Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017"

Transkript

1 Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017 Daniel Hodyc Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici 3. LF UK v Praze, Dnešní agenda Krátkodobé řízení výnosů na podkladě úhradové vyhlášky 2017 Možnosti dlouhodobého řízení výnosů 1

2 Odhadovaný nárůst nákladů dle segmentů 13 mld. 2,0 mld. Ambulantní péče 1,5 mld. Centrová péče 8,1 mld. Lůžková péče 1,4 mld. Ostatní 6,5 mld. Nemocnice 1,6 mld. Následná a dlouhodobá péče 3 Obecné principy úhrad dle MZ ČR 1. Navýšení úhrad pro růst platů pracovníků ve zdravotnictví 2. Vyrovnané hospodaření veřejného zdravotního pojištění 3. Respektování dohod z dohodovacího řízení 4. Postupné narovnávání historických nerovností 5. Zajištění kontinuity úhradových mechanismů 4 2

3 Struktura úhradové vyhlášky na rok 2017 akutní lůžková péče (Příloha 1) 1. Individuální kontrakty 2. Centrové léky 3. DRG případový paušál = globální rozpočet kontrolovaný casemixem 4. Péče vyjmutá z případového paušálu = přímá platba za případ ( klasická DRG úhrada) 5. Ambulantní složka úhrady 6. Opatření proti up-codingu, Regulační omezení 5 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY MOŽNÉ DALŠÍ BALÍČKY BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY PAUŠÁL 2016 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) Novorozenci, porody, HIV Novorozenci, porody, HIV 6 3

4 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY MOŽNÉ DALŠÍ BALÍČKY BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY dohoda se ZP nebo max. + 3 % KV/KS, - 1 % stenty nárůst dle dg PAUŠÁL 2016 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) + 9,2 %, pokud jsou splněny podmínky viz dále Novorozenci, porody, HIV Novorozenci, porody, HIV + 9,2 % RV 2017 x ZS2015 ZS minimálně Kč 7 1. Individuální složka úhrady 8 4

5 1. Individuální kontrakty Obdobně jako v roce 2015: 1. Minimální úhrada ve vybraných bazích stanovena vyhláškou: Implantace defibrilátoru Implantace či výměna kardiostimulátoru PTCA s potahovanými/nepotahovanými stenty baze 0501, 0507, 0516, , 0523, 0524, 0526, 0527, Baze, které byly nově zařazené v roce 2016 jsou v roce 2017 na individuálním sjednání 9 1. Individuální kontrakty 1. V případě nedohody do nastává úhrada dle vzorce 1,03 pro KV/KS 0,99 pro stenty n ÚHR ho = min PP i ho X ÚHR i 2015 i=1 PP i 2015 n ; X ÚHR i 2015 i=1 EM 2017, , Úhrada adekvátní části v cenách roku 2015 za případ Až do výše X% úhrady za tuto péči roku 2015 Bez extramurální péče 10 5

6 1. Individuální kontrakty 1. Možno dohodnout: Transplantace srdce, jater, kostní dřeně, ledvin, výkony na čočce, velké výkony na kloubech DK, TEP kyčle/kolene baze 0001, 0002, 0003, 0014, 0204, 0802, 0804, 0818 a 1101 Popáleniny (jen u center specializované péče) baze Infekční pacienti baze 0138, 0139, 0140, 0638, 0733, , Implantace sfinkteru v rámci baze 1105 Zavedení endobronchiální chlopně v rámci baze 0403 Zavedení ECMO, centrální kanylace Složitá artroskopie či její rekonstrukce Centrové léky 12 6

7 2. Centrové léky 1. HIV/AIDS, herediatární angioedém a resp. virus maximální úhrada na jedno podání dle úhrady v roce Další onemocnění maximální úhrada stanovena pro všechny nemoci dohromady nemoci rozděleny do 7 skupin dle nárůstu úhrad v roce 2015 (vypočítáno na základě reálných dat) lze tedy vyšší náklady v jedné skupině kompenzovat nižšími náklady v jiné skupině (viz dále) Centrové léky Fabryho choroba Juvenilní artritida Autoinflamatorní onemocnění Gaucherova choroba Revmatoidní artritis Akromegalie Niemen-Pickova choroba Bechtěrevova choroba Centrální venózní okluze Mukopolysacharidóza I Psoriatrická artritida Digitální ulcerace u systémové Mukopolysacharidóza II Psoriáza těžká sklerodermie Mukopolysacharidóza VI Astma Endokrinní oftalmopatie Pompeho choroba Parkinsonova nemoc Idiopatická plicní fibróza Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu Roztroušená skleróza Hepatitida Narkolepsie s kataplexií Nádory hlavy a krku Dědičná tyrozinemie typu I Melanom Nádory prsu Crohnova nemoc Nádory ovárií Nuklearní medicína Colitis ulcerosa Oftalmologie-diabetes mellitus Nádory žaludku Plicní arteriální hypertenze Oftalmologie Osteosarkom Pneumologie Zhoubné nádory prostaty + onemocnění neuvedená výše Sarkomy měkké tkáně Vitreomakulární trakce 14 7

8 2. Centrové léky 1. Maximální úhrada roku 2017 je dána procentuálním navýšením úhrady v roce 2015 Uhr max = p i=1 12 Uhr i,2015 M i,2015 UOP i,2017 q + Uhr j,2015 1,10 j =1 r + Uhr k,2015 1,20 + Uhr RS,2015 1,24 + Uhr hep,2016 1,10 + (Uhr l,2015 1,60) t s l=1 + (Uhr m,2015 1,30) + (Uhr n,2015 1,20) m=1 Metabolické choroby: 12násobek měsíční úhrady 2015 * počet pacientů 2017 u n=1 k=1 Indexy maximálního 15 nárůstu úhrady 2. Centrové léky Fabryho choroba dle počtu Juvenilní artritida Autoinflamatorní onemocnění Gaucherova choroba pacientů Revmatoidní artritis Akromegalie Niemen-Pickova choroba Bechtěrevova choroba Centrální venózní okluze Mukopolysacharidóza I Psoriatrická artritida Digitální ulcerace u systémové Mukopolysacharidóza II Psoriáza těžká sklerodermie Mukopolysacharidóza VI Astma Endokrinní oftalmopatie Pompeho choroba Parkinsonova nemoc Idiopatická plicní fibróza Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu Roztroušená skleróza Hepatitida Narkolepsie s kataplexií Nádory hlavy a krku Dědičná tyrozinemie typu I Melanom Nádory prsu Crohnova nemoc Nádory ovárií Nuklearní medicína + 10 % Colitis ulcerosa Oftalmologie-diabetes mellitus Nádory žaludku Plicní arteriální hypertenze Oftalmologie Osteosarkom Pneumologie Zhoubné nádory prostaty + 20 % + 24 % + 10 % + 60 % + onemocnění neuvedená výše Sarkomy měkké tkáně Vitreomakulární trakce + 20 % + 30 % 16 8

9 2. Centrové léky změny oproti Referenční rok 2015 (tedy již uzavřené vyúčtování) 2. Maximální úhrada stanovena pro všechny skupiny dohromady (vyjma HIV, angiodém a RS virus) - vyšší náklady v jedné skupině lze kompenzovat nižšími náklady v jiné skupině Úhrada formou případového paušálu 18 9

10 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY MOŽNÉ DALŠÍ BALÍČKY BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY dohoda se ZP nebo max. + 3 % KV/KS, - 1 % stenty nárůst dle dg PAUŠÁL 2016 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) + 9,2 %, pokud jsou splněny podmínky viz dále Novorozenci, porody, HIV Novorozenci, porody, HIV + 9,2 % RV 2017 x ZS2015 ZS minimálně Kč Úhrada formou případového paušálu CM red,2017,014,10 CELK PU drg,2017 = min 1; 0,96 CM 2015,014,10 IPU I ZP EM 2017,10 IPU = 1,092 PU drg,2015,10 PU drg,2015,10 = max CM 2015,012 ZS min,10 ; CELK PU drg, EM 2015 CM 2015,012,10 CM 2015,012 Základní sazba min Kč, pro ZZ., která mají centra vysoce specializované péče Kč (onkogynekologie, cerebrovaskulární péče, kardio-, traumatologie, onkologie, hematoonkologie) 20 10

11 Možnost navýšení adekvátní části globálního rozpočtu roku 2015 o 9,2 % + 9,2 %, pokud jsou splněny podmínky viz dále PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU 2015) Úhrada formou případového paušálu Možnost navýšení adekvátní části globálního rozpočtu roku 2015 o 9,2 %, podmíněná casemixem CM red,2017,014,10 CELK PU drg,2017 = min 1; 0,96 CM 2015,014,10 IPU I ZP EM 2017,10 IPU = 1,092 PU drg,2015,

12 Možnost navýšení adekvátní části globálního rozpočtu roku 2015 o 9,2 % + 9,2 %, pokud jsou splněny podmínky viz dále CASEMIX NESMÍ POKLESNOUT pod 96% ref. období 2015 PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU 2015) Úhrada formou případového paušálu Možnost navýšení adekvátní části globálního rozpočtu roku 2015 o 9,2 %, podmíněná casemixem sankce za nárůst překladů CM red,2017,014,10 CELK PU drg,2017 = min 1; 0,96 CM 2015,014,10 IPU I ZP EM 2017,10 IPU = 1,092 PU drg,2015,

13 3. Úhrada formou případového paušálu Pokud je počet překladů < 100 nebo tvoří méně než 10 % produkce 2015 nebo 2017: Větší počet překladů (> 100 a zároveň > 10 % produkce): CM red,2017,014,10 CELK PU drg,2017 = min 1; 0,96 CM 2015,014,10 IPU I ZP EM 2017,10 IPU = 1,092 PU drg,2015, Úhrada formou případového paušálu Pokud je počet překladů < 100 nebo tvoří méně než 10 % produkce 2015 nebo 2017: CM red,2017,014,10 = min CM 2017,014,10 ; CM 2017,014,10 0,2 X PP drg,2017 CM 2015,014,10 PP drg,2015 0,8 X = 1,05 u nemocnic s nízkým podílem ( 1 %) pojištěnců zdravotní pojišťovny v daném okrese: X = 1,15 Při poklesu počtu případů oproti casemixu o více než 5 % (resp. 15 %) se poskytovatel dostane do pásma plynulé degrese casemix se uměle sníží 26 13

14 3. Úhrada formou případového paušálu Pokud je počet překladů 100 a zároveň tvoří alespoň 10 % produkce 2015 nebo 2017: X = 1,05 nebo X = 1,15 Casemix mimo překlady: Při poklesu počtu případů oproti casemixu u případů neukončených překladem o více než 5 % (resp. 15 %) se poskytovatel dostane do pásma plynulé degrese Casemix překladů: pokud je podíl překladů v roce 2017 vyšší než v roce 2015, a casemix naroste o více než 5 %, tento casemix se již dále nezapočítává do redukovaného CM 27 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči + 9,2%, pokud jsou splněny podmínky viz dále PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU 2015) CASEMIX NESMÍ POKLESNOUT pod 96 % ref. období 2015 nově sankce (=nezapočtení části casemixu) při nárůstu počtu překladů (do jiného ZZ nebo na lůžko následné péče), pokud je počet překladů alespoň 100 a zároveň tvoří alespoň 10 % produkce (v referenčním A ZÁROVEŇ hodnoceném období) V CASEMIXU NESMÍ NARŮST POČET PŘEKLADŮ NA LŮŽKO NÁSLEDNÉ PÉČE A DO JINÝCH ZZ AKUTNÍ PÉČE, POKUD PŘEKLADY TVOŘÍ VÍCE NEŽ 10 % PRODUKCE 28 14

15 Průměrná velká nemocnice podíl jednotlivých složek Počet případů Casemix Podíl případů Případy mimo překladů % Překlady do následné péče % Překlady do jiného ZZ % Celkem Možnost navýšení paušálu zohlednění výrazné nadprodukce v úhradě CM red,2017,014,10 CELK PU drg,2017 = min 1; 0,96 CM 2015,014,10 IPU I ZP EM 2017,10 I ZP = 1 + I ZP1 + I ZP

16 Možnost navýšení paušálu zohlednění výrazné nadprodukce v úhradě I ZP = 1 + I ZP1 + I ZP2 Nárůst počtu globálních unikátních pojištěnců: pokud je nárůst nižší než nárůst casemixu I GUP < 1 a tedy snižuje úhradu (resp. I ZP ) I ZP1 = max 0; 0,85 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1,03; 0,07 I GUP1 Nárůst produkce o 3-10 % - úhrada 85 % I ZP2 = max 0; 0,65 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1,10; 0,10 I GUP2 Nárůst produkce o % - úhrada 65 % Nárůst počtu globálních unikátních pojištěnců: pokud je nárůst nižší než nárůst casemixu I GUP < 1 a tedy snižuje úhradu (resp. I ZP ) 31 I zp = I zp1 + I zp2 16

17 Možnost navýšení paušálu zohlednění výrazné nadprodukce v úhradě I ZP = 1 + I ZP1 + I ZP2 Nárůst počtu globálních unikátních pojištěnců: pokud je nárůst nižší než nárůst casemixu I GUP < 1 a tedy snižuje úhradu (resp. I ZP ) I ZP1 = max 0; 0,85 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1,03; 0,07 I GUP1 Nárůst produkce o 3-10 % - úhrada 85 % I ZP2 = max 0; 0,65 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1,10; 0,10 I GUP2 Nárůst produkce o % - úhrada 65 % Nárůst počtu globálních unikátních pojištěnců: pokud je nárůst nižší než nárůst casemixu I GUP < 1 a tedy snižuje úhradu (resp. I ZP ) 33 I zp = I zp1 + I zp2 17

18 Možnost navýšení paušálu zohlednění výrazné nadprodukce v úhradě I ZP = 1 + I ZP1 + I ZP2 Nárůst počtu globálních unikátních pojištěnců: pokud je nárůst nižší než nárůst casemixu I GUP < 1 a tedy snižuje úhradu (resp. I ZP ) I ZP1 = max 0; 0,85 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1,03; 0,07 I GUP1 Nárůst produkce o 3-10 % - úhrada 85 % I ZP2 = max 0; 0,65 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1,10; 0,10 I GUP2 Nárůst produkce o % - úhrada 65 % Nárůst počtu globálních unikátních pojištěnců: pokud je nárůst nižší než nárůst casemixu I GUP < 1 a tedy snižuje úhradu (resp. I ZP ) 35 I zp = I zp1 + I zp2 18

19 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči CASEMIX % 110 % 103 % 96 % až + DALŠÍCH 6,5 % až + 5,95 % CASEMIX 2017 VARIANTY: i. POKLES (CM pod 96 % ref. období 2015) ii. NÁRŮST + 9,2 % PŘI PRODUKCI % iii. NÁRŮST PŘI PRODUKCI V INTERVALU % o dalších 0-5,95 % iv. NÁRŮST PŘI PRODUKCI V INTERVALU % o dalších 0 6,5 % 37 Možnost navýšení paušálu zohlednění výrazné nadprodukce v úhradě CELK PU drg,2017 = min 1; 0,96 CM 2015,014,10 I ZP = 1 + I ZP1 + I ZP2 CM red,2017,014,10 IPU I ZP EM 2017,10 I ZP = 1 1,1245 I ZP1 = max 0; 0,85 min CM red,2017,014,10 1,03; 0,07 I CM GUP1 2015,014,10 I ZP2 = max 0; 0,65 min CM red,2017,014,10 1,10; 0,10 I CM GUP2 2015,014,10 I ZP1 = 0 0,0595 I ZP2 = 0 0,065 I GUP1 = max 0; min 1; I GUP2 = max 0; min 1; GUP 2017 GUP ,5 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1 ; 0,10 GUP 2017 GUP ,5 min CM red,2017,014,10 CM 2015,014,10 1 ; 0,20 I GUP1 = 0 1 I GUP1 =

20 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči CASEMIX % 110 % 103 % 96 % až dalších + 6,5 % až + 5,95 % CASEMIX 2017 VARIANTY: i. POKLES (CM pod 96 % ref. období 2015) ii. NÁRŮST + 9,2 % PŘI PRODUKCI % iii. NÁRŮST PŘI PRODUKCI V INTERVALU % o dalších 0-5,95 % iv. NÁRŮST PŘI PRODUKCI V INTERVALU % o dalších 0 6,5 %! při požadovaném navýšení počtu globálních unikátních pojištěnců tj. pro zvýšení casemixu max 120 % musím zvýšit počet případů, do kterých se nezapočítávají opakované hospitalizace (max GUP 110 %) Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu - ve skutečnosti právě toto je klasická forma úhrady případovým paušálem, tedy fixní sazbou za každý případ hospitalizace 40 20

21 Rozpočet nemocnice od jedné zdravotní pojišťovny v akutní lůžkové péči BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY MOŽNÉ DALŠÍ BALÍČKY BALÍČKY CENTROVÉ LÉKY dohoda se ZP nebo max. + 3 % KV/KS, - 1 % stenty nárůst dle dg PAUŠÁL 2016 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) PAUŠÁL 2017 (PODMÍNĚN VÝŠÍ CASEMIXU %) + 9,2 %, pokud jsou splněny podmínky viz dále Novorozenci, porody, HIV Novorozenci, porody, HIV + 9,2 % RV 2017 x ZS2015 ZS minimálně Kč Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu 1. Vyčleněná úhrada u bazí uvedených v příloze 13: Porody + novorozenci (baze , ) HIV (baze , ) Maximální úhrada: 1,092 CM 2017,014,13 max IZS 2015 ; ZS min,13 EM 2017,13 Navýšení 9,2 % a individuální základní sazba vypočtena z roku 2015, minimálně ve výši Kč 42 21

22 5. Ambulantní složka úhrady Ambulantní složka úhrady 1. Hodnota bodu a výše úhrady dle přílohy 2 7 vyhlášky, nepoužijí se regulační omezení uvedené v daných přílohách, dále dle 8, 14 a 19 (stomatologie, pohotovost, nem. lékárenství) 2. Maximální úhrada: Nově rozdělena úhrada za ambulantní péči a laboratorní komplement, která zohledňuje nárůst ambulantní péče v důsledku přesunu péče z lůžek do ambulancí Maximální úhrada nezahrnuje centrové léky a preparáty na léčbu hemofilie uvedené v příloze č

23 5. Ambulantní složka úhrady Poskytovatel se může dohodnout na rozdělení úhrady na úhradu laboratorního komplementu a úhradu ambulantní péče: Úhr_amb max,kompl = Úhr_amb 2015,kompl 1,092 Laboratoře: Nárůst o 9,2 % Úhrada laboratorního komplementu se vypočte jako podíl ambulantní složky úhrady 2015, který přísluší laboratorním výkonům, ZUM a ZULP Úhr_amb max,ost = Úhr_amb 2015,ost 1,092 + Hnp 2017 Ambulance: Nárůst o 9,2 % + hodnota nedosažené produkce, pokud CM2017 klesne pod 96 % CM2015 Hnp 2017 = max 0; IPU CELK PU drg, EM Ambulantní složka úhrady Pokud se poskytovatel dohodne se ZP na neuplatnění rozdělení úhrady na úhradu laboratorního komplementu a úhradu ambulantní péče, ambulantní složka úhrady je stanovena dle vzorce: Úhr_amb max = Úhr_amb ,092 Nárůst ambulantní složky úhrady o 9,2 % 46 23

24 6. Regulace, opatření proti up-codingu a ostatní Regulace, opatření proti up-codingu a ostatní 1. Podpora novorozeneckého laboratorního screeningu není zahrnut do amb. složky úhrady 2. Podpora mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu není zahrnuto do amb. složky úhrady 3. Ochranné léčení v oboru psychiatrie - není zahrnuto do amb. složky úhrady 4. Preparáty na léčbu hemofilie uvedené v příloze č. 12 úhrada max. ve výši jejich jednotkové ceny v roce

25 6. Regulace, opatření proti up-codingu a ostatní 1. Podpora nepřetržitého provozu laboratorního komplementu Provoz min. 16 hodin 7 dní v týdnu na alespoň 1 pracovišti v laboratoři a alespoň na 1 RDG pracovišti Navýšení hodnoty bodu o 0,05 Kč 2. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb a změny v objemu mimořádně nákladné péče ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a ZP 3. Úhrada ve výši 4,5 % úhrady 2015 se použije na navýšení platů 49 Regulace nemocničních ambulancí léky a zdravotnické prostředky Výše průměrné úhrady za léčivé přípravky na jednoho pojištěnce v referenčním období (2015) 100 % 1. Regulační strop 100 % průměrné úhrady na jednoho pojištěnce (GUP) v roce 2014 regulační srážka úhrady za výkony za překročení limitu na preskripci LP: 2,5 % z překročení x počet unikátních pojištěnců 2016 za každé započaté 0,5 % překročení limitu na preskripci, max. do výše 40 % z překročení 1. Z úhrady jsou vyjmuta léčiva ATC sk. H01AC01 Léčba růstovým hormonem a léky schválené revizním lékařem 50 25

26 Regulační srážka za překročení limitu na preskripci LP Překročení limitu na preskripci o 5 % regulační srážka o 25 % z překročení limitu na preskripci Max. výše regulační srážky je 40 % z překročení limitu na preskripci překročeno při zvýšení preskripce o 8 % 51 Modelace dopadu regulací Náklady na léky Max. výše regulační srážky je 40 % z překročení limitu na preskripci překročeno při zvýšení preskripce o 8 % Regulční srážka Nárůst nákladů na preskripci oproti ref. období Nárůst nákladů na preskripci o 1 % regulační srážka 0,5 % z překročené částky Nárůst nákladů na preskripci o 5 % regulační srážka 1,25 % z překročené částky Nárůst nákladů na preskripci o 10 % regulační srážka 4 % z překročené částky 52 26

27 6. Regulace, opatření proti up-codingu a ostatní 1. Regulace na preskripci léků a prostředků a vyžádanou péči snížená úhrada při překročení 100 % úhrady 2015 navýšení na 101 % u léků a ZP, pokud je alespoň polovina předepsána v elektronické podobě snížení úhrady max. o 40 % z překročení u léků a ZP, max. o 55 % u vyžádané péče srážka max. do výše 15 % objemu úhrady za výkony (vyjma ZUM, ZULP) 53 Dnešní agenda Krátkodobé řízení výnosů a reporty pro klinický management Možnosti dlouhodobého řízení výnosů 27

28 Příklad dopad demografického vývoje na potřebu urologické lůžkové péče Za předpokladu neměnné věkové struktury pacientů akutní lůžkové péče v urologii (MDC 11 a 12) by se dle demografické predikce změnil počet pacientů tímto způsobem V roce 2030 by v součtu za všechny věkové kategorie oproti roku 2012 přibylo hospitalizací, v roce hospitalizací. 55 Klesající trend v délce hospitalizace Zdroj: OECD.Stat, ostatní země = Rakousko, Francie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie 56 28

29 Podíl výkonů, které lze provádět v rámci společného lůžkového fondu Do Ostatních nejsou započítána klinická vyšetření a kontakty s pacientem 29

Úhradová vyhláška Ing. Helena Rögnerová. ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Úhradová vyhláška Ing. Helena Rögnerová. ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Úhradová vyhláška 2017 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Obecné principy úhrad 2017 Navýšení úhrad pro růst platů pracovníků ve zdravotnictví Vyrovnané hospodaření

Více

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2016 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní

Více

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma o.s.

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma o.s. Úhrada ambulantní a centrové péče v roce 2017 Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma o.s. Obsah sdělení Změny v Úhradové vyhlášce 2017 Individuální úhrada Centrová péče S

Více

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co nového přináší úhradová vyhláška 2015 Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2015 1. Hospitalizační úhrada 2. Ambulantní

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných DŘ na rok 2017 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, poskytovatelů

Více

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o.

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o. Úhrada ambulantní a centrové péče v roce 2018 Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o. Obsah sdělení Změny v Úhradové vyhlášce 2018 Individuální úhrada Centrová

Více

DŘ na rok 2018 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

DŘ na rok 2018 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných DŘ na rok 2018 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, poskytovatelů

Více

je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období I. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Stav a ambice českého zdravotnictví 2017

Stav a ambice českého zdravotnictví 2017 Stav a ambice českého zdravotnictví 2017 PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma CZ&SK Tajemník AVEL CZ, AVEL SK Člen představenstva ČAFF ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016, 2017, MZ ČR, ÚZIS, SÚKL,

Více

Řízení výnosů. Pavel Hroboň Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici

Řízení výnosů. Pavel Hroboň Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici Řízení výnosů Pavel Hroboň Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici 3. LF UK v Praze, 13.11.2015 Dnešní agenda Krátkodobé řízení výnosů a reporty pro klinický management Možnosti dlouhodobého

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta II. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Pohled VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad zdravotní péče ÚZP VZP ČR Praha, 1. 11. 2017 NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 CENTROVÁ PÉČE - OHLÉDNUTÍ ZPĚT původně centrální nákupy centra se zvláštní smlouvou (vyhláška MZ ČR 368/06

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

kde: Ú je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

kde: Ú je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2018 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2018 hrazenypodle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Centrová péče ve VFN. Mgr. MUDr. Markéta Hellerová

Centrová péče ve VFN. Mgr. MUDr. Markéta Hellerová Centrová péče ve VFN Mgr. MUDr. Markéta Hellerová Centrová péče z pohledu VFN Jedná se o léčbu léčivými přípravky podle 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ve VFN mezi centra patří celkem 26 diagnostických

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR CENTRA SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům v souladu s vyhláškou

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2014 1.

Více

Společný návrh VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Společný návrh VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR Příloha č. 1 k protokolu z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů

Více

Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Používané úhradové mechanismy akutní lůžkové péče a

Více

N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 II. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016)

popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016) popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016) mechanismus úhrady uvedený ve vyhlášce je zdravotní pojišťovna (dále jen ZP) povinna aplikovat, pokud

Více

VYHLÁŠKA Č. 201/2018. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

VYHLÁŠKA Č. 201/2018. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 VYHLÁŠKA Č. 201/2018 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 MUDr. Milan Prokop ředitel Odboru zdravotní péče RP Praha ZPŮSOB ÚHRADY V SEGMENTU LŮŽKOVÉ PÉČE

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP ROK 2015 INDIVIDUÁLNÍ SLOŽKY Kardiologie: smluvně dohodnuty implantace koronárních

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018

Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a

Více

Úhradová vyhláška 2018

Úhradová vyhláška 2018 Úhradová vyhláška 2018 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb. o úhradě LP a potravin pro lékařské účely Úhrada

Více

Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.!

Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.! Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma- Perrigo CZ&SK Předseda představenstva ČAFF Člen představenstva

Více

Příloha č. 2 Návrh ANČR 2020 DŘ na rok 2020 k jednání

Příloha č. 2 Návrh ANČR 2020 DŘ na rok 2020 k jednání Příloha č. 2 k protokolu z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů

Více

ANČR návrh úhrad akutní lůžkové péče v roce 2020

ANČR návrh úhrad akutní lůžkové péče v roce 2020 ANČR návrh úhrad akutní lůžkové péče v roce 2020 4.6.2019 DŘ na rok 2020 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

Více

STRATEGIEÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2017 Z POHLEDU VZP

STRATEGIEÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2017 Z POHLEDU VZP STRATEGIEÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2017 Z POHLEDU VZP AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL ODBORU ÚHRAD ZP 13. 12. 2016 Zůstatky na jednoho pojištěnce ZP na bankovních účtech (zdroj MZ

Více

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR INMED Pardubice, 10. 11. října 2017 ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím je rok 2016. Kombinovaný

Více

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V LZZ V ROCE Marcela Ambrožová

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V LZZ V ROCE Marcela Ambrožová ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V LZZ V ROCE 2017 Marcela Ambrožová MECHANISMUS ÚHRAD V LZZ V ROCE 2017 popis dále uváděných mechanismů úhrad vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 348/2016 (dále jen ÚV 2017) mechanismus

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Princip úhrady péče případovým paušálem - DRG Úhrada

Více

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích

Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích Úhradový systém, zdroje, výhody, nedostatky, hrozby a perspektivy MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Hustopeče 15. října 2009 Podíl VZP ČR

Více

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k

Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k Příloha č. 2 Zvláštní smlouvy Doplňující informace pro poskytovatele zdravotních služeb s uzavřenou Zvláštní smlouvou. Aktualizace k 1. 9. 2018. Od 1. 1. 2017 je ukončeno hlášení do Evidence Nákladných

Více

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015 Příloha č. 1 k protokolu z DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016 14.7.2015 Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Více

Návrh SAS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2018 pro jednání

Návrh SAS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2018 pro jednání Návrh SAS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2018 pro jednání 25.5.2017 Podmínkou platnosti návrhu je zachování stávající podoby seznamu výkonů, kde připouštíme jen vznik nových výkonů.

Více

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole

Centra - struktura, organizace, úhrady. MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Centra - struktura, organizace, úhrady MUDr. Zuzana Friedmannová Fakultní nemocnice v Motole Témata Pojem centrum Co předcházelo centrové péči Struktura center Mechanizmy úhrady Diagnostické skupiny Budoucí

Více

POHLED PLÁTCE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MOŽNÉ ÚSPORY

POHLED PLÁTCE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MOŽNÉ ÚSPORY SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MODERNÍ LÉČBY SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA 18. 11. 2010 POHLED PLÁTCE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MOŽNÉ ÚSPORY NOVÉ TECHNOLOGIE A INOVACE VE ZDRAVOTNICTVÍ A JEJICH DOPADY

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2013 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2013 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2013 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?!

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?! Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Tajemník AVEL ČR, AVEL SK Člen představenstva NOOL Poradce představenstva ČAFF ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015,

Více

Stabilita úhradového systému zblízka

Stabilita úhradového systému zblízka Stabilita úhradového systému zblízka PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma Perrigo CZ & SK Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL/ Člen představenstva

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a mezd v nemocnicích Příplatek na směnnost

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

MUDr. Vlastimil Novotný, jednatel. Článek I.

MUDr. Vlastimil Novotný, jednatel. Článek I. Dodatek č. 4 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště centra ze dne 20.02.2017 (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi smluvními

Více

Revmatologie Bruntál, s.r.o. MUDr. Dagmar Galatíková, jednatel. Článek I.

Revmatologie Bruntál, s.r.o. MUDr. Dagmar Galatíková, jednatel. Článek I. Dodatek č. 5 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.2.2017 (dále jen Zvláštní smlouva ) uzavřené mezi

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Úhradová vyhláška Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

Příjmy a výdaje systému v.z.p. a klíčové změny v úhradové vyhlášce 2016! PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Příjmy a výdaje systému v.z.p. a klíčové změny v úhradové vyhlášce 2016! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Příjmy a výdaje systému v.z.p. a klíčové změny v úhradové vyhlášce 2016! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma Perrigo CZ & SK, Tajemník asociace AVEL, Člen představenstva asociace ČAFF ÚV 2016

Více

Protokol o nedohodě v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče

Protokol o nedohodě v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče Protokol o nedohodě v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče v přípravné fázi dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2011.. Výsledek posledního dne jednání 30.8.2010. Po diskuzi

Více

Aktuální otázky úhrad lůžkové zdravotní péče MUDr. Vladimír Macháček

Aktuální otázky úhrad lůžkové zdravotní péče MUDr. Vladimír Macháček Aktuální otázky úhrad lůžkové zdravotní péče MUDr. Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce Úhrady lůžkové péče Historie úhrad lůžkové péče: platba za výkony globální paušál - odvozený od výše úhrad

Více

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016.

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. A) Hodnota bodu a výše úhrad 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s

Více

EFEKTIVITA V OBLASTI LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU Z POHLEDU VZP ČR

EFEKTIVITA V OBLASTI LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU Z POHLEDU VZP ČR EFEKTIVITA V OBLASTI LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU Z POHLEDU VZP ČR NÁKLADY A PRODUKCE ZA ROKY 2013 AŹ 2017 Náklady Přehled nákladů v segmentu mimolůžkových laboratoří za roky 2013 až 2017 (údaje z Výročních

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Návrh VZP ČR v segmentu ambulantní specializované péče včetně regulačních omezení pro rok 2018

Návrh VZP ČR v segmentu ambulantní specializované péče včetně regulačních omezení pro rok 2018 Návrh VZP ČR v segmentu ambulantní specializované péče včetně regulačních omezení pro rok 2018 A) Hodnota bodu a výše úhrad 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s

Více

Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017

Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017 Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb.

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019?

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019? CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY ANEB JAKÝ JE/BUDE

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Léčba vzácných onemocnění

Léčba vzácných onemocnění Léčba vzácných onemocnění Léčivé přípravky na vzácná onemocnění dostupnost a náklady Mgr. Filip Vrubel 21. listopadu 2012 ředitel odboru farmacie Léčba vzácných onemocnění Co jsou to vzácná onemocnění?

Více

Úhrada zdravotní péče v roce 2010

Úhrada zdravotní péče v roce 2010 CERGE EI Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 Vývoj míry nezaměstnanosti - čtvrtletní 2 Mzdy x HDP 3 Mzdy x inflace 4 Vyměřovací základy

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

Problematika účtování dle vyhlášky pro rok 2018 a další praktické rady

Problematika účtování dle vyhlášky pro rok 2018 a další praktické rady Problematika účtování dle vyhlášky pro rok 2018 a další praktické rady Ing. Ivana Jenšovská Poradenská, konzultační a lektorská činnost ve zdravotnictví Referenčním obdobím je rok 2016. Hodnoceným obdobím

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Obsah prezentace. I. Představení NPK, a.s. Úhradové mechanismy. Ekonomika, personalistika. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie )

Obsah prezentace. I. Představení NPK, a.s. Úhradové mechanismy. Ekonomika, personalistika. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie ) 1 Obsah prezentace I. Představení NPK, a.s. II. Úhradové mechanismy III. Ekonomika, personalistika IV. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie ) 2 NPK v číslech Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče!

BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče! BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče! Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Generální ředitel / Předseda představenstva PHOENIX

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice Použití DRG k úhradám lůžkové péče Ve světě: Použití DRG jako platebního mechanismu řadou způsobů mezi dvěma krajními možnostmi: Neregulovaná

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň Praha

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň Praha Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice Pavel Hroboň 14. 12. 2015 Praha Dlouhodobé dopady zavedení DRG Nemocnice v ČR byly po zavedení veřejného zdravotního pojištění hrazeny platbou za výkon. V té době byly

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

HOSPICON Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

HOSPICON Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči HOSPICON 2019 Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči NÁKLADY NA ÚSTAVNÍ PÉČI CELKEM 2 NÁKLADY V NEMOCNICÍCH 3 NÁKLADY NA CENTROVÁ LÉČIVA V NEMOCNICÍCH 4 NÁKLADY V NEMOCNICÍCH

Více

/ Seminář Stapro k ÚV Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN

/ Seminář Stapro k ÚV Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN 1 Úhradová vyhláška 2017: Je dobrá nebo špatná? Jak vznikala? Důležité změny a novinky oproti r. 2016. Co se povedlo? Kde jsou rezervy pro příští roky?

Více

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči V Praze dne 26.června 2013 Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči Vážení kolegové, dovolte nám, abychom reagovali na mnohé žádosti

Více

Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny

Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny Úhradové mechanizmy a jejich dopad na zdravotní pojišťovny Mgr. Jan Kvaček (jkvacek@kpmg.cz) červen 2014 Úvod Proč se zabývat úhradami? Zásadní ekonomický dopad na pojišťovnu Platné mechanizmy mají vliv

Více

ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR

ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR ÚHRADY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR KONFERENCE INMED, 23. 24. 10. 2018 ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA OBSAH PREZENTACE Obnova smluv CZ DRG nasmlouvání nových markerů Memorandum psychiatrie + hemodialýza

Více

Příprava a zpracování dat

Příprava a zpracování dat Příprava a zpracování dat 18.6.2015 Brno www.i.cz 1 Agenda Metodika zpracování dat Zpracování dokladů Zpracování preskripce Datové pumpy Číselníky nastavení Závěr www.i.cz 2 Metodika zpracování produkce

Více

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?!

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?! Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma ČR&SR Předseda představenstva ČAFF Výkonný tajemník AVEL SR ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015,

Více

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů Daniel Hodyc 6.11. 2013 3. Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče - struktura prezentace Formální a procedurální pravidla úhrad zdravotní péče v České

Více

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007)

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) Výchozí předpoklady: Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) nárůst zdrojů o 5 % (bude upřesněno najednání analytické komise

Více

Ambulantní úhrady. Ing. Marie Nushiová, MHA Data pro výpočet modelace ambulantních úhrad byla zpracována v programu CFM Sefima

Ambulantní úhrady. Ing. Marie Nushiová, MHA Data pro výpočet modelace ambulantních úhrad byla zpracována v programu CFM Sefima Ambulantní úhrady Ing. Marie Nushiová, MHA 30. 11. 2017 Data pro výpočet modelace ambulantních úhrad byla zpracována v programu CFM Sefima Ambulantní péče nový způsob výpočtu nahrazení stropu úhrady maximem

Více

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR ORPHANS Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR NÁKLADY ORPHANS VZP 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 CZK 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1 pol. 2012 2 ORPHANS

Více

Úhradová vyhláška 2014 MIS AMIS*H

Úhradová vyhláška 2014 MIS AMIS*H Úhradová vyhláška 2014 MIS AMIS*H Jiří Noháček, ICZ a.s. 18. 19. 2.2014 1 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2014 2 STRUKTURA ÚHRAD 2014 (Vyhláška č. 428/2013) Lůžková péče Ambulantní péče Individuální úhrada Balíčky Léky

Více

Odůvodnění. I. Obecná část. Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA).

Odůvodnění. I. Obecná část. Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA). Odůvodnění III. I. Obecná část Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA). A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

VÝTAH Z VYHLÁŠKY Č. 324

VÝTAH Z VYHLÁŠKY Č. 324 VÝTAH Z VYHLÁŠKY Č. 324 324 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Referenčním obdobím se rozumí pro účely této vyhlášky

Více

«cubarcode» Čl.1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši:

«cubarcode» Čl.1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši: «cubarcode» Dodatek č. CU/1/2018 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb Dohoda o ceně varianta 2A ambul. specialista (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Poskytovatelem

Více