A) Nález - celkový popis nemovitosti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Nález - celkový popis nemovitosti:"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ Poděbradova 41 O S T R A V A Vlastník nemovitosti: V O T Á P K O V Á Zdeňka Husova 2250/12 P Ř E R O V Účel posudku: zjištění ceny nemovitosti se stavem ke dni Zpracovatel znaleckého posudku: K Ř E N E K Ladislav soudní znalec Kunčice pod Ondřejníkem čp Cenový předpis: Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne o oceňování majetku a vyhláška Ministerstva financí číslo 3/2008 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2 A) Nález - celkový popis nemovitosti: Oceňovaná nemovitost je nemovitý majetek z listu vlastnictví číslo pro katastrální území Přerov, který je dle katastru nemovitostí veden ve vlastnictví paní Zdeňky VOTÁPKOVÉ, trvale bytem Husova 2250/12 v Přerově. Konkrétně se z uvedeného listu vlastnictví jedná o bytovou jednotku číslo 2250/2, nacházející se v centru Přerova u hlavního nádraží ČD, s přístupem a příjezdem po místních obslužných komunikacích města. Na listu vlastnictví číslo 4781 jsou vedeny společné části domu čp.2250 včetně pozemku parcelní číslo st. 903, na kterém je tento dům postaven. Dům je zděné konstrukce s rovnou střechou, v přízemí jsou nebytové obchodní prostory a ve třech dalších nadzemních podlažích je 21 bytových jednotek, z nichž jednotky paní VOTÁPKOVÉ je ve 2.NP a jedná se o byt 1 + kk o obytné ploše 34,32 m 2. Dle katastru nemovitostí a dle zjištění, se k oceňovanému nemovitému majetku z listu vlastnictví č.1157 nevážou žádná práva ani věcná břemena, která by měla vliv na výslednou cenu. Ocenění je provedeno na základě Usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové č.j. 024-EX 993/07-14 ze dne a bude sloužit jako podklad při exekuci nemovitého majetku z LV číslo a 4781 pro k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví povinné Zdeňky VOTÁPKOVÉ. Sestavení posudku: 1) Byt ve vícebytovém domě - ocenění porovnávacím způsobem ( 25) a) Bytová jednotka 2250/2 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Zastavěný pozemek p.č. st. 903 B) Ocenění nemovitosti: 1) Byt ve vícebytovém domě - ocenění porovnávacím způsobem ( 25) a) Bytová jednotka 2250/2 Jedná se o bytovou jednotku 1 + kk ve 2.NP domu. Bytová jednotka má kuchyni s jídelnou - 8,35 m 2, pokoj - 13,00 m 2, předsíň - 4,34 m 2, koupelnu s WC - 4,22 m 2 a sklep - 4,41 m 2 - celková obytná plocha činí = 34,32 m 2. Vybavenost jednotky je velmi dobrá, technická kvalita domu je zachovalá. Umístění bytu: Technické a morální opotřebení: Olomoucký kraj, řádek: obyvatel snižuje cenu částečně Základní cena za 1 m 2 (ZC): ,00 Kč Koeficient cenového rozpětí (Kcr): 0,25 Koeficienty cenového porovnání Kcpn pro jednotlivá kvalitativní pásma I.pásmo: 1-0,25 = 0,750 II.pásmo: 1-0,25 : 2 = 0,875 III.pásmo: 1,000 IV.pásmo: 1 + 0,25 : 2 = 1,125 V.pásmo: 1 + 0,25 = 1,250

3 Stanovení kvalitativních pásem hodnocených znaků Znak pásmo úprava % váha Vn Kcpn Kcpn x Vn 1 Trh s byty - poptávka je vyšší než nabídka IV 0,0 10 1,125 11,250 2 Poloha budovy v obci - preferované sídelní útvary, centra obcí V 0,0 9 1,250 11,250 3 Převládající zástavba v obci, případně v okolí bytu - střední výroba a sklady bez výrazně škodlivých vlivů na okolí, sousedství silnic s kamionovou a nákladní dopravou, atd. II ,875 7,000 4 Inženýrské sítě - elektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plynovod, telefon IV ,125 10,125 5 Doprava v obci - místní doprava do 500 m, železnice, autobus v dosahu místní dopravy IV ,125 9,000 6 Obchod a služby - kompletní síť obchodů a služeb V ,250 10,000 7 Školství v obci, připadně v části obce - základní škola, učňovská škola, střední škola IV ,125 5,625 8 Zdravotnictví v obci, případně v docházkové vzdálenosti - nemocnice s poliklinikou, zdravotní středisko, lékárna V ,250 8,750 9 Kultura, sport, ubytování v obci, připadně v části obce - divadlo, muzeum, koncertní sál, sportovní zařízení, výstavní síň, restaurace, vinárna, kavárna, hotel, plavecký bazén atd. V ,250 6, Úřady v obci připadně v části obce - kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, soud, policie, pošta, banka, pojišťovna apod. V ,250 3, Pracovní možnosti - omezené pracovní možnosti v místě III ,000 7, Životní prostředí v okolí bytu - zvýšená hlučnost a prašnost od dopravy III 0,0 8 1,000 8, Přírodní lokalita v okolí bytu - les nebo park ve vzdálenosti nad 1000 m II 0,0 5 0,875 4, Změna v zástavbě - beze změny III ,000 2, Příslušenství budovy - bez dopadu na cenu bytu III ,000 4, Typ stavby - zděná IV ,125 5, Obyvatelstvo - průměrná hustota obyvatel (běžná zástavba) IV ,125 6, Vybavení bytu - etážové vytápění nebo ústřední vytápění, teplá voda, elektřina, koupelna, WC, standardní provedení IV 0,0 10 1,125 11, Orientace ke světovým stranám - orientace hlavních místností k JV, J, JZ V ,250 10, Poloha bytu v domě (podlaží) - ve 2. až 4.n.p. podlaží bez výtahu, částečný pohled do dvora, částečně střešní okna III ,000 7, Mimořádné příslušenství bytu - vlastní komora nebo sklep mimo byt III 0,0 1 1,000 1, Posouzení širších vztahů - dobrý byt IV 0,0 10 1,125 11,250 Součet Kcpn x Vn: 161,250 Součet Vn: 145 Koeficient cenového porovnání Kcp: 161,250 : 145 = 1,112 Základní cena upravená ZCU = ZC x Kcp: ,23 Kč Podlahová plocha: Podlahová plocha bytu: 8,35+13,00+4,34+4,22 = 29,91 m 2

4 Podlahová plocha teras a sklepů: 4,41 = 4,41 m 2 Podlahová plocha celkem: 29,91 + 4,41 x 0,10 = 30,35 m 2 Výpočet ceny: 30,35 m 3 x ,23 Kč = ,28 Kč Cena celkem: ,28 Kč 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Zastavěný pozemek p.č. st. 903 Jedná se o jednu parcelu pozemku parcelní číslo st zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2, na kterém je bytový dům čp.2250 postaven. K bytové jednotce 2250/2 přináleží pozemek v poměru 3432/ Základní cena pozemku je určena podle odstavce g) 500,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb K i : 2,0290 Koeficient prodejnosti K p : 0,9050 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: nejsou Parcela číslo: 6036/2 Plocha: 47 m 2 Ocenění podle odstavce: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný Základní cena upravená: 500,00 x ( )% x ( )% x 0,9050 x 2,0290 = 685,84 Kč/m 2 Cena za parcelu: 685,84 Kč/m 2 x 47 m 2 = ,48 Kč Parcela číslo: st. 903 Plocha: 2075 m 2 Ocenění podle odstavce: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný Základní cena upravená: 500,00 x ( )% x ( )% x 0,9050 x 2,0290 = 685,84 Kč/m 2 Cena za parcelu: 685,84 Kč/m 2 x 2075 m 2 = ,00 Kč Cena celkem: ,48 Kč C) Rekapitulace zjištěných cen 1) Byt ve vícebytovém domě - ocenění porovnávacím způsobem ( 25) a) Bytová jednotka 2250/ ,28 Kč 2) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Zastavěný pozemek p.č. st. 903: ,48 Kč - podíl 3432/ ,47 Kč Cena nemovitosti celkem: (Zaokrouhleno na desítky Kč) ,00 Kč

5 Slovy: Čtyřistapatnácttisícsedmdesát korun českých O B V Y K L Á C E N A B J č. 2250/2 Při stanovení obvyklé ceny bytové jednotky číslo 2250/2, která se nachází v domě čp na Husově ulici u nádraží ČD v bývalém okresním městě Přerov a která je dle katastru nemovitostí vedena ve výlučném vlastnictví paní Zdeňky VOTÁPKOVÉ vyjdu jednak z ceny, vypočtené dle oceňovacího předpisu, kterým je zákon č.151/1997 Sb., jednak z internetové a tiskové nabídky podobně velkých bytů, nabízených k prodeji realitními kancelářemi v dané lokalitě, průzkumem trhu v místě nemovitosti a také z vlastní databáze tržních cen. Jedná se o bytovou jednotku číslo 2250/2, která je umístěna ve druhém nadzemním podlaží obytného domu čp a dům je postaven na zastavěném pozemku parcelní číslo st K bytové jednotce přináleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 3432/ Bytová jednotka 2250/2 je byt 1 + kk a má plochu 29,91 m2 a sklep o ploše 4,41 m2. Technický stav bytového domu je po jeho celkové generální opravě velmi dobrý. K oceňovanému nemovitému majetku z listu vlastnictví číslo a 4781 se dle katastru nemovitostí a dle zjištění nevážou žádná práva ani věcná břemena, která by měla vliv na jeho výslednou cenu. Podíl na společných částech budovy je přiměřeně zahrnut v ceně bytové jednotky. Cena bytové jednotky číslo 2250/2 s podílem 3432/ na domě čp a pozemku st. 903 dle platného cenového předpisu porovnávacím způsobem činí Kč. Realitní tisková a internetová inzerce v současné době v Přerově a blízkém okolí nenabízí žádné prodeje podobných bytů. Jedinou solidní informaci jsem získal v realitní kanceláři REAS v Přerově u paní OLEJNÍČKOVÉ, která se domnívá ze znalostí vlastní bytové jednotky 2250/2, o kterou se stará a dle znalosti na trhu s nemovitostmi, že obvyklá tržní cena takové bytové jednotky 1 + kk o obytné ploše 34,32 m2 se pohybuje v cenových relacích Kč s průměrem Kč. Dle Usnesení č.j. 024 EX 993/07-14 ze dne je úkolem znalce ocenit bytovou jednotku číslo 2250/2 paní Zdeňky VOTÁPKOVÉ z Přerova s podílem 3432/ na bytovém domě čp a zastavěném pozemku parcelní číslo st S ohledem na výše uvedené skutečnosti a informace, získané na trhu s nemovitostmi v místě a čase, stanovuji obvyklou cenu bytové jednotky číslo 2250/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3432/ na společných částech domu čp a pozemku st. 903 v k.ú. Přerov ve výši : = Kč = slovy : pětsetšedesáttisíckorunčeských

6 Podklady pro vypracování posudku: - výpis z KN - LV číslo 4781 a pro katastrální území obce Přerov, vyhotovené KÚ v Přerově dne kopie katastrální mapy oceňované nemovitosti - usnesení Exekutorského úřadu Mgr. Pavly Fučíkové v Ostravě o ocenění nemovitosti čj. 024 EX 993/07-14 ze dne studium dostupné dokumentace k nemovitosti na RK REAS v Přerově - prohlídka a zaměření nemovitosti dne za účasti soudního znalce - zjištění ceny nemovitosti je ke dni Tento znalecký posudek obsahuje 6 listů a předává se objednateli v jednom vyhotovení. Znalecká doložka Znaleckou doložku jsem obdržel od Krajského soudu v Ostravě dne pod čj. Spr.3510/77 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady ( nemovitostí ).

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1589 186/2007 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 2735/27 včetně všech součástí, příslušenství a odpovídajícího podílu na budově č.p. 2735 a pozemích parc.č. 1500, 1501, 1502,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Znalecký posudek č. 1503-02/2012

Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Typ Byt č. 1674/2 v bytovém domě č.p. 1674 na pozemku parc.č. st. 2001, nemovitosti s příslušenstvím, spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem parc.č. st. 2001 zastavěná

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2011/330

Znalecký posudek č. 2011/330 Znalecký posudek č. 2011/330 O ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 3295/2 v budově č.p. 3295, 3296, 3297, na pozemcích, parcelách č. St.6004, St.6005, St.6006, v katastrálním území Hodonín, obec Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více