PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ"

Transkript

1 Fakulta rybářství a ochrany vod Faculty of Fisheries and Protection of Waters Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Czech Republic KOMUNIKACE / TIME MANAGEMENT / WORK-LIFE BALANCE / MOTIVACE / VEDENÍ LIDÍ FESNÍ KURZY OSOBNÍCH DOVEDNOSTÍ Program září 2014 červen 2015 Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany

2 Č KURZY VE VODŇANECH? Na Písecku, Strakonicku ani Prachaticku dosud nikdo nepořádal systematicky navazující profesní kurzy rozvoje osobních dovedností. Tyto aktivity se tradičně soustřeďují především v Praze - kam je to od nás z jihu Čech přeci jen trochu z ruky. Osobní, tzv. měkké dovednosti nebo také soft skills (komunikace, zvládnutí stresu, sebeorganizace, motivace sebe i druhých aj.) přitom hrají roli významného zprostředkovatele dosahovaných výsledků, kvality vztahů, spokojenosti jedinců i skupin lidí. Je škoda nenaplňovat své možnosti jen kvůli některým zbytečným mezerám v osobních dovednostech. Proto jsme se rozhodli něco s tím udělat a soft skills kurzy lidem, podnikům a organizacím v regionu nabídnout. O STŘEDISKU MEVPIS MEVPIS je zkratka, tvořená počátečními písmeny prvních slov oficiálního názvu střediska: Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany. Středisko v průběhu let ve Vodňanech vybudovala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pro pořádání mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a dalších odborných a poradenských aktivit v rámci tematické působnosti fakulty. Také však pro podporu environmentální výchovy a celoživotního vzdělávání v regionu. Pro tyto účely středisko disponuje moderně vybavenými a příjemnými prostory. Pro návštěvníky vícedenních akcí nebo pro hosty zdaleka může středisko také nabídnout ubytování. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, MEVPIS video-tour k vidění na KDE NÁS NAJDETE? Naše nově vybudované vzdělávací středisko MEVPIS naleznete nedaleko vodňanského náměstí, na adrese Na Valše 207, Vodňany. Na parkoviště MEVPIS dojedete, když podle našich ukazatelů odbočíte z Mlýnské ulice do ulice Říční. Na jejím konci najdete po pravé straně velké parkoviště, které je pro účastníky kurzu zdarma. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 1

3 ORGANIZACE A PRŮBĚH KURZŮ Místo konání: MEVPIS, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z ulice Říční) Doba konání kurzů: (prezence od 8.00 hodin) Cena za celodenní kurz v MEVPIS je 1 500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH). Cena zahrnuje vlastní program, pracovní materiály, oběd, kávu, čaj a občerstvení. Oběd podáváme v místě konání. Přihlášky na kurzy přijímá Klára Kovaříková, ČASOVÝ ROZSAH GRAMŮ Po zvážení dnešní časové vytíženosti lidí a pravděpodobných potíží se zastupitelností na straně zaměstnavatele, spojených s uvolněním lidí z pracoviště na dva a více dnů v řadě, jsme se rozhodli organizovat intenzivní jednodenní programy. Některé programy stojí samostatně, účast v jiných lze kombinovat do na sebe navazujícího cyklu. Vaše dotazy na provázanost a možnosti navazování programů zodpoví Pavel Štursa, tel , Pokud u Vás potřebujete na určitou oblast dovedností položit větší důraz, více ji procvičit, natrénovat, nebo pokud chcete již v přípravě zohlednit vaše konkrétní podmínky, potřeby a okolnosti, rádi pro Vás mimo otevřené kurzy připravíme program na míru. NAŠE POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE DOVEDNOSTÍ Co reálně rozhodne o tom, zda vzdělávací program byl pro jeho účastníka užitečný? Kolik se toho na kurzu dozvěděl, nebo s jakým pocitem z kurzu odcházel? Podle nás ani jedna z možností: O užitečnosti programu vypovídá to, co se změní v navazující praxi, co po skončení kurzu účastník použije a pomůže mu to! Proto naše programy směřují k přínosům pro reálný život a fungování. Jsou založeny na myšlence kontinuálního rozvoje osobních dovedností a na zásadě systematického zavádění optimálních návyků do každodenní praxe. V našich jednodenních tematických modulech jsou účastníci zpravidla krátce seznámeni se základními principy, platnými v dané oblasti dovedností. Dále účastníci v dialogu s lektorem nebo formou modelových situací hledají, jakých typických chyb se pro příště mohou ve svém dalším fungování vyvarovat a naopak jaké best practices, pokud je zavedou do své praxe, budou pro ně individuálně představovat největší přínos. Protože cílíme k individuálním přínosům, potřebujeme pracovat s individuálními potřebami, kontexty a reálnými souvislostmi situací, ve kterých účastníci své dovednosti uplatňují. Proto naše kurzy a tréninky probíhají v malých skupinách nejvýše do 12 osob. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 2

4 GRAM KURZŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2014 ČERVEN 2015 ZÁŘÍ - SINEC Prevence a zvládání stresu s Work-life balance s Vedení lidí a emoční inteligence s Motivace s Emoční inteligence: praktický workshop s. 6 LEDEN - ČERVEN Time management s Lektorské dovednosti pro interní lektory a školitele s Komunikace v praxi I. přístupy aneb jak směřovat k výsledkům i dobrým vztahům s Sebeřízení a sebemotivace s Komunikace v praxi II. komunikační techniky pro běžné i náročnější situace s Umění přesvědčivé prezentace s Manažerská komunikace a vyjednávání aneb ABC dovedností pro vedení lidí s Prevence a zvládání stresu s Autentický leadership s Týmová spolupráce I. s. 11 NA OBDOBÍ ZÁŘÍ - SINEC 2015 CHYSTÁME: Profesionální komunikace se zákazníkem (klientský přístup) Týmová spolupráce II. -jak zorganizovat a vést efektivní a motivující poradu Time management Prevence a zvládání stresu Rozvoj myšlení a kreativita Hodno tící rozhovor jako nástro j říze ní (strategic ké v yjednáván í spolup ráce v rámci hodno tícího, manažerského, resp. koordinačního rozhovoru) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 3

5 18. září 2014 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Všechny pracovníky, vystavované stresorům a zátěži, kteří potřebují a chtějí pracovat na dalším zvýšení vlastní zátěžové odolnosti. Pochopení principu působení stresové reakce. Rozšíření svého repertoáru možností, jak stresu v jeho jednotlivých fázích čelit. Vytipování, výběr postupů (technik, postojů, způsobů reagování), které po jejich zavedení do praxe zvýší osobní zátěžovou odolnost. Dnešní doba a ohrožení stresem. Princip stresové reakce čím je a jak vzniká. Rizikové versus ochranné faktory. Osobní zátěžová odolnost jak ji posilovat, zvyšovat. Prevence stresu: práce s emocemi, prospěšné postoje, cílené, dlouhodobé zvyšování osobní odolnosti zaváděním užitečných návyků v myšlení, práci s emocemi, komunikaci a sebeřízení. Jak na narůstající stres, únavu. Řešení akutního stresu, když již nastal způsoby jeho odbourání. Umění se uvolnit. Druhy relaxačních technik, jejich časová náročnost a možnosti využití. Autogenní trénink. Praktická ukázka, nácvik. Možnosti krátké relaxace, které lze pro rychlou regeneraci využít i během pracovního dne. Jak na stres strategie, shrnutí. 16. října 2014 WORK-LIFE BALANCE Tento workshop navazuje na předchozí program Prevence a zvládání stresu. Lze jej však absolvovat i samostatně. Zatímco kurz prevence a zvládání stresu je zaměřen na vytvoření co nejširšího přehledu o možnostech, jak čelit stresu, program Work-life balance se úžeji zaměří na aktuální situaci přítomných, formou workshopu proběhne mapování individuálních zdrojů a úniků energie. Program vyústí do stanovení opatření v praxi. Všechny zájemce, kteří chtějí pracovat na posílení své osobní kondice (fyzické, psychické, životní) Zmapovat si, co mé kondici a mému životu neprospívá a co pro něj naopak představuje přínos. Inspirovat se (i druhé) a stanovit reálná opatření pro praxi. Posílit péči o vlastní kondici a zdroje. Jak to dělají ti, kteří dobu zvládají? Hardiness, nezdolnost: osobní charakteristiky control, challenge, commitment. Možné psychické, sociální, fyzické, režimové zdroje odolnosti a jejich kombinace. Osobní analýza zdrojů a hrozeb (workshop) sebereflexe, navazující strukturovaná diskuze Vytipování oblastí pro aktivaci zdrojů a rozvoj péče o sebe. Volba konkrétních kroků, kterými posílíme a akcelerujeme péči o svou dlouhodobou kondici. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 4

6 4. listopadu 2014 VEDENÍ LIDÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE Určeno pro vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení i pro další zájemce, kteří chtějí pracovat na své schopnosti zacházet dobře s emocemi v jednání s druhými lidmi. Pochopit principy efektivity vedení lidí v návaznosti na jeho emoční složku. Pochopit význam, podstatu, principy lidských emocí. Seznámit se s rolí emocí v komunikaci a vztazích. Získat náměty pro rozvoj vlastního repertoáru práce s pocity ve vztahu k druhým. Rozum versus emoce - jak spolu souvisí a jak se vzájemně ovlivňují tyto dva řídicí systémy. Smysl, role, působení emocí. Souvislost emocí s potřebami, hodnotami a motivací. Vztahová a obsahová rovina vedení lidí. Fakta i pocity: emočně inteligentní vztahy. Pojem emoční inteligence. Z čeho EI sestává, jak ji rozvíjet. Jak s emocemi pracovat u sebe i u druhých. Jak zvládnout náročnější situace a přitom zůstat sám sebou. Možnosti zacházení s negativními pocity. Na emoce s rozumem: transformační slovník. Emočně inteligentní komunikace. Emoce a kvalita vztahů. 19. listopadu 2014 MOTIVACE Vedoucí pracovníky, management všech úrovních řízení i pro další zájemce, kteří chtějí motivovat lidi ve svém okolí. Jednat, komunikovat s nimi způsobem, který bude posilovat jejich zaujetí pro práci. Poznat principy, na kterých je založena motivace lidí, jejich chuť pracovat, angažovat se, přijímat odpovědnost. Rozšířit si svůj repertoár možností podněcování motivace lidí. Odnést si tipy pro tvorbu motivujícího prostředí. Motivace nedílná součást vedení pracovníků. Přístupy k motivaci ve firemní a organizační praxi: často opakované, typické chyby. Rozdíl mezi motivy a stimuly. Krátké představení nejvlivnějších pojetí motivace člověka a co z nich plyne. Nová výzkumná zjištění z poslední doby, která pohled na motivaci rozšiřují. Co z těchto zjištění vyplývá pro zadávání pracovních úkolů. Motivace a každodenní komunikace: vliv manažera, jeho stylu vedení. Hlavní komunikační nástroje motivace - participace, dialog, respekt, informování, sdílení, naslouchání, zpětná vazba, ocenění. Volba typu ocenění v pracovních vztazích. Vliv formální a neformální autority vedoucího, důvěra. Vliv skupiny, sdílené (firemní) kultury. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 5

7 4. prosince 2014 EMOČNÍ INTELIGENCE: PRAKTICKÝ WORKSHOP Interaktivní workshop. Hledání řešení konkrétních potřeb účastníků pomocí modelových situací a videotréninku. Řešení případových studií. Minikoučování, směřující k volbě vhodné strategie pro zvládnutí problému. Všechny, kteří se chtějí učit na situacích z praxe své vlastní i ostatních a tímto způsobem dále rozvíjet svou emoční a vztahovou inteligenci. Zacházet dobře s emocemi v sebeřízení, sebemotivaci a v jednání s druhými lidmi. Posílit svou praktickou emoční inteligenci prostřednictvím řešení situací z praxe. Workshop volně navazuje na seminář Vedení lidí a emoční inteligence, jehož předchozí absolvování však není podmínkou. Workshop téma rozvine především prakticky, v návaznosti na konkrétní potřeby a cíle účastníků. Uplatnění emoční inteligence v profesní praxi. Jak využít a co nám může přinést uvědomování si vlastních pocitů. Sebevnímání, sebevědomí. Kultivovaná práce s vlastními emocemi, jejich vhodné usměrňování a uplatnění. Zdroje a cesty sebemotivace. Vnímavost k pocitům druhých a jak ji vhodně využít v komunikaci. Emoční inteligence v navazování, pěstování a prohlubování vztahů. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 6

8 20. ledna 2015 TIME MANAGEMENT Samostatné odborné pracovníky, management všech úrovní řízení a všechny zájemce, kteří chtějí zlepšit svůj systém plánování a sebeorganizace. Seznámit se s praktickými zkušenostmi a náměty, které lidem pomáhají zvýšit kontrolu nad plněním svých momentálních úkolů a současně neztratit ze zřetele kroky, nutné pro udržení dlouhodobějších projektů. Další náměty směřují k posílení schopností úspěšně řídit sám sebe, funkčně si organizovat svůj čas, eliminovat nadměrný stres, dosahovat výsledků a cítit se přitom dobře. Seminář je zvláště vhodný pro pracovníky, kteří kvůli každodennímu hašení urgentních záležitostí stále odsouvají práci na dlouhodobějších úkolech a projektech a nevědí, jak z tohoto bludného kruhu ven. Jak přistupovat k sebeřízení v čase? Time management I.-IV. generace, systém GTD. Vnitřní zdroje: podmínky soustředění, eliminace stresu; využití podvědomí, myšlenkových map a schémat pro rozpracovávání úkolů a pro lepší přehled. Jak dlouhodobé úkoly neodkládat; jak se do nich pustit s předstihem a řešit je průběžně. Stanovování priorit, směřování k výsledkům; vyjasnění směru. Převedení cílů a priorit do reálných činností. Tipy k úsporám a efektivnímu využívání času. Principy jednoduchého a efektivního osobního plánování, volba vhodné plánovací pomůcky. Rozlišování klíčových a méně důležitých procesů; jak posílit soustředění na podstatné věci. 22. ledna 2015 LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI pro interní lektory a školitele Začínající i stávající interní lektory školitele, kteří chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti a pomoci v koncipování a vedení svých školení, kurzů. Pro vyučující, kteří vedou semináře a hledají, jak více zapojit účastníky a zvýšit účinnost výuky. Získání inspirace pro usnadnění a rozvoj výuky. Rozšíření repertoáru ve výuce použitelných metod. Seznámení se s principy takového stylu vedení skupiny, který zvyšuje motivaci účastníků, posiluje jejich aktivní participaci na průběhu výuky a tím i efektivitu kurzů (školení). Vhodné způsoby zahájení kurzu (semináře, školení, vzdělávacího cyklu). Jak získat a udržet pozornost, zájem a motivaci účastníků. Tipy pro úspěšné vedení skupiny, týmu během programu. Využívání komunikačních prostředků lektorem: řeč těla, otázky, vedení dialogu, diskuze. Vhodné uspořádání prostoru a využití pomůcek. Organizace cvičení, prezentací, diskuzí, zařazování modelových situací, případových studií a jejich vytěžení. Transmisivní či konstruktivní vyučování, aktivní metody učení. Tipy pro zvládání obtížnějších situací a pro nabývání sebejistoty v lektorské roli. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 7

9 12. února 2015 KOMUNIKACE V PRAXI I. přístupy (aneb jak směřovat k výsledkům i dobrým vztahům) Všechny zájemce o rozvoj komunikačních dovedností Ujasnit si, z čeho všeho komunikace sestává, kde všude se nabízí prostor pro ovlivňování průběhu, výsledků rozhovorů i pro zdárný rozvoj vztahů. Reflektovat svou převládajícící strategii v přístupu k lidem. Jak komunikujeme. Z čeho komunikace sestává. Co komunikaci podporuje a naopak brzdí. Co můžeme dělat pro to, aby naše komunikace s ostatními probíhala hladce. Zřetel na obsahovou i vztahovou rovinu rozhovoru. Emoce v komunikaci když je jich málo, když je jich příliš. Postoj k vlastním emocím a k emocím komunikačního partnera. Pocity a neverbální komunikace. Na čem stojí srozumitelné sdělování, vyjadřování a jak souvisí s nasloucháním druhému. Přístup druhým lidem: pasivní, agresivní versus asertivní chování. Představení asertivity jako přímého, otevřeného, účinné a zároveň férového a relativně vlídného způsobu jednání s druhými. 24. února 2015 SEBEŘÍZENÍ A SEBEMOTIVACE Mimo řadu typických kurzů profesního vzdělávání jsme se pro vás rozhodli připravit také tento program, spíše než na viditelné výsledky zaměřený na základy zdárného sebeřízení. Na postoj sám k sobě, na způsob, kterým se k sebeřízení stavím a přijímám za něj odpovědnost, a na jádro motivace: na hodnoty, od kterých se odrážím a které mne vedou. Zájemce o sebeřízení, sebemotivaci a sebekoučování Reflektovat a aktivovat vnitřní zdroje motivace. Reflektovat své hodnoty a vybrat ty, na které bude vhodné aktuálně zaměřit pozornost. Posílení osobní integrity. Self-leadership, sebeřízení a sebekoučování na životní cestě. Dva póly: být a směřovat Budu obětí nebo tvůrcem? Přijetí bezpodmínečné odpovědnosti za své jednání a rozvoj. Sebeakceptace, sebedůvěra, sebevědomí. Hodnoty, které nás spojí (workshop) Hodnoty, vize a záměr. Autenticita. Opravdovost, osobní integrita. Sebekoučování model GROW (workshop) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 8

10 24. března 2015 KOMUNIKACE V PRAXI II. - komunikační techniky pro běžné i náročnější situace Všechny zájemce o rozvoj svých komunikačních dovedností a dosahování lepších výsledků v situacích, kterými procházejí. Zvýšit svou pohotovost a rozšířit své možnosti jednání v běžných i náročnějších komunikačních situacích. Nemuset znovu objevovat Ameriku, ale seznámit se s již existujícími, v praxi ověřenými komunikačními technikami. Vybrat pro sebe nejpřínosnější a následně je zavést do praxe. Náročnější komunikační situace či konflikt jako příležitost pro rozvoj vlastních dovedností i jako příležitost pro posunutí vztahů na novou úroveň. Principy zvládání náročnějších situací: postoj k druhému člověku a zřetel na vztahovou i obsahovou rovinu rozhovoru. Dovednosti, techniky pro jednání v následujících situacích: Prosazování požadavku, odmítání, sdělování nepříjemných skutečností, hodnocení výkonu poskytování zpětné vazby a kritiky, zvládání hněvu druhého člověka, příjem výtek a kritiky. Výběr a prezentace technik ve vazbě na situace z praxe účastníků. 31. března 2015 UMĚNÍ PŘESVĚDČIVÉ PREZENTACE Všechny pracovníky a zájemce, kteří potřebují ověřit a dále zdokonalit působivost svých prezentací. Seznámit se s hlavními principy, určujícími působivost a vyznění prezentace. Vyzkoušet si vlastní typickou prezentaci, odnést si konkrétní doporučení pro podporu hladkého průběhu a působivosti svých prezentací. Odnést si také tipy pro udržování pozornosti posluchačů a pro zvládání možných obtížnějších situací v průběhu prezentace - reagování na nepříjemné otázky atp. Doporučení pro přípravu prezentace. Klíčové principy, tipy pro zdárný průběh úvodu, jádra i závěru prezentace. Demonstrace klíčových principů na cvičných prezentacích účastníků. Reagování na možné nepříjemné situace v průběhu prezentace. Vhodný způsob komunikace, využití prostoru a technických pomůcek při prezentaci. Zpětná vazba na cvičné prezentace s individuálními rozvojovými doporučeními. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 9

11 7. dubna 2015 MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ aneb ABC komunikace při vedení lidí Začínající vedoucí, manažery nebo pro osoby, kteří se na vedení lidí připravují. Také pro stávající vedoucí a manažery, kteří si chtějí ověřit, příp. dále rozvinout své komunikační dovednosti pro vedení lidí. Shrnout základní principy, které by měla komunikace nadřízeného s podřízeným splňovat pro dosažení výsledků i pro vytváření optimálních pracovních vztahů. Pochopit princip fungování manažerských komunikačních technik. Identifikovat prostor, kde třeba dále zdokonalit své individuální dovednosti a nalézt způsob, jakým tak v praxi učinit. Manažerské dilema orientace na výkon nebo na vztah. Styly vedení lidí a jejich důsledky. Související komunikační nástroje. Kdy který styl použít. Kdy zvolit participativní vyjednávání způsobu splnění úkolu, jak při něm postupovat. Tlak a protitlak: jak směřovat k plnění úkolů bez kontraproduktivního tlaku. Zadávání úkolů, překonávání případného odporu; urgování zadaného úkolu. Kontrola odvedené práce, korigování výkonu, poskytování zpětné vazby. Jak chválit, jak kritizovat. Jak dobře delegovat úkoly. Formální a neformální autorita. Budování důvěry v pracovních vztazích. 23. dubna 2015 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Všechny pracovníky, vystavované stresorům a zátěži, kteří potřebují a chtějí pracovat na dalším zvýšení vlastní zátěžové odolnosti. Pochopení principu působení stresové reakce. Rozšíření svého repertoáru možností, jak stresu v jeho jednotlivých fázích čelit. Vytipování, výběr postupů (technik, postojů, způsobů reagování), které po jejich zavedení do praxe zvýší osobní zátěžovou odolnost. Dnešní doba a ohrožení stresem. Princip stresové reakce čím je a jak vzniká. Rizikové versus ochranné faktory. Osobní zátěžová odolnost jak ji posilovat, zvyšovat. Prevence stresu: práce s emocemi, prospěšné postoje, cílené, dlouhodobé zvyšování osobní odolnosti zaváděním užitečných návyků v myšlení, práci s emocemi, komunikaci a sebeřízení. Jak na narůstající stres, únavu. Řešení akutního stresu, když již nastal způsoby jeho odbourání. Umění se uvolnit. Druhy relaxačních technik, jejich časová náročnost a možnosti využití. Autogenní trénink. Praktická ukázka, nácvik. Možnosti krátké relaxace, které lze pro rychlou regeneraci využít i během pracovního dne. Jak na stres strategie, shrnutí. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 10

12 21. května 2015 AUTENTICKÝ LEADERSHIP Vedoucí pracovníky a manažery, zapojené do tvorby a prosazování vize, strategie a hodnot své organizace, kteří hledají inspiraci pro rozvoj svých lídrovských dovedností. Dále pro všechny zájemce o leadership a rozvoj takových lídrovských kvalit, jejichž osvojení dlouhodobě prospívá vztahům, kultuře i výsledkům společenství a skupin, ve kterých lídr působí. Obrácení pozornosti účastníků na možný přínos autentického leadershipu podniku, organizaci, společenství. Seznámení s principy, na kterých autentický leadership stojí. Pozvání účastníků k vykročení na cestu naplňování těchto principů. Management versus leadership co mají společného a co rozdílného. Pojítka sounáležitosti lidských společenství: vize, perspektivy, sdílené potřeby a hodnoty. Role lídrů v budování této sounáležitosti; lídři jako nositelé, komunikátoři vize, hodnot, toho, co v daném místě, organizaci lidi spojuje, drží dohromady a směruje. Neautentičtí přehrávači rolí versus autentičtí lídři. Kvality a dovednosti autentických lídrů. Systémy rozvoje lídrovských rysů a dovedností. 8 návyků vůdčích osobností. Vědomý leadership dle Freda Kofmana. Čím se vyznačuje komunikace, která posiluje sounáležitost a sdílenou odpovědnost. 2. června 2015 TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE I. Členy a vedoucí týmů, kteří chtějí ve své organizaci posílit týmový styl komunikace a jednání a více využít předností týmové spolupráce. Seznámit se s rozdíly mezi skupinou a týmem. Poznat předpoklady vzniku týmu a specifika komunikace v týmu. Co je a co přináší týmová spolupráce. Proč se o týmové spolupráci začalo mluvit a je dnes tak frekventovaným pojmem. Proč tým může dokázat víc než skupina. Kdy ze skupiny vzniká tým. Druhy týmů. Kdy pracovat skupinově, kdy týmově. Specifika týmové komunikace. Vytváření návyků týmového chování. Přínosy týmové komunikace a spolupráce pro firmu. Funkční týmové role při řešení úloh. Týmové postupy řešení úloh. Typologie osobnostních týmových rolí. Vhodná skladba týmu. MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 11

13 REALIZAČNÍ TÝM Klára Kovaříková Koordinátorka aktivit celoživotního vzdělávání - středisko MEVPIS, Vodňany Klára přijímá přihlášky na kurzy Komunikuje se zájemci o kurz organizační a administrativní náležitosti, pomáhá s organizací kurzů v den konání Pavel Štursa Lektor kurzů. Více o lektorovi na webu Na Pavla se obracejte s doplňujícími dotazy na obsah či průběh kurzů, nebo když budete potřebovat osobně probrat či ověřit, zda je ten který program pro Vás či Vaše lidi vhodný z hlediska Vámi zamýšleného účelu ) Mgr. Ivana Němcová Vedoucí Pracoviště celoživotního vzdělávání, středisko MEVPIS, Vodňany Zaštiťuje pořádání kurzů na středisku MEVPIS ve Vodňanech, odpovídá za organizaci a hladký průběh kurzů v den konání Zajišťuje ubytování účastníků na středisku MEVPIS (na vyžádání v případě zájmu prosím Ivanu kontaktujte na u či telefonu ) MEVPIS - profesní kurzy osobních dovedností 12

14

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 16. 10. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě Podnikání se může vyvíjet různě Co dělal dobře? Co dělal špatně? Cílem projektu je připravit a realizovat prvky výuky podnikatelství na SPŠ Zlín a výsledky aplikovat u dalších SŠ ve ZK. Projekt je realizován

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Konference Psychologie práce a organizace v ČR Praha 21.9.2012 Alena Slezáčková Dozvíte se I. Čím se zabývá pozitivní psychologie?

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem.

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem. 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více