Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?!"

Transkript

1 Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Tajemník AVEL ČR, AVEL SK Člen představenstva NOOL Poradce představenstva ČAFF ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016, 2017, 2018, MZ ČR, ÚZIS, SÚKL, UZS, ČLK, MF ČR, ČTK, ČSÚ, iheta, SZP ČR, VZP ČR, COGVIO, SÚKL DIS-13, SÚKL SCAU

2 Finanční bilance roku 2018 a cíle úhradové vyhlášky Rozdělení nákladů nemocnice vs. ambulance Ostatní změny v úhradové vyhlášce 2018 Náklady na centrové léky Finanční stabilita a výhledy 2019

3 Predikce vývoje příjmů systému v roce 2017 Předpoklad příjmů dle ZPP 2017 byla +4,9% vs. 2016, realita +7% Celkové saldo roku 2017 všech ZP bylo plánováno +171 mil. Kč, tudíž dopad úhradové vyhlášky měl být hospodářsky vyrovnaný, nakonec skončil přebytkem v řádu jednotek miliard Kč

4 Meziroční %-tempo saldo zůstatků ZFZP Stabilní situace v roce 2017 díky: zálohovému financování většiny poskytnutých zdravotních služeb, vyúčtování roku 2017 až v druhém čtvrtletí 2018, a neočekávanému růstu příjmů v.z.p. a snížení nezaměstnanosti.

5 Meziroční %-tempo saldo zůstatků ZFZP 107,7% Stabilní situace v roce 2017 díky: 104,1% zálohovému financování většiny poskytnutých zdravotních služeb, vyúčtování roku 2017 až v druhém čtvrtletí 2018, a neočekávanému růstu příjmů v.z.p. a snížení nezaměstnanosti.

6 Predikce vývoje příjmů systému v roce 2018 Výběr pojistného +15 mld. Kč vs (+5,3%): 3,5 mld. Kč (23%) navýšení za státní pojištěnce, 11,5 mld. Kč (77%) navýšení za zaměstnance, OSVČ a OBZP. Listopadová predikce: růst příjmů až +20 mld. Kč Růst nákladů na péči +16,4 mld. Kč vs (růst o 6%) Přebytek systému z 2017 ve výši +3 mld. Kč (v deficitu pouze OZP) Bilance roku 2018 (údaje v mil. Kč) Celkem Příjmy v roce 2018 po přerozdělení Disponibilní zdroje roku Výdaje na zdravotní služby roku SALDO roku Zůstatek na ZF k Zůstatek na ZF k Saldo/příjmy ,01 %

7 Predikce vývoje příjmů systému v roce 2018 Výběr pojistného +15 mld. Kč vs (+5,3%): 3,5 mld. Kč (23%) navýšení za státní pojištěnce, 11,5 mld. Kč (77%) navýšení za zaměstnance, OSVČ a OBZP. Listopadová predikce: růst příjmů až +20 mld. Kč Růst nákladů na péči +16,4 mld. Kč vs (růst o 6%) Přebytek systému z 2017 ve výši +3 mld. Kč (v deficitu pouze OZP) Bilance roku 2018 (údaje v mil. Kč) Celkem Příjmy v roce 2018 po přerozdělení Disponibilní zdroje roku Výdaje na zdravotní služby roku SALDO roku Zůstatek na ZF k Zůstatek na ZF k Saldo/příjmy ,01 %

8 Plánované nárůsty úhrad po segmentech Segment/opatření Nárůst úhrad Nárůst úhrad dle ZPP Ambulantní péče 2,6 mld. Kč 2,8 mld. Kč (15%) Nemocnice (akutní + 9,3 mld. Kč (z toho 1,2 mld. 10,5 mld. Kč (57%) ambulance) na směnnost) Následná péče 1,7 mld. Kč (z toho 450 mil. 1,7 mld. Kč (9%) na směnnost) Centrové léky 1,4 mld. Kč 1,2 mld. Kč (7%) Limit na doplatky na léky 450 mil. Kč N.A. Léky a zdravotnické prostředky 550 mil. Kč (z toho 120 mil. na léky) 1,2 mld. Kč (včetně limitu na doplatky na léky) (7%) Bonifikace e- recept 170 mil. Kč N.A. Ostatní (záchranky, 230 mil. Kč 0,9 mld. Kč (5%) doprava, očkování, ) Celkem 16,4 mld. Kč 18,2 mld. Kč Segment/opatření Nárůst úhrad Ambulantní péče 1,2 mld. (demografie) Nemocnice (akutní + ambulance) 0 Následná péče 0,5 mld. Centrové léky 1,1 mld. Limit na doplatky na léky 0 Léky a zdravotnické prostředky 0,5 mld. Bonifikace e- recept Ostatní (záchranky, doprava, očkování, ) 0,2 mld. Celkem 3,5 mld. (19%)

9 Plánované nárůsty úhrad po segmentech Segment/opatření Nárůst úhrad Nárůst úhrad dle ZPP Ambulantní péče 2,6 mld. Kč 2,8 mld. Kč (15%) Nemocnice (akutní + 9,3 mld. Kč (z toho 1,2 mld. 10,5 mld. Kč (57%) ambulance) na směnnost) Následná péče 1,7 mld. Kč (z toho 450 mil. 1,7 mld. Kč (9%) na směnnost) Centrové léky 1,4 mld. Kč 1,2 mld. Kč (7%) Limit na doplatky na léky 450 mil. Kč N.A. Léky a zdravotnické prostředky 550 mil. Kč (z toho 120 mil. na léky) 1,2 mld. Kč (včetně limitu na doplatky na léky) (7%) Bonifikace e- recept 170 mil. Kč N.A. Ostatní (záchranky, 230 mil. Kč 0,9 mld. Kč (5%) doprava, očkování, ) Celkem 16,4 mld. Kč 18,2 mld. Kč Segment/opatření Nárůst úhrad Ambulantní péče 1,2 mld. (demografie) Nemocnice (akutní + ambulance) 0 Následná péče 0,5 mld. Centrové léky 1,1 mld. Limit na doplatky na léky 0 Léky a zdravotnické prostředky 0,5 mld. Bonifikace e- recept Ostatní (záchranky, doprava, očkování, ) 0,2 mld. Celkem 3,5 mld. (19%)

10 Plánované nárůsty úhrad po segmentech Segment/opatření Nárůst úhrad Nárůst úhrad dle ZPP Ambulantní péče 2,6 mld. Kč 2,8 mld. Kč (15%) Nemocnice (akutní + 9,3 mld. Kč (z toho 1,2 mld. 10,5 mld. Kč (57%) ambulance) na směnnost) Následná péče 1,7 mld. Kč (z toho 450 mil. 1,7 mld. Kč (9%) na směnnost) Centrové léky 1,4 mld. Kč 1,2 mld. Kč (7%) Limit na doplatky na léky 450 mil. Kč N.A. Léky a zdravotnické prostředky 550 mil. Kč (z toho 120 mil. na léky) 1,2 mld. Kč (včetně limitu na doplatky na léky) (7%) Bonifikace e- recept 170 mil. Kč N.A. Ostatní (záchranky, 230 mil. Kč 0,9 mld. Kč (5%) doprava, očkování, ) Celkem 16,4 mld. Kč 18,2 mld. Kč Segment/opatření Nárůst úhrad Ambulantní péče 1,2 mld. (demografie) Nemocnice (akutní + ambulance) 0 Následná péče 0,5 mld. Centrové léky 1,1 mld. Limit na doplatky na léky 0 Léky a zdravotnické prostředky 0,5 mld. Bonifikace e- recept Ostatní (záchranky, doprava, očkování, ) 0,2 mld. Celkem 3,5 mld. (19%)

11 Cíle úhradové vyhlášky 88/12?! 88 % [PR OCE NTO ] 88% růstu nákladů odpovídá 14,4 mld. Kč na povinné výdaje, včetně nárůstu unikátů a přirozeného růstu léků a zdrav. prostředků 12% odpovídá 2 mld. Kč na rozdělení MZ dle potřeb (cca 50 % z toho tvoří sbližování sazeb) Jedná se o rozdělení růstu nákladů, nikoli o celkové náklady (jinak by mandatorních bylo 99%)

12 Cíle úhradové vyhlášky?! Vládní priority Růst platů a mezd v nemocnicích Příplatek na směnnost sester Zohlednění legislativních změn Amalgám E-recept Doplatky na léky Přirozený růst segmentů péče + Demografie Přesun péče do ambulancí Rozvoj moderní péče (centrové léky) Priority z hlediska MZ, pojišťoven, poskytovatelů Povinné výdaje (88%) Ostatní výdaje (12%)

13 Rozdělení nákladů nemocnice vs. ambulance Podíl zdravotních nákladů na in- paoent care Podíl zdravotních nákladů na out- paoent care Zdroj: OECD statistics 2015, 2017

14 Rozdělení nákladů nemocnice vs. ambulance Podíl zdravotních nákladů na in- paoent care Podíl zdravotních nákladů na out- paoent care Zdroj: OECD statistics 2015, 2017

15 5 hlavních částí úhrady nemocnic v roce 2018

16 Akutní lůžková péče novinky?! Cíl: Zajistit dostatečný nárůst úhrad pro kompenzaci vyšších osobních nákladů z důvodu růstu platů a mezd! Významná negativní korelace (-45%) mezi podílem osobních nákladů (ON) a IZS => nutný různý růst úhrad díky různým podílům ON mezi poskytovateli Růst úhrad tak navázán na IZS pomocí fce arcus-tangens (růst od +14,9% při minimální IZS ,-Kč a kolem +11,2% při IZS nad ,-Kč) Výsledek: růst na platy zajištěn, sblížení sazeb, snížení segmentace o balíčky, kontinuita pouze technickou úpravou.

17 Akutní lůžková péče novinky?! Cíl: Zajistit dostatečný nárůst úhrad pro kompenzaci vyšších osobních nákladů z důvodu růstu platů a mezd! Významná negativní korelace (-45%) mezi podílem osobních nákladů (ON) a IZS => nutný různý růst úhrad díky různým podílům ON mezi poskytovateli Růst úhrad tak navázán na IZS pomocí fce arcus-tangens (růst od +14,9% při minimální IZS ,-Kč a kolem +11,2% při IZS nad ,-Kč) Výsledek: růst na platy zajištěn, sblížení sazeb, snížení segmentace o balíčky, kontinuita pouze technickou úpravou.

18 Akutní lůžková péče změny?! Úhrada formou případového paušálu Paušál podmíněný produkcí měřenou DRG paušál poměrně snížen při nedosažení produkce 95 % roku 2016 Růst paušálu závislý na individuální základní sazbě Průměrný růst 13,4 % proti roku 2016 Růst mezi 11,2 % až 14,9 % (čím nižší IZS, tím vyšší růst úhrady) Nízká IZS koreluje s vyšším podílem osobních nákladů Sbližování sazeb minimální IZS Kč (z Kč) Pro definovaná specializovaná centra minimální IZS Kč (Onko+Kardio+Cerebro) resp Kč (Onco+Trauma+Cerebro/Ikt) Zajištěno funkcí arcus-tangens

19 Růst úhrad dle IZS a 4 minimální IZS Úhrada vyčleněná z PP: HIV, novorozenci, porody

20 IZS Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Histogram růstu úhrady 2018/2016 dle IZS = 6% růst 2018/2017 Ø IZS VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP

21 Akutní lůžková péče - změny A/ Úhrada formou případového paušálu Poskytovateli bude hrazena nadprodukce od 104 % casemixu roku 2016 a tato produkce bude poměrně snížena, pokud poskytovatel nedosáhne požadovaného navýšení počtu globálních unikátních pojištěnců (min. 50% růst GUP vs. růst CM) proti rehospitalizaci a upcodingu Zajištěno funkcí arcus-tangens Zachována sankce za výrazný nárůst překladů

22 Akutní lůžková péče - změny A/ Úhrada formou případového paušálu Poskytovateli bude hrazena nadprodukce od 104 % casemixu roku 2016 a tato produkce bude poměrně snížena, pokud poskytovatel nedosáhne požadovaného navýšení počtu globálních unikátních pojištěnců (min. 50% růst GUP vs. růst CM) proti rehospitalizaci a upcodingu Zajištěno funkcí arcus-tangens Zachována sankce za výrazný nárůst překladů

23 Akutní lůžková péče - změny B/ Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady Zrušeny povinné balíčky, zůstává možnost nasmlouvat péči se ZP balíčkově Ostatní nepovinné balíčky zůstávají nezměněny C/ Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu Porody, HIV, novorozenci hrazeno dle DRG, růst zajištěn opět funkcí arcus-tangens. Těžké transplantace (srdce, plíce, játra) hrazeno dle DRG s jednotnou základní sazbou ve výši Kč. Příplatek za směnnost sester - od navýšení příplatku o Kč V roce 2017 kryto prostřednictvím dotačního programu, který rozdělují jednotlivé kraje nebo přímo z rozpočtu MZ u přímo řízených organizací Pro rok 2018 v akutní i následné péči zajištěno pomocí úhrady za OD (rozdílné navýšení pro typy OD) U zvláštní ambulantní péče řešeno navýšením bonifikačních výkonů za práci zdravotní sestry v noci a v době pracovního volna

24 Akutní lůžková péče - změny D/ Nemocniční ambulance 1) Paušál 112,4 % roku 2016 (106% roku 2017) při splnění 100 % uhrazené produkce 2) Rozdělení ambulancí na komplement a ostatní pouze pokud je to pro nemocnici výhodné => snížení segmentace 3) Možnost přelévání produkce z akutní lůžkové péče do ambulancí (mimo komplement) a možnost úhrady nadprodukce v pásmu od 104 % do 114 % hrazena ze 75 % Bonifikační výkon pro urgentní příjem hrazen nad rámec limitu

25 Náklady na centrové léky

26 Náklady na centrové léky

27 Náklady na centrové léky Pozitivní Volume Game u Biosimilars?!

28 Náklady na centrové léky Pozitivní Volume Game u Biosimilars?!

29 Náklady na centrové léky Mezi roky byl nárůst nákladů na S léky u VZP +81% (5,0-9,2) a u SZP +833% (0,6-5,8) Realita v roce 2015 přesáhla o 1 mld Kč odhad a v roce 2016 o 1,5 mld Kč Podíl S-léků na výdajích ZP bude v 2017 cca 6-7%

30 Náklady na centrové léky Mezi roky byl nárůst nákladů na S léky u VZP +81% (5,0-9,2) a u SZP +833% (0,6-5,8) Realita v roce 2015 přesáhla o 1 mld Kč odhad a v roce 2016 o 1,5 mld Kč Podíl S-léků na výdajích ZP bude v 2017 cca 6-7%

31 Náklady na centrové léky Mezi roky byl nárůst nákladů na S léky u VZP +81% (5,0-9,2) a u SZP +833% (0,6-5,8) Realita v roce 2015 přesáhla o 1 mld Kč odhad a v roce 2016 o 1,5 mld Kč Podíl S-léků na výdajích ZP bude v 2017 cca 6-7%

32 Náklady na centrové léky Mezi roky byl nárůst nákladů na S léky u VZP +81% (5,0-9,2) a u SZP +833% (0,6-5,8) Realita v roce 2015 přesáhla o 1 mld Kč odhad a v roce 2016 o 1,5 mld Kč Podíl S-léků na výdajích ZP bude v 2017 cca 6-7%

33 Růst centrových léků reflektující změny cen, prevalenci a incidenci, inovaci i biosimilars?! v tis. Kč ZPP 2018 odhad centrové léky léky na recept zdravotnické prostředky

34 Úhrada centrových léků 2017 vs Referenčním obdobím 2015 (mimo hepatitidu) vs. rok 2016 HIV / AIDS, Synagis stále výkonová úhrada do max Ostatní léky vysoký nárůst s širokým rozpětím navýšení úhrady (1,1 1,6x 2015) vs. pokles úhrady (0,95-1,2x 2016) 8 skupin + 1 ostatní v roce 2017 vs. 14 skupin + 1 ostatní Maximální úhrada je stanovena na principu jednoho součtového budgetu na všechny centrové LP dohromady jak v 2017, tak v roce 2018 Předpokládaný nárůst nákladů o 10% vs vs. o 7% vs Hlavní otazníky a rizika 1/ Nejednoznačnost LP uplatnitelné ve více skupinách, s různým indexováním Překrývající se indikace, díky významovému mixu obor diagnóza 2/ Nepředvídatelnost v čase Neukončená reference 2017

35 Úhrada centrových léků 2017 vs Diagnostická skupina Index navýšení úhrady Dermatologie Referenčním obdobím 2015 (mimo hepatitidu) 1,10 vs. rok 2016 Dýchací soustava HIV / AIDS, Synagis stále výkonová úhrada 1,15 do max Ostatní léky vysoký nárůst s širokým rozpětím navýšení úhrady Endokrinologie 0,95 (1,1 1,6x 2015) vs. pokles úhrady (0,95-1,2x 2016) Hematoonkologie 8 skupin + 1 ostatní v roce 2017 vs. 141,16 skupin + 1 ostatní Imunitní systém Maximální úhrada je stanovena na principu 1,00 jednoho součtového budgetu na všechny centrové LP dohromady jak Infekce 1,20 v 2017, tak v roce 2018 Metabolické vady Předpokládaný nárůst nákladů o 10% vs. 1, vs. o 7% vs. Neurologie ,08 Oběhový systém 1,15 Hlavní otazníky a rizika Oftalmologie 1/ Nejednoznačnost 1,20 Onkologie solidní nádory LP uplatnitelné ve více skupinách, s různým 1,16 indexováním Překrývající se indikace, díky významovému mixu obor Osteoporóza 1,00 diagnóza Revmatologie 2/ Nepředvídatelnost v čase 1,05 Trávicí soustava Neukončená reference ,10 Ostatní 1,12

36 Náklady na centrové léky Růst o 1,4 mld. vs (Ø růst je 14%)

37 Náklady na centrové léky Růst o 1,4 mld. vs (Ø růst je 14%)

38 Hospodářský růst???

39 Disponibilní zdroje vs. náklady od 2003 Saldo bylo vysoce ovlivněno stavem ekonomiky a regulacemi => při recesi či zpomalení hospodářského růstu se historie zopakuje?!

40 Disponibilní zdroje vs. náklady od 2003 Saldo bylo vysoce ovlivněno stavem ekonomiky a regulacemi => při recesi či zpomalení hospodářského růstu se historie zopakuje?!

41 Úhradová východiska pro rok 2019?! - očekávané meziroční zvýšení příjmů max. o 5% ( +14 mld. Kč)

42 ZDRAVOTNICTVÍ?! Nerovnosti na obyvatel EU sociální lůžka noví EU CZ akutní lůžka lůžka 437 náklady hradí klient v.z.p. nemocniční lékaři důchod 85 % 0 praktici specialisté příspěvek na péči celý 0 sestry smluvní platba, dar ano 0

43 Uzdravíme systém deregulací, přerozdělováním a sanováním namísto opomalizace, racionalizace a kontribuce?

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?!

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?! Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma ČR&SR Předseda představenstva ČAFF Výkonný tajemník AVEL SR ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015,

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?!

Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?! Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma CZ&SK Předseda představenstva ČAFF Tajemník AVEL SK ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016,

Více

Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018

Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Úhradová vyhláška Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo

Více

Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.!

Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.! Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma- Perrigo CZ&SK Předseda představenstva ČAFF Člen představenstva

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a mezd v nemocnicích Příplatek na směnnost

Více

Stav a ambice českého zdravotnictví 2017

Stav a ambice českého zdravotnictví 2017 Stav a ambice českého zdravotnictví 2017 PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma CZ&SK Tajemník AVEL CZ, AVEL SK Člen představenstva ČAFF ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016, 2017, MZ ČR, ÚZIS, SÚKL,

Více

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Pohled VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad zdravotní péče ÚZP VZP ČR Praha, 1. 11. 2017 NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Příjmy a výdaje systému v.z.p. a klíčové změny v úhradové vyhlášce 2016! PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Příjmy a výdaje systému v.z.p. a klíčové změny v úhradové vyhlášce 2016! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Příjmy a výdaje systému v.z.p. a klíčové změny v úhradové vyhlášce 2016! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma Perrigo CZ & SK, Tajemník asociace AVEL, Člen představenstva asociace ČAFF ÚV 2016

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Stabilita úhradového systému zblízka

Stabilita úhradového systému zblízka Stabilita úhradového systému zblízka PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma Perrigo CZ & SK Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL/ Člen představenstva

Více

Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled na rok MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR

Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled na rok MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled na rok 2018 MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Finanční (ne)stabilita zdravotních pojišťoven 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000

Více

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Tomáš Doležal Marek Paris říjen 2018 OSNOVA Vývoj cen/úhrad centrových LP v důsledku revizí Vytváření prostoru pro nové pacienty v důsledku klesajících

Více

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 31.1.217 Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 1. 11. 217 1 31.1.217 2 31.1.217 24% 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 náklady na zdravotní služby mil. Kč 31.1.217

Více

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR INMED Pardubice, 10. 11. října 2017 ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím je rok 2016. Kombinovaný

Více

Úhradová vyhláška Ing. Helena Rögnerová. ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Úhradová vyhláška Ing. Helena Rögnerová. ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Úhradová vyhláška 2017 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Obecné principy úhrad 2017 Navýšení úhrad pro růst platů pracovníků ve zdravotnictví Vyrovnané hospodaření

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019?

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019? CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY ANEB JAKÝ JE/BUDE

Více

VYHLÁŠKA Č. 201/2018. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

VYHLÁŠKA Č. 201/2018. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 VYHLÁŠKA Č. 201/2018 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 MUDr. Milan Prokop ředitel Odboru zdravotní péče RP Praha ZPŮSOB ÚHRADY V SEGMENTU LŮŽKOVÉ PÉČE

Více

České zdravotnictví pohled ANČR. Konference 2018 Pardubice

České zdravotnictví pohled ANČR. Konference 2018 Pardubice České zdravotnictví pohled ANČR Konference 2018 Pardubice České zdravotnictví co se podařilo mezinárodní srovnání EHCI Index Euro Health Consumer je srovnání evropských zdravotnických systémů založený

Více

Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR

Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR INMED 2017 11.10.2017 Pardubice Ladislav Friedrich Obecné výhrady Úhradová vyhláška je nástrojem pro centrální řízení zdravotnictví na základě politických

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

/ Seminář Stapro k ÚV Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN

/ Seminář Stapro k ÚV Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN Úhradová vyhláška 2017 ve vazbě na rok 2016 AČMN 1 Úhradová vyhláška 2017: Je dobrá nebo špatná? Jak vznikala? Důležité změny a novinky oproti r. 2016. Co se povedlo? Kde jsou rezervy pro příští roky?

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR

Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR NHÚ-EI 18.10.2017 Praha Ladislav Friedrich Obecné výhrady Úhradová vyhláška je nástrojem politického zadání pro centrální řízení zdravotnictví Současné pojetí

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

Rok 2015 z pohledu ZZP

Rok 2015 z pohledu ZZP Rok 2015 z pohledu ZZP Strategie úhrad lůžkové péče v roce 2016 z pohledu ZZP MUDr. Ludmila Plšková. zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Příjmy

Více

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co nového přináší úhradová vyhláška 2015 Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2015 1. Hospitalizační úhrada 2. Ambulantní

Více

ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR

ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR ÚHRADY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR KONFERENCE INMED, 23. 24. 10. 2018 ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA OBSAH PREZENTACE Obnova smluv CZ DRG nasmlouvání nových markerů Memorandum psychiatrie + hemodialýza

Více

Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ

Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ 2018-05-03 Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2017 s aktualizací odhadu příjmů

Více

Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2017

Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2017 Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ 2018-03-26 Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2017 1 Náklady ZFZP na hrazené zdravotní

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2014 1.

Více

Financování zdravotní péče v roce 2018 a dále z pohledu SZP ČR. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. prezident SZP ČR Mikulov Hospicon 2018

Financování zdravotní péče v roce 2018 a dále z pohledu SZP ČR. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. prezident SZP ČR Mikulov Hospicon 2018 Financování zdravotní péče v roce 2018 a dále z pohledu SZP ČR Ing. Ladislav Friedrich, CSc. prezident SZP ČR Mikulov Hospicon 2018 Celkový vývoj financování zdravotní péče 2003-2019 Vývoj podílu jednotlivých

Více

HOSPICON Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

HOSPICON Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči HOSPICON 2019 Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči NÁKLADY NA ÚSTAVNÍ PÉČI CELKEM 2 NÁKLADY V NEMOCNICÍCH 3 NÁKLADY NA CENTROVÁ LÉČIVA V NEMOCNICÍCH 4 NÁKLADY V NEMOCNICÍCH

Více

BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče!

BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče! BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče! Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Generální ředitel / Předseda představenstva PHOENIX

Více

Tomáš Doležal HOSPICON 2019

Tomáš Doležal HOSPICON 2019 CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY Tomáš Doležal HOSPICON

Více

Návrh Zprávy analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2016

Návrh Zprávy analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2016 Zpracoval: Ing. J. Mrázek MBA, předseda AK DŘ 2017-03-23 Návrh Zprávy analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2016 1 Náklady ZFZP na hrazené

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o.

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o. Úhrada ambulantní a centrové péče v roce 2018 Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o. Obsah sdělení Změny v Úhradové vyhlášce 2018 Individuální úhrada Centrová

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2018 ZVLÁŠTNÍ ČÁST

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2018 ZVLÁŠTNÍ ČÁST ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2018 ZVLÁŠTNÍ ČÁST STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2019 A 2020 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód

Více

Aktuální otázky lékové politiky pohledem poskytovatele

Aktuální otázky lékové politiky pohledem poskytovatele Aktuální otázky lékové politiky pohledem poskytovatele MUDr. Pavel Vepřek člen představenstva Nemocnice Plzeňského kraje a.s. O čem budu mluvit zpráva NKÚ veřejné zakázky pozitivní listy zpětné bonusy

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2014 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR Úvod Hodnocení

Více

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Souhrn zdravotně pojistných plánů na rok 2016 (Sněmovní tisk 784) PŘÍJMY Příjmy z vlastního výběru mld. Kč mld.

Více

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP ROK 2015 INDIVIDUÁLNÍ SLOŽKY Kardiologie: smluvně dohodnuty implantace koronárních

Více

Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění

Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění 1 Východiska pro změnu Pomalý vstup inovativních léčiv do systému v.z.p. zejména vlivem administrativně náročného

Více

Zdravotní péče v segmentu lůžkové péče v roce 2019 a dále z pohledu SZP ČR. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. prezident SZP ČR

Zdravotní péče v segmentu lůžkové péče v roce 2019 a dále z pohledu SZP ČR. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. prezident SZP ČR Zdravotní péče v segmentu lůžkové péče v roce 2019 a dále z pohledu SZP ČR Ing. Ladislav Friedrich, CSc. prezident SZP ČR INMED Pardubice říjen 2018 Obsah sdělení Smluvní vztahy rámcové a typové smlouvy

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE. Praha,

OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE. Praha, OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE Praha, 18.3. 2009 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Dnešní úroveň českého zdravotnictví Předpokládané dopady hospodářské krize na zdravotnictví Cíle

Více

Seminář o zdravotnictví TOP 09

Seminář o zdravotnictví TOP 09 Seminář o zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger Praha, 9.4.2013 Stav našeho zdravotnictví Euro Health Consumer Index (15./34) Obsah prezentace Práva pacientů (27. / 34) Léčiva (20. / 34) Rozsah služeb (17. /

Více

Základní teze pro ÚV 2018 společný návrh AČMN, AKN a SSN ČR

Základní teze pro ÚV 2018 společný návrh AČMN, AKN a SSN ČR Základní teze pro ÚV 2018 společný návrh AČMN, AKN a SSN ČR Základní teze pro Úhradovou Vyhlášku 2018 akutní lůžková péče: Základní mechanismusúhrady zůstane zřejmě stejný jako v r. 2017, ale budeme se

Více

Odůvodnění. I. Obecná část. Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA).

Odůvodnění. I. Obecná část. Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA). Odůvodnění III. I. Obecná část Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA). A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017

Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017 Řízení výnosů v kontextu úhradové vyhlášky 2017 Daniel Hodyc Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici 3. LF UK v Praze, 4.11. 2016 Dnešní agenda Krátkodobé řízení výnosů na podkladě úhradové

Více

Příjmy. Tabulka č. 1: Plánované příjmy systému v. z. p. 2017

Příjmy. Tabulka č. 1: Plánované příjmy systému v. z. p. 2017 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ ZPP 2017 ČINNÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ ČR Úvod Hodnocení

Více

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014

Přehled vybraných ekonomických ukazatelů pro hodnocení ZPP 2014 Příloha Průměrný počet pojištěnců Průměrný přepočtený počet (osoby) zaměstnanců (osob) Skutečnost Skutečnost Očekávaná Skutečnost Očekávaná Index 2012 1. pololetí skutečnost ZPP % 1. pololetí skutečnost

Více

CE N TRO V A P E CĚ A INOVATIVNI LE CǏVE

CE N TRO V A P E CĚ A INOVATIVNI LE CǏVE CE N TRO V A P E CĚ A INOVATIVNI LE CǏVE PR I PRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 II. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 CENTROVÁ PÉČE - OHLÉDNUTÍ ZPĚT původně centrální nákupy centra se zvláštní smlouvou (vyhláška MZ ČR 368/06

Více

Ing. Michal Čarvaš, MBA Diskuzní setkání Zdravotnictví Praha

Ing. Michal Čarvaš, MBA Diskuzní setkání Zdravotnictví Praha Ing. Michal Čarvaš, MBA Diskuzní setkání Zdravotnictví 2.0 22.2.2017 Praha Pohled teorie na řízení nemocnice. Nemocnice je podnik s určitým sociálním rozměrem (služby obecného hospodářského zájmu). Není

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ ZPP 2016 ČINNÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ ČR III. Úvod Hodnocení

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborová

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Princip úhrady péče případovým paušálem - DRG Úhrada

Více

ANČR návrh úhrad akutní lůžkové péče v roce 2020

ANČR návrh úhrad akutní lůžkové péče v roce 2020 ANČR návrh úhrad akutní lůžkové péče v roce 2020 4.6.2019 DŘ na rok 2020 úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných

Více

STRATEGIEÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2017 Z POHLEDU VZP

STRATEGIEÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2017 Z POHLEDU VZP STRATEGIEÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2017 Z POHLEDU VZP AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL ODBORU ÚHRAD ZP 13. 12. 2016 Zůstatky na jednoho pojištěnce ZP na bankovních účtech (zdroj MZ

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2019 A 2020 211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR Střednědobý výhled na rok 2019 a 2020 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NA ROK 2019 A 2020 Zdravotní pojišťovna

Více

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich

Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR Mikulov Ladislav Friedrich Financování zdravotní péče v roce 2017, 2018 a dále z pohledu SZP ČR 30.3.2017 Mikulov Ladislav Friedrich Aktuální stav zdravotnictví v ČR Systém veřejného zdravotního pojištění se vyvíjí od svého vzniku

Více

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016

Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 2016 Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví v r. 216 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.1

Více

Příloha č. 2 Návrh ANČR 2020 DŘ na rok 2020 k jednání

Příloha č. 2 Návrh ANČR 2020 DŘ na rok 2020 k jednání Příloha č. 2 k protokolu z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů

Více

Společný návrh VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Společný návrh VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR Příloha č. 1 k protokolu z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů

Více

Ne/Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a sociální bariéry. MUDr. Pavel Vepřek člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

Ne/Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a sociální bariéry. MUDr. Pavel Vepřek člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s. Ne/Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a sociální bariéry MUDr. Pavel Vepřek člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s. Regionální nerovnosti 14 000 Náklady na standardizovaného pojištěnce

Více

Návrh státního rozpočtu na rok květen 2019

Návrh státního rozpočtu na rok květen 2019 květen 2019 1 Makroekonomická predikce MF (duben 2018) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Aktuální dubnová predikce Hrubý domácí produkt (s.c.) růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,6 4,4 3,6 3,3 2,6

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Příjmy. Tabulka č. 1: Plánované příjmy systému v. z. p. 2018

Příjmy. Tabulka č. 1: Plánované příjmy systému v. z. p. 2018 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NA ZÁKLADĚ NÁVRHŮ ZDRAVOTNĚ POJISTNÝCH PLÁNŮ 2018 A STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ NA ROKY 2019 A 2020 ČINNÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích

Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích Ekonomika a její vliv na sociální dialog v nemocnicích Úhradový systém, zdroje, výhody, nedostatky, hrozby a perspektivy MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Hustopeče 15. října 2009 Podíl VZP ČR

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Pozitiva a úskalí předloženého dokumentu aneb co nám napovídá a o čem naopak nehovoří analýza MF ČR. Ing. Petr Mašek

Pozitiva a úskalí předloženého dokumentu aneb co nám napovídá a o čem naopak nehovoří analýza MF ČR. Ing. Petr Mašek Pozitiva a úskalí předloženého dokumentu aneb co nám napovídá a o čem naopak nehovoří analýza MF ČR Ing. Petr Mašek Základní pojmy Hospitalizační případ pobyt pacienta v nemocnici MDC Klasifikační systém

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Obsah prezentace. I. Představení NPK, a.s. Úhradové mechanismy. Ekonomika, personalistika. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie )

Obsah prezentace. I. Představení NPK, a.s. Úhradové mechanismy. Ekonomika, personalistika. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie ) 1 Obsah prezentace I. Představení NPK, a.s. II. Úhradové mechanismy III. Ekonomika, personalistika IV. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie ) 2 NPK v číslech Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti

Více

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky [ 1 ] ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky PharmDr. Martin Beneš [ 2 ] ELEKTRONIZACE Elektronizace [ 3 ]

Více

Ambulantní úhrady. Ing. Marie Nushiová, MHA Data pro výpočet modelace ambulantních úhrad byla zpracována v programu CFM Sefima

Ambulantní úhrady. Ing. Marie Nushiová, MHA Data pro výpočet modelace ambulantních úhrad byla zpracována v programu CFM Sefima Ambulantní úhrady Ing. Marie Nushiová, MHA 30. 11. 2017 Data pro výpočet modelace ambulantních úhrad byla zpracována v programu CFM Sefima Ambulantní péče nový způsob výpočtu nahrazení stropu úhrady maximem

Více

Problematika účtování dle vyhlášky pro rok 2018 a další praktické rady

Problematika účtování dle vyhlášky pro rok 2018 a další praktické rady Problematika účtování dle vyhlášky pro rok 2018 a další praktické rady Ing. Ivana Jenšovská Poradenská, konzultační a lektorská činnost ve zdravotnictví Referenčním obdobím je rok 2016. Hodnoceným obdobím

Více

DRG 2012 a kontrahování zdravotní péče očekávání, motivace a další perspektivy

DRG 2012 a kontrahování zdravotní péče očekávání, motivace a další perspektivy DRG 2012 a kontrahování zdravotní péče očekávání, motivace a další perspektivy Daniel Hodyc Konference NRC Praha, 14. 11. 2012 Struktura prezentace Záměr MZ a očekávání od rozšíření DRG do úhrad v roce

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR. Tisková konference MZ ČR dne

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR. Tisková konference MZ ČR dne Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference MZ ČR dne 18. 8. 2009 NÁVRH OPATŘENÍ STABILIZACE SESTER VÝCHOZÍ STAV - DUBEN 2009 Finanční ohodnocení navýšení tarifních platů pro

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více