je možné získat základní informace o aplikaci a datových zdrojích.

Více

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ verze 1.2 CENIA, česká informační agentura životního prostředí úsek vnitřních služeb oddělení ISPOP a IRZ červen 2012 Obsah

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

WebLIMS. Kuk do laboratoře

WebLIMS. Kuk do laboratoře WebLIMS Kuk do laboratoře 1. Přihlášení do WebLIMS Přístup do aplikace WEBLIMS naleznete na stránkách KNL v části Pro odborníky https://www.nemlib.cz. Kliknete na odkaz tlačítko a najdete odkaz na WebLIMS

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR 24.1.2019 1. Režimy prohlížení dat prostřednictvím aplikace Webová aplikace Stav pokrytí NGA v ČR umožňuje uživatelům přístup k datům

Více

František Hudek. únor ročník

František Hudek. únor ročník VY_32_INOVACE_FH03_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek únor 2013 6.

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011

Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011 Fond pro rozvoj vysokých škol projekt. č. 2728/2011 Úvod - programový produkt, který umožňuje získávat data vterénu vreálném čase; - lze nainstalovat do běžného počítače, či notebooku a také do vybraných

Více

Uživatelská příručka internetové aplikace

Uživatelská příručka internetové aplikace CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL., FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a. Strana 1 z 9

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a.   Strana 1 z 9 Nový design ESO9 E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 z 9 Úvod... 3 Popis změn... 4 Horní lišta... 4 Strom činností... 5 Prostřední rám... 7 Horní lišta...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout.

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout. OBSAH Úvodní obrazovka... 2 Sekce návod k obsluze a údržbě... 3 Sekce katalog náhradních dílů... 4 Sekce dílenská příručka... 5 Sekce Zetor service... 6 Vyhledávání souborů... 7 Správa uživatelů a hesel

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

7. 2 Exporty sestav a dokladů

7. 2 Exporty sestav a dokladů 7. 2 Exporty sestav a dokladů 1 Exporty sestav a dokladů (tiskových formulářů) do formátů xls, pdf, doc, html Program svými nadstandardními funkcemi umožňuje většinu výstupů exportovat do jiného formátu,

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více