Průvodce. pojistnými produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce. pojistnými produkty"

Transkript

1 Průvodce pojistnými produkty

2 Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T Komfort Plus Partners T100P, T100E ING.. 26 Investor Plus B Investor Plus Partners B Investor Plus B350 Investor Plus B150 Investor Plus T150 Investor Plus T250 Strategie U150 Top Life U140 Smart Generalli 34 Future Z Clever Invest Z Aegon. 34 Invest & Live Aviva. 45 Vision

3 Vysvětlivky TANK 10,20,30,40 (typická absolutní nákladovost konstrukce) = poplatky / budoucí hodnota ideální investice. Jednoduchý porovnatelný ukazatel investičních produktů, který vyjadřuje celkovou nákladovost spojenou s investováním (na straně pojišťovny i fondu) u kteréhokoliv spořícího nebo investičního produktu na horizontu let při konstantním zhodnocení 6% a pravidelné investici 1 000,- Kč měsíčně. "Typické portfolio" je stanoveno dnes jednotně pro všechny programy. 50% je alokováno do akcií a 50% do dluhopisů. Dluhopisová složka je pokud možno alokována do státních dluhopisů ČR, v některých produktech (Skandia) se jedná o obligace evropské. Portfolio akciové je globálně diverzifikováno. U každého produktu nebo skupiny produktů v rámci jedné společnosti vybíráme ty nejlevnější fondy vyhovující této definici. Musí se však jednat o produkty reinvestující dividendy. TANK nám říká, kolik procent spolknou na dané periodě poplatky, ve srovnání s investicí na trhu bez jakýchkoliv nákladů. Pokud je tedy hodnota TANK 30 = 30%, znamená to, že po třicetiletém spoření skrze daný produkt klient inkasuje o 30% menší částku, než kterou by získal při investici do stejného aktiva na perfektním trhu bez poplatků. Tzn. klientových ,- se za 30 let zhodnotí na 1 mil Kč, ,- si nechá finanční instituce a na klienta zbude ,-. Porovnání vlivu 34,0% a 45,0% TANKu na hodnotu investice Pravidelný vklad klienta 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Doba investice v letech Celkem vloženo ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrné zhodnocení 6,0 % 6,0 % 6,0 % TANK 30 bez poplatků 34,0 % 45,0 % Hodnota investice po 30 letech ,- Kč ,- Kč ,- Kč PER 20-30let (Product expense ratio) nákladovost produktu = celkové poplatky / zaplacené pojistné. Ukazatel říká o kolik procent klientovy sníží poplatky vyplacenou částku na konci pojistné doby při měsíčním pojistném 1000 Kč a nulovém zhodnocení. Uvedená hodnota je vždy ta nejvyšší z pojistných dob let. Porovnání vlivu 9,25% a 14,0% PERu na hodnotu investice Pravidelný vklad klienta 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč Doba investice v letech Celkem vloženo ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrné zhodnocení 0,0 % 0,0 % 0,0 % PER bez nákladů 9,25 % 14,0 % Hodnota investice po 30 letech ,- Kč ,- Kč ,- Kč

4 PER storno v 3. roce = zaplacené pojistné odbytné - výše poplatků při předčasné výpovědi smlouvy na konci 3. roku. Znamená to kolik procent z třech ročních pojistných (u typického příkladu) činí všechny náklady a poplatky. TER (Total expense ratio) = celkové náklady fondu (mzdy, marketing, audit) / celkovými aktiva. Ukazatel říká kolik procent investice spotřebuje podílový fond na všechny poplatky při pravidelném investování 1000 Kč. Index TER je možné stanovit jen zpětně a na další rok se dělá odhad jednotlivých nákladů. Syntetický TER je pak součet nákladů spojených s investicí na straně fondu + případný management FEE na straně pojišťovny. Počáteční náklady na českém pojistném trhu se vyskytují dva hlavní systémy úhrady počátečních nákladů (vyplacená provize) u IŽP. Počátečními jednotkami (PJ): Pojistné za určité počáteční období (nejčastěji první 2 roky) se investuje do nestandardních jednotek. Nazývají se počáteční (vzhledem k tomu, že jsou nakupovány v počátku pojištění). Narozdíl od standardních podílových jednotek (nazývají se akumulační), nemůže pojistník počátečními jednotkami nijak manipulovat. Jsou určeny na úhradu počátečních nákladů (zejména vyplacená provize). Na výročí smlouvy je ze všech počátečních jednotek stržen poplatek. Jeho výše je dána jako určité procento (např. 7%) z aktuálního počtu počátečních jednotek. Převod PJ na celkový poplatek v % Doba nákupu PJ v letech 1 2 1, Srážka PJ 7% 3,5% 7% 4% 6% 7% 10% Pojistná doba v letech 5 30% 30% 43% 34% 49% 56% 75% 10 52% 57% 76% 64% 89% 100% 126% 15 66% 81% 98% 89% 118% 130% 157% 20 77% 100% 114% 110% 140% 151% 174% 25 84% 116% 125% 126% 156% 166% 185% 30 89% 130% 133% 140% 168% 176% 191% 35 92% 141% 138% 151% 176% 184% 195% 40 95% 151% 142% 160% 183% 189% 197% Nižší alokací: - uvádí se výše sráženého poplatku v počátečních letech trvání pojištění (2-3 roky), zbytek je alokován do fondů. - uvádí se výše pojistného, které je alokováno do fondů. Poplatek je tedy dopočtem do 100. Modelový příklad - kapitálová hodnota po 30 letech pojištění, měsíční pojistné 1000,- Kč, hrubé zhodnocení 5%.

5 náměstí Republiky Pardubice Klientská linka Linka pro poradce! FLEXI 2010 investiční životní pojištění 2. Flexibilní životní pojištění JUNIOR 3. Kapitálové životní pojištění KAPITÁL 4. komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění

6 1. FLEXI 2010 Historické varianty sazeb 2007 FŽP FLEXI min. poj. 200, FLEXI INVEST min.poj. 400, FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ min.poj. 300,- Jako doplňková lze sjednat pojištění: Pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Velmi vážných onemocnění Invalidity s jednorázovou výplatou Zproštění od placení pojistného Kapitálové hodnoty Invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty Doživotní kapitálové renty Pro případ smrti následkem úrazu Denního odškodného Hospitalizace úraz a nemoc Pracovní neschopnosti IŽP prodávané všemi distribučními kanály za stejných podmínek, od 2009 pro Partners bonus 1% ročního pojistného. Portfolio investičních možností: Výběr z 16 fondů nebo 3 doporučených strategií (max. 12 fondů na smlouvě), garantovaný fond, H-FIX fondy (fondy životního cyklu) + - Výhodou Flexi je benevolentnější přístup PČS při posuzování zdravotního stavu (do ,- bez ZD). Nízká cena některých připojištění (TN, DO, HOS, PN). Možnost pojistit ID I. A II. stupně. Vysoká nákladovost produktu díky počátečním poplatkům, které pojišťovna nezveřejňuje, je pro tvorbu rezervy nevhodný. Nízká cena rizik. Připojištění je garantována jen do konce pojistného období (na dobu 1roku), nikoliv po celou pojistnou dobu (hrozí navýšení). Plnění z denního odškodnění v případě úrazu jen za diagnózy uvedeny v oceňovací tabulce.

7 PERSPEKTIVA 7BN FLEXI 2010 Počet pojištěných osob děti dětí Vstupní věk 1.pojištěného 18 let / dítě 1den 18 let Minimální pojistná doba 10 roků (do 80) 3 roky (do70) Minimální měsíční pojistné (měsíční) 400 Kč 300 Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- 500,- Minimální PČ smrt Kč Kč Maximální PČ smrt Kč neomezena Plnění - smrt PČ součet/max./důchod 10let PČ - dožití KH/ výplata důchodu KH Klesající PČ smrt lineárně, anuitně NE Poplatky Jednorázový poplatek z PČ pro případ smrti 0 Kč 0,1 % Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30 Kč 30 Kč, (10Kč jednoráz. pojistné) Inkasní poplatek 0 Kč 5 Kč (10 Kč pošt. Poukázka) Změna výše pojistného 100 Kč Změna délky pojistného období 100 Kč Změna výše PČ nebo důchodu 100 Kč Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč Změna alokačního poměru 0 Kč 100 Kč všechny jakékoliv další v pojistném roce 0 Kč 0 Kč (první v kal. roce) Přesun PJ v pojistném roce 100 Kč 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky 100 Kč všechny ostatní Prodej PJ 100 Kč 100 Kč 0 Kč (první jakákoliv změna v kalendářním roce) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 1,5 % do 2 mil., 0,75% nad 2 mil Pro vkladový fond 0 % Roční poplatek za správu fondů (mng. fee) U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0,5 % hodnoty investice U vkladového fondu 0 % Storno pojistné smlouvy 100 Kč 10 % z KH v prvních dvou letech

8 Odvolání návrhu 0 Kč 350 Kč, 500Kč dva pojištění Minimální garant. zhodnocení garant. fondu 2,4 % p.a. 2,4 % p.a. Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická nákladovost konstrukce) % 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,8; 33,5; 37,9; 43,5 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) cca 17 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 66,5 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % 1,5% Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 95 / 180 / 180 za 2 roky Srážka počátečních jednotek Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) ,- PERSPEKTIVA 7BN FLEXI 2010 Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0? žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1? Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 6,0 / 12,0 / 26,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 3,0 / 7,0 / 14,0 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,2 1,9 3,8 7,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 1,5 2,8 5,6 15 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 15. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 64,0 1) 96,0 1) 158,0 1) 320,- 1) od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8

9 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 2) 16,0/11,0 2) 23,0/17,0 2) 35,0/25,0 2) 70,0/51,0 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 15,0 / 22,0 / 27,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 8,0 / 15,0 / 17,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 od 15.dne 45,0 od 29. dne 33,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 18,0 22,0 26,0 30,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 5,0 / 7,0 / 9,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 3,0 / 4,0 / 5,0 připojištění invalidity I. a II. stupně muž 20/40/60 r , 5,0 / 9,0 / 11,0 žena 20/40/60 r , 2,0 / 4,0 / 6,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 0,8 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 23,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 2,0 Vysvětlivky: 1) Pojistitel plní od 1 dne 2) Od 15 / 29 dne

10 Budějovická Praha Evropská jistota 2. Evropská penze 3. Maximum

11 1. Evropská jistota Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění úrazové připojištění pro případ nemoci invalidity + -

12 PERSPEKTIVA 7BN Evropská jistota Počet pojištěných osob děti 1 Vstupní věk 1.pojištěného 18 let / dítě 1den 15 let Minimální pojistná doba 10 roků (do 80) 10 roků (do75) Minimální měsíční pojistné (měsíční) 400 Kč 300 Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000, ,- Minimální PČ smrt Kč Kč/ ,- > 55 let Maximální PČ smrt Kč Kč Plnění - smrt PČ součet/max./důchod 10let PČ součet/maximum - dožití KH/ výplata důchodu HÚ/důchod/10let d./doživ.d. Klesající PČ smrt lineárně, anuitně NE Poplatky měsíční poplatek od 1.výr. po celou pojistnou dobu 0 % 2 % z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30 Kč 40 Kč Inkasní poplatek 0 Kč 0 Kč Změna výše pojistného 100 Kč 50 Kč Změna délky pojistného období 100 Kč 50 Kč Změna výše PČ nebo důchodu 100 Kč 50 Kč Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného 100 Kč 50 Kč Změna alokačního poměru 0 Kč 1x zdarma ostatní 50 Kč v pojistném roce 0 Kč 1x zdarma Přesun PJ v pojistném roce 100 Kč 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky ostatní 50 Kč Prodej PJ 100 Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 5 % Pro vkladový fond 0 % Roční poplatek za správu fondů (mng. fee na straně pojišťovny) U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0 % U vkladového fondu 0 % 0 % Storno pojistné smlouvy 100 Kč 100 Kč/ 50 Kč

13 Odvolání návrhu 0 Kč 250 Kč Minimální garant. zhodnocení garant. fondu 2,4 % p.a. Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická nákladovost konstrukce) % 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,5; 34,8; 44,2; 51,2 PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,6 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 73,7 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % 2,0 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 70 / 132 / 196 za 4 roky Srážka počátečních jednotek - - PERSPEKTIVA 7BN Evropská jistota Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 1,22469 / 2,44089 / 16,07784 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,67928 / 1,39754 / 7,00942 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 15. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8

14 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 připojištění invalidity I. a II. stupně muž 20/40/60 r , žena 20/40/60 r , ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0

15 Masarykovo náměstí Pardubice Forte 2. Variace 3. Triumf Invest

16 1. Forte Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění úrazové připojištění pro případ nemoci invalidity vážné choroby denní odškodné hospitalizace Pojistné je koncipováno jako konstantní po celou pojistnou dobu. + - Vysoké počáteční náklady (190% u 20 leté PS)

17 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN FORTE Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 500,- Kč Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 35,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % (po 24 měsících) Pro mimořádné pojistné 3 % 0,7 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % 0 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 18,0 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 70,4 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 105 / 190 / 190 za 2 roky Model příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodn. Základní poj. pro případ smrti ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 49 / 54 / 65 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 47 / 50 / 56 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 4 / 8 / 17 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 2 / 4 / 8 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 0,9 2,0 3,8 7,7 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0

18 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,5 3,0 6,0 16,2 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 36,0 96,0 168,0 502,0 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 6,0 6,0 6,0 6,0 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 14,0 / 28,0 / 62,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 10,0 / 19,0 / 40,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 od 15. dne 108,0 od 29.dne 86,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 16,0 / 18,0 / 18,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 14,0 / 18,0 / 18,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 4,0 / 7,0 / 17,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 2,0 / 4,0 / 9,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 2,0 / 3,0 / 7,0 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 0,5 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 - DO za následky úrazu 100,- 35,0 48,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 8,0 Vážné choroby ,- - 2,0

19 Lazarská 13/ Praha Comfort Plus (T100) 2. Comfort Plus Partner (T100P), (T100E)

20 1. Comfort Plus (T100) Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je na bázi přirozeného pojistného. Investiční možnosti: 3 předdefinované strategie + 9 fondů Pojišťovna má právo upravit výši administrativního a inkasního poplatku, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného ČSÚ. + Nízké minimální pojistné, relativně levná pojistná ochrana pro případ smrti zvyšuje atraktivitu produktu při kombinaci pojistná ochrana/spoření, nulová pojistná částka pro případ smrti, možnost využití spořícího produktu až do věku 99 let, kvalitní pojištění invalidní penze - Nízká variabilita v poměru pojištění a spoření, nadprůměrné poplatky, průměrné fixní poplatky snižují zajímavost produktu při nižších platbách pojistného.

21 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Comfort Plus T100 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (0-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 6 000,- Kč Minimální PČ smrt (10 000) 0 Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 40,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 1,5 % U garantovaného fondu 0 % -, 0 % (tarif 002) U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,1; 30,3; 35,1; 40,1 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 16,7 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 59,4 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,18 2,46 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek 6 % max. 25 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 0,84 / 2,36 / 19,82 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,42 / 0,99 / 7,82 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

22 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

23 2. Comfort Plus Partners (T100P) Výhradně prodáváno přes Partners for Life! Odvozeno od tarifu T100 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je na bázi přirozeného pojistného. Investiční možnosti: 3 předdefinované strategie + 9 fondů Pojišťovna má právo upravit výši administrativního a inkasního poplatku, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného ČSÚ. + Nízké poplatky z pojistného a jejich limity (vhodné i na kratší časové horizonty), vysoké odkupné, široké možnosti připojištění a kvalitní invalidní penze (vazba na výměr ze sociálního důchodu), nový systém realokace a zamykání výnosu, ETF portfolia - Nízká variabilita, výrazně dražší připojištění závažných onemocnění, vyšší mfee vybraných fondů, zastaralá forma splaceného stavu (zánik pojistné ochrany)

24 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Comfort Plus Partners T100P Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (0-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 6 000,- Kč Minimální PČ smrt (10 000) 0 Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 20,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 2 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 1,5 % U garantovaného fondu 0 % -, 0 % (tarif 002) U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,1; 30,3; 35,1; 40,1 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 10,4 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 50,7% Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,18 2,46 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek 4 % max. 30 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 0,84 / 2,36 / 19,82 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 0,42 / 0,99 / 7,82 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

25 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

26 Comfort Plus Partners (T100E) připojištění nejsou placena z podílových jednotek, klesající PČ smrt, zamykání výnosů, automat. realokace, rozšíření o 4 ETF fondy Nádražní Praha Investor Plus B Investor Plus Partners B Investor Plus B Investor Plus T150, Investor Plus B Strategie U Top Life U Smart (od )

27 1. Investor Plus B 250 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 15. / 29. dne Rizikové pojistné je konstantní. Investiční možnosti: 8 fondů + - Možnost bonusu 4% z pojistného pro Partners, nízké poplatky z pojistného Vysoký poplatek za správu fondů (a to i u konzervativních), méně kvalitní a dražší úrazové pojištění, nadprůměrné rizikové pojistné, průměrná variabilita pojištění

28 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Investor Plus B 250 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 (15-65 let) Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 400,- Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) ,- Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 1,5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0,8 1,4 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 27,9; 37,5; 47,1; 56,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 13,3 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,1 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,75 3,8 % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky Srážka počátečních jednotek Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 2,0 / 4,0 / 24,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 2,0 / 2,0 / 10,0 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené 4,73 / 10,37 / 25,7 konstantní žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené 3,5 / 5,0 / 11,15 konstantní Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

29 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,9 3,3 5,1 7,6 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené 7,29 / 26,5 / 97,63 konstantní žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené 5,07 / 14,54 / 52,63 konstantní PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 20,118 / 31,606 / 61,860 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 25,471 / 35,178 / 58,245 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

30 Srovnání ostatních tarifů ING Tarif prodej počáteční náklady nákup/prodej měs. popl. ink. popl. přepočet 10, 20, BP/MP srážka po dobu 30 let PER PER storno TANK 10/30 B250 Partners Partners 3 % 30,- 0,- 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 9,6 % 61,4 % 27,9 / 47,1 % B350 ZFP 3 % 30,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 13,3 % 63,1 % 27,9 / 47,1 % B150 nevýhradní 5 % 40,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 16,2 % 64,9 % 30,3 / 48,8 % T150 ING 5 % 40,- 0, 7 % 18 měs. 76, 114, 133 % 14,4 % 51,0 % 28,1 / 47,5 % T250 4 % 30,- 0, 7 % 18 měs. 76, 114, 133 % 12,5 % 49,4 % Strategie U150 OVB 5 % 40,- 0, 7 % 24 měs. 100, 151, 176 % 16,2 % 64,9 % 30,3 / 48,8 % Top Life U140 5 % 55,- 0, 7 % 12 měs. 52, 77, 89 % 14,1 % 38,6 % 28,1 / 47,8 %

31 8. ING Smart (od ) Univerzální životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění). Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO,.) invalidity (roční důchod/osvobození od placení) závažné onemocnění denní odškodné denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost od 29. dne zproštění od placení při ztrátě zaměstnání a prac. Neschopnosti ING změnila u tohoto tarifu poprvé formu úhrady počátečních nákladů z počátečních jednotek na alokační poplatky připojištění + 1 zdarma, nový interní fond pojišťovny s garantovaným zhodnocením 2,5 %, bonusy % za bezškodní průběh vybraných připojištění, snížily některé rizikové pojistné Alokace až 98 % do rizik

32 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Smart Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 2 dosp dětí Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 400,- (2.poj. min. 150,-) Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) ,- (2.poj ,-) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 20,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- Kč Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 3 % Pro mimořádné pojistné 3 % 0 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0,8 1,4 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % % Počáteční náklady Při poj. dobách 10/20/30 let % (alokační poplatky) 92/ 158/ 195 za 3 roky 69 / 150 / 195 % za 3 roky Srážka počátečních jednotek - - Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

33 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 1,5 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 1,9 3,3 5,1 7,6 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 63,0 95,0 126,0 ne od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 muž 6,-/žena 5,- Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 ZPP při ztrátě zam. nebo prac. neschpnosti pojistné 3,2 % z pojistného Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 3,0 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 40,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

34 Bělehradská Praha FUTURE Z67 2. CLEVER INVEST Z65 3. GENIO Z61

35 1. FUTURE Z67 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (vyplácí se aktuální hodnota účtu) Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) zproštění od placení v případě plné invalidity plné trvalé invalidity způsobené úrazem plné invalidity závažné onemocnění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami hospitalizace následkem úrazu denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost Lze sjednat jako variantu IŽP pro dospělou osobu nebo pro dítě (Junior) a to buď běžně placené nebo jednorázové. 9 fondů + 4 předdefinované strategie. Vysoká PČ pro případ smrti (vzhledem k pojistnému), nízké pojistné pro případ smrti, varianta plnění v případě smrti - maximum + - Vysoká variabilita, široký rozsah připojištění a neprovázanost rizik, relativně levné úrazové připojištění a připojištění invalidity, asistenční služby v případě úrazu Vysoké poplatky, nízké odkupné, nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky u pojištění vážných onemocnění

36 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN FUTURE Z67 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 dospělý nebo 1 dítě Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 300,- Kč + připojištění Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 2 000,- (dítě) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 1,6 1,75 % U garantovaného fondu 0 % 1,6 1,75 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,6; 31,6; 37,9; 44,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,2 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,9 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,6-4,77 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 100 / 151 / 176 (přepočet) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / po celou poj. dobu Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

37 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

38 2. Clever Invest Z65 Investiční životní pojištění pro případ smrti (plnění varianta součet) nebo dožití (vyplácí se aktuální hodnota účtu) Doplňková připojištění: úrazové připojištění (SÚ, TN, TN s prog., DO) plné trvalé invalidity způsobené úrazem plné invalidity denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů hospitalizace následkem úrazu denní dávka při pobytu v nemocnici pracovní neschopnost Předchůdce IŽP Future, který se liší drobnými rozdíly. Lze sjednat jako variantu IŽP pro dospělou osobu nebo pro dítě CI Junior (dva různé formuláře) a to buď běžně placené nebo jednorázové. 9 fondů + 4 předdefinované strategie. Vysoká PČ pro případ smrti (vzhledem k pojistnému), nízké pojistné pro případ smrti, varianta plnění v případě smrti součet. Rizikové pojistné pro připojištění je hrazeno z podílových jednotek (jako 7BN) na bázi přirozeného pojistného (mění se s věkem pojištěného v průběhu poj. doby) + - Vysoká variabilita, široký rozsah připojištění a neprovázanost rizik, relativně levné úrazové připojištění a připojištění invalidity. Možnost zkrácení pojištění. Vysoké poplatky, nízké odkupné, nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky u pojištění vážných onemocnění Varianta plnění v případě smrti součet, znamená vysoké riz. pojistné. U splaceného stavu není možnost platit mimořádné pojistné.

39 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Clever Invest Z65 Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti 1 dospělý nebo 1 dítě (CI Junior) 2 formuláře Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 500,- (300,- Kč při příspěvku zam. + Junior) + připojištění Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč 1 000,- Kč Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 2 000,- (dítě) Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ne Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 30,- Kč Inkasní poplatek 0,- 0,- Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 3 %, 2 % nad ,- Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 1,6 1,75 % U garantovaného fondu 0 % 1,6 1,75 % U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 25,6; 31,6; 37,9; 44,0 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 15,2 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 63,9 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 1,6-4,77 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 za 3 roky 100 / 151 / 176 (přepočet) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / max. 30 let Modelový příkl.(kh po 30letech, 1000,- Kč měs., 5% ,- (limit 500,-) ,- (bez limitu) hrubé zhodnocení Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

40 Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

41 Na Pankráci 26/ Praha GLOBAL GLOBAL Invest & Live 2008 (Partners) 4. ZFP Důchod ZFP Život IBS Rentiér 2014

42 3. Invest & Live 2008 (Partners) Investiční životní pojištění pro případ smrti(varianta maximum) nebo dožití (hodnota účtu). Výhradní distribuce Partners. Doplňková připojištění: Úrazové připojištění Připojištěni pro případ smrti úrazem (5020) Připojištěni pro případ trvalých následků úrazu (5030) Připojištěni pro případ TNÚ s progresivním plněním (5035) Invalidita Zproštěni od placení pojistného v případě plné invalidity Připojištěni invalidní penze (5041) Závažné nemoci Připojištěni pro případ závažných onemocněni (5010) Připojištěni DIAlife (5011) Zdravotní připojištění Připojištěni hospitalizace (5050) Připojištěni pracovní neschopnosti od 29. dne (5073) Pokud bude PČ závažných onemocnění vyšší než PČ pro případ smrti, je aplikována přirážka na hlavní pojištění. V případě, že klient sjednal rizikové krytí (ne pouze investiční smlouva), získává klient asistenční službu. Ta obsahuje Lékaře na telefonu a Informační lékařské služby. 20 fondů + 3 předdefinované strategie + autom. realokace (Investiční asistence). Standardní výluky. + - Široký výběr fondů s možností diverzifikace a výběru fondu s nízkým management fee, unikátní fond QUAM a Vanguard indexové portfoloio, moderní forma platebních prázdnin, levné připojištění závažných onemocnění, vysoké pojistné částky. Vyšší poplatky z pojistného, poplatkově průměrné při výběru drahých fondů, méně efektivní na kratší časové horizonty do 15 let, při vysoké PČ riziko navýšení pojistného již po 4 letech trvání smlouvy. Neplní za vylomené zuby. Nelze prodloužit/zkrátit pojistnou dobu, nelze změnit pojistníka.

43 Produkt - tarif PERSPEKTIVA 7BN Invest &Live Počet pojištěných osob 2 dospělí + 3 děti Minimální měsíční pojistné 400,- Kč 600,- Kč Minimální mimořádné pojistné 2 000,- Kč - Minimální PČ smrt ,- (10 000,-) 0,- Klesající PČ smrt lineárně, anuitně ano Poplatky z pojistného Vedení účtu (po celou pojistnou dobu) 30,- Kč 40,- Kč Inkasní poplatek 0,- 10,- (bezhotov.)/ 20,- Kč (poukázka) Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou PJ Pro běžné pojistné 3 % 2,5 % Pro mimořádné pojistné 3 % 2,5 % Pro vkladový fond 0 % - Mng. fee na straně pojišťovny U tržních fondů 0 % 0 % U garantovaného fondu 0 % - U vkladového fondu 0 % - Srovnání nákladovosti TANK 10,20,30,40 (typická abs. nákl. konstrukce) 20,6; 30,0; 38,9; 47,2 % 22,4; 25,3; 28,6; 31,6 % PER (product expense ratio) % (20-30 let) 9,95 % (limit 500,-) 13,9 % (bez limitu) 14,9 % PER storno v 3. roce 38,5 % (limit 500,-) 71,0 % (bez limitu) 68,0 % Syntetický TER (total expense ratio) % 2,12 2,96 % 0,65 2,54 % Počáteční náklady Alokačními jednotkami při poj. dobách 10/20/30 let % 92/ 158/ 195 % za 3 roky 100 / 151 / 176 % (přepočítáno) Srážka počátečních jednotek - 7 % / 2 roky / max 30 let Základní poj. pro případ smrti PČ muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 Doplňkové poj. pro případ smrti muž 20/40/60 roků ,- 1,3 / 3,0 / 23,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 0,4 / 1,5 / 10,1 přirozené Úrazové pojištění 1.RS 2.RS 3.RS 1.RS 2.RS 3.RS 4.RS Smrt následkem úrazu ,- 0,8 1,1 2,3 TN ,- 1,8 2,7 6,1

44 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,6 0,9 2,0 - od 25,1 % ,- 0,4 0,6 1,4 TN s progresí ,- 2,0 3,2 8,0 závažného úrazu - od 10,1 % ,- 0,7 1,1 2,4 - od 25,1 % ,- 0,5 0,8 1,7 Tělesné poškození 1 000,- 1,3 2,1 4,3 DO za následky úrazu od 8. dne 100,- 65,0 78,0 175,5 od 29. dne 100,- 32,5 39,0 87,8 od 43. dne 100,- 26,0 31,2 70,2 PN následkem úrazu 50,- 30,8 46,2 92,4 Pobyt v nem. následkem úrazu 100,- 10,4 18,2 36,4 Vážná onem. muž 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 37,0 přirozené žena 20/40/60 roků ,- 1,0 / 5,0 / 24,0 přirozené PN ( muž 30 roků) 100,- od 15.dne 81,0 od 29.dne 63,0 od 43.dne 51,0 Pobyt v nem. muž 20/40/60 roků 100,- 5,0 / 6,0 / 19,0 žena 20/40/60 roků 100,- 8,0 / 8,0 / 14,0 ID s výplatou PČ muž 20/40/60 r ,- 3,0 / 3,5 / 12,0 žena 20/40/60 r ,- 2,0 / 3,5 / 5,0 ID následkem úrazu PČ ,- 0,5 Zajištění zdrav. péče Rychlé info.+ lékař na tel. 30,- Asistenční služby 139,- Úrazové pojištění dětí TN úrazu s progresí ,- 1,3 Tělesné poškození 1 000,- 0,7 DO za následky úrazu 100,- 35,0 Pobyt v nem. 100,- 7,0 Vážné choroby ,- -

45 Londýnská Praha Aviva EasyLife 2. LifeInvest 3. Vision (Partners) 4. Spořící životní plán

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Téma prezentace MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Roman Stuchlík časopis FOND SHOP, odborný redaktor Vít Kalvoda SOPHIA FINANCE, finanční poradce Praha, 22.11.2007 Seminář časopisu Finanční poradce

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) (IG5) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 23 23 Zvláštní Zvláštní

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 (500317-S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni 1. 1. 2014. Informace pro klienta

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

Vše o investičním pojištění 1.díl

Vše o investičním pojištění 1.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Úvěry na bydlení Překlenovací úvěr SSČS Překlenovací úvěr

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Osobní účty OSOBNÍ ÚČET ČS OSOBNÍ ÚČET ČS STUDENT OSOBNÍ

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ F1 F1 SAFETY (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní Zvláštní

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu IS ES CZ 11/2013

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu IS ES CZ 11/2013 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu 1 IS ES CZ 11/2013 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Selection IV 2 Emitent podkladového

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 07/2015 platnost od 16. 7. 2015 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU

Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a PILÍŘE PROJEKTU Představení projektu Co je TREFA? Největší projekt financování výkonnostního fotbalu v historii ČR Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výchovu nových talentů a přísun financí i těm nejmenším klubům

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP Nemovitosti (20) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP. Akcie středoevropské (15) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP

BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP Nemovitosti (20) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP. Akcie středoevropské (15) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP JP/MP MP Investiční strategie FairLife 1.1 Kamarád 1.2 EasyLife 6.1 InvestLife BalanceLife GarantLife 1.1 1.1 1.1 Peněžní trh (11) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP /MP MP Státní dluhopisy (22) BP/MP BP/MP BP/MP BP/MP /MP

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví pojišťovnictví Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Daniel Humplík Finanční makléř Vedoucí

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně i

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1

FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1 OBSAH FAQ Konverze na Vision 5.1 a změny Vision 5.0, Vision 5.1 OBSAH... 1 1. Co je to konverze?... 2 2. Od kdy a jak lze o změnu pojistných podmínek na Vision 5.1 požádat a jaká je platnost žádosti o

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 05/01.04.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 28. 7. 2015 Osnova Správní modely penzí Model veřejných penzí Model životního pojištění

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více