ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé"

Transkript

1 ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého systému srdce Žilní srdeční oběh Anatomie a fyziologické vlastnosti vodivého systému srdce (Jiří Kolář) Depolarizačně-repolarizační cyklus v srdeční svalové buňce a v buňkách vodivého systému Vodivý systém srdce Vliv nervového systému na srdce a cévy Sympatický nervový systém Účinek sympatické stimulace na srdce Účinek sympatické stimulace na hladkou svalovinu cév... Parasympatický nervový systém Účinek parasympatické stimulace na srdce a cévy Farmakologické ovlivnění autonomního nervového systému, Adrenergní receptory a jejich stimulace Sympatomimetika Sympatolytika

2 Parasympatomimetika a parasympatolytika Anatomie cévní stěny Intima Media Adventicia VYŠETŘOVACÍ METODY V KARDIOLÓGII Elektrokardiografie (Boris Šerf) Elektrody a svody Standardní bipolární končetinové svody (Einthovenovy).. Unipolární končetinové svody (Goldbergovy) Unipolární hrudní svody zadní Pravostranné unipolární hrudní svody Etážové unipolární hrudní svody Jícnový (ezofageální) svod Závady při registraci EKG Fyziologická křivka EKG Vlna P Úsek (interval) PQ nebo PR Komplex QRS Úsek (interval) ST Vlna T Vlna U Úsek (interval) QT Stanovení srdečního rytmu Určení srdeční frekvence Pravidelná srdeční činnost Nepravidelná srdeční činnost Stanovení elektrické srdeční osy Zátěžová elektrokardiografie (ergometrie) (Jiří Kolář) Podstata bicyklové ergometrie Vliv pracovní zátěže na srdeční funkci Vliv pracovní zátěže na křivku EKG Pozitivita zátěžového testu»normální zátěžový EKG nález«u zdravých jedinců»pozitivni zátěžový EKG nalez«při ischémii myokardu Další známky pozitivity zátěžového testu Indikace k vyšetření zátěžového EKG Kontraindikace vyšetření zátěžového EKG

3 Personální, technické a léčebné zajištění bezpečnosti při vyšetření zátěžového EKG Metodika vyšetření zátěžového EKG Postup před vyšetřením Postup při vyšetření Umístění EKG elektrod při vyšetření zátěžového EKG Stanovení maximální a submaximální zátěže Standardizace vyšetření Přerušení vyšetření zátěžového EKG Obvyklé údaje při hodnocení zátěžového EKG Ambulantní monitorování EKG (monitorování podle Holtera) Monitorovací jednotky pro ambulantní monitorování EKG Analýza záznamu ambulantního monitorování EKG Elektrody a svody používané při ambulantním monitorování EKG Umístění elektrod při ambulantním monitorování EKG Metodika ambulantního monitorování EKG Postup při zahájení ambulantního monitorování EKG Postup při ukončení ambulantního monitorování EKG Rentgenové vyšetření hrudníku u srdečního selhání (Jaroslav Ort).. Indikace k rentgenovému vyšetření srdce a plicního oběhu Zado-přední snímek vstoje a vsedě Předo-zadní snímek vleže Rentgenový obraz selhání levé srdeční komory Plicní cévní městnání Intersticiální otok Alveolárni plicní otok Různé další nálezy u selhání levé srdeční komory Rentgenový obraz selhání pravé srdeční komory Radionuklidové metody (Jiří Kolář) Perfuzní scintigrafie myokardu Radionuklidová ventrikulografie Echokardiografie (Vladimír Vondráček) Podstata metody Technické vybavení Metodika vyšetření Transthorakale echokardiografie Jícnová echokardiografie

4 Kontrastní a zátěžová echokardiografie Indikace k echokardiologickému vyšetření Indikace k echokardiografickému vyšetření u ischemické srdeční choroby Limitace vyšetření Úloha sestry při echokardiografickém vyšetření 2.7. Pravostranná srdeční katetrizace (Jan Vojáček) Indikace k pravostranné srdeční katetrizaci Posouzení přítomnosti a stupně plicní hypertenze Posouzení stupně náplně levé a pravé srdeční komory a srdečního minutového objemu Posouzení přítomnosti zkratové cirkulace Provedení angiografie pravé síně, pravé komory nebo plicnice Léčebná pravostranná srdeční katetrizace Technika pravostranné srdeční katetrizace Swanův-Ganzův katétr 2.8. Selektivní koronarografie (Michael Aschermann) Význam koronarografie Indikace ke koronarografii Ischemická srdeční choroba Chlopenní srdeční vady Jiná onemocnění Kontraindikace koronarografie Komplikace koronarografie Komplikace kardiální Komplikace celkové nekardiální Komplikace lokální Technika koronarografie Vyšetřovna, Instrumentarium Příprava nemocného před výkonem Katetrizační tým Postup při koronarografii Hodnocení výsledků koronarografie Úloha sestry při koronarografii 2.9. Elektrofyziologické vyšetření (Miroslav Pšenička) Indikace Bradyarytmie Tachyarytmie

5 Synkopální stavy Palpitace Kontraindikace Metodika vyšetření Příprava k vyšetření Technika vyšetření Postup vyšetření Opatření po vyšetření Poruchy acidobazické rovnováhy a jejich vyšetření (Pavel Piek)... Patogeneze Patofyziologie 1. ph arteriální krve 2. Udržování stálého ph Odběr krve k vyšetření acidobazické rovnováhy podle Astrupa 1. Odběr tepenné krve 2. Odběr arteriolar, resp. kapilární krve Terapie poruch acidobazické rovnováhy ÚLOHA SESTRY PŘI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPECH A VÝKONECH NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE (Jana Hrušková, Jiří Kolář) Monitorování EKG Základní součásti monitorovacího systému EKG Hlavní problémy při monitorování EKG Otevření nitrožilního přístupu Punkce podklíčkové nebo jugulární žíly Měření centrálního žilního tlaku Technika měření centrálního žilního tlaku Postup při měření centrálního žilního tlaku Hemodynamické vyšetření pomocí Swanova-Ganzova katétru Elektrická kardioverze Dočasná kardiostimulace Endotracheale intubace Koronarografie ATEROSKLERÓZA A ATEROGENEZE (Jiří Kolář) Patologické obrazy aterosklerózy Predilekční oblasti aterosklerózy

6 Morfologické nálezy na cévní stěně Patogeneze aterosklerózy Rizikové faktory aterogeneze Rizikové faktory a koronárni ateroskleróza Prevence aterosklerózy Primární prevence aterosklerózy Sekundární prevence aterosklerózy Hyperlipoproteinémie (Richard Češka) Patogeneze Charakteristika lipidů a lipoproteinů Význam hyperlipoproteinémie Klasifikace hyperlipoproteinémií Terapie hyperlipoproteinémií Dietní a režimová opatření Farmakoterapie hyperlipoproteinémií ARYTMIE (Jiří Kolář) Poznámky k patogenezi a klinice arytmií Patogeneze arytmií Vliv arytmií na krevní oběh Klinické známky arytmií Vyšetřovací metody u arytmií Elektrokardiologické metody Provokační testy Elektrofyziologické vyšetření Léčebné postupy u srdečních arytmií Farmakologická terapie Nefarmakologická terapie Vagové manévry Masáž karotického sinu Elektrická defibrilace a kardioverze Defibrilátory Podstata defibrilace a kardioverze Energie defibrilačního výboje Postup při kardioverzi Komplikace po kardioverzi Kardiostimulace Dočasná kardiostimulace

7 Způsoby dočasné kardiostimulace Typy dočasných kardiostimulátorů Indikace k dočasné kardiostimulaci Péče o nemocného s dočasným kardiostimulátorem Trvalá kardiostimulace Typy implantabilních kardiostimulátorů Mezinárodní označení režimu kardiostimulace Indikace k trvalé kardiostimulaci Resynchronizační terapie (Miroslav Pšenička) Katetrizační ablace Implantabilní kardioverter-defibrilátor Chirurgická terapie Systematika nejznámějších arytmií (Jiří Kolář) Arytmie z poruchy funkce sinusového (sinoatriálního) uzlu Sinusová tachykardie Sinusová bradykardie Sinusová zástava Supraventrikulární arytmie Sinová tachykardie Multifokální síňová tachykardie Flutter síni (kmitáni síni) Fibrilace síní Junkční rytmy Náhradní junkční rytmus Urychlený junkční rytmus Atrioventikulární nodální reentry tachykardie Atrioventrikuläre reentry tachykardie Syndrom Wolffův-Parkinsonův-Whiteův Syndrom krátkého PQ (Lownův-Ganongův-Levinův).. Extrasystolické arytmie Supraventrikulární extrasystoly Komorové extrasystoly Komorové rytmy Pomalý idioventrikulární rytmus Urychlený idioventrikulární rytmus Komorová tachykardie Polymorfní komorové tachykardie Flutter komor Fibrilace komor Poruchy převodu vzruchu Sinoatriální blokády

8 Síňokomorové blokády Prodloužené síňokomorové vedení (AV blokáda I. stupně) Částečná síňokomorová blokáda (AV blokáda II. stupně) Částečná síňokomorová blokáda Wenckebochova typu Částečná síňokomorová blokáda Mobitzova typu Úplná síňokomorová blokáda (AV blokáda III. stupně) Proximální (intranodální) úplná síňokomorová blokáda Distální (subnodální) úplná síňokomorová blokáda Nitrokomorové blokády Fascikulární blokády Hemiblokáda předního svazku levého raménka (levá přední hemiblokáda) Hemiblokáda zadního svazku levého raménka (levá zadní hemiblokáda) Blokády Tawarových ramének Blokáda pravého Tawarova raménka Blokáda levého Tawarova raménka Bifascikulární blokády Trifascikulární blokády Syndrom chorého sinu (Miroslav Pšenička) AKUTNÍ FORMY ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ CHOROBY (Jiří Kolář) Náhlá srdeční smrt Náhlá srdeční smrt koronárního původu Prevence náhlé srdeční smrti koronárního původu Náhlá srdeční smrt nekoronárního původu Terapie Akutní koronárni syndrom Patofyziologie akutního koronárního syndromu u nemocných s akutním koronárním syndromem... Určování rizika u nemocných s akutním koronárním syndromem podle klinického obrazu Stratifikace nemocných s akutním koronárním syndromem podle EKG obrazu a biochemických známek nekrózy myokardu... Akutní koronárni syndrom s elevací úseku ST Akutní koronárni syndrom bez elevace úseku ST Souhrn vyšetření a léčebných postupů u nemocných s akutním koronárním syndromem

9 Nestabilní angina pectoris Patofyziologie Vyšetřovací metody Klinické vyšetření Laboratorní vyšetření EKG vyšetření Holterovo monitorování EKG Scintigrafické vyšetření thaliem 201 Echokardiografie vyšetření Zátěžové EKG (ergometrické vyšetření) Koronarografické vyšetření Léčebné postupy u nestabilní anginy pectoris Konzervativní terapie Invazivní léčba : Perkutánní koronárni intervence (Stanislav Šimek) Kardiochirurgická léčba - operace aortokoronární spojky (aortokoronární bypass) (JiříKolář) Akutní infarkt myokardu - patogeneze a morfologie (Jiří Kolář)... Patogeneze Vznik a vývoj akutního infarktu myokardu v časném období (rozvíjející se AIM) Faktory ovlivňující rozsah infarktu myokardu Patologickoanatomické nálezy u infarktu myokardu Makroskopické a mikroskopické obrazy Hojivý proces infarktu myokardu Lokalizace infarktu myokardu Vztah lokalizace infarktu myokardu a koronárni cirkulace Vliv lokalizace infarktu myokardu na vznik komplikací. Transmurální a netransmurálníinfarkty myokardu Ischémie v periferii infarktu myokardu Patofyziologie infarktu myokardu Porucha systolické funkce levé komory Porucha diastolické funkce levé komory Diagnostika akutního infarktu myokardu Anginózní bolest Známky levostranné srdeční nedostatečnosti Známky poruchy neurovegetative rovnováhy

10 »Némý infarkt myokardu«diferenciální diagnóza u akutního infarktu myokardu Fyzikální vyšetření Fyzikální nález Laboratorní nálezy (Tomáš Kovárník) Myokardiální enzymy Myokardiální bílkoviny Další laboratorní nálezy Elektrokardiografická diagnostika infarktu myokardu (JiříKolář) Charakteristické EKG změny u infarktu myokardu Problémy při interpretaci EKG u infarktu myokardu Problémy při posuzování elevace úseku ST Problémy při posuzování patologického kmitu Q Jak odlišovat»neinfarktove«změny EKG od změn»infarktovych«?.. Vývojové EKG změny u infarktu myokardu Základní EKG klasifikace AIM Lokalizace Q-infarktu myokardu v obrazu EKG EKG obraz u předních infarktů myokardu EKG obraz u infarktu spodní stěny EKG obraz u infarktu zadní stěny levé komory EKG obraz u infarktu pravé komory Rozpoznání lokalizace typického infarktu myokardu sestrami Non-Q infarkt myokardu Další vyšetřovací metody u infarktu myokardu Rentgenové vyšetření Echokardiografie vyšetření Radionuklidové vyšetření Přehled léčebných postupů u akutního infarktu myokardu (Jiří Kolář) Terapie AIM v předhospitalizačním období Standardní léčba nekomplikovaného AIM na koronárni jednotce Tlumení anginózní bolesti Zprůchodnění uzávěru infarktové tepny (reperfuzní léčba) Základní postupy reperfuzní léčby Zprůchodnění infarktové tepny trombolytickou léčbou Streptokináza Tkáňový aktivátor plazminogenu (t-pa) Známky účinného obnovení průtoku koronárním řečištěm Opakovaný uzávěr věnčité tepny po trombolýze - reokluze Zprůchodnění infarktové tepny perkutánní koronárni intervenci (Stanislav Šimek)

11 Současná doporučení pro reperfuzní léčbu nemocných se STEMI. Chirurgická léčba u akutního infarktu myokardu - operace koronárního bypassu (JiříKolář) Podpůrná farmakologická léčba AIM Antikoagulační a antiagregační léčba Blokátory adrenergních ß-receptoru Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin Role statinů v léčbě akutního koronárního syndromu (Radka Kočková) Nitráty (JiříKolář) Další léčebná opatření Oxygenoterapie Fyzická aktivita nemocných s AIM Komplikace u akutního infarktu myokardu Poruchy srdečního rytmu u akutního infarktu myokardu Patogeneze arytmií Hemodynamický důsledek arytmií Obecné zásady léčby arytmií Výskyt, klinický obraz a léčba obvyklých arytmií u akutního infarktu myokardu Tachyarytmie Bradyarytmie Srdeční selhání u AIM Klinická a hemodynamická klasifikace srdečního selhání u akutního infarktu myokardu Plicní městnání a edém plic u akutního infarktu myokardu Hypotenze u akutního infarktu myokardu Kardiogenní šok u akutního infarktu myokardu (JiříKolář, Jan Bělohlávek, Roman Škulec, Ilona Lálová, Petra Gregorová) Ruptúra volné stěny levé komory (JiříKolář) Ruptúra mezikomorového septa Ruptúra papilárního svalu Dysfunkce papilárního svalu Bezpulsová elektrická aktivita (elektromechanická disociace) Trombóza v dutině levé komory Perikarditida Žilní trombóza Standardní sesterská péče o nemocné s akutním infarktem myokardu (JiříKolář, Jana Hrušková) Obecné zásady při přijetí nemocného na koronárni jednotku

12 První léčebná a vyšetřovací opatření po přijetí nemocného Další terapeutická a vyšetřovací opatření po přijetí nemocného CHRONICKÉ FORMY ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ CHOROBY (Jiří Kolář) Námahová (stabilní) angina pectoris - patogeneze, klinika a vyšetření Patogeneze Dvě hlavní příčiny námahové anginy pectoris Další vlivy spolupůsobící při vzniku ischémie myokardu Patofyziologie vzniku bolesti při ischémii myokardu Diferenciální diagnóza bolesti na hrudi Klinické vyšetření Vyšetřovací metody Elektrokardiografické vyšetření Zátěžové EKG vyšetření Ambulantní monitorování EKG (Holterovo monitorováno Zátěžová scintigrafie thaliem 201 Koronárni arteriografie (selektivní koronarografie) Medikamentózni léčba anginy pectoris Obvyklý postup při medikamentózni terapii Charakteristika léků používaných v terapii anginy pectoris Nitráty Mechanismus účinku Nežádoucí účinky Typy nitrátů Betablokátory Mechanismus účinku Vlastnosti různých Dávkování Nepříznivé účinky a kontraindikace Blokátory kalciových kanálů Mechanismus účinku Typy blokátorů kalciových kanálů Katetrizační léčba anginy pectoris Perkutánní koronárni intervence (Stanislav Šimek, Jan Technika perkutánní koronárni intervence Indikace k perkutánní koronárni intervenci Kontraindikace perkutánní koronárni intervence ß-blokátorů ß-blokátorů ß-blokátorů Vojáček)...

13 Úspěšnost a komplikace perkutánní koronárni intervence Restenóza po perkutánní koronárni intervenci Koronárni stenty Lékové stenty Další intervenční postupy při perkutánní koronárni intervenci Úkoly sestry Kardiochirurgická léčba anginy pectoris (Jiří Kolář) Chirurgické rekonstrukční výkony na věnčitých tepnách Indikace Predoperační příprava nemocných Operační riziko Výsledky operační léčby Netypické formy anginy pectoris (Jiří Kolář) Variantní angina pectoris (spastická angina pectoris) Němá ischémie myokardu Mikrovaskulární angina pectoris (kardiologický syndrom X) KARDIOMYOPATIE (Tomáš Paleček) Hypertrofická kardiomyopatie Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory Dilatovaná kardiomyopatie Restriktivní kardiomyopatie Ostatní primárni kardiomyopatie Sekundárni kardiomyopatie JINÉ AKUTNÍ STAVY LÉČENÉ NA KORONÁRNI JEDNOTCE Levostranná srdeční nedostatečnost (Jan Vojáček) Patogeneze Patofyziologie Kompenzační mechanismy u srdečního selhání Manifestní levostranná srdeční nedostatečnost Pomocná vyšetření Diferenciální diagnóza Nekardiální plicní edém Terapie akutního srdečního selhání Standardní konzervativní postupy Terapie akutního srdečního selhání s orgánovými komplikacemi.. Šokové stavy (Jiří Kolář)

14 Patofyziologie šoku Klinická klasifikace šokových stavů Hypovolemický šok Hypertenzní krize (Karel Horký) Patogeneze Klinické příznaky Pomocná vyšetření Medikamentózni léčba Úloha sestry při intenzivní léčbě hypertenze Trombembolická nemoc. Plicní embolie (Vladimír Etiologie a patogeneze Patofyziologie Pomocná vyšetření Diferenciální diagnostika Terapie Prevence Infekční endokarditida (Vladimír Vondráček) Patogeneze Patofyziologie Diagnostická kritéria Terapie Prognóza a prevence Myokarditida (Aleš Linhart) Patogeneze Patofyziologie Pomocná vyšetření Terapie Prognóza Perikarditida (Vladimír Vondráček) Etiologie, patogeneze Patofyziologie Dytrych)..

15 Pomocná vyšetření Terapie Punkce perikardu Prognóza Akutní syndrom dechové tísně (Roman Škulec) Patofyziologie a příčiny vzniku Pomocná vyšetření Monitorování pacienta Terapie Porovnání akutního syndromu dechové tísně s kardiálním plicním edémem - diferenciální diagnóza Zásady ošetřovatelské péče NEODKLADNÁ RESUSCITACE (Miroslav Pšenička) Základní neodkladná resuscitace Rozšířená neodkladná resuscitace»abeceda«neodkladné resuscitace podle P. Safara Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace Jednotlivé výkony při neodkladné resuscitaci Náhlá zástava dýchání Náhlá zástava oběhu Praktické provedení kardiopulmonale resuscitace Časná poresuscitační péče (Roman Škulec) Léčebná hypotermie ZÍSKANÉ SRDEČNÍ CHLOPEŇ NÍ VADY, OPERAČNÍ LÉČBA A POOPERAČNÍ INTENZIVNÍ PÉČE O NEMOCNÉ Příčiny srdečních chlopenních vad a typy vad (Jiří Kolář) Základní charakteristika jednotlivých chlopenních srdečních vad... Stenóza mitrální chlopně Nedomykavost mitrální chlopně (regurgitace) Stenóza aortální chlopně Regurgitace aortální chlopně Trikuspidální získané vady Kombinované chlopenní srdeční vady Chirurgická léčba u srdečních chlopenních vad (Jan Tošovský) Typy chlopenních náhrad

16 Rizika a výsledky operační léčby srdečních chlopenních vad Komplikace po chirurgickém výkonu na chlopních Nespecifické pooperační komplikace Specifické pooperační komplikace Sledování nemocných po operaci srdečních chlopní Zásady sesterské péče o nemocného po operacích chlopně... Základní poloha nemocného Převazy operační rány, péče o vstupy a drény Tekutiny a dieta Prevence pneumonie Prevence plicní embolie Mobilizace nemocného Psychoterapie Trombóza implantované chlopně Prevence krvácení při antikoagulační léčbě Prevence infekční endokarditidy chlopenní protézy AKUTNÍ UZÁVĚRY KONČETINOVÝCH TEPEN (Debora Karetová) HEMODYNAMICS ÚDAJE (Jiří Kolář) Hodnoty tlaků v krevním řečišti Systémový krevní tlak. Systolický krevní tlak. Diastolický krevní tlak. Střední systémový tlak. Systémová hypertenze. Systémová hypotenze Tlaky v levé komoře Tlaky v plicní tepně. Postkapilární plicní hypertenze. Prekapilární plicní hypertenze. Smíšená plicní hypertenze Tlak v zaklíněné plicnici Centrální žilní tlak Hodnoty průtoků (objemů) v krevním řečišti Objem levé srdeční komory iš Před tížení Dotížení & Srdeční stažlivost (kontraktilita myokardu)

17 Ejekční frakce Tepový objem Minutový srdeční objem (výdej) Srdeční index Hodnoty cévního odporu Systémová cévní rezistence Plicní cévní rezistence Oběhové parametry DOSLOV KARDIOCHIRURGA (Ivan Vaněk) Chirurgie ischemické srdeční choroby Chirurgie vrozených a získaných vad srdečních chlopní.. Transplantace srdce Umělé srdeční podpory - mechanické náhrady Chirurgické léčení kardiomyopatií Laserová revaskularizace Robotická kardiochirurgie

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Akutní koronární syndrom Forma ICHS = nestabilizovaná forma Zahrnuje: Nestabilní angina pektoris (AP) IM infarkt myokardu STEMI s elevací

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu F A K U L T N Í N E M O C N I C E INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA přednosta: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Úsek invazivní a intervenční kardiologie Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, Ph.D. TEL.: 532232228,

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Inclusion Definice Akutní infarkt myokardu (AIM) Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Akutní infarkt myokardu (AIM) lze definovat z několika různých perspektiv dle charakteristik

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Komplexní péče o pacienta s infarktem myokardu na Koronární jednotce Ludmila Dostálová IKK KJ FN Brno Definice AIM: AIM je definován jako akutní ložisková ischemická nekróza myokardu různé velikosti, vzniká

Více

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Vlastimil Doupal I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SYNKOPA Synkopa je definována jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tonu, s následnou

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. EKG z pohledu záchranáře. Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. EKG z pohledu záchranáře. Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. EKG z pohledu záchranáře Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Muţíková Pavla Vedoucí práce: Bc. Středová Monika Čelákovice

Více

sp.zn. sukls70500/2014

sp.zn. sukls70500/2014 sp.zn. sukls70500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADENOCOR Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adenosinum 6 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KARDIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KARDIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KARDIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání potřebných teoretických i praktických znalostí a dovedností v oblasti prevence, diagnostiky,

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Výrobce BerliMed S.A., Polino Industrial Santa Rosa, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), Španělsko

Výrobce BerliMed S.A., Polino Industrial Santa Rosa, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), Španělsko Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls194430/2011 a příloha ke sp. zn. sukls194424/2011 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! DOBUJECT 50 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Více

Srdce a plíce. (Moderní učebnice kardiologie a pneumologie) Autorský kolektiv: Petr Widimský, Petr Zatloukal, Pavel Osmančík, Zuzana Moťovská,

Srdce a plíce. (Moderní učebnice kardiologie a pneumologie) Autorský kolektiv: Petr Widimský, Petr Zatloukal, Pavel Osmančík, Zuzana Moťovská, Srdce a plíce (Moderní učebnice kardiologie a pneumologie) Autorský kolektiv: Petr Widimský, Petr Zatloukal, Pavel Osmančík, Zuzana Moťovská, Pavel Gregor, Viktor Kočka, Hana Línková, Norbert Pauk Učebnice

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

7 Akutní koronární syndromy

7 Akutní koronární syndromy obsah 1 7 Akutní koronární syndromy Josef Veselka 7.1 Úvod a definice 2 7.2 Etiologie a patofyziologie 2 7.3 Klinický obraz 4 7.4 Diagnostika 5 7.4.1 Fyzikální vyšetření 5 7.4.2 Biomarkery 5 7.4.3 Zobrazovací

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá

Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci Luklův kardiologický DEN 22. 23. září 2011 v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Začátek odborného programu 22. září 2011 v 9:00 hod. Další

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Infarkt myokardu a zlatá hodina. Jana Poláchová

Infarkt myokardu a zlatá hodina. Jana Poláchová Infarkt myokardu a zlatá hodina Jana Poláchová Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 2 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 3 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB

Více

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých 1 Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých I. Úvod Mezi endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku prováděné na RDG oddělení NNH patří zejména: - lokální intraarteriální

Více

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Jaromír Hradec, Miloš Táborský. František Toušek, Hana Skalická

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petra BYDŢOVSKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petra BYDŢOVSKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra BYDŢOVSKÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalost EKG u sester na kardiologických odděleních Petra Bydţovská

Více

ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ

ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ ELEKTROKARDIOGRAFIE - MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Úkol: 1. Zobrazte na kardiomonitoru svoji EKG křivku. 2. Změřte krevní tlak. 3. Změřte kyslíkovou saturaci. Úvod Kardiomonitor je určen k lůžku pacienta na

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

KdyÏ onemocní srdce. Téma ãísla

KdyÏ onemocní srdce. Téma ãísla KdyÏ onemocní srdce Nemoci srdce patfií k nejãastûj ím pfiíãinám úmrtí. Málokdo z nás má ale správnou pfiedstavu o tom, jaká onemocnûní mohou b t se srdcem spojena a jak velké riziko pro nás tyto nemoci

Více

ISBN 978-80-247-1775-3

ISBN 978-80-247-1775-3 Mgr. Lenka Slezáková a kolektiv OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY I Interna Autorský kolektiv: Mgr. Eva Hejnarová, Mgr. Renata Hernová, Mgr. Vladislava Marciánová, Mgr. Ludmila Rážková, Mgr. Jarmila

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více

Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST

Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST DOPORUČENÍ PRO ORIGINAL CONTRIBUTIONS Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální

Více

Mechanické srdeční podpory Update 2009

Mechanické srdeční podpory Update 2009 Mechanické srdeční podpory Update 2009 Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XVI. kongres ČSARIM 2009 60. léta 20. století Historie intraaortální balonková kontrapulzace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jana Hellerová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jana Hellerová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jana Hellerová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Hellerová Studijní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ problematika v INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ARK 1.LF UK a TN Praha AKUTNÍ FORMY ICHS AKUTNÍ FORMY ICHS Nestabilní angina pectoris Akutní infarkt myokardu ICHS nerovnováha mezi metabolickou

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy J. Kautzner za výbor Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci při ČKS OBSAH 1 Definice synkopy

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

8 Onemocnění perikardu

8 Onemocnění perikardu Onemocnění perikardu 8 8 Onemocnění perikardu 8.1 Anatomie perikardu Perikard je tvořen dvěmi serózními listy: viscerálním perikardem srostlým s myokardem a parietálním perikardem, obalujícím srdce a počátky

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

Stabilní angina pectoris

Stabilní angina pectoris DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Příprava kardiaka k nekardiální operaci

Příprava kardiaka k nekardiální operaci DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

INFORMACE PRO PACIENTY PŘED KORONAROGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM

INFORMACE PRO PACIENTY PŘED KORONAROGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM INFORMACE PRO PACIENTY PŘED KORONAROGRAFICKÝM VYŠETŘENÍM 1 Vážená paní, vážený pane, ceníme si toho, že jste si k léčbě srdce vybral/a naše pracoviště. Kardiocentrum Nemocnice Podlesí se specializuje na

Více

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010 Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 Základní resuscitace (Basic Life Support) Změny v základní resuscitaci (BLS) oproti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EKG a EEG Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 7.4.2009 autor Mgr. Helena Kollátorová Prezentace je rozdělena na tři části: 1. Stavba srdce,

Více