Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO"

Transkript

1 Marie Cechlová 6 5 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

2 Biografie... Titul: BcA. Jméno: Marie Cechlová Datum narození: Národnost: česká Vzdělání: Výtvarná škola Václava Hollara Jazyková škola, pomaturitní studium anglického jazyka SOU Uměleckořemeslné, rekvalifikační kurz, obor umělecký pozlacovač Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl, ČR (ateliér: Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita) Odborná praxe: Paříž, Ambasáda České republiky, pozlacovačské práce, restaurování zlacených štuků restaurování postříbřeného obrazového rámu - Praha, Kostel sv. Štěpána, restaurování zlacených doplňků z oltáře Křest Kristův restaurování zlaceného zrcadlového rámu - Rakousko, Rust, Kostel Povýšení sv. Kříže, restaurátorské práce - Kutná Hora-Sedlec, Kostel Nanebevzetí P.Marie a sv. Jana Křtitele, restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa Litomyšl, Piaristická kolej, restaurování části západní zdi v Očistcové kapli - Volyně, Stará radnice, průzkum, restaurátorské práce - Hradec Králové, dům č. 297 v Chelčického ulici,restaurátorské práce - Polná, Kostel Nanebevzetí P.Marie, restaurování zlacených prvků na oltáři Šimona a Judy Lnáře,zámek Lnáře, restaurování části nástropní malby Shromáždění Olympanů - Volyně, Stará radnice, restaurování renesančních nástěnných erbovních maleb - Zechovice, Kaple sv. Petra a Pavla, restaurování fasádní nástěnné malby sv. Václava, sv.petra a Pavla - Olešnice, restaurování divadelní opony Povolání Přemysla Oráče na trůn - Rumburk, Loreta, restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie - Bílá Třemešná, Vodní dílo Les království, restaurátorský průzkum interiéru - Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, restaurování zlacených prvků na hlavním oltáři...

3 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci 2007

4 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Údaje o památce Autor: J. J. Steinfels Datace: začátek 18.století Technika: vápenné secco Rozměry: Výměra části malby je cca 4m 2, celková plocha klenby je cca 12 m 2 Předchozí známé restaurátorské zásahy: Z vizuálního chemicko-technologického průzkumu vyplývá,že se zde zřejmě nacházejí dvě vrstvy lokálních přemaleb. Vyznačení popisovaného úseku malby Půdorys kostela Nanebevzetí Panny Marie s popisem jednotlivých kaplí a prostor s nástěnnými malbami Legenda a) nástěnná malba Svaté trojice b) kaple Panny Marie Sedlecké c) proscénion kaple Panny Marie Sedlecké d) kaple čtrnácti svatých pomocníků e) kaple patronů země české f ) kaple sv. Luitgardy g) kaple sv. Anny h) kaple sv. kříže i) kaple sv. Josefa j) kaple sv. Juliány k) kaple sv. Bernarda z Clairvaux Ikonografie malby Uprostřed klenby je namalován nápis božího jména, tzv. tetragram, který leží ve žlutém kruhu znázorňujícím slunce. Písmena tetragramu jsou provedena ve zlatém plátkovém kovu s červenými stíny. Okolo něho spatřujeme zvěrokruh, který znázorňuje vesmír. Ve zvěrokruhu jsou znázorněni kozoroh, vodnář, ryby, beran, býk, blíženci, rak, panna, váhy. Znamení štíra je zakryto postavou velkého anděla v modrém rouchu, který zasahuje do zvěrokruhu na východní straně kaple a levou rukou ukazuje na tetragram. Druhou rukou ukazuje dolů na nápis v oblacích, který je těžce čitelný. Kolem zvěrokruhu jsou namalována oblaka, v nichž po pravé ruce velkého anděla se nachází putto držící v ruce pravděpodobně lilii a čtyři okřídlené hlavy andílků. Po levé ruce anděla je putto s korunou na hlavě a s žezlem v ruce. Za ním následují další dva, první má zelenou roušku a nese starozákonní mitru, druhý, oděný v červenou draperii, drží rozkvetlou ratolest. Atributy, které nesou putti, mají zlacené prvky. Horní Pohled na nástropní malbu v kapli sv. Josefa s vyznačením polovinu malby opisuje z větší části zakrytý zlatý nápis s denních dílů (giornat) červenými stíny.

5 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek č. 9 - (zlacení římsy, východní strana, vlevo od vrcholu okna) zvětšeno 200x, VIS zvětšeno 200x, UV světlo REM-BEI Popis 0 omítka, pojivem e bílé vzdušné vápno 1 bílá, vápenný nátěr nanesený v dvou vrstvách 2 sytá červená, (podklad pod zlacení), obsahuje červený okr, příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně jako sikativu) 3 velmi tenká nahnědlá polotransparentní, (vrstva pod zlacení) 4 zlatolesklá fólie, Au- fólie 5 tmavá hnědookrová,obsahuje okry, příměs olovnatého pigmentu 6 tmavá nahnědlá polotransparentní, obsahuje pouze organické pojivo (pravděpodobně vysychavý olej) 7 tmavá hnědookrová, (2 vrstvy), obsahuje okry, příměs olovnatého pigmentu 8 tmavá nahnědlá polotransparentní, (pravděpodobně lepivá vrstva pod zlacení) 9 zlatolesklá fólie, metálová fólie (obsahuje Cu a Zn) 10 bílá našedlá, obsahuje uhličitan vápenatý, příměs olovnaté běloby Pohled na nástropní malbu v kapli sv. Josefa s vyznačením denních dílů (giornat) Detail hlavy andílka s rozkvetlou ratolestí. Pod odpadávající vrstvou přemalby vidíme fragment nápisu z originální vrstvy

6 Restaurování části nástropní malby v kapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře Sedlci, Koncepce restaurátorského zásahu - fixace 2,5% vodným roztokem akrylátové disperze Hydro-Grund. - vyčištění povrchu malby: mechancky houbou Wishab chemicky v místě fresky 2% vodním roztokem methylcelulosy - odstranění nevhodných druhotných tmelů - nahrazení je novými vápennými tmely. - vytmelení spár a chybějícího omítky vápenným tmelem. - retuš minerálními pigmenty pojenými 1,5-2,5% Klucelem E (hy droxypropylcelulóza), - zakrytí zlaceného písma napodobivou retuší Sonda: a-starší vrstva přemalby, b-mladší vrstva b Střed klenby-detail sekundárního tmelu s nevhodnou strukturou Zkoušky čištění a snímání přemaleb a detailní pohled na popisovaný úsek malby-stav po retuši Celkový pohled na malbu-stav po retuši

7 Restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. kříže v Rustu Rakousko 2007

8 Restaurátorské práce v kostele Povýšení sv. kříže v Rustu Rakousko, Lokace památky: Stát: Rakusko Obec: Rust Název objektu: kostel Povýšení sv. kříže Rekonstrukce iluzivní malby Průběh retušování Postup prací: - tmelení - injektování - retuš - rekonstrukce Pohled do apsidy kostela Stav v průběhu čištění Stav před retuší-detail Stav po retuši-detail Detail malované iluzivní architektůry

9 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně Očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli 2008

10 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Lokace památky: Okres: Svitavy Obec: Litomyšl Adresa: Jiráskova 8, , Litomyšl Bližší určení místa popisem: Očistcová kaple Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Piaristická kolej Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 23615/6-4224/2 Název památky: Nástěnná malba v Očistcové kapli Údaje o památce: Autor: Neznámý, nesignováno Sloh/datace: po roce 1730, kaple byla vysvěcena roku 1732 Materiál/ technika: Fresco-secco Rozměry: Výměra části malby je cca 4m2, celková plocha klenby je cca 12 m2 Vyznačení dílu určeného k restaurování Půdorys očistcové kaple bývalé piaristické koleje v Litomyšli (západní stěna kaple) Hranice vzlínající vlhkocti viditelná v UV luminiscenci Pohled na západní stěnu očistcové kaple bývalé piaristické koleje v Litomyšli (stav před restaurováním) Nedestruktivní průzkum v rozptýleném světle (VIS), viditelný silný bělavý zákal

11 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Koncept restaurátorského záměru - očištění maleb - odstranění novodobých sádrových a nesoudržných tmelů - odstranění šedého zákalu - injektování dutin a odpouklých omítek - zpevnění transferů a upevnění na původní místo - vytmelení defektů v omítkových vrstvách vápenným tmelem - retuš Odkryté graffity po odstranění sádrových tmelů v razantním bočním osvětlení Metody průzkumu: optická mikroskopie v dopadajícím světle provedeno na optickém mikroskopu OPTIPHOT2- POL (Nikon, Japan). Přítomnost organických vrstev byla pozorována na základě jejich luminiscence v UV světle mikrochemické zkoušky Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek C2 ) 200x zvětšeno 2. Barevná vrstva s černými, hnědými, červenými a bílými zrny pigmentu plynule přecházející ze spodní vrstvy REM EDS: Ca, Si, Al, (K Fe, Mg), S Pojivem barevné vrstvy je uhličitan vápenatý, Pigmenty barevné vrstvy jsou uhlíkatá čerň a okry. Na povrchu je vrstva sulfatizovaná 1. Zbytky barevné vrstvy s černými a oranžovými zrny pigmentu REM EDS: Ca, Si, Al (K Fe, Mg) Pojivem barevné vrstvy je uhličitan vápenatý, Pigmenty barevné vrstvy jsou uhlíkatá čerň a okry 0a. Podkladová omítka s bílým matrix a transparentními a oranžovými zrny plniva REM EDS: Ca Omítka je vápenná

12 Restaurování části nástěnné malby na západní stěně očistcové kaple v bývalé piaristické koleji v Litomyšli, Stanovení koncentrací vodorozpustných solí v omítkách Průběh odsolování stěn očistcové kaple Transfer omítky s malbou-rub Transfer po osazení Západní stěna kaple po vytmelení a osazení transferů Západní stěna kaple po restaurování-celek

13 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Chelčického ulici č.p.297 Hradec Králové 2008

14 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Údaje o památce Autor: neznámý Datace: 1910 Technika: vápenné secco Rozměry: místnost č. 1.(ca. 46m 2 ) místnost č. 2.(ca.54,6m 2 ) Detail šablonové výmalby v místnosti č.1. Detail šablonové výmalby v místnosti č.2. Komplexní vyhodnocení průzkumu Secesní dekorativní nástěnné malby od neznámého autora/neznámé dílny pochází z let Nachází se v jiho-východní části budovy v přízemí, místnost č. 1.10, soukromý dům v Chelčického ulici č.p. 297, Hradec Králové. Původní secesní dekorativní výmalba byla překryta několika vápennými nátěry. Po odkrytí a následném průzkumu se zjistilo, že malby jsou provedeny technikou vápenné secco na filcované vápenné omítce. Na takto upraveném povrchu omítky je nanesený šedý podkladový nátěr. Na tomto podkladu následují barevné vrstvy, které byly nanášeny šablonovou technikou. Pomocí vizuálního průzkumu byly na malbách zjištěny četné problémy: znečištění povrchu prachovými depozity, drobná mechanická poškození a pozdější vysprávky. Místnosti (barevně zvýrazněné) v kterých se realizoval sondážní stratigrafický průzkum, v místnosti 1, 2 (tmavě zvýrazněné ) byl realizovaný odkryv dekorativních nástěnných maleb a jejich následné restaurování. Místnost č.1 (po odkry -detail) Místnost č.2 (před a po odkrytí-detail)

15 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Postup prací - sondážní stratigrafický průzkum - odkryv malby - nedestruktivní/destruktivní průzkum - prekonsolidace malby (lokální fixáž zpráškovatělých míst) - odstranění sádrových tmelů strukturou nekorespondujících s originálem, odstranění staré elektro instalace - tmelení vápenným tmelem - retuš malby/rekonstrukce - fixáž malby Vizuální průzkum v rasantním bočním světle (detaily) Lokace odběru (vz. č. I.) Odběr vzorku č.i. (detail) Stav po odkrytí maleb v místnosti č.1. Legenda: - sírany - chloridy - dusičnany Výsledky analýzy koncentrace anionů solí v omítkách Stav po odkrytí maleb v místnosti č.2.

16 Restaurování a rekonstrukce secesních dekorativních nástěnných maleb v soukromém domě v Hradci Králové, Stav v průběhu restaurování (tmelení, rekonstrukce) Stav před a po restaurátorském zásahu Stav před restaurováním Stav po restaurování Stav před restaurováním Stav po restaurování

17 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni

18 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, Údaje o památce Lokace: okres Strakonice, obec Volyně Objekt: Stará radnice Datace: Renesance/ , (objekt gotického původu, renesančně přestavěn na počátku 16. století, objekt 2-krát vyhořel: 1741, 1884) Půdorysné schéma radnice Stratigrafická sonda č. XIV. (místnost č.2) Stratigrafická sonda č. IX. (místnost č.2) Grafické zakreslení sond (místnost č.2) Grafické zakreslení sond (místnost č.2) Průběh odkrývání malby na východní stěně místnosti č.2

19 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, 2007$ Stav po odkrytí renesančních erbovních znaků, úseky A, B B A2 A Východní stěna místnosti č.2 s vyznačením restaurovaných úseků Stav po odkrytí (historické grafiti-1629) A2 A1 A Průběh odkrývání malby na klenbě (A1, A2) Vizuální průzkum v rasantním bočním světle (detail) Vizuální průzkum v UV světle A Koncepce restaurátorského zásahu - prekonsolidace povrchu - fixace barevné vrstvy - strukturální-hloubkové zpevnění omítkových vrstev - vyčištění povrchu malby - odstranění nevhodných vysprávek - injektáže dutin a trhlin - tmelení - retuš minerálními pigmenty - fixáž malby

20 Restaurátorské práce v interiéru Staré radnice ve Volyni, Stav po vytmelení-příprava pro retuše (pačokování) Stav po restaurování Stav po vytmelení-příprava pro retuše Stav po restaurování-detail Stav po restaurování-detail retuše Stav po restaurování-detail retuše

21 Průzkum a restaurování nástropní malby Shromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku ve Lnářích 2009

22 Průzkum a restaurování nástropní malby Schromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku Lnáře, Lokace památky Okres: Strakonice Obec: Lnáře Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Zámek Lnáře Adresa: Lnáře 1 Rejstříkové číslo SNKP: 29087/ Název památky: Shromáždění Olympanů, nástropní malba ve velkém sálu zámku Lnáře Údaje o památce Autor: pravděpodobně Giacomo Tencalla Sloh, datace: poslední čtvrtina 17. stol. Materiál, technika: fresco-secco Rozměry: cca 42 m 2 Předchozí známé zásahy: restaurováno v r.1908, Josef Čoban, Jiří Stejskal, František Matásek v r Celkový pohled na malbu s vyznačením jednotlivých úseků, (Cechlová) Vizuální průzkum v rasantním bočním osvětlení Pohled na nástropní malbu s vyznačením denních dílů (giornat) Vizuální průzkum v rasantním bočním osvětlení (zpráškovatělá barevná vrstva - detail) Vizuální průzkum v rozptýleném světe (bitumenózní skvrny)

23 Průzkum a restaurování nástropní malby Schromáždění Olympanů v hlavním sálu zámku Lnáře, Nedestruktivní průzkum v UV světle Stav po odstranění starých vyžilých tmelů a vysprávek Stav v průběhu tmelení Stav v průběhu odstraňování bitumenózních skvrn Stav po restaurování Stav po restaurování

24 Restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie v Loretě Rumburk 2009

25 Restaurování iluzivní výmalby části ambitu-kaple Kalvárie v Loretě, Rumburk, Lokace památky Okres: Děčín Obec: Rumburk Název objektu, jehož je restaurované dílo součástí: Loreta Bližší popis: iluzivní výmalba části ambitu (kaple kalvárie) Údaje o památce Sloh, datace: 18. století (po roce 1755) Materiál, technika: vápenné secco Rozměry: cca 26 m 2 Předchozí známé zásahy: restaurováno v 1. pol. 20. století Stav před restaurováním Postup prací - sondážní stratigrafický průzkum - odkryv malby-snímání přemaleb - konsolidace malby (lokální fixáž zpráškovatělých míst) - tmelení - retuš malby/rekonstrukce - fixáž malby Stav v průběhu restaurování -před snímáním přemaleb Stav po restaurování Stav v průběhu restaurování -snímání přemaleb Stav po restaurování

26 Sondážní stratigrafický průzkum interiéru objektu domek hrázného Vodní dílo Les Království Bílá Třemešná 2009

27 Sondážní stratigrafický průzkum interiéru objektu domek hrázného Vodní dílo Les Království, Bílá Třemešná, Lokalizace památky Kraj: Královéhradecký Obec: Bílá Třemešná Osada: Těšnov Adresa: č. p.: 236 Rejstříkové číslo objektu v ÚSKPČR: 24486/ Údaje o památce Název památky: Domek hrázného Vodní dílo Les Království Sloh/Datace: Neogotika/Přehrada budována v letech (domek dozorce byl zbudován v roce 1911) Letecký pohled na přehradu Sonda č. IV. místnost 106 (strop) Grafický plán celého komplexu vodní přehrady Domek hrádného Fotogrametrické měření objektu Grafický zákres místností, kde se prováděl sondážní stratigrafický průzkum

28 Perspektívy revitalizace Banskoštiavnická kalvária (medzinárodné kolokvium) 2008

29 Perspektívy revitalizace - Banskoštiavnická kalvária - (medzinárodné kolokvium), Cíle průzkumu - vizuálně zmapovat současný stav nástěnných maleb v prostředním kostele Banskoštiavnické kalvárie-svatých schodech - vytvořit fotodokumentaci stávajícího stavu a poškození nástěnných maleb v denním světle a v UV osvětlení - popsat příčiny, druh a rozsah poškození - navrhnout vhodné řešení stávajících problémů a na základě zjištěných skutečností navrhnout koncept záměru na restaurování nástěnných maleb. Ukázka degradace barevné vrstvy působením klimatických vlivů Druhy poškození - ztráta omítkových vrstev v prostoru kaple lokálně až cca 2m od podlahy - praskliny v omítce - zpráškovatělá barevná vrstva v důsledku ztráty pojiva - odlupování, šupinkovatění a lokální úbytek barevné vrstvy - eflorescence solí - výskyt plísně - lokální ztmavnutí barevné vrstvy - lokální a plošné přemalby - poškození kaple výtvarnými projevy vandalů - nevyhovující okenní a dveřní otvory - nevhodné druhotné zásahy z minulosti do zdiva, omítek a barevné vrstvy. Vyhodnocení průzkumu Prosvítající starší barevná vrstva pod pozdější přemalbou (architektura)-detail Prosvítající starší barevná vrstva pod pozdější přemalbou (architektura) - cementovou omítku nahradit omítkou na bázi vápna - malbu vyčistit, odsolit, zafixovat - ošetřit malbu fungicidním prostředkem - odstranit nevhodné tmely a nahradit je tmely na vápenné bázi, podle potřeby defekty injektovat a poté je vytmelit tmelem na bázi vápna - v případě nutnosti odstranit nevhodné přemalby a provést retuš, popřípadě rekonstrukci chybějících částí maleb. Nika pro oltařní dřevěný reliéf

30 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče na trůn z obecního divadla v Olešnici u Turnova 2009

31 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče k vládě z obecního divadla v Olešnici u Turnova, Lokace památky Kraj: Liberecký Obec: Olešnice u Turnova Adresa: Olešnice 63, Turnov Bližší určení místa popisem: obecní divadlo Název památky: Povolání Přemysla Oráče na trůn Údaje o památce Autor: nesignováno Sloh/Datace: pravděpodobně 1. pol. 20. stol. Materiál/Technika: tempera na plátně Rozměry: cca. 530 x 250cm Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznáme Detail části postavy jezdce Stav před restaurováním-po sejmutí ze závěsného systému Stav před restaurováním-detail poškození barevných vrstev a plátna vlivem nepříznivých podmínek a nevhodného skladování

32 Restaurování závěsné opony Povolání Přemysla Oráče k vládě z obecního divadla v Olešnici u Turnova, Koncepce restaurátorského zásahu - fotografická dokumentace - sejmutí díla ze stávajícího závěsného systému - odběr vzorků k mikrobiologické analýze - provedení zkoušek rozpustnosti - dezinfekce v parách butanolu v případě pozitivního mikrobiologického nálezu - prekonsolidace uvolněné barevné vrstvy 1,5% roztokem Paraloidu B72 - odstranění nevhodných doplňků - očištění lícové strany plátna od prachových depozit suchou cestou - očištění rubové strany plátna suchou cestou - čištění vlhkými procesy-odsávání do vlhkých filtračních papírů - přižehlení nových lemů (striplining) pomocí lněného plátna a Acrylkleberu X - zajištění trhlin podlepy jemným bavlněným plátnem a Acrylkleberem X - doplnění chybějící barevné vrstvy nápodobivou retuší, lokálně pouze scelující, minerálními pigmenty pojenými 2% roztokem Klucelu G v etanolu Laboratorní analýza mikronábrusu (vzorek č. 3) 200x zvětšeno Mechanické čištění suchou cestou Stav před retuší Stav po retuši a částečné rekonstrukci Aplikace plátěných záplat Stav po retuši a částečné rekonstrukci Stav po adjustaci opnony Stav po restaurování

33 Restaurování zlacených předmětů,prvků architektůry a jejích částí

34 Restaurování zlacených předmětů prvků architektůry a jejích částí... RESTAUROVÁNÍ ZLACENÉHO ZRCADLOVÉHO RÁMU Postup prací - čištění - doplnění dřevěných chybějících částí - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Doplnění chybějících prvků Stav po křídování Stav před restaurováním Stav po restaurování RESTAUROVÁNÍ OBRAZOVÉHO RÁMU Postup prací - čištění - tmelení - křídování - stříbření - polimentování - lakování Detail poškození a b Detail poškození Sonda čištění: a-stříbrná vrstva Stav před restaurováním b-ztenčení zčernalé vrstvy washgoldu Stav po restaurování

35 Restaurování zlacených předmětů prvků architektůry a jejích částí... RESTAUROVÁNÍ ZLACENÝCH PRVKŮ Z OLTÁŘE KŘEST KRISTŮV Lokace památky Okres: Praha Obec: Praha Název objektu: Kostel Sv. Štěpána Název díla: Oltář Křest Kristův Adresa: Štěpánská ul. Praha 2 Postup prací: - čištění - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Oltář před restaurováním Stav po restaurování Stav před restaurováním (detail) Stav po restaurování - doplnění zlacení Stav před restaurováním Stav po restaurování RESTAUROVÁNÍ ZLACENÝCH PRVKŮ ARCHITEKTŮRY Z OLTÁŘE ŠIMONA A JUDY Lokace památky Okres: Jihlava Obec: Polná Název objektu: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Název díla: Oltář Šimona a Judy Postup prací: Stav před restaurováním Stav po tmelení a křídování Stav po polimentování - čištění - tmelení - křídování - polimentování - zlacení Stav před restaurováním Sonda čištění Stav po restaurování

36 Marie Cechlová Mládežnická Praha 10 Tel:

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba.

Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba. Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba. Zámek Přerov, Muzeum Komenského, místnost s valenou klenbou v prvním patře s expozicí. Zpracoval: Mgr. Radomír Surma akad.

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Zadavatel průzkumu: BcA. Pavla Perůtková Zadání průzkumu: Stratigrafie barevných vrstev Identifikace

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení. Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy. Akce:

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení. Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy. Akce: Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev a vlákninového složení Tapety z velkého čínského salónku na zámku Veltrusy Akce: Zámek Veltrusy, velký čínský salón Zadavatel průzkumu: Josef Čoban, Akad.

Více

Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2

Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2 Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omítkových vrstev v sálu, salónku a hale na Staré radnici, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod a návrh na restaurování a obnovu původní štukové výzdoby

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA restaurovala MgA. Petra Tušerová leden 2016 Restaurátorská zpráva 1. Údaje o díle název: Dáma s liščím šálem autor: Malva Schalek technika:

Více

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení)

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení) Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení) Dílo: Autor: hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově neznámý Datace: Materiál:

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7

M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7 M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7 Objekt: Divadlo Vítězslava Nezvala Část: Obec: fasáda Karlovy Vary Adresa: Nová louka č.p. 22/1 Číslo ÚSKP: 34181/4-881 Datace: 1884 1886 Zadavatel:

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. MÍSTNOSTI 209 a RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK - ZÁMĚR RESTAUROVÁNÍ A PRESENTACE

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. MÍSTNOSTI 209 a RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK - ZÁMĚR RESTAUROVÁNÍ A PRESENTACE ZÁMEK ŠTĚDRÁ MÍSTNOSTI 209 a 210 - RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK - ZÁMĚR RESTAUROVÁNÍ A PRESENTACE VYPRACOVAL: březen 2015 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Z PRŮZKUMU OMÍTEK MÍSTNOSTÍ 209 a 210 VE 2 NPZÁMKU ŠTĚDRÁ

Více

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce Jméno: Anežka Beranová Obor studia a ročník: Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 3. roč. Termín: 1. 9. 28. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži: Bundesdenkmalamt Wien, Österreich,

Více

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Zhotovitel: Vlastimil Konečný, MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012) tel: 775 968 480 2012 Údaje o památce 1. Okres: Prostějov 2. Obec: Rakůvka

Více

R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A

R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A Název díla : G. Bonito Alexandr Veliký v Ammonově oáze Datace : 1740 Technika : olejomalba na plátně rozměr 114 x 156 cm Inv. číslo : KE 1004, O 424 Vlastník : Aribiskupství

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Průběh restaurování. Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č /7-612

Průběh restaurování. Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č /7-612 Zodpovědný restaurátor: Mgr. art. Jan Janda Mgr.art. Peter Šimon Mgr.art. Marek Repáň Průběh restaurování Kamenná socha Panny Marie (Immaculaty) na podstavci obci Šebetov ÚSKP ČR evidenční č. 86978/7-612

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby Ak.mal.restaurátor Petr Kadlec Na Moráni 8 120 00 Praha 2 Tel: 777630266 Filip Zeman, BcA. 373 82 Boršov nad Vltavou 245 č. licence 17593/2002 Brandýs nad Labem zámek p.got věže V křídla přízemí restaurování

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ celkový průzkum, Zadavatel: PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Váš dopis č.j. / ze dne: / 21. 11. 2014 p. Kateřina Kořenková, GHMP Naše č.j.: NPU/302/14193/2015/27. 1. 2015 Vyřizuje / telefon: Číslo akce:

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ ZADAVATEL: NTM ODBĚR - LOKALITA: Letenský kolotoč Č. AKCE / Č. VZORKU: 6/08/ - 56 POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: rytíř s kopím - pravá noha u paty stratigrafie, foto 5 rytíř s kopím

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ Restaurátorská zpráva Vytvořeno v rámci akce "Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti 1.etapa" Tomáš Rafl ak.mal. Praha 2015 Novomlýnská

Více

R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A

R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A R E S T A U R Á T O R S K Á Z P R Á V A lokalizace památky 1. kraj, obec: Kroměříž 2. bližší určení místa: zámek, Arcibiskupké sbírky 3. inv. číslo: KE 1782, O 155 4. obraz s námětem: Panna Maria s Ježíškem

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení,

Více

Objednávka: č. 01/02/12R. Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 68301 Rousínov Joklova 16

Objednávka: č. 01/02/12R. Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 68301 Rousínov Joklova 16 Objednávka: č. 01/02/12R Objednavatel: Dodavatel: Město Rousínov Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 Alois Póč 68301 Rousínov Joklova 16 IČO: 00292281 682 01 Vyškov DIČ: - není plátcem DPH IČO: 67497144

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Průzkum a restaurování části nástěnné malby na severní stěně tzv. Očistcové kaple v NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli Pavlína Prošková Bakalářská

Více

Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb.

Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb. Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb. Památka: tištěná tapeta v 1. patře státního zámku Dačice Vlastník: NPÚ ú.o.p.v Českých

Více

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ KŘÍŽ U KPLE NNEEVZETÍ PNNY MRIE V DĚHYLOVĚ 0 2016 Zprávu vypracovala: Mgr. Michaela Nováková Mgr. c. Markéta Müllerová Starý kopec 33/20, Děhylov, 747 94 Rest RT M. Müllerová s.r.o. Restaurátorský a umělecký

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita v akademickém roce 2016/2017

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita v akademickém roce 2016/2017 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění (architektura, sochařství, malířství) 02/ Raně křesťanské umění (architektura, sochařství, malířství, ikonografie) významné památky (Ravenna) stylový charakter 03/ Románské

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

Restaurátorský průzkum

Restaurátorský průzkum 2016 Restaurátorský průzkum Kaple u kostela Povýšení sv. Kříže, Česká Lípa Vypracovala: MgA. Jana Doležalová, Machovcova 289, Hradec Králové 4, 500 04. Čj. MK: 33961/2015 Tel.: 736207336, email: ja.na.dolezalova@seznam.cz

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Kamenná 13, 639 00 Brno, Czech Republic T +420 725 392 238, www.franekarchitects.cz OBSAH : Fránek Architects INVESTOR : MĚSTO MIROSLAV, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1/1, 671 72,

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Dagmar Michoinová metodika přednášky Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa I. Lokace památky 1. 2. 3. 4. 5. Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

D. Dokumentace SO - 01

D. Dokumentace SO - 01 Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč D. Dokumentace SO - 01 Obsah: 1. Architektonicko-stavební řešení... 2 2. Výkresová část...

Více

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích Zadavatel: obecní úřad Statenice Statenice 23 25262 Horoměřice Vypracoval: MgA. Jan Kracík ak. soch. a rest 2014 Úvod: Jedná se o soubor

Více

Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře

Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře 2009 Obsah: I. Lokalizace památky 2 II. Údaje o

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ

Více

Průzkum a restaurování části nástěnné malby na severní stěně tzv. Očistcové kaple v NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli

Průzkum a restaurování části nástěnné malby na severní stěně tzv. Očistcové kaple v NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Průzkum a restaurování části nástěnné malby na severní stěně tzv. Očistcové kaple v NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli Lenka Černotová Bakalářská

Více

z orloje na Staroměstské radnici v Praze

z orloje na Staroměstské radnici v Praze Ústav chemické technologie restaurování památek Konsolidace dřevěných soch z orloje na Staroměstské radnici v Praze V průběhu dubna a v května roku 1999 byla na Ústavu chemické technologie restaurování

Více

kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Jedná se o nevelký žánrový výjev.

kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Jedná se o nevelký žánrový výjev. kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU Jedná se o nevelký žánrový výjev. Obraz je ve zdánlivě dobrém stavu, je nažehlený na voskovou rentoaláž, tudíž stabilizovaný, a

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009 002-10 SHaZ Bečov, západní parkán u Horního hradu podklad pro projektovou dokumentaci PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Zadavatel: GIRSA AT s.r.o. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis

Více

Restaurátorská zpráva PETR BRANDL STĚTÍ SVATÉ BARBORY

Restaurátorská zpráva PETR BRANDL STĚTÍ SVATÉ BARBORY Restaurátorská zpráva PETR BRANDL STĚTÍ SVATÉ BARBORY Objednatel: Muzeum a galerie Severního Plzeňska Mariánská Týnice Retaurátorky: Mgr. Radana Hamsíková akad.mal.a rest. Mgr. Dagmar Hamsíková akad.mal.a

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

Sanace zdiva proti vlhkosti

Sanace zdiva proti vlhkosti ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace zdiva proti vlhkosti Kostel Narození Panny Marie v Benátkách nad Jizerou Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ

Více

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU kolem 1770 olejomalba na dřevěné desce 188 x 150 x 10 mm Celek stav po opravě (přibližně ve skutečné velikosti) STAV MALBY PŘED OPRAVOU Malba je v poměrně velmi dobrém stavu. Pouze starý zažloutlý lak

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2016/2017

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2016/2017 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění (architektura, sochařství, malířství) 02/ Raně křesťanské umění (architektura, sochařství, malířství, ikonografie) významné památky (Ravenna) stylový charakter 03/ Románské

Více

Použité přístroje: stereomikroskop Olympus SZX9 XLT XRF analyzátor (Thermo scientific) UV-VIS spektrometru Avaspec 2048 (Avantes)

Použité přístroje: stereomikroskop Olympus SZX9 XLT XRF analyzátor (Thermo scientific) UV-VIS spektrometru Avaspec 2048 (Avantes) Průzkum barevné vrstvy Rakovnického kancionálu Průzkum barevné vrstvy byl proveden podrobněji na foliu 1r a průzkum inkoustu písaře byl zkoumán na několika místech v průběhu rukopisu společně s modrou

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA Září 2015 Vypracovala: Mgr. Renáta Jandová akad. mal. a restaurátor, Pražská 806,

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: TP 1 - Umělý kámen prací - Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení - Provedení zkoušek čištění - Vyhodnocení a schválení konečného technologického

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

kaple 1 Loučení Krista s Marií

kaple 1 Loučení Krista s Marií kaple 1 Loučení Krista s Marií Lokalizace památky 1) Kraj: jihomoravský 2) Obec: Mikulov 3) Bližší určení místa popisem: kaple je na cestě ke kostelu sv. Šebestiána, při úpatí Svatého Kopečku 4) Název

Více

Dle rozdělovníku R O ZHO D NUTÍ

Dle rozdělovníku R O ZHO D NUTÍ Město Černošice Městský úřad Černošice odbor školství, kultury a cestovního ruchu Památková péče Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 kultura@mestocernosice.cz Vyřizuje: Mgr. Štefan Fábry Telefon: 221 982

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI NÁSTĚNNÉ MALBY V MÍSTNOSTI 116 ZÁMEK VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI NÁSTĚNNÉ MALBY V MÍSTNOSTI 116 ZÁMEK VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ PRŮZKUM A RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI NÁSTĚNNÉ MALBY V MÍSTNOSTI 116 ZÁMEK VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU PRAKTICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Art Luboš Machačko VYPRACOVALA:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč B. Souhrnná technická zpráva Obsah: 1. Popis území stavby... 2 2. Celkový popis stavby...

Více

Poptávka - izolace spodní stavby

Poptávka - izolace spodní stavby Poptávka - izolace spodní stavby v objektu bytového domu Pod starými stromy Vysokovská 1192/50 Praha 9 Horní Počernice Zadavatel: Milan Vrabec /v z. SVJ Pod Starými Stromy/ Technické a obchodní služby

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb 7

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb 7 Památkář průzkumník (kód: 82-037-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Památkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Předrestaurátorský průzkum plastiky Totem civilizace

Předrestaurátorský průzkum plastiky Totem civilizace Výzkum a vývoj, koroze a protikorozní ochrana, korozní inženýrství, povrchové úpravy a ochrana životního prostředí s.r.o. 170 00 Praha 7 - Holešovice, U Měšťanského pivovaru 934/4 Předrestaurátorský průzkum

Více

Oblasti průzkumu kovů

Oblasti průzkumu kovů Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích

Více

Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015. olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka. (okruh?)

Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015. olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka. (okruh?) olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka (okruh?) 1 STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU: Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015 Dřevěná podložka o síle cca 5 mm z topolového dřeva je vertikálně rozlomená

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky Výměna oken a oprava fasády budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 2010 Obsah: Část A Obrázek I Stávající stav

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: 9/2016/Obec Ze dne 12. 01. 2016 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. číslo dokumentu:

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka

olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka 1 olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka 2 Stav obrazu není uspokojivý, přestože barevná vrstva je až na několik drobných míst stabilní. Nejrušivěji působí proražení v horní části obrazu a pak

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA J.G. Dopplemayer: Globus terrestris J. Felkl: Obraz zeměkoule Dobřichovice 30.12.2014 restaurátor: RNDr. Miroslav Široký, CSc. Předmět: Fond, inv. číslo : Autor, titul: Barokní glóbus

Více