SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ. Jezdkyně Bára Menšíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ. Jezdkyně Bára Menšíková"

Transkript

1 SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ Jezdkyně Bára Menšíková číslo 1 březen 2008

2 Vážení občané, je tu opět Skuhrovský zpravodaj s hospodařením za minulý rok, rozpočtem na tento rok, spoustou upozornění a připomínek a samozřejmě i s příspěvkem z naší školy. H O S P O D A Ř E N Í O B C E S K U H R O V Z A R O K P Ř Í J M Y Rozpočet po změnách Plnění Procenta Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin , ,38 100,29% Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ , ,15 103,43% Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výn , ,27 101,77% Daň z příjmu právnických osob , ,43 100,38% Daň z příjmu práv. osob za obce , ,- 100,00% Daň z přidané hodnoty , ,83 100,31% Poplatek ze psů , ,- 96,82% Poplatek ze vstupného 6.000, ,- 106,67% Správní poplatky 7.000, ,- 117,46% Daň z nemovitosti , ,- 100,92% Neinv. přij.transfery ze SR , ,- 100,00% Ostatní neinv. přijaté transf.ze SR , ,- 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,- 100,00% Ost. neinv.přij.transf.od rozp.uzem , ,- 100,00% , ,06 100,49% Bytové hospodářství , ,- 100,22% Pohřebnictví , ,- 100,33% Komunální služby a územní rozvoj , ,- 103,08% Sběr a svoz komunálních odpadů , ,80 100,13% Obecné příjmy a výdaje z fin. operací , ,44 99,04% C E L K E M : , ,30

3 V Ý D A J E Rozpočet po změnách Plnění Procenta Silnice , ,- 78,02% Provoz veřejné siln. dopravy , ,- 100,00% Základní škola , ,- 100,00% Činnosti knihovnické , ,- 88,51% SPOZ , ,- 123,70% Ostatní tělovýchovná činnost , ,- 100,00% Bytové hospodářství , ,- 69,89% Veřejné osvětlení , ,- 97,48% Pohřebnictví , ,- 99,39% Komunální služby a úz. rozvoj , ,- 101,38% Sběr a svoz komunálních odpadů , ,- 91,41% Péče o vzhled obcí a veř. zeleň , ,50 103,83% Požární ochrana , ,40 98,16% Zastupitelstva obcí , ,- 94,54% Činnost místní správy , ,83 82,64% Obecné příjmy a výdaje z fin. operací , ,- 106,49% Pojištění funkčně nespecifikované , ,- 115,58% Ostatní finanční operace , ,- 100,00% Finanční vypořádání minulých let , ,- 100,00% C E L K E M : , ,73 89,84% V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í r o k u Zůstatek ,50 PŘÍJMY ,30 VÝDAJE ,73 Zůstatek na účtě : ,12 Kč

4 R O Z P O Č E T O B C E S K U H R O V N A R O K PŘÍJMY Daňové ,- Nájemné ,- Hřbitovní poplatky 9.000,- Prodej pozemků ,- Odpadové hospodářství ,- Úroky ,- Dotace ,- Celkem : ,- Kč VÝDAJE Doprava ,- Školství ,- Knihovna ,- SPOZ ,- Byty ,- Veřejné osvětlení ,- Hřbitovy ,- Územní rozvoj ,- Odpadové hospodářství ,- Vzhled obce ,- Hasiči ,- Zastupitelstvo ,- Správa obce ,- Ostatní činnost ,- Celkem : ,- Kč Rozpočet je vyrovnaný, byl schválen po řádném vyvěšení na úřední desce na schůzi zastupitelstva obce dne

5 Odpadové hospodářství obce Skuhrov v r Produkce odpadu z obce: - směsný komunální odpad 69,725 t - objemný odpad (jarní úklid) 6,060 t - železný šrot 7,620 t - papír 6,321 t - PET + plasty z domácností 3,542 t - kartony od nápojů 0,230 t - sklo 5,577 t - nebezpečný odpad 0,722 t Celková produkce : 99,798 t Výdaje obce : - popelnice ,- Kč - objemný odpad ,- Kč - nebezpečný odpad ,- Kč - tříděný odpad (sklo, tetrapaky, papír, plast) ,- Kč - nákup a pronájem nádob na tříděný odpad 3 000,- Kč - nákup pytlů (na KO i na tříděný odpad) ,- Kč - úklid sběrných míst a košů ,- Kč - propagace a administrativa ,- Kč Výdaje celkem : ,- Kč Příjmy obce : - vybráno od občanů za popelnice ,- Kč - vybráno od občanů za pytle na směsný KO ,- Kč - získáno od Ekokomu za třídění odpadu ,- Kč Příjmy celkem : ,- Kč (Finanční částky, které obdrželi hasiči za sběr železného šrotu a škola za jarní a podzimní sběr papíru, nejsou příjmy obce.) Z obecního rozpočtu bylo odpadové hospodářství v r dotováno částkou ,- Kč V obci třídíme PET lahve, sklo a papír. Je v ní 5 sběrných míst tříděného odpadu zastávka ČSAD U Machačků ve Skuhrově, požární zbrojnice ve Skuhrově, prodejna Smíšenka v Huntířově, požární zbrojnice v Huntířově a autobusová točna v Huntířově. Na jaře zorganizovali hasiči sběr železného šrotu, dvakrát za rok uspořádala škola sběr papíru. Výtěžky z těchto akcí připadly pořádajícím organizacím.

6 Hřbitovy náklady 2007 Oplocení (vrata, vrátka, kování, dokončovací práce) Kácení horolezeckou technikou Osázení 2. část Materiál na údržbu a úpravy (barvy, hnojivo,herbicidy aj.) Benzin do sekačky Poplatky za provedené drobné práce a údržbu Vodné Výdaje celkem : Příjmy (poplatky od občanů) Z obecního rozpočtu vydáno ,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 2 000,- Kč ,- Kč 1 320,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč A K C E, R E A L I Z O V A N É V R O C E Dokončení hřbitovní zdi - Pokácení cedrů na huntířovském hřbitově a jeho nové osázení - Opravy místních komunikací na Borovinu, k Bernardovým a do Polska - Oprava požární nádrže ve Skuhrově - Dveře ke kapličce v Huntířově - Zakoupení pracovních obleků pro hasičskou zásahovou jednotku a školení hasičů - Oprava žlabů na budově školy - Rozšíření dopravního značení ve Skuhrově - Zastavovací plán - Odvoz odpadu - Poplatky za návštěvu škol v okolních obcích - Opravy veřejného osvětlení - Údržba kancelářské techniky - Poplatky za dopravní obslužnost - Nákup knih pro obecní knihovnu - Geodetické práce - Revize telefony - Příspěvek na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ Huntířov - Zimní údržba

7 A K C E K O N A N É V N E J B L I Ž Š Í D O B Ě Uvádíme přehled akcí, které se budou pořádat v 1. pololetí roku 2008 místními spolky (Sokol, hasiči) a školou března Valná hromada TJ Sokol Huntířov března - Turnaj ve florbalu mladších žáků března - Velikonoční diskotéka (TJ Sokol Huntířov) března - Velikonoční turistický pochod (TJ Sokol Huntířov) - Duben Sběr papíru, akce místní školy, přesné datum upřesněno na vývěskách dubna - Ochotnické divadlo Čertovský hrátky dubna - Vyhlášení výsledků oblastní ligy florbalu dubna - Vatra na skřibu s občerstvením (hasiči) - Květen Sběr železného šrotu (hasiči),přesné datum upřesněno na vývěskách - Květen - Sběr nebezpečného odpadu, přesné datum na vývěskách - 8. května Májový turistický pochod (TJ Sokol Huntířov) - 10.května Přehlídka vozidel po ukončení akce Jízda historických vozidel Pojizeřím - 30.května 10. ročník Cesta lesem pohádek (ZŠ a MŠ Huntířov,TJ Sokol Huntířov) - 31.května Přehlídka sokolských pěveckých sborů v Jihlavě (TJ Sokol Huntířov) - 7. června - Dětský den (TJ Sokol Skuhrov, hasiči) - 7. června - Letní diskotéka (TJ Sokol Huntířov) června Okrsková požární soutěž na hřišti ve Skuhrově (diváci jsou vítáni, občerstvení zajištěno,pořádá SDH Huntířov) června Účast cvičenců a pěveckého sboru na Sletu pod Ještědem června - 2. ročník obnovené Huntířovské pouti (hřiště za sokolovnou koncert dechové hudby,stánky, občerstvení,večer taneční zábava) - 5. července - Soutěž Rally Bohemia (o uzavírce silnice budete včas informováni) - 5. července - Výročí upálení Mistra Jana Husa (občerstvení zajištěno TJ Sokol Skuhrov a hasiči)

8 U P O Z O R N Ě N Í, P Ř I P O M Í N K Y Poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a hřbitovní poplatky je třeba uhradit do konce března. Složenky se již neroznášejí. Úhradu můžete provést hotově na OÚ nebo převodem z účtu. V Železném Brodě jsou nově umístěny kontejnery na nepotřebný textil. Najdete je vedle Penny marketu, u autobusového nádraží, na parkovišti u Zvonice, na Jiráskově nábřeží, Vápence a ve sběrném dvoře. Textil se do kontejnerů ukládá v igelitových taškách. Nedávejte tam to, co můžete odevzdat na charitu, opět počítáme, že se v létě uskuteční. Pokud chcete vybudovat plot kolem svého pozemku, musíte žádat Stavební úřad v Železném Brodě. Plot musí být umístěn 1,5 m od místní komunikace. Žádáme občany, aby svévolně neosazovali sami hřbitovní pozemky Je třeba předem projednat na OÚ. Neoprávněně vysázené rostliny budou správcem hřbitovů odstraněny. Žádáme majitele vraků, aby tyto co nejdříve zlikvidovali. Týká se to například vraků u č.p.7, č.p.10, č.p.13, nad č.p.62 atd. Žádáme občany, aby odstranili nelegální skládky. Jejich vytváření je trestné. Upozorňujeme majitele pozemků s trvalým travním porostem nebo jiných zatravněných pozemků na povinnost pravidelného sečení a úklid těchto pozemků dvakrát ročně do a do Pokud občané nejsou toto schopni provést vlastními silami, lze se obrátit na Farmu Pelikán, telefon ( ). Stále trvá zákaz vypalování porostů podle zákona č. 200/1990 Sb. Žádáme občany, aby pokáceli stromy a keře v těsné blízkosti místních komunikací. Spousta jich je nakloněných a za větru hrozí pád nejen na cestu, ale v mnoha případech i na dráty elektrického vedení. Za stav pozemků a porosty na nich nese vlastník zodpovědnost.

9 Upozorňujeme též majitele lesů na povinnost včasného zpracování kalamitního dříví a stromů napadených kůrovcem. Z důvodu šíření invazivních rostlin je třeba sledovat výskyt křídlatky sachalinské a bolševníku velkolepého. Při nálezu je třeba rostliny likvidovat. Křídlatka byla zjištěna na pozemku p. číslo 435, vlastník Ing. Dlouhá. Je nutno odstranit, bližší informace podá p. Jelínek ( ). Znovu upozorňujeme, že nelze parkovat na místních komunikacích, pouze na vlastních pozemcích. Při najíždění na vlastní pozemky a otáčení nelze narušovat pozemky ve vlastnictví jiných majitelů. Potoky jsou významný krajinný prvek, proto kácení stromů na jeho březích lze jen se souhlasem Životního prostředí Železný Brod (pan Fejfar) a po projednání se správcem toků (Lesy ČR). Též zavážení pozemků v blízkosti potoka lze pouze s jejich souhlasem. P O D Ě K O V Á N Í Děkujeme rodině Šabatských za sponzorský dar OÚ. Bude využit na akce základní a mateřské školy. Děkujeme paní Jarmile Štrynclové za bezproblémové vedení účetní agendy školy. Děkujeme dále všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pěkném vzhledu naší obce a dále všem, kteří se podílejí na její reprezentaci v okolí.

10 Základní škola a mateřská škola ( příspěvek K. Pecinové, D. Miřejovské a M. Kopecké) Vážení přátelé nabízíme školní informace: Co zažila mateřská škola (D. Miřejovská) Během 1. pololetí děti navštívily 3x divadelní představení v Jablonci nad Nisou (Malované písničky, Hvězdička betlémská a Tři čuníci nezbedníci). Při pravidelných vycházkách děti pozorují proměny v přírodě, sbírají přírodní materiály na hezké výrobky. Už na začátku listopadu jsme začali s přípravou programu na besídku, na kterou jako každým rokem dorazil i Mikuláš (p. M. Ulčová). Program byl inspirován klasickou zimní pohádkou Sněhurka. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomohli svým přispěním naplnit nejen adventní kalendář, punčošky od Barborky a tašky od Mikuláše, ale i zajistit bohatou nadílku pod vánoční stromeček. Podzim a zima v základní škole (K Pecinová) Advent: Na Vánoční svátky se děti ze základní školy začaly jako každoročně připravovat už koncem listopadu. Ve školní družině a v hodinách výtvarné a pracovní výchovy připravily materiál k výzdobě školy a obecního úřadu, s fotografiemi kapříků se už podruhé zapojily do soutěže Vánoční výzdoba z vlnité lepenky. Krabici sladkostí sice letos vyhrála jiná škola, ale nikdo nemusel být smutný, Barborka byla opět štědrá a v adventním kalendáři děti denně nacházely dobroty i milé dárečky. Čekání na Ježíška nám zpříjemnilo hned několik akcí výlet na vánoční trhy se školní družinou, předvánoční výtvarná dílna Ley Huškové a Terezky Svárovské, vánoční zpívání a vyrábění s rodiči a přáteli školy. Nadílku nových her a hraček do školy a družiny si děti opravdu zasloužily. Leden: Zima nás letos nechala na sníh čekat marně, a tak jsme si místo sáňkování vyrazili na výpravu za dravci a sovami na zámek Sychrov, kde jsme se od sokolníka dozvěděli mnoho zajímavostí. V lednu také proběhl den otevřených dveří a zápis do základní školy zapsáni byli 3 budoucí prvňáčci. Maškarní bál v Huntířovské sokolovně se vydařil i díky pomoci mnohých z vás podobné akce pomáhají zviditelnit naši školu v širším okolí děkujeme za spolupráci! V rámci projektu Živá škola chystáme na zbytek školního roku řadu akcí nejen pro naše žáky: V únoru návštěvu kina, v březnu velikonoční dílnu, akce na podporu dětského čtenářství literární beseda se spisovatelkou M. Drijverovou, noc s Andersenem ve spolupráci s místní knihovnou, v dubnu oslavy Dne Země, ekologický projekt, tradiční čarodějnickou vatru, v květnu oslavu Dne matek, účast na rodinném minimaratonu v Praze, jako každoročně koncem

11 měsíce také pohádkový les. V květnu a červnu dále poznávací výlety, oslavu Dne dětí a závěrečnou školní besídku. Kurz plavání proběhne v únoru až květnu. Naše škola skutečně žije, všem, kteří nám v tom pomáhají děkujeme a srdečně Vás zveme na návštěvu! ZŠ a MŠ (M. Kopecká) V letošním roce byl jistě největším vydáním nákup zařízení pro školní kuchyni. Stávající sporák se už přes veškerou snahu nedařilo zachovat v provozu, proto zřizovatel, po zralé úvaze zvolil pokrokové řešení a zakoupil ele. sporák se 4 čtvercovými plotnami a ele. parní konvektomat. Nedílnou součástí instalace byly i další menší stavební a provozní úpravy kuchyně. V konvektomatu probíhá úprava potravin v parním režimu, který minimalizuje úbytek váhy, zachovává hodnotu, barvu a chuť upravovaných potravin. Je vhodný pro pečení, vaření, fritování i grilování proto i jídelníček mají strávníci zase pestřejší. Další významnou akcí ve škole je lednová výměna kotlů na ohřev vody. O tom, co se ve škole děje se můžete přijít přesvědčit kdykoli nebo využít některou z připravovaných příležitostí: od 17:00hod. velikonoční dílna Pletu, pleteš, pleteme v dubnu proběhne sběr papíru prosím sledujte plakáty lampiónový průvod od školy odchod ve 20:00hod. Čarodějnice a čarodějové vítáni! Den otevřených dveří spojený se zápisem do mateřské školy květen - besídka pro veřejnost ke Dni maminek v mateřské škole květen - oslava Dne maminek v základní škole malujeme na hedvábí Pohádkový les 10. ročník start od 17-18hod. od hunt. sokolovny. V této souvislosti prosím všechny ty z Vás, kteří chcete pomoci s přípravou lesa dejte mi vědět do konce dubna. červen závěrečná akademie Bohatý život školy je dokladem toho, že tu pracují všichni s nadšením a výsledky, že zřizovatel umožňuje zajistit vybavené prostředí, že se najdou lidé, kteří věnují dětem svůj volný čas nebo jakýmkoli způsobem sponzorují školu. Děkujeme všem za podporu a pozornost. Zvířata, co žijí v lese Jakub Kučera

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Ročník 2013 číslo: 6 vydáno: 12. prosince MK ČR E 17304

Ročník 2013 číslo: 6 vydáno: 12. prosince MK ČR E 17304 lllllllllllllllllllllll Vydává obec Sudoměřice u Bechyně IČO: 252964 Jihočeská vesnice roku 1999 Ročník 2013 číslo: 6 vydáno: 12. prosince MK ČR E 17304 Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a přichází

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Vychází v prosinci 2007 SLOVO STAROSTY

Vychází v prosinci 2007 SLOVO STAROSTY Kobeřické noviny Vydává Obecní úřad Kobeřice Vychází v prosinci 2007 Vánoční vydání SLOVO STAROSTY Drazí spoluobčané, je zde opět konec roku a s ním i poslední vydání Kobeřických novin. Dovolte mi, abych

Více

zprávy OÚ Lukavice duben/2013 Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 14. 2. 2013ve Výsoníně

zprávy OÚ Lukavice duben/2013 Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 14. 2. 2013ve Výsoníně duben/2013 zprávy OÚ Lukavice Termín pro zaplacení poplatku za odpady na rok 2013 je do 30. 4. 2013. Sazba poplatku za fyzickou osobu činí 500,-Kč. Úlevy od poplatku mají: a) Studenti, kteří jsou prokazatelně

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE

Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE Dubický zpravodaj Vydává Rada obce v Dubicku ročník 2009/02 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo obce se na svých jednáních zabývalo mimo jiné: Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ DOUBRAVČICE. www.autoservis-hovorka.cz

OBECNÍ ZPRAVODAJ DOUBRAVČICE. www.autoservis-hovorka.cz číslo 28 ročník VI. období listopad 2014 - únor 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Držitel certifikátu ISO 9001, 14001 ą Å äèûåàj âäáúþjöýë ą È ßbàÓ áþ Ü ą ÁâäÓèÓ Óçæá Þ ÝæäÛÝë ą áàæv ìóô ìâ _áèóõjúá ìó jì àj ą áàæv

Více

UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ

UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ . ZDARMA Ročník: IX / Číslo 12. Vydáno v Nehvizdech VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Vážení spoluobčané, Chtěl bych se poohlédnout za končícím rokem 2014, ve kterém se podařilo zorganizovat celou řadu kulturních a sportovních

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více