Průvodce. pojistnými produkty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce. pojistnými produkty"

Transkript

1 Průvodce pojistnými produkty

2 Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T Komfort Plus Partners T100P, T100E ING.. 26 Investor Plus B Investor Plus Partners B Investor Plus B350 Investor Plus B150 Investor Plus T150 Investor Plus T250 Strategie U150 Top Life U140 Smart Generalli 34 Future Z Clever Invest Z Aegon. 34 Invest & Live Aviva. 45 Vision

3 Vysvětlivky TANK 10,20,30,40 (typická absolutní nákladovost konstrukce) = poplatky / budoucí hodnota ideální investice. Jednoduchý porovnatelný ukazatel investičních produktů, který vyjadřuje celkovou nákladovost spojenou s investováním (na straně pojišťovny i fondu) u kteréhokoliv spořícího nebo investičního produktu na horizontu let při konstantním zhodnocení 6% a pravidelné investici 1 000,- Kč měsíčně. "Typické portfolio" je stanoveno dnes jednotně pro všechny programy. 50% je alokováno do akcií a 50% do dluhopisů. Dluhopisová složka je pokud možno alokována do státních dluhopisů ČR, v některých produktech (Skandia) se jedná o obligace evropské. Portfolio akciové je globálně diverzifikováno. U každého produktu nebo skupiny produktů v rámci jedné společnosti vybíráme ty nejlevnější fondy vyhovující této definici. Musí se však jednat o produkty reinvestující dividendy. TANK nám říká, kolik procent spolknou na dané periodě poplatky, ve srovnání s investicí na trhu bez jakýchkoliv nákladů. Pokud je tedy hodnota TANK 30 = 30%, znamená to, že po třicetiletém spoření skrze daný produkt klient inkasuje o 30% menší částku, než kterou by získal při investici do stejného aktiva na perfektním trhu bez poplatků. Tzn. klientových ,- se za 30 let zhodnotí na 1 mil Kč, ,- si nechá finanční instituce a na klienta zbude ,-. Porovnání vlivu 34,0% a 45,0% TANKu na hodnotu investice Pravidelný vklad klienta 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Doba investice v letech Celkem vloženo ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrné zhodnocení 6,0 % 6,0 % 6,0 % TANK 30 bez poplatků 34,0 % 45,0 % Hodnota investice po 30 letech ,- Kč ,- Kč ,- Kč PER 20-30let (Product expense ratio) nákladovost produktu = celkové poplatky / zaplacené pojistné. Ukazatel říká o kolik procent klientovy sníží poplatky vyplacenou částku na konci pojistné doby při měsíčním pojistném 1000 Kč a nulovém zhodnocení. Uvedená hodnota je vždy ta nejvyšší z pojistných dob let. Porovnání vlivu 9,25% a 14,0% PERu na hodnotu investice Pravidelný vklad klienta 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Doba investice v letech Celkem vloženo ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrné zhodnocení 0,0 % 0,0 % 0,0 % PER bez nákladů 9,25 % 14,0 % Hodnota investice po 30 letech ,- Kč ,- Kč ,- Kč

4 PER storno v 3. roce = zaplacené pojistné odbytné - výše poplatků při předčasné výpovědi smlouvy na konci 3. roku. Znamená to kolik procent z třech ročních pojistných (u typického příkladu) činí všechny náklady a poplatky. TER (Total expense ratio) = celkové náklady fondu (mzdy, marketing, audit) / celkovými aktiva. Ukazatel říká kolik procent investice spotřebuje podílový fond na všechny poplatky při pravidelném investování 1000 Kč. Index TER je možné stanovit jen zpětně a na další rok se dělá odhad jednotlivých nákladů. Syntetický TER je pak součet nákladů spojených s investicí na straně fondu + případný management FEE na straně pojišťovny. Počáteční náklady na českém pojistném trhu se vyskytují dva hlavní systémy úhrady počátečních nákladů (vyplacená provize) u IŽP. Počátečními jednotkami (PJ): Pojistné za určité počáteční období (nejčastěji první 2 roky) se investuje do nestandardních jednotek. Nazývají se počáteční (vzhledem k tomu, že jsou nakupovány v počátku pojištění). Narozdíl od standardních podílových jednotek (nazývají se akumulační), nemůže pojistník počátečními jednotkami nijak manipulovat. Jsou určeny na úhradu počátečních nákladů (zejména vyplacená provize). Na výročí smlouvy je ze všech počátečních jednotek stržen poplatek. Jeho výše je dána jako určité procento (např. 7%) z aktuálního počtu počátečních jednotek. Převod PJ na celkový poplatek v % Doba nákupu PJ v letech 1 2 1, Srážka PJ 7% 3,5% 7% 4% 6% 7% 10% Pojistná doba v letech 5 30% 30% 43% 34% 49% 56% 75% 10 52% 57% 76% 64% 89% 100% 126% 15 66% 81% 98% 89% 118% 130% 157% 20 77% 100% 114% 110% 140% 151% 174% 25 84% 116% 125% 126% 156% 166% 185% 30 89% 130% 133% 140% 168% 176% 191% 35 92% 141% 138% 151% 176% 184% 195% 40 95% 151% 142% 160% 183% 189% 197% Nižší alokací: - uvádí se výše sráženého poplatku v počátečních letech trvání pojištění (2-3 roky), zbytek je alokován do fondů. - uvádí se výše pojistného, které je alokováno do fondů. Poplatek je tedy dopočtem do 100. Modelový příklad - kapitálová hodnota po 30 letech pojištění, měsíční pojistné 1000,- Kč, hrubé zhodnocení 5%.

5 náměstí Republiky Pardubice Klientská linka Linka pro poradce! FLEXI 2010 investiční životní pojištění 2. Flexibilní životní pojištění JUNIOR 3. Kapitálové životní pojištění KAPITÁL 4. komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění

6 1. FLEXI 2010 Historické varianty sazeb 2007 FŽP FLEXI min. poj. 200, FLEXI INVEST min.poj. 400, FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ min.poj. 300,- Jako doplňková lze sjednat pojištění: Pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Velmi vážných onemocnění Invalidity s jednorázovou výplatou Zproštění od placení pojistného Kapitálové hodnoty Invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty Doživotní kapitálové renty Pro případ smrti následkem úrazu Denního odškodného Hospitalizace úraz a nemoc Pracovní neschopnosti IŽP prodávané všemi distribučními kanály za stejných podmínek, od 2009 pro Partners bonus 1% ročního pojistného. Portfolio investičních možností: Výběr z 16 fondů nebo 3 doporučených strategií (max. 12 fondů na smlouvě), garantovaný fond, H-FIX fondy (fondy životního cyklu) + - Výhodou Flexi je benevolentnější přístup PČS při posuzování zdravotního stavu (do ,- bez ZD). Nízká cena některých připojištění (TN, DO, HOS, PN). Možnost pojistit ID I. A II. stupně. Vysoká nákladovost produktu díky počátečním poplatkům, které pojišťovna nezveřejňuje, je pro tvorbu rezervy nevhodný. Nízká cena rizik. Připojištění je garantována jen do konce pojistného období (na dobu 1roku), nikoliv po celou pojistnou dobu (hrozí navýšení). Plnění z denního odškodnění v případě úrazu jen za diagnózy uvedeny v oceňovací tabulce.

7 PERSPEKTIVA 7BN FLEXI 2010 Počet pojištěných osob děti dětí Vstupní věk 1.pojištěného 18 let / dítě 1den 18 let Minimální pojistná doba 10 roků (do 80) 3 roky (do70) Minimální měsíční pojistné (měsíční) 400 Kč 300 Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- 500,- Minimální PČ smrt Kč Kč Maximální PČ smrt Kč neomezena Plnění - smrt PČ součet/max./důchod 10let PČ - dožití KH/ výplata důchodu KH Klesající PČ smrt lineárně, anuitně NE Poplatky Jednorázový poplatek z PČ pro případ smrti 0 Kč 0,1 % Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30 Kč 30 Kč, (10Kč jednoráz. pojistné) Inkasní poplatek 0 Kč 5 Kč (10 Kč pošt. Poukázka) Změna výše pojistného 100 Kč Změna délky pojistného období 100 Kč Změna výše PČ nebo důchodu 100 Kč Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč Změna alokačního poměru 0 Kč 100 Kč všechny jakékoliv další v pojistném roce 0 Kč 0 Kč (první v kal. roce) Přesun PJ v pojistném roce 100 Kč 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky 100 Kč všechny ostatní Prodej PJ 100 Kč 100 Kč 0 Kč (první jakákoliv změna v kalendářním roce) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 1,5 % do 2 mil., 0,75% nad 2 mil Pro vkladový fond 0 % Roční poplatek za správu fondů (mng. fee) U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0,5 % hodnoty investice U vkladového fondu 0 % Storno pojistné smlouvy 100 Kč 10 % z KH v prvních dvou letech

8 Odvolání návrhu 0 Kč 350 Kč, 500Kč dva pojištění Minimální garant. zhodnocení garant. fondu 2,4 % p.a. 2,4 % p.a. Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická nákladovost konstrukce) % 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,8; 33,5; 37,9; 43,5 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) cca 17 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 66,5 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % 1,5% Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 95 / 180 / 180 za 2 roky Srážka počátečních jednotek Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) ,- PERSPEKTIVA 7BN FLEXI 2010 Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0? žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1? Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 6,0 / 12,0 / 26,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 3,0 / 7,0 / 14,0 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,2 1,9 3,8 7,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 1,5 2,8 5,6 15 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 15. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 64,0 1) 96,0 1) 158,0 1) 320,- 1) od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8

9 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 2) 16,0/11,0 2) 23,0/17,0 2) 35,0/25,0 2) 70,0/51,0 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 15,0 / 22,0 / 27,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 8,0 / 15,0 / 17,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 od 15.dne 45,0 od 29. dne 33,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 18,0 22,0 26,0 30,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 5,0 / 7,0 / 9,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 3,0 / 4,0 / 5,0 připojištění invalidity I. a II. stupně muž 20/40/60 r , 5,0 / 9,0 / 11,0 žena 20/40/60 r , 2,0 / 4,0 / 6,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 0,8 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 23,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 2,0 Vysvětlivky: 1) Pojistitel plní od 1 dne 2) Od 15 / 29 dne

10 Budějovická Praha Evropská jistota 2. Evropská penze 3. Maximum

11 1. Evropská jistota Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění úrazové připojištění pro případ nemoci invalidity + -

12 PERSPEKTIVA 7BN Evropská jistota Počet pojištěných osob děti 1 Vstupní věk 1.pojištěného 18 let / dítě 1den 15 let Minimální pojistná doba 10 roků (do 80) 10 roků (do75) Minimální měsíční pojistné (měsíční) 400 Kč 300 Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000, ,- Minimální PČ smrt Kč Kč/ ,- > 55 let Maximální PČ smrt Kč Kč Plnění - smrt PČ součet/max./důchod 10let PČ součet/maximum - dožití KH/ výplata důchodu HÚ/důchod/10let d./doživ.d. Klesající PČ smrt lineárně, anuitně NE Poplatky měsíční poplatek od 1.výr. po celou pojistnou dobu 0 % 2 % z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30 Kč 40 Kč Inkasní poplatek 0 Kč 0 Kč Změna výše pojistného 100 Kč 50 Kč Změna délky pojistného období 100 Kč 50 Kč Změna výše PČ nebo důchodu 100 Kč 50 Kč Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč 50 Kč Změna alokačního poměru 0 Kč 1x zdarma ostatní 50 Kč v pojistném roce 0 Kč 1x zdarma Přesun PJ v pojistném roce 100 Kč 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky ostatní 50 Kč Prodej PJ 100 Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 5 % Pro vkladový fond 0 % Roční poplatek za správu fondů (mng. fee na straně pojišťovny) U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0 % U vkladového fondu 0 % 0 % Storno pojistné smlouvy 100 Kč 100 Kč/ 50 Kč

13 Odvolání návrhu 0 Kč 250 Kč Minimální garant. zhodnocení garant. fondu 2,4 % p.a. Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická nákladovost konstrukce) % 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,5; 34,8; 44,2; 51,2 PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,6 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 73,7 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % 2,0 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 70 / 132 / 196 za 4 roky Srážka počátečních jednotek - - PERSPEKTIVA 7BN Evropská jistota Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 1,22469 / 2,44089 / 16,07784 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,67928 / 1,39754 / 7,00942 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 15. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8

14 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 připojištění invalidity I. a II. stupně muž 20/40/60 r , žena 20/40/60 r , ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0

15 Masarykovo náměstí Pardubice Forte 2. Variace 3. Triumf Invest

16 1. Forte Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění úrazové připojištění pro případ nemoci invalidity vážné choroby denní odškodné hospitalizace Pojistné je koncipováno jako konstantní po celou pojistnou dobu. + - Vysoké počáteční náklady (190% u 20 leté PS)

17 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN FORTE Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 500,- Kč Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 35,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % (po 24 měsících) Pro mimořádné pojistné 3 % 0,7 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 18,0 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 70,4 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 105 / 190 / 190 za 2 roky Model příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodn. Základní poj. pro případ smrti ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 49 / 54 / 65 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 47 / 50 / 56 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 4 / 8 / 17 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 2 / 4 / 8 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 0,9 2,0 3,8 7,7 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0

18 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,5 3,0 6,0 16,2 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 36,0 96,0 168,0 502,0 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 6,0 6,0 6,0 6,0 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 14,0 / 28,0 / 62,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 10,0 / 19,0 / 40,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 od 15. dne 108,0 od 29.dne 86,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 16,0 / 18,0 / 18,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 14,0 / 18,0 / 18,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 4,0 / 7,0 / 17,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 2,0 / 4,0 / 9,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 2,0 / 3,0 / 7,0 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 0,5 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 - DO za následky úrazu 100,- 35,0 48,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 8,0 Vážné choroby ,- - 2,0

19 Lazarská 13/ Praha Comfort Plus (T100) 2. Comfort Plus Partner (T100P), (T100E)

20 1. Comfort Plus (T100) Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je na bázi přirozeného pojistného. Investiční možnosti: 3 předdefinované strategie + 9 fondů Pojišťovna má právo upravit výši administrativního a inkasního poplatku, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného ČSÚ. + Nízké minimální pojistné, relativně levná pojistná ochrana pro případ smrti zvyšuje atraktivitu produktu při kombinaci pojistná ochrana/spoření, nulová pojistná částka pro případ smrti, možnost využití spořícího produktu až do věku 99 let, kvalitní pojištění invalidní penze - Nízká variabilita v poměru pojištění a spoření, nadprůměrné poplatky, průměrné fixní poplatky snižují zajímavost produktu při nižších platbách pojistného.

21 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Comfort Plus T100 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (0-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 6 000,- Kč Minimální PČ smrt (10 000) 0 Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 40,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 1,5 % U garantovaného fondu 0 % -, 0 % (tarif 002) U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,1; 30,3; 35,1; 40,1 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 16,7 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 59,4 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,18 2,46 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek 6 % max. 25 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 0,84 / 2,36 / 19,82 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,42 / 0,99 / 7,82 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

22 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

23 2. Comfort Plus Partners (T100P) Výhradně prodáváno přes Partners for Life! Odvozeno od tarifu T100 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je na bázi přirozeného pojistného. Investiční možnosti: 3 předdefinované strategie + 9 fondů Pojišťovna má právo upravit výši administrativního a inkasního poplatku, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného ČSÚ. + Nízké poplatky z pojistného a jejich limity (vhodné i na kratší časové horizonty), vysoké odkupné, široké možnosti připojištění a kvalitní invalidní penze (vazba na výměr ze sociálního důchodu), nový systém realokace a zamykání výnosu, ETF portfolia - Nízká variabilita, výrazně dražší připojištění závažných onemocnění, vyšší mfee vybraných fondů, zastaralá forma splaceného stavu (zánik pojistné ochrany)

24 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Comfort Plus Partners T100P Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (0-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 6 000,- Kč Minimální PČ smrt (10 000) 0 Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 20,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 2 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 1,5 % U garantovaného fondu 0 % -, 0 % (tarif 002) U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,1; 30,3; 35,1; 40,1 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 10,4 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 50,7% Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,18 2,46 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek 4 % max. 30 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 0,84 / 2,36 / 19,82 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,42 / 0,99 / 7,82 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

25 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

26 Comfort Plus Partners (T100E) připojištění nejsou placena z podílových jednotek, klesající PČ smrt, zamykání výnosů, automat. realokace, rozšíření o 4 ETF fondy Nádražní Praha Investor Plus B Investor Plus Partners B Investor Plus B Investor Plus T150, Investor Plus B Strategie U Top Life U Smart (od )

27 1. Investor Plus B 250 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je konstantní. Investiční možnosti: 8 fondů + - Možnost bonusu 4% z pojistného pro Partners, nízké poplatky z pojistného Vysoký poplatek za správu fondů (a to i u konzervativních), méně kvalitní a dražší úrazové pojištění, nadprůměrné rizikové pojistné, průměrná variabilita pojištění

28 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Investor Plus B 250 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (15-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 400,- Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) ,- Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 1,5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0,8 1,4 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 27,9; 37,5; 47,1; 56,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 13,3 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,1 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,75 3,8 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 2,0 / 4,0 / 24,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 2,0 / 2,0 / 10,0 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené 4,73 / 10,37 / 25,7 konstantní žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené 3,5 / 5,0 / 11,15 konstantní Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

29 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,9 3,3 5,1 7,6 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené 7,29 / 26,5 / 97,63 konstantní žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené 5,07 / 14,54 / 52,63 konstantní PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 20,118 / 31,606 / 61,860 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 25,471 / 35,178 / 58,245 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

30 Srovnání ostatních tarifů ING Tarif prodej počáteční náklady nákup/prodej měs. popl. ink. popl. přepočet 10, 20, BP/MP srážka po dobu 30 let PER PER storno TANK 10/30 B250 Partners Partners 3 % 30,- 0,- 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 9,6 % 61,4 % 27,9 / 47,1 % B350 ZFP 3 % 30,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 13,3 % 63,1 % 27,9 / 47,1 % B150 nevýhradní 5 % 40,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 16,2 % 64,9 % 30,3 / 48,8 % T150 ING 5 % 40,- 0, 7 % 18 měs. 76, 114, 133 % 14,4 % 51,0 % 28,1 / 47,5 % T250 4 % 30,- 0, 7 % 18 měs. 76, 114, 133 % 12,5 % 49,4 % Strategie U150 OVB 5 % 40,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 16,2 % 64,9 % 30,3 / 48,8 % Top Life U140 5 % 55,- 0, 7 % 12 měs. 52, 77, 89 % 14,1 % 38,6 % 28,1 / 47,8 %

31 8. ING Smart (od ) Univerzální životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO,.) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 29. dne zproštění od placení při ztrátě zaměstnání a prac. Neschopnosti ING změnila u tohoto tarifu poprvé formu úhrady počátečních nákladů z počátečních jednotek na alokační poplatky připojištění + 1 zdarma, nový interní fond pojišťovny s garantovaným zhodnocením 2,5 %, bonusy % za bezškodní průběh vybraných připojištění, snížily některé rizikové pojistné Alokace až 98 % do rizik

32 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Smart Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 2 dosp dětí Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 400,- (2.poj. min. 150,-) Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) ,- (2.poj ,-) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 20,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 0 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0,8 1,4 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % (alokační poplatky) 92/ 158/ 195 za 3 roky 69 / 150 / 195 % za 3 roky Srážka počátečních jednotek - - Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

33 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,9 3,3 5,1 7,6 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 63,0 95,0 126,0 ne od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 muž 6,-/žena 5,- Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 ZPP při ztrátě zam. nebo prac. neschpnosti pojistné 3,2 % z pojistného Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 3,0 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 40,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

34 Bělehradská Praha FUTURE Z67 2. CLEVER INVEST Z65 3. GENIO Z61

35 1. FUTURE Z67 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (vyplácí se aktuální hodnota účtu) Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) zproštění od placení v případě plné invalidity plné trvalé invalidity způsobené úrazem plné invalidity závažné onemocnění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami hospitalizace následkem úrazu denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost Lze sjednat jako variantu IŽP pro dospělou osobu nebo pro dítě (Junior) a to buď běžně placené nebo jednorázové. 9 fondů + 4 předdefinované strategie. Vysoká PČ pro případ smrti (vzhledem k pojistnému), nízké pojistné pro případ smrti, varianta plnění v případě smrti - maximum + - Vysoká variabilita, široký rozsah připojištění a neprovázanost rizik, relativně levné úrazové připojištění a připojištění invalidity, asistenční služby v případě úrazu Vysoké poplatky, nízké odkupné, nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky u pojištění vážných onemocnění

36 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN FUTURE Z67 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 dospělý nebo 1 dítě Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč + připojištění Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 2 000,- (dítě) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 1,6 1,75 % U garantovaného fondu 0 % 1,6 1,75 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,6; 31,6; 37,9; 44,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,2 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,9 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,6-4,77 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 100 / 151 / 176 (přepočet) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / po celou poj. dobu Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

37 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

38 2. Clever Invest Z65 Investiční životní pojištění pro případ smrti (plnění varianta součet) nebo dožití (vyplácí se aktuální hodnota účtu) Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) plné trvalé invalidity způsobené úrazem plné invalidity denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů hospitalizace následkem úrazu denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost Předchůdce IŽP Future, který se liší drobnými rozdíly. Lze sjednat jako variantu IŽP pro dospělou osobu nebo pro dítě CI Junior (dva různé formuláře) a to buď běžně placené nebo jednorázové. 9 fondů + 4 předdefinované strategie. Vysoká PČ pro případ smrti (vzhledem k pojistnému), nízké pojistné pro případ smrti, varianta plnění v případě smrti součet. Rizikové pojistné pro připojištění je hrazeno z podílových jednotek (jako 7BN) na bázi přirozeného pojistného (mění se s věkem pojištěného v průběhu poj. doby) + - Vysoká variabilita, široký rozsah připojištění a neprovázanost rizik, relativně levné úrazové připojištění a připojištění invalidity. Možnost zkrácení pojištění. Vysoké poplatky, nízké odkupné, nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky u pojištění vážných onemocnění Varianta plnění v případě smrti součet, znamená vysoké riz. pojistné. U splaceného stavu není možnost platit mimořádné pojistné.

39 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Clever Invest Z65 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 dospělý nebo 1 dítě (CI Junior) 2 formuláře Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 500,- (300,- Kč při příspěvku zam. + Junior) + připojištění Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 2 000,- (dítě) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 3 %, 2 % nad ,- Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 1,6 1,75 % U garantovaného fondu 0 % 1,6 1,75 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,6; 31,6; 37,9; 44,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,2 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,9 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,6-4,77 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 100 / 151 / 176 (přepočet) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / max. 30 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

40 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

41 Na Pankráci 26/ Praha GLOBAL GLOBAL Invest & Live 2008 (Partners) 4. ZFP Důchod ZFP Život IBS Rentiér 2014

42 3. Invest & Live 2008 (Partners) Investiční životní pojištění pro případ smrti(varianta maximum) nebo dožití (hodnota účtu). Výhradní distribuce Partners. Doplňková připojištění: Úrazové připojištění Připojištěni pro případ smrti úrazem (5020) Připojištěni pro případ trvalých následků úrazu (5030) Připojištěni pro případ TNÚ s progresivním plněním (5035) Invalidita Zproštěni od placení pojistného v případě plné invalidity Připojištěni invalidní penze (5041) Závažné nemoci Připojištěni pro případ závažných onemocněni (5010) Připojištěni DIAlife (5011) Zdravotní připojištění Připojištěni hospitalizace (5050) Připojištěni pracovní neschopnosti od 29. dne (5073) Pokud bude PČ závažných onemocnění vyšší než PČ pro případ smrti, je aplikována přirážka na hlavní pojištění. V případě, že klient sjednal rizikové krytí (ne pouze investiční smlouva), získává klient asistenční službu. Ta obsahuje Lékaře na telefonu a Informační lékařské služby. 20 fondů + 3 předdefinované strategie + autom. realokace (Investiční asistence). Standardní výluky. + - Široký výběr fondů s možností diverzifikace a výběru fondu s nízkým management fee, unikátní fond QUAM a Vanguard indexové portfoloio, moderní forma platebních prázdnin, levné připojištění závažných onemocnění, vysoké pojistné částky. Vyšší poplatky z pojistného, poplatkově průměrné při výběru drahých fondů, méně efektivní na kratší časové horizonty do 15 let, při vysoké PČ riziko navýšení pojistného již po 4 letech trvání smlouvy. Neplní za vylomené zuby. Nelze prodloužit/zkrátit pojistnou dobu, nelze změnit pojistníka.

43 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Invest &Live Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 600,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč - Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 0,- Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ano Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 40,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- (bezhotov.)/ 20,- Kč (poukázka) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 2,5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2,5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 22,4; 25,3; 28,6; 31,6 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 14,9 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 68,0 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 0,65 2,54 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 % za 3 roky 100 / 151 / 176 % (přepočítáno) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / max 30 let Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1

44 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

45 Londýnská Praha Aviva EasyLife 2. LifeInvest 3. Vision (Partners) 4. Spořící životní plán

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Kumulativ Life Investiční životní pojištění Údaje v těchto informacích pro klienta jsou platné k 1. 1. 2014 a zůstávají v platnosti až do zveřejnění nových informací pro klienta.

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 05/01.04.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG

Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Ukázka výstupu práce pro klienta Zpracoval: CFAG Finanční bilance a aktuální smlouvy Příjmy domácnosti 64 941 Kč Výdaje domácnosti 64 039 Kč Uložené prostředky: 493 000 Kč Společnost Název produktu Počátek

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 6 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 7 Zvláštní pojistné

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita

Bella Vita. Pojistné podmínky Bella Vita Bella Vita AODIFLALHPHMHK AGDJHMHEAJANEK AEJNDFJHOBFPOK DDLLDDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více