NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální dálkový ovladač je vybaven základními funkcemi ovládání různých přístrojů a v některých případech nenahradí všechny funkce původního originálního dálkového ovladače. Tento univerzální dálkový ovladač má ve své paměti má uloženo celkem 1849 různých kódů k ovládání různých přístrojů, které se momentálně vyskytují na trhu. Kódy nejběžnějších přístrojů zábavné elektroniky jsou uvedeny v seznamu kódů v příloze originálního návodu k obsluze. Obj. č.: Tento univerzální dálkový ovladač můžete naučit ovládání přístrojů ovládacím funkcím, které používají jiné dálkové originální ovladače, které jsou určeny k ovládání různých Hi-Fi zařízení, satelitních přijímačů, CDpřehrávačů, apod. Za tímto účelem můžete tyto speciální ovládací povely (funkce) bez problémů zkopírovat z originálního dálkového ovladače do tohoto univerzálního dálkového ovladače. Tabulka přiřazení základních kódů 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně použitelného dálkového ovladače, který splňuje požadavky vysokého technického standardu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení dálkového ovladače do provozu a k jeho obsluze. Jestliže tento výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Pokud byste objevili nějaké problémy, které nejsou v tomto návodu k obsluze objasněny, obraťte se prosím na svého prodejce, u kterého jste tento dálkový ovladač zakoupili. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače Tímto přístrojem můžete ovládat až 8 různých přístrojů audio / video: TV (televizní přijímače) DVD (DVD-přehrávače a rekordéry) DVB (digitální, satelitní a kabelové televize) VCR (videorekordéry) Banka (tlačítko) Základní kód Celkový počet kódů TV VCR DVB DVD CD TUNER TAPE AUX Celkový počet kódů uložených v paměti dálkového ovladače: Popis funkcí ovládacích tlačítek SET Nastavení dálkového ovladače nebo zobrazení příslušných informací (menu nastavení) na jeho displeji. LEARN Zkopírování ovládacích povelů z originálního dálkového ovladače do univerzálního ovladače. TV VCR DVB CD DVD TUNER TAPE AUX Volba přístroje, který chcete tímto univerzálním dálkovým ovladačem ovládat. Červené tlačítko Zapnutí nebo vypnutí ovládaného přístroje. Stejná funkce jako na originálním dálkovém ovladači. 2

2 AV Tlačítko výběru vstupu audio-video (nebo audio) na ovládaném přístroji. Stejná funkce jako tlačítko na originálním ovladači (volba AV1, AV2 atd.). Volba zásuvky (zástrčky) SCART nebo konektorů CINCH. MENU Stejná funkce jako na originálním dálkovém ovladači, například tlačítko MENU, OSD (On Screen Display) zobrazení textových informací na obrazovce televizoru, tlačítko paměti MEMORY atd. SHOW VIEW Vyhledání (naladění) všech kanálů (například televizních) za účelem zobrazení jejich krátkého přehledu. ALL OFF Zapnutí nebo vypnutí všech tímto dálkovým ovladačem ovládaných přístrojů stisknutím tohoto tlačítka. MACRO Aktivace funkce Makro. Uložení určitého sledu několika ovládacích povelů pod jedno ovládací tlačítko. CH ± Stejná funkce jako na originálním dálkovém ovladači. Přepínání kanálů (například televizních programů) nahoru a dolů. Volba následujícího nebo předchozího kanálu. VOL ± Stejná funkce jako na originálním dálkovém ovladači. Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti poslechu. MUTE Stejná funkce jako na originálním dálkovém ovladači. Vypnutí a zapnutí zvuku. DISPLAY OSD (On Screen Display) zobrazení textových informací na obrazovce televizoru atd. Toto tlačítko nemusí fungovat u všech přístrojů. Tlačítka s číslicemi 0 až 9 Zadání kódu přístroje v režimu nastavení univerzálního dálkového ovladače. Stejné funkce jako na originálním dálkovém ovladači. Toto tlačítko má stejnou funkci jako např. tlačítko REW (přetáčení zpět) na originálním dálkovém ovladači videorekordéru, CD-přehrávače, DVD-přehrávače nebo kazetového magnetofonu. Toto tlačítko má stejnou funkci jako např. tlačítko PLAY (spuštění reprodukce) na originálním dálkovém ovladači videorekordéru, CD-přehrávače, DVD-přehrávače nebo kazetového magnetofonu. Toto tlačítko má stejnou funkci jako např. tlačítko FF nebo FFWD (přetáčení vpřed) na originálním dálkovém ovladači videorekordéru, CD-přehrávače, DVD-přehrávače nebo kazetového magnetofonu. Stejná funkce jako např. tlačítko REC (spuštění provádění záznamu, nahrávání) na originálním dálkovém ovladači videorekordéru, DVD-rekordéru nebo kazetového magnetofonu. Stejná funkce jako např. tlačítko STOP (ukončení reprodukce, ukončení nahrávání atd.) na originálním dálkovém ovladači videorekordéru, CD-přehrávače, DVD-přehrávače, DVD-rekordéru nebo kazetového magnetofonu. Zastavení provádění zvolené operace. Stejná funkce jako např. tlačítko PAUSE (přerušení reprodukce atd.) na originálním dálkovém ovladači videorekordéru, CD-přehrávače, DVD-přehrávače, DVD-rekordéru nebo kazetového magnetofonu. Přerušení provádění zvolené operace a přepnutí ovládaného přístroje do pohotovostního režimu. Tato tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na originálním dálkovém ovladači (listování v menu nebo posun kurzoru nahoru, dolů, doleva nebo doprava). Tato tlačítka slouží dále k nastavení univerzálního dálkového ovladače. OK EXIT Tato tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na originálním dálkovém ovladači (tlačítko potvrzení zvolené funkce a tlačítko přerušení provádění nastavení). Tlačítka slouží dále k nastavení (naprogramování) univerzálního dálkového ovladače. Barevná tlačítka teletextu. Tato tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na originálním dálkovém ovladači televizního přijímače. Vypnutí funkce teletextu. Přepnutí zobrazení teletextu na normální zobrazení (na zvolený program). Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepnout v mnoha případech obraz televizoru do normálního zobrazení, například po zvolení zvětšení obrazu teletextu (a naopak). Zapnutí funkce teletextu. Prolínání obrazu teletextu s normálním obrazem na obrazovce televizoru (současné zobrazení teletextu a normálního obrazu). Zastavení listování stránek teletextu na obrazovce televizoru. 4. Přímé zadání kódu ovládaného přístroje vyhledáním značky přístroje Pokud budete znát značku přístroje, můžete zvolit jeho kód přímo jeho vyhledáním podle zobrazení značky přístroje včetně příslušného kódu na displeji ovladače následujícím způsobem: 1. Zapněte přístroj, který budete chtít tímto ovladačem ovládat (například televizor). Pokud se bude jednat o videorekordér, pak do něj zasuňte videokazetu. Nasměrujte dálkový ovladač na přístroj. 2. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko SET a podržte toto tlačítko stisknuté. Stiskněte současně na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá ovládanému přístroji (například TV, DVD apod.). 3. Uvolněte stisknutí obou tlačítek (SET a např. TV). Na displeji dálkového ovladače se zobrazí nějaký název značky přístroje. 4. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte podle zobrazení na displeji ovladače název značky přístroje (například Lifetec ). 5. Nyní vyzkoušejte, zda bude přístroj (např. televizor) správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem (použijte k tomuto účelu například tlačítka CH +, CH, VOL +, VOL, MUTE). Pokud nebude přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem, pak zvolte jiný kód přístroje postupným tisknutím tlačítka (doleva) nebo (doprava). Poté znovu vyzkoušejte, zda bude přístroj s jiným kódem správně reagovat na povely vysílané 3 4

3 dálkovým ovladačem. Zopakujte případně tento postup tolikrát, dokud nezačne přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem. 6. Jakmile začne přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OK. Tím uložíte příslušný (zvolený) kód přístroje do paměti univerzálního dálkového ovladače. Po této akci se na displeji ovladače zobrazí hlášení o úspěšném zvolení kódu přístroje (SUCCESS) a ovladač automatiky ukončí tento režim nastavení. Nyní můžete opět stisknout na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá dalšímu ovládanému přístroji (například TV, DVD apod.) a ukončit tím předcházející nastavení nebo můžete zvolit režim zpětného nastavení postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů). Poznámka: 1. Do normální režimu ovládání přepnete dálkový ovladač stisknutím tlačítka EXIT nebo tlačítka, které odpovídá ovládanému přístroji (například TV, VCR apod.) 2. Během provádění nastavení dálkového ovladače (volby správného kódu přístroje) lze používat tlačítka,,,, OK a EXIT pouze k tomto nastavení a nikoliv k ovládání přístroje. 5. Automatické vyhledání kódu ovládaného přístroje Pokud se Vám nepodaří zvolit kód ovládaného přístroje přímo podle značky přístroje (nenaleznete-li název značky přístroje na displeji dálkového ovladače), pak se můžete pokusit vyhledat správný kód přístroje automaticky následujícím způsobem: 1. Zapněte přístroj, který budete chtít tímto ovladačem ovládat (například televizor). Pokud se bude jednat o videorekordér, pak do něj zasuňte videokazetu. Nasměrujte dálkový ovladač na přístroj. 2. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko SET a podržte toto tlačítko stisknuté delší dobu než 3 sekundy. CODE SETUP (nastavení kódu) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení DEV SEARCH (vyhledání přístroje). Stiskněte opět tlačítko OK. Nyní stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá ovládanému přístroji (například TV) a poté stiskněte znovu tlačítko OK. Tím přepnete dálkový ovladač do režimu automatického vyhledání kódu ovládaného přístroje. 5. Sledujte přístroj tak dlouho, dokud nezačne reagovat (dokud se například nevypne). Jakmile začne přístroj reagovat (jakmile dojde například k jeho vypnutí), stiskněte okamžitě na dálkovém ovladači jakékoliv tlačítko. Tím přerušíte (ukončíte) další vyhledávání kódu přístroje. 6. Nyní vyzkoušejte, zda bude přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem (použijte k tomuto účelu například tlačítko zapnutí a vypnutí přístroje a další vhodná ovládací tlačítka, např. CH +, CH,VOL +, VOL, MUTE). Pokud nebude přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem, pak se pokuste nalézt jiný kód přístroje stisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů). 6. Jakmile začne přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OK. Tím uložíte příslušný (vyhledaný) kód přístroje do paměti univerzálního dálkového ovladače. Po této akci se na displeji ovladače zobrazí hlášení o úspěšném zvolení kódu přístroje (SUCCESS) a ovladač automatiky ukončí tento režim nastavení. Nyní můžete opět stisknout na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá dalšímu ovládanému přístroji (například TV, DVD apod.) a ukončit tím předcházející nastavení nebo můžete zvolit režim zpětného nastavení stisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů). Poznámka: 1. Pokud jste nestihli zastavit další vyhledávání kódu přístroje a uložit nalezený kód přístroje do paměti dálkového ovladače v okamžiku, kdy začal přístroj reagovat (jakmile došlo například k jeho vypnutí), pak k novému vyhledání (respektive k opětovnému nalezení) správného (ztraceného) kódu přístroje použijte tlačítko (nahoru) nebo (dolů). 2. Během provádění nastavení dálkového ovladače (vyhledání správného kódu přístroje) lze používat tlačítka,,,, OK a EXIT pouze k tomto nastavení a nikoliv k ovládání přístroje. 3. Pokud byly prohledány (vyčerpány) všechny do paměti dálkového ovladače uložené kódy, pak zastaví dálkový ovladač toto prohledávání na prvním kódu. 6. Zadání kódu ovládaného přístroje vyťukáním jeho čísla 1. Zapněte přístroj, který budete chtít tímto ovladačem ovládat (například televizor). Pokud se bude jednat o videorekordér, pak do něj zasuňte videokazetu. Nasměrujte dálkový ovladač na přístroj. 2. V příloze originální návodu k obsluze tohoto univerzálního dálkového ovladače se nachází seznam názvů značek přístrojů s příslušnými kódy (např. Lifetec 003, 010, 062). 3. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko SET a podržte toto tlačítko stisknuté delší dobu než 3 sekundy. 4. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku CODE SETUP (nastavení kódu) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 5. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení DEV SEARCH (vyhledání přístroje). Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku CODE SETUP (nastavení kódu) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 6. Nyní stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá ovládanému přístroji (například TV) a poté stiskněte znovu tlačítko OK. Tlačítky s číslicemi 0 až 9 vyťukejte na dálkovém ovladači trojmístný kód přístroje (např. 003 pro televizní přijímač značky Lifetec). 7. Poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OK. Tím uložíte příslušný (vyhledaný) kód přístroje do paměti univerzálního dálkového ovladače. Po této akci se na displeji ovladače zobrazí hlášení o úspěšném zvolení kódu přístroje (SUCCESS). Nyní stiskněte dvakrát (2 x) tlačítko EXIT. Tím ukončíte tento režim zadání kódu přístroje. 8. Nyní vyzkoušejte, zda bude přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem (použijte k tomuto účelu například tlačítko zapnutí a vypnutí přístroje a další vhodná ovládací tlačítka, např. CH +, CH,VOL +, VOL, MUTE). Pokud nebude přístroj správně reagovat na povely vysílané dálkovým ovladačem, pak vyťukejte tlačítky s číslicemi 0 až 9 na dálkovém ovladači další trojmístný kód přístroje (např. 010 pro televizní přijímač značky Lifetec). Pokud nebude ani poté přístroj správně reagovat na ovládací povely z dálkového ovladače, pak zopakujte kroky č. 3 až 7 a zadejte další trojmístný kód, který je v seznamu kódů uveden jako další kód (např. 062 pro televizní přijímač značky Lifetec). Nyní můžete opět stisknout na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá dalšímu ovládanému přístroji (například TV, DVD apod.) a ukončit tím předcházející nastavení nebo můžete zvolit režim zpětného nastavení stisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů). 5 6

4 7. Naučení univerzálního ovladače novým kódům ovládání a) Zkopírování ovládacích povelů a funkcí ovládání z originálního dálkového ovladače do univerzálního dálkového ovladače VRC801D2 : Dálkový ovladač VRC801D2 je vybaven kompletní přeprogramovanou pamětí kódů přístrojů. Po nastavení tohoto ovladače k ovládání různých přístrojů například zjistíte, že originální dálkový ovladač je vybaven více funkcemi ovládání, které nenaleznete na dálkovém ovladači VRC801D2. V tomto případě můžete tyto speciální ovládací povely (funkce) bez problémů zkopírovat z originálního dálkového ovladače do ovladače VRC801D2. Tento ovladač se může naučit zastoupit jiné dálkové ovladače s maximálním počtem 100 ovládacích tlačítek pro 8 různých přístrojů. K tomuto účelu můžete použít všechna ovládací tlačítka na univerzálním dálkovém ovladači s výjimkou následujících tlačítek: SHOW VIEW, MACRO, SET, LEARN a ALL OFF. Upozornění: Zajistěte, aby v univerzálním dálkovém ovladači VRC801D2 a v originálním dálkovém ovladači nebyly vybité baterie. 1. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá ovládanému přístroji (například TV, DVD apod.). 2. Do režimu učení (zkopírování ovládacích povelů a funkcí ovládání z originálního dálkového ovladače do univerzálního dálkového ovladače) přepnete univerzální dálkový ovladač dlouhým stisknutím tlačítka LEARN, které podržíte stisknuté delší dobu než 3 sekundy. K tomuto účelu můžete použít též stisknutí tlačítka SET, které podržíte stisknuté delší dobu než 3 sekundy a poté jeho stisknutí uvolníte. 3. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku LEARNING (učení) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku LEARN KEY a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení SELECT KEY (volba tlačítka). Pokud budete chtít tento režim kopírování ukončit, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko, které odpovídá ovládanému přístroji (například TV, DVD apod.). 5. Nyní stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko, které budete chtít naprogramovat (například MUTE). Na displeji univerzálního dálkového ovladače se zobrazí hlášení WAITING (čekání). 7. Nyní stiskněte na originálním dálkovém ovladači tlačítko (např. POWER), jehož funkci chcete zkopírovat (přenést) do univerzálního dálkového ovladače a podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji univerzálního dálkového ovladače nezobrazí hlášení o úspěšném zkopírování tohoto ovládacího povelu (SUCCESS). 8. Zopakováním kroků 4 až 7 můžete do univerzálního dálkového ovladače zkopírovat z originálního dálkového ovladače další ovládací povely. 9. Ukončení tohoto režimu učení (kopírování ovládacích povelů z originálního ovladače) do univerzálního dálkového ovladače provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na univerzálním dálkovém ovladači. b) Vymazání funkcí naprogramovaných tlačítek pro jeden přístroj postupně po sobě: Budete-li chtít vymazat z paměti univerzálního dálkového ovladače postupně po sobě naprogramované (z originálního dálkového ovladače zkopírované) ovládací povely (funkce) jednotlivých tlačítek k ovládání jednoho přístroje (například televizoru), pak toto proveďte následujícím způsobem: 1. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko přístroje (např. TV), jehož funkce (ovládací povely) chcete vymazat z paměti univerzálního dálkového ovladače. 2. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko SET a podržte toto tlačítko stisknuté delší dobu než 3 LEARNING (učení) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku DELETE KEY (vymazání funkce tlačítka) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 5. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko, jehož novou funkci (ovládací povel) budete chtít vymazat (například MUTE). Na displeji dálkového ovladače se po této akci zobrazí hlášení SURE DELET (potvrdit vymazání). Budete-li chtít opravdu nový ovládací povel příslušného ovládacího tlačítka vymazat, pak stiskněte jako potvrzení tlačítko OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném vymazání tohoto ovládacího povelu (SUCCESS). 6. Zopakováním kroků 4 až 5 můžete z paměti univerzálního dálkového ovladače vymazat další ovládací povely, které jste naprogramovali k ovládání určitého přístroje (například televizoru). 7. Ukončení tohoto režimu vymazání povelů provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na 6. Položte originální dálkový ovladač čelní stranou (stranou, která je vždy zaměřena na přístroj, který ovládáte) proti horní straně ovladače VRC801D2 do vzdálenosti maximálně 5 cm. Dejte přitom pozor na to, aby infračervené diody obou dálkových ovladačů směřovaly přesně proti sobě viz vedlejší vyobrazení vpravo. Při učení (kopírování povelů) dejte pozor na to, aby na infračervenou diodu univerzálního dálkového ovladače VRC801D2 nedopadalo přímé sluneční světlo a světlo ze zářivek (neonek) nebo z úsporných zářivkových žárovek. Od těchto světelných zdrojů dodržte minimální vzdálenost 1 m. Spektrum těchto světelných zdrojů může působit rušivě. c) Vymazání všech funkcí naprogramovaných tlačítek pro jeden přístroj najednou: Budete-li chtít vymazat z paměti univerzálního dálkového ovladače všechny naprogramované (z originálního dálkového ovladače zkopírované) ovládací povely (funkce) jednotlivých tlačítek k ovládání jednoho přístroje (například televizoru) najednou, pak toto proveďte následujícím způsobem: 1. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko přístroje (např. TV), jehož funkce (ovládací povely) chcete vymazat z paměti univerzálního dálkového ovladače. 2. Nyní stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači tlačítko SET a podržte toto tlačítko stisknuté delší dobu než 3 LEARNING (učení) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 7 8

5 4. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku DELETE DEV (vymazání všech ovládacích povelů přístroje) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 5. Zvolte přístroj (např. TV), jehož všechny funkce (ovládací povely) chcete vymazat z paměti univerzálního dálkového ovladače. Poté stiskněte tlačítko OK. 6. Na displeji univerzálního dálkového ovladače se po této akci zobrazí hlášení SURE DELET (potvrdit vymazání). Budete-li chtít opravdu vymazat všechny ovládací povely jednoho přístroje najednou, pak stiskněte jako potvrzení tlačítko OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném vymazání všech ovládacích povelů jednoho přístroje (SUCCESS). 7. Zopakováním kroků 5 a 6 můžete z paměti univerzálního dálkového ovladače vymazat všechny naprogramované (zkopírované) ovládací povely dalšího (jiného) přístroje. 8. Ukončení tohoto režimu vymazání všech povelů provedete stisknutím tlačítka EXIT. d) Vymazání všech funkcí naprogramovaných tlačítek pro všechny přístroje najednou: Budete-li chtít vymazat z paměti univerzálního dálkového ovladače všechny naprogramované (z originálních dálkových ovladačů zkopírované) ovládací povely (funkce) jednotlivých tlačítek k ovládání všech přístrojů (například televizoru, videorekordéru a dalších přístrojů) najednou, pak toto proveďte následujícím způsobem: LEARNING (učení) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. DELETE ALL (vymazání všech ovládacích povelů všech přístrojů) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Na displeji univerzálního dálkového ovladače se po této akci zobrazí hlášení SURE DELET (potvrdit vymazání). Budete-li chtít opravdu vymazat všechny ovládací povely všech přístrojů najednou, pak stiskněte jako potvrzení tlačítko OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném vymazání všech ovládacích povelů všech přístrojů (SUCCESS). 5. Ukončení tohoto režimu vymazání všech povelů provedete stisknutím tlačítka EXIT. 8. Naprogramování maker Uložení určitého sledu několika ovládacích povelů pod jedno ovládací tlačítko Funkce MAKRO Vám umožní uložit do jednoho tlačítka sled několika ovládacích povelů pro všechny tímto dálkovým ovladačem ovládané přístroje (TV, VCR, CD atd.). Jedno stisknutí tlačítka MACRO a příslušného naprogramovaného tlačítka provede všechny tyto povely. Do jednoho makra (sledu ovládacích povelů neboli makro povelu ) můžete uložit až 10 tlačítkových (ovládacích) povelů. Celkem můžete na tomto univerzálním dálkovém ovladači použít 3 makra Macro 1, Macro 2 a Macro 3 (tedy tři tlačítka na univerzálním dálkovém ovladači, pod která naprogramujete sled ovládacích povelů. Důležitá upozornění: Dříve než začnete provádět tato naprogramování makro povelů, zkontrolujte, zda všechny přístroje, které budete chtít ovládat (televizor, videorekordér, DVD-přehrávač atd.), reagují správným způsobem na stisknutí příslušných ovládacích tlačítek na univerzálním dálkovém ovladači. Pokud ne, pak nebude naprogramované makro správně fungovat. Dále dejte pozor na to, abyste naprogramovali správný sled jednotlivých ovládacích povelů a zajistili podmínky, aby tyto povely mohly být provedeny. To znamená například, že musíte nejprve vložit do DVD-přehrávače kompaktní disk nebo do videorekordéru videokazetu, aby tento přístroj správně reagoval na povely vyslané dálkovým ovladačem, pokud budete chtít některým z těchto povelů spustit reprodukci z DVD-přehrávače nebo z videorekordéru. Při vytváření těchto makro povelů dejte pozor na to, aby pod tlačítky, pod které chcete naprogramovat sled ovládacích povelů, nebyly uloženy jiné ovládací povely, které jste zkopírovali z originálního dálkového ovladače. Pokud je nutné na originálním dálkovém ovladači pro provedení určitého povelu podržet příslušné ovládací tlačítko déle stisknuté, může se stát, že univerzální dálkový ovladač VRC801D2 tuto funkci (naprogramovanou do makra) neprovede. a) Naprogramování maker (sledu ovládacích povelů): MACRO a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. MACRO 1, MACRO 2 nebo MACRO 3 a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení SET UP (nastavení). Stiskněte na dálkovém ovladači krátce tlačítko, do kterého se mají uložit tlačítkové povely makra (například některé z tlačítek s číslicí 1 až 9). Stiskněte znovu jako potvrzení tlačítko OK. 5. Nyní můžete stisknout tlačítko přístroje, který chcete ovládat, a dále postupně ovládací tlačítka, která mají provést postupně po sobě požadované operace. Budete-li chtít například zapnout současně televizní přijímač, poté vypnout jeho zvuk, dále zvolit připojení audio-video (AV), poté spustit reprodukci z DVD-přehrávače a nakonec spustit nahrávání na videokazetu ve videorekordéru, pak stiskněte postupně na dálkovém ovladači následující tlačítka: TV + + MUTE + AV = ovládání televizoru DVD + (PLAY) = ovládání DVD-přehrávače VCR + (REC) = ovládání videorekordéru. 6. Potvrďte toto naprogramování makra stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném uložení makra do paměti dálkového ovladače (SUCCESS). 7. Ukončení tohoto režimu naprogramování makra provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na Nebo postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) můžete zvolit naprogramování dalšího makra. b) Použití maker (spuštění vykonání sledu ovládacích povelů uložených do maker): Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko MACRO a další tlačítko, pod které jste příslušné makro naprogramovali (například tlačítko s číslicí 1 pro makro č. 1, tlačítko s číslicí 2 pro makro č. 2 nebo tlačítko s číslicí 3 pro makro č. 3). c) Vymazání maker z paměti dálkového ovladače: MACRO a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 9 10

6 MACRO 1, MACRO 2 nebo MACRO 3 (makro, které chcete vymazat) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku DELETE (vymazání) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 6. Potvrďte vymazání makra stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném vymazání makra zpaměti dálkového ovladače (SUCCESS). 7. Ukončení tohoto režimu vymazání makra provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na Nebo postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) můžete zvolit vymazání dalšího makra. OK. 4. Stiskněte nyní na dálkovém ovladači tlačítko přístroje, u kterého nebude ovládání hlasitosti poslechu zablokováno (stiskněte například tlačítko AUX). 5. Stisknutím tlačítka (doleva) nebo (doprava) zvolte zapnutí této funkce ON nebo vypnutí této funkce OFF. 6. Potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném provedení tohoto nastavení (SUCCESS). 7. Ukončení tohoto režimu tohoto nastavení provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na 9. Ostatní nastavení dálkového ovladače (zvláštní funkce) a) Nastavení správného času: TIME SETUP (nastavení času) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Stisknutím tlačítka (doleva) nebo (doprava) posuňte kurzor na displeji dálkového ovladače na nastavení správného času v hodinách a v minutách. Správný čas v hodinách a v minutách vyťukejte tlačítky s číslicemi 0 až 9. Poté zvolte stisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) dopolední čas AM nebo odpolední čas PM. 5. Potvrďte nastavení správného času stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném nastavení správného času (SUCCESS). 6. Ukončení tohoto režimu nastavení správného času provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na b) Zablokování nastavení úrovně hlasitosti poslechu: Tato funkce může být užitečná v případě, jestliže budete potřebovat ovládat úroveň hlasitosti poslechu pouze na jednom přístroji. Například v tom případě, budete-li zesilovat nebo zeslabovat zvuk pouze na zesilovači a použijete-li tuto funkci pro přístroj (zesilovač), který zvolíte stisknutím tlačítka AUX. Bez ohledu na použitý přístroj (TV, DVD, VCR atd.) budou tlačítka nastavení úrovně hlasitosti na dálkovém ovladači VOL± a MUTE (vypnutí zvuku) ovlivňovat hlasitost poslechu pouze na zesilovači. VOL LOCK (zablokování nastavení úrovně hlasitosti poslechu) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka c) Zablokování kódu přístroje: Zapnete-li tuto funkci zablokování kódu přístroje, pak nebudete moci změnit kód přístroje způsobem popsaným v kapitole 4. Přímé zadání kódu ovládaného přístroje vyhledáním značky přístroje ani podle kapitoly 5. Automatické vyhledání kódu ovládaného přístroje. DEV LOCK (zablokování kódu přístroje) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Stiskněte nyní na dálkovém ovladači tlačítko přístroje, u kterého chcete zablokovat jeho kód (stiskněte například tlačítko TV, AUX atd.). 5. Stisknutím tlačítka (doleva) nebo (doprava) zvolte zapnutí této funkce ON nebo vypnutí této funkce OFF. 6. Potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném provedení tohoto nastavení (SUCCESS). 7. Ukončení tohoto režimu tohoto nastavení provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na d) Osvětlení displeje: Zapnete-li tuto funkci, pak po každém stisknutí některého z ovládacích tlačítek na dálkovém ovladači dojde rovněž k zapnutí osvětlení jeho displeje. LIGHT (osvětlení displeje) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Stisknutím tlačítka (doleva) nebo (doprava) zvolte zapnutí této funkce ON nebo vypnutí této funkce OFF. 5. Potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o 11 12

7 úspěšném provedení tohoto nastavení (SUCCESS). 6. Ukončení tohoto režimu tohoto nastavení provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na e) Nastavení kontrastu (jasu) displeje: Pokud nebudete spokojení s nastaveným jasem (kontrastem) displeje, pak vyhovující úroveň kontrastu displeje nastavíte následujícím způsobem: 3. Poté postupným tisknutím tlačítka (nahoru) nebo (dolů) zvolte na displeji dálkového ovladače nabídku CLEAR ALL (vše vymazat) a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Na displeji univerzálního dálkového ovladače se po této akci zobrazí hlášení SURE CLEAR (potvrdit vymazání). Budete-li chtít opravdu provést vymazání všech provedených nastavení, pak stiskněte jako potvrzení tlačítko OK. Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o. Návod odpovídá technickému stavu při tisku. Změny vyhrazeny! 02/2010 Ku CONTRAST a tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4. Postupným tisknutím tlačítka (doleva) nebo (doprava) můžete nyní snížit nebo zvýšit úroveň kontrastu (jasu) displeje dálkového ovladače. 5. Potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka OK. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí hlášení o úspěšném provedení tohoto nastavení (SUCCESS). 6. Ukončení tohoto režimu tohoto nastavení provedete například stisknutím tlačítka TV, DVD atd. na f) Přehledné zobrazení všech naladěných kanálů (funkce tlačítka SHOW VIEW ): Tato funkce slouží k přehlednému zobrazení všech naladěných kanálů (programů) normální, kabelové a satelitní televize. 1. Stiskněte na univerzálním dálkovém ovladači například tlačítko TV (nebo tlačítko jiného přístroje, u kterého chcete zobrazit přehled všech naladěných kanálů). Nasměrujte dálkový ovladač například na televizní přijímač. 2. Nyní podržte stisknuté na dálkovém ovladači po dobu asi jedné sekundy tlačítko SHOW VIEW. Jakmile začne v příslušném tlačítku zvoleného přístroje (např. TV) blikat svítivá dioda, vyhledá dálkový ovladač všechny naladěné kanály (programy), abyste mohli zobrazit jejich krátký přehled. Budete-li chtít toto zobrazování předčasně ukončit, stiskněte na dálkovém ovladači jakékoliv ovládací tlačítko. g) Vypnutí nebo zapnutí všech přístrojů (funkce tlačítka ALL OFF ): Podržte stisknuté na dálkovém ovladači po dobu asi jedné sekundy tlačítko ALL OFF. Poté uvolněte stisknutí tohoto tlačítka. Dálkový ovladač vyšle nyní do všech přístrojů signál (které tímto dálkovým ovladačem ovládáte), který tyto přístroje zapne nebo vypne. Abyste poznali o které přístroje se jedná, začne při vysílání tohoto povelu zapnutí nebo vypnutí na dálkovém ovladači v příslušném tlačítku blikat svítivá dioda (např. v tlačítku TV, DVD, VCR atd.). h) Zpětné nastavení dálkového ovladače na dílenské parametry (funkce RESET): Tímto způsobem vymažete všechna provedená nastavení (všechny zkopírované ovládací povely, všechny makro povely atd.). Toto zpětné nastavení proveďte v případě, nebude-li dálkový ovladač správně fungovat

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Univerzální dálkový ovladač

Univerzální dálkový ovladač Univerzální dálkový ovladač FUNKCE 10 V 1 CZ Univerzální dálkový ovladač Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Model 40085/HTFB 85 Obsah Přehled přístroje...4 Rozsah dodávky...5 Bezpečnost...6 Použití

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

Český překlad návodu pro Chameleon 6 II. URC 8206. Strana 0. 1. března 2005. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

Český překlad návodu pro Chameleon 6 II. URC 8206. Strana 0. 1. března 2005. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. Strana 0 Strana 1 OBSAH Váš KAMELEON 6 Baterie Tlačítkové pole 2 strana 2 strana 3-9 strana * "EL" Display nastavení aktivace 3 strana (Aktivace buď současným uchopením pláště a EL displeje, nebo stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod Monitor pro endoskopy BS-1000T Obj. č.: 12 33 19 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup monitoru pro endoskopické kamery BS-100T. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 450

Univerzální dálkové ovládání CV 450 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 33 00 00 www.conrad.sk Univerzální dálkové ovládání CV 450 Obj..: 330 000 1 Obsah Strana 1. ÚEL POUŽITÍ PÍSTROJE... 3 2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DÁLKOVÉMU

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ- PROMO 2

NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ- PROMO 2 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ- PROMO 2 Obj.č. 350384 Bezpečnostní upozornění Z bezpečnostních a registračních důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo výměna dílů produktu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Integrovaný dálkový ovladač

Integrovaný dálkový ovladač 2-588-610-11(1) Integrovaný dálkový ovladač Návod k obsluze CZ RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2 CZ Přednosti Dálkový ovladač RM-AV2500T poskytuje možnosti centralizovaného ovládání všech vašich AV komponentů

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více