Manuál Redakční systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál Redakční systém"

Transkript

1 Manuál Redakční systém SA.07

2 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení ) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových stránek. V manuálu se setkáte s dělením webu na Veřejnou část a Správu systému. Veřejná část je ta část webu, kterou vidí návštěvníci a uživatelé, a je tedy veřejně přístupná. Správa systému je administrační část webu, umožňující spravovat obsah stránek. Přístup do správy systému mají pouze oprávněné osoby po zadání hesla. Tento manuál se zabývá Správou systému, tedy administrační částí. Pokud vám zde uvedené informace nepomohou, nebo zjistíte, že vaše požadavky na redakční systém vyžadují doplnění nových funkcí či jakýkoliv jiný zásah programátora, kontaktujte našeho zástupce, který s vámi konzultoval vývoj webu. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

3 Úvod Po přihlášení do správy systému se zobrazí úvodní obrazovka. ) Hlavní menu: Rozsah se oproti obrázku může lišit dle přidělených oprávnění pro jednotlivé uživatele Základní přehled modulů: - Struktura webu: umožňuje vytvářet kompletní strukturu stránek vašeho webu. Struktura určuje, jaké podstránky budete mít ve veřejné části hlavního menu. Jednotlivé záznamy můžou mít různý charakter (odkaz na jinou stranku, článek, přiřazený modul...) - Aktuality: umožňuje vkládat novinky/aktuality. Jednotlivým záznamům v aktualitách lze přiradit jednu ze tří volitelných akcí (zobrazit detail aktuality, přesměrovat na jiný článek, bez události) - Kalendář akcí: umožňuje vkládat jednodenní i vícedenní akce, které se posléze zobrazují na vybraných místech webu v interaktivním kalendáři. Kalendář na webu umožňuje listovat mezi jednotlivými měsíci a každý den, u kterého je naplánována nějaká akce, je zvýrazněn a lze zobrazit detail tohoto dne. - Kontakty: propojuje adresář s veřejnou částí webové prezentace. - Novinky na všem registrovaným uživatelům lze rozesílát informační y. Každému informačnímu u lze připojit seznam aktualit a kalendář akcí. - Soubory ke stažení: umožňuje rozdělovat soubory do jednotlivých složek. Každému souboru lze přiřadit vlastní název a popis. Jednotlivé soubory nebo složky lze označit, jestli se mají zobrazovat ve veřejné části webové prezentace. - Fotogalerie: umožňuje rozdělovat fotky do jednotlivých fotogalerií a každou fotogalerii opatřit názvem a popisem. Popisky lze vkládat i k jednotlivým fotkám. Jednotlivé fotky nebo fotogalerie lze označit, jestli se mají zobrazovat ve veřejné části webové prezentace. - Nastavení: umožnuje nastavit některé dílčí parametry pro celou webovou prezentaci. - Správa uživatelů: umožnuje vkládat/upravovat uživatele, kteří mají přístup do správy systému. Každému uživateli lze přiřadit různé stupně oprávnění a zařazení dle organizačního schématu. - Adresář: seznam osob a firem, včetně jejich kompletních osobních údajů. - Organizační schéma: umožňuje vytvářet hierarchii organizace. Určuje postavení (nadřízeného, podřízeného), podle kterého se dědí oprávnění. - Odhlásit: odhlásí uživatele ze správy systému. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

4 . Struktura webu umožňuje vytvářet kompletní strukturu stránek vašeho webu. Struktura určuje, jaké podstránky budete mít ve veřejné části hlavního menu. Jednotlivé záznamy mohou mít různý charakter (odkaz na jinou stránku, článek, přiřazený modul...). Struktura stránek ) Symboly: Ovládací prvky, které rozbalují a sbalují jednotlivé části struktury webové prezentace: - šipka doprava: pod tímto záznamem jsou navázané další záznamy - šipka dole: rozbalená část struktury - čtvereček: na tento záznam již není navázán další záznam ) Záznam: kliknutím na záznam se nám zobrazí další menu [] ) Menu: při kliknutí na záznam se nám zobrazí další menu a podle charakteru záznamu se zobrazí následující položky: - Upravit hlavičku: Změna základních nastavení záznamu jako jsou název, styl, pořadí a jiné. Naleznete zde všechny možnosti, které se zadávají při vytváření nové záznamu. - Upravit obsah: Zobrazí obsah záznamu (článku) tak, jak by se měl zobrazit ve veřejné části, a dovolí uživateli upravit kompletně jeho obsah. - Vložit nový: vloží nový záznam (článek). - Skrýt na WWW: zakáže zobrazení záznamu ve veřejné části www prezentace - Zobrazit na WWW: povolí zobrazení záznamu ve veřejné části www prezentace - Odstranit: odstraní natrvalo záznam ) Nápověda: Rychlá nápověda pro uživatele. Upozornujě uživatele, jestli jednotlivé záznamy může editovat, popřípadě jestli jsou viditelné ve veřejné části. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

5 . Vložit nový / upravit hlavičku - Název: název záznamu (článku), který se zobrazuje v menu, v nadpisu článku, v popisu stránky - Popis: popis záznamu se přednostně používá pro vyhledáváni záznamu(článku) v rámci webové prezentace. - Zobrazit na webu: zobrazit/nezobrazit daný záznam ve veřejné části. - Styl: podle charakteru záznamu můžeme přiřadit každému záznamu jeden z pěti stylů: - Všeobecný: standartní styl, v modré barvě - Ekonomicky obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Strojírenský obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Stavební obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Elektrotechnický obor: pro záznamy souvisejicí s tímto oborem - Typ: určuje o jaký typ záznamu jde: - Stránky s obsahem: vytvoříte klasickou webovou stránku, v které upravujete kompletní obsah (text, obrázky, soubory...) - Přesměrovat na stránku: použijte v případě, že chcete odkazovat na jiný externí web. Pokud tuto volbu vyberete, je třeba zadat kompletní URL odkazu do textového pole - Modul: přiřadíte záznamu určitý modul (aktuality, fotogalerie, kalendář akcí) - Zařadit za: určuje umístění záznamu ve struktuře - Přístup pro: určuje, kteří uživatelé mají přístup k tomuto záznamu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 5

6 . Upravit obsah - ) Struktura: Zobrazí strukturu webové prezentace (.) ) Upravit hlavičku: Změna základních nastavení záznamu jako jsou název, styl, pořadí a jiné. (.) Obsah záznamu (článku) je rozdělen do bloků (obrazový, textový, soubor ke stažení). Při najetí kurzorem na blok [] je tento zvýrazněn a při kliknutí se nám zobrazí další menu [] : - Upravit záznam: otevře dialogové okno pro úpravu údajů daného bloku - Vložit obrázek: otevře dialogové okno pro vložení nového obrazku - Vložit text: otevře dialogové okno pro vložení nového textu - Vložit soubor: otevře dialogové okno pro vložení nového souboru - Posunout nahoru/dolů: posune blok nahoru/dolů - Odstranit: odstraní blok Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 6

7 .. Vložit obrázek/upravit blok ) Složka: Určuje, do které složky je obrázek zařazen v rámci fotogalerie ) [+]: Otevře dialogové okno pro přidání nové složky pro fotogalerii ) Procházet: Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Vybrat ze seznamu: Otevře dialogové okno pro výběr obrázku z fotogalerie. 5) Popis: zobrazuje se při rozkliknutí obrázku v plném rozlišení 6) Zobrazit obrázek ve fotogalerii: určuje, jestli ve veřejné části webové prezentaci v sekci fotogalerie, se bude obrázek zobrazovat či nikoliv 7) Velikost: K dispozici je 6 druhů velikostí obrázků 8) Styl: určuje jestli bude obrázek zarovnán vlevo (vpravo, na střed) a jak ho bude další blok obtékat 9) Ignorovat požadavek na obtékání: V případě, že v předchozím bloku je nastaveno, aby tento blok byl obtékán a uživatel zaškrtne Ignorovat požadavek na obtékání, tak k obtékání nedojde. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 7

8 .. Vložit soubor/upravit blok ) Složka: Určuje, do které složky je soubor zařazen v rámci sekce soubory ke stažení. ) [+]: Otevře dialogové okno pro přidání nové složky do sekce soubory ke stažení. ) Procházet: Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Vybrat ze seznamu: Otevře dialogové okno pro výběr souboru ze sekce Soubory ke stažení. 5) Zobrazit soubor na webu: určuje, jestli ve veřejné části webové prezentaci v sekci Soubory ke stažení se bude soubor zobrazovat či nikoliv 6) Zobrazit pod názvem: Název, pod kterým se bude zobrazovat vrámci webové prezentace 7) Popis: popis souboru 8) Ignorovat požadavek na obtékání: V případě, že v předchozím bloku je nastaveno, aby tento blok byl obtékán a uživatel zaškrtne Ignorovat požadavek na obtékání, tak k obtékání nedojde. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 8

9 .. Vložit text/upravit blok ) Ignorovat požadavek na obtékání textu: V případě, že v předchozím bloku je nastaveno, aby tento blok byl obtékán a uživatel zaškrtne Ignorovat požadavek na obtékání textu, tak k obtékání nedojde. ) Pro jednotnost vzhledu je k dispozici předpřipravené několik základních stylů. ) Základní formáty textu: tučné, kurzíva, podtržené, horní index, dolní index ) Zarovnání textu: doleva, na střed, doprava, do bloku 5) Vrátí zpět/vpřed poslední krok 6) Použijte v případě, že kopírujete text z MS Word. 7) Otevře dialogové okno k vytvoření odkazu v rámci webové prezentace 8) Otevře dialogové okno k vytvoření hypertextového odkazu na externí URL 9) Otevře dialogové okno k vytvoření odkazu na 0) Otevře dialogové okno k vytvoření tabulky ) Barva písma ) Barva pozadí ) Vytvoření seznamu (číslovaného nebo z odrážkami) ) Odsazení textu od levého okraje 5) Vloží nerozdělitelnou mezeru 6) Odstraní formátování u označeného textu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 9

10 . Aktuality. Seznam aktualit ) Nová aktualita: Otevře dialogové okno k vytvoření nové aktuality [.] ) Při kliknutí na záznam se zobrazí detail aktuality, kterou lze dál editovat: změnit název, datum, obsah, událost po kliknutí a další [.] ) Odstranit aktualitu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 0

11 . Nová aktualita/upravit ) Složka: Určuje, do které složky je obrázek zařazen v rámci fotogalerie ) [+]: Otevře dialogové okno pro přidání nové složky pro fotogalerii ) Procházet: Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Vybrat ze seznamu: Otevře dialogové okno pro výběr obrázku z fotogalerie. 5) Popis: zobrazuje se při rozkliknutí obrázku v plném rozlišení 6) Zobrazit obrázek ve fotogalerii: určuje, jestli ve veřejné části webové prezentaci v sekci fotogalerie, se bude obrázek zobrazovat či nikoliv 7) Datum: Datum pořízení aktuality 8) Název aktuality 9) Popis: Zkrácený popis aktuality, zobrazuje se v seznam veřejné části webové prezentace. Měl by obsahovat pouze pár vět stručně popisující danou aktualitu. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

12 . Aktualita - detail, zkrácený náled ) Seznam aktualit: zobrazí seznam aktualit, seřazený dle data [.] ) Upravit: Otevře dialogové okno pro změnu základních údajů (datum, název, popis,...) ) Zkrácený náhled: Zobrazuje náhled aktuality, tak jak ji uvidí běžný uživatel veřejné části webové prezentace ) Událost: definuje, co se bude dít, když běžný uživatel klikne na aktualitu ve veřejné části: - bez události: kliknutím na aktualitu se nevyvolá žádná událost - po kliknutí přesměrovat na jiný záznam: otevře se dialogové okno, kde můžeme procházet kompletní strukturu webové prezentace a vybrat ten záznam, který se má zobrazit po kliknutí na aktualitu - po kliknutí zobrazit úplné znění aktuality: Obsah aktuality se vytváří stejným způsobem jako obsah článků ve struktuře webu [.] Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

13 . Kalendář akcí Modul Kalendář akcí umožňuje vkládat jednodenní i vícedenní akce, které se posléze zobrazují na vybraných místech webu v interaktivním kalendáři. Kalendář na webu umožňuje listovat mezi jednotlivými měsíci a každý den, u kterého je naplánována nějaká akce, je zvýrazněn a lze zobrazit detail tohoto dne.. Seznam akcí 5 6 ) Při kliknutí na záznam se zobrazí náhled Akce, který lze dále editovat: změnit název, datum, obsah, a jiné [.] ) Nová akce: Otevře dialogové okno k vytvoření nové akce [.] ) Nový záznam: Otevře dialogové okno k vytvoření nového typu akce [.] ) Při kliknutí na záznam se otevře dialogové okno pro úpravu názvu typu akce 5) Odstraní akci/záznam 6) Ovládácí prvky pro listování v seznamu Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

14 . Nová akce/upravit ) Datum: Interval od kdy do kdy trvá akce. Pokud vyplníte pouze začátek akce, bude to bráno, že je akce pouze jednodenní ) Typ akce: Výběr ze seznamu dostupných typu akcí, které lze upravovat/doplňovat ) Název: Název akce ) Zkrácený popis: se na webu zobrazí ve výpisu vybraného dne. Měl by obsahovat pár vět stručně popisující danou událost.. Typ AKCE - nový záznam/upravit ) Název: Název typu akce Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka

15 . Akce - náhled Klinutím na záznam v seznamu akcí se nám otevře náhled akce, tak jak ho uvidí běžný uživatel ve veřejné části webové prezentce. Ten pak lze dál upravovat. 5 6 ) Seznam akcí: zobrazí seznam akcí seřazený dle data [.] ) Upravit: Otevře dialogové okno pro změnu základních údajů (datum, název, popis,...) [.] ) Název akce ) Datum pořádání akce 5) Typ akce 6) Zvýrazněný obrazový blok. Obsah akce se vytváří stejným způsobem jako se vytváří obsah článků ve struktuře webu [.] Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 5

16 . Soubory ke stažení Na tomto místě jsou archivovány všechny soubory, které pak lze využívat v různých modulech webové prezentace (struktura, aktuality, kalendář akcí...). Soubory lze rozdělovat do různých složek, nastavit jim způsob zobrazování, název a popis. Seznam souborů ke stažení ) Nová složka: Otevře dialogové okno k vytvoření nové složky [.] ) Nový soubor: Otevře dialogové okno k vložení nového souboru [.] ) Kliknutím na ikonu zobrazíte obsah složky ) Klinutím na záznam typu složky otevřete dialogové okno pro úpravu názvu složky [.] 5) Klinutím na záznam typu souboru otevřete dialogové okno pro úpravu souboru [.] 6) Tento symbol označuje záznam typu Složka 7) Tento symbol označuje záznam typu Složka, navíc se tento záznam nezobrazuje ve veřejné části webové prezentace v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ 8) Tento symbol označuje záznam typu Soubor 9) Tento symbol označuje záznam typu Soubor, navíc se tento soubor nezobrazuje ve veřejné části webové prezentace v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 6

17 . Nová složka/upravit ) Zařadit pod: Určuje, kam je zařazená složka (do hlavního adresáře, pod jinou složku) ) Zobrazit složku na webu: Udává, jestli tato složka se bude ve veřejné části v sekci Soubory ke stažení zobrazovat.. Nový soubor/upravit 5 6 ) Složka: Určuje do které složky je soubor zařazen. ) [+]: Otevře dialogové okno pro vytvoření nové složky ) Skutečný název souboru, pod kterým je soubor uložen na serveru ) Otevře dialogové okno pro výběr souborů z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. 5) Zobrazit pod názvem: Název souboru, který se bude používat v rámci webové prezentace 6) Zobrazit soubor na webu: Udává, jestli tento soubor se bude ve veřejné části v sekci Soubory ke stažení zobrazovat. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 7

18 5. Fotogalerie Na tomto místě jsou archivovány všechny obrázky, které pak lze využívat v různých modulech webové prezentace (struktura, aktuality, kalendář akcí...). Obrázky lze rozdělovat do různých složek, nastavit jim způsob zobrazování a popis. Popis u obrázku se zobrazuje, když je tento zobrazen v plném rozlišení. 5. Seznam obrázku ve fotogalerii ) Složka: Jedním kliknutím označíme složku() a můžeme ji upravit (), nebo odstranit (5); dvojklikem otevřeme složku ) Nakliknutá(označená) složka ) Obrázek: Jedním kliknutím označíme obrázek a můžeme jej upravit (), nebo odstranit (5); dvojklikem otevřeme dialogové okno k úpravě údajů [5.] ) Otevře dialogové okno k úpravě údajů [5.] 5) Odstraní složku (pokud neobsahuje žádné složky a obrázky) nebo obrázek (pokud není používaný někde v rámci webové prezentace 6) Nová složka: Otevře dialogové okno k vytvoření složky [5.] 7) Nový obrázek: Otevře dialogové okno k vložení obrázku [5.] 8) Tento symbol označuje záznam (složku nebo obrázek), který se nezobrazuje ve veřejné části webové prezentace v rámci fotogalerie Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 8

19 . Nová složka/upravit ) Zařadit pod: Určuje, kam je zařazená složka (do hlavního adresáře, pod jinou složku) ) Zobrazit složku na webu: Udává, jestli tato složka se bude ve veřejné části v sekci Fotogalerie zobrazovat.. Nový obrázek/upravit 5 ) Složka: Určuje, do které složky je obrázek zařazen. ) [+]: Otevře dialogové okno pro vytvoření nové složky ) Otevře dialogové okno pro výběr obrázku z vašeho počítače. Upozornění: na některých počítačích může trvat několik sekund, než se objeví. ) Popis: Popis obrázku se zobrazuje, když je obrázek rozkliknutý do plné velikosti 5) Zobrazit obrázek ve fotogalerii na webu: Udává, jestli tento obrázek bude ve veřejné části v sekci Fotogalerie zobrazen. Softart, s.r.o., komenského 77, Sokolov, studio@softart.cz stránka 9

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL WEBOVÝ PORTÁL SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro vkládání článků 1. Přihlášení Otevřete si portál Sociální služby v Plzeňském kraji, viz následující odkaz: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod na web Klánovice

Návod na web Klánovice Návod na web Klánovice www.tenisklanovice.cz Verze: 3.0 Datum: 6.6.2019 Vytvořil: Fan4Cloud.cz Obsah: 1. VEŘEJNÁ ČÁST... 3 1.1. POPIS ÚVODNÍ STRANY... 3 1.2. POPIS DALŠÍCH STRÁNEK (MIMO REZERVACE KURTŮ)...

Více

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz Uživatelská příručka Manuál k používání administračního systému CMSko.cz 2011 CMSko.cz 1 2 Obsah Obsah... 3 1. Začínáme... 5 1.1. Základní položky menu... 5 1.2. Význam symbolů... 6 1.3. Přihlášení do

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Redakční systém IPO manuál

Redakční systém IPO manuál Redakční systém IPO manuál 1 Obsah 1 Základní informace...3 1.1 Co je IPO...3 1.2 Kde najít IPO na internetu...3 1.3 IPO oddělení pro zákaznickou podporu...3 2 Příhlášení do systému...4 2.1 Vzhled systému

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

WebNews 2.4 (publikační systém)

WebNews 2.4 (publikační systém) WebNews publikační systém Strana 1 WebNews 2.4 (publikační systém) popis administračního rozhraní terc.cz Ing. Michal Terč, Sokolovská 2720, 530 02 Pardubice tel.: +420 604 793 955, tel./fax: +420 466

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

1. Přihlášení Práce s webem Nová stránka Aktuální stránka Moduly Editace textu... 6

1. Přihlášení Práce s webem Nová stránka Aktuální stránka Moduly Editace textu... 6 CMS / Manuál 1. Přihlášení... 1 2. Práce s webem... 2 Změnit strukturu webu...2 3. Nová stránka... 2 4. Aktuální stránka... 3 Přidat obsah na stránku...3 Upravit stávající obsah...3 SEO stránky...3 Vlastnosti

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Uživatelská příručka Vzdělávací infoportál MSK IT Academy Regionální vzdělávací partnerství pro ICT Projekt

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Manuál k editaci webu NUDZ

Manuál k editaci webu NUDZ Manuál k editaci webu NUDZ Obsah Úvod 2 Vstup do redakčního systému a na intranet 4 Uživatelé (všichni zaměstnanci) Editace osobních stránek 5 9 Publikace, projekty 10 Fotogalerie 11 12 Zobrazení stránky

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

1. VSTUP do e-learningu

1. VSTUP do e-learningu ! 1 1. VSTUP do e-learningu Při vstupu na stránky klikněte na tlačítko PRO STUDENTY zde kliknete a vyberete si - E-learning. Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy jazyků. Vpravo je modrý

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Pionýr, z. s. Šablona pro pobočné spolky (KOP a PS) základní informace MOST 2018 podkladový materiál s. 1/5 PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS)

Pionýr, z. s. Šablona pro pobočné spolky (KOP a PS) základní informace MOST 2018 podkladový materiál s. 1/5 PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS) s. 1/5 WEBOVÁ ŠABLONA PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS) ÚVODNÍ POZNÁMKY Migrace webu Pionýra na nový systém WordPress (efektivní a jednoduchý systém pro správu stránek) a nový Linuxový server přinesla další

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Správa obsahu webové platformy

Správa obsahu webové platformy Správa obsahu webové platformy www.dobrovolnik.net Bc. Irina Kushnareva PRAHA 2019 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458,

Více

Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory

Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory Publikování Administrace kategorií Kategorie jsou jednotlivé sekce webu. Lze je libovolně přidávat, editovat a mazat. Kategorie jsou uspořádány

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Elektronické propozice Manuál

Elektronické propozice Manuál Elektronické propozice Manuál 1 ver. 20180312 Elektronické propozice budou přiřazeny k vámi zaslaným závodům do kalendáře ČAS. V informaci o závodě prosím uveďte název závodu, místo konání, datum konání

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 14. 10. 2015 OBSAH 1 Úvod... 6 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 6 3 Přihlášení

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek.

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek. Obsah Pro koho je příručka určena?...3 Přihlášení do systému...3 Prostředí systému...4 Toolbar...4 Rychlý přístup k editaci obsahu...4 Tvorba obsahu stránek...5 Přehled typů obsahů...5 Aktuality...5 Publikace...5

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI na webových stránkách školy zsceladna.cz klikněte na ikonu Klasifikace Bakaláři. Zadání přístupových údajů zadejte přihlašovací

Více

Ing. R. Kunstová,

Ing. R. Kunstová, WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Obsah 1. Dříve než začnete pracovat... 2 2. Sestavení menu... 2 2.1. Položka menu - 1. úroveň... 2 2.2. Položka menu - 2. úroveň... 2 3. Tvorba jednotlivých stránek... 3 3.1.

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Manuál pro obsluhu Webových stránek

Manuál pro obsluhu Webových stránek ResMaster Systems s.r.o. Truhlářská 1119/20, 110 00 Praha 1 Manuál pro obsluhu Webových stránek (Prosinec 2018) Jana Vítová, +420 225 388 130 2018 Obsah Úvod Webové stránky... 3 Slovník pojmů... 3 URL

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více