U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D"

Transkript

1 U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

2 OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru Přehráváí Režim Bluetooth Nastaveí Meu ekvalizéru Specifikace 32 POZNÁMKA: 1. Techické specifikace se mohou měit bez předchozího upozorěí. 2. Navíc je zde popsaý produkt podrobová eustálému vylepšováí ze stray společosti XZENT, takže popis zacházeí s produktem ze stray uživatele, jakož i grafický obsah uživatelského rozhraí, které jsou v tomto dokumetu podáy, se mohou od skutečě dodaého produktu odlišovat. Pozorě si přečtěte celý ávod. Teto ávod evyhazujte. Každý, kdo používá teto přítroj by měl mít teto ávod k dispozici. Dbejte všech upozorěí. Řiďte se všemi uvedeými pokyy. Teto přístroj je avrže pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a egativím zeměím. Nepoužívejte přístroj jiým způsobem, ež je popsáo v tomto ávodu. Nedodržeí istrukcí v tomto ávodu může vést ke ztrátě záruky. Nerozebírejte ebo eupravujte přístroj žádým způsobem, ztratíte tím záruku. Nepokoušejte se sami přístroj opravovat, v případě potřeby kotaktujte autorizovaého prodejce XZENT. Používejte pouze origiálí příslušeství které je avržeé a vyrobeé pro teto přístroj, jiak riskujete poškozeí přístroje. Naistalujte přístroj podle istalačího mauálu s použitím přiložeého motážího příslušeství. Během dopraví ehody se mohou objevit velké síly zrychleí. Nesprávě aistalovaý přístroj v případě autoehody představuje velké riziko pro řidiče a cestující ve vozidle. Chraňte přístroj před vodou a tekutiami, které by se do přístroje mohli dostat. Může dojít k elektrickému zkratu ebo dokoce požáru. Abyste předešli vziku elektrického zkratu, ikdy evkládejte do přístoje kovové předměty (jako mice ebo kovové ářadí),. Před výměou vadé pojistky se pokuste ajít příčiu elektrického zkratu. Věujte prosím pozorost kabelům elektrického apájeí! Pokud elektrický zkrat eí důsledkem selháí apájeí ebo zapojeí, můžete vadou pojistku vyměit za ovou pojistku (stejé hodoty). Pokud elektrický zkrat stále existuje, kotaktujte prosím autorizovaého prodejce XZENT. Při připojováí k jiému zařízeí si pečlivě přečtěte ávod k obsluze a podrobé bezpečostí pokyy. Nepřipojujte zařízeí, která ejsou kompatibilí. Pamatujte a to, že při vyputém motoru eí baterie abíjea. Přístroj má určitou spotřebu a mohlo by se Vám stát, že přístroj při provozu s vyputým motorem, baterii vybije a motor potom eastartujete. Řízeí vozidla se zabudovaým přístrojem zobrazujícím filmy v zorém poli řidiče může být v růzých státech zákoem zakázáo.takto istalovaý přístroj může odvádět pozorost řidiče od dopraví situace. Dbejte prosím platých dopravích předpisů, jiak se v případě dopraví ehody vystavujete ebezpečí postihu ebo až ztráty pojistého krytí. Dbejte také a to, aby hlasitost ve vozidle byla vysoká je tak, abyste slyšeli vekoví hluk jako apř. siréy policie a saitky. Chraňte přístroj před tvrdými árazy, mohlo by dojít k poškozeí mechaiky ebo elektroiky přístroje. V případě dotazů ebo problémů během istalace se obraťte a Vašeho prodejce XZENT. Tato jedotka využívá laser třídy 1. Použití ovládacích prvků ebo astaveí či prováděí jiých postupů, ež zde uvedeých může vést k ebezpečému vystaveí se koheretímu světlu. Neotvírejte kryty přístroje a sami přístroj eopravujte. Servis přeechejte kvalifikovaým osobám. 2 3

3 FUNKčNí TLAčíTKA FUNKčNí TLAčíTKA předního panelu: Ovládací tlačítka 1) EJECT (VYSUNOUT): Stiskem vysuete disk 2) MENU (MENU): Poklepem vstoupíte do HLAVNÍHO MENU 3) BT Poklepem vstoupíte do režimu BT s připojeým párovaým mobilím telefoem 4) Otočý koflík: Otočeím zvýšíte/sížíte hlasitost Stiskem ZAPNETE, stiskem a podržeím VYPNETE zařízeí růzé: 5) Stav DVD mechaiky: ČERVENÁ: v mechaice je disk BÍLÁ: v mechaice eí disk 6) RESET: Stiskem provedete reset 7) Slot SD karty: Slot pro SD/SDHC kartu Slot micro SDHC karty avigace 8) AUX IN: 3.5mm jack (pouze pro zvukový vstup)

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí Ovládací tlačítka 1) POWER ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ přístroje 2) EJECT Vysuout disk 3) MUTE Ztlumeí/oboveí audio výstupu 4) SRC Změit zdroj přehráváí 5) KEYPAD Zadáí stopy/kapitoly/titulu 6) VOL+ Zvýšit hlasitost 7) VOL- Sížit hlasitost 8) INFO Zobrazit iformace o DVD 9) GOTO Otevřít umerickou klávesici a obrazovce 10) STOP/BAND Zastavit DVD/změit rozhlasové pásmo 11) SEL Otevřít ekvalizér 12) ESC Zavřít meu/ekvalizér 13) MENU Otevřít hlaví meu 14) PIC Bez fukce 15) REPEAT A B Nastavit počátečí a kocový bod a DVD pro opakováí 16) OK Přehráváí/pozastaveí; Potvrdit 17) SMĚROVÁ TLAČÍTKA Volba položky; pohyb kurzorem 18) TITLE Otevřít meu titulu DVD 19) ROOT Otevřít hlaví meu DVD 20) OPAKOVAT Opakovat stopu/kapitolu/titul 21) VYNECHAT DALŠÍ Přejít a další stopu/předvolbu/kapitolu/titul 22) VYNECHAT PŘEDCHOZÍ Přejít a předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul 23) RYCHLE ZPĚT Rychlé přetáčeí zpět; v režimu rádia sížeí frekvece o 50kHz 24) RYCHLE DOPŘED) Rychlé přetáčeí vpřed; v režimu rádia zvýšeí frekvece o 50kHz 25) AUDIO Změit jazyk zvukové ahrávky DVD 26) ZOOM Přiblížeí/oddáleí 27) ANGLE Změit úhel zobrazeí DVD 28) SUB-T Změa titulků DVD

5 HLAVNí menu HLAVNí menu Vstup do hlavího meu Jsou dva způsoby, jak se dostat do hlavího meu 1) Dotyková obrazovka Poklepem do levého horího rohu obrazovky se vrátíte z kteréhokoli režimu. 2) Tlačítko předího paelu Poklepem a MENU (NABÍDKA) vstoupíte do hlavího meu Ovládacíí tlačítka DVB-T SD-CARD USB Tuer SETUP BT AV 1 STANDBY DISC AV 2 Poklepáím vstoupíte do režimu DVB-T Poklepáím vstoupíte do režimu SD karty Poklepáím vstoupíte do režimu USB Poklepáím vstoupíte do režimu Rádia Poklepáím vstoupíte do režimu Setup (Nastaveí) Poklepáím vstoupíte do režimu BT s připojeým párovaým mobilím telefoem Poklepáím vstoupíte do režimu AV 1 (předí AUX IN) Poklepejte pro vstup do pohotovostího režimu (TFT-apájeí vyputo) Poklepáím vstoupíte do režimu Disc Poklepáím vstoupíte do režimu AV 2 (zadí AV i) 8 9

6 rádio režim rádio pozámka: Vybraé a aktiví položky jsou zvýrazěy červeě. Teto přístroj dispouje RDS přijímačem. RDS je systém přeášející vedle rozhlasového sigálu FM také data. Dostupost a obsah dat RDS závisí a příslušé vysílající rozhlasové staici a a síle jejího sigálu. RDS apříklad přeáší alterativí frekvece, což umožňuje změu frekvece bez zásahu uživatele. Pásmo AM epodporuje žádé fukce RDS. Abyste mohli využívat fukce RDS, musíte si aktivovat fukci AF. Avšak fukce Fukce AF je defaultě z výroby vyputá. Doporučujeme Vám fukci AF aktivovat ihed po prvím zaputí tohoto zařízeí Ovládací tlačítka 1) Source Poklepáím se vrátíte do hlavího meu 2) AF Poklepáím vypete/zapete fukci AF 3) TA Poklepáím vypete/zapete fukci TA 4) REG Poklepáím vypete/zapete fukci regioal 5) NEXT Poklepáím přejdete a další dostupou staici 6) PREV Poklepáím přejdete a předchozí dostupou staici 7) AS Poklepáím provedete automatické uložeí ejsilějších staic 8) BAND Poklepáím přepete rozhlasové pásmo (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2) 9) SCAN Poklepáím získáte áhled uložeých staic. Dalším poklepáím fukci SCAN vypete. 10) Zvýšeí Poklepáím zvýšíte frekveci o 50kHz 11) Sížeí Poklepáím sížíte frekveci o 50kHz 12) Preset Poklepáím vyberete uložeou staici. Poklepáím a podržeím uložíte právě vybraou fukci a pozici předvolby Iformačí pole 13) BAND Zobrazuje aktuálí PÁSMO 14) Frekvece Zobrazuje aktuálí frekveci 15) PS Zobrazuje ázev staice, je-li k dispozici 16) Radiotext Zobrazuje radiotext, je-li k dispozici 17) Čas a hodiách Zobrazuje čas 10 11

7 přehrávání USB/SD/DISC přehrávání VIDEí Svá DVD můžete ovládat přímo pomocí meu přehráváí a dotykové obrazovky. Neí-li k dispozici žádé speciálí obrazovkové meu, pak poklepáím dole a obrazovce otevřete ovládací lištu Ovládací tlačítka 1) Přehrávat/pozastavit Poklepáím pozastavíte/obovíte přehráváí 2) STOP (ZASTAVENÍ) Poklepáím zastavíte přehráváí 3) PREV (PŘEDCHOZÍ) Poklepáím přeskočíte a předchozí stopu/kapitolu/titul 4) NEXT (DALŠÍ) Poklepáím přeskočíte a další stopu/kapitolu/titul 5) SUB-T Poklepáím můžete procházet dostupé titulky 6) AUDIO Poklepáím můžete procházet dostupé audio jazyky 7) ROOT Poklepáím přejdete do HLAVNÍHO meu 8) VYHLEDÁVÁNÍ Poklepáím otevřete klávesici, která vám umoží vyhledávat dle rejstříku 9) EQ Poklepáím otevřete ekvalizér Ovládací tlačítka 1) Source Poklepáím vstoupíte do Hlavího meu 2) PREV Poklepáím přejdete a předchozí stopu. Poklepejte a podržte pro rychlé přetáčeí zpět 3) Play/Pause Poklepáím pozastavíte ebo zovu spustíte přehráváí 4) NEXT Poklepáím přejdete a další stopu. Poklepáím a podržeím můžete rychle přetáčet vpřed 5) Repeat Poklepáím vypíáte/zapíáte fukci opakováí (opakováí jedotlivé stopy) 6) Shuffle Poklepáím zapete/vypete fukci áhodého přehráváí (mícháí složky) 7) Folder Up Poklepáím přeskočíte o jedu úroveň adresáře výš 8) ROOT Poklepáím přeskočíte do kořeového adresáře 9) SCAN Poklepáím spustíte áhled každé skladby ve složce. Dalším poklepáím fukci SCAN vypete 10) EQ Poklepáím otevřete ekvalizér 11) SEARCH Poklepáím a otevřeou klávesici získáte možost vyhledávat v rejstříku 12) List Up Poklepáím se přesuete výše v sezamu 13) Folder/track Poklepáím a stopu zahájíte přehráváí / Poklepáím a složku do složky vstoupíte 14) List Dow Poklepáím se přesuete íže v sezamu Iformačí pole 15) Idex Zobrazuje rejstřík stop 16) Doba stopy Zobrazuje aktuálí dobu přehráváí 17) Název souboru Zobrazuje ázev souboru 18) Iformace ID3 Zobrazuje dostupé iformace ID3 (posuvý text) 19) Obsah složky Zobrazuje obsah složky (buďto složky, stopy, videa ebo obrázky) pozámka: Vybraé ebo aktiví položky jsou zvýrazěy červeě 12 13

8 BLUETOOTH režim BLUETOOTH 1 pozámka: Vybraé ebo aktiví položky jsou vyzačey červeě. V průběhu probíhajícího procesu sychroizace telefoího sezamu jsou jakékoli jié úkoy a daém zařízeí emožé Ovládací tlačítka 1) Zdroj Poklepáím vstoupíte do Hlaví abídky 2) Vymazat Smaže posledí zadaou číslici (režim klávesice) 3) Režim hadsfree Poklepáím můžete začít používat hadsfree 4) Hudebí režim Poklepáím spustíte hudebí režim 5) Hadsfree Poklepáím můžete začít používat fukci hadsfree do auta 6) Privátí režim Poklepáím přepete hovor zpět do mobilího telefou (soukromý režim) 7) Telefoí sezam Poklepáím vstoupíte do telefoího sezamu Poklepáím a podržeím můžete sychroizovat telefoí sezam mobilu 8) Zmeškaé hovory Poklepáím otevřete sezam zmeškaých hovorů. Poklepáím a podržeím obovíte sezam zmeškaých hovorů. 9) Odchozí hovory Poklepáím otevřete sezam odchozích hovorů. Poklepáím a podržeím obovíte sezam odchozích hovorů. 10) Příchozí hovory Poklepáím otevřete sezam příchozích hovorů. Poklepáím a podržeím obovíte sezam příchozích hovorů. 11) Klávesice Poklepáím otevřete klávesici 12) Přijmout hovor Poklepáím přijmete/uskutečíte hovor 13) Ukočit hovor Poklepáím zavěsíte hovor Iformačí pole 14) Time (Doba) Zobrazuje dobu hovoru 15) Pole číslo/jméo Zobrazuje číslo kotaktu/jméo volajícího 14 15

9 BLUETOOTH připojení A párování mobilu: párováí mobilu: 1. Vstupte do Setup > BT > Devices Meu (Nastaveí > BT > Nabídka zařízeí) 2. Stiskěte Search ( Vyhledáváí ) a zajistěte, aby v astaveí Bluetooth Vašich mobilích telefoů bylo astaveo a viditelé 3. Až bude fukce vyhledáváí dokočea, bude Váš mobilí telefo zobraze ve středí oblasti 4. Vyberte svůj mobil tím, že a ěj poklepete 5. Tím otevřete obrazovkovou klávesici, která Vám umoží zadat váš kód PIN 6. Napište svůj čtyřmístý kód PIN a potvrďte jej stiskem OK. Systém Vás požádá o stejý PIN a mobilím telefou 7. Až zadáte idetický kód PIN do mobilu, zařízeí zobrazí OK, successful ( OK, úspěšé ) 8. Úspěšým provedeím výše uvedeých kroků vyvoláte párovaý mobilí telefo v levé části obrazovky pozámka: Je možo párovat vždy je jede mobil ajedou. připojeí mobilího telefou: 1. Na levé straě obrazovky vyberte mobilí telefo tím, že a ěj poklepete 2. Stiskěte Coect ( Připojit ) Vymazáí / odpojeí mobilího telefou: 1. Na levé straě obrazovky vyberte mobilí telefo tím, že a ěj poklepete 2. Stiskěte Delete ( Vymazat ) Telefoí sezam 1. Poklepáím a ikou telefoího sezamu vstoupíte do telefoího sezamu 2. Poklepáím a podržeím ikoy telefoího sezamu stáhete (sychroizujete) telefoí sezam 3. Hovor zahájíte poklepáím a kotakt. Má-li ěkterý kotakt přiřazeo více ež je jedo číslo, systém otevře podrobosti. Poklepáím a číslo zahájíte hovor. pozámka: Telefoí sezam je atrvalo ulože do paměti zařízeí, dokud mobil evymažete z párovacího sezamu ebo dokud espárujete další mobil. To umožňuje rychlý přístup do Vašeho telefoího sezamu. V případě provedeí změ ve Vašem mobilím telefou stiskěte a podržte ikou telefoího sezamu a sychroizujte si tak kotakty. Sezamy voláí 1. Poklepáím a odpovídající ikou (Zmeškaé/Odchozí/Příchozí) vstoupíte do zázamů o hovorech 2. Poklepáím a ějaký kotakt můžete zahájit hovor Hudebí režim 1) A2DP Poklepáím zahájíte režim přehráváí hudby přes Bluetooth 2) PŘEDCH. Poklepáím přeskočíte a předchozí stopu 3) Přehráváí/pozastaveí Poklepáím pozastavíte/obovíte přehráváí 4) NEXT (DALŠÍ) Poklepáím přeskočíte a další stopu 16 17

10 NASTAVENí OBrAzOVKA Jas Kotrast Barva Poklepáím a šipky ahoru/dolů astavíte jas obrazovky Poklepáím a šipky ahoru/dolů astavíte kotrast obrazovky Poklepáím a šipky ahoru/dolů astavíte barevou sytost obrazovky Nastaveí se skládá ze šesti hlavích částí. Poklepáím a odpovídající ikou můžete vstoupit do příslušé části a provádět astaveí

11 NASTAVENí čas Datum Poklepáím a číslo a šipky astavíte datum Čas Poklepáím a číslo a šipky astavíte čas Režim zobrazeí hodi Poklepáím můžete zvolit režim 12h ebo 24h 20 21

12 NASTAVENí DVD Poměr stra Režim Rodičovský zámek Nastaveí poměru stra DVD Nastaveí režimu škálováí DVD Nastavováí rodičovského zámku, chráěo heslem 22 23

13 NASTAVENí SYSTÉm Zařízeí Píputí Vypout/zapout píputí Zrcadlový obraz kamery Zapout/vypout fukci zrcadlového obrazu kamery Reverse mute Ztlumí audio vyśtup pokud je zařazea zpátečka Napájeí atéy Zapout/vypout fatomové apájeí atéy Ochraa proti krádeži Zapout/vypout fukci ochray proti krádeži Nastaveí hesla Poklepáím zadáte heslo pro ochrau proti krádeži. Výchozí hodota je Zadáím 0000 obovíte heslo a výchozí astaveí. Výchozí kód eresetuje heslo, když se zařízeí při startu uzamke. Načíst továrí Pro oboveí továrích astaveí poklepejte a astaveí YES (ANO) Kalibrace dotyk. obr. DVD Poklepáím můžete kalibrovat dotykovou obrazovku Navi Poklepáím můžete kalibrovat dotykovou obrazovku 24 25

14 NASTAVENí BT Obecé Zapíá/vypíá fukci Bluetooth Zařízeí Pro připojeí a párováí mobilího telefou. Viz stray 16/17 Nastaveí Zapíá/vypíá fukci automatického připojeí 26 27

15 NASTAVENí OSTATNí Iformace o softwaru Podsvíceí tlačítek Jazyk Zobrazí verzi softwaru v přístroji vyberte si barvu podsvíceí tlačítek Vyberte si svůj preferovaý jazyk pro obrazovkový displej 28 29

16 NABíDKA EQ (EKVALIzÉr) Vstup do abídky EQ zvukové efekty Vyvážeí Poklepejte a tlačítko EQ v hlavím meu USB/SD/DISC. Existují tři astaveí pro ukládáí změ do meu EQ. 1) SW Dotykem a posuutím můžete seřídit hladiu výstupího sigálu (lie-out) subwooferu 2) BASS Dotykem a posuutím sížíte ebo zvýšíte hladiu basových tóů 3) TrEB Dotykem a posuutím sížíte ebo zvýšíte hladiu vysokých tóů 4) mode Dotykem a levou ebo pravou šipku můžete volit mezi jedotlivými předvolbami ekvalizéru: Pop, Rock, Jazz ebo Uživatelské 1) BAL Dotykem a posuutím můžete seřídit hlasitost výstupu levých a pravých reproduktorů 2) FADE Dotykem a posuutím můžete seřídit hlasitost výstupu předích a zadích reproduktorů pozámka: Vybraé ebo aktiví položky jsou zvýrazěy červeě. K astaveím EQ lze přistupovat v režimu USB/SD/DISC, avšak e v režimu Rádio. Nastaveí provedeá v meu EQ se budou vztahovat a meu přehráváí jakéhokoli zdroje. Hladia sigálu subwooferu a astaveí ovládáí basových / vysokých tóů se ukládají v astaveí Uživatelský. Vizuálí středí poloha posuvíku je 0 db / eutrálí / ula. Loudess 1) ON/OFF Dotykem šipky povolíte ebo deaktivujete fukci loudess 30 31

17 SpECIFIKACE TECHNICKÉ FUNKCE: HANDS-FrEE modul BLUETOOTH Sychroizace až 250 kotaktů s max. 3 telefoími čísly a jede kotakt Vitří mikrofo Aktualizovatelý firmware pro Bluetooth přehrávač multimédií Přehrávač DVD A2DP s AVRCP Zadí port USB 2.0 Čtečka karet SD/SDHC (až 32 GB) Přehráváí DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid a JPEG Přehráváí SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 a JPEG VŠEOBECNÉ FUNKCE Ituitiví uživatelské rozhraí (HMI) v 10 růzých jazycích HD TFT-LCD displej s úhlopříčkou 6.2"/15,7 cm a s poměrem stra 16:9, s rozlišeím 800x480px a s ovládáím pomocí dotykové obrazovky Tuer RDS s 30 předvolbami pro uložeí staic (18 FM / 12 AM) Zesilovač 4 x 40 Watt Dolí propust 12dB/oct. pro výstup ízkých tóů Vícebarevé podsvíceí tlačítek Dotyková ovládací tlačítka Kód a ochrau proti krádeži Připraveo pro dovybaveí volatovým rozhraím 1 x dálkové ovládáí (IR) A/V přípojky 4.1-CH předzesíleé likové výstupy 2 x kompozití video výstup (NTSC) 1 x 3.5 mm předí zvukový vstup Aux-I 1 x zadí vstup A/V-i 1 x video vstup pro zadí kameru s fukcí přeputí Možost připojeí kompatibilího exterího přijímače DVB-T ebo DAB

18 záruka záruka 2 roky Vážeý zákazíku, Děkujeme vám za zakoupeí výrobku XZENT. Doporučujeme vám poechat si původí obalový materiál pro případou budoucí přepravu výrobku. Budete-li váš výrobek XZENT vyžadovat využití záručí služby, vraťte jej prosím prodejci, u ěhož jste výrobek zakoupili, ebo distributorovi ve vaší zemi. Záruka a teto výrobek XZENT se vztahuje a vady materiálů a zpracováí a to po dobu DVOU let od data, kdy byl výrobek původím kupujícím zakoupe u prodejce. OmEzENí záruky Tato záruka se evztahuje a poškozeí způsobeé: 1. Nesprávou istalací a esprávou(-ými) síťovou(-ými) a audio přípojkou(-ami). 2. Vystaveím vlhkosti, kapaliám, vysoké teplotě, sluečím paprskům ebo adměrému zečištěí a prašosti. 3. Nehodami ebo esprávým použitím, pokusy o eautorizovaé opravy a úpravami, které ebyly výslově autorizováy výrobcem. Tato záruka se omezuje a opravu ebo výměu vadého výrobku dle volby výrobce a ezahruje jakékoliv další formy škod, ať už áhodé, ásledé ebo jié. Záruka se evztahuje a jakékoliv přepraví áklady ebo škody způsobeé přepravou ebo odesláím výrobku. Záručí práce ebudou provedey, pokud teto záručí list ebude předlože s kompletě vyplěými údaji o modelu, výrobím čísle, adrese kupujícího a datu ákupu a s razítkem obchodíka spolu s origiálí stvrzekou o zaplaceí! model XzENT: XT8026BT Výrobí číslo:... Datum ákupu:... Vaše jméo:... Vaše adresa:... Město:... Kraj:... PSČ:... Stát:... Adresa a razítko obchodíka RoHS COMPLIANT 2002/95/EC E13 10R Pokud byste kdykoli v budoucu potřebovali teto produkt zlikvidovat, uvědomte si prosím, že odpad z elektroických zařízeí by eměl být vyhazová do domovího odpadu. Předejte jej prosím k recyklaci do místa, kde k tomu existuje vybaveí. Pro radu o recyklaci se obraťte a Váš místí úřad ebo a Vašeho obchodíka (Směrice o odpadu z elektrických a elektroických zařízeí)

19 právní ODmíTNUTí ODpOVěDNOSTI Obalový materiál tohoto artiklu i hotové zboží zabaleé uvitř plě odpovídají směrici RoHS. V žádé ze vstřikovaých plastových součástí produktu ai u desek tištěých spojů ebyly použity halogeovaé zpomalovače hořeí. Teto artikl zahruje techologii a ochrau proti kopírováí, která je chráěa americkými patety a jiými právy stra a ochrau duševího vlastictví korporace Rovi. Zpětý ižeýrig a demotáž jsou zakázáy. Logo SD je obchodí začkou SD Card Associatio. Všechy ostatí obchodí začky a obchodí ázvy jsou vlastictvím svých příslušých vlastíků. Dolby, Dolby Surroud, Prologic a symbol dvojitého D jsou obchodími začkami Dolby Laboratories. Ohledě kompatibility modelu Vašeho mobilího telefou se sekcí BT Vašeho zařízeí XZENT se obracejte a Řidič auta s aistalovaou avigací ebo multimediálím systémem XZENT by měl zát místí dopraví zákoy/dopraví předpisy platé v zemi, kde dochází k používáí, a řídit se jimi

20 U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D Rev.A

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4-5 Dálkové ovládáí 6-7 Hlaví meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Nastaveí 14-25 Meu ekvalizéru

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB Návod k používání 10004933/1008980 = HiFi zesilovač 10005063/1008983 = CD přehrávač Vážený zákazníku, V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská Uživatelská příručka

Více

Digitální hudební přehrávač Bluetooth. Návod k použití

Digitální hudební přehrávač Bluetooth. Návod k použití Digitální hudební přehrávač Bluetooth Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali Digitální hudební přehrávač CarClever. Tento přehrávač lze snadno instalovat a používat. Plug and Play montáž umožňuje

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Uživatelský manuál. 10,1 palcový HD stropní monitor

Uživatelský manuál. 10,1 palcový HD stropní monitor Uživatelský manuál 10,1 palcový HD stropní monitor Uživatelský manuál Používání Používání dálkového ovladače Nasměrujte dálkový ovladač na snímač do max. vzdálenosti přibližně 2m. Vystavení snímače přímému

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Multimediální systém Mitsubishi - MMIS

Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Mitsubishi Motors Infotainment t System Funkce Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Vše, co byste chtěli mít doma, může být nyní ve Vašem voze! Doplňkové funkce:

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití optipoit 150 S Zkráceý ávod k použití optipoit 150 S Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Motáž a připojeí 15 16 17 18 19 20 Pohled zleva 2 Pohled zdola Možoti ovládáí a připojeí Vašeho telefou?

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Informace o monitoru... 3 Technická

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘÍSTROJE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ANGLICKY/ NĚMECKY

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘÍSTROJE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ANGLICKY/ NĚMECKY 2-DIN NAVICEIVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘÍSTROJE ANGLICKY/ NĚMECKY OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 TLAČÍTKA NA PŘEDNÍM PANELU...4-5 HLAVNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ...6-7 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

resident dj 4-kanálový mixážní pult

resident dj 4-kanálový mixážní pult resident dj 4-kanálový mixážní pult 10028788 10028789 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

MD-350BT. Autorádio.

MD-350BT. Autorádio. MD-350BT Autorádio 10031490 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR

OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR Návod k použití Upozornění - Přehrávač vždy instalujte do interiéru vozidla. - Používejte pouze ve vozech 12V napájením, negativním ukostřením. - Před zapojením odpojte

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE

FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE HLAVNÍ FUNKCE: Výběr režimu přehrávání nebo složky jedním stisknutím tlačítka Velký 1,4 (3,5 cm) displej se zobrazením názvu a textu skladby Můžete přenášet

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více