České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat"

Transkript

1 České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno

2 Onkologické screeningy založené na EBM jsou tři DOPORUČENÍ RADY EU ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/EC) Vyhláška MZ ČR č. 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Program screeningu karcinomu prsu ženy ve věku od 45 let mamografické vyšetření jednou za dva roky Program screeningu kolorektálního karcinomu muži a ženy ve věku od 50 let let věku test na okultní krvácení jednou ročně od 55 let věku test na okultní krvácení jednou za dva roky NEBO primární screeningová kolonoskopie jednou za 10 let Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně

3 Recommendations for Cancer Screening in the EU EU Council Recommendation Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC). Official Journal of the European Union, L 327/34, IARC Handbooks of Cancer Prevention Vainio H, Bianchini F, editors. Breast Cancer Screening. Lyon: IARCPress; IARC Working Group on the Evaluation of Cancer-Preventive Strategies. Cervix Cancer Screening. Lyon: IARCPress; European Guidelines Perry N, Broeders M, de Wolf C, Tornberg S, Holland R, von Karsa L, et al., editors. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, 4th ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al., editors. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; Segnan N, Patnick J, von Karsa L, editors. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2010.

4 V ČR jsou všechny tři screeningy plně dostupné 168 doporučených pracovišť (kolonoskopie) všichni praktičtí lékaři a gynekologové 104 tisíc záznamů o kolonoskopiích celkem 69 doporučených pracovišť (mamografie) 25 tisíc záznamů každoročně 3,6 milionů záznamů o screeningu celkem 550 tisíc záznamů každoročně 40 akreditovaných laboratoří (cytologie) všichni gynekologové 7,8 milionů záznamů o screeningu celkem 2,1 milionů záznamů každoročně

5 5leté relativní přežití 5leté relativní přežití u onkologických pacientů Analýza periody % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Všechna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 20% 10% Štítná žláza Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

6 Definice screeningu a jeho význam Screening představuje testování bezpříznakových osob pro účely nalezení těch, kteří s vysokou pravděpodobností ve skutečnosti trpí zhoubným nádorovým onemocněním. (Prorok a kol., 1999) Účinnost Bezpečnost! Návštěvnost!

7 ČR 2013: adresné zvaní občanů do screeningu

8 ČR: IT infrastruktura pro hodnocení screeningu Národní onkologický registr Populační a léčebná zátěž Dostupnost péče Výsledky péče Specializované registry Hodnocení diagnostických center Kvalita péče REPORTY Distribuce péče Primární péče - Praktičtí lékaři - Gynekologové Monitoring vykázané péče Objem péče Validace dat

9 I. ZN tlustého střeva a konečníku Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno

10 Mortalita ZN kolorekta v mezinárodním srovnání SVĚT ASR (W) EVROPA ASR (W) ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 3. ve světě Svět Hungary Slovakia Czech Republic Croatia Slovenia Serbia Denmark Republic of Moldova Norway Russian Federation Bulgaria Belarus Portugal Poland Ukraine The Netherlands Lithuania Malta Spain Ireland Latvia FYR Macedonia Romania Germany Estonia Italy Belgium United Kingdom Sweden France (metropolitan) Austria Luxembourg Montenegro Bosnia Herzegovena Switzerland Finland Greece Iceland Albania Cyprus evropské země okolní země Česká republika 3. v Evropě Evropa Zdroj: J. Ferlay, H.R. Shin, F. Bray, D. Forman, C. Mathers and D.M. Parkin: GLOBOCAN 2008: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No. 10. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from:

11 Bavaria + Western Bohemia: Challenging Hot Spot

12 KRK v ČR: predikce zátěže v roce 2014 INCIDENCE Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Predikované hodnoty pro rok 2014 Incidence (90% interval spolehlivosti) Stadium I 2091 (1918; 2267) Stadium II 1934 (1796; 2070) Stadium III 2261 (2106; 2415) Stadium IV 2130 (1956; 2305) Stadium neznámo z objektivních důvodů 256 (165; 349) Stadium neznámo bez udání důvodu 71 (46; 98) CELKEM 8743 (7987; 9504) REVALENCE Karcinom tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Predikované hodnoty pro rok 2014 Prevalence (90% interval spolehlivosti) Stadium I (18 927; ) Stadium II (16 895; ) Stadium III (12 697; ) Stadium IV (7 404; 7 800) Klinické stadium neznámo (2 300; 2 526) CELKEM (58 223; )

13 Počet na osob Epidemiologie ZN kolorekta v ČR (obě pohlaví) Vývoj incidence a mortality? 100% Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání % ,4 % 60% 40% dělení do stadií není definováno incidence Rok mortalita % 0% Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně Rok neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr ČR

14 ASR (E) Epidemiologie ZN kolorekta v ČR (obě pohlaví) ASR(E) Trendy incidence a mortality ASR (E): počet na osob věkově standardizovaný na evropský věkový standard % 80% Trend záchytu klinických stadií TNM 2. vyd TNM 3. vyd TNM 4. vyd. TNM 5. vyd. TNM 6. vyd ,3 % 60% 40% stadia nejsou definován a 20-23,0 % 20% incidence mortalita %: změna mezi Rok 0% Stadium onemocnění při diagnóze: neznámo z objektivníc h důvodů neznámo - neúplný záznam Rok Zdroj: Národní onkologický registr ČR

15 Podíl pacientů dle věkových kategorií [%] Počet nově diagnostikovaných nádorů na osob ve věkové kategorii Věk pacientů se ZN kolorekta (období ) Věková struktura Věkově specifická incidence muži ženy muži ženy Věk při diagnóze Muži Ženy N = N = Průměr 68 let 70 let Medián 68 let 71 let Věk při diagnóze Zdroj: Národní onkologický registr ČR

16 Podíl pacientů dle věkových kategorií [%] Věk pacientů se ZN kolorekta (období ) 25 Věková struktura dle stadií 100% 90% Zastoupení stadií dle věku 20 80% 70% 15 60% 50% 10 40% 30% 5 0 Věk < % 10% 0% < Věk Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 N = N = N = N = N = N = 714 Průměr 68 let 69 let 68 let 69 let 75 let 63 let Medián 69 let 70 let 68 let 69 let 77 let 65 let % osob pod 55 let 10,2 % 9,3 % 11,4 % 10,2 % 4,8 % 23,2 % % osob pod 60 let 20,6 % 19,0 % 22,9 % 20,9 % 11,3 % 35,7 % Zdroj: Národní onkologický registr ČR

17 Screening kolorektálního karcinomu: Pokrytí cílové populace v letech Celkové pokrytí cílové populace (Muži a ženy od 50 let) 35% TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Zdroj dat: NRC 30% 25% 22,6% * 24,8% * 25,5% * 20% 15% 10% 10,5% 11,5% 12,4% 13,4% 14,3% 15,9% * 17,9% 18,5% 5% 5,4% 0% Rok Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci ( osob v roce 2012), které podstoupily test na okultní krvácení do stolice během doporučeného intervalu * od roku 2009 je pro věkovou skupinu let uvažován jednoletý screeningový interval Pro období export neobsahuje přechodně existující kódy 01120, hodnoty byly interpolovány

18 Screening kolorektálního karcinomu: Výsledky preventivních kolonoskopií Rok Počet vyšetření Adenomové polypy Podíl Karcinomy Podíl ,6% 335 6,3% ,8% 337 5,9% ,7% 446 6,0% ,6% 623 4,8% ,2% 871 3,8% ,6% 775 3,1% ,9% 813 3,2% 2013* ,0% 760 3,1% 2014* Celkem ,5% ,8% * průběžné údaje (únor 2014) Čísla reprezentují počty subjektů, nikoliv počet nalezených polypů/karcinomů

19 Screening kolorektálního karcinomu: Pokrytí cílové populace dle věkových skupin Pokrytí ve skupině 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jednoletý interval dvouletý interval TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) Muži Ženy Věk pojištěnce Celkové pokrytí české populace ( ): 25,5% Pokrytí je v mladších věkových skupinách vyšší u žen, v nejmladší věkové skupině je pokrytí nižší v důsledku nového zavedení jednoletého screeningového intervalu

20 Screening kolorektálního karcinomu: Pokrytí cílové populace v krajích Muži a ženy od 50 let TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) Pokrytí populace 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% dosahované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Celkové pokrytí ( ): 25,5 % (rozsah mezi kraji ČR: 18,4-33,7 %)

21 Screening kolorektálního karcinomu: Pokrytí cílové populace v okresech Muži a ženy od 50 let KT: 23,5 UL: 22,8 LI: 26,8 TP: 29,0 MO: 31,0 CL: 27,7 JN: 21,7 CV: 34,7 LT: 32,2 SM: 16,0 TU: 24,2 SO: 29,2 KV: 27,7 LN: 25,6 MB: 30,3 ME: 20,4 JC: 18,2 NA: 34,3 CH: 18,7 KD: 23,0 RA: 16,7 PH: 21,3 NB: 26,9 HK: 22,3 AX: 18,4 RK: 31,0 PS: 24,5 PZ: 19,7 TC: 18,6 BE: 23,6 KO: 22,1 PA: 26,0 RO: 29,7 PM: 23,3 UO: 32,3 KH: 18,2 CR: 29,3 PJ: 28,4 PB: 23,7 BN: 16,9 DO: 28,6 HB: 22,1 SY: 24,0 PI: 33,6 ST: 16,5 PT: 19,8 CB: 25,8 DC: 21,6 TA: 25,8 PE: 28,5 JH: 26,1 JI: 29,5 TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) TR: 33,4 ZR: 22,6 BK: 32,1 SU: 38,9 PV: 28,4 JE: 25,9 OL: 34,7 BR: 29,5 PR: 33,7 OP: 28,7 OT: 26,5KA: 27,1 NJ: 22,5 BO: 24,2 BM: 24,4 VY: 24,3 KM: 29,8 VS: 28,3 ZL: 33,3 FM: 20,7 Pokrytí v procentech < 15,0 15,0-20,0 20,0-25,0 25,0-30,0 >30 CK: 26,5 ZN: 31,5 BV: 25,6 UH: 31,2 HO: 26,1 Celkové pokrytí ( ): 25,5 % (rozsah mezi okresy ČR: 16,0-38,9 %)

22 Vývoj pozitivity TOKS v čase Muži a ženy od 50 let TOKS: negativní (15120), pozitivní (15121) Zdroj dat: NRC Pozitivita TOKS 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ČR 6,7 % Rozsah v krajích 4,9-8,6 % Rok Pozitivita TOKS od roku 2007 mírně roste napříč regiony Tato hodnota se vzdaluje původně publikovaným údajům (Pražský projekt, Frič a kol., 1999: 3,9 % pozitivních TOKS) Screening kolorektálního karcinomu

23 II. ZN hrdla děložního Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno

24 Epidemiologie gynekologických nádorů v ČR Diagnóza Incidence (rok 2010) Počet Počet na žen Počet Mortalita (rok 2010) Počet na žen Prevalence (k ) Počet Počet na žen C51 ZN vulvy 222 4, , ,45 C52 ZN pochvy - vaginy 49 0, , ,16 C53 ZN hrdla děložního , , ,46 C54 ZN těla děložního , , ,02 C55 ZN dělohy, část NS 43 0, , ,95 C56 ZN vaječníku , , ,45 C57 ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů 67 1, , ,92 D06 n. in situ hrdla děložního , ,29 D07 n. in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů 103 1, ,45 Celkem , , ,26 Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

25 Počet na žen Epidemiologie C53 v časovém trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 20 80% % 15 60% 10 40% incidence mortalita %: trend růstu mezi roky ,8 % Rok 20% 0% Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

26 Počet na žen Epidemiologie C53 v časovém trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 25 ASR(E) na žen TNM % vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 20 80% % 60% 10 40% incidence mortalita %: trend růstu mezi roky % Rok 20% 0% Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

27 Podíl dle věkových kategorií (%) ZN hrdla děložního (C53) v ČR věková struktura Incidence v roce 2010: - celkem diagnostikovaných žen: z toho 33,2 % v klinickém stadiu III IV - incidence na žen: 18, Věková struktura nově diagnostikované novotvary v roce Mortalita v roce 2010: - celkem zemřelých: mortalita na žen: 6,4 Prevalence v roce 2010: - celkem v prevalenci: žen - z toho 12,3 % v klinickém stadiu III IV při dg ,9 % žen je ve věku pod 50 let 13,5 % žen je ve věku pod 35 let Věk Zdroj: Národní onkologický registr ČR

28 Podíl pacientek dle věkových kategorií [%] Věk a stadium u pacientek se ZN hrdla děložního (C53) v období Věková struktura dle stadií 100% Zastoupení stadií dle věku % % % < Věk % 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR < Věk Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 N = N = 734 N = N = 555 N = 242 N = 153 Průměr 47 let 58 let 56 let 61 let 65 let 54 let Medián 44 let 58 let 56 let 60 let 68 let 53 let % žen pod 50 let 62,6 % 30,5 % 36,4 % 20,2 % 20,7 % 41,2 % % žen pod 35 let 23,0 % 6,3 % 7,8 % 2,5 % 5,8 % 13,7 % 85+

29 Podíl pacientek dle věkových kategorií [%] Věk a stadium u pacientek se ZN hrdla děložního (C53) a in situ nádory hrdla děložního (D06) v období Věková struktura dle stadií 100% Zastoupení stadií dle věku 25 80% 20 60% % 5 0 < Věk % 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR < Věk Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam In situ Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 N = N = N = 734 N = N = 555 N = 242 N = 153 Průměr 37 let 47 let 58 let 56 let 61 let 65 let 54 let Medián 34 let 44 let 58 let 56 let 60 let 68 let 53 let % žen pod 50 let 87,5 % 62,6 % 30,5 % 36,4 % 20,2 % 20,7 % 41,2 % % žen pod 35 let 53,2 % 23,0 % 6,3 % 7,8 % 2,5 % 5,8 % 13,7 %

30 Screening karcinomu děložního hrdla: Pokrytí cílové populace v letech Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let) 70% Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2012, N = vyšetření (NRC)) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 35,0% 35,8% 37,5% 38,2% 39,2% 38,9% 40,7% 48,1% 57,7% 55,3% 54,8% 55,4% 0% Rok Údaj stanoví podíl žen v užší cílové populaci (25-59 let, žen v populaci v roce 2012), které podstoupily screeningovou cervikovaginální cytologii v daném roce Do roku 2007 je jako zdroj pro pokrytí screeningem uvažována preventivní prohlídka

31 Screening karcinomu děložního hrdla: Pokrytí cílové populace dle věkových skupin Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2012, N = vyšetření (NRC)) Pokrytí věkové skupiny 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Užší cílová populace, let N = vyšetření Věk při vyšetření Celkové pokrytí cílové populace (25-59 let, 2012): 55,4 %

32 Screening karcinomu děložního hrdla: Pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2012, N = vyšetření (NRC)) DC: 52,2 UL: 53,2 LI: 56,0 TP: 49,2 MO: 54,5 CL: 54,4 JN: 57,4 CV: 58,6 LT: 57,9 SM: 59,2 TU: 54,2 SO: 55,1 KV: 48,9 LN: 50,8 MB: 63,7 ME: 54,3 JC: 59,0 NA: 62,5 CH: 51,1 KD: 54,6 RA: 60,9 PH: 53,7 NB: 54,2 HK: 55,8 AX: 50,6 RK: 59,4 JE: 42,8 PS: 62,8 PZ: 53,2 TC: 59,5 BE: 55,6 KO: 56,1 PA: 60,4 RO: 56,0 PM: 57,0 UO: 59,7 KH: 53,9 SU: 58,1 BR: 58,8 CR: 64,8 PJ: 65,5 PB: 57,7 BN: 58,3 DO: 59,8 OP: 57,8 HB: 56,5 SY: 56,7 OT: 48,8KA: 50,2 OL: 59,7 PI: 55,8 NJ: 60,2 KT: 55,3 TA: 64,4 PE: 59,1 ZR: 57,6 ST: 53,7 BK: 53,4 PV: 57,8 FM: 55,0 JI: 57,3 PR: 52,4 BO: 55,9 VS: 58,1 PT: 55,9 JH: 63,3 TR: 60,1 BM: 54,7 VY: 55,0 KM: 54,3 CB: 60,5 ZL: 55,4 Pokrytí v procentech < 50,0 50,0-55,0 55,0-60,0 60,0-65,0 > 65,0 CK: 59,8 ZN: 53,6 BV: 57,7 UH: 55,9 HO: 49,9 Celkové pokrytí (2012): 55,4 % (rozsah mezi okresy ČR: 42,8-65,5 %)

33 III. ZN prsu u žen Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno

34 Počet na žen Karcinom prsu (C50) v ČR Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání % 80 60% % incidence Rok mortalita % 0% Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně Rok neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr ČR

35 Predikce epidemiologie ZN prsu (C50) u žen pro rok 2014 INCIDENCE ZN prsu (C50) Predikované hodnoty pro rok 2014 Incidence 1 Stadium I 3307 (2994; 3621) Stadium II 2250 (2064; 2437) Stadium III 1130 (1011; 1250) Stadium IV 524 (451; 596) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 68 (39; 97) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 34 (19; 48) CELKEM 7313 (6578; 8049) 1 Incidence všech malignit včetně dalších primárních nádorů u téhož pacienta. (90 % interval spolehlivosti) 2 Skupina pacientů bez známého klinického stadia (nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby nebo pro odmítnutí léčby nebo diagnóza stanovena náhodně pitvou) PREVALENCE ZN prsu (C50) Predikované hodnoty pro rok 2014 Prevalence (90 % interval spolehlivosti) Stadium I (33 894; ) Stadium II (29 599; ) Stadium III 8282 (8132; 8432) Stadium IV 3541 (3443; 3639) Klinické stadium neznámo 1834 (1764; 1904) CELKEM (76 832; )

36 ZN prsu (C50) v mezinárodním srovnání Incidence Mortalita ASR (W) ASR (W) Belgium Denmark France (metropolitan) The Netherlands Iceland United Kingdom Ireland Germany Italy Finland Luxembourg Malta Switzerland Sweden Cyprus FYR Macedonia Norway Czech Republic Serbia Austria Portugal Spain Slovenia Croatia Montenegro Bulgaria Slovakia Hungary Albania Latvia Poland Estonia Romania Lithuania Belarus Russian Federation Greece Ukraine Republic of Moldova Bosnia Herzegovina FYR Macedonia Serbia Belgium Montenegro Ireland Denmark Ukraine Republic of Moldova evropské země Malta The Netherlands okolní země Latvia Česká republika Russian Federation 18. místo v Evropě Bulgaria United Kingdom Croatia France (metropolitan) Lithuania Hungary Albania Italy Slovenia Germany Romania Cyprus Iceland Austria Belarus Greece Poland Switzerland Finland Sweden Luxembourg Portugal Slovakia Czech Republic Norway Bosnia Herzegovina Spain Estonia evropské země okolní země Česká republika 36. místo v Evropě Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 27/2/2014

37 Podíl pacientek dle věkových kategorií [%] Věk a stadium ZN prsu (C50) v období Věková struktura dle stadií 100% Zastoupení stadií dle věku 25 80% 20 60% % 5 0 < Věk Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Celkem N = N = N = N = N = 796 N = 395 N = Průměr 61 let 63 let 65 let 68 let 75 let 67 let 63 let Medián 62 let 62 let 65 let 68 let 79 let 68 let 63 let % žen pod 50 let 15,2 % 18,5 % 16,9 % 9,9 % 5,7 % 13,2 % 15,9 % % žen pod 60 let 41,8 % 41,3 % 37,0 % 26,7 % 16,0 % 31,6 % 39,0 % 20% 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR < Věk

38 Screening karcinomu prsu (dle údajů NRC): Pokrytí cílové populace v letech Celkové pokrytí cílové populace (ženy, let) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 28,4% 32,8% 36,8% 43,2% Screeningová mamografie: (Zdroj dat: NRC) 49,3% 48,2% 49,5% 52,9% 54,9% 20,0% 14,7% 10,0% 0,0% Rok Údaj stanoví podíl žen v cílové populaci ( žen v roce 2012), které podstoupily screeningovou mamografii během předchozích 2 let Trend odpovídá údajům publikovaných z oficiální databáze mamografického screeningu. Drobné rozdíly lze vysvětlit zapojením samoplátkyň (nejsou v datech NRC) Výkon byl využíván v letech

39 Screening karcinomu prsu (dle údajů NRC): Pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření (NRC)) KT: 59,0 DC: 58,4 UL: 51,9 LI: 53,2 TP: 43,7 MO: 52,7 CL: 54,9 JN: 57,5 CV: 56,7 LT: 52,4 SM: 46,4 TU: 48,3 SO: 58,1 KV: 50,8 LN: 43,0 MB: 58,5 ME: 46,6 JC: 58,1 NA: 60,3 CH: 47,1 KD: 52,5 RA: 50,4 PH: 46,6 NB: 35,7 HK: 57,5 AX: 46,1 RK: 59,0 PS: 53,5 PZ: 46,0 TC: 58,2 BE: 58,4 KO: 48,7 PA: 39,2 RO: 53,1 PM: 48,5 UO: 53,7 KH: 53,7 CR: 45,4 PJ: 59,4 PB: 55,9 BN: 58,6 DO: 64,6 HB: 58,4 SY: 64,0 PI: 64,6 ST: 55,9 PT: 59,6 CB: 59,6 TA: 64,7 PE: 79,0 JH: 60,0 JI: 63,1 TR: 78,6 ZR: 68,5 BK: 63,4 SU: 62,3 PV: 42,2 JE: 45,0 OL: 67,6 BR: 53,9 PR: 59,0 OP: 61,4 OT: 52,0KA: 45,7 NJ: 70,5 BO: 59,9 BM: 61,3 VY: 59,0 KM: 68,9 VS: 66,4 ZL: 56,8 FM: 49,3 Pokrytí v procentech < 40,0 40,0-50,0 50,0-60,0 60,0-70,0 > 70,0 CK: 56,1 ZN: 58,8 BV: 66,2 UH: 58,7 HO: 56,0 Celkové pokrytí: 54,9 % (v okresech 35,7-79,0 %)

40 Český program screeningu karcinomu prsu FUNGUJE % všech nově diagnostikovaných ZN prsu je zachyceno ve screeningu Rok Počet vyšetřených žen Počet zachycených karcinomů Detekční míra (na 1000 vyšetření) 5,4 4,6 4,6 5,4 5,4 5,4 Počet žen s diagnózou dle velikosti primárního nádoru Ca in situ 264 (10,4 %) 204 (9,4 %) 228 (11,3 %) 336 (11,6 %) 312 (10,3 %) 357 (10,9 %) T (65,1 %) 1428 (66,0 %) 1277 (63,2 %) 1817 (62,5 %) 1917 (63,3 %) 2029 (62,0 %) T2 319 (12,5 %) 253 (11,7 %) 257 (12,7 %) 304 (10,5 %) 322 (10,6 %) 309 (9,4 %) T3 16 (0,6 %) 16 (0,7 %) 11 (0,5 %) 13 (0,4 %) 20 (0,7 %) 13 (0,4 %) T4 5 (0,2 %) 12 (0,6 %) 3 (0,1 %) 7 (0,2 %) 6 (0,2 %) 5 (0,2 %) Nádor modifikovaný léčbou 72 (2,8 %) 96 (4,4 %) 72 (3,6 %) 119 (4,1 %) 97 (3,2 %) 95 (2,9 %) Neznámá velikost 213 (8,4 %) 156 (7,2 %) 173 (8,6 %) 313 (10,8 %) 353 (11,7 %) 462 (14,1 %)

41 Populační vliv programu screeningu karcinomu prsu v ČR v mezinárodním srovnání

42 Závěrem Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno

43 Závěr: rizika a prostor pro zlepšení Screening ZN tlustého střeva a konečníku Plošná standardizace TOKS Posílení pokrytí plošné Odstranění rozdílů v pokrytí mezi regiony Screening ZN hrdla děložního Změna designu méně častá vyšetření? Posílení pokrytí u starších žen Standardizace laboratoří Zavedení hodnocení kvality Screening ZN prsu u žen Udržení pokrytí v čase compliance Posílení pokrytí u starších žen

44 Nejnovější report OECD hodnotící péči v ČR Cancer Care: Assuring quality to improve survival Country note: Czech Republic In the Czech Republic, strong political and legislative support is needed for the implementation of population-based cancer screening programmes (including addressed invitation to screening examination) and their evaluation. Moreover, data linkages between population registries (notably between cancer and screening registries) would substantially strengthen monitoring of cancer screening programmes.

45 Brno

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Principy adresného zvaní do screeningov!ch program" v#$r a metodika jeho vyhodnocení

Principy adresného zvaní do screeningov!ch program v#$r a metodika jeho vyhodnocení Principy adresného zvaní do screeningov!ch program" v#$r a metodika jeho vyhodnocení L. Du%ek, O. Májek, O. Ngo, M. Blaha Odborná garance projektu: J. Dane%, M. Zavoral, V. Dvo&ák, B. Seifert, '. Suchánek

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní

Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní Dosavadní výsledky dle dostupných dat Ladislav Dušek, Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák ČR: IT infrastruktura pro hodnocení screeningu Národní onkologický registr Populační

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

9. Metodika adresného zvaní občanů do českých programů screeningu zhoubných nádorů

9. Metodika adresného zvaní občanů do českých programů screeningu zhoubných nádorů 9. Metodika adresného zvaní občanů do českých programů screeningu zhoubných nádorů Úvodem této kapitoly připomeňme, že screening znamená testování bezpříznakových, programu se dobrovolně účastnících osob

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R.,

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie -

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Žádné hodnocení léčebné péče není možné

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Vaše nejcennější foto Ústí nad Labem, SCREENINGOVÉ MAMOCENTRUM Prim. MUDr. Petr Váša, Kateřina Mikšovská, DiS 6.4. 2017 Seznam screeningových mamocenter

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze 6. postgraduální kurs SGO, Praha 2014 Osnova Screening Screeningové

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR X. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY 10.9.2015 Viktor Maňásek Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Fakta Ročně je v ČR nově diagnostikováno

Více

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění Konference PREVON 2017 Ústav zdravotnických informací

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Výsledky nad daty do 31.12. 2017 L. Dušek jménem kolektivu

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Informační podpora a aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Informační podpora a aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Informační podpora a aktuální výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla Ladislav Dušek, Ondřej Májek Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více