Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm."

Transkript

1 Příloha č. 1 Struktura odborné výuky oboru vzdělání kuchař Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová Příjmení: Endlicherová Jméno: Zdeňka Místo podnikání: Kopečná 31, Brno, Jihomoravský kraj IČO: Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. b PhDr. Zdeňka Endlicherová poskytuje vzdělávací služby na základě živnostenského listu, jehož kopie je dokládána jako příloha č. 1. Vyhláška. MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. c Rekvalifikace bude zabezpečována pro činnost Kuchařské práce Vyhláška č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. d Garantem rekvalifikace je PhDr. Zdeňka Endlicherová, narozená , vysokoškolský diplom dokládán jako příloha č. 2. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst.3., písm. e Název vzdělávacího programu: Rekvalifikační program Kuchařské práce Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. f Cílem rekvalifikace je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oboru vzdělání Kuchařské práce, které frekventanti předvedou u závěrečné zkoušky. Praktická dovednost bude zahrnovat jednoduchou přípravu jídel a kalkulace požadovaného pokrmu. Absolvent na základě další praxe bude schopen poskytovat služby ve výrobě. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. g Rekvalifikace je určena pro zájemce o práci v pohostinství. Rekvalifikace se mohou zúčastnit uchazeči o zaměstnání z řad široké veřejnosti i z evidence úřadů práce. Předpokládané vzdělání pro přijetí do rekvalifikace je vyšší než základní, což je vyučení v příbuzném oboru, v jiném učebním oboru, absolventi střední školy či vysoké školy. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. h Rekvalifikace bude probíhat intenzivně denní výuka (8 výukových hodin denně). Rozsah rekvalifikace je 303 hodin z toho 80 hodin teorie, 40 hodin teoreticko-praktická výuka, 180 hodin odborné praxe a 3 hodiny pro absolvování závěrečných zkoušek.

2 Nejčastější používané metody výuky V části teoretické jsou běžně používané metody přednáška, diskuze, popis a vysvětlování. V praktické výuce je nejvíce používanou metodou instruktáž, pozorování, rozhovor. Upozornění na dodržování BOZP a hygienických předpisů, prováděn je nácvik dovedností a příprava jídel na úseku teplé i studené kuchyně dle vybraných MENU, degustace a hodnocení výsledků. V odborné praxi je nejdůležitější instruktáž, ukázka, dialog. Po exkurzi na pracovištích stravovacích provozů jsou frekventanti zařazeni na jednotlivá pracoviště, kde samostatně pracují na úseku přípravy jídel a nápojů dle nacvičených postupů pod dohledem instruktorů. Rámcový rozvrh učebního dne v teoretické části 8,00 8,45 organizace, hygiena a bezpečnost práce, cíle dne 8,50 9,35 výuka předmětu 9,40 10,25 výuka předmětu 10,30-11,15 výuka předmětu 11,20 12,25 výuka předmětu 12,50 13,35 výuka předmětu s didaktickými pomůckami 13,40 14,25 gastronomická pravidla 14,30 15,15 hodnocení dne a splnění cílů Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. i Rekvalifikace bude ukončena zkouškou, která se bude skládat ze tří částí: 1. písemná - normování jídel, sestavování MENU a jídelního lístku 2. praktická - technologická příprava pokrmů a nápojů 3. ústní - soubor otázek z vybraných předmětů Prospěch ze závěrečné zkoušky - prospěl - neprospěl Po úspěšném absolvování rekvalifikace bude frekventantovi předáno Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu jako podklad pro přijetí absolventa do stravovacích služeb veřejných či soukromých majitelů.

3 Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. j Učební plán zahrnuje vyučovací předměty s následujícími časovými dotacemi: Obchodní počty 5 hodin Úkolem předmětu je získání vědomostí v oblasti kalkulace cen, inventarizace a inventury. Dále pak zpracování kalkulací na jídla a nápoje. Hygiena potravin 8 hodin Předmět obsahuje zásady dodržování hygienického minima a hygienických předpisů při manipulaci s potravinami a přípravě pokrmů a nápojů, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Potraviny a výživa 14 hodin Předmět zahrnuje seznámení se základními potravinami rostlinného a živočišného původu, jejich výživovými hodnotami a fyziologickými funkcemi v organizmu. Technologie přípravy pokrmů 53 hodin Získávání teoretických znalostí o základních technologických postupech přípravy jídel a nápojů v teplé i studené kuchyni od předběžné přípravy pokrmů až po minutkovou přípravu pokrmů. Praktická výuka přípravy pokrmů 40 hodin Nácvik dovedností a zručnosti při přípravě základních technologických postupů přípravy pokrmů teplých i studených s využitím teoretických znalostí, prezentace na vhodném inventáři. Odborná praxe 180 hodin Odborná praxe praktikována přímo v provozu na smluvních pracovištích s odborným dohledem a zahrnuje samostatnou přípravu pokrmů a nápojů. Jsou upevňovány základní znalosti a dovednosti získané během výuky. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst.3,písm. k Rámcová učební osnova pro obor vzdělání : kuchařské práce rekvalifikace

4 1. Obchodní počty 5 hodin Zásady normování 1 hodina Kalkulační list 2 hodiny Kalkulace pokrmů a nápojů vlastní výroby 2 hodiny 2. Hygiena potravin 8 hodin Bezpečnost práce a její dodržování 1 hodina Hygiena potravin zásady při přípravě pokrmů a nápojů 4 hodiny Hygiena při podávání pokrmů a nápojů 1 hodina Hygiena prostředí ve stravování 2 hodiny 3. Potraviny a výživa 14 hodin Potraviny, voda, pochutiny, energetická, biologická hodnota 1 hodina Živiny bílkoviny, tuky,sacharidy 1 hodiny Ochranné látky vitamíny, nerostné látky 1 hodiny Potraviny živočišného původu mléko, tvaroh, sýry, vejce 2 hodiny jatečné maso, ryby, drůbež, zvěřina 4 hodiny Potraviny rostlinného původu obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce5 hodin 4. Technologie přípravy pokrmů 53 hodin Předběžná úprava potravin 3 hodiny Základní technologické postupy a jejich charakteristika 3 hodiny Polévky rozdělení, druhy, význam 3 hodiny Omáčky rozdělení, druhy, význam 3 hodiny Přílohy rozdělení, druhy, význam, bezmasé pokrmy 5 hodiny Hovězí maso rozdělení a vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Telecí maso rozdělení a vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Vepřové maso rozdělení a vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Ryby, drůbež, zvěřina - vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Masa - minutková příprava a úprava 2 hodiny Moučníky z kynutého těsta, odpalovaného těsta, litého těsta, lineckého těsta, piškotového těsta, bramborového těsta 9 hodin Studená kuchyně základní výrobky 5 hodin

5 5. Teoreticko praktická výuka 40 hodin Předběžná úprava surovin 5 hodin Základní technologické úpravy 2 hodiny Příprava polévek 2 hodiny Příprava omáček 2 hodiny Příprava příloh, bezmasé pokrmy 5 hodin Příprava pokrmů z masa hovězího 4 hodiny Příprava pokrmů z masa telecího 2 hodiny Příprava pokrmů z masa vepřového 5 hodin Příprava pokrmů z ryb, drůbeže, zvěřiny 4 hodiny Příprava minutek 1 hodiny Moučníky z jednoduchých těst 5 hodin Studená kuchyně-saláty, chlebíčky, vejce, mísy, aspikové výrobky 3 hodiny 6. Odborná praxe 180 hodin 7. Zkoušky ústní 3 hodiny Celkem hodin v kurzu 303 hodin Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. l Studijní literatura : Illková, O.,: Technologie přípravy pokrmů, Protisk Slavkov, Rozrazil Mašek, L.,: Potraviny a nápoje v kostce, Třebestovice, Ratio. Schmidtová, J.,: Hygienická péče a předpisy v zařízeních potravinářského obchodu a společného stravování, Gradior Kladno Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. n Lektoři rekvalifikace: 1. Bedřiška Zhořová vzdělání středoškolské, pedagogické minimum, odborná i pedagogická praxe ve stravovacích oborech nad 20 let. 2. Olga Illková - vzdělání středoškolské, pedagogické minimum, odborná i pedagogická praxe ve stravovacích oborech nad 20 let. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. o Materiálně technické zabezpečení Vzdělávací středisko má pro teoretickou výuku učebnu Stolničení o rozloze 65 m 2, kde je 8 jídelních stolů s 32 židlemi, TV, video, příloha č. 3 - nájemní smlouva. Pro praktickou výuku Centrum volného času, Lužánky, Lidická 1880/50, Brno, příloha č.4.

6 Příloha č. 2 Příklad normování: ( Runštuk, J.,:Receptury teplých pokrmů, Merkur 1995) vypočtěte 2 porce bramborových kroket: Bramborové krokety smažené Druh potravin hmotnost v g hrubá/čistá 10 porcí 2 porce brambory 600/ /800 máslo mouka hrubá vejce 1/1,5 ks sůl obalení: mouka hladká vejce 1,5/2 ks mléko strouhanka tuk hmotnost potravin: porce: 100 g 150 g Postup přípravy: Vařené brambory pomeleme nebo postrouháme, přidáme teplé máslo, vejce, sůl a mouku. Vytvarujeme v mouce válečky, máčíme ve vejcích a strouhance, zvolna smažíme a horké podáváme jako přílohu (nižší hmotnost) nebo bezmasý pokrm (vyšší hmotnost). Rozbor a organizace práce: Zadáme výpočet ze základních údajů v prvním sloupci množství, které použijeme pro přípravu kroket a výpočty zkontrolujeme hlasitým čtením studentů. Při postupu přípravy klademe ihned otázky a odpovědi edukantů upřesňujeme. Zjistíme zároveň, jak dovedou studenti teoretické znalosti uplatnit v konkrétním úkolu. Nadiktujeme správné stručné technologické postupy v bodech. Kontrolujeme, aby studenti pracovali samostatně na vymezeném pracovním místě. Znovu upozorníme na dodržování všech předpisů a aplikujeme v konkrétním zařízení. Průběžně hodnotíme a případně ještě názorně ukazujeme správnost postupu tak, aby všichni rozuměli proč právě takto postupujeme. Názorně připravíme porce k prezentaci a při degustaci zhodnotíme výkony studentů Vyhlásíme po vzájemné domluvě nejúspěšnějšího pracovníka a nejpodařenější pokrm či nápoj, doporučíme samostatně za domácí úkol připravit náročnější úkony.

7 Příloha č. 3 Otázky k ústní časti závěrečné zkoušky Rekvalifikační kurz obor kuchař-ka 1. Hovězí maso-dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Obiloviny a prodejní druhy, předběžná příprava, využití obilovin v kuchyni Cukry - složení a význam ve výživě, tržní druhy, brambory 2. Telecí maso-dělení, předběžná příprava, zadělávání, 5 druhů pokrmů Zelenina dělení, předběžná příprava, jednoduché saláty Vitaminy druhy, obsah v potravinách 3. Vepřové maso- dělení, předběžná příprava, vaření, 5 druhů pokrmů Moučné přílohy, listové těsto Tuky složení, druhy, skladování 4. Skopové maso-dělení, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Vývary, vložky a zavářky Minerální látky druhy, obsah v potravinách 5. Drůbež-dělení, předběžná příprava, minutková úprava, 5 druhů pokrmů Polévky bílé a přesnídávkové, složení menu Bílkoviny složení, druhy 6. Ryby- dělení, předběžná příprava kapra, smažení, 5 druhů pokrmů Těstovinové přílohy a pokrmy Tuky složení, druhy, skladování 7. Zvěřina-dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Přílohy bramborové Mléko a mléčné výrobky dělení, obsah živin, skladování 8. Maso domácích zvířat, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Obilninové přílohy a pokrmy Vejce a využití v kuchyni 9. Vnitřnosti jatečných mas, předběžná příprava, vaření, 5 druhů pokrmů Moučníky-druhy, zásady pečení těst Luštěniny- obsah živin, druhy, skladování 10. Hovězí maso-dělení, předběžná příprava, vaření, 5 druhů menu Kynutá těsta, jídelní lístek Tvaroh, sýry obsah živin, dělení, skladování 11. Vepřové maso-dělení, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Zeleninové pokrmy Minerální látky druhy, obsah v potravinách 12. Drůbež-dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Luštěninové pokrmy, gastronomická pravidla Ovoce- obsah živin, dělení, skladování 13. Ryby dělení, předběžná příprava, vaření, 5 druhů pokrmů Bezmasé pokrmy z vajec a sýrů Tuky složení, dělení, skladování 14. Zvěřina dělení, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Hygienické a bezpečnostní předpisy Bílkoviny- složení, druhy 15. Telecí maso- dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Výrobky studené kuchyně, sortiment potravin,saláty složité Vitaminy druhy, obsah v potravinách

8 Příloha č. 4 Vzdělávací středisko NCM Brno - R E K V A L I F I K A Č N Í K U R Z Vážená kolegyně, vážený kolego, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku. V současné době se v oblasti odborného vzdělávání postupně přistupuje k realizaci kurikulární reformy, s níž souvisí i další vzdělávání pracovníků. Na základě Vašich pravdivých odpovědí bude naše vzdělávací středisko moci lépe připravit programy dalšího vzdělávání tak, aby byly funkční, profesionální a pomohly Vám ve Vaší další práci. Nejprve, prosím, vyplňte identifikační údaje - zakroužkujte čísla vhodných odpovědí: I. Pohlaví a) muž 1 b) žena 2 II. Věk a) do 20 let 1 b) let 2 c) let 3 d) let 4 e) let 5 III. Vzdělání a) základní 1 b) střední odborné 2 c) střední s maturitou 3 d) vysokoškolské 4 IV. Počet odpracovaných let a) 0 let 1 b) 1 rok 2 c) 1 3 roky 3 d) 3 10 let 4 e) více než 10 let 5 V. Pracoval/la jste v oboru gastronomie? a) nikdy 1 b) sezónní výpomoc 2 c) brigádnicky 3 d) více než 3 roky 4 e) OSVČ v oboru 5 VI. Kde jste získal informace o vzdělávacím středisku? a) úřad práce 1 b) internet 2 c) inzerce 3 d) osobní doporučení 4 e) mám os. zkušenost 5 D O T A Z N Í K Nejvyšší hodnocení má známka Považujete v životě za nejdůležitější: - rodinné zázemí získání kvalifikace získat uznání od okolí být v pohodě být zdravý mít dost peněz umět se prosadit v práci a životě Co byste potřebovali k učení nejvíce? - mít přátelské klima v zaměstnání mít porozumění doma mít příležitost projevit svůj názor učit se jen nejnutnější dostávat jen pochvalu naučit se pochopit obor Výkon lektora svědčí o: - spravedlnosti učitele k ostatním dovednosti komunikace umění motivace a naučení látky zkušenosti z praxe a světě práce schopnosti řešit problémy vhodném využívání techniky prezentaci učebních pomůcek využívání odborné literatury umění organizovat práci Jak hodnotíte služby vzděl. střediska? - technické zázemí doplňkové služby komunikace pracovníků s Vámi vstřícnost a ochota řešit situace náročnost na studenty profesionální odbornost doporučíte služby střediska dalším Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas, těšíme se na Vás v dalších kurzech nebo odborných seminářích. Přejeme Vám radost a úspěchy na Vaší profesionální dráze.

9 Příloha č. 5 Vyhodnocení dotazníku Dotazník byl vyplněn 25 respondenty jedné skupiny rekvalifikačního kurzu. Identifikační údaje: 13 mužů, 12 žen ve věku do 20 let, vzdělání základní 23 a 2 střední s maturitou. Tomu odpovídá i počet odpracovaných let 22 osob studenti SOŠ Blansko, 3 osoby již pracují 1 rok. V oboru gastronomie pracovalo brigádnicky 22 studentů a 3 osoby jsou OSVČ. Informace o vzdělávacím středisku získali 3 studenti z internetu, 22 studentů osobním doporučením učitele SOŠ, s níž středisko spolupracuje již několik let. Nejvyšší hodnocení je známka Považujete v životě za nejdůležitější: - rodinné zázemí 1/14, 2/9, 3/2, 4/0 - získání kvalifikace 1/12, 2/9, 3/4, 4/0 - získat uznání od okolí 1/6, 2/10, 3/5, 4/4 - být v pohodě 1/13, 2/9, 3/2, 4/1 - být zdravý 1/23, 2/1, 3/1, 4/1 - z počtu 25 však kouří 21 žáků! - mít dost peněz 1/ 4, 2/20, 3/1, 4/0 - umět se prosadit v práci a životě 1/17, 2/7, 3/1, 4/0 2. Co byste potřebovali k učení nejvíce? - mít přátelské klima v zaměstnání 1/12, 2/11, 3/2, 4/0 - mít porozumění doma 1/7, 2/14, 3/3, 4/1 - mít příležitost projevit svůj názor 1/11, 2/14, 3/0, 4/0 čas pro nezávaznou komunikaci? - učit se jen nejnutnější 1/ 2, 2/10, 3/12, 4/1 - dostávat jen pochvalu 1/3, 2/6, 3/12, 4/4 - naučit se pochopit obor 1//20, 2/4, 3/ 1, 4/0 3. Výkon lektora svědčí o: - spravedlnosti učitele k ostatním 1//10, 2/14, 3/1, 4/0 - dovednosti komunikace 1/13, 2/9, 3/3, 4/0 - umění motivace a naučení látky 1/14, 2/10, 3/1, 4/0 - zkušenosti z praxe a světa práce 1/17, 2/6, 3/2 4/0 - schopnosti řešit problémy 1/11, 2/12, 3/2, 4/0 - vhodném využívání techniky 1/9, 2/11, 3/5 4/0 můžeme se zlepšit při prezentaci - prezentaci učebních pomůcek 1/10, 2/11, 3/3, 4/1 - využívání odborné literatury 1/9, 2/9 3/5, 4/2 - umění organizovat práci 1/17, 2/6, 3/2 4/0 4. Jak hodnotíte služby vzděl. střediska? - technické zázemí 1/12, 2/12, 3/0 4/1 - doplňkové služby 1/15, 2/9, 3/1, 4/0 - komunikace pracovníků s Vámi 1/24, 2/0, 3/0, 4/1 - vstřícnost a ochota řešit situace 1/23, 2/1, 3/1, 4/0 - náročnost na studenty 1/9, 2/13, 3/3, 4/0 - profesionální odbornost 1/23, 2/2, 3/0, 4/0 - doporučíte služby střediska dalším 1/18, 2/4, 3/0, 4/0 celkové hodnocení výborné Pro lepší vypovídací schopnost dotazníku bude zajímavé akci zopakovat i v dalších kurzech, dospělí mají jiné životní i profesionální zkušenosti.

10

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Školní rok:

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Vzdělávací program pro pracovní činnost

Vzdělávací program pro pracovní činnost Čj. 27/07/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_02

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

charakterizujte vepřové maso vzhled, složení, vlastnosti uveďte jednotlivé části vepřového masa, u každé části vepřového masa napište vhodné tepelné použití a příklady pokrmů sestavte restaurační menu

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST25 Číslo materiálu 25

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Zkrácené studium OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05. VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona: 11 Sada: 3 DUM: 05 Ověření ve výuce: Technologie Třída: K 1, KČ 1 Datum vytvoření:

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 3. ročník Téma: Ověřování

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

OKRUHY OTÁZEK K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ

OKRUHY OTÁZEK K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ OKRUHY OTÁZEK K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ obor : Provoz společného stravování PSOP 2 65-51 - E / 501 školní rok : 2010 / 2011 Charakterizuj předběžnou úpravu potravin rostlinného a živočišného původu (jatečné

Více

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová Sojka

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem následných úprav by mělo být to, aby oba dva výběry byly srovnatelné nutriční kvality.

Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem následných úprav by mělo být to, aby oba dva výběry byly srovnatelné nutriční kvality. Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Školní jídelna ZŠ TGM Studénka Jídelníček za měsíc říjen 2015 19 stravovacích dní Hodnotitel Mgr. Sylva Šmídová Každý výběr byl hodnocen zvlášť. Cílem

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_05

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Příloha Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Obor : 65-41-L/005 číšník-servírka 65-41-L/006 kuchař-kuchařka Školní rok: 2011/2012 Zkouška z ekonomických předmětů obsahuje učivo těchto předmětů:

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice

Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice Pestrost podávané stravy v předškolních zařízeních okresu Pardubice Hygiena dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Pardubického kraje MUDr. Dagmar Švadlenková AHS Helena Křížová Cíl: Sonda do oblasti

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

Projekt. Spokojenost občanů s restauračními službami. Třída: Ht 2.A

Projekt. Spokojenost občanů s restauračními službami. Třída: Ht 2.A Projekt Spokojenost občanů s restauračními službami Třída: Ht 2.A Znojmo 23.6.2010 1 Město Znojmo nabízí vysoký sortiment hotelových a restauračních zařízení. Široký počet restaurací se nachází v centru

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.20 Menu Autor: Eva Němcová Období tvorby: září listopad

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 2. ročník Téma: Ověřování

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_09

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_04

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Datum: 14.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 14.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 1. ročník Téma: Ověřování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Moučníky Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM

GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM Samostatná odborná práce GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM ASIJSKÁ KUCHYNĚ NENÍ JEN ČÍNA (rodinná večeře v asijské restauraci) Název školy Jméno, příjmení Obor vzdělání Školní rok Obsah: kuchař číšník, (22) Úvod

Více

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny.

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Jídelní lístek Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Studené předkrmy 1 50 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 45,- Kč 2 50 g Šunková rolka plněná francouzským

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Moučníky Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE. profesní Cukrář. (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE

MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE. profesní Cukrář. (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program Vzdělávací pro profesní program pro kvalifikace oboru profesní Cukrář kvalifikace oboru (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více