1) Přednáška (8. přednáška)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška)"

Transkript

1 1) Přednáška (8. přednáška) - zkouška 2 části - Kaplanova 5 otázek (žádná nesmí být za F) - přihlašovací údaje: login: bs2013 heslo: volant456 - Studium - Studijní opory - 6. Motory a pohony - Pohonné mechanismy Převodové ústrojí jsou veškerá ústrojí, která spojují motor s hnacími koly vozidla a podílejí se na přenosu točivého momentu. Obrázek 1: Rozmístění mechanismů na vozidle Spojky slouží pro krátkodobé přerušení přenosu točivého momentu (řazení), zejména při rozjezdu. Převodovky zajišťují změnu velikosti točivého momentu, otáček, změna smyslu otáčení. Spojovací (kloubové) hřídele zajišťují stálé spojení jednotlivých agregátů. Do pohonu náprav a převodovek patří stálý převod a diferenciál. Diferenciál umožňuje změnu směru točivého momentu a jedním hřídelem pohání dvě hřídele, které se netočí stejnými otáčkami. Bloková konstrukce s podélně uspořádaným motorem málo zatížená zadní náprava blok se posouvá ideál 50% - 50% Obrázek 2: Podélně ulžený motor

2 Bloková koncepce s motorem napříč: Obrázek 3: Příčnš uložený motor Spojky -v motorových vozidlech se používají spojky rozjezdové, směrové, řadící -rozjezdové spojují motor s převodovkou -směrové se používají v řídícím ústrojí pásových vozidel -řadící v převodovkách k řazení Rozjezdové: - kotoučové (suché) - lamelové (v oleji nebo olejové mlze) menší průměr kotoučů, ale jejich více -> přenesou větší kroutící moment Podle způsobu ovládání: - mechanické (síla řidiče) - automatické (servomechanismy na základě vyhodnocení okamžitých skutečností) Požadavky na spojky motorových vozidel: -spolehlivý přenost točivého momentu od motoru na vstupní hřídel převodovky -plynulý rozjezd vozidla (bez škubání, prokluzu) -přenesení většího točivého momentu, než je max. točivý moment motoru (o 15% až 25% více), jedná se o rezervu pro vyproštění uvíznutého vozidla (překonávají se setrvační síly v motoru) Graf 1: M-n Spojky -spojka musí být ovládána malými silami (pro motorky do 80N, pro auta do 150N a ostatní do 200N) -nenáročná obsluha a pdržba, dlouhá životnost a nízká cena

3 Obrázek 4: Spojka Popisky obrázku: 1. spojkový kotouč 2. spojkové obložení s frikčního materiálu zvyšuje součinitel tření 3. náboj spojkového kotouče s vnitřním drážkováním 3b) pomocný hřídel spojky (vstupní hřídel převodovky) vnější drážkování 4. přítlačný kotouč (velké m,t) akumuluje se teplo a deformuje se 5. přítlačné pružiny -vinuté zastaralé (6-8 kolem dokola) -membránové dnešní lepší charakteristika, se zřetelným maximem, při správné volbě dochází při opotřebování k nárůstu přítlačné síly a při plném opotřebení pouze malý úbytek síly. 6. vypínací objímka nejčastěji se používají radiální kuličkové ložiska; axiální ložiska vlivem odstředivých síl vybíhají => nejčastěji speciální ložiska 7. vypínací páčky v systému vinutých pružin (3 páčky), dnes jejich funkci nahrazují jazýčky membránové pružiny 8. závrtný šroub 3x; definují rovinu vzhledem k ploše spojového kotouče 9. štít spojky pevně spojen šrouby se setrvačníkem, vede přítlačný kotouč, vede membránovou pružinu 10. setrvačník pevně spojen s klikovým hřídelem, v sobě má ložisko k pomocnému hřídeli 11. tepelně izolační podložka brání nezdravému vyhřátí pružin

4 2) Přednáška Výpočet kotoučové třecí spojky absolvování cvičení: a) určení třecího momentu spojky Obrázek 5: M S : dm S = df t r df t = df μ n df = p 2π r dr dm S = p 2π r dr μ n r Uvažujeme 2 předpoklady, tlak na obložení třecího kotouče je všude stejný (p=konst.). Tato situace odpovídá nové (nezaběhnuté) spojce. Opotřebení je po celé ploše rovnoměrné (p není konst.), ale je konstantní součin: p*v s = konst. (v s skluzová rychlost) => p*r=konst => p=konst/r Obrázek 6: závislost p na r Závislost tlaku na poloměru má hyperbolický průběh (vyplývá z posledního vztahu). Tzn. tlak na obložení roste směrem k vnitřnímu poloměru (menšímu poloměru). To je nevýhodné pro široké obložení intenzivně se projeví závislost. Výpočet dle 1. předpokladu (p=konst): r2 F = 2π p r dr = 2 π p r r 1 F p = 2 π (r 2 2 r 2 1 ) r1 Takto odvozený vztah pro talk dosadím do vztahu pro třecí moment spojky a dostávám:

5 r2 Ms = 2π p μ n r 2 dr = 2π p μ n r r 1 = F μ n r r 1 r r 1 Výpočet dle 2. předpokladu: r2 r1 F F = 2π p r dr = 2π p r (r 2 r 1 ) p r = 2π (r 2 r 1 ) r1 Takto odvozený vztah pro tlak dosadím do vztahu pro třecí moment spojky a dostávám: r2 Ms = 2π p r μ n r dr = 2π p r μ n r r 1 = F μ n (r 2 r 1 ) r1 Za M s můžeme dosadit: z momentové charakteristiky dostaneme max. moment, který vynásobíme bezpečností k=1,3 a dostaneme moment potřebný pro přenos. Zvolíme rozsahy poloměrů dle katalogu výrobce a v závislosti na F, kterou tlačí pružina a dostaneme určitý moment, ten porovnáme z požadovaným momentem. Je potřeba kontrolovat, jestli tlak (kterou působí pružina) nerozdrtí frikční materiál spojky. Pokud máme těžký rozjezd. tak se spojka zahřívá a musíme toto teplo někde ukládat (proto je velký setrvačník) a to se musí kontrolovat (množství tepla na plochu obložení musí být menší než povolené výrobcem) práce vykonaná motorem mínus práce využitá na rozjezd. U motorových vozidel (automobilů) se používají automatické spojky odstředivé, elektromagneticky ovládané, elektromagnetické (práškové) a hydrodynamické spojky. Nejčastěji se používají spojky hydrodynamické (vozidla vyšší třídy automobilů). Je to první a nejjednodušší představitel hydraulických strojů. Ve spojení s mechanickou spojkou vzniká hydrodynamická spojka. Měnič má nekonečný počet převodů. Hydrodynamická spojka (HD spojka) Historie: Obrázek 7: HD spojky - SEN: motor poháněl kapalinu, která v sobě měna uloženinou energii, která se dodávala na delší vzdálenost do turbíny, která poháněla spotřebič (např. lodní šroub), - nepodařilo se to realizovat: velké ztráty při cestě kapaliny potrubím - problém vyřešil v roce 1904 Herman Föttinger (vyřešil to v 27 letech). Čerpadlo spojil napřímo s turbínou pomocí společné nádoby s kapalinou. Mělo radiální rovinné (nezakřivené) lopatky. Vytvářelo se proudové vlákno ve tvaru spirály vytvářející kroužek. - Lopatky čerpadla a turbíny umístil do jedné společné uzavřené skříně vynalezl moderní HD převod, který se později začal uplatňovat v pohonech celé řady strojů (stacionární motory, stavební stroje, lokomotivy, vysokozdvižné vozíky, míchačky, ) - přenos točivého momentu je zprostředkován bez kontaktu kovových součástí spojky a nedochází tedy k jejich opotřebení a provoz spojky je prakticky možný bez údržby.

6 Obrázek 8: Proudění v HD spojce Výhody: plynulý a měkký rozjezd vozidla (pomalé roztáčení -> možné rozjetí i na vyšší převodový stupeň), zabraňuje zhasnutí motoru při prudkém zvýšení jízdních odporů, HD spojka tlumí torzní kmity, jednotlivé součásti nejsou namáhány na otěr, maximální točivý moment lze přizpůsobit změnou velikosti olejové náplně (možné různé náplně), HD spojka vyžaduje minimální údržbu Nevýhody: vyšší cena (výroba v menším počtu), neustálý skluz mezi čerpadlem a turbínou (nutná podmínka pro funkci), nižší účinnost (vyšší ztráty než mechanická spojka), nelze snadno rozpojit pro řazení rychlostních stupňů a pro řazení je nutná kombinace s mechanickou spojkou nebo s převodovkou řazenou pod zatížením, vozidlo nelze na svahu zastavit zařazeným rychlostním stupněm (u všech automatických spojek). Hlavní pojmy: - účinnost HD spojky: μ = P t = M t ω t = (M č ΔM) = ω t 1 ΔM η P č M č ω č M č ω č ω č M HD = ω t = n t = i č ω č n č U HD spojky je moment na turbíně stejný jako moment na čerpadle, neuvažujeme-li vnější ztráty v ložiscích a ucpávkách ΔM moment odpovídající vnějším ztrátám Obrázek 9: Grafický průběh účinnosti v závislosti na poměru otáček i znázorňuje polopřímka půlící I. kvadrant SS a lze říct, že účinnost HD spojky stoupá přibližně s jízdou automobilu (pozn. detail). - Skluz: e = ω č ω t ω č = 1 ω t ω č = 1 i = 1 η HD Výpočet HD spojky: - při výpočtu jde o určení velikosti přenášeného krouticího momentu

7 1 bod na vstupu do čerpadla 2 bod na výstupu čerpadla 3 bod na vstupu do turbíny 4 bod na výstupu turbíny Obrázek 10: Výpočet HD spojky + pohled shora Výpočet se provádí pomocí teorie jednorozměrného vlákna, vychází z úvahy, že proud kapaliny je nahrazen jediným vláknem o nekonečně malé tloušťce, které má všechny vlastnosti (rychlost, energii, ) jako původní proud. w 2 osová složka absolutní rychlosti (relativní rychlost / meridiánová rychlost) c 2 absolutní rychlost na výstupu z čerpadla u 2 unášivá rychlost (tangenciální složka absolutní rychlosti) F t = m v F = m t v; kde m hmotností tok t M = F r = Q m v r M č = M t = M s = Q m u 2 r 2 Q m w 1 r 1 Q v1 = Q v2 w 1 S 1 = w 2 S 2 2π r 1 b 1 σ 1 = 2π r 2 b 2 σ 2 r 1 b 1 = r 2 b 2 Sigma 1 a 2 jsou součinitelé zmenšení průřezu vlivem konečné tloušťky lopatek. Přijímáme předpoklad sigma 1=sigma 2 =sigma M = 2π r 2 b 2 σ 2 w 2 ρ r 2 u 2 2π r 1 b 1 σ 1 w 1 ρ r 1 w 1 Vzhledem k předpokladu, že je stejná dojde ke zjednodušení: M = 2π r 2 b 2 σ 2 w 2 ρ (r 2 2 w 2 r 2 1 w 1 ) = 2π r 2 b 2 r r 2 σ 2 w č w 2 r 2 ρ r 2 2 w 2 w č 1 r 1 2 w 1 2 r 2 = = λ ρ D 5 2 n 2 w č č Lambda charakteristika spojky Velikost točivého momentu přenášeného HD spojkou je roven vzorci výše!!!

8 3) Přednáška ( ) Volnoběžky, jsou převodní ústrojí, které přenášejí točivý moment jen v jednom smyslu otáčení, a při pokusu přenést točivý moment v obráceném smyslu dojde k okamžitému rozpojení mechanismu pro přenos točivého momentu. Vyžívá se velmi často. Z hlediska konstrukčního provedení volnoběžky se dělí volnoběžky do 2 skupin: s excentrickými drahami volnoběžný je náboj jízdního kola, excentry mohou být na jádře nebo na věnci (to se řídí možnostmi konstrukce kde je více místa), pokud se válečky dostávají do menšího místa dochází k zaklínění a přenosu točivého momentu. Pokud je to naopak, tak dochází k uvolnění válečku a automatickému rozpojení (jízda z kopce). U složitějších volnoběžek jsou válečky do záběru ještě vtlačovány navíc silou přítlačných pružin. se soustřednými drahami mají oběžné dráhy věnci a jádra válcového tvaru, vzpěrná tělíska jsou vhodně tvarována (v řezu je to kuželka) a jsou udržovaná v přibližně stejné vzdálenosti od sebe speciálním separátorem (klecí). Výhody: snadnější výroba válcových ploch (levnější), možnost přenosu většího točivého momentu při stejných rozměrech Obrázek 11: Excentrické dráhy Obrázek 12: Soustředné dráhy Schéma působení sil na zaklíněném válečku volnoběžky: Obrázek 13: Působení sil na zaklíněném válečku (v klidu)

9 V místě styku válečku s věncem a jádrem působí dvě stejně velké normálové síly N a třecí síly F. Výslednice vektorového součtu těchto sil leží v jedné přímce, protože uvažujeme, že jsou tato tělesa vůči sobě v klidu směr této výslednice je kolmý k ose úhlu zaklínění válečku gama. A je odkloněn od spojnice dotykového bodu a středu válečku (M) o úhle gama/2. Pro správnou funkci volnoběžky bez přítlačných pružin je nezbytné, aby síly vkliňující válečky byly větší než síly vytlačující válečky ze zaklínění. Z uvedeného plyne podmínka: 2 N sin γ 2 < 2 F cos γ 2 tg γ doplnit 2 Tangens musí být menší než součinitel tření. Koeficient tření se volí se 0,11 0,13 a gama se volí M = F R 1 i = N tg γ 2 R 1 i N = M cotg γ 2 R 1 i Kde i je počet válečků (u bicyklu 5, u vozidel 8-20) Normálová síla vyvolává namáhání povrchových ploch věnce, jádra a válečků kontaktním dotykovým napětím pomocí Herzova napětí. N E σ = 0,418 ( 1 l r + 1 ) R 2 l délka válečku (3-6) násobek poloměru Pokud nebude zaoblení, tak se vztah zjednoduší (R2 nekonečno): σ = 0,418 N E Zatížení se počítá pro nejnáročnější podmínky pro nejnižší rychlostní stupeň. Využití volnoběžek: Pro krátkodobé a dočasné spojení dvou částí přerodného ústrojí zajištění brzděni motorem u některých automatických spojek K řazení rychlostních stupňů v automatických spojkách Automat spínání pohonu některé nápravy Vozidla poháněná 2D motorem mívají trvale zařazenou volnoběžku do pohonného ústrojí (wartburg, trabant), při náhlém poklesu otáček se volnoběžka rozpojí, nebo když jsou příliš velké motor jede při malých otáčkách a můžeme jet rychleji z kopce. Nelze brzdit motorem. V převodovkách z důvodu aby se urychlovaly nebo zpomalovaly menší hmoty a odlehčilo se synchronům. l r Převodovky Převodový poměr doplnit Účel převodovky: Zabezpečit základní jízdní funkce vozidla: a) využitelný rozsah otáček spalovacího motoru poměrně malý přizpůsobit velkému rozsahu rychlostí vozidla. rychlostní charakteristika graf b) musí umožnit vozidlu jízdu vzad musí mít zpětný chod c) umožnit trvalé rozpojení přenosu točivého momentu od motoru na hnací kola. Pohotovost vozidla, kdy motor běží, vozidlo stojí a není, sešlápla spojka. Rozdělení převodovek (dáno normou): -dělí se dle různých hledisek a upravuje to norma Podle druhu převodu se převodovky dělí:

10 A. s ozubenými koly a. předlohové i. dvouhřídelové (nesouosé převodovky) ii. tříhřídelové (také souosé převodovky, koaxiální) b. planetové B. třecí převod pomocí třecích kol a převodový poměr se mění změnou poloměru jednotlivých kol C. řemenové převodovky v dnešní době jsou tlačné řemenové převodovky D. hydrostatické převodovky zemědělské a stavební stroje E. hydrodynamické převodovky (hydrodynamické měniče točivého momentu) F. elektrické převody (kolejová vozidla) Podle způsobu změny převodových poměrů A. stupňové se stupňovou (skokovou) změnou převodového poměru. Patří sem všechny převodovky s ozubenými koly. B. plynulé z nekonečně velkým počtem převodových stupňů. Třecí, řemenové, hydrodynamické, hydrostatické a elektrické spojky. Podle způsobu řazení převodových stupňů: A. přímé řazení řazení provádí řidič ze svého rozhodnutí a svou silou. B. nepřímé řazení řidič rozhoduje kdy se zařadí, ale řazení samotné provádí jiné zařízení (vzduchově, hydraulicky či elektromagneticky) C. samočinné převodovky řazení rychlostních stupňů probíhá automaticky na základě vyhodnocení okamžitých podmínek jízdy (dle jízdních odporů a vlastností motorů otáčky a zatížení) Požadavky - musí umožnit změnu převodového poměru a otáček - zpětných chod vozidla - zabezpečit rozpojení (neutrál) - vysokou mechanickou účinnost - nízkou úroveň hluku a vibrací (otázka komfortu a pohodlo) prvek aktivní bezpečnosti - malé rozměry, hmotnost, životnost, spolehlivost - výrobní jednoduchost a nízkou cenu - zabezpečeno řazení bez rázů (zajistit vyrovnání obvodových úhlových rychlostí spojovaných součástí zajišťuje to synchronizace převodovky) - znemožnění zařazení 2 stupňů zaráz - nesmí dojít k samovolnému zařazení nebo vyřazení rychlostního stupně Základní pojmy: Základní převod (i 0 ; l min ) - nejmenší celkový převod mezi motorem a koly. Součin stálého převodu a nejmenšího převodu převodovky. Základní převod je převod, při kterém vozidlo nejčastěji jede, určuje polohu rovnovážného stavu při jízdě vodidla maximální rychlostí po rovině.

11 Graf 2: Graf odporů (odporového, valivého) Základní převod má důležitý vliv na dynamické vlastnosti vozidla a pracovní režim motoru. Rozsah převodových stupňů (R i ) R i = l c max l 0 Odstupňování převodů (q 1,2 ) - q i,i+1 = l i (celkový maximální převod ku základnímu), kde i je 1 5 (5ti stupňová převodovka l i+1 Pokud se q budou rovnat, tak hovoříme o odstupňování převodu dle geometrické řady a krátce se říká geometrické odstupňování převodovky. Maximální přípustný poměr dvou po sobě následujícíh převodů (max hodnota q): q max n max n Mtmax Počet převodových stupňů v geometricky odstupňované převodovce určíme z následující představy: l 1 = l 2 q = = i n q n 1 q12=q23=q34=q45 (n 1) ln(q) = ln (R i ) n = ln (R i) + 1 (zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo) počet převodových stupňů ln (q) Volíme tím větší počet převodový stupňů, než je minimální potřebný a tím měníme i rozestupy. Dobrou představu o rozdělení převodových stupňů dává pilový diagram. Graf 3: Geometrické rozložení

12 Graf 4: Progresivní odstupňování Geometrické odstupňování se nepoužívá pro svou velkou nevýhodu spočívající ve velkém rozdílu rychlostí mezi I. a II. stupněm a předposledním a posledním stupněm na maximálních otáčkách (viz obrázek). Lepší odstupňování dává progresivní odstupňování. V tomto případě poměr převodových stupňů (q) není konstantní q12>q23>q34>q45. Stupeň progresivity může být volen, tak že poměř dvou po sobě následujících převodových stupňů (q) je konstantní: q12/q23=q23/q34=q34/q45=konst. Základní druhy stupňových převodovek: Podle uspořádání hnacího a hnaného hřídele rozlišujeme převodovky předlohové a planetové. A. předlohové bývají konstruovány jako souosé vstupní a výstupní hřídel leží v jedné ose (musí mít 3 hřídele), nebo jsou konstruovány jako nesouosé a jsou rovnoběžné (2 hřídele). Mohou být řazeny přesouváním ozubených kol (už se neděje). Řazeny zubovými spojkami a dnes jsou nejčastěji řazeny spojkami se synchronizací či automatické řazení. Automatické převodovky bývají většinou souosé. a. Jednoskupinové b. Víceskupinové dvouskupinová převodovka (kolo zadní a přední pastorek) Obrázek 14: Souosá převodovka (4 stupňová), 3 hřídelová Předlohový hřídel výkovek (jeden kus), který je následně celý obráběn kola jsou umístěna pevně. Na vstupním hřídeli jsou kola umístěna posuvně). Důležité je žebro, skříň musí být co nejtužší nejmenší průhyby na hřídelích.

13 Obrázek 15: Vloženým kolem (dalším) změníme směr otáčení. Na 4. převodový stupeň je nejvyšší účinnost točící moment je přenášen přímo pomocí hřídelů, kola se sice točí, ale nepřenáší moment. Dvouhřídelové převodovky: Obrázek 16: 2hřídelová nesouosá převodovka

14 2hřídelová převodovka má nesouosé hřídele (malé negativum, nelze dobře automatizovat řazení), ale s výhodou se ji používá u blokových konstrukcí. 2hřídelová převodovka má vysokou účinnost jednotlivých stupňů, protože se přenáší pouze přes 1 pár kol, ale nevýhodou je, že nemá přímý záběr (přenos točivého momentu, kdy nemá záběr bez použití ozubených kol). Řazení rychlostních stupňů U stupňových převodovek s ozubenými koly se řazení provádí: Posuvnými koly staré a nepoužívané, potřeba řazení dolů s meziplynem a nahoru s dvojím sešlápnutím spojky Zubovými spojkami jediná změna oproti předchozímu je, že jsou menší zoubky, ale jinak stejné řazení (principielně) Spojkami se synchronizací Prostá synchronizace, která při použití nadměrné (nepřiměřené) řadící síly (rukou řidiče) umožňuje řazení přes to, že nebyly obvodové rychlosti jednotlivých částí sjednoceny -> může dojít k destrukci (vylámání zubů). Dokonalejší je synchronizace cloněná (jištěná), kdy řadící spojka je doplněna o jistící kroužek, který znemožňuje řazení před sjednocením obvodových rychlostí. Samočinné řazení, automatické řazení Řadící a zajišťovací zařízení Slouží k zařazení požadovaného převodového stupně a nastavení ostatních převodových stupňů do neutrální polohy. Požadavek je bezhlučné řazení bez rázů a s plynulým záběrem, aby nedošlo k poškození ozubení. Bezhlučné řazení je podmíněno odhadem správného okamžiku, kdy jsou obvodové rychlosti jednotlivých částí sjednoceny. Zajišťovací zařízení Obrázek 17: Řadící vidlice

15 Potřeba k zamezení zařazení dvou rychlostních stupňů současně (vedlo by k destrukci převodovky). Aby nedošlo k samovolnému zařazení a vyřazení rychlostního stupně. B. planetové Převodovky řazené pod zatížením dvoutoké Obrázek S1 přímá redukce i=1 S2 2x redukované otáčky i>1 planetové jednoduché planetové soukolí Obrázek 18: Planetová kola C centrální kolo U unášeč satelitů (rameno) K korunové kole S satelit Dc průměr roztečné kružnice centrálního kola: Dc=m. zc (modul x počet zubů centrálního kola) Dk průměr roztečné kružnice korunového kola: Dk=m.zk (zk počet zubů korunového kola) Ds průměr roztečné kružnice satelitu: Ds=m.zs (zs počet zubů satelitu) Z obrázku je zřetelné, že D k =D c +2.D s /podělím modulem z k =z c +2.z s φ středový úhel satelitu φ=360/n (n počet satelitů) Aby jednotlivá kola planetového soukolí, musí být splněna určitá podmínka: z c + z k = celé číslo n D k = z k = k D c z c k = vnitřní převodový poměr planetové převodovky (1 10) Základní kinematická rovnice pro jednoduchý planetový převod: - při odvozování rovnice vycházíme z relativního počtu otáček vzhledem k otáčkám unášeče. Uvažujeme pohyb všech částí mechanismu, ale představujeme si pohyb, jak by se jevil pozorovateli spojenému s unášečem. o relativní otáčky C kola: n c -n u

16 o relativní otáčky K kola: n k -n u o relativní otáčky U kola: n u -n u - vk= doplnění rovnice Je zřejmé, že planetové soukolí má 2 stupně volnosti. Pokud chceme, aby mechanismu pracoval jako převodovka, zastavíme jeden jeho člen (C, K, U) 7 převodových stupňů (3x2 + 1 přímý záběr). Spojením 2 členů mechanismu dochází ke zrušení jeho funkce (otáčí se jako jeden pevný celek) a dostáváme přímý záběr. Spojíme-li C a K budou otáčky stejné: nc=nk z k n k + z c n k = z k n u + z c n u n k (z k + z c ) = n u (z k + z u ) n k = n u Otáčky všech částí planetového soukolí jsou stejné a otáčí se jako jeden pevný celek. Obrázek 19: Nevím co to je Typy planetových převodovek:

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové Převodovky Převodovka plní tyto funkce : - umožňuje změnu převodového poměru mezi motorem a koly a tím změnu hnací síly a otáček kol tak, aby motor mohl pracovat pokud možno neustále v ekonomicky úsporném

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Rotační pohyb kinematika a dynamika Rotační pohyb kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Téma 7 KVM Teorie vozidel 1 Hnací hřídele Kloubový hnací hřídel Transmise Přenáší točivý moment mezi dvěma převodovými ústrojími Převodové ústrojí na výstupu je obvykle pohyblivé po definované

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz Shrnutí Příspěvek se zaměřuje na modelování motorových vozidel a jejich agregátů.

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - klasifikace, strukturální analýza, vazby Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Mechanismy - úvod Mechanismus je soustava těles, spojených

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou PŘEVODOVKY Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou rychlostí (otáčkami) a točivým momentem. Obvyklé

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Pohyb mechanismu Obsah přednášky : úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů, Doba studia : asi,5 hodiny Cíl přednášky : uvést studenty do problematiky mechanismů, seznámit

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Převodná ústrojí. Název školy

Převodná ústrojí. Název školy Číslo DUMv digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_15_03_01 Obsah a zaměření problematiky směřuje k seznámení žáků s druhy, konstrukcí a principu činnosti převodných ústrojí. Základní rozdělení spojek Základní

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika Ing. Oldřich Šámal Technická mechanika kinematika Praha 018 Obsah 5 OBSAH Přehled veličin A JEJICH JEDNOTEK... 6 1 ÚVOD DO KINEMATIKY... 8 Kontrolní otázky... 8 Kinematika bodu... 9.1 Hmotný bod, základní

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Mechanismy - úvod. Aplikovaná mechanika, 8. přednáška

Mechanismy - úvod. Aplikovaná mechanika, 8. přednáška Mechanismy - úvod Mechanismus je soustava těles, spojených navzájem vazbami. Mechanismus slouží k přenosu sil a k transformaci pohybu. posuv rotace Mechanismy - úvod Základní pojmy. člen mechanismu rám

Více

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Automobily. 1) Jízdní odpory, jízdní meze. Jízdní odpory jsou síly, které působí proti pohybu vozidla.

Automobily. 1) Jízdní odpory, jízdní meze. Jízdní odpory jsou síly, které působí proti pohybu vozidla. Automobily 1) Jízdní odpory, jízdní meze Jízdní odpory jsou síly, které působí proti pohybu vozidla. Odpor valivý Odpor valivý vzniká deformací pneumatiky a vozovky. Součinitel valivého odporu závisí především

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

3. Obecný rovinný pohyb tělesa

3. Obecný rovinný pohyb tělesa . Obecný rovinný pohyb tělesa Při obecném rovinném pohybu tělesa leží dráhy jeho jednotlivých bodů v navzájem rovnoběžných rovinách. Těmito dráhami jsou obecné rovinné křivky. Všechny body ležící na téže

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 07 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 07 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Náev: Téma: Autor: Inovace a kvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanimy Planetové převody Ing. Magdalena

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Základy kinematiky ozubení

Základy kinematiky ozubení Základy kinematiky ozubení Evolventa evoluta představuje vztah mezi rovinnými křivkami. Evoluta je tvořena body, které jsou středy křivosti (středy oskulačních kružnic) jiné křivky. Evolventa vyjadřuje

Více

Spojky Třecí lamelová HdS HdM

Spojky Třecí lamelová HdS HdM Spojky Třecí lamelová HdS Hd Téma 5 KV Teoie vozidel 1 oment přenášený spojkou Lamela Přítlačný kotouč Setvačník F d 1 S i S - výpočtový (účinný) polomě spojky - počet třecích ploch - moment přenášený

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F1 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více