1.2 Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2 Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)"

Transkript

1 Název stavby: IVG Evropská ul.evropská 11, Praha Dejvice Datum realizace: 05 11/2014 Cena díla: do ,-Kč bez DPH Realizace LOP: MEGAMONT s.r.o. Investor: BDV Development Generální dodavatel: STRABAG a.s. Dodávané konstrukce LOP: 1. Hliníkový fasádní systém: 1.1 Okenní prvky: hliníkový systémem WICONA WICLINE Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo) 1.3 Sloupkopříčková fasáda: Wicona WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo) 2. Stínění oken a stínění fasádních prvků vč. komponentů -galerie žaluzií, šňůry žaluzií, žebříčky, vodítka, elektromotorické ovládání. Markýzy pro exteriérové stínění 3. Provětrávaný obvodový plášť s bondovými kazetami 4. Akustická stěna z perforovaného plechu 5. Tahokovový podhled POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 1. HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM Základními prvky jsou hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem při vnějším lící v úrovni zasklení, které splňují kritéria ČSN a jsou atestovány i certifikovány pro Českou republiku. Z hliníkového fasádního systému jsou vyrobené fasády na východní straně objektu a v místě průchodu (konkrétně se jedná o sloupkopříčkovou fasádu konstrukce: Wicona WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)), Bondový obklad a také fasády na severní a jižní straně budovy (tzv.modulové fasády konstrukce Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo) ), kdy přítlačné a krycí lišty jsou v šířce 50mm příp. 60 Fasáda východ 1 mm. Výplň fasádní konstrukce tvoří zasklení, které je rozdělené podle požadavku na db podle světových stran. Foto č.1) Jihovýchodní pohled na provětrávanou fasádu z bondu a pohled na fasádu východ 1

2 Východ 2 Foto č.2) Pohled na východní fasádu s provětrávaným obkladem z bondu, sloupkopříčkovou fasádu východ 2 a modulovou fasádu na jižní straně budovy. Rozdělení db dle svtovcýh stran: o fasáda do ulice Evropská o R = 39 db + C tr fasáda k bytovým domům v ulici Banskobystrická o R = 37 db + C tr fasáda k hotelu Diplomat Bondový obklad Modulová fasáda - jih o R = 37 db+ C tr fasáda do ulice Kavkova R = 32 db+ C tr Východ 1 Ventilační klapky jsou umístěné na modulové a sloupkopříčkové fasády jsou tvořené systémovými prvky. 1.1 Okenní prvky Okna budovy jsou tvoření hliníkových systémem WICONA WICLINE 75. Stejně jako u fasád je řešeno zasklení dle požadavky na db dle světových stran. Pro okna na: západní straně izolační dvojsklo, 10 planibel Clear ESG 13 ultra černý rám, Ar Stratophone 44.2 TOP N+. Pro okna na severní straně je použité izolační dvojsklo, 10 planibel Clear ESG 16 ultra černý rám, Ar Stratophone 66.2 TOP N+. Zasklení pro okna na východní straně izolační dvojsklo, 10 planibel clear ESG 16 ultra černy rám, Ar Stratophone 44.2 TOP N+. Zasklení oken na jižní straně pomocí izolačního dvojskla, 6mm planibel clear ESG 16 mm rám ultra černý, Ar Stratophone 44.2 TOP N+. V místě neprůhledných výplní fasády je požité smaltované sklo tl. 6mm v RAL 7016 se sraženou hranou zkompletované do panelu. Okno je usazeno na průběžný ocelový profil s po stranách jsou Okna v provětrávané fasádě kotveno systémovými pozinkovanými příponkami. Okna v ETICS Spodní kotvy jsou kotveny průvlakovou pozinkovanou ocelovou hmoždinou M8x65, příponky jsou kotveny pozinkovanými šrouby do betonu 7,5 x 52 a nylonovými hmoždinkami s pozink. vrutem do cihelné vyzdívky. Napojení fasády ke stavebním konstrukcím pomocí parotěsné omítatelné fólie z interiérové strany a hydroizolační EPDM folie ze strany exteriérové. Vyzděné ostění je zaomítané do roviny. Šířka lepených spojů na stavbu min. 10 cm. Materiálem pro tepelnou izolaci je minerální izolace s objemovou hmotností pro použití na fasádě. Použití ve vnitřní části fasádní konstrukce. Dále extrudovaný polystyren použití pro vnější části konstrukce (uvažováno s přítomností vody). Minerální izolace v provětrávaném plášti je kotvena talířovými hmoždinkami a kryta difuzní folií. Dopojení podlah, omítek v interiéru a ETICS v exteriéru k oknům a jejich ostěním je provedeno dilatačně,

3 aby nedošlo k praskání a přenášení sil do konstrukcí oken. Tato dilatační spojení nejsou součásti dodávky firmy Megamont s.r.o. Výše klik jsou v ½ výšky křídel z důvod manipulovatelnosti a nadrozměrů, z toho důvodu nemohlo být osazeno níže. Obr.č.1 Svislý detail kotvení oken

4 Obr. Č.2 Horizontální detail kotvení okna v ETICS

5 1.2 Modulová fasáda Modulová fasáda - sever Foto č.3) Pohled ze severní strany na blokovou fasádu a) Modulová fasáda Sever Pro modulovou fasádu je použitý fasádní hliníkový systém WICONA WICTEC 50EL s kombinaci přítlačných a krycích lišt WICTEC 60HI. Zasklení pro fasádu LOP sever čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní 10 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% Stratophone Lowe, Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.3 (tepelně tvrzené - chlazené). Zasklení pro fasádu LOP jih čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní 8 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% Stratophone Lowe, Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.3 (tepelně tvrzené - chlazené). Způsob rektifikovaného kotvení bloků horní kotvení pevné v rozích s přesahujícím břitem do horního

6 navazujícího bloku a na středovém sloupku vnitřní závěsná kotva, spodní kotvení posuvné kotvy bloků zavěšeno do kotevních desek na podlahách. Kotvy jsou ocelové pozinkované. Pohledová AL prvky opatřeny práškovou povrchovou úpravu v odstínu RAL Napojení fasády ke stavebním konstrukci pomocí záklopů z pozink. plechů tl. 1-2mm nebo pomocí pohledových AL plechů. Parotěsné uzavření fasády je stavební konstrukci pomocí butylové folie a butylového tmelu. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci pomocí EPDM folie. Spojovací prvky pro kotvení z pozink. oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí nerezové popř. hliníkové a spojovací prvky pohledové z nerezové oceli. Materiál pro tepelnou izolaci minerální vata objem. Hmostnost dle použití ve fasádě. Použití ve vnitřní části fasádní konstrukce. Dále extrudovaný polystyren použitý ve vnější části konstrukce (uvažováno s přítomností vody). Vybavení dveří a větracích klapek je standardním kováním klikaklika, příp. klika-koule. Modulová fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek. b) Modulová fasáda Jih Modulová fasáda Velký Jih Foto č.4) Pohled z jižní strany na blokovou fasádu Modulová jižní fasáda se dále dělí na tzv. jih malý a tzv. Jih velký viz. níže uvedené označení Jih Malý Jih Velký

7 Modulová fasáda Malý Jih Foto č.5) Pohled ze západní strany na blokovou fasádu Obr. Č.3 Vertikální detail kotvení blokové fasády

8 1.3 Sloupkopříčková fasáda a) Sloupkopříčková fasáda - východ 1 Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a krycích lišt Wictec 60HI. Zasklení fasády LOP Východ 1 je provedeno čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug= 1,0 1,1), rámečky nerezové v černé barvě. Dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Nadsvětlíky dveří jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem 6ESG-16Ar-10 (Ug=1,0-1,1). Kotvení fasády je provedeno následujícím způsobem: Horní a střední kotvení je posuvné a spodní kotvení pevné. Zajištění pomocí nerezových kolíků s pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové zinkované popř. s AL systémovou vsuvkou. Pohledové části fasády jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL Fasáda je napojena ke stavební konstrukci pomocí záklopů z pozinkovaných plechů tl. 1 2mm. Parotěsné Sloupkopříčková fasáda Východ 1 uzavření fasády je provedeno pomocí butylové folie a butylového tmelu. Hydroizolačně je fasáda uzavřena folií EPDM. Spojovací prvky - pro kotvení z pozinkované oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí jsou nerezové nebo hliníkové a spojovací prvky pohledové jsou nerezové. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Součástí fasády jsou stínící odvíjecí markýzy nad 1.NP a stínící žaluzie ve 2.NP. Vybavení dveří je standardní klika/klika nebo klika /koule. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek.

9 b) Sloupkopříčková fasáda -východ 2 Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a krycích lišt Wictec 60HI. Zasklení fasády LOP Východ 2 je provedeno čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug= 1,0 1,1), rámečky nerezové (ref. Chromatect ultra). Dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Automatické dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem VSG Ar-VSG44.2 (Ug=1,0-1,1). Zasklení části nad průchodem je provedeno čirým jednoduchým sklem. Způsob kotvení fasády: 1.NP spodní kotvení pevné, horní kotvení posuvné (fasáda stojí), NP spodní kotvení posuvné, horní kotvení pevné (fasáda je zavěšena). Zajištění pomocí nerezových kolíků s pozinkovanými pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové pozinkované popř. s hliníkovou vsuvkou. Pohledové AL prvky jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 7016, 9016 a Napojení fasády ke stavební konstrukci je provedeno pomocí záklopů z pozinkovaných plechů tl. 1 2mm, nebo AL plechů tl. 2mm. Parotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci je provedeno butylkaučukovou folií a butylovým tmelem. Kouřotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci je provedeno taktéž butyl kaučukovou folií. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci je provedeno EPDM folií. Lepení folií ke konstrukcím: Na neporézní povrchy minimálně 15mm a na porézní povrchy minimálně 100mm. Sloupkopříčková fasáda Východ 2 V místě přechodu všech typů folií přes dilatační spoje jsou provedeny dilatační přehyby folií čímž je zajištěna parotěsnost, kouřotěsnost, vodotěsnost aniž by bylo bráněno dilatačním pohybům. V těchto místech jsou použity trvale pružné folie (ME 210 a ME 220 s deklarovaným protažením 250% a s extrémní schopností přenosu dilatačních pohybů. Spojovací prvky pro kotvení nosného rastru fasády jsou vyrobeny z nerezové či pozinkované oceli. Spojovací

10 prvky pro kotvení hliníkových částí navzájem jsou nerezové A2 popřípadě hliníkové, prvky pro vzájemné spojení hliníkových a ocelových komponentů fasády jsou nerezové. Pohledové spojovací prvky jsou z nerezové oceli v kvalitě A4. Veškeré styky materiálů s různým elektrodovým potenciálem jsou důsledně separovány za účele vzniku elektrochemické koroze. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Součástí fasády jsou stínící žaluzie ve 2 5. NP. Vybavení automatických dveří a klapek standardní. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek. c) Fasády průchodu Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a krycích lišt Wictec 60HI.Zasklení pro fasádu LOP průchod sever + jih čiré izolační bezpečnostní dvojsklo 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug=1,0 1,1), rámečky nerezové v barvě černé. Dveře jsou zasklené čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG- 16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Průchod Způsob kotvení fasády: horní kotvení posuvné, spodní kotvení pevné, zajištění pomocí nerezových kolíků s pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové pozinkované s AL systémovou vsuvkou. Pohledové AL fasádní prvky systému sloupek, paždík, krycí lišty jsou opatřeny práškovou vypalovací

11 barvou v odstínu RAL 7016 včetně pohledových kazet a panelů.napojení fasády ke stavební konstrukci pomocí záklopů z pozinkovaného plechu tl. 1 2mm, nebo pomocí pohledových AL plechů tl. 2mm opatřené práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL Parotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci butylovou folií a butylovým tmelem. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci provedeno EPDM folií. Spojovací prvky pro kotvení z pozinkované oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí nerezové popř. hliníkové a spojovací prvky pohledové z nerezové oceli. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Vybavení dveří je standardní klika/klika nebo klika /koule. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek. 2 STÍNĚNÍ OKEN A STÍNĚNÍ FASÁDNÍCH PRVKŮ 2.1 Žaluzie do oken použití Jedná se o venkovní žaluzie poháněné elektromotorem s oboustranně lemovanými hliníkovými lamelami tvaru C š. 80mm. Vedení lamel je pomocí čepů, jež jsou zafixovány v postranních vodících lištách. Ložiska natáčení lamel jsou v rozsahu 180 nebo 90. Postranní vodící lišty jsou z protlačovaného hliníkového profilu s plastovou vložkou pro tlumení hluku. Žebříčky jsou vyrobeny z terylen-polyesteru, tažné pásky potaženy kluznou vrstvou pro minimální opotřebení a maximální ochranou proti UV-paprskům. Profily povrchově upravené práškovým lakem. Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel je za pomocí elektromotoru s koncovým spínačem pro horní a spodní polohu. Žaluzie do oken slouží jako ochranný prvek proti slunci, může sloužit jako zateplení, jako ochrana před nežádoucími pohledy a jako stínící technika. Žaluzie se nepoužívá při silném zatížení větrem, pro žaluzie v ostění platí, že se nesmí použít, pokud je vítr o síle 12-15m/s. Obr. Č.4 Horního detail u okna žaluzie do oken (okna v KZS) 2.2 Žaluzie pro fasády Jedná se o venkovní žaluzie typ AF 80 ovládané elektromotorem, kdy horní lišty jsou z válcovaného U profilu, oboustranně lemovaného, spodní lišta z protlačovaného hliníkového profilu, postranně uzavřeného plastovou krytkou, oboustranně vedené ve vypínacích lankách. Ploché lamely jsou vyrobené ze speciální vysoce pružné slitiny, nárazu vzdorné, odolné proti poškrábání, stálobarevné, šíře lamel 80mm. Postranní vedení ocelovým lankem je potaženo plastem o průměru 2,5mm. Žebříček žaluzie je z vysoce pevného terylen-

12 polyesteru, který má křížné uchycení lamely. Komponenty jsou povrchově upravené práškovým lakem. Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel je za pomocí elektromotoru s koncovým spínačem pro horní a spodní polohu. Žaluzie na fasádě Foto č.6) Pohled na žaluzii umístěnou na fasádě objektu Žaluzie do oken slouží jako ochranný prvek proti slunci, může sloužit jako zateplení, jako ochrana před nežádoucími pohledy a jako stínící technika. Žaluzie se nepoužívá při silném zatížení větrem, pro žaluzie v ostění platí, že se nesmí použít, pokud je vítr o síle 12-15m/s. Horní detail fasády žaluzie pro stínění fasády

13 3 PROVĚTRÁVANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ S BONDOVÝM OBKLADEM Provětrávaný plášť je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní kazeta vyrobena z bondu, jež je pohledová. Lakované sklo Kontaktní zateplovací systém - KZS Bondový obklad Foto č.7) Pohled na fasádu z Ul. Evropská (ze západní strany) Provětrávaný plášť je tvořen obkladem z kompozitních hliníkových kazet Alpolic. KZS není součástí dodávky firmy Megamont s.r.o. Jedná se o obvodový plášť s provětrávaným zateplovacím systémem aplikovaným na vyzdívkách a obvodových stěnách monolitického skeletu, s povrchovou úpravou obkladem bondovými prvky. kotvení bondových kazet na nosný rošt, skryté z pohledové strany obkladu. Povrchová úprava bondových desek: šedá barva (odpovídající odstínu RAL 7012), tloušťka izolantu 220mm. Přechody vertikálních pásů jednotlivých výplní fasádních otvorů (francouzských oken) nad sebou mezi podlažími v ploše s bondovými obklady jsou v úrovních stropní konstrukce kryty souvrstvím provětrávaného zateplení s venkovní úpravou předvěšenými segmenty z lakovaného skla s odstínem RAL 7016, za kterými jsou na převýšený rám (tepelně izolační panel). Obr.č.5) Horizontální detail kotvení bondové kazety mezi okny v provětrávané fasádě

14 4. AKUSTICKÁ STĚNA Z PERFOROVANÉHO PLECHU Akustická stěna Foto č.8) Pohled z východní strany na Akustiskou stěnu Provětrávaný plášť akustické stěny je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní kazeta z děrovaného plechu se čtvercovým děrováním o síle plechu 1mm, kdy tato kazety je i pohledová. Děrovaný plech Obr.Č.4 Horziontální řez fasádou akustické stěny Akustická stěna je tvořena atypickým systémem s kazetami z ocelového perforovaného plechu s povrchovou úpravou opatřenou práškový lakem v barvě bílé. Kazety jsou rozmístěné ve dvou úrovních do betonové stěny, 220 a 360mm. Kazety jsou kotveny do svislého roštu pomocí pozinkovaných L profilů 60x40x3, které jsou upevněny pomocí ocelových pozinkovaných konzolek. Kazety jsou opatřeny ohyby po všech stranách, ohyby v potlačených spárách a vnitřních kazetách 40mm. Ohyby na dolním okraji kazety nad střiženou spárou a dolní ohyb kazety u terénu 175 mm (tvoří uzávěr). Kazety na horní straně u střižné spáry a pod atikou doplněny uzávěry z ocelového pozinkovaného plechu P 1 bílé barvy. Ocelová konstrukce s černou povrchovou úpravou.

15 5. TAHOKOVOVÝ PODHLED Podhled z kazet tahokovu Foto č.9) Pohled z ul. Evropská na podhled Vagonu Podhled z tahokovu umístěný nad terasami je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní kazeta z tahokovového plechu, kdy tato kazety je i pohledová. Podhled z tahokovu Foto č.10) Podhled z tahokovu Pro obklad pohledu jsou použity kazety z tahokovu typ TR 16x8, můstek 1,8mm, z pozinkovaného plechu tl. 1mm, v konečné úpravě RAL Orientace oka, delší úhlopříčka oka rovnoběžná s fasádou objektu, ve směru pohledu na objekt tahokov (nejméně) průhledný. Základní šířka rastru 1200mm (ve 2.NP 1150, 1170mm), základní délka rastru 600mm nebo dle hloubky pohledového pásu (410mm). Uvažovaná šířka spáry mezi kazetami 20mm. Nosná podkonstrukce pro úzké pruhy podhledu v 2. A 5.NP je tvořena řadou svislých konzol z tenkostehých L profilů 50x2mm a závěsy z PLO 30x6mm v základním rastru 1500mm a kolmo navazující řadou vodorovných prvků L 50x1,5mm v rastru dle délky kazet. Nosná podkonstrukce pro podhled v 5.NP je tvořena po vnějším obvodě řadou svislých konzol z tenkostěnných L profilů 50x2mm, celoplošně závěsy z PLO

16 30x6mm, skupiny jsou propojeny vodorovným rastrem z L profilů 50x2mm v rozteči 1500mm a kolmo navazující řadou vodorovných L profilů 50x1,5mm v rastru délky kazet. Všechny části podkonstrukce jsou z pozinkovaného plechu, pohledové části opatřeny černou barvou. Tahokovové kazety budou kotveny přes místní úchyty ve tvaru obrácené L (součást kazety 6ks/kazetu) k vodorovné podkonstrukci. Kazety pro osvětlení v exteriérovém podhledu. Navrženy s vnitřními rozměry š. x v 90 x 120mm. Pro Pro úzké pruhy podhledu v 2. A 5.NP z pozink. plechu v RAL 7016, pro podhled v 5.NP z Al plechu tl. 2 v RAL Podélné napojení kazet bude provedeno jako lineární, uvažované šířka spáry 2-3mm. Kotvení kazet je provedeno k podkonstrukci pro tahokov. podhled, popř. v 5.NP osazeno na samostatné kotvení z ocelového pozinkovaného plechu. Kazeta z tahokovu Obr. Svislý řez provětrávanou fasádou s podhledem z tahokovu Umístění tahokovu v podhledech a) Tahokov v podhledu na východě 1 ve 2.NP b) Tahokov v podhledu 2.Np Jih

17 c) Tahokov v podhledu 5.NP východ d) Tahokov v podhledu 5.NP sever + západ ZÁVĚR Budova IVG Evropská je třetí největší administrativní budou v Praze. V současné době schopna pojmout tisíce skladníků a stovky míst kvalifikovanými pracovníky. Společnost Amazon ve zmíněné budově obsadil přibližně třetinu její celkové plochy - konkrétně 5500 metrů čtverečních kancelářských ploch. Tak velký prostor typicky pojme přes pět set kancelářských míst. Do budoucna však hodlá obsadit celou budovu IVG Evropská (THE BLOXXX).

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

Dodáváme fasádní a střešní systémy kovové

Dodáváme fasádní a střešní systémy kovové Dodáváme fasádní a střešní systémy kovové Typy kovových plášťů budov 1. Systémy bez integrované tepelné izolace Trapézové profily Vlnité profily Fasádní lamely siding Fasádní kazety Kompozitní desky bondy

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více