Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO"

Transkript

1 Marie Cechlová 6 5 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

2 Biografie... Titul: BcA. Jméno: Marie Cechlová Datum narození: Národnost: česká Vzdělání: Výtvarná škola Václava Hollara Jazyková škola, pomaturitní studium anglického jazyka SOU Uměleckořemeslné, rekvalifikační kurz, obor umělecký pozlacovač Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl, ČR (ateliér: Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita) Odborná praxe: Paříž, Ambasáda České republiky, pozlacovačské práce, restaurování zlacených štuků restaurování postříbřeného obrazového rámu - Praha, Kostel sv. Štěpána, restaurování zlacených doplňků z oltáře Křest Kristův restaurování zlaceného zrcadlového rámu - Rakousko, Rust, Kostel Povýšení sv. Kříže, restaurátorské práce - Kutná Hora-Sedlec, Kostel Nanebevzetí P.Marie a sv. Jana Křtitele, restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa Litomyšl, Piaristická kolej, restaurování části západní zdi v Očistcové kapli - Volyně, Stará radnice, průzkum, restaurátorské práce - Hradec Králové, dům č. 297 v Chelčického ulici,restaurátorské práce - Polná, Kostel Nanebevzetí P.Marie, restaurování zlacených prvků na oltáři Šimona a Judy Lnáře,zámek Lnáře, restaurování části nástropní malby Shromáždění Olympanů - Volyně, Stará radnice, restaurování renesančních nástěnných erbovních maleb - Zechovice, Kaple sv. Petra a Pavla, restaurování fasádní nástěnné malby sv. Václava, sv.petra a Pavla - Olešnice, restaurování divadelní opony Povolání Přemysla Oráče na trůn - Rumburk, Loreta, restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie - Bílá Třemešná, Vodní dílo Les království, restaurátorský průzkum interiéru - Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, restaurování zlacených prvků na hlavním oltáři...

3 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci 2007

4 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Údaje o památce Autor: J. J. Steinfels Datace: začátek 18.století Technika: vápenné secco Rozměry: Výměra části malby je cca 4m 2, celková plocha klenby je cca 12 m 2 Předchozí známé restaurátorské zásahy: Z vizuálního chemicko-technologického průzkumu vyplývá,že se zde zřejmě nacházejí dvě vrstvy lokálních přemaleb. Vyznačení popisovaného úseku malby Půdorys kostela Nanebevzetí Panny Marie s popisem jednotlivých kaplí a prostor s nástěnnými malbami Legenda a) nástěnná malba Svaté trojice b) kaple Panny Marie Sedlecké c) proscénion kaple Panny Marie Sedlecké d) kaple čtrnácti svatých pomocníků e) kaple patronů země české f ) kaple sv. Luitgardy g) kaple sv. Anny h) kaple sv. kříže i) kaple sv. Josefa j) kaple sv. Juliány k) kaple sv. Bernarda z Clairvaux Ikonografie malby Uprostřed klenby je namalován nápis božího jména, tzv. tetragram, který leží ve žlutém kruhu znázorňujícím slunce. Písmena tetragramu jsou provedena ve zlatém plátkovém kovu s červenými stíny. Okolo něho spatřujeme zvěrokruh, který znázorňuje vesmír. Ve zvěrokruhu jsou znázorněni kozoroh, vodnář, ryby, beran, býk, blíženci, rak, panna, váhy. Znamení štíra je zakryto postavou velkého anděla v modrém rouchu, který zasahuje do zvěrokruhu na východní straně kaple a levou rukou ukazuje na tetragram. Druhou rukou ukazuje dolů na nápis v oblacích, který je těžce čitelný. Kolem zvěrokruhu jsou namalována oblaka, v nichž po pravé ruce velkého anděla se nachází putto držící v ruce pravděpodobně lilii a čtyři okřídlené hlavy andílků. Po levé ruce anděla je putto s korunou na hlavě a s žezlem v ruce. Za ním následují další dva, první má zelenou roušku a nese starozákonní mitru, druhý, oděný v červenou draperii, drží rozkvetlou ratolest. Atributy, které nesou putti, mají zlacené prvky. Horní Pohled na nástropní malbu v kapli sv. Josefa s vyznačením polovinu malby opisuje z větší části zakrytý zlatý nápis s denních dílů (giornat) červenými stíny.

5 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek č. 9 - (zlacení římsy, východní strana, vlevo od vrcholu okna) zvětšeno 200x, VIS zvětšeno 200x, UV světlo REM-BEI Popis 0 omítka, pojivem e bílé vzdušné vápno 1 bílá, vápenný nátěr nanesený v dvou vrstvách 2 sytá červená, (podklad pod zlacení), obsahuje červený okr, příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně jako sikativu) 3 velmi tenká nahnědlá polotransparentní, (vrstva pod zlacení) 4 zlatolesklá fólie, Au- fólie 5 tmavá hnědookrová,obsahuje okry, příměs olovnatého pigmentu 6 tmavá nahnědlá polotransparentní, obsahuje pouze organické pojivo (pravděpodobně vysychavý olej) 7 tmavá hnědookrová, (2 vrstvy), obsahuje okry, příměs olovnatého pigmentu 8 tmavá nahnědlá polotransparentní, (pravděpodobně lepivá vrstva pod zlacení) 9 zlatolesklá fólie, metálová fólie (obsahuje Cu a Zn) 10 bílá našedlá, obsahuje uhličitan vápenatý, příměs olovnaté běloby Pohled na nástropní malbu v kapli sv. Josefa s vyznačením denních dílů (giornat) Detail hlavy andílka s rozkvetlou ratolestí. Pod odpadávající vrstvou přemalby vidíme fragment nápisu z originální vrstvy

6 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Koncepce restaurátorského zásahu - fixace 2,5% vodným roztokem akrylátové disperze Hydro-Grund. - vyčištění povrchu malby: mechancky houbou Wishab chemicky v místě fresky 2% vodním roztokem methylcelulosy - odstranění nevhodných druhotných tmelů - nahrazení je novými vápennými tmely. - vytmelení spár a chybějícího omítky vápenným tmelem. - retuš minerálními pigmenty pojenými 1,5-2,5% Klucelem E (hy droxypropylcelulóza), - zakrytí zlaceného písma napodobivou retuší Sonda: a-starší vrstva přemalby, b-mladší vrstva b Střed klenby-detail sekundárního tmelu s nevhodnou strukturou Zkoušky čištění a snímání přemaleb a detailní pohled na popisovaný úsek malby-stav po retuši Celkový pohled na malbu-stav po retuši

7 Restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. kříže v Rustu Rakousko 2007

8 Restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. kříže v Rustu Rakousko, Lokace památky: Stát: Rakusko Obec: Rust Název objektu: kostel Povýšení sv. kříže Rekonstrukce iluzivní malby Průběh retušování Postup prací: - tmelení - injektování - retuš - rekonstrukce Pohled do apsidy kostela Stav v průběhu čištění Stav před retuší-detail Stav po retuši-detail Detail malované iluzivní architektůry

9 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně Očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli 2008

10 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Lokace památky: Okres: Svitavy Obec: Litomyšl Adresa: Jiráskova 8, , Litomyšl Bližší určení místa popisem: Očistcová kaple Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Piaristická kolej Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 23615/6-4224/2 Název památky: Nástěnná malba v Očistcové kapli Údaje o památce: Autor: Neznámý, nesignováno Sloh/datace: po roce 1730, kaple byla vysvěcena roku 1732 Materiál/ technika: Fresco-secco Rozměry: Výměra části malby je cca 4m2, celková plocha klenby je cca 12 m2 Vyznačení dílu určeného k restaurování Půdorys očistcové kaple bývalé piaristické koleje v Litomyšli (západní stěna kaple) Hranice vzlínající vlhkocti viditelná v UV luminiscenci Pohled na západní stěnu očistcové kaple bývalé piaristické koleje v Litomyšli (stav před restaurováním) Nedestruktivní průzkum v rozptýleném světle (VIS), viditelný silný bělavý zákal

11 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Koncept restaurátorského záměru - očištění maleb - odstranění novodobých sádrových a nesoudržných tmelů - odstranění šedého zákalu - injektování dutin a odpouklých omítek - zpevnění transferů a upevnění na původní místo - vytmelení defektů v omítkových vrstvách vápenným tmelem - retuš Odkryté graffity po odstranění sádrových tmelů v razantním bočním osvětlení Metody průzkumu: optická mikroskopie v dopadajícím světle provedeno na optickém mikroskopu OPTIPHOT2- POL (Nikon, Japan). Přítomnost organických vrstev byla pozorována na základě jejich luminiscence v UV světle mikrochemické zkoušky Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek C2 ) 200x zvětšeno 2. Barevná vrstva s černými, hnědými, červenými a bílými zrny pigmentu plynule přecházející ze spodní vrstvy REM EDS: Ca, Si, Al, (K Fe, Mg), S Pojivem barevné vrstvy je uhličitan vápenatý, Pigmenty barevné vrstvy jsou uhlíkatá čerň a okry. Na povrchu je vrstva sulfatizovaná 1. Zbytky barevné vrstvy s černými a oranžovými zrny pigmentu REM EDS: Ca, Si, Al (K Fe, Mg) Pojivem barevné vrstvy je uhličitan vápenatý, Pigmenty barevné vrstvy jsou uhlíkatá čerň a okry 0a. Podkladová omítka s bílým matrix a transparentními a oranžovými zrny plniva REM EDS: Ca Omítka je vápenná

12 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Stanovení koncentrací vodorozpustných solí v omítkách Průběh odsolování stěn očistcové kaple Transfer omítky s malbou-rub Transfer po osazení Západní stěna kaple po vytmelení a osazení transferů Západní stěna kaple po restaurování-celek

13 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Chelčického ulici č.p.297 Hradec Králové 2008

14 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Údaje o památce Autor: neznámý Datace: 1910 Technika: vápenné secco Rozměry: místnost č. 1.(ca. 46m 2 ) místnost č. 2.(ca.54,6m 2 ) Detail šablonové výmalby v místnosti č.1. Detail šablonové výmalby v místnosti č.2. Komplexní vyhodnocení průzkumu Secesní dekorativní nástěnné malby od neznámého autora/neznámé dílny pochází z let Nachází se v jiho-východní části budovy v přízemí, místnost č. 1.10, soukromý dům v Chelčického ulici č.p. 297, Hradec Králové. Původní secesní dekorativní výmalba byla překryta několika vápennými nátěry. Po odkrytí a následném průzkumu se zjistilo, že malby jsou provedeny technikou vápenné secco na filcované vápenné omítce. Na takto upraveném povrchu omítky je nanesený šedý podkladový nátěr. Na tomto podkladu následují barevné vrstvy, které byly nanášeny šablonovou technikou. Pomocí vizuálního průzkumu byly na malbách zjištěny četné problémy: znečištění povrchu prachovými depozity, drobná mechanická poškození a pozdější vysprávky. Místnosti (barevně zvýrazněné) v kterých se realizoval sondážní stratigrafický průzkum, v místnosti 1, 2 (tmavě zvýrazněné ) byl realizovaný odkryv dekorativních nástěnných maleb a jejich následné restaurování. Místnost č.1 (po odkry -detail) Místnost č.2 (před a po odkrytí-detail)

15 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Postup prací - sondážní stratigrafický průzkum - odkryv malby - nedestruktivní/destruktivní průzkum - prekonsolidace malby (lokální fixáž zpráškovatělých míst) - odstranění sádrových tmelů strukturou nekorespondujících s originálem, odstranění staré elektro instalace - tmelení vápenným tmelem - retuš malby/rekonstrukce - fixáž malby Vizuální průzkum v rasantním bočním světle (detaily) Lokace odběru (vz. č. I.) Odběr vzorku č.i. (detail) Stav po odkrytí maleb v místnosti č.1. Legenda: - sírany - chloridy - dusičnany Výsledky analýzy koncentrace anionů solí v omítkách Stav po odkrytí maleb v místnosti č.2.

16 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Stav v průběhu restaurování (tmelení, rekonstrukce) Stav před a po restaurátorském zásahu Stav před restaurováním Stav po restaurování Stav před restaurováním Stav po restaurování

17 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni

18 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, Údaje o památce Lokace: okres Strakonice, obec Volyně Objekt: Stará radnice Datace: Renesance/ , (objekt gotického původu, renesančně přestavěn na počátku 16. století, objekt 2-krát vyhořel: 1741, 1884) Půdorysné schéma radnice Stratigrafická sonda č. XIV. (místnost č.2) Stratigrafická sonda č. IX. (místnost č.2) Grafické zakreslení sond (místnost č.2) Grafické zakreslení sond (místnost č.2) Průběh odkrývání malby na východní stěně místnosti č.2

19 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, 2007$ Stav po odkrytí renesančních erbovních znaků, úseky A, B B A2 A Východní stěna místnosti č.2 s vyznačením restaurovaných úseků Stav po odkrytí (historické grafiti-1629) A2 A1 A Průběh odkrývání malby na klenbě (A1, A2) Vizuální průzkum v rasantním bočním světle (detail) Vizuální průzkum v UV světle A Koncepce restaurátorského zásahu - prekonsolidace povrchu - fixace barevné vrstvy - strukturální-hloubkové zpevnění omítkových vrstev - vyčištění povrchu malby - odstranění nevhodných vysprávek - injektáže dutin a trhlin - tmelení - retuš minerálními pigmenty - fixáž malby

20 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, Stav po vytmelení-příprava pro retuše (pačokování) Stav po restaurování Stav po vytmelení-příprava pro retuše Stav po restaurování-detail Stav po restaurování-detail retuše Stav po restaurování-detail retuše

21 Průzkum a restaurování nástropní malby Shromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku ve Lnářích 2009

22 Průzkum a restaurování nástropní malby Schromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku Lnáře, Lokace památky Okres: Strakonice Obec: Lnáře Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Zámek Lnáře Adresa: Lnáře 1 Rejstříkové číslo SNKP: 29087/ Název památky: Shromáždění Olympanů, nástropní malba ve velkém sálu zámku Lnáře Údaje o památce Autor: pravděpodobně Giacomo Tencalla Sloh, datace: poslední čtvrtina 17. stol. Materiál, technika: fresco-secco Rozměry: cca 42 m 2 Předchozí známé zásahy: restaurováno v r.1908, Josef Čoban, Jiří Stejskal, František Matásek v r Celkový pohled na malbu s vyznačením jednotlivých úseků, (Cechlová) Vizuální průzkum v rasantním bočním osvětlení Pohled na nástropní malbu s vyznačením denních dílů (giornat) Vizuální průzkum v rasantním bočním osvětlení (zpráškovatělá barevná vrstva - detail) Vizuální průzkum v rozptýleném světe (bitumenózní skvrny)

23 Průzkum a restaurování nástropní malby Schromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku Lnáře, Nedestruktivní průzkum v UV světle Stav po odstranění starých vyžilých tmelů a vysprávek Stav v průběhu tmelení Stav v průběhu odstraňování bitumenózních skvrn Stav po restaurování Stav po restaurování

24 Restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie v Loretě Rumburk 2009

25 Restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie v Loretě, Rumburk, Lokace památky Okres: Děčín Obec: Rumburk Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Loreta Bližší popis: iluzivní výmalba části ambitu (kaple kalvárie) Údaje o památce Sloh, datace: 18. století (po roce 1755) Materiál, technika: vápenné secco Rozměry: cca 26 m 2 Předchozí známé zásahy: restaurováno v 1. pol. 20. století Stav před restaurováním Postup prací - sondážní stratigrafický průzkum - odkryv malby-snímání přemaleb - konsolidace malby (lokální fixáž zpráškovatělých míst) - tmelení - retuš malby/rekonstrukce - fixáž malby Stav v průběhu restaurování -před snímáním přemaleb Stav po restaurování Stav v průběhu restaurování -snímání přemaleb Stav po restaurování

26 Sondážní stratigrafický průzkum interiéru objektu domek hrázného Vodní dílo Les Království Bílá Třemešná 2009

27 Sondážní stratigrafický průzkum interiéru objektu domek hrázného Vodní dílo Les Království, Bílá Třemešná, Lokalizace památky Kraj: Královéhradecký Obec: Bílá Třemešná Osada: Těšnov Adresa: č. p.: 236 Rejstříkové číslo objektu v ÚSKPČR: 24486/ Údaje o památce Název památky: Domek hrázného Vodní dílo Les Království Sloh/Datace: Neogotika/Přehrada budována v letech (domek dozorce byl zbudován v roce 1911) Letecký pohled na přehradu Sonda č. IV. místnost 106 (strop) Grafický plán celého komplexu vodní přehrady Domek hrádného Fotogrametrické měření objektu Grafický zákres místností, kde se prováděl sondážní stratigrafický průzkum

28 Perspektívy revitalizace Banskoštiavnická kalvária (medzinárodné kolokvium) 2008

29 Perspektívy revitalizace - Banskoštiavnická kalvária - (medzinárodné kolokvium), Cíle průzkumu - vizuálně zmapovat současný stav nástěnných maleb v prostředním kostele Banskoštiavnické kalvárie-svatých schodech - vytvořit fotodokumentaci stávajícího stavu a poškození nástěnných maleb v denním světle a v UV osvětlení - popsat příčiny, druh a rozsah poškození - navrhnout vhodné řešení stávajících problémů a na základě zjištěných skutečností navrhnout koncept záměru na restaurování nástěnných maleb. Ukázka degradace barevné vrstvy působením klimatických vlivů Druhy poškození - ztráta omítkových vrstev v prostoru kaple lokálně až cca 2m od podlahy - praskliny v omítce - zpráškovatělá barevná vrstva v důsledku ztráty pojiva - odlupování, šupinkovatění a lokální úbytek barevné vrstvy - eflorescence solí - výskyt plísně - lokální ztmavnutí barevné vrstvy - lokální a plošné přemalby - poškození kaple výtvarnými projevy vandalů - nevyhovující okenní a dveřní otvory - nevhodné druhotné zásahy z minulosti do zdiva, omítek a barevné vrstvy. Vyhodnocení průzkumu Prosvítající starší barevná vrstva pod pozdější přemalbou (architektura)-detail Prosvítající starší barevná vrstva pod pozdější přemalbou (architektura) - cementovou omítku nahradit omítkou na bázi vápna - malbu vyčistit, odsolit, zafixovat - ošetřit malbu fungicidním prostředkem - odstranit nevhodné tmely a nahradit je tmely na vápenné bázi, podle potřeby defekty injektovat a poté je vytmelit tmelem na bázi vápna - v případě nutnosti odstranit nevhodné přemalby a provést retuš, popřípadě rekonstrukci chybějících částí maleb. Nika pro oltařní dřevěný reliéf

30 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče na trůn z obecního divadla v Olešnici u Turnova 2009

31 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče k vládě z obecního divadla v Olešnici u Turnova, Lokace památky Kraj: Liberecký Obec: Olešnice u Turnova Adresa: Olešnice 63, Turnov Bližší určení místa popisem: obecní divadlo Název památky: Povolání Přemysla Oráče na trůn Údaje o památce Autor: nesignováno Sloh/Datace: pravděpodobně 1. pol. 20. stol. Materiál/Technika: tempera na plátně Rozměry: cca. 530 x 250cm Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznáme Detail části postavy jezdce Stav před restaurováním-po sejmutí ze závěsného systému Stav před restaurováním-detail poškození barevných vrstev a plátna vlivem nepříznivých podmínek a nevhodného skladování

32 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče k vládě z obecního divadla v Olešnici u Turnova, Koncepce restaurátorského zásahu - fotografická dokumentace - sejmutí díla ze stávajícího závěsného systému - odběr vzorků k mikrobiologické analýze - provedení zkoušek rozpustnosti - dezinfekce v parách butanolu v případě pozitivního mikrobiologického nálezu - prekonsolidace uvolněné barevné vrstvy 1,5% roztokem Paraloidu B72 - odstranění nevhodných doplňků - očištění lícové strany plátna od prachových depozit suchou cestou - očištění rubové strany plátna suchou cestou - čištění vlhkými procesy-odsávání do vlhkých filtračních papírů - přižehlení nových lemů (striplining) pomocí lněného plátna a Acrylkleberu X - zajištění trhlin podlepy jemným bavlněným plátnem a Acrylkleberem X - doplnění chybějící barevné vrstvy nápodobivou retuší, lokálně pouze scelující, minerálními pigmenty pojenými 2% roztokem Klucelu G v etanolu Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek č. 3) 200x zvětšeno Mechanické čištění suchou cestou Stav před retuší Stav po retuši a částečné rekonstrukci Aplikace plátěných záplat Stav po retuši a částečné rekonstrukci Stav po adjustaci opnony Stav po restaurování

33 Restaurování zlacených předmětů,prvků architektůry a jejích částí

34 Restaurování zlacených předmětů prvků architektůry a jejích částí... RESTAUROVÁNÍ ZLACENÉHO ZRCADLOVÉHO RÁMU Postup prací - čištění - doplnění dřevěných chybějících částí - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Doplnění chybějících prvků Stav po křídování Stav před restaurováním Stav po restaurování RESTAUROVÁNÍ OBRAZOVÉHO RÁMU Postup prací - čištění - tmelení - křídování - stříbření - polimentování - lakování Detail poškození a b Detail poškození Sonda čištění: a-stříbrná vrstva Stav před restaurováním b-ztenčení zčernalé vrstvy washgoldu Stav po restaurování

35 Restaurování zlacených předmětů prvků architektůry a jejích částí... RESTAUROVÁNÍ ZLACENÝCH PRVKŮ Z OLTÁŘE KŘEST KRISTŮV Lokace památky Okres: Praha Obec: Praha Název objektu: Kostel Sv. Štěpána Název díla: Oltář Křest Kristův Adresa: Štěpánská ul. Praha 2 Postup prací: - čištění - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Oltář před restaurováním Stav po restaurování Stav před restaurováním (detail) Stav po restaurování - doplnění zlacení Stav před restaurováním Stav po restaurování RESTAUROVÁNÍ ZLACENÝCH PRVKŮ ARCHITEKTŮRY Z OLTÁŘE ŠIMONA A JUDY Lokace památky Okres: Jihlava Obec: Polná Název objektu: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Název díla: Oltář Šimona a Judy Postup prací: Stav před restaurováním Stav po tmelení a křídování Stav po polimentování - čištění - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Stav před restaurováním Sonda čištění Stav po restaurování

36 Marie Cechlová Mládežnická Praha 10 Tel:

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2

Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2 Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omítkových vrstev v sálu, salónku a hale na Staré radnici, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod a návrh na restaurování a obnovu původní štukové výzdoby

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce Jméno: Anežka Beranová Obor studia a ročník: Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 3. roč. Termín: 1. 9. 28. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži: Bundesdenkmalamt Wien, Österreich,

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ celkový průzkum, Zadavatel: PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Váš dopis č.j. / ze dne: / 21. 11. 2014 p. Kateřina Kořenková, GHMP Naše č.j.: NPU/302/14193/2015/27. 1. 2015 Vyřizuje / telefon: Číslo akce:

Více

Objednávka: č. 01/02/12R. Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 68301 Rousínov Joklova 16

Objednávka: č. 01/02/12R. Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 68301 Rousínov Joklova 16 Objednávka: č. 01/02/12R Objednavatel: Dodavatel: Město Rousínov Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 Alois Póč 68301 Rousínov Joklova 16 IČO: 00292281 682 01 Vyškov DIČ: - není plátcem DPH IČO: 67497144

Více

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Průzkum a restaurování části nástěnné malby na severní stěně tzv. Očistcové kaple v NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli Pavlína Prošková Bakalářská

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

D. Dokumentace SO - 01

D. Dokumentace SO - 01 Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč D. Dokumentace SO - 01 Obsah: 1. Architektonicko-stavební řešení... 2 2. Výkresová část...

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Dagmar Michoinová metodika přednášky Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa I. Lokace památky 1. 2. 3. 4. 5. Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická

Více

kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Jedná se o nevelký žánrový výjev.

kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Jedná se o nevelký žánrový výjev. kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU Jedná se o nevelký žánrový výjev. Obraz je ve zdánlivě dobrém stavu, je nažehlený na voskovou rentoaláž, tudíž stabilizovaný, a

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

z orloje na Staroměstské radnici v Praze

z orloje na Staroměstské radnici v Praze Ústav chemické technologie restaurování památek Konsolidace dřevěných soch z orloje na Staroměstské radnici v Praze V průběhu dubna a v května roku 1999 byla na Ústavu chemické technologie restaurování

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč B. Souhrnná technická zpráva Obsah: 1. Popis území stavby... 2 2. Celkový popis stavby...

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009 002-10 SHaZ Bečov, západní parkán u Horního hradu podklad pro projektovou dokumentaci PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Zadavatel: GIRSA AT s.r.o. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Název: spodní nádrž fontány v Horním Maršově, Bertholdovo náměstí Datace: 1906 Materiál: beton, kamenná obruba z jemnozrnného pískovce Termín akce:

Více

Použité přístroje: stereomikroskop Olympus SZX9 XLT XRF analyzátor (Thermo scientific) UV-VIS spektrometru Avaspec 2048 (Avantes)

Použité přístroje: stereomikroskop Olympus SZX9 XLT XRF analyzátor (Thermo scientific) UV-VIS spektrometru Avaspec 2048 (Avantes) Průzkum barevné vrstvy Rakovnického kancionálu Průzkum barevné vrstvy byl proveden podrobněji na foliu 1r a průzkum inkoustu písaře byl zkoumán na několika místech v průběhu rukopisu společně s modrou

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

kaple 1 Loučení Krista s Marií

kaple 1 Loučení Krista s Marií kaple 1 Loučení Krista s Marií Lokalizace památky 1) Kraj: jihomoravský 2) Obec: Mikulov 3) Bližší určení místa popisem: kaple je na cestě ke kostelu sv. Šebestiána, při úpatí Svatého Kopečku 4) Název

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

Poptávka - izolace spodní stavby

Poptávka - izolace spodní stavby Poptávka - izolace spodní stavby v objektu bytového domu Pod starými stromy Vysokovská 1192/50 Praha 9 Horní Počernice Zadavatel: Milan Vrabec /v z. SVJ Pod Starými Stromy/ Technické a obchodní služby

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: TP 1 - Umělý kámen prací - Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení - Provedení zkoušek čištění - Vyhodnocení a schválení konečného technologického

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka

olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka 1 olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka 2 Stav obrazu není uspokojivý, přestože barevná vrstva je až na několik drobných míst stabilní. Nejrušivěji působí proražení v horní části obrazu a pak

Více

Zabývám se profesionálně téměř 15 let restaurováním starých věžních hodin. Součástí těchto věžních hodin, starých sto, dvě stě i více let, jsou velmi často ciferníky zhotovené ze dřeva. Jejich stav je

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg)

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg) Pigmenty Základní řadu tvoří pigmenty Deffner&Johann a Raphael. Na ni pak navazuje kompletní nabídka pigmentů a barviv firmy Kremer Pigmente obsahující cca 800 položek. Obj.číslo Název 100g 1000g 25/10kg

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015. olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka. (okruh?)

Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015. olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka. (okruh?) olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka (okruh?) 1 STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU: Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015 Dřevěná podložka o síle cca 5 mm z topolového dřeva je vertikálně rozlomená

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky Výměna oken a oprava fasády budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 2010 Obsah: Část A Obrázek I Stávající stav

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA J.G. Dopplemayer: Globus terrestris J. Felkl: Obraz zeměkoule Dobřichovice 30.12.2014 restaurátor: RNDr. Miroslav Široký, CSc. Předmět: Fond, inv. číslo : Autor, titul: Barokní glóbus

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů ve středovém poli hlavního sálu zámku Lnáře

Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů ve středovém poli hlavního sálu zámku Lnáře Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů ve středovém poli hlavního sálu zámku Lnáře 7 Jan Vojtěchovský, Karol Bayer, Marie Cechlová, Jana Dunajská, Maria Gubarenko Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Více

Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu

Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu MgA. Josef Vojtek Smilova 373 Pardubice, 530 02 Tel. 603 332 405 E-mail : vojtek.rest@seznam.cz Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu Charakteristika

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek Kontakt: Nadační fond Adopce památek Musílkova 488/12 150 00 Praha 5 IČO: 031 33 231 zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách BcA. Jaroslav Vrbata 2015 I. Lokalizace památky 1. Obec: Rokytnice v Orlických horách 2. Okres: Rychnov nad Kněžnou 3. Lokace

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy PŘÍLOHA 1 Cim F 9 (XVII J 8) Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy obr. 1 - Celkový pohled na rukopis Popis Použitý pergamen je kvalitní oboustranně broušený středoevropský typ. Písmo bylo psáno

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ ZÁVĚSNÉHO OBRAZU Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři. olejomalba na plátně 70,5 x 56,5 cm.

ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ ZÁVĚSNÉHO OBRAZU Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři. olejomalba na plátně 70,5 x 56,5 cm. olejomalba na plátně 70,5 x 56,5 cm Stránka 1 z 9 STAV PŘED OPRAVOU: Obraz je ve velmi neutěšeném stavu. Povrch je výrazně zkrakelovaný, opticky rušivě se projevuje otisk vnitřní hrany spodního rámu. Plátěná

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Příprava knih před výstavou z pohledu restaurátora. Markéta Kropáčková restaurátorka papíru www.atypickeobaly.cz

Příprava knih před výstavou z pohledu restaurátora. Markéta Kropáčková restaurátorka papíru www.atypickeobaly.cz Příprava knih před výstavou z pohledu restaurátora Markéta Kropáčková restaurátorka papíru www.atypickeobaly.cz Pro kvalitní ošetření knihy před výstavou je důležitý čas na přípravu exponátu. Čím dřív

Více

Technická zpráva. Prace kaple Památníku Mohyla míru. Průzkum zavlhčení a zasolení. Rámcový návrh sanace

Technická zpráva. Prace kaple Památníku Mohyla míru. Průzkum zavlhčení a zasolení. Rámcový návrh sanace Prace kaple Památníku Mohyla míru Průzkum zavlhčení a zasolení Rámcový návrh sanace TP staveb Ing. Jan Červenák V Chaloupkách 31, Praha 9, IČO: 12268542 Sokolovská 212/445, Praha 8 tel. 284 822 535, FAX

Více

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

Silikátové vnitřní barvy

Silikátové vnitřní barvy KEIM systém Silikátové vnitřní barvy KEIM systém je řada vysoce krycích minerálních silikátových vnitřních barev. Tvoří příjemnou matovou povrchovou úpravu s odstíny od bílé a jemné pastelové barvy až

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR. Tábor Kostel sv. Jakuba - Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa. Srpen 2010

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR. Tábor Kostel sv. Jakuba - Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa. Srpen 2010 RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Tábor Kostel sv. Jakuba - Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa Srpen 00 Mgr. Jiří Fiala akademický sochař a restaurátor

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL ZADAVATEL: NTM ODBĚR LOKALITA: SBÍRKY NTM, doprava, letadlo Anatra Č. AKCE / Č. VZORKU: /08/ 7, 76-8 POPIS VZORKŮ, MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: 7 lak pravý bok FTIR, stratigrafie 76 lak, pravé

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Mariánský sloup na náměstí v Telči DANIEL CHADIM Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Restaurátorský záměr včetně orientačního restaurátorského

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU Pro řešení problémů kondenzace vlhkosti na stěnách, hluku a vlivů teplotních změn 9 kg VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ MIN. TLOUŠŤKA 5 mm, termoizolace v proporci k tloušťce

Více

Průzkum Šelmberské bible

Průzkum Šelmberské bible F_PŘÍLOHA_2B_Konzervace vzácných iluminovaných rukopisů Průzkum Šelmberské bible Průzkum Šelmberské Bible (Strahovská knihovna, Sign. DG III/15) byl proveden v prostorách restaurátorského oddělení NK ČR

Více

Realizace 2010-2011. Ivan Houska

Realizace 2010-2011. Ivan Houska Realizace 2010-2011 Ivan Houska Restaurátorský záměr na destruktivní průzkum Restaurátorský průzkum sochy J. Žižky Restaurátorský záměr na sochu Restaurátorský záměr na vnitřní konstrukce Restaurátorský

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

Nátěry dřevěného obložení

Nátěry dřevěného obložení Nátěry dřevěného obložení Dříve než začnete Máte k disopozici dřevo přírodní a drsné nebo již dřevo natřené či jinak ošetřené? Dřevo je živý materiál, který vyžaduje speciální péči. Přestože je dřevo

Více

Provětrávaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí a salinitou Řešení vhodné zejména pro rekonstrukce suterénních prostor s vysokou vlhkostí zdiva. Základem je spec. nopová fólie s navařenou omítací

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMPLEXNÍ RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMPLEXNÍ RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ KOMPLEXNÍ RESTAUROVÁNÍ část 1: lavírovaná perokresba na papíře, Vzpomínka na Paříž, František Ronovský část 2: světlotisková reprodukce, Madona s dítětem část

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Projekt. Věda pro papírové artefakty (VEPA) Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0236

Projekt. Věda pro papírové artefakty (VEPA) Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0236 Projekt Klíčová aktivita: KA4 Zapojení výzkumu do výuky Datum: 15. 17. 12. 2014 Zpracovala: Mgr. Dana Modráčková Kontaktní osoba Ing. Dana Krejčová, hlavní koordinátor projektu, Dana.Krejcova@upce.cz,

Více