SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1

2 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: Hsoub026jp_2866 OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.litovice Datum: Objednatel: IČ: Město Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČ: Ing. Aleš Kopřiva, Nad obcí I. 25, Praha 4 Zpracovatel: IČ: Ing.Jiří Křepinský Poznámka: - Veškeré rozměry ověřit předem na místě. - Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických, uživatelských a kvalitativních standardů (zák. č. 137/2006 Sb, 44, odst. (11). Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Obecně lze však použít jakýkoliv srovnatelný výrobek od libovolného výrobce za splnění kvalitativních a technických podmínek a parametrů. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Náklady z rozpočtů 0,00 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK 0,00 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 1/10

3 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: Stavba: Hsoub026jp_2866 OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE Místo: k.ú.litovice Datum: Objednatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice Projektant: Ing. Aleš Kopřiva, Nad obcí I. 25, Praha 4 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů SO Komunikace Ulice Souběžná a Bezručova 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Ostatní náklady Vyplň vlastní Vyplň vlastní Vyplň vlastní Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2/10

4 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE SO Komunikace - Ulice Souběžná a Bezručova JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.litovice Datum: Objednatel: IČ: Město Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČ: Ing. Aleš Kopřiva, Nad obcí I. 25, Praha 4 Zpracovatel: IČ: Ing.Jiří Křepinský Poznámka: - Veškeré rozměry ověřit předem na místě. - Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických, uživatelských a kvalitativních standardů (zák. č. 137/2006 Sb, 44, odst. (11). Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Obecně lze však použít jakýkoliv srovnatelný výrobek od libovolného výrobce za splnění kvalitativních a technických podmínek a parametrů. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Náklady z rozpočtu 0,00 Ostatní náklady 0,00 Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK 0,00 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 3/10

5 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE Objekt: SO Komunikace - Ulice Souběžná a Bezručova Místo: k.ú.litovice Datum: Objednatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice Projektant: Ing. Aleš Kopřiva, Nad obcí I. 25, Praha 4 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Komunikace pozemní 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0, Trubní vedení 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 VP - Vícepráce 0,00 2) Ostatní náklady 0,00 Zařízení staveniště 0,00 Projektové práce 0,00 Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00 Jiné VRN 0,00 Kompletační činnost 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 4/10

6 ROZPOČET Stavba: OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE Objekt: SO Komunikace - Ulice Souběžná a Bezručova Místo: k.ú.litovice Datum: Objednatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice Projektant: Ing. Aleš Kopřiva, Nad obcí I. 25, P Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiří Křepinský PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0,00 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 K m2 81,800 kamenných dlaždic "chodník - beton.desky, odměřeno ze situace" 26,6+5,3+27,3+17,9+4,7 81,800 2 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 64,000 "chodník - zámk.dlažba, odměřeno ze situace" 3,8+1,4+4,0+0,9+10,0+5,9+9,6+7,9+5,3+11,4+3,8 64,000 3 K Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 20,400 "vozovka - zámk.dlažba, odměřeno ze situace" 20,4 20,400 4 K Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 30,300 "chodník - beton, odměřeno ze situace" 1,8+4,5+1,7+2,0+3,9+16,4 30,300 5 K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 158,500 "chodník - asfalt, odměřeno ze situace" 63,4+64,7+7,6+22,8 158,500 6 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m ,400 "vozovka, odměřeno ze situace" 1357, ,400 7 K Vytrhání obrub silničních ležatých m 58,400 "odměřeno ze situace" 7,0+11,4+4,7+3,9+4,8+7,1+4,3+3,2+8,1+3,9 58,400 8 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 380,000 "odměřeno ze situace" 28,4+22,5+43,4+63,5+23,0+10,9+22,1+7,0+15,6+3,8+48,1+65,2+ 26,5 380,000 9 K Vytrhání obrub záhonových m 11,800 "chodník - krajníky v ploše a po obvodu, odměřeno ze situace" 1,1+1,4+3,0+3,0+1,5+1,8 11, K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 24,105 "odstranění stáv.trávníku v tl.150mm - plocha odměřena ze situace" (18,6+18,6+20,9+15,4+22,9+3,9+10,7+26,7+9,3+9,8+3,9)*0,15 24, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 255,750 "50% z kubaturového listu" 511,5*0,5 255, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 127,875 "50% z kubatury tř.3" 511,5*0,5*0,5 127,875 5/10

7 13 K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 255,750 "50% z kubaturového listu" 511,5*0,5 255, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 127,875 "50% z kubatury tř.4" 511,5*0,5*0,5 127, K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,693 "rýha pro drenáž, 50% kubatury" (145,5+87,0)*0,178*0,5 20, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 10,346 "rýha pro drenáž, 50% kubatury tř.3" (145,5+87,0)*0,178*0,5*0,5 10, K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 20,693 "rýha pro drenáž, 50% kubatury" (145,5+87,0)*0,178*0,5 20, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 10,346 "rýha pro drenáž, 50% kubatury tř.4" (145,5+87,0)*0,178*0,5*0,5 10,346 Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny 19 K m3 564,451 tř. 1 až 4 "přebytečná ornice/humus v tl.150mm, rozdíl kubatur změřených ze situace" 24,105-70,1*0,15-25,3*0,08 11,566 "zemina" 511,5+41, , K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 564,451 "přebytečná ornice/humus v tl.150mm, rozdíl kubatur změřených ze situace" (24,105-12,539) 11,566 "zemina" 511,5+41, , K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 564,451 "přebytečná ornice/humus v tl.150mm, rozdíl kubatur změřených ze situace" (24,105-12,539) 11,566 "zemina" 511,5+41, , K Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 70,400 "na ploše nového trávníku - plocha odměřena ze situace" 1,7+2,7+3,9+5,8+8,6+11,2+14,0+1,6+4,9+9,3+0,9+15,3+39,0+9, 5+1,9+1,0+1,5-62,4 70,400 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 23 K m2 25,272 nebo ve svahu do 1:5 "otvory v zatravňovací dlažbě, 40,5% plochy dlažby" (3,1+3,1+4,7+5,3+7,6+2,7+5,0+0,3+7,7+18,5+4,4)*0,405 25,272 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině 24 K m2 70,400 nebo ve svahu do 1:5 "na ploše nového trávníku - plocha odměřena ze situace" 1,7+2,7+3,9+5,8+8,6+11,2+14,0+1,6+4,9+9,3+0,9+15,3+39,0+9, 5+1,9+1,0+1,5-62,4 70, K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,400 "otvory v zatravňovací dlažbě" 25,272 25,272 "na ploše nového trávníku" 70,4 70, M osivo směs travní parková kg 2,392 "otvory v zatravňovací dlažbě, množství 0,025kg/m2" 25,272*0,025 0,632 "na ploše nového trávníku,množství 0,025kg/m2" 70,4*0,025 1, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,800 "vozovka - zámk.dlažba"1266, ,400 "dlážděné chodníky vč.reliéfní dlažby" 297,7+18,8 316,500 6/10

8 "dlážděné vjezdy vč.reliéfní dlažby" 93,4 + 27,9 121,300 "zatravňovací dlažba" 62,4 62,400 "obrubníky a krajníky, š=0,3m" (150,0+252,8+36,0+35,2)*0,3 142, Zakládání 0,00 28 K Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 406,875 "drenáž, odměřeno ze situace" (145,5+87,0)*1,75 406, M geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP g/m2 m2 488,250 "drenáž, odměřeno ze situace, 20%navíc" (145,5+87,0)*1,75*1,2 488, K Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 232,500 "drenáž, odměřeno ze situace" 145,5+87,0 232, Komunikace pozemní 0,00 31 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 62,400 "zatr.dlažba - pruhy podél obruby" 62,4 62, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ,048 "vozovka" 1266, ,400 "chodník" 297,7 297,700 "chodník, dlažba pro nevidomé" 18,8 18,800 "rozšíření plochy pod obrubníkem" (150,0+252,8+36,0)*0,21 92, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 93,400 "vjezdy" 93,4 93,400 "vjezdy, dlažba pro nevidomé" 27,9 27, K Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m ,400 "vozovka, odměřeno ze situace" 1266, ,400 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny 35 K m2 18,800 A pl do 100 m2 "chodník, dlažba pro nevdomé,odměřeno ze situace" 0,5+1,2+0,6+0,5+0,6+0,6+0,4+1,3+1,0+0,8+1,3+1,3+0,3+0,5+0,7 +1,3+1,0+0,4+0,6+0,6+0,5+0,8+1,0+1,0 18, M dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 19,364 "chodník, dlažba pro nevdomé, ztratné 3%" 18,8*1,03 19, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 297,700 "chodník, odměřeno ze situace" 21,2+9,9+15,6+16,1+16,4+31,2+1,3+39,7+3,5+1,4+12,7+3,8+46, 5+14,9+18,0+24,5+1,3+18,7+3,6+9,1+1,4+5,7-18,8 297, M dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní m2 303,654 "chodník, ztratné 2%" 297,7*1,02 303, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 27,900 "vjezdy, odměřeno ze situace" 4,8+3,5+3,6+4,0+4,1+4,7+4,2+2,7+2,3+3,6+2,9+3,1+2,0+0,8+4,7 +5,1+4,1+4,3+6,4+6,4+13,4+2,7 93,400 "vjezdy, dlažba pro nevidomé, odměřeno ze situace" 2,0+1,6+1,7+3,4+3,9+1,3+3,2+1,6+4,8+1,2+1,6+1,6 27,900 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 40 K m ,400 skupiny A pl přes 300 m2 "vozovka, odměřeno ze situace" 1266, , M dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní m ,398 "vozovka, ztratné 1%" 1266,4*1, ,064 "vjezdy, odměřeno ze situace, ztratné 1%" 93,4*1,01 94,334 7/10

9 42 M dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná m2 28,737 "vjezdy, dlažba pro nevidomé, ztratné 3%" 27,9*1,03 28, K Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2 m2 62,400 "pruhy podél obruby, odměřeno ze situace" 3,1+3,1+4,7+5,3+7,6+2,7+5,0+0,3+7,7+18,5+4,4 62, M dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm kus 64,272 "pruhy podél obruby, ztratné 3%" 62,4*1,03 64, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné 45 K m2 128,040 podmínky tl.0,5mm, šířky do 1,0m "odměřeno ze situace, výška 0,30m" (143,3+143,9+47,7+91,9)*0,3 128, M fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 0,5 x 20 m m2 140,844 "prořez 10%" 128,040*1,1 140, M lišta ukončovací T20 Guttabeta, 2 m kus 234,740 "1 ks=2,0m, prořez 10%" (143,3+143,9+47,7+91,9)/2*1,1 234, M hřeb drážkový 50 mm s plastovou podložkou - bal.250 ks kus 563,376 "spotřeba 4ks/m2, ztratné 10%" 128,040*4*1,1 563, M podložky plastové pod hřeb - bal. 200 ks balení 563,376 "spotřeba 4ks/m2, 200 ks/balík, ztratné 10%" 128,040*4*1,1 563, Trubní vedení 0,00 50 K Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 "dle situace a výšk.řešení" 5 5, K Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 12,000 "dle situace a výšk.řešení" 12 12, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 52 K Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 "dle situace" 1 1, M značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,000 "zn.p4" 1 1, K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1, M sloupek Zn kus 1,000 "dle situace" 1 1, M víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 "dle situace" 1 1, M upínací svorka na sloupek US 60 kus 1,000 "ze situace, počet značek" 1 1, K Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované m 213,000 "zn.v2a, odměřeno ze situace" 138,0+75,0 213, K Předznačení vodorovného liniového značení m 213,000 "zn.v2a, odměřeno ze situace" 138,0+75,0 213, K Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 127,600 "osazení prefabr.mělkého žlabu, odměřeno ze situace, srovnatelně" 70,5+57,1 127,600 8/10

10 61 M žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB II 7/10 x 28 x 21 kus 463,954 "žlab podél obruby, 3,60 ksúm, ztratné 1%" 127,6*3,60*1,01 463,954 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 62 K m 438,800 opěrou do lože z betonu prostého "obrubník silniční, odměřeno ze situace" 26,3+20,5+1,7+4,4+9,3+9,0+4,9+12,4+0,8+0,7+3,0+20,2+1,9+7, 1+7,8+10,1+7,3+0,6+2,0 150,000 "obrubník nájezdový, odměřeno ze situace" 1,1+5,0+4,0+4,5+8,5+2,0+10,0+3,5+2,1+26,1+46,8+97,1+1,2+4, 0+4,0+3,0+2,0+8,0+2,0+4,0+12,0+1,9 252,800 "obrubník přechodový, odměřeno ze situace" 36,0 36, M obrubník BEST-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní kus 153,015 "obrubník silniční, ztratné 1%" 150,0*1,01 151, M obrubník betonový silniční přechodový ABO 2-15 PL (PP) 100x15x15/25 cm kus 36,360 "obrubník přechodový, ztratné 1%" 36*1,01 36, M obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 255,328 "obrubník nájezdový, ztratné 1%" 252,8*1,01 255, K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 35,200 "krajník, odměřeno ze situace" 0,6+0,6+0,4+0,4+0,8+0,7+0,9+0,9+1,1+2,1+2,0+2,1+1,4+1,4+1,2 +5,0+3,2+4,1+0,9+1,6+0,7+1,6+0,7+0,8 35, M obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní kus 71,104 "krajník, 2 ks/m, ztratné 1%" 35,2*2*1,01 71, K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,302 "beton lože pod obrubami" (150,0+252,8+36,0)*0,01 4,388 "beton lože pod beton.žlabem podél obruby" 127,6*0,015 1,914 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná 69 K m ,600 pevnost v tahu do 80 kn/m "použije se v případě neúnosného podloží, slouží jako preliminář možných úprav podloží, detailní technologie bude navržena geologem stavby" "pláň pod vozovkou - zámk.dlažba"1266,4 "pod obrubníky a krajníky, š=0,3m" (150,0+252,8+36,0+35,2)*0, , , K Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované geotextilií m2 87,640 "mezi obrubou a cementem zpevn.vrstvou v nejnižším místě, šířka pásu 0,4m" (115,5+30,5+73,1)*0,4 87,640 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 71 K m 15, mm "řezání stáv.vozovky v místě napojení - odměřeno ze situace" 9,4+5,8 15, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,200 "řezání stáv.vozovky v místě napojení - odměřeno ze situace" 9,4+5,8 15, K Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 9,000 "odměřeno ze situace" 0,6+2,1+0,9+0,8+1,6+0,9+2,1 9, M žlab odvodňovací ACO N100 typ 10,polymerbeton,100 x 13 x 18 x 18 cm kus 10,000 "odměřeno ze situace" , M rošt mřížkový MW 30x20 ACO N100 - pozink.ocel 100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř.zatíž. B125 kus 10,000 "odměřeno ze situace" , M čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky kus 14,000 "odměřeno ze situace, 2 ks/žlab" 7*2 14,000 9/10

11 77 K Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 "zn.p4" 1 1, Přesun sutě 0,00 78 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 95,390 "obrubníky, krajníky, značky" 16,936+77,900+0,472+0,082 95,390 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 79 K t 858,510 materiálů "obrubníky, krajníky, značky" 16,936+77,900+0,472+0,082 95, K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 310,345 "zámk.dlažba, beton, živice" 20,859+16,640+6,018+5,606+15, , , K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2 793,105 "zámk.dlažba, beton, živice" 20,859+16,640+6,018+5,606+15, , ,345 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 82 K t 144,513 (skládkovné) "zámk.dlažba, beton, obruby" 20,859+16,640+6,018+5,606+16,936+77,900+0,472+0, , K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 261,222 "živice" 15, , , Přesun hmot 0,00 84 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 632,725 VP - Vícepráce 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 10/10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 14/2018 Č.j. zhotovitele: DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen dodatek ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa CZK ,16. Cena s DPH. Strana 1 z ,07. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa CZK ,16. Cena s DPH. Strana 1 z ,07. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16014 Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa KSO: Místo: Datum: 21.6.2016 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 60838744 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

REGENERACE CENTRA ČERNILOV

REGENERACE CENTRA ČERNILOV REGENERACE CENTRA ČERNILOV ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Obec Černilov sídlo: Černilov 310, 503 43 Černilov IČ: 002 68 674 právní

Více