Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO"

Transkript

1 Marie Cechlová 6 5 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

2 Biografie... Titul: BcA. Jméno: Marie Cechlová Datum narození: Národnost: česká Vzdělání: Výtvarná škola Václava Hollara Jazyková škola, pomaturitní studium anglického jazyka SOU Uměleckořemeslné, rekvalifikační kurz, obor umělecký pozlacovač Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl, ČR (ateliér: Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita) Odborná praxe: Paříž, Ambasáda České republiky, pozlacovačské práce, restaurování zlacených štuků restaurování postříbřeného obrazového rámu - Praha, Kostel sv. Štěpána, restaurování zlacených doplňků z oltáře Křest Kristův restaurování zlaceného zrcadlového rámu - Rakousko, Rust, Kostel Povýšení sv. Kříže, restaurátorské práce - Kutná Hora-Sedlec, Kostel Nanebevzetí P.Marie a sv. Jana Křtitele, restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa Litomyšl, Piaristická kolej, restaurování části západní zdi v Očistcové kapli - Volyně, Stará radnice, průzkum, restaurátorské práce - Hradec Králové, dům č. 297 v Chelčického ulici,restaurátorské práce - Polná, Kostel Nanebevzetí P.Marie, restaurování zlacených prvků na oltáři Šimona a Judy Lnáře,zámek Lnáře, restaurování části nástropní malby Shromáždění Olympanů - Volyně, Stará radnice, restaurování renesančních nástěnných erbovních maleb - Zechovice, Kaple sv. Petra a Pavla, restaurování fasádní nástěnné malby sv. Václava, sv.petra a Pavla - Olešnice, restaurování divadelní opony Povolání Přemysla Oráče na trůn - Rumburk, Loreta, restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie - Bílá Třemešná, Vodní dílo Les království, restaurátorský průzkum interiéru - Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, restaurování zlacených prvků na hlavním oltáři...

3 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci 2007

4 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Údaje o památce Autor: J. J. Steinfels Datace: začátek 18.století Technika: vápenné secco Rozměry: Výměra části malby je cca 4m 2, celková plocha klenby je cca 12 m 2 Předchozí známé restaurátorské zásahy: Z vizuálního chemicko-technologického průzkumu vyplývá,že se zde zřejmě nacházejí dvě vrstvy lokálních přemaleb. Vyznačení popisovaného úseku malby Půdorys kostela Nanebevzetí Panny Marie s popisem jednotlivých kaplí a prostor s nástěnnými malbami Legenda a) nástěnná malba Svaté trojice b) kaple Panny Marie Sedlecké c) proscénion kaple Panny Marie Sedlecké d) kaple čtrnácti svatých pomocníků e) kaple patronů země české f ) kaple sv. Luitgardy g) kaple sv. Anny h) kaple sv. kříže i) kaple sv. Josefa j) kaple sv. Juliány k) kaple sv. Bernarda z Clairvaux Ikonografie malby Uprostřed klenby je namalován nápis božího jména, tzv. tetragram, který leží ve žlutém kruhu znázorňujícím slunce. Písmena tetragramu jsou provedena ve zlatém plátkovém kovu s červenými stíny. Okolo něho spatřujeme zvěrokruh, který znázorňuje vesmír. Ve zvěrokruhu jsou znázorněni kozoroh, vodnář, ryby, beran, býk, blíženci, rak, panna, váhy. Znamení štíra je zakryto postavou velkého anděla v modrém rouchu, který zasahuje do zvěrokruhu na východní straně kaple a levou rukou ukazuje na tetragram. Druhou rukou ukazuje dolů na nápis v oblacích, který je těžce čitelný. Kolem zvěrokruhu jsou namalována oblaka, v nichž po pravé ruce velkého anděla se nachází putto držící v ruce pravděpodobně lilii a čtyři okřídlené hlavy andílků. Po levé ruce anděla je putto s korunou na hlavě a s žezlem v ruce. Za ním následují další dva, první má zelenou roušku a nese starozákonní mitru, druhý, oděný v červenou draperii, drží rozkvetlou ratolest. Atributy, které nesou putti, mají zlacené prvky. Horní Pohled na nástropní malbu v kapli sv. Josefa s vyznačením polovinu malby opisuje z větší části zakrytý zlatý nápis s denních dílů (giornat) červenými stíny.

5 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek č. 9 - (zlacení římsy, východní strana, vlevo od vrcholu okna) zvětšeno 200x, VIS zvětšeno 200x, UV světlo REM-BEI Popis 0 omítka, pojivem e bílé vzdušné vápno 1 bílá, vápenný nátěr nanesený v dvou vrstvách 2 sytá červená, (podklad pod zlacení), obsahuje červený okr, příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně jako sikativu) 3 velmi tenká nahnědlá polotransparentní, (vrstva pod zlacení) 4 zlatolesklá fólie, Au- fólie 5 tmavá hnědookrová,obsahuje okry, příměs olovnatého pigmentu 6 tmavá nahnědlá polotransparentní, obsahuje pouze organické pojivo (pravděpodobně vysychavý olej) 7 tmavá hnědookrová, (2 vrstvy), obsahuje okry, příměs olovnatého pigmentu 8 tmavá nahnědlá polotransparentní, (pravděpodobně lepivá vrstva pod zlacení) 9 zlatolesklá fólie, metálová fólie (obsahuje Cu a Zn) 10 bílá našedlá, obsahuje uhličitan vápenatý, příměs olovnaté běloby Pohled na nástropní malbu v kapli sv. Josefa s vyznačením denních dílů (giornat) Detail hlavy andílka s rozkvetlou ratolestí. Pod odpadávající vrstvou přemalby vidíme fragment nápisu z originální vrstvy

6 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Koncepce restaurátorského zásahu - fixace 2,5% vodným roztokem akrylátové disperze Hydro-Grund. - vyčištění povrchu malby: mechancky houbou Wishab chemicky v místě fresky 2% vodním roztokem methylcelulosy - odstranění nevhodných druhotných tmelů - nahrazení je novými vápennými tmely. - vytmelení spár a chybějícího omítky vápenným tmelem. - retuš minerálními pigmenty pojenými 1,5-2,5% Klucelem E (hy droxypropylcelulóza), - zakrytí zlaceného písma napodobivou retuší Sonda: a-starší vrstva přemalby, b-mladší vrstva b Střed klenby-detail sekundárního tmelu s nevhodnou strukturou Zkoušky čištění a snímání přemaleb a detailní pohled na popisovaný úsek malby-stav po retuši Celkový pohled na malbu-stav po retuši

7 Restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. kříže v Rustu Rakousko 2007

8 Restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. kříže v Rustu Rakousko, Lokace památky: Stát: Rakusko Obec: Rust Název objektu: kostel Povýšení sv. kříže Rekonstrukce iluzivní malby Průběh retušování Postup prací: - tmelení - injektování - retuš - rekonstrukce Pohled do apsidy kostela Stav v průběhu čištění Stav před retuší-detail Stav po retuši-detail Detail malované iluzivní architektůry

9 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně Očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli 2008

10 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Lokace památky: Okres: Svitavy Obec: Litomyšl Adresa: Jiráskova 8, , Litomyšl Bližší určení místa popisem: Očistcová kaple Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Piaristická kolej Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 23615/6-4224/2 Název památky: Nástěnná malba v Očistcové kapli Údaje o památce: Autor: Neznámý, nesignováno Sloh/datace: po roce 1730, kaple byla vysvěcena roku 1732 Materiál/ technika: Fresco-secco Rozměry: Výměra části malby je cca 4m2, celková plocha klenby je cca 12 m2 Vyznačení dílu určeného k restaurování Půdorys očistcové kaple bývalé piaristické koleje v Litomyšli (západní stěna kaple) Hranice vzlínající vlhkocti viditelná v UV luminiscenci Pohled na západní stěnu očistcové kaple bývalé piaristické koleje v Litomyšli (stav před restaurováním) Nedestruktivní průzkum v rozptýleném světle (VIS), viditelný silný bělavý zákal

11 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Koncept restaurátorského záměru - očištění maleb - odstranění novodobých sádrových a nesoudržných tmelů - odstranění šedého zákalu - injektování dutin a odpouklých omítek - zpevnění transferů a upevnění na původní místo - vytmelení defektů v omítkových vrstvách vápenným tmelem - retuš Odkryté graffity po odstranění sádrových tmelů v razantním bočním osvětlení Metody průzkumu: optická mikroskopie v dopadajícím světle provedeno na optickém mikroskopu OPTIPHOT2- POL (Nikon, Japan). Přítomnost organických vrstev byla pozorována na základě jejich luminiscence v UV světle mikrochemické zkoušky Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek C2 ) 200x zvětšeno 2. Barevná vrstva s černými, hnědými, červenými a bílými zrny pigmentu plynule přecházející ze spodní vrstvy REM EDS: Ca, Si, Al, (K Fe, Mg), S Pojivem barevné vrstvy je uhličitan vápenatý, Pigmenty barevné vrstvy jsou uhlíkatá čerň a okry. Na povrchu je vrstva sulfatizovaná 1. Zbytky barevné vrstvy s černými a oranžovými zrny pigmentu REM EDS: Ca, Si, Al (K Fe, Mg) Pojivem barevné vrstvy je uhličitan vápenatý, Pigmenty barevné vrstvy jsou uhlíkatá čerň a okry 0a. Podkladová omítka s bílým matrix a transparentními a oranžovými zrny plniva REM EDS: Ca Omítka je vápenná

12 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Stanovení koncentrací vodorozpustných solí v omítkách Průběh odsolování stěn očistcové kaple Transfer omítky s malbou-rub Transfer po osazení Západní stěna kaple po vytmelení a osazení transferů Západní stěna kaple po restaurování-celek

13 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Chelčického ulici č.p.297 Hradec Králové 2008

14 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Údaje o památce Autor: neznámý Datace: 1910 Technika: vápenné secco Rozměry: místnost č. 1.(ca. 46m 2 ) místnost č. 2.(ca.54,6m 2 ) Detail šablonové výmalby v místnosti č.1. Detail šablonové výmalby v místnosti č.2. Komplexní vyhodnocení průzkumu Secesní dekorativní nástěnné malby od neznámého autora/neznámé dílny pochází z let Nachází se v jiho-východní části budovy v přízemí, místnost č. 1.10, soukromý dům v Chelčického ulici č.p. 297, Hradec Králové. Původní secesní dekorativní výmalba byla překryta několika vápennými nátěry. Po odkrytí a následném průzkumu se zjistilo, že malby jsou provedeny technikou vápenné secco na filcované vápenné omítce. Na takto upraveném povrchu omítky je nanesený šedý podkladový nátěr. Na tomto podkladu následují barevné vrstvy, které byly nanášeny šablonovou technikou. Pomocí vizuálního průzkumu byly na malbách zjištěny četné problémy: znečištění povrchu prachovými depozity, drobná mechanická poškození a pozdější vysprávky. Místnosti (barevně zvýrazněné) v kterých se realizoval sondážní stratigrafický průzkum, v místnosti 1, 2 (tmavě zvýrazněné ) byl realizovaný odkryv dekorativních nástěnných maleb a jejich následné restaurování. Místnost č.1 (po odkry -detail) Místnost č.2 (před a po odkrytí-detail)

15 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Postup prací - sondážní stratigrafický průzkum - odkryv malby - nedestruktivní/destruktivní průzkum - prekonsolidace malby (lokální fixáž zpráškovatělých míst) - odstranění sádrových tmelů strukturou nekorespondujících s originálem, odstranění staré elektro instalace - tmelení vápenným tmelem - retuš malby/rekonstrukce - fixáž malby Vizuální průzkum v rasantním bočním světle (detaily) Lokace odběru (vz. č. I.) Odběr vzorku č.i. (detail) Stav po odkrytí maleb v místnosti č.1. Legenda: - sírany - chloridy - dusičnany Výsledky analýzy koncentrace anionů solí v omítkách Stav po odkrytí maleb v místnosti č.2.

16 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Stav v průběhu restaurování (tmelení, rekonstrukce) Stav před a po restaurátorském zásahu Stav před restaurováním Stav po restaurování Stav před restaurováním Stav po restaurování

17 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni

18 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, Údaje o památce Lokace: okres Strakonice, obec Volyně Objekt: Stará radnice Datace: Renesance/ , (objekt gotického původu, renesančně přestavěn na počátku 16. století, objekt 2-krát vyhořel: 1741, 1884) Půdorysné schéma radnice Stratigrafická sonda č. XIV. (místnost č.2) Stratigrafická sonda č. IX. (místnost č.2) Grafické zakreslení sond (místnost č.2) Grafické zakreslení sond (místnost č.2) Průběh odkrývání malby na východní stěně místnosti č.2

19 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, 2007$ Stav po odkrytí renesančních erbovních znaků, úseky A, B B A2 A Východní stěna místnosti č.2 s vyznačením restaurovaných úseků Stav po odkrytí (historické grafiti-1629) A2 A1 A Průběh odkrývání malby na klenbě (A1, A2) Vizuální průzkum v rasantním bočním světle (detail) Vizuální průzkum v UV světle A Koncepce restaurátorského zásahu - prekonsolidace povrchu - fixace barevné vrstvy - strukturální-hloubkové zpevnění omítkových vrstev - vyčištění povrchu malby - odstranění nevhodných vysprávek - injektáže dutin a trhlin - tmelení - retuš minerálními pigmenty - fixáž malby

20 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, Stav po vytmelení-příprava pro retuše (pačokování) Stav po restaurování Stav po vytmelení-příprava pro retuše Stav po restaurování-detail Stav po restaurování-detail retuše Stav po restaurování-detail retuše

21 Průzkum a restaurování nástropní malby Shromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku ve Lnářích 2009

22 Průzkum a restaurování nástropní malby Schromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku Lnáře, Lokace památky Okres: Strakonice Obec: Lnáře Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Zámek Lnáře Adresa: Lnáře 1 Rejstříkové číslo SNKP: 29087/ Název památky: Shromáždění Olympanů, nástropní malba ve velkém sálu zámku Lnáře Údaje o památce Autor: pravděpodobně Giacomo Tencalla Sloh, datace: poslední čtvrtina 17. stol. Materiál, technika: fresco-secco Rozměry: cca 42 m 2 Předchozí známé zásahy: restaurováno v r.1908, Josef Čoban, Jiří Stejskal, František Matásek v r Celkový pohled na malbu s vyznačením jednotlivých úseků, (Cechlová) Vizuální průzkum v rasantním bočním osvětlení Pohled na nástropní malbu s vyznačením denních dílů (giornat) Vizuální průzkum v rasantním bočním osvětlení (zpráškovatělá barevná vrstva - detail) Vizuální průzkum v rozptýleném světe (bitumenózní skvrny)

23 Průzkum a restaurování nástropní malby Schromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku Lnáře, Nedestruktivní průzkum v UV světle Stav po odstranění starých vyžilých tmelů a vysprávek Stav v průběhu tmelení Stav v průběhu odstraňování bitumenózních skvrn Stav po restaurování Stav po restaurování

24 Restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie v Loretě Rumburk 2009

25 Restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie v Loretě, Rumburk, Lokace památky Okres: Děčín Obec: Rumburk Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Loreta Bližší popis: iluzivní výmalba části ambitu (kaple kalvárie) Údaje o památce Sloh, datace: 18. století (po roce 1755) Materiál, technika: vápenné secco Rozměry: cca 26 m 2 Předchozí známé zásahy: restaurováno v 1. pol. 20. století Stav před restaurováním Postup prací - sondážní stratigrafický průzkum - odkryv malby-snímání přemaleb - konsolidace malby (lokální fixáž zpráškovatělých míst) - tmelení - retuš malby/rekonstrukce - fixáž malby Stav v průběhu restaurování -před snímáním přemaleb Stav po restaurování Stav v průběhu restaurování -snímání přemaleb Stav po restaurování

26 Sondážní stratigrafický průzkum interiéru objektu domek hrázného Vodní dílo Les Království Bílá Třemešná 2009

27 Sondážní stratigrafický průzkum interiéru objektu domek hrázného Vodní dílo Les Království, Bílá Třemešná, Lokalizace památky Kraj: Královéhradecký Obec: Bílá Třemešná Osada: Těšnov Adresa: č. p.: 236 Rejstříkové číslo objektu v ÚSKPČR: 24486/ Údaje o památce Název památky: Domek hrázného Vodní dílo Les Království Sloh/Datace: Neogotika/Přehrada budována v letech (domek dozorce byl zbudován v roce 1911) Letecký pohled na přehradu Sonda č. IV. místnost 106 (strop) Grafický plán celého komplexu vodní přehrady Domek hrádného Fotogrametrické měření objektu Grafický zákres místností, kde se prováděl sondážní stratigrafický průzkum

28 Perspektívy revitalizace Banskoštiavnická kalvária (medzinárodné kolokvium) 2008

29 Perspektívy revitalizace - Banskoštiavnická kalvária - (medzinárodné kolokvium), Cíle průzkumu - vizuálně zmapovat současný stav nástěnných maleb v prostředním kostele Banskoštiavnické kalvárie-svatých schodech - vytvořit fotodokumentaci stávajícího stavu a poškození nástěnných maleb v denním světle a v UV osvětlení - popsat příčiny, druh a rozsah poškození - navrhnout vhodné řešení stávajících problémů a na základě zjištěných skutečností navrhnout koncept záměru na restaurování nástěnných maleb. Ukázka degradace barevné vrstvy působením klimatických vlivů Druhy poškození - ztráta omítkových vrstev v prostoru kaple lokálně až cca 2m od podlahy - praskliny v omítce - zpráškovatělá barevná vrstva v důsledku ztráty pojiva - odlupování, šupinkovatění a lokální úbytek barevné vrstvy - eflorescence solí - výskyt plísně - lokální ztmavnutí barevné vrstvy - lokální a plošné přemalby - poškození kaple výtvarnými projevy vandalů - nevyhovující okenní a dveřní otvory - nevhodné druhotné zásahy z minulosti do zdiva, omítek a barevné vrstvy. Vyhodnocení průzkumu Prosvítající starší barevná vrstva pod pozdější přemalbou (architektura)-detail Prosvítající starší barevná vrstva pod pozdější přemalbou (architektura) - cementovou omítku nahradit omítkou na bázi vápna - malbu vyčistit, odsolit, zafixovat - ošetřit malbu fungicidním prostředkem - odstranit nevhodné tmely a nahradit je tmely na vápenné bázi, podle potřeby defekty injektovat a poté je vytmelit tmelem na bázi vápna - v případě nutnosti odstranit nevhodné přemalby a provést retuš, popřípadě rekonstrukci chybějících částí maleb. Nika pro oltařní dřevěný reliéf

30 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče na trůn z obecního divadla v Olešnici u Turnova 2009

31 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče k vládě z obecního divadla v Olešnici u Turnova, Lokace památky Kraj: Liberecký Obec: Olešnice u Turnova Adresa: Olešnice 63, Turnov Bližší určení místa popisem: obecní divadlo Název památky: Povolání Přemysla Oráče na trůn Údaje o památce Autor: nesignováno Sloh/Datace: pravděpodobně 1. pol. 20. stol. Materiál/Technika: tempera na plátně Rozměry: cca. 530 x 250cm Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznáme Detail části postavy jezdce Stav před restaurováním-po sejmutí ze závěsného systému Stav před restaurováním-detail poškození barevných vrstev a plátna vlivem nepříznivých podmínek a nevhodného skladování

32 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče k vládě z obecního divadla v Olešnici u Turnova, Koncepce restaurátorského zásahu - fotografická dokumentace - sejmutí díla ze stávajícího závěsného systému - odběr vzorků k mikrobiologické analýze - provedení zkoušek rozpustnosti - dezinfekce v parách butanolu v případě pozitivního mikrobiologického nálezu - prekonsolidace uvolněné barevné vrstvy 1,5% roztokem Paraloidu B72 - odstranění nevhodných doplňků - očištění lícové strany plátna od prachových depozit suchou cestou - očištění rubové strany plátna suchou cestou - čištění vlhkými procesy-odsávání do vlhkých filtračních papírů - přižehlení nových lemů (striplining) pomocí lněného plátna a Acrylkleberu X - zajištění trhlin podlepy jemným bavlněným plátnem a Acrylkleberem X - doplnění chybějící barevné vrstvy nápodobivou retuší, lokálně pouze scelující, minerálními pigmenty pojenými 2% roztokem Klucelu G v etanolu Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek č. 3) 200x zvětšeno Mechanické čištění suchou cestou Stav před retuší Stav po retuši a částečné rekonstrukci Aplikace plátěných záplat Stav po retuši a částečné rekonstrukci Stav po adjustaci opnony Stav po restaurování

33 Restaurování zlacených předmětů,prvků architektůry a jejích částí

34 Restaurování zlacených předmětů prvků architektůry a jejích částí... RESTAUROVÁNÍ ZLACENÉHO ZRCADLOVÉHO RÁMU Postup prací - čištění - doplnění dřevěných chybějících částí - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Doplnění chybějících prvků Stav po křídování Stav před restaurováním Stav po restaurování RESTAUROVÁNÍ OBRAZOVÉHO RÁMU Postup prací - čištění - tmelení - křídování - stříbření - polimentování - lakování Detail poškození a b Detail poškození Sonda čištění: a-stříbrná vrstva Stav před restaurováním b-ztenčení zčernalé vrstvy washgoldu Stav po restaurování

35 Restaurování zlacených předmětů prvků architektůry a jejích částí... RESTAUROVÁNÍ ZLACENÝCH PRVKŮ Z OLTÁŘE KŘEST KRISTŮV Lokace památky Okres: Praha Obec: Praha Název objektu: Kostel Sv. Štěpána Název díla: Oltář Křest Kristův Adresa: Štěpánská ul. Praha 2 Postup prací: - čištění - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Oltář před restaurováním Stav po restaurování Stav před restaurováním (detail) Stav po restaurování - doplnění zlacení Stav před restaurováním Stav po restaurování RESTAUROVÁNÍ ZLACENÝCH PRVKŮ ARCHITEKTŮRY Z OLTÁŘE ŠIMONA A JUDY Lokace památky Okres: Jihlava Obec: Polná Název objektu: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Název díla: Oltář Šimona a Judy Postup prací: Stav před restaurováním Stav po tmelení a křídování Stav po polimentování - čištění - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Stav před restaurováním Sonda čištění Stav po restaurování

36 Marie Cechlová Mládežnická Praha 10 Tel:

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN

METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN Václav Girsa * Josef Holeček METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN PRAHA 2004 Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou Předmluva Obnova fasád historických

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více