Multimediální přehrávač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multimediální přehrávač"

Transkript

1 Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka

2 Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní multimediální zařízení ve vozidle. Tato příručka obsahuje informace, jak bezpečně a efektivně využívat tento přístroj. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním tohoto přístroje. Důležité bezpečnostní instrukce Varování: Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, nesundávejte kryt (nebo zadní část) přístroje. Výrobek neobsahuje žádné části, které je možné doma opravit. Opravy vždy přenechejte autorizovanému servisnímu středisku. Symbol blesku umístěný ve trojúhelníkovém poli je určen k varování uživatele, že se uvnitř zařízení může vyskytovat neizolované vysoké napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníkovém poli slouží k upozornění uživatele, že k tomuto místu výrobku nalezne v příručce důležité instrukce o správném použití. UPOZORNĚNÍ Během řízení nezvyšujte příliš hlasitost přehrávání, aby byly stále slyšet zvuky z okolí, což zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Dálkové ovládání nenechávejte na přístrojové desce ani na dalších místech, která jsou přímo vystavena slunečnímu záření. Předejdete tak jeho poškození. 2

3 VAROVÁNÍ Během jízdy se řidič nesmí dívat na obrazovku nebo provádět nastavení přístroje. Sledování obrazovky nebo nastavování přístroje může narušit soustředění řidiče na situaci před vozidlem, následkem čehož může dojít k havárii. Než se začnete dívat na obrazovku, vždy vozidlo zaparkujte na bezpečném místě a zajistěte jej ruční brzdou. Zajistěte správné napájení výrobku. Pro napájení používejte stejnosměrných 12 V z baterie. Pro napájení zařízení nelze přímo použít baterii 24 V. Zařízení nevystavujte působení přímého slunečního záření nebo jiného zdroje tepla. Baterii a přívody umístěte mimo dosah dětí. Pokud by dítě spolklo nějakou část baterie nebo přívodů, vyhledejte lékařskou pomoc. Přístroj nepoužívejte v prostředí s nadměrnou vlhkostí nebo prašností. Snažte se chránit audio systém před poškozením a do zdířky na disky nevkládejte žádné jiné předměty. Přístroj nerozebírejte, ani v něm neprovádějte žádné změny. Nesnažte se přístroj sami opravit, v případě potřeby vždy kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Poznámky Vybité baterie likvidujte prosím dle platných vyhlášek ve vaší zemi. Všechny informace zobrazované na displeji jsou v anglickém jazyce. Design a specifikace produktu se mohou trochu lišit z důvodu stálého vývoje. 3

4 Obsah 1. Základní funkce přehrávače Popis přehrávače Čelní panel Zadní panel Dálkové ovládání Přípravy před prvním použitím Obsah balení Vložení baterií do dálkového ovládání Zapojení vodičů Popis základních funkcí Přehrávání disku Pozastavit přehrávání Ztišit hlasitost (pouze pro analogový audio výstup) Ukončit přehrávání a vyjmout disk Použití externího senzoru dálkového ovládání Funkce zapamatování posledního přehrávaného záznamu Často používané funkce Výběr scény Přetáčení rychle vpřed Přetáčení rychle vzad Pomalé přehrávání Přeskočit na následující záznam (skladbu) Přeskočit na předchozí záznam (skladbu) Výběr záznamu (skladby) Zobrazení seznamu skladeb Funkce opakovaného přehrávání Výběr jazyka titulků (závisí na typu vloženého média) Přehrávání skladeb ve zvoleném pořadí Zobrazení aktuálního času přehrávání Přehrávání MP3 a MP4 disků Základní nastavení přehrávače Přehrávání z USB disku a SD karty Funkce tlačítek dálkového ovládání Možné problémy a jejich řešení Definice pojmů Specifikace výrobku Jak zacházet s disky

5 1. Základní funkce přehrávače S tímto přehrávačem budete mít možnost sledovat filmy ve vysoké obrazové kvalitě a s perfektním zvukem. 1. Tento přehrávač umožňuje přehrávání následujících typů disků a paměťových médií: DVD, VCD, Super-VCD, DVCD, CD, MP3, USB disky a SD karty. 2. Hlavní nabídku v několika jazycích. 3. Vysokou kvalitu a rozlišení obrazu (více než 500 pixelů horizontálně). 4. Funkce zapamatování poslední přehrávané skladby. DVD Na DVD disky je možné ukládat video a další multimediální soubory, které je možné přehrávat ve vysokém rozlišení obrazu a s kvalitním vícekanálovým zvukem. Další funkce 1. Funkce více jazyků na DVD může být uloženo až 32 jazykových verzí. 2. Funkce více úhlů pohledu (multi-angle) uživatel má možnost zvolit úhel pohledu a přiblížení scény. 3. Možnost nastavení poměru stran displeje (4:3 nebo 16:9). 2. Popis přehrávače 2.1 Čelní panel 5

6 1. Zdířka pro vložení disku 6. EJECT Vysunout disk 2. AV In 7. USB konektor 3. POWER Zapnout/vypnout 8. IR Senzor dálkového ovládání 4. SOURCE Zdroj přehrávání 9. Zdířka pro vložení SD karty 5. Přehrávat/pausa 2.2 Zadní panel 1. Konektor napájení 4. Audio-R výstup (červený) 2. Připojení externího IR senzoru dálkového ovládání (černý) 5. Video výstup (žlutý) 3. Audio-L výstup (bílý) 6. Digitální koaxiální kabel (oranžový) 6

7 2.3 Dálkové ovládání 1. MENU PBC Nabídka 14. CLEAR Vymazat 2. POWER Zapnout/vypnout 15. SLOW Pomalé přehrávání 3. Numerická klávesnice 16. PROGRAM 4. SUBTITLE Jazyk titulků 17. MUTE Ztišit 5. DISPLAY Zobrazení údajů na disp. 18. REPEAT Režim opakování 6. AUDIO Nastavení zvuku 19. ZOOM Přiblížit 7. USB/SD 20. Přehrávat/pausa 8. SETUP Nastavení 21. STOP 9. ENTER/SELECT Potvrdit 22. Rychlé přetáčení vpřed 10. SOURCE Zdroj přehrávání 23. Rychlé přetáčení vzad 11. VOL +/- Nastavení hlasitosti 24. Následující skladba/záznam 12. TITLE 25. Předchozí skladba/záznam 13. EJECT Vysunout disk 7

8 3. Přípravy před prvním použitím 3.1 Obsah balení Po otevření balení se prosím ujistěte, že obsahuje všechny níže uvedené součásti: Dálkové ovládání (1) Filtr napájení (choke filter) (1) Montážní rámečky (2) Montážní šrouby Baterie Audio/video kabel (1) Uživatelská příručka (1) Externí senzor dálkového ovládání (1) 3.2 Vložení baterií do dálkového ovládání Při vkládání baterií do dálkového vládání postupujte následujícím způsobem. Otevřete kryt baterií na spodní straně dálkového ovládání a vložte dvě baterie typu 7#AAA. Dbejte na správnou polaritu (+ a pól) baterií. Při ovládání přehrávače prostřednictvím dálkového ovládání jím miřte na čelní panel přehrávače. Mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem nesmí být žádné překážky. 8

9 3.3 Zapojení vodičů Videosignál je přenášen pomocí kombinovaného video výstupu. Audiosignál je přenášen pomocí RCA výstupů nebo digitálního koaxiálního výstupu (digitálně). DVD přehrávač k displeji DVD přehrávač k filtru napájení Schéma zapojení vhodné pro použití v automobilu. Červený: Zapalování +12 V (ACC) Žlutý: Stálých +12 V (baterie) Černý: Zem Modrý: Výstup +12 V (max. 500 ma) 9

10 DVD přehrávač k zesilovači Jestliže bude signál z přehrávače rozveden do více než dvou obrazovek, bude pravděpodobně zapotřebí připojit zesilovač umožňující zesílení výstupního signálu. Audio a video výstup z přehrávače připojte pomocí RCA kabelů zesilovači. 4. Popis základních funkcí 4.1 Přehrávání disku 1. Přehrávač zapněte stisknutím tlačítka POWER. 2. Vložte disk do příslušné zdířky na přehrávači. Přehrávání začne automaticky. 4.2 Pozastavit přehrávání Jestliže probíhá přehrávání, stiskněte tlačítko [ ]. Přehrávání bude pozastaveno. 4.3 Ztišit hlasitost (pouze pro analogový audio výstup) Stisknutím tlačítka MUTE dojde ke ztišení zvuku. Opětovným stisknutím zvuk zapnete. 4.4 Ukončit přehrávání a vyjmout disk Jestliže si přejete vyjmout disk z DVD přehrávače, stiskněte tlačítko EJECT. Opětovným stisknutím dojde znovu k vložení disku. Stisknutím tlačítka POWER je možné přehrávač vypnout. 10

11 4.5 Použití externího senzoru dálkového ovládání V závislosti na umístění DVD přehrávače jej můžete ovládat pomocí dálkového ovládání, které namíříte na čelní panel přehrávače nebo na externí senzor dálkového ovládání, který lze umístit například na přístrojovou desku vozidla. 4.6 Funkce zapamatování posledního přehrávaného záznamu Jestliže dojde k vypnutí motoru vozidla nebo pokud je přehrávač vypnut tlačítkem POWER, dojde po opětovném zapnutí přehrávače k obnovení přehrávání v místě, kde bylo přehrávání přerušeno. Jestliže během přehrávání dojde k situaci, že obraz není zobrazen přes celou obrazovku (jeho část je skryta), nebo je pouze černobílý, je zapotřebí přehrávač vypnout a znovu zapnout. Dále je zapotřebí zvolit správný barevný režim (PAL nebo NTSC). Detailní popis naleznete v kapitole 6. Jestliže se na obrazovce objeví symbol přehrávačem v daném režimu dovolena., byla provedena operace, která není 11

12 5. Často používané funkce 5.1 Výběr scény Jestliže vložený disk DVD obsahuje vlastní menu a je zapnuta funkce PBC, je možné zobrazit toto menu pomocí tlačítka MENU PBC nebo TITLE. Následně je možné zvolit scénu (kapitolu), kterou si přejete přehrát, takto: 1. Stiskněte tlačítko MENU PBC. Na obrazovce se objeví seznam scén (kapitol), které je možné přehrát. 2. Pomocí tlačítek [ ] / [ ] / [ ] / [ ] zvolte požadovanou scénu. 3. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Pomocí tlačítek [ ] / [ ] / [ ] / [ ] lze také pohybovat kurzorem ve zobrazených podnabídkách. 5.2 Přetáčení rychle vpřed Pokud během přehrávání stisknete tlačítko [ ], dojde ke zrychlení přehrávání. Přehrávač umožňuje celkem 5 rychlostí rychlého přehrávání (2 x, 4 x, 8 x, 16 x a 32 x). Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, se rychlost přehrávání zdvojnásobí. Jestliže je rychlost přehrávání maximální, dojde po dalším stisknutí tohoto tlačítka k návratu na normální rychlost přehrávání. 5.3 Přetáčení rychle vzad Funguje podobě jako funkce Přetáčení rychle vpřed. Pokud během přehrávání stisknete tlačítko [ ], dojde ke zrychlení přehrávání, nyní však směrem vzad. Je zde také k dispozici celkem 5 rychlostí přehrávání, každým stisknutím příslušného tlačítka dojde ke zdvojnásobení rychlostí přehrávání. Je-li rychlost přehrávání maximální, dojde po dalším stisknutí tohoto tlačítka k návratu na normální rychlost přehrávání. 5.4 Pomalé přehrávání Jestliže během přehrávání stisknete tlačítko SLOW, dojde ke zpomalení přehrávání. Přehrávač disponuje celkem 4 rychlostmi zpomaleného přehrávání a lze zpomaleně přehrávat dopředu i zpět. Jestliže opětovně stisknete příslušné tlačítko, dojde ke zpomalení rychlosti přehrávání a po několika stisknutích se rychlost přehrávání vrátí zpět na normální rychlost. 12

13 5.5 Přeskočit na následující záznam (skladbu) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko [ ], dojde k přesunu na začátek následujícího záznamu (skladby). 5.6 Přeskočit na předchozí záznam (skladbu) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko [ ], dojde k přesunu na začátek předchozího záznamu (skladby). 5.7 Výběr záznamu (skladby) Výběr požadovaného záznamu lze provést několika způsoby: 1. Opakovaným stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ]. 2. Jestliže jsou skladby na vloženém disku očíslovány, je možné zvolit požadovanou skladbu přímým zadáním jejího čísla na numerické klávesnici. Jestliže se po zadání čísla objeví na obrazovce symbol Záznamy na disku nejsou číslovány. Disk neobsahuje záznam se zadaným číslem. Je zapnuta funkce PBC (stiskněte tlačítko MENU PBC)., došlo k jedné z těchto situací: 5.8 Zobrazení seznamu skladeb Je-li vložen DVD disk: jestliže je zapnuta funkce PBC, lze stisknutím tlačítka MENU PBC zobrazit seznam skladeb na vloženém disku. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí tlačítek [ ] / [ ] zvolit požadovanou skladbu a svůj výběr potvrdit tlačítkem ENTER. Je-li vloženo jiné médium než DVD: jestliže je funkce PBC zapnuta, můžete si během přehrávání pomocí tlačítka TITLE zobrazit seznam záznamů, které jsou uloženy na vloženém médiu. Výběr požadované položky seznamu lze provést pomocí numerické klávesnice. Zapnutí a vypnutí funkce PBC je možné pomocí tlačítka MENU PBC. Poznámka: výše popsaný způsob výběru skladeb nemusí fungovat u všech typů disků. 13

14 5.9 Funkce opakovaného přehrávání Stiskem tlačítka REPEAT lze zapnout různé režimy opakování. Je-li vložen DVD disk: stisknutím REPEAT zapnete funkci opakování právě přehrávaného záznamu (kapitoly), opětovným stisknutím zapnete opakování celého titulu a dalším stisknutím funkci opakování vypnete. Je-li vloženo jiné médium než DVD: jestliže je funkce PBC vypnuta, zapnete stisknutím REPEAT opakování aktuálně přehrávané skladby, opětovným stiskem REPEAT opakování celého disku a dalším stiskem REPEAT funkci opakování vypnete Výběr jazyka titulků (závisí na typu vloženého média) Jestliže máte v přehrávači vloženo DVD, můžete si pomocí tlačítka SUBTITLE zvolit jazyk titulků. Po jeho stisknutí se na obrazovce zobrazí seznam řečí, ve které se mohou zobrazovat titulky k filmům Přehrávání skladeb ve zvoleném pořadí Jestliže je vypnuta funkce PBC a přehrávání DVD je také zastaveno, postupujte při nastavování pořadí skladeb následujícím způsobem: 1. Stiskněte tlačítko PROGRAM. Jestliže vložené médium podporuje nastavení pořadí skladeb (programování), zobrazí se na displeji tato nabídka: 2. Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo požadované kapitoly nebo skladby. Například: jestliže si chcete nechat přehrát nejdříve skladbu 5, potom skladbu 3 a nakonec skladbu 6, zadejte po sobě čísla 5, 3 a 6. Stisknutím tlačítka CLEAR zadaná čísla vymažete Stiskněte tlačítko [ ]. Přehrávač bude přehrávat skladby v zadaném pořadí. 14

15 5.12 Zobrazení aktuálního času přehrávání Stisknutím tlačítka DISPLAY se na monitoru zobrazí čas přehrávání záznamu a kolik času ještě zbývá do konce tohoto záznamu. Jestliže kdykoli stisknete tlačítko DISPLAY, zobrazí se aktuální čas (zároveň se změní i čas zobrazený na předním panelu přehrávače). Čas přehrávání i čas do konce záznamu závisí na typu vloženého média Přehrávání MP3 a MP4 disků Tento přehrávač umožňuje spouštět i disky s hudebními soubory ve formátech MP3 a MP4. Volbu požadované skladby lze provést následovně: po vložení disku s MP3 nebo MP4 se na obrazovce zobrazí základní nabídka. Pomocí tlačítka [ ] přesuňte žlutý kurzor na položku MP3/MP4 a svou volbu potvrďte pomocí tlačítka ENTER. Objeví se seznam všech složek nebo skladeb na disku (viz obrázek vpravo). Nyní přesuňte žlutý kurzor na zvolenou složku a svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Jestliže si přejete zvolit jinou skladbu, přerušte přehrávání stisknutím tlačítka STOP a pomocí [ ] / [ ] / [ ] / [ ] vyberte požadovanou skladbu. Tipy k přehrávání: Během přehrávání lze zvolit následující nebo předchozí skladbu pomocí tlačítek [ ] resp. [ ]. Kdykoli během přehrávání lze zobrazit seznam složek stisknutím tlačítka STOP. 15

16 6. Základní nastavení přehrávače Jestliže stisknete tlačítko SETUP, zobrazí se nabídka základního nastavení přehrávače. Mezi jednotlivými záložkami, které jsou zobrazeny v horní části obrazovky, lze pohybovat kurzorem pomocí tlačítek [ ] / [ ]. Potvrzení dané volby provedete stisknutím tlačítka ENTER. Ve zobrazených nabídkách se můžete pohybovat pomocí tlačítek [ ] / [ ] a výběr položky, kterou chcete změnit, potvrďte stisknutím ENTER. Pro pohyb kurzoru nahoru a dolů používejte [ ] / [ ] a svou volbu potvrďte pomocí ENTER. Stisknutím [ ] se vrátíte z podnabídky zpět do základní nabídky a stisknutím tlačítka SETUP se vrátíte do režimu normálního přehrávání. Následující příklady ukazují, jakým způsobem lze měnit nastavení základních položek z nabídky. Příklad 1: Změna nastavení obrazovky Stisknutím tlačítka SETUP vstoupíte do nabídky základního nastavení. Potvrďte výběr první záložky GENERAL tlačítkem ENTER. Nyní vyberte pomocí šipek [ ] / [ ] položku TV Display a její výběr potvrďte stisknutím ENTER. 16

17 Stisknutím tlačítka [ ] posunete kurzor do nabídky vpravo. Nyní vyberte pomocí [ ] požadovanou položku nastavení a svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Stisknutím tlačítka SETUP opustíte nabídku nastavení a vrátíte se do režimu běžného přehrávání. Přehrávač podporuje tři obrazové režimy (širokoúhlý 16:9, 4:3 PS a 4:3 LB). Uživatel má tedy možnost zvolit režim obrazovky dle vloženého média. Následující tabulka shrnuje možné obrazové režimy: Formát obrazu na disku Normální 4:3PS 4:3LB 16:9 Příklad 2: Nastavení funkce zapamatování poslední přehrávané skladby DVD přehrávač umí automaticky rozpoznat typ přehrávaného média a zapamatovat si, na kterém místě přehrávání záznamu bylo přehrávání naposledy přerušeno. Tento disk můžete z přehrávače vyjmout, vložit jiný disk (který ovšem musí být jiného typu než disk původní), a po vyjmutí tohoto disku a vložení disku původního bude přehrávání pokračovat tam, kde bylo na tomto disku naposledy ukončeno. Přehrávač rozlišuje celkem 3 typy disků: DVD, CD a VCD. Přehrávání každého z nich může být přerušeno, disk může být vyjmut z přehrávače a nahrazen diskem jiného typu, aniž by došlo k zapomenutí uložené informace o stavu přehrávání na původním disku. Jestliže je DVD přehrávač připojen k zapalovači cigaret v automobilu, bude funkce zapamatování poslední přehrávané skladby fungovat pouze v případě, že bylo přehrávání přerušeno stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo přímo na DVD přehrávači. Jestliže si přejete zapnout nebo vypnout funkci pamatování, stiskněte tlačítko SETUP pro vstup do hlavní nabídky. Na obrazovce se objeví nabídka GENERAL SETUP PAGE. Stisknutím ENTER / [ ] vstoupíte do podnabídky, ve které pomocí tlačítka [ ] posuňte žlutý kurzor na položku LAST MEMORY. Tlačítkem [ ] posuňte kurzor do nabídky vpravo a nastavte funkci zapamatování na ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto). 17

18 Příklad 3: Nastavení zvuku a reproduktorů Po stisknutí tlačítka SETUP se na obrazovce objeví hlavní nabídka nastavení systému. V horní části obrazovky zvolte záložku AUDIO a svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Zobrazí se nabídka nastavení zvuku. Žlutý kurzor přesuňte na položku, kterou si přejete nastavit, a stiskněte ENTER, čímž vstoupíte do podnabídky této položky. Pomocí [ ] označte požadovanou položku a svou volbu potvrďte ENTER. Stisknutím tlačítka SETUP vystoupíte z nabídky nastavení systému. Provedená nastavení budou uložena a projeví se ve vlastnostech systému. Příklad 4: Rodičovský zámek Funkce rodičovský zámek umožňuje zamezit přístup k nevhodným pořadům. V hlavní nabídce nastavení zvolte záložku PREFEREN a následně položku PARENTAL. Tlačítkem [ ] posuňte žlutý kurzor na rozšířené menu. Zobrazí se podnabídka, ve které budete vyzváni k zadání hesla. Tovární nastavení hesla je Potvrzení zadaného hesla proveďte pomocí tlačítka ENTER 18

19 7. Přehrávání z USB disku a SD karty Po připojení USB disku nebo vložení SD karty dojde k automatickému zahájení přehrávání z tohoto paměťového média. Při připojování USB disku dbejte, aby nedošlo k poškození konektoru nesprávnou manipulací. Pokud je již připojen USB disk nebo vložena SD karta, lze zvolit toto paměťové médium tlačítkem USB. Přehrávač umožňuje přehrát soubory s hudbou a videem a dále zobrazit fotografie. Požadovaný soubor lze označit pomocí tlačítek [ ] / [ ] / [ ] / [ ]. Následně již můžete zahájit přehrávání tlačítkem [ ] nebo ENTER. Zobrazení fotografií Po výběru požadovaného souboru s obrázkem (fotografií) se v pravé části obrazovky zobrazí jeho náhled. Stisknutím tlačítka [ ] zahájíte postupné promítání obrázků. Stisknutím tlačítka STOP zobrazíte náhledy obrázků. Promítání obrázků lze opět obnovit výběrem položky SLIDE SHOW a stisknutím tlačítka ENTER. Tlačítkem MENU PBC se vrátíte do základní nabídky. 19

20 Přiblížení pohledu (Zoom) Stisknutím tlačítka ZOOM lze provést přiblížení nebo oddálení pohledu. Pomocí tlačítek [ ] / [ ] / [ ] / [ ] lze posunovat přiblíženou část snímku po obrazovce. Otočení pohledu (Rotate) Zobrazený obrázek lze otáčet pomocí tlačítek [ ] / [ ] / [ ] / [ ]. Přehrávání hudby Po výběru hudebního souboru zahájíte jeho přehrávání stisknutím tlačítka [ ]. Názvy souborů z dané složky se zobrazují po pěti. Pokud daná složka obsahuje více než 5 hudebních souborů, bude v dolní části obrazovky uveden počet obrazovek, který je zapotřebí k zobrazení všech těchto souborů. Po stisknutí tlačítka DISPLAY se zobrazí posuvník sloužící k nastavení hlasitosti. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se objeví údaje o souboru. 20

21 Přehrávání videa Po výběru souboru s videem zahájíte jeho přehrávání stisknutím tlačítka [ ]. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte. Stisknutím tlačítka MENU PBC zobrazíte základní nabídku. 8. Funkce tlačítek dálkového ovládání V této kapitole bude detailně popsána funkce všech tlačítek na dálkovém ovládání. Některé z těchto funkcí již byly popsány v kapitolách 4 a [ ] Přehrávat/Pausa Jestliže je vypnuto nebo pozastaveno přehrávání, nebo je přehrávač v režimech rychlého a pomalého přehrávání, můžete stiskem tlačítka [ ] obnovit normální režim přehrávání. Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání přerušíte. Následujícím stisknutím přehrávání opět obnovíte. 8.2 TITLE Tituly Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku titulů, které se nacházejí na vloženém DVD. V nabídce se můžete pohybovat pomocí tlačítek [ ] / [ ] / [ ] / [ ] a zvolit tak požadovanou položku. Svou volbu následně potvrďte stisknutím ENTER. Nyní buď začne přehrávání zvoleného titulu, nebo se ještě zobrazí podnabídka k upřesnění volby. V této nabídce se můžete pohybovat stejnými kurzorovými šipkami jako v hlavní nabídce a svou volbu potvrdíte stisknutím ENTER. 21

22 8.3 PROGRAM Nastavení pořadí skladeb V závislosti na typu vloženého média je možné po stisknutí tohoto tlačítka nastavit požadované pořadí přehrávaných skladeb. 8.4 [ ] Vysunout disk Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vysunutí vloženého disku. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zasunete vysunutý disk zpět. 8.5 REPEAT Opakování Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit opakování kapitoly, titulu a celého disku. 8.6 ZOOM Přiblížení obrazu Během přehrávání si můžete pomocí tohoto tlačítka přiblížit nebo naopak oddálit obraz. Tato funkce má celkem 6 úrovní: 3 pro zvětšení obrazu a 3 pro jeho zmenšení. Funkce Zoom se mění s každým stisknutím tohoto tlačítka. Nejdříve se obraz zvětší 2 x, poté 3 x a nakonec 4 x. Dalším stisknutím tlačítka se obraz naopak zmenšuje na 1/2, 1/3 a 1/4. Sedmým stiskem tlačítka se vrátíte do režimu normálního přehrávání. 8.7 MENU PBC Jestliže máte v přehrávači vložen DVD disk, je možné stisknutím tlačítka MENU PBC obrazit nabídku, která je uložena na disku. Tato funkce se chová rozdílně pro různé typy disků. Stisknutím tohoto tlačítka také měníte nastavení funkce PBC. Jestliže máte vložen disk DVD nebo SVCD a jestliže je funkce PBC vypnuta, je zapotřebí nejdříve přerušit přehrávání tlačítkem STIP a až poté bude možné zapnout funkci PBC. 8.8 [ ] Následující kapitola/záznam Tato funkce závisí na typu vloženého disku. Jestliže probíhá přehrávání DVD disku, můžete stisknutím tohoto tlačítka posunout přehrávání na následující kapitolu. Při přehrávání SVCD a dalších disků dojde k posunu na následující skladbu. 22

23 8. 9 USB Stisknutím tlačítka USB lze zvolit režim přehrávání z připojeného USB disku. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do předchozího režimu MUTE Ztišit zvuk Stisknutím tlačítka MUTE ztišíte zvuk z analogového výstupu [ ] Rychlé přetáčení vpřed Pomocí tlačítka [ ] zahájíte rychlé přetáčení vpřed. Přehrávač umožňuje několik rychlostí přetáčení, které lze volit opětovným stisknutím tohoto tlačítka [ ] Rychlé přetáčení vzad Stisknutím tlačítka [ ] zahájíte rychlé přetáčení vzad. Přehrávač umožňuje několik rychlostí přetáčení, které lze volit opětovným stisknutím tohoto tlačítka SLOW Pomalé přehrávání Stisknutím tlačítka SLOW zpomalíte rychlost přehrávání. Je možno přehrávat zpomaleně dopředu i pozpátku. Přehrávač umožňuje několik rychlostí zpomaleného přehrávání, které zahájíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Pokud stisknete toto tlačítko ještě jednou, vrátíte se do režimu normálního přehrávání [ ] / [ ] / [ ] / [ ] Pomocí těchto kurzorových šipek se můžete pohybovat v nabídkách vložených DVD disků i v hlavní nabídce přehrávače Numerická klávesnice Tlačítka [0], [1],, [9] lze použít pro zadání čísla skladby, kapitoly na DVD, času apod. 23

24 8.16 SUBTITLE Titulky Stisknutím tlačítka SUBTITTLE lze jazyk titulků, např. angličtinu, češtinu atd. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je vložen DVD disk, který podporuje mnohojazyčné titulky [10+] Jestliže je číslo požadované skladby nebo kapitoly vyšší než 9, stiskněte nejdříve tlačítko [10+] a poté teprve zadejte požadované číslo. Toto tlačítko tedy slouží k udání počtu desítek v zadávaném čísle. Každým stisknutím se zadávané číslo zvýší o CLEAR Vymazat Jestliže během programování pořadí skladeb stisknete toto tlačítko, dojde ke smazání právě zadaného čísla SETUP Nastavení přehrávače Po stisknutí tlačítka SETUP se a obrazovce objeví základní nabídka nastavení přehrávače. Uživatel může zvolit a následně nastavit většinu důležitých parametrů. Přesný postup lze nalézt v kapitole [ ] Jestliže probíhá přehrávání DVD, lze stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavit. Stisknutím tohoto tlačítka 2 krát za sebou úplně přehrávání ukončíte. Přesné chování funkce závisí na vloženém disku DISPLAY Zobrazení údajů o přehrávání P stisknutí tlačítka DISPLAY se displeji zobrazí informace o přehrávání, například aktuální doba přehrávání a čas do konce disku. 24

25 8.22 [ ] Předchozí kapitola/záznam Jestliže probíhá přehrávání DVD disku, můžete stisknutím tohoto tlačítka posunout přehrávání na předchozí kapitolu. Při přehrávání SVCD a jiných typů disků dojde k posunu na předcházející záznam ENTER Potvrdit Stiskem tlačítka ENTER potvrdíte volbu vybrané položky AUDIO Toto tlačítko slouží ke změně řeči u sledovaného filmu. Každým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jinou řeč. Tuto funkci lze využívat pouze u mnohojazyčných disků SRC/DVD.GAME Stisknutím tlačítka SRC lze vybírat různé zdroje přehrávání, například AUX externí zdroj videosignálu nebo herní konzoli. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do režimu normálního přehrávání DVD. 25

26 9. Možné problémy a jejich řešení Není slyšet zvuk Zkontrolujte připojení přehrávače k dalším systémům včetně zesilovače a obrazovky. Ujistěte se, že je připojená obrazovka nebo zesilovač správně nastaven. Zkontrolujte správnost nastavení v základním nastavení přehrávače. Vložený disk nelze přehrát Zkontrolujte, zda-li je do přehrávače vložen multimediální disk. Ujistěte se, že je v přehrávači vložen pouze jeden disk. Zkontrolujte, zda-li je vložený disk určen pro stejný region jako přehrávač. Nefunguje dálkové ovládání Zkontrolujte, zda-li nejsou vybité baterie. Pro jistotu baterie vyjměte a zkuste vložit nové. Při používání dálkového ovládání je zapotřebí mířit na senzor dálkového ovládání, který se nachází na čelním panelu přehrávače. Jestliže je připojen externí senzor dálkového ovládání, miřte dálkovým ovládáním na tento senzor a ne na čelní panel přehrávače. Špatná kvalita obrazu Zkontrolujte, zda-li není vložený disk poškrábaný. Je také možné, že se uvnitř přehrávače usadil prach nebo jiná nečistota. Jestliže dojde k potížím s přehráváním, zkuste přehrávač vypnout, po 10 minutách opět zapnout a zkusit spustit přehrávání znova. Nefungují tlačítka Tento problém může být způsoben nestabilním napájecím napětím nebo jinými neočekávanými komplikacemi. Zkuste proto přehrávač vypnout a za 10 minut opět zapnout. 26

27 10. Definice pojmů Titul (Title): Na discích DVD titul označuje velký ucelený soubor obrázků, hudebních skladeb nebo filmů. Každý titul má číslo, podle kterého jej lze jednoduše vyhledat. Skladba (Track): Obrázek nebo hudební stopa uložená na disku VCD nebo CD. Každá skladba má číslo, podle kterého ji lze jednoduše vyhledat. Kapitola (Chapter): Kapitola na DVD disku je menší jednotkou než titul. Jeden titul se většinou skládá z několika kapitol, které obsahují několik obrázků, hudebních záznamů nebo filmů, případě úseků filmu. Každá kapitola má také své číslo z důvodu snazšího vyhledání. Popisek (Caption): Text na dolním okraji obrazovky, většinou se jedná o překlad nebo dialog, který je také uložen na disku. Úhel pohledu (Angle): Filmy na některých DVD discích jsou natočeny v několika pohledech. Uživatel tedy může sledovat scénu z několika různých úhlů. 27

28 11. Specifikace výrobku Podporované typy disků a médií: DVD/USB/SVCD/VCD 1.0, 2.0 (mikro-laser video/audio disk) CD-DA (normální hudební CD), MP3 a MP4 audio disky Podpora formátu MPEG4: DivX 3.11/4.02/5.02/5.03/5.05/DivX Pro/XviD Titulky ve formátech:.srt,.sub Audio formát: DOLBY Digital Výstup: Video signál: NTSC nebo PAL Video: 1,0 Vp-p Audio: mix stereo 4 Vp-p Základní funkce: viz kapitola 7 Výstupní rozhraní: RCA výstup, výstup pro systém s vysokým rozlišením, koaxiální digitální výstup Napájení: DC 12 V Maximální příkon: 15 W Frekvenční odezva: DVD: 20 Hz - 20 khz Hmotnost: 1,6 kg Rozměry: 178 x 25 x 176 mm Příslušenství: Audio/video kabel, dálkové ovládání (vč. baterií), uživatelská příručka. Poznámka: Jakékoli změny v designu nebo specifikacích výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. 28

29 12. Jak zacházet s disky Uchopení disku Nedotýkejte se lesklé, nepotištěné strany disku. Nečistoty na lesklé straně disku Jemně otřete disk kouskem jemného navlhčeného hadříku a poté jej osušte suchým hadříkem. Jestliže přenesete disk ze studeného prostředí do teplého, může se lesklá strana disku vlivem kondenzace par jemně zamlžit. V tomto případě otřete disk před použitím kouskem jemného hadříku Upozornění: Nepište na nepotištěnou stranu disku. Na čištění disku nepoužívejte chemické prostředky. Na disk nepřilepujte popisky lepenkou ani lepidlem. Nepoužívejte disky se zbytky lepidla nebo s poškozeným popiskem. Nepoužívejte materiály proti poškrábání ani obaly, které nejsou určeny pro tento přístroj. Disky nepokládejte ani neskladujte v těchto prostředích: přímo na slunci, na vlhkých nebo prašných místech a poblíž tepelných zdrojů. 29

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

CTD-H1. Multimediální přehrávač. Uživatelská příručka

CTD-H1. Multimediální přehrávač. Uživatelská příručka CTD-H1 Multimediální přehrávač Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si prosím přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

IC-116d/IC-133d Stropní LCD monitor 11,6"/13,3 s s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet, HDMI

IC-116d/IC-133d Stropní LCD monitor 11,6/13,3 s s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet, HDMI IC-116d/IC-133d Stropní LCD monitor 11,6"/13,3 s s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet, HDMI Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace...2 Obsah balení...3 Funkce přehrávače...3 Dálkový ovladač a funkce

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X101td Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ NÁVOD K OBSLUZE Abyste mohl plně využívat všechny možnosti a funkce svého přístroje, přečtěte si prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu. Návod k obsluze

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR

OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR OHV156-HD 15,6 HD STROPNÍ MONITOR Návod k použití Upozornění - Přehrávač vždy instalujte do interiéru vozidla. - Používejte pouze ve vozech 12V napájením, negativním ukostřením. - Před zapojením odpojte

Více

TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem

TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Monitor s přehrávačem integrovaný v opěrce hlavy

Monitor s přehrávačem integrovaný v opěrce hlavy DS-X99HD Monitor s přehrávačem integrovaný v opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX450TR NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod, klepněte na níže uvedené tlačítko a seznamte se s nejnovějším vydáním a pozměněnými stránkami. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Více

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6.

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6. Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát 8 10. Diktafon 9 11. FM rádio

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7022 Příručka pro uživatelei 5 EL Εγχειρίδιο χρήσης 21 FI Käyttöopas 39 HU Felhasználói kézikönyv 55 PL Instrukcja obsługi 73 PT Manual

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více