1.2 Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2 Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)"

Transkript

1 Název stavby: IVG Evropská ul.evropská 11, Praha Dejvice Datum realizace: 05 11/2014 Cena díla: do ,-Kč bez DPH Realizace LOP: MEGAMONT s.r.o. Investor: BDV Development Generální dodavatel: STRABAG a.s. Dodávané konstrukce LOP: 1. Hliníkový fasádní systém: 1.1 Okenní prvky: hliníkový systémem WICONA WICLINE Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo) 1.3 Sloupkopříčková fasáda: Wicona WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo) 2. Stínění oken a stínění fasádních prvků vč. komponentů -galerie žaluzií, šňůry žaluzií, žebříčky, vodítka, elektromotorické ovládání. Markýzy pro exteriérové stínění 3. Provětrávaný obvodový plášť s bondovými kazetami 4. Akustická stěna z perforovaného plechu 5. Tahokovový podhled POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 1. HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM Základními prvky jsou hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem při vnějším lící v úrovni zasklení, které splňují kritéria ČSN a jsou atestovány i certifikovány pro Českou republiku. Z hliníkového fasádního systému jsou vyrobené fasády na východní straně objektu a v místě průchodu (konkrétně se jedná o sloupkopříčkovou fasádu konstrukce: Wicona WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)), Bondový obklad a také fasády na severní a jižní straně budovy (tzv.modulové fasády konstrukce Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo) ), kdy přítlačné a krycí lišty jsou v šířce 50mm příp. 60 Fasáda východ 1 mm. Výplň fasádní konstrukce tvoří zasklení, které je rozdělené podle požadavku na db podle světových stran. Foto č.1) Jihovýchodní pohled na provětrávanou fasádu z bondu a pohled na fasádu východ 1

2 Východ 2 Foto č.2) Pohled na východní fasádu s provětrávaným obkladem z bondu, sloupkopříčkovou fasádu východ 2 a modulovou fasádu na jižní straně budovy. Rozdělení db dle svtovcýh stran: o fasáda do ulice Evropská o R = 39 db + C tr fasáda k bytovým domům v ulici Banskobystrická o R = 37 db + C tr fasáda k hotelu Diplomat Bondový obklad Modulová fasáda - jih o R = 37 db+ C tr fasáda do ulice Kavkova R = 32 db+ C tr Východ 1 Ventilační klapky jsou umístěné na modulové a sloupkopříčkové fasády jsou tvořené systémovými prvky. 1.1 Okenní prvky Okna budovy jsou tvoření hliníkových systémem WICONA WICLINE 75. Stejně jako u fasád je řešeno zasklení dle požadavky na db dle světových stran. Pro okna na: západní straně izolační dvojsklo, 10 planibel Clear ESG 13 ultra černý rám, Ar Stratophone 44.2 TOP N+. Pro okna na severní straně je použité izolační dvojsklo, 10 planibel Clear ESG 16 ultra černý rám, Ar Stratophone 66.2 TOP N+. Zasklení pro okna na východní straně izolační dvojsklo, 10 planibel clear ESG 16 ultra černy rám, Ar Stratophone 44.2 TOP N+. Zasklení oken na jižní straně pomocí izolačního dvojskla, 6mm planibel clear ESG 16 mm rám ultra černý, Ar Stratophone 44.2 TOP N+. V místě neprůhledných výplní fasády je požité smaltované sklo tl. 6mm v RAL 7016 se sraženou hranou zkompletované do panelu. Okno je usazeno na průběžný ocelový profil s po stranách jsou Okna v provětrávané fasádě kotveno systémovými pozinkovanými příponkami. Okna v ETICS Spodní kotvy jsou kotveny průvlakovou pozinkovanou ocelovou hmoždinou M8x65, příponky jsou kotveny pozinkovanými šrouby do betonu 7,5 x 52 a nylonovými hmoždinkami s pozink. vrutem do cihelné vyzdívky. Napojení fasády ke stavebním konstrukcím pomocí parotěsné omítatelné fólie z interiérové strany a hydroizolační EPDM folie ze strany exteriérové. Vyzděné ostění je zaomítané do roviny. Šířka lepených spojů na stavbu min. 10 cm. Materiálem pro tepelnou izolaci je minerální izolace s objemovou hmotností pro použití na fasádě. Použití ve vnitřní části fasádní konstrukce. Dále extrudovaný polystyren použití pro vnější části konstrukce (uvažováno s přítomností vody). Minerální izolace v provětrávaném plášti je kotvena talířovými hmoždinkami a kryta difuzní folií. Dopojení podlah, omítek v interiéru a ETICS v exteriéru k oknům a jejich ostěním je provedeno dilatačně,

3 aby nedošlo k praskání a přenášení sil do konstrukcí oken. Tato dilatační spojení nejsou součásti dodávky firmy Megamont s.r.o. Výše klik jsou v ½ výšky křídel z důvod manipulovatelnosti a nadrozměrů, z toho důvodu nemohlo být osazeno níže. Obr.č.1 Svislý detail kotvení oken

4 Obr. Č.2 Horizontální detail kotvení okna v ETICS

5 1.2 Modulová fasáda Modulová fasáda - sever Foto č.3) Pohled ze severní strany na blokovou fasádu a) Modulová fasáda Sever Pro modulovou fasádu je použitý fasádní hliníkový systém WICONA WICTEC 50EL s kombinaci přítlačných a krycích lišt WICTEC 60HI. Zasklení pro fasádu LOP sever čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní 10 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% Stratophone Lowe, Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.3 (tepelně tvrzené - chlazené). Zasklení pro fasádu LOP jih čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní 8 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% Stratophone Lowe, Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.3 (tepelně tvrzené - chlazené). Způsob rektifikovaného kotvení bloků horní kotvení pevné v rozích s přesahujícím břitem do horního

6 navazujícího bloku a na středovém sloupku vnitřní závěsná kotva, spodní kotvení posuvné kotvy bloků zavěšeno do kotevních desek na podlahách. Kotvy jsou ocelové pozinkované. Pohledová AL prvky opatřeny práškovou povrchovou úpravu v odstínu RAL Napojení fasády ke stavebním konstrukci pomocí záklopů z pozink. plechů tl. 1-2mm nebo pomocí pohledových AL plechů. Parotěsné uzavření fasády je stavební konstrukci pomocí butylové folie a butylového tmelu. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci pomocí EPDM folie. Spojovací prvky pro kotvení z pozink. oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí nerezové popř. hliníkové a spojovací prvky pohledové z nerezové oceli. Materiál pro tepelnou izolaci minerální vata objem. Hmostnost dle použití ve fasádě. Použití ve vnitřní části fasádní konstrukce. Dále extrudovaný polystyren použitý ve vnější části konstrukce (uvažováno s přítomností vody). Vybavení dveří a větracích klapek je standardním kováním klikaklika, příp. klika-koule. Modulová fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek. b) Modulová fasáda Jih Modulová fasáda Velký Jih Foto č.4) Pohled z jižní strany na blokovou fasádu Modulová jižní fasáda se dále dělí na tzv. jih malý a tzv. Jih velký viz. níže uvedené označení Jih Malý Jih Velký

7 Modulová fasáda Malý Jih Foto č.5) Pohled ze západní strany na blokovou fasádu Obr. Č.3 Vertikální detail kotvení blokové fasády

8 1.3 Sloupkopříčková fasáda a) Sloupkopříčková fasáda - východ 1 Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a krycích lišt Wictec 60HI. Zasklení fasády LOP Východ 1 je provedeno čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug= 1,0 1,1), rámečky nerezové v černé barvě. Dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Nadsvětlíky dveří jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem 6ESG-16Ar-10 (Ug=1,0-1,1). Kotvení fasády je provedeno následujícím způsobem: Horní a střední kotvení je posuvné a spodní kotvení pevné. Zajištění pomocí nerezových kolíků s pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové zinkované popř. s AL systémovou vsuvkou. Pohledové části fasády jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL Fasáda je napojena ke stavební konstrukci pomocí záklopů z pozinkovaných plechů tl. 1 2mm. Parotěsné Sloupkopříčková fasáda Východ 1 uzavření fasády je provedeno pomocí butylové folie a butylového tmelu. Hydroizolačně je fasáda uzavřena folií EPDM. Spojovací prvky - pro kotvení z pozinkované oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí jsou nerezové nebo hliníkové a spojovací prvky pohledové jsou nerezové. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Součástí fasády jsou stínící odvíjecí markýzy nad 1.NP a stínící žaluzie ve 2.NP. Vybavení dveří je standardní klika/klika nebo klika /koule. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek.

9 b) Sloupkopříčková fasáda -východ 2 Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a krycích lišt Wictec 60HI. Zasklení fasády LOP Východ 2 je provedeno čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug= 1,0 1,1), rámečky nerezové (ref. Chromatect ultra). Dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Automatické dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem VSG Ar-VSG44.2 (Ug=1,0-1,1). Zasklení části nad průchodem je provedeno čirým jednoduchým sklem. Způsob kotvení fasády: 1.NP spodní kotvení pevné, horní kotvení posuvné (fasáda stojí), NP spodní kotvení posuvné, horní kotvení pevné (fasáda je zavěšena). Zajištění pomocí nerezových kolíků s pozinkovanými pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové pozinkované popř. s hliníkovou vsuvkou. Pohledové AL prvky jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 7016, 9016 a Napojení fasády ke stavební konstrukci je provedeno pomocí záklopů z pozinkovaných plechů tl. 1 2mm, nebo AL plechů tl. 2mm. Parotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci je provedeno butylkaučukovou folií a butylovým tmelem. Kouřotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci je provedeno taktéž butyl kaučukovou folií. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci je provedeno EPDM folií. Lepení folií ke konstrukcím: Na neporézní povrchy minimálně 15mm a na porézní povrchy minimálně 100mm. Sloupkopříčková fasáda Východ 2 V místě přechodu všech typů folií přes dilatační spoje jsou provedeny dilatační přehyby folií čímž je zajištěna parotěsnost, kouřotěsnost, vodotěsnost aniž by bylo bráněno dilatačním pohybům. V těchto místech jsou použity trvale pružné folie (ME 210 a ME 220 s deklarovaným protažením 250% a s extrémní schopností přenosu dilatačních pohybů. Spojovací prvky pro kotvení nosného rastru fasády jsou vyrobeny z nerezové či pozinkované oceli. Spojovací

10 prvky pro kotvení hliníkových částí navzájem jsou nerezové A2 popřípadě hliníkové, prvky pro vzájemné spojení hliníkových a ocelových komponentů fasády jsou nerezové. Pohledové spojovací prvky jsou z nerezové oceli v kvalitě A4. Veškeré styky materiálů s různým elektrodovým potenciálem jsou důsledně separovány za účele vzniku elektrochemické koroze. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Součástí fasády jsou stínící žaluzie ve 2 5. NP. Vybavení automatických dveří a klapek standardní. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek. c) Fasády průchodu Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a krycích lišt Wictec 60HI.Zasklení pro fasádu LOP průchod sever + jih čiré izolační bezpečnostní dvojsklo 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug=1,0 1,1), rámečky nerezové v barvě černé. Dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG- 16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Průchod Způsob kotvení fasády: horní kotvení posuvné, spodní kotvení pevné, zajištění pomocí nerezových kolíků s pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové pozinkované s AL systémovou vsuvkou. Pohledové AL fasádní prvky systému sloupek, paždík, krycí lišty jsou opatřeny práškovou vypalovací

11 barvou v odstínu RAL 7016 včetně pohledových kazet a panelů.napojení fasády ke stavební konstrukci pomocí záklopů z pozinkovaného plechu tl. 1 2mm, nebo pomocí pohledových AL plechů tl. 2mm opatřené práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL Parotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci butylovou folií a butylovým tmelem. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci provedeno EPDM folií. Spojovací prvky pro kotvení z pozinkované oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí nerezové popř. hliníkové a spojovací prvky pohledové z nerezové oceli. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Vybavení dveří je standardní klika/klika nebo klika /koule. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek. 2 STÍNĚNÍ OKEN A STÍNĚNÍ FASÁDNÍCH PRVKŮ 2.1 Žaluzie do oken použití Jedná se o venkovní žaluzie poháněné elektromotorem s oboustranně lemovanými hliníkovými lamelami tvaru C š. 80mm. Vedení lamel je pomocí čepů, jež jsou zafixovány v postranních vodících lištách. Ložiska natáčení lamel jsou v rozsahu 180 nebo 90. Postranní vodící lišty jsou z protlačovaného hliníkového profilu s plastovou vložkou pro tlumení hluku. Žebříčky jsou vyrobeny z terylen-polyesteru, tažné pásky potaženy kluznou vrstvou pro minimální opotřebení a maximální ochranou proti UV-paprskům. Profily povrchově upravené práškovým lakem. Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel je za pomocí elektromotoru s koncovým spínačem pro horní a spodní polohu. Žaluzie do oken slouží jako ochranný prvek proti slunci, může sloužit jako zateplení, jako ochrana před nežádoucími pohledy a jako stínící technika. Žaluzie se nepoužívá při silném zatížení větrem, pro žaluzie v ostění platí, že se nesmí použít, pokud je vítr o síle 12-15m/s. Obr. Č.4 Horního detail u okna žaluzie do oken (okna v KZS) 2.2 Žaluzie pro fasády Jedná se o venkovní žaluzie typ AF 80 ovládané elektromotorem, kdy horní lišty jsou z válcovaného U profilu, oboustranně lemovaného, spodní lišta z protlačovaného hliníkového profilu, postranně uzavřeného plastovou krytkou, oboustranně vedené ve vypínacích lankách. Ploché lamely jsou vyrobené ze speciální vysoce pružné slitiny, nárazu vzdorné, odolné proti poškrábání, stálobarevné, šíře lamel 80mm. Postranní vedení ocelovým lankem je potaženo plastem o průměru 2,5mm. Žebříček žaluzie je z vysoce pevného terylen-

12 polyesteru, který má křížné uchycení lamely. Komponenty jsou povrchově upravené práškovým lakem. Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel je za pomocí elektromotoru s koncovým spínačem pro horní a spodní polohu. Žaluzie na fasádě Foto č.6) Pohled na žaluzii umístěnou na fasádě objektu Žaluzie do oken slouží jako ochranný prvek proti slunci, může sloužit jako zateplení, jako ochrana před nežádoucími pohledy a jako stínící technika. Žaluzie se nepoužívá při silném zatížení větrem, pro žaluzie v ostění platí, že se nesmí použít, pokud je vítr o síle 12-15m/s. Horní detail fasády žaluzie pro stínění fasády

13 3 PROVĚTRÁVANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ S BONDOVÝM OBKLADEM Provětrávaný plášť je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní kazeta vyrobena z bondu, jež je pohledová. Lakované sklo Kontaktní zateplovací systém - KZS Bondový obklad Foto č.7) Pohled na fasádu z Ul. Evropská (ze západní strany) Provětrávaný plášť je tvořen obkladem z kompozitních hliníkových kazet Alpolic. KZS není součástí dodávky firmy Megamont s.r.o. Jedná se o obvodový plášť s provětrávaným zateplovacím systémem aplikovaným na vyzdívkách a obvodových stěnách monolitického skeletu, s povrchovou úpravou obkladem bondovými prvky. kotvení bondových kazet na nosný rošt, skryté z pohledové strany obkladu. Povrchová úprava bondových desek: šedá barva (odpovídající odstínu RAL 7012), tloušťka izolantu 220mm. Přechody vertikálních pásů jednotlivých výplní fasádních otvorů (francouzských oken) nad sebou mezi podlažími v ploše s bondovými obklady jsou v úrovních stropní konstrukce kryty souvrstvím provětrávaného zateplení s venkovní úpravou předvěšenými segmenty z lakovaného skla s odstínem RAL 7016, za kterými jsou na převýšený rám (tepelně izolační panel). Obr.č.5) Horizontální detail kotvení bondové kazety mezi okny v provětrávané fasádě

14 4. AKUSTICKÁ STĚNA Z PERFOROVANÉHO PLECHU Akustická stěna Foto č.8) Pohled z východní strany na Akustiskou stěnu Provětrávaný plášť akustické stěny je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní kazeta z děrovaného plechu se čtvercovým děrováním o síle plechu 1mm, kdy tato kazety je i pohledová. Děrovaný plech Obr.Č.4 Horziontální řez fasádou akustické stěny Akustická stěna je tvořena atypickým systémem s kazetami z ocelového perforovaného plechu s povrchovou úpravou opatřenou práškový lakem v barvě bílé. Kazety jsou rozmístěné ve dvou úrovních do betonové stěny, 220 a 360mm. Kazety jsou kotveny do svislého roštu pomocí pozinkovaných L profilů 60x40x3, které jsou upevněny pomocí ocelových pozinkovaných konzolek. Kazety jsou opatřeny ohyby po všech stranách, ohyby v potlačených spárách a vnitřních kazetách 40mm. Ohyby na dolním okraji kazety nad střiženou spárou a dolní ohyb kazety u terénu 175 mm (tvoří uzávěr). Kazety na horní straně u střižné spáry a pod atikou doplněny uzávěry z ocelového pozinkovaného plechu P 1 bílé barvy. Ocelová konstrukce s černou povrchovou úpravou.

15 5. TAHOKOVOVÝ PODHLED Podhled z kazet tahokovu Foto č.9) Pohled z ul. Evropská na podhled Vagonu Podhled z tahokovu umístěný nad terasami je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní kazeta z tahokovového plechu, kdy tato kazety je i pohledová. Podhled z tahokovu Foto č.10) Podhled z tahokovu Pro obklad pohledu jsou použity kazety z tahokovu typ TR 16x8, můstek 1,8mm, z pozinkovaného plechu tl. 1mm, v konečné úpravě RAL Orientace oka, delší úhlopříčka oka rovnoběžná s fasádou objektu, ve směru pohledu na objekt tahokov (nejméně) průhledný. Základní šířka rastru 1200mm (ve 2.NP 1150, 1170mm), základní délka rastru 600mm nebo dle hloubky pohledového pásu (410mm). Uvažovaná šířka spáry mezi kazetami 20mm. Nosná podkonstrukce pro úzké pruhy podhledu v 2. A 5.NP je tvořena řadou svislých konzol z tenkostehých L profilů 50x2mm a závěsy z PLO 30x6mm v základním rastru 1500mm a kolmo navazující řadou vodorovných prvků L 50x1,5mm v rastru dle délky kazet. Nosná podkonstrukce pro podhled v 5.NP je tvořena po vnějším obvodě řadou svislých konzol z tenkostěnných L profilů 50x2mm, celoplošně závěsy z PLO

16 30x6mm, skupiny jsou propojeny vodorovným rastrem z L profilů 50x2mm v rozteči 1500mm a kolmo navazující řadou vodorovných L profilů 50x1,5mm v rastru délky kazet. Všechny části podkonstrukce jsou z pozinkovaného plechu, pohledové části opatřeny černou barvou. Tahokovové kazety budou kotveny přes místní úchyty ve tvaru obrácené L (součást kazety 6ks/kazetu) k vodorovné podkonstrukci. Kazety pro osvětlení v exteriérovém podhledu. Navrženy s vnitřními rozměry š. x v 90 x 120mm. Pro Pro úzké pruhy podhledu v 2. A 5.NP z pozink. plechu v RAL 7016, pro podhled v 5.NP z Al plechu tl. 2 v RAL Podélné napojení kazet bude provedeno jako lineární, uvažované šířka spáry 2-3mm. Kotvení kazet je provedeno k podkonstrukci pro tahokov. podhled, popř. v 5.NP osazeno na samostatné kotvení z ocelového pozinkovaného plechu. Kazeta z tahokovu Obr. Svislý řez provětrávanou fasádou s podhledem z tahokovu Umístění tahokovu v podhledech a) Tahokov v podhledu na východě 1 ve 2.NP b) Tahokov v podhledu 2.Np Jih

17 c) Tahokov v podhledu 5.NP východ d) Tahokov v podhledu 5.NP sever + západ ZÁVĚR Budova IVG Evropská je třetí největší administrativní budou v Praze. V současné době schopna pojmout tisíce skladníků a stovky míst kvalifikovanými pracovníky. Společnost Amazon ve zmíněné budově obsadil přibližně třetinu její celkové plochy - konkrétně 5500 metrů čtverečních kancelářských ploch. Tak velký prostor typicky pojme přes pět set kancelářských míst. Do budoucna však hodlá obsadit celou budovu IVG Evropská (THE BLOXXX).

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP zadání pro zpracování konstrukčních úloh 1 AR 2014-2015 Ústav STAVITELSTVÍ I. VSTUPNÍ INFORMACE Příklady, které jsou uvedeny v

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/lehke-fasady/realizaceobvodovych-plastu-galerie-harfa-2641.html

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/lehke-fasady/realizaceobvodovych-plastu-galerie-harfa-2641.html http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/lehke-fasady/realizaceobvodovych-plastu-galerie-harfa-2641.html Realizace obvodových plášťů Galerie Harfa 22.07.2011 Projekt řešil dodávku obvodových

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Technický list lamelový obklad, podhled Atena

Technický list lamelový obklad, podhled Atena Technický list Lamelový obklad, podhled Atena List č.1/6 Technický list lamelový obklad, podhled Atena Fasádní a podhledové obklady z hliníku, oceli Atena série,,c ( typ P 100C, P 150C, P 200C, P 300C),

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN 01 1495 2250 vstupní pevné dveře spojené s pevným neotevíravým dílem dveře hladké, zaskleno izolačním trojsklem (Uw, min = 0,8 W/m²K) s plastovým "teplým" rámečkem zasklení - mléčné sklo s bezpečnostní

Více

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 jsou moderní a praktické žaluzie určené zejména pro rodinné domy. Mají však také široké uplatnění platní při zastínění hal, hypermarketů

Více

LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, VÝPLNĚ A OBKLADY

LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, VÝPLNĚ A OBKLADY LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, VÝPLNĚ A OBKLADY LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 02 55 BONDOVÉ FASÁDY 02 09 PLECHOVÉ FASÁDY 10 37 VLÁKNOCEMENTOVÉ FASÁDY 38 45 LAMINÁTOVÉ FASÁDY 46 53 VÝPLNĚ A OBKLADY 56 61 DESIGN NA MÍRU

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Montáž. Čelní pohled horizontální orientace desek. vertikální orientace desek. 400 mm. 800 mm. 50 mm. 400 mm 300 mm. 350 mm.

Montáž. Čelní pohled horizontální orientace desek. vertikální orientace desek. 400 mm. 800 mm. 50 mm. 400 mm 300 mm. 350 mm. Montáž Poznámka! Pokud bude montáž dle níže uvedených obrázků buď vertikálně nebo horizontálně, tak Cembrit Express může být montován do výšky 2 pater. V případě vyšších budov musí být zatížení větrem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec VÝPIS DVEŘÍ ZMĚNY c b a DOPLNĚNÍ DVEŘÍ D/P, ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ D/P ÚPRAVA SPECIFIKACE - ROZMĚRŮ, MATERIÁLU DVEŘÍ DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ ŽALUZIE /4 DATUM 4/6 Ing. Jana K. JAHODOVÁ /5 Ing.

Více

SLUNOLAMY. horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé

SLUNOLAMY. horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé SLUNOLAMY horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé 1 Souhrnné informace - specifikace Sluneční světlo nás ovlivňuje každý den. Působí na naši psychiku, náladu a pracovní výkon. Pro zdravé pracovní prostředí

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE POPIS VÝROBKU FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite

Více

katalog VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

katalog VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ katalog VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ Venkovní žaluzie Z Optimální řešení venkovního zastínění Výrazný termoregulační a ochranný efekt Bezpečnostní doplněk objektu Snížení hladiny venkovního hluku v interiéru Doporučené

Více

Dokumentace prvků. Zateplení a úprava fasády domu 150, 151. 1. etapa průčelí z náměstí

Dokumentace prvků. Zateplení a úprava fasády domu 150, 151. 1. etapa průčelí z náměstí Dokumentace prvků 1. etapa průčelí z náměstí Ing. Milan Pospíšil Jeseník 08/2009 I. Výkladce 2 I.1. Provedení 2 I.2. Pohled 3 I.3. Základní výkladec 4 I.4. Vchod MODIC I.5. Vchod DM drogerie 6 I.6. Vchod

Více

POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ

POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ Název stavby: ÚOCHB AV ČR v.v.i. A+B Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu Datum realizace: 30.5.2013 7.4.2014 Cena díla: do 60 000 000 Kč Realizace LOP: včetně projektu 3D: MEGAMONT s. r. o.

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite může být použito

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt II"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt II VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží,

Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, zlatý dub, kování s mikroventilací. Plastové okno s 5-ti a více komorovým rámem s výztuží, SCHÉMA ROZMĚR POPIS 1 600 1000 1000/1600 5 6 11 Žaluzie řetízkové, 100% stínící, barva zlatá 5 ks oken. 2 600 1080 1050/1680 2 2 3 700 1000 1000/1700 3 3 4 1350/1540 2 2 SCHÉMA ROZMĚR POPIS 5 1150/980

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 1 BONDOVÉ FASÁDY 6-9 PLECHOVÉ FASÁDY 10-31 VLÁKNOCEMENTOVÉ FASÁDY 32-39 LAMINÁTOVÉ FASÁDY 40-47 SERVIS PŘÍMO OD VÝROBCE 48-49 DESIGN NA MÍRU 50 4 BONDOVÉ FASÁDY 5 BONDOVÉ FASÁDY

Více

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VII. PROF. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSc. Ústav makromolekulární chemie Praha 6 Petřiny Ing.arch. Prager LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Budova Ingstavu,

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách.

Příloha List Revize. Tabulka oken (O) 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách. Tabulka oken () BYTVÝ DŮM ŘECHVKA-HRMĚŘICE 1 (15) X Poznámky : 1. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor v obvodovém plášti resp. ve vnitřních dělících stěnách. Před zahájením výroby oken je nutné

Více

Ing. Antonín Horský produkt technik Wienerberger, a. s.

Ing. Antonín Horský produkt technik Wienerberger, a. s. Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Nové řešení roletových a žaluziových překladů Ing. Antonín Horský produkt technik Wienerberger, a. s. Nové řešení roletových a žaluziových

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

POPIS PRVKU. Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA

POPIS PRVKU. Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA . PP. NP, Praha 6 Vokovice, Nechanského 3/859 ak.č.: 343- ROMĚR (mm) Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA Rozměr š x d : ks - 600 x 2000 mm Plocha: ks,2 m 2 Celkem

Více

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN.

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN. Sestava oken plastových do otvoru cca 2970x 2080 mm,vč. spoj. profilu - dvoudílné s poutcem dole - čtyřdílné se sloupkem uprostřed a poutcem dole - horní část v. 1480mm otevíravá a sklápěcí, - spodní část

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ VZDUCHOTECHNIKY STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: Úvodní informace... 3 1. Zařízení 1

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

0. LEPENÍ / KOTVENÍ. 0.1 Lepení celoplošné. 0.2 Lepení rámeček a body

0. LEPENÍ / KOTVENÍ. 0.1 Lepení celoplošné. 0.2 Lepení rámeček a body CAD DETAILY Systémové řešení 1.sokl 2.parapet 3.Okení/dveře -ostění 4.nadokení a naddveřní ostění 5.Balkony/terasy 6.Podhledy 7.Atika 8.Střecha 9.Spáry 10.Spoje 11.Konzoly 0. LEPENÍ / KOTVENÍ 0.1 Lepení

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

D.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ. ZATEPLENÍ BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V ROKYTNICI V O.H. na st.p.č.388/1 K.Ú. Rokytnice v O.h.

D.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ. ZATEPLENÍ BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V ROKYTNICI V O.H. na st.p.č.388/1 K.Ú. Rokytnice v O.h. HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU STAVEBNÍ ŘEŠENÍ INVESTOR: STAVBA NÁZEV DOKUMENTU Ing.arch. Michal Čapek Ing.arch. Michal Čapek Město Rokytnice v O.h., DIČ.: CZ0027530 ZATEPLENÍ BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V ROKYTNICI

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

Pohled zvenku. Půdorysný pohled

Pohled zvenku. Půdorysný pohled ŠESTIDÍLNÁ SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S ROHOVÝM SPOJEM 9790 (9040+750)x2150mm Horní nadvětlíky zaskleny hladkou izolační výplní 24mm ovládané jednotlivě pákovými ovladači umístěnými na rámu. Konstrukce profilů

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Průvodní zpráva. - oprava výkladců a dveří. Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01. Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing.

Průvodní zpráva. - oprava výkladců a dveří. Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01. Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing. Průvodní zpráva Název stavby : Orient Opavská 51, Krnov - oprava výkladců a dveří Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana str. 1 Identifikace

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Neprůvzdušnost EN 12152 AE750 750 Pa. Odolnost proti větru EN13116 3000 Pa 3000Pa

Neprůvzdušnost EN 12152 AE750 750 Pa. Odolnost proti větru EN13116 3000 Pa 3000Pa SCZ7100 BIPV fasáda Fasádní systém s integrovanými fotovoltaickými články Označení: Sapa Building System Elegance 52 PV ZÁKLADNÍ POPIS Elegance 52 PV je tepelně izolovaný systém pro rastrové fasády s vestavěnými

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ PŘEDOKENNÍ LUX - PŘEDOKENNÍ S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM EM Standardní box - řez Box - standardní provedení Box - půlkulaté provedení BARVY Viditelná část boxu,vodící lišty a spodní

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více