Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno

2 ZDROJE DAT MONITORING NÁKLADNÉ CÍLENÉ TERAPIE KOMPONENTY SYSTÉMU 1. Epidemiologická data NOR a odvozené predikce počtu léčených pacientů -> analýzy incidence, mortality a prevalence ZN -> predikce počtu léčených pacientů -> predikce incidence a prevalence pacientů indikovaných k cílené terapii 2. Data klinických registrů ČOS ČLS JEP -> monitoring správnosti indikace léčby, typologie pacientů -> analýzy bezpečnosti a výsledků léčby -> hodnocení dosahovaného přežití -> kvantifikace dávkování léčby, doby trvání léčby -> kvantifikace prevalence léčených 3. Informační spolupráce s PZP Národní referenční centrum (NRC) -> reprezentativní obraz indikace k cílené terapii -> mapování dostupnosti péče v regionech -> verifikace dat registrů

3 A. Epidemiologická realita onkologie ČR

4 Epidemiologická realita onkologie v ČR Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C34) Incidence Mortalita ? Incidence a mortalita Prevalence incidence muži incidence ženy mortalita muži mortalita ženy muži ženy Počet na 1 osob Počet žijících s anamnézou nádoru na 1 osob

5 ZN prsu (C5) u žen 9 ZN kolorekta (C18-C21) Počet na 1 žen Počet na 1 osob Počet na 1 osob Epidemiologická realita onkologie v ČR Vývoj incidence a mortality ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) Počet na 1 mužů Počet na 1 osob Počet na 1 osob incidence mortalita

6 Epidemiologická realita onkologie v ČR Vývoj prevalence ZN prsu (C5) u žen ZN kolorekta (C18-C21) Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem ZN plic (C34) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem prevalence ZN slinivky břišní (C25)

7 Incidence zhoubných novotvarů kromě kožních (C-C97 bez C44) v evropských zemích - odhad na rok Denmark Germany Italy Belgium France (metropolitan) Czech Republic Norway Luxembourg Switzerland United Kingdom Hungary The Netherlands Croatia Sweden Finland Slovenia Spain Ireland Austria Lithuania Estonia Iceland Latvia Portugal Bulgaria Slovakia Poland Malta Serbia Greece Romania Belarus FYR Macedonia Ukraine Montenegro Russian Federation Cyprus Bosnia Herzegovena Republic of Moldova Albania Počet nově diagnostikovaných nádorů na 1 osob ostatní země sousední země Česká republika Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 1 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 21. Available from:

8 B. Incidence a mortalita vybraných diagnóz ZN

9 ZN prsu - ženy (C5) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % 9% TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM % 7% 6% 5% 6 4% 4 3% incidence mortalita 2% 1% % Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Počet na 1 žen

10 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) C21) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 1% TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. 9% 8% 7% 6% 5% 4% dělení do stadií není definováno 3% incidence mortalita 2% 1% % Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Počet na 1 osob

11 Stav kolorektálního screeningu v ČR TOKS: negativní (1512) + pozitivní (15121) Primární screeningová kolonoskopie, 29-21, od 55 let Zdroj dat: NRC Celkové pokryt tí cílové populace * * Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci (21: osob), které podstoupily test na okultní krvácení do stolice nebo primární screeningovou kolonoskopii během doporučeného intervalu. * od roku 29 je pro věkovou skupinu 5-54 let uvažován jednoletý screeningový interval

12 Stav kolorektálního screeningu v ČR Muži a ženy od 5 let TOKS: negativní (1512) + pozitivní (15121) (29-21, N = vyšetření (NRC)) DC: 18,6 UL: 17,6 LI: 23,8 TP: 23,1 MO: 24,8 CL: 27,7 JN: 18,5 CV: 3,2 LT: 3,1 SM: 17,2 TU: 21,2 SO: 24, KV: 25,6 LN: 22,3 MB: 29,8 ME: 14,7 JC: 17, NA: 32,1 CH: 15,4 KD: 19,9 RA: 15,3 PH: 18,2 NB: 22,8 HK: 19,7 AX: 16,1 RK: 28,4 JE: 2,7 PS: 24, PZ: 16,9 TC: 17,3 BE: 19,4 KO: 23, PA: 24, RO: 25,7 PM: 21,4 UO: 29,2 KH: 13,1 SU: 32,6 BR: 24,4 CR: 27,9 PJ: 27,2 PB: 21,2 BN: 14,9 DO: 27,1 OP: 25,9 HB: 2,6 SY: 2,5 OT: 24,6KA: 23,4 KT: 24,1 OL: 31,3 PI: 32,5 NJ: 18,1 TA: 21,6 PE: 25,7 ZR: 22, ST: 15,8 BK: 28,3 PV: 26,2 JI: 25,2 PR: 27,8 FM: 15,9 PT: 16,8 BO: 2,9 VS: 24,6 JH: 22,4 TR: 3,5 BM: 22,8 VY: 24,1 KM: 26,5 CB: 23,7 ZL: 27,8 Pokrytí v procentech < 15, 15,-2, 2,-25, 25,-3, >3 CK: 26,5 ZN: 3,6 BV: 23,1 UH: 27,1 HO: 24,6 Celkové pokrytí (29-21): 22,7 % (rozsah v okresech ČR: 13,1-32,6 %)

13 Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 1% TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. 9% 8% 7% 6% 5% 4% dělení do stadií není definováno 3% incidence mortalita 2% 1% % Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Počet na 1 osob

14 ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 1% TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. 9% 8% 7% 6% 5% 4% dělení do stadií není definováno 3% incidence mortalita 2% 1% % Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Počet na 1 osob

15 C. Predikce epidemiologické zátěže pro rok 212

16 Metodický koncept prediktivních modelů Populační prediktivní modely Vkládáno expertními skupinami Korigovaný odhad incidence po stadiích Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Primárně léčení pacienti Relapsy / progrese Scénář 1 (%) Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Scénář 5 (%) 1. Audit dat NOR 2. Predikce incidence po klinických stadiích 3. Analýza modelů přežití, odhad populačního přežití 4. Predikce prevalence po klinických stadiích 5. Predikce pravděpodobnosti relapsu a progrese onemocnění 6. Korekce panelem expertů ČOS ČLS JEP

17 Dostupné predikce pro rok 212 Diagnóza Karcinom prsu (C5) - ženy Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic (C34; 6 % všech ZN plic) Renální karcinom (C64) (73 % všech ZN ledvin) Karcinom prostaty (C61) ZN močového měchýře (C67) ZN varlat (C62) ZN žaludku (C16) ZN slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) ZN děložního hrdla (C53) ZN těla děložního (C54) ZN vaječníku (C56) Predikce - parametry Incidence Přežití Prevalence Relapsy a progrese Počty léčených pacientů

18 . a to vše regionálně min ČR max PHA min ČR max STC min ČR max JHC min ČR max PLK Počet případů na 1 osob 12 min ČR max KVK 12 min ČR max ULK 12 min ČR max LBK 12 min ČR max HKK ČR: Česká republika max: maximum v krajích min: minimum v krajích PHA: Hl. m. Praha STC: Středočeský kraj JHC: Jihočeský kraj PLK: Plzeňský kraj KVK: Karlovarský kraj ULK: Ústecký kraj LBK: Liberecký kraj HKK: Královéhradecký kraj PAK: Pardubický kraj VYS: Vysočina JHM: Jihomoravský kraj OLK: Olomoucký kraj ZLK: Zlínský kraj MSK: Moravskoslezský kraj min ČR max PAK min ČR max VYS min ČR max JHM min ČR max OLK min ČR max ZLK min ČR max MSK

19 Predikce nejsou rigidní Počet případů Ukázka: nutnost respektovat klinická stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Bodový odhad Mez 9% predikčního intervalu Data si vynucují různé scénáře predikcí? Predikce musí být věkově standardizovaná a musí odpovídat aktuálním trendům v epidemiologii choroby

20 Hlavní změny pro rok 212 1) Snížení předpokládané HER2/Neu pozitivity z 15 % na 13 % 2) Hledání adekvátních scénářů vývoje epidemiologie karcinomu kolorekta a karcinomu prsu

21 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Predikce pro ro ok 212 Karcinom prsu (C5) Predikované hodnoty pro rok 212 Incidence 1 (9% interval spolehlivosti) Stadium I 3353 (3126; 358) Stadium II 2212 (226; 2399) Stadium III 14 (884; 1123) Stadium IV 573 (498; 649) Stadium neznámo z objektivních důvodů (93; 16) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 87 (64; 19) CELKEM 7356 (6691; 82) Karcinom prsu (C5) Predikované hodnoty pro rok 212 Prevalence (9% interval spolehlivosti) Stadium I (3 644; ) Stadium II (27 855; 28 47) Stadium III 749 (7348; 7632) Stadium IV 36 (351; 3699) Klinické stadium neznámo (215; 236) CELKEM (71 498; )

22 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Predikce pro ro ok 212 Karcinom tlustého střeva a konečníku Predikované hodnoty pro rok 212 (C18-C2) Incidence 1 (9% interval spolehlivosti) Stadium I 1815 (1634; ) Stadium II 212 (1845; 2179) Stadium III 2144 (1977; 239) Stadium IV 2114 (1964; 2262) Stadium neznámo z objektivních důvodů (351; 624) Stadium neznámo bez udání důvodu (99; 177) CELKEM 879 (787; 9546) Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C2) Predikované hodnoty pro rok 212 Prevalence (9% interval spolehlivosti) Stadium I (16 778; ) Stadium II (16 2; ) Stadium III (11 17; ) Stadium IV 7243 (75; 7436) Klinické stadium neznámo (2858; 318) CELKEM 55 2 (53 858; )

23 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Predikce pro ro ok 212 Nemalobuněčný karcinom plic Predikované hodnoty pro rok 212 NSCLC (6% všech ZN plic) Incidence 1 (9% interval spolehlivosti) Stadium I 514 (465; 562) Stadium II 248 (2; 298) Stadium III 87 (781; 959) Stadium IV 1844 (1683; ) Stadium neznámo z objektivních důvodů (342; 512) Stadium neznámo bez udání důvodu (137; 24) CELKEM 474 (368; 4538) Nemalobuněčný karcinom plic NSCLC (6% všech ZN plic) Predikované hodnoty pro rok 212 Prevalence (9% interval spolehlivosti) Stadium I 2966 (2876; 356) Stadium II 991 (939; 143) Stadium III 29 (1935; 283) Stadium IV 416 (3912; 412) Klinické stadium neznámo (1165; 1279) CELKEM (1 827; )

24 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Predikce pro ro ok 212 Renální karcinom (C64) Predikované hodnoty pro rok 212 (74 % všech ZN ledvin) Incidence 1 (9% interval spolehlivosti) Stadium I+II 1898 (1759; 237) Stadium III 271 (23; 311) Stadium IV 378 (333; 423) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 54 (34; 75) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 21 (13; 28) CELKEM 2622 (2369; 2874) Renální karcinom (C64) (74 % všech ZN ledvin) Predikované hodnoty pro rok 212 Prevalence (9% interval spolehlivosti) Stadium I+II (15 334; ) Stadium III 2396 (2315; 2477) Stadium IV 1625 (1559; 1691) Klinické stadium neznámo (1136; 125) CELKEM (2 344; )

25 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže v roce 212 LÉČENÍ PACIENTI Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné stadiu zátěže IV Karcinom prsu (C5) CELKEM Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C2) CELKEM Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 212 (Klinické stadium I III) Počty pacientů léčených v roce 212 v klinickém Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV Léčená relabující a progredující onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech Stadium I 3321 (396; 3546) Stadium II 218 (; 2364) 466 (45; 527) 1491 (1378; 164) Stadium III 977 (86; 193) 6478 (5953; 73) 1957 (1783; 2131) 8435 (7736; 9134) Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 212 (Klinické stadium I III) Stadium I 1662 (1496; 1827) Stadium II 1919 (176; 277) Stadium III 243 (1883; 2199) Počty pacientů léčených v roce 212 v klinickém stadiu IV Léčená relabující a Nově diagnostikovaní progredující onemocnění léčení pacienti ve u pacientů stadiu IV diagnostikovaných v minulých letech 145 (1347; 1552) 1856 (1696; 217) 5624 (5139; 613) 336 (343; 3569) 893 (8182; 9672)

26 Predikce pro rok 212 stručný souhrn Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Roční mortalita (-) Incidence v roce 212 Prevalence v roce 212 Protinádorová léčba celkem v r. 212 Protin. léčba v disemin. stavu v r. 212 ZN prsu - ženy (C5) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) Renální karcinom (RCC) ZN prostaty (C61) ZN varlete (C62) ZN močového měchýře (C67) ZN žaludku (C16) ZN slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) ZN hrdla děložního (C53) ZN dělohy (C54,C55) ZN vaječníku (C56)

27 D. Predikce pro segment cílené léčby - 212

28 Predikce: ukázka vstupu panelu expertů Epidemiologické odhady metastazující kolorektální karcinom odhad počtu nově diagnostikovaných pacientů a relapsů pro rok Protin. léčba Linie léčby léčení 1. linie léčení 2. linie léčení další linie návrh 69% návrh 5% návrh 3% doplňte 7% 3195,5 doplňte 6% 1917 doplňte 3% 575 Markery chemobioterapie chemoterapie chemobioterapie chemoterapie chemobioterapie chemoterapie návrh 6% návrh 4% návrh 4% návrh 6% návrh 4% návrh 6% doplňte 6% 1917,3 doplňte 4% 1278,2 doplňte 5% 958,7 doplňte 5% 958,7 doplňte 5% 288 doplňte 5% 287,6 Markery Markery K-ras vyšetření K-ras nevyšetření Kras vyšetření Kras nevyšetření Kras vyšetření Kras nevyšetření návrh 5% návrh 5% návrh 5% návrh 5% návrh 5% návrh 5% doplňte 6% 115,4 doplňte 4% 766,92 doplňte 6% 575,2 doplňte 4% 383,5 doplňte 6% 173 doplňte 4% 115 K-ras WT Kras mutace = bevacizumab K-ras WT Kras mutace = bevacizumab K-ras WT Kras mutace návrh 55% návrh 45% návrh 55% návrh 45% návrh 55% návrh 45% doplňte 5% 575,19 doplňte 5% 575,19 doplňte 6% 345,1 doplňte 4% 23,1 doplňte 6% 14 doplňte 4% 69,2 Standardy bevacizumab bevacizumab bevacizumab bevacizumab bevacizumab bevacizumab bevacizumab návrh 65% návrh 1% návrh 2% návrh 1% návrh 2% návrh 1% návrh 1% doplňte 65% 373,87 doplňte 1% 766,92 doplňte 1% 34,51 doplňte 5% 191,7 doplňte 1% 1,4 doplňte 5% 34,51 doplňte 5% 57,5 cetuximab (KRAS WT, EGFR+) cetuximab (KRAS WT, EGFR+) cetuximab návrh 35% návrh 4% návrh 4% doplňte 35% 21,32 doplňte 5% 172,6 doplňte 4% 41,4 Standardy panitumumab (KRAS WT, EGFR+) panitumumab návrh 4% návrh 4% doplňte 4% 138 doplňte 5% 51,8 Standardy Incidence indikovaných pacientů

29 Predikce pro segment cílené léčby Lék - diagnóza HERCEPTIN (Trastuzumab) - adjuvance - karcinom prsu HERCEPTIN (Trastuzumab) - 1. linie léčby - metastatický karcinom prsu HERCEPTIN (Trastuzumab) - 2. linie léčby - metastatický karcinom prsu TYVERB (Lapatinib) - 2. linie léčby - karcinom prsu AVASTIN (Bevacizumab) - karcinom prsu AVASTIN (Bevacizumab) - 1. linie léčby - karcinom kolorekta AVASTIN (Bevacizumab) - 2. a vyšší linie léčby - karcinom kolorekta ERBITUX (Cetuximab) - 1. linie léčby - karcinom kolorekta ERBITUX (Cetuximab) - 2. a vyšší linie léčby - karcinom kolorekta VECTIBIX (Panitumumab) - vyšší linie léčby - karcinom kolorekta TARCEVA (Erlotinib) - 1. linie léčby - nemalobuněčný karcinom plic TARCEVA (Erlotinib) - maintenance po CHT v 1. linii - nemalobuněčný karcinom plic Klinicky korigovaný epidemiologický odhad pro celou populaci ČR v roce 211 Klinicky korigovaný epidemiologický odhad pro celou populaci ČR v roce (71; 843) 748 (687; 81) 29 (264; 316) 29 (265; 317) 16 (97; 115) 17 (98; 115) 116 (16; 126) 112 (12; 121) 371 (337; 43) 371 (339; 44) 1714 (1574; 1854) 1679 (1541; 1815) 551 (56; 596) 54 (496; 584) 19 (175; 26) 187 (171; 21) 21 (193; 228) 26 (188; 221) 187 (161; 216) 183 (154; 212) 782 (714; 852) 82 (65; 12) 753 (688; 817)

30 Odhady počtu onkologických pacientů v České republice Lék - diagnóza ALIMTA (Pemetrexed) - 1. linie léčby - nemalobuněčný karcinom plic ALIMTA (Pemetrexed) - maintenance po CHT v 1. linii - nemalobuněčný karcinom plic ALIMTA (Pemetrexed) - 2. linie léčby - nemalobuněčný karcinom plic AVASTIN (Bevacizumab) - nemalobuněčný karcinom plic IRESSA (Gefitinib) - nemalobuněčný karcinom plic ALIMTA (Pemetrexed) - maligní mezoteliom pleury AVASTIN (Bevacizumab) - 1. linie léčby Klinicky korigovaný epidemiologický odhad pro celou populaci ČR v roce (149; 178) 57 (43; 74) 286 (254; 321) Klinicky korigovaný epidemiologický odhad pro celou populaci ČR v roce (397; 546) 225 (26; 246) 338 (39; 367) 242 (211; 276) 239 (181; 31) 14 (8; 23) 14 (8; 19) - 1. linie léčby 14 (123; 158) 133 (116; 149) - renální karcinom SUTENT (Sunitinib) - 1. linie léčby 28 (247; 315) 265 (233; 298) - renální karcinom SUTENT (Sunitinib) - 2. linie léčby - renální karcinom NEXAVAR (Sorafenib) - 2. linie léčby - renální karcinom TORISEL (Temsirolimus) - 1. linie léčby - renální karcinom TARCEVA (Erlotinib) - zhoubný nádor pankreatu ERBITUX (Cetuximab) - nádory hlavy a krku GLIVEC (Imatinib) - GIST SUTENT (Sunitinib) - GIST NEXAVAR (Sorafenib) - hepatocelulární karcinom 13 (19; 154) 118 (91; 145) 156 (132; 182) 135 (113; 156) 137 (12; 155) 13 (115; 146) 291 (246; 338) 283 (239; 326) 145 (122; 171) 142 (129; 155) 18 (147; 218) 187 (154; 22) 46 (29; 69) 47 (3; 64) 64 (54; 74) 63 (54; 74)

31 Počty záznamů v registrech ČOS Registr Herceptin adjuvantní léčba Počet pacientů zahajujících léčbu Počet pacientů podstupujících léčbu Počet pacientek / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 1/29 11/29 12/29 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 1/21 11/21 12/21 1/211 2/211 3/211 validace dat pacientů zahájených v roce 211 stále probíhá Datum (měsíc, rok)

32 Počty záznamů v registrech ČOS Registr Herceptin metastatické onemocnění Počet pacientů zahajujících léčbu Počet pacientů podstupujících léčbu Počet pacientek / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 1/29 11/29 12/29 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 1/21 11/21 12/21 1/211 2/211 3/211 validace dat pacientů zahájených v roce 211 stále probíhá Datum (měsíc, rok)

33 Počty záznamů v registrech ČOS Registry Avastin a Erbitux karcinom kolorekta Počet pacientů zahajujících léčbu Počet pacientů podstupujících léčbu Počet pacientů / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 1/29 11/29 12/29 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 1/21 11/21 12/21 1/211 2/211 3/211 validace dat pacientů zahájených v roce 211 stále probíhá Datum (měsíc, rok)

34 Srovnání odhadovaného počtu léčebných míst s predikcí ČOS KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM Srovnání se týká přípravků Avastin a Erbitux Komplexní onkologické centrum Kraj Registr 1 Predikce 2 Srovnání s predikcí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 59 (46; 72) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 49 (38; 6) 45 (372; 438) 27% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 58 (46; 7) 126 (18; 144) 46% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 33 (24; 42) 22 (179; 225) 16% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 (37; 59) 166 (145; 187) 29% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 41 (3; 52) 83 (68; 98) 49% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 98 (82; 114) 98 (82; 114) 1% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 (47; 73) 95 (79; 111) 63% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 (32; 54) 14 (87; 121) 41% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 151 (131; 171) 23 (18; 226) 74% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 58 (46; 7) 127 (19; 145) 46% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 34 (24; 44) 121 (13; 139) 28% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 73 (59; 87) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 41 (3; 52) 263 (236; 29) 43% Celkem ČR 846 (798; 894) (192; 266) 42% 1 odhad průměrné měsíční prevalence léčených pacientů z registrů ČOS v roce 21, vč. 9% intervalu spolehlivosti 2 prediktivní odhad počtu léčených pacientů na rok 21, vč. 9% intervalu spolehlivosti, poměr incidence:prevalence odhadnut z registrů ČOS

35 Srovnání odhadovaného počtu léčebných míst s predikcí ČOS adjuvantní podání Herceptinu pro C5 Komplexní onkologické centrum Kraj Registr 1 Predikce 2 Srovnání s predikcí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 47 (36; 58) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 39 (29; 49) 168 (147; 189) 51% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23 (15; 31) 4 (3; 5) 58% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 (21; 39) 63 (5; 76) 48% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 (21; 39) 55 (43; 67) 55% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9 (4; 14) 31 (22; 4) 29% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 (17; 33) 38 (28; 48) 66% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 19 (12; 26) 33 (24; 42) 58% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 (1; 23) 33 (24; 42) 48% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 7 (56; 84) 79 (64; 94) 89% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 31 (21; 4) 42 (31; 53) 74% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 13 (7; 19) 38 (28; 48) 34% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 34 (24; 43) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 (8; 2) 79 (64; 94) 61% Celkem ČR 4 (367; 433) 699 (656; 742) 57% 1 odhad průměrné měsíční prevalence léčených pacientů z registrů ČOS v roce 21, vč. 9% intervalu spolehlivosti 2 prediktivní odhad počtu léčených pacientů na rok 21, vč. 9% intervalu spolehlivosti, poměr incidence:prevalence odhadnut z registrů ČOS

36 Srovnání odhadovaného počtu léčebných míst s predikcí ČOS Herceptin pro pokročilý C5 Komplexní onkologické centrum Kraj Registr 1 Predikce 2 Srovnání s predikcí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 32 (22; 41) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 28 (19; 36) 185 (163; 27) 32% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 (2; 9) 42 (31; 53) 12% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 (1; 7) 67 (54; 8) 6% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 (9; 23) 6 (47; 73) 27% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 (; 5) 35 (25; 45) 9% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 (9; 21) 42 (31; 53) 36% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 8 (4; 13) 37 (27; 47) 22% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 (2; 9) 37 (27; 47) 16% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 41 (31; 52) 87 (72; 12) 47% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 22 (15; 3) 44 (33; 55) 5% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 (5; 16) 42 (31; 53) 24% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9 (4; 14) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 11 (5; 16) 87 (72; 12) 23% Celkem ČR 212 (188; 236) 765 (72; 81) 28% * FN na Bulovce nedodala k datu sumarizace potřebná data. Výsledky v krajích PHA+STC jsou tedy podhodnoceny. 1 odhad průměrné měsíční prevalence léčených pacientů z registrů ČOS v roce 21, vč. 9% intervalu spolehlivosti 2 prediktivní odhad počtu léčených pacientů na rok 21, vč. 9% intervalu spolehlivosti, poměr incidence:prevalence odhadnut z registrů ČOS

37 Panel expertů ČOS - poděkování Zprávu vypracoval autorský kolektiv pod vedením: doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; doc. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. Analytický tým IBA MU: RNDr. O. Májek; mgr. M. Štícha, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, mgr. J. Koptíková, Ph.D., mgr. Z. Bortlíček, RNDr. D. Klimeš, ing. P. Brabec Rada odborných garantů /abecedně/: prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. M. Babjuk, CSc.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prim. MUDr. D. Feltl, Ph.D.; doc. MUDr. J. Fínek, CSc.; doc. MUDr. M. Hajdúch, CSc.; prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.; prof. MUDr. M. Marel, CSc.; prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof.. MUDr. J. Petera, CSc.; prim. MUDr. K. Petráková, CSc.; prof. MUDr. M. Pešek, CSc.. ; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. M. Ryska, CSc.; Prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.; prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. ; prof. MUDr. J. Skřičková, CSc.; MUDr. M. Šafanda; doc. MUDr. V. Študent, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. P. Zatloukal, CSc. Zpráva vychází z dat Národního onkologického registru, demografických dat ČR a z dat klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP. Veškerá data byla analyzována v anonymní podobě, bez přímé a nepřímé identifikace pacienta. Sběr dat v klinických registrech a jejich analýzu zajišťuje Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, který je držitelem následujících certifikací ISO: management systému jakosti QMS dle ČSN EN ISO 91: / 29 management bezpečnosti informací ISMS dle ČSN ISO/IEC 271: management IT služeb ITSM dle ČSN ISO/IEC -1:

38 DĚKUJI ZA POZORNOST

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 20 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 202 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie -

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Žádné hodnocení léčebné péče není možné

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R.,

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více