Průvodce. pojistnými produkty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce. pojistnými produkty"

Transkript

1 Průvodce pojistnými produkty

2 Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T Komfort Plus Partners T100P, T100E ING.. 26 Investor Plus B Investor Plus Partners B Investor Plus B350 Investor Plus B150 Investor Plus T150 Investor Plus T250 Strategie U150 Top Life U140 Smart Generalli 34 Future Z Clever Invest Z Aegon. 34 Invest & Live Aviva. 45 Vision

3 Vysvětlivky TANK 10,20,30,40 (typická absolutní nákladovost konstrukce) = poplatky / budoucí hodnota ideální investice. Jednoduchý porovnatelný ukazatel investičních produktů, který vyjadřuje celkovou nákladovost spojenou s investováním (na straně pojišťovny i fondu) u kteréhokoliv spořícího nebo investičního produktu na horizontu let při konstantním zhodnocení 6% a pravidelné investici 1 000,- Kč měsíčně. "Typické portfolio" je stanoveno dnes jednotně pro všechny programy. 50% je alokováno do akcií a 50% do dluhopisů. Dluhopisová složka je pokud možno alokována do státních dluhopisů ČR, v některých produktech (Skandia) se jedná o obligace evropské. Portfolio akciové je globálně diverzifikováno. U každého produktu nebo skupiny produktů v rámci jedné společnosti vybíráme ty nejlevnější fondy vyhovující této definici. Musí se však jednat o produkty reinvestující dividendy. TANK nám říká, kolik procent spolknou na dané periodě poplatky, ve srovnání s investicí na trhu bez jakýchkoliv nákladů. Pokud je tedy hodnota TANK 30 = 30%, znamená to, že po třicetiletém spoření skrze daný produkt klient inkasuje o 30% menší částku, než kterou by získal při investici do stejného aktiva na perfektním trhu bez poplatků. Tzn. klientových ,- se za 30 let zhodnotí na 1 mil Kč, ,- si nechá finanční instituce a na klienta zbude ,-. Porovnání vlivu 34,0% a 45,0% TANKu na hodnotu investice Pravidelný vklad klienta 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Doba investice v letech Celkem vloženo ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrné zhodnocení 6,0 % 6,0 % 6,0 % TANK 30 bez poplatků 34,0 % 45,0 % Hodnota investice po 30 letech ,- Kč ,- Kč ,- Kč PER 20-30let (Product expense ratio) nákladovost produktu = celkové poplatky / zaplacené pojistné. Ukazatel říká o kolik procent klientovy sníží poplatky vyplacenou částku na konci pojistné doby při měsíčním pojistném 1000 Kč a nulovém zhodnocení. Uvedená hodnota je vždy ta nejvyšší z pojistných dob let. Porovnání vlivu 9,25% a 14,0% PERu na hodnotu investice Pravidelný vklad klienta 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Doba investice v letech Celkem vloženo ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrné zhodnocení 0,0 % 0,0 % 0,0 % PER bez nákladů 9,25 % 14,0 % Hodnota investice po 30 letech ,- Kč ,- Kč ,- Kč

4 PER storno v 3. roce = zaplacené pojistné odbytné - výše poplatků při předčasné výpovědi smlouvy na konci 3. roku. Znamená to kolik procent z třech ročních pojistných (u typického příkladu) činí všechny náklady a poplatky. TER (Total expense ratio) = celkové náklady fondu (mzdy, marketing, audit) / celkovými aktiva. Ukazatel říká kolik procent investice spotřebuje podílový fond na všechny poplatky při pravidelném investování 1000 Kč. Index TER je možné stanovit jen zpětně a na další rok se dělá odhad jednotlivých nákladů. Syntetický TER je pak součet nákladů spojených s investicí na straně fondu + případný management FEE na straně pojišťovny. Počáteční náklady na českém pojistném trhu se vyskytují dva hlavní systémy úhrady počátečních nákladů (vyplacená provize) u IŽP. Počátečními jednotkami (PJ): Pojistné za určité počáteční období (nejčastěji první 2 roky) se investuje do nestandardních jednotek. Nazývají se počáteční (vzhledem k tomu, že jsou nakupovány v počátku pojištění). Narozdíl od standardních podílových jednotek (nazývají se akumulační), nemůže pojistník počátečními jednotkami nijak manipulovat. Jsou určeny na úhradu počátečních nákladů (zejména vyplacená provize). Na výročí smlouvy je ze všech počátečních jednotek stržen poplatek. Jeho výše je dána jako určité procento (např. 7%) z aktuálního počtu počátečních jednotek. Převod PJ na celkový poplatek v % Doba nákupu PJ v letech 1 2 1, Srážka PJ 7% 3,5% 7% 4% 6% 7% 10% Pojistná doba v letech 5 30% 30% 43% 34% 49% 56% 75% 10 52% 57% 76% 64% 89% 100% 126% 15 66% 81% 98% 89% 118% 130% 157% 20 77% 100% 114% 110% 140% 151% 174% 25 84% 116% 125% 126% 156% 166% 185% 30 89% 130% 133% 140% 168% 176% 191% 35 92% 141% 138% 151% 176% 184% 195% 40 95% 151% 142% 160% 183% 189% 197% Nižší alokací: - uvádí se výše sráženého poplatku v počátečních letech trvání pojištění (2-3 roky), zbytek je alokován do fondů. - uvádí se výše pojistného, které je alokováno do fondů. Poplatek je tedy dopočtem do 100. Modelový příklad - kapitálová hodnota po 30 letech pojištění, měsíční pojistné 1000,- Kč, hrubé zhodnocení 5%.

5 náměstí Republiky Pardubice Klientská linka Linka pro poradce! FLEXI 2010 investiční životní pojištění 2. Flexibilní životní pojištění JUNIOR 3. Kapitálové životní pojištění KAPITÁL 4. komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění

6 1. FLEXI 2010 Historické varianty sazeb 2007 FŽP FLEXI min. poj. 200, FLEXI INVEST min.poj. 400, FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ min.poj. 300,- Jako doplňková lze sjednat pojištění: Pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Velmi vážných onemocnění Invalidity s jednorázovou výplatou Zproštění od placení pojistného Kapitálové hodnoty Invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty Doživotní kapitálové renty Pro případ smrti následkem úrazu Denního odškodného Hospitalizace úraz a nemoc Pracovní neschopnosti IŽP prodávané všemi distribučními kanály za stejných podmínek, od 2009 pro Partners bonus 1% ročního pojistného. Portfolio investičních možností: Výběr z 16 fondů nebo 3 doporučených strategií (max. 12 fondů na smlouvě), garantovaný fond, H-FIX fondy (fondy životního cyklu) + - Výhodou Flexi je benevolentnější přístup PČS při posuzování zdravotního stavu (do ,- bez ZD). Nízká cena některých připojištění (TN, DO, HOS, PN). Možnost pojistit ID I. A II. stupně. Vysoká nákladovost produktu díky počátečním poplatkům, které pojišťovna nezveřejňuje, je pro tvorbu rezervy nevhodný. Nízká cena rizik. Připojištění je garantována jen do konce pojistného období (na dobu 1roku), nikoliv po celou pojistnou dobu (hrozí navýšení). Plnění z denního odškodnění v případě úrazu jen za diagnózy uvedeny v oceňovací tabulce.

7 PERSPEKTIVA 7BN FLEXI 2010 Počet pojištěných osob děti dětí Vstupní věk 1.pojištěného 18 let / dítě 1den 18 let Minimální pojistná doba 10 roků (do 80) 3 roky (do70) Minimální měsíční pojistné (měsíční) 400 Kč 300 Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- 500,- Minimální PČ smrt Kč Kč Maximální PČ smrt Kč neomezena Plnění - smrt PČ součet/max./důchod 10let PČ - dožití KH/ výplata důchodu KH Klesající PČ smrt lineárně, anuitně NE Poplatky Jednorázový poplatek z PČ pro případ smrti 0 Kč 0,1 % Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30 Kč 30 Kč, (10Kč jednoráz. pojistné) Inkasní poplatek 0 Kč 5 Kč (10 Kč pošt. Poukázka) Změna výše pojistného 100 Kč Změna délky pojistného období 100 Kč Změna výše PČ nebo důchodu 100 Kč Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč Změna alokačního poměru 0 Kč 100 Kč všechny jakékoliv další v pojistném roce 0 Kč 0 Kč (první v kal. roce) Přesun PJ v pojistném roce 100 Kč 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky 100 Kč všechny ostatní Prodej PJ 100 Kč 100 Kč 0 Kč (první jakákoliv změna v kalendářním roce) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 1,5 % do 2 mil., 0,75% nad 2 mil Pro vkladový fond 0 % Roční poplatek za správu fondů (mng. fee) U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0,5 % hodnoty investice U vkladového fondu 0 % Storno pojistné smlouvy 100 Kč 10 % z KH v prvních dvou letech

8 Odvolání návrhu 0 Kč 350 Kč, 500Kč dva pojištění Minimální garant. zhodnocení garant. fondu 2,4 % p.a. 2,4 % p.a. Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická nákladovost konstrukce) % 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,8; 33,5; 37,9; 43,5 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) cca 17 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 66,5 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % 1,5% Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 95 / 180 / 180 za 2 roky Srážka počátečních jednotek Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) ,- PERSPEKTIVA 7BN FLEXI 2010 Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0? žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1? Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 6,0 / 12,0 / 26,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 3,0 / 7,0 / 14,0 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,2 1,9 3,8 7,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 1,5 2,8 5,6 15 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 15. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 64,0 1) 96,0 1) 158,0 1) 320,- 1) od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8

9 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 2) 16,0/11,0 2) 23,0/17,0 2) 35,0/25,0 2) 70,0/51,0 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 15,0 / 22,0 / 27,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 8,0 / 15,0 / 17,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 od 15.dne 45,0 od 29. dne 33,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 18,0 22,0 26,0 30,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 5,0 / 7,0 / 9,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 3,0 / 4,0 / 5,0 připojištění invalidity I. a II. stupně muž 20/40/60 r , 5,0 / 9,0 / 11,0 žena 20/40/60 r , 2,0 / 4,0 / 6,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 0,8 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 23,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 2,0 Vysvětlivky: 1) Pojistitel plní od 1 dne 2) Od 15 / 29 dne

10 Budějovická Praha Evropská jistota 2. Evropská penze 3. Maximum

11 1. Evropská jistota Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění úrazové připojištění pro případ nemoci invalidity + -

12 PERSPEKTIVA 7BN Evropská jistota Počet pojištěných osob děti 1 Vstupní věk 1.pojištěného 18 let / dítě 1den 15 let Minimální pojistná doba 10 roků (do 80) 10 roků (do75) Minimální měsíční pojistné (měsíční) 400 Kč 300 Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000, ,- Minimální PČ smrt Kč Kč/ ,- > 55 let Maximální PČ smrt Kč Kč Plnění - smrt PČ součet/max./důchod 10let PČ součet/maximum - dožití KH/ výplata důchodu HÚ/důchod/10let d./doživ.d. Klesající PČ smrt lineárně, anuitně NE Poplatky měsíční poplatek od 1.výr. po celou pojistnou dobu 0 % 2 % z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30 Kč 40 Kč Inkasní poplatek 0 Kč 0 Kč Změna výše pojistného 100 Kč 50 Kč Změna délky pojistného období 100 Kč 50 Kč Změna výše PČ nebo důchodu 100 Kč 50 Kč Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč 50 Kč Změna alokačního poměru 0 Kč 1x zdarma ostatní 50 Kč v pojistném roce 0 Kč 1x zdarma Přesun PJ v pojistném roce 100 Kč 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky ostatní 50 Kč Prodej PJ 100 Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 5 % Pro vkladový fond 0 % Roční poplatek za správu fondů (mng. fee na straně pojišťovny) U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0 % U vkladového fondu 0 % 0 % Storno pojistné smlouvy 100 Kč 100 Kč/ 50 Kč

13 Odvolání návrhu 0 Kč 250 Kč Minimální garant. zhodnocení garant. fondu 2,4 % p.a. Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická nákladovost konstrukce) % 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,5; 34,8; 44,2; 51,2 PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,6 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 73,7 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % 2,0 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 70 / 132 / 196 za 4 roky Srážka počátečních jednotek - - PERSPEKTIVA 7BN Evropská jistota Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 1,22469 / 2,44089 / 16,07784 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,67928 / 1,39754 / 7,00942 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 15. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8

14 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 připojištění invalidity I. a II. stupně muž 20/40/60 r , žena 20/40/60 r , ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0

15 Masarykovo náměstí Pardubice Forte 2. Variace 3. Triumf Invest

16 1. Forte Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění úrazové připojištění pro případ nemoci invalidity vážné choroby denní odškodné hospitalizace Pojistné je koncipováno jako konstantní po celou pojistnou dobu. + - Vysoké počáteční náklady (190% u 20 leté PS)

17 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN FORTE Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 500,- Kč Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 35,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % (po 24 měsících) Pro mimořádné pojistné 3 % 0,7 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 18,0 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 70,4 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 105 / 190 / 190 za 2 roky Model příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodn. Základní poj. pro případ smrti ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 49 / 54 / 65 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 47 / 50 / 56 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 4 / 8 / 17 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 2 / 4 / 8 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 0,9 2,0 3,8 7,7 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0

18 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,5 3,0 6,0 16,2 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 36,0 96,0 168,0 502,0 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 6,0 6,0 6,0 6,0 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 14,0 / 28,0 / 62,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 10,0 / 19,0 / 40,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 od 15. dne 108,0 od 29.dne 86,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 16,0 / 18,0 / 18,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 14,0 / 18,0 / 18,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 4,0 / 7,0 / 17,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 2,0 / 4,0 / 9,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 2,0 / 3,0 / 7,0 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 0,5 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 - DO za následky úrazu 100,- 35,0 48,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 8,0 Vážné choroby ,- - 2,0

19 Lazarská 13/ Praha Comfort Plus (T100) 2. Comfort Plus Partner (T100P), (T100E)

20 1. Comfort Plus (T100) Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je na bázi přirozeného pojistného. Investiční možnosti: 3 předdefinované strategie + 9 fondů Pojišťovna má právo upravit výši administrativního a inkasního poplatku, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného ČSÚ. + Nízké minimální pojistné, relativně levná pojistná ochrana pro případ smrti zvyšuje atraktivitu produktu při kombinaci pojistná ochrana/spoření, nulová pojistná částka pro případ smrti, možnost využití spořícího produktu až do věku 99 let, kvalitní pojištění invalidní penze - Nízká variabilita v poměru pojištění a spoření, nadprůměrné poplatky, průměrné fixní poplatky snižují zajímavost produktu při nižších platbách pojistného.

21 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Comfort Plus T100 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (0-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 6 000,- Kč Minimální PČ smrt (10 000) 0 Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 40,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 1,5 % U garantovaného fondu 0 % -, 0 % (tarif 002) U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,1; 30,3; 35,1; 40,1 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 16,7 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 59,4 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,18 2,46 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek 6 % max. 25 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 0,84 / 2,36 / 19,82 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,42 / 0,99 / 7,82 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

22 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

23 2. Comfort Plus Partners (T100P) Výhradně prodáváno přes Partners for Life! Odvozeno od tarifu T100 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je na bázi přirozeného pojistného. Investiční možnosti: 3 předdefinované strategie + 9 fondů Pojišťovna má právo upravit výši administrativního a inkasního poplatku, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného ČSÚ. + Nízké poplatky z pojistného a jejich limity (vhodné i na kratší časové horizonty), vysoké odkupné, široké možnosti připojištění a kvalitní invalidní penze (vazba na výměr ze sociálního důchodu), nový systém realokace a zamykání výnosu, ETF portfolia - Nízká variabilita, výrazně dražší připojištění závažných onemocnění, vyšší mfee vybraných fondů, zastaralá forma splaceného stavu (zánik pojistné ochrany)

24 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Comfort Plus Partners T100P Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (0-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 6 000,- Kč Minimální PČ smrt (10 000) 0 Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 20,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 2 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 1,5 % U garantovaného fondu 0 % -, 0 % (tarif 002) U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,1; 30,3; 35,1; 40,1 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 10,4 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 50,7% Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,18 2,46 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek 4 % max. 30 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 0,84 / 2,36 / 19,82 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,42 / 0,99 / 7,82 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

25 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

26 Comfort Plus Partners (T100E) připojištění nejsou placena z podílových jednotek, klesající PČ smrt, zamykání výnosů, automat. realokace, rozšíření o 4 ETF fondy Nádražní Praha Investor Plus B Investor Plus Partners B Investor Plus B Investor Plus T150, Investor Plus B Strategie U Top Life U Smart (od )

27 1. Investor Plus B 250 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je konstantní. Investiční možnosti: 8 fondů + - Možnost bonusu 4% z pojistného pro Partners, nízké poplatky z pojistného Vysoký poplatek za správu fondů (a to i u konzervativních), méně kvalitní a dražší úrazové pojištění, nadprůměrné rizikové pojistné, průměrná variabilita pojištění

28 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Investor Plus B 250 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (15-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 400,- Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) ,- Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 1,5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0,8 1,4 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 27,9; 37,5; 47,1; 56,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 13,3 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,1 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,75 3,8 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 2,0 / 4,0 / 24,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 2,0 / 2,0 / 10,0 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené 4,73 / 10,37 / 25,7 konstantní žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené 3,5 / 5,0 / 11,15 konstantní Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

29 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,9 3,3 5,1 7,6 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené 7,29 / 26,5 / 97,63 konstantní žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené 5,07 / 14,54 / 52,63 konstantní PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 20,118 / 31,606 / 61,860 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 25,471 / 35,178 / 58,245 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

30 Srovnání ostatních tarifů ING Tarif prodej počáteční náklady nákup/prodej měs. popl. ink. popl. přepočet 10, 20, BP/MP srážka po dobu 30 let PER PER storno TANK 10/30 B250 Partners Partners 3 % 30,- 0,- 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 9,6 % 61,4 % 27,9 / 47,1 % B350 ZFP 3 % 30,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 13,3 % 63,1 % 27,9 / 47,1 % B150 nevýhradní 5 % 40,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 16,2 % 64,9 % 30,3 / 48,8 % T150 ING 5 % 40,- 0, 7 % 18 měs. 76, 114, 133 % 14,4 % 51,0 % 28,1 / 47,5 % T250 4 % 30,- 0, 7 % 18 měs. 76, 114, 133 % 12,5 % 49,4 % Strategie U150 OVB 5 % 40,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 16,2 % 64,9 % 30,3 / 48,8 % Top Life U140 5 % 55,- 0, 7 % 12 měs. 52, 77, 89 % 14,1 % 38,6 % 28,1 / 47,8 %

31 8. ING Smart (od ) Univerzální životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO,.) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 29. dne zproštění od placení při ztrátě zaměstnání a prac. Neschopnosti ING změnila u tohoto tarifu poprvé formu úhrady počátečních nákladů z počátečních jednotek na alokační poplatky připojištění + 1 zdarma, nový interní fond pojišťovny s garantovaným zhodnocením 2,5 %, bonusy % za bezškodní průběh vybraných připojištění, snížily některé rizikové pojistné Alokace až 98 % do rizik

32 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Smart Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 2 dosp dětí Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 400,- (2.poj. min. 150,-) Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) ,- (2.poj ,-) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 20,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 0 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0,8 1,4 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % (alokační poplatky) 92/ 158/ 195 za 3 roky 69 / 150 / 195 % za 3 roky Srážka počátečních jednotek - - Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

33 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,9 3,3 5,1 7,6 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 63,0 95,0 126,0 ne od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 muž 6,-/žena 5,- Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 ZPP při ztrátě zam. nebo prac. neschpnosti pojistné 3,2 % z pojistného Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 3,0 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 40,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

34 Bělehradská Praha FUTURE Z67 2. CLEVER INVEST Z65 3. GENIO Z61

35 1. FUTURE Z67 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (vyplácí se aktuální hodnota účtu) Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) zproštění od placení v případě plné invalidity plné trvalé invalidity způsobené úrazem plné invalidity závažné onemocnění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami hospitalizace následkem úrazu denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost Lze sjednat jako variantu IŽP pro dospělou osobu nebo pro dítě (Junior) a to buď běžně placené nebo jednorázové. 9 fondů + 4 předdefinované strategie. Vysoká PČ pro případ smrti (vzhledem k pojistnému), nízké pojistné pro případ smrti, varianta plnění v případě smrti - maximum + - Vysoká variabilita, široký rozsah připojištění a neprovázanost rizik, relativně levné úrazové připojištění a připojištění invalidity, asistenční služby v případě úrazu Vysoké poplatky, nízké odkupné, nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky u pojištění vážných onemocnění

36 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN FUTURE Z67 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 dospělý nebo 1 dítě Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč + připojištění Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 2 000,- (dítě) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 1,6 1,75 % U garantovaného fondu 0 % 1,6 1,75 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,6; 31,6; 37,9; 44,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,2 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,9 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,6-4,77 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 100 / 151 / 176 (přepočet) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / po celou poj. dobu Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

37 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

38 2. Clever Invest Z65 Investiční životní pojištění pro případ smrti (plnění varianta součet) nebo dožití (vyplácí se aktuální hodnota účtu) Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) plné trvalé invalidity způsobené úrazem plné invalidity denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů hospitalizace následkem úrazu denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost Předchůdce IŽP Future, který se liší drobnými rozdíly. Lze sjednat jako variantu IŽP pro dospělou osobu nebo pro dítě CI Junior (dva různé formuláře) a to buď běžně placené nebo jednorázové. 9 fondů + 4 předdefinované strategie. Vysoká PČ pro případ smrti (vzhledem k pojistnému), nízké pojistné pro případ smrti, varianta plnění v případě smrti součet. Rizikové pojistné pro připojištění je hrazeno z podílových jednotek (jako 7BN) na bázi přirozeného pojistného (mění se s věkem pojištěného v průběhu poj. doby) + - Vysoká variabilita, široký rozsah připojištění a neprovázanost rizik, relativně levné úrazové připojištění a připojištění invalidity. Možnost zkrácení pojištění. Vysoké poplatky, nízké odkupné, nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky u pojištění vážných onemocnění Varianta plnění v případě smrti součet, znamená vysoké riz. pojistné. U splaceného stavu není možnost platit mimořádné pojistné.

39 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Clever Invest Z65 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 dospělý nebo 1 dítě (CI Junior) 2 formuláře Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 500,- (300,- Kč při příspěvku zam. + Junior) + připojištění Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 2 000,- (dítě) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 3 %, 2 % nad ,- Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 1,6 1,75 % U garantovaného fondu 0 % 1,6 1,75 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,6; 31,6; 37,9; 44,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,2 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,9 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,6-4,77 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 100 / 151 / 176 (přepočet) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / max. 30 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

40 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

41 Na Pankráci 26/ Praha GLOBAL GLOBAL Invest & Live 2008 (Partners) 4. ZFP Důchod ZFP Život IBS Rentiér 2014

42 3. Invest & Live 2008 (Partners) Investiční životní pojištění pro případ smrti(varianta maximum) nebo dožití (hodnota účtu). Výhradní distribuce Partners. Doplňková připojištění: Úrazové připojištění Připojištěni pro případ smrti úrazem (5020) Připojištěni pro případ trvalých následků úrazu (5030) Připojištěni pro případ TNÚ s progresivním plněním (5035) Invalidita Zproštěni od placení pojistného v případě plné invalidity Připojištěni invalidní penze (5041) Závažné nemoci Připojištěni pro případ závažných onemocněni (5010) Připojištěni DIAlife (5011) Zdravotní připojištění Připojištěni hospitalizace (5050) Připojištěni pracovní neschopnosti od 29. dne (5073) Pokud bude PČ závažných onemocnění vyšší než PČ pro případ smrti, je aplikována přirážka na hlavní pojištění. V případě, že klient sjednal rizikové krytí (ne pouze investiční smlouva), získává klient asistenční službu. Ta obsahuje Lékaře na telefonu a Informační lékařské služby. 20 fondů + 3 předdefinované strategie + autom. realokace (Investiční asistence). Standardní výluky. + - Široký výběr fondů s možností diverzifikace a výběru fondu s nízkým management fee, unikátní fond QUAM a Vanguard indexové portfoloio, moderní forma platebních prázdnin, levné připojištění závažných onemocnění, vysoké pojistné částky. Vyšší poplatky z pojistného, poplatkově průměrné při výběru drahých fondů, méně efektivní na kratší časové horizonty do 15 let, při vysoké PČ riziko navýšení pojistného již po 4 letech trvání smlouvy. Neplní za vylomené zuby. Nelze prodloužit/zkrátit pojistnou dobu, nelze změnit pojistníka.

43 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Invest &Live Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 600,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč - Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 0,- Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ano Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 40,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- (bezhotov.)/ 20,- Kč (poukázka) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 2,5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2,5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 22,4; 25,3; 28,6; 31,6 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 14,9 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 68,0 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 0,65 2,54 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 % za 3 roky 100 / 151 / 176 % (přepočítáno) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / max 30 let Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1

44 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

45 Londýnská Praha Aviva EasyLife 2. LifeInvest 3. Vision (Partners) 4. Spořící životní plán

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011, verze 04/01.02.2012, verze 05/01.04.2013, verze 4.06/01.01.2014 nebo verze 5.07/01.10.2014) Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Téma prezentace MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Roman Stuchlík časopis FOND SHOP, odborný redaktor Vít Kalvoda SOPHIA FINANCE, finanční poradce Praha, 22.11.2007 Seminář časopisu Finanční poradce

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006

Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006 Uniqa Investiční pojištění vlastní cestou Aleš Náhlík, 2006 Pojišťovna Uniqa přišla během roku 2004 (platnost pojistných podmínek od května) s novým produktem investičním pojištěním. Během následujících

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 10. 2010 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA?

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? 8. října 2015, 14:00-15:00 + 16:30-17:30 MARTIN PODÁVKA ALLIANZ POJIŠŤOVNA Produkt PRO KLIENTA 1 2 3 4 5 Poplatky Investice vs. riziko Srozumitelnost ceny Slevy

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) (IG5) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 23 23 Zvláštní Zvláštní

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI KOMBI POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KOMBI 2.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník pojištění úrazu a nemoci KOMBI obsahuje

Více

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY

Platnost od 01.06.2015 POPLATKY Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 01/01.01.2010, verze 02/01.06.2010, verze 03/01.04.2011,

Více

Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění ZFP Život+ Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu ZFP Život+ je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční složky pojištění aktivně ovlivňuje

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění LIFE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu LIFE je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční složky pojištění aktivně ovlivňuje klient volbou

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Životní pojištění ŽP LIŠKA Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu ŽP LIŠKA je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční složky pojištění aktivně

Více

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Základní údaje 1. Pojištěný: Příjmení a jméno: Model Rodné číslo: 8301 Vstupní věk: 30 let MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Pojistná doba: 30 let, počátek: 12. 3. 2013,

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 )

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více