Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm."

Transkript

1 Příloha č. 1 Struktura odborné výuky oboru vzdělání kuchař Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová Příjmení: Endlicherová Jméno: Zdeňka Místo podnikání: Kopečná 31, Brno, Jihomoravský kraj IČO: Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. b PhDr. Zdeňka Endlicherová poskytuje vzdělávací služby na základě živnostenského listu, jehož kopie je dokládána jako příloha č. 1. Vyhláška. MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. c Rekvalifikace bude zabezpečována pro činnost Kuchařské práce Vyhláška č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. d Garantem rekvalifikace je PhDr. Zdeňka Endlicherová, narozená , vysokoškolský diplom dokládán jako příloha č. 2. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst.3., písm. e Název vzdělávacího programu: Rekvalifikační program Kuchařské práce Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. f Cílem rekvalifikace je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oboru vzdělání Kuchařské práce, které frekventanti předvedou u závěrečné zkoušky. Praktická dovednost bude zahrnovat jednoduchou přípravu jídel a kalkulace požadovaného pokrmu. Absolvent na základě další praxe bude schopen poskytovat služby ve výrobě. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. g Rekvalifikace je určena pro zájemce o práci v pohostinství. Rekvalifikace se mohou zúčastnit uchazeči o zaměstnání z řad široké veřejnosti i z evidence úřadů práce. Předpokládané vzdělání pro přijetí do rekvalifikace je vyšší než základní, což je vyučení v příbuzném oboru, v jiném učebním oboru, absolventi střední školy či vysoké školy. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. h Rekvalifikace bude probíhat intenzivně denní výuka (8 výukových hodin denně). Rozsah rekvalifikace je 303 hodin z toho 80 hodin teorie, 40 hodin teoreticko-praktická výuka, 180 hodin odborné praxe a 3 hodiny pro absolvování závěrečných zkoušek.

2 Nejčastější používané metody výuky V části teoretické jsou běžně používané metody přednáška, diskuze, popis a vysvětlování. V praktické výuce je nejvíce používanou metodou instruktáž, pozorování, rozhovor. Upozornění na dodržování BOZP a hygienických předpisů, prováděn je nácvik dovedností a příprava jídel na úseku teplé i studené kuchyně dle vybraných MENU, degustace a hodnocení výsledků. V odborné praxi je nejdůležitější instruktáž, ukázka, dialog. Po exkurzi na pracovištích stravovacích provozů jsou frekventanti zařazeni na jednotlivá pracoviště, kde samostatně pracují na úseku přípravy jídel a nápojů dle nacvičených postupů pod dohledem instruktorů. Rámcový rozvrh učebního dne v teoretické části 8,00 8,45 organizace, hygiena a bezpečnost práce, cíle dne 8,50 9,35 výuka předmětu 9,40 10,25 výuka předmětu 10,30-11,15 výuka předmětu 11,20 12,25 výuka předmětu 12,50 13,35 výuka předmětu s didaktickými pomůckami 13,40 14,25 gastronomická pravidla 14,30 15,15 hodnocení dne a splnění cílů Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. i Rekvalifikace bude ukončena zkouškou, která se bude skládat ze tří částí: 1. písemná - normování jídel, sestavování MENU a jídelního lístku 2. praktická - technologická příprava pokrmů a nápojů 3. ústní - soubor otázek z vybraných předmětů Prospěch ze závěrečné zkoušky - prospěl - neprospěl Po úspěšném absolvování rekvalifikace bude frekventantovi předáno Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu jako podklad pro přijetí absolventa do stravovacích služeb veřejných či soukromých majitelů.

3 Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. j Učební plán zahrnuje vyučovací předměty s následujícími časovými dotacemi: Obchodní počty 5 hodin Úkolem předmětu je získání vědomostí v oblasti kalkulace cen, inventarizace a inventury. Dále pak zpracování kalkulací na jídla a nápoje. Hygiena potravin 8 hodin Předmět obsahuje zásady dodržování hygienického minima a hygienických předpisů při manipulaci s potravinami a přípravě pokrmů a nápojů, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Potraviny a výživa 14 hodin Předmět zahrnuje seznámení se základními potravinami rostlinného a živočišného původu, jejich výživovými hodnotami a fyziologickými funkcemi v organizmu. Technologie přípravy pokrmů 53 hodin Získávání teoretických znalostí o základních technologických postupech přípravy jídel a nápojů v teplé i studené kuchyni od předběžné přípravy pokrmů až po minutkovou přípravu pokrmů. Praktická výuka přípravy pokrmů 40 hodin Nácvik dovedností a zručnosti při přípravě základních technologických postupů přípravy pokrmů teplých i studených s využitím teoretických znalostí, prezentace na vhodném inventáři. Odborná praxe 180 hodin Odborná praxe praktikována přímo v provozu na smluvních pracovištích s odborným dohledem a zahrnuje samostatnou přípravu pokrmů a nápojů. Jsou upevňovány základní znalosti a dovednosti získané během výuky. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst.3,písm. k Rámcová učební osnova pro obor vzdělání : kuchařské práce rekvalifikace

4 1. Obchodní počty 5 hodin Zásady normování 1 hodina Kalkulační list 2 hodiny Kalkulace pokrmů a nápojů vlastní výroby 2 hodiny 2. Hygiena potravin 8 hodin Bezpečnost práce a její dodržování 1 hodina Hygiena potravin zásady při přípravě pokrmů a nápojů 4 hodiny Hygiena při podávání pokrmů a nápojů 1 hodina Hygiena prostředí ve stravování 2 hodiny 3. Potraviny a výživa 14 hodin Potraviny, voda, pochutiny, energetická, biologická hodnota 1 hodina Živiny bílkoviny, tuky,sacharidy 1 hodiny Ochranné látky vitamíny, nerostné látky 1 hodiny Potraviny živočišného původu mléko, tvaroh, sýry, vejce 2 hodiny jatečné maso, ryby, drůbež, zvěřina 4 hodiny Potraviny rostlinného původu obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce5 hodin 4. Technologie přípravy pokrmů 53 hodin Předběžná úprava potravin 3 hodiny Základní technologické postupy a jejich charakteristika 3 hodiny Polévky rozdělení, druhy, význam 3 hodiny Omáčky rozdělení, druhy, význam 3 hodiny Přílohy rozdělení, druhy, význam, bezmasé pokrmy 5 hodiny Hovězí maso rozdělení a vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Telecí maso rozdělení a vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Vepřové maso rozdělení a vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Ryby, drůbež, zvěřina - vhodnost částí k tepelné úpravě 5 hodin Masa - minutková příprava a úprava 2 hodiny Moučníky z kynutého těsta, odpalovaného těsta, litého těsta, lineckého těsta, piškotového těsta, bramborového těsta 9 hodin Studená kuchyně základní výrobky 5 hodin

5 5. Teoreticko praktická výuka 40 hodin Předběžná úprava surovin 5 hodin Základní technologické úpravy 2 hodiny Příprava polévek 2 hodiny Příprava omáček 2 hodiny Příprava příloh, bezmasé pokrmy 5 hodin Příprava pokrmů z masa hovězího 4 hodiny Příprava pokrmů z masa telecího 2 hodiny Příprava pokrmů z masa vepřového 5 hodin Příprava pokrmů z ryb, drůbeže, zvěřiny 4 hodiny Příprava minutek 1 hodiny Moučníky z jednoduchých těst 5 hodin Studená kuchyně-saláty, chlebíčky, vejce, mísy, aspikové výrobky 3 hodiny 6. Odborná praxe 180 hodin 7. Zkoušky ústní 3 hodiny Celkem hodin v kurzu 303 hodin Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. l Studijní literatura : Illková, O.,: Technologie přípravy pokrmů, Protisk Slavkov, Rozrazil Mašek, L.,: Potraviny a nápoje v kostce, Třebestovice, Ratio. Schmidtová, J.,: Hygienická péče a předpisy v zařízeních potravinářského obchodu a společného stravování, Gradior Kladno Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. n Lektoři rekvalifikace: 1. Bedřiška Zhořová vzdělání středoškolské, pedagogické minimum, odborná i pedagogická praxe ve stravovacích oborech nad 20 let. 2. Olga Illková - vzdělání středoškolské, pedagogické minimum, odborná i pedagogická praxe ve stravovacích oborech nad 20 let. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. o Materiálně technické zabezpečení Vzdělávací středisko má pro teoretickou výuku učebnu Stolničení o rozloze 65 m 2, kde je 8 jídelních stolů s 32 židlemi, TV, video, příloha č. 3 - nájemní smlouva. Pro praktickou výuku Centrum volného času, Lužánky, Lidická 1880/50, Brno, příloha č.4.

6 Příloha č. 2 Příklad normování: ( Runštuk, J.,:Receptury teplých pokrmů, Merkur 1995) vypočtěte 2 porce bramborových kroket: Bramborové krokety smažené Druh potravin hmotnost v g hrubá/čistá 10 porcí 2 porce brambory 600/ /800 máslo mouka hrubá vejce 1/1,5 ks sůl obalení: mouka hladká vejce 1,5/2 ks mléko strouhanka tuk hmotnost potravin: porce: 100 g 150 g Postup přípravy: Vařené brambory pomeleme nebo postrouháme, přidáme teplé máslo, vejce, sůl a mouku. Vytvarujeme v mouce válečky, máčíme ve vejcích a strouhance, zvolna smažíme a horké podáváme jako přílohu (nižší hmotnost) nebo bezmasý pokrm (vyšší hmotnost). Rozbor a organizace práce: Zadáme výpočet ze základních údajů v prvním sloupci množství, které použijeme pro přípravu kroket a výpočty zkontrolujeme hlasitým čtením studentů. Při postupu přípravy klademe ihned otázky a odpovědi edukantů upřesňujeme. Zjistíme zároveň, jak dovedou studenti teoretické znalosti uplatnit v konkrétním úkolu. Nadiktujeme správné stručné technologické postupy v bodech. Kontrolujeme, aby studenti pracovali samostatně na vymezeném pracovním místě. Znovu upozorníme na dodržování všech předpisů a aplikujeme v konkrétním zařízení. Průběžně hodnotíme a případně ještě názorně ukazujeme správnost postupu tak, aby všichni rozuměli proč právě takto postupujeme. Názorně připravíme porce k prezentaci a při degustaci zhodnotíme výkony studentů Vyhlásíme po vzájemné domluvě nejúspěšnějšího pracovníka a nejpodařenější pokrm či nápoj, doporučíme samostatně za domácí úkol připravit náročnější úkony.

7 Příloha č. 3 Otázky k ústní časti závěrečné zkoušky Rekvalifikační kurz obor kuchař-ka 1. Hovězí maso-dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Obiloviny a prodejní druhy, předběžná příprava, využití obilovin v kuchyni Cukry - složení a význam ve výživě, tržní druhy, brambory 2. Telecí maso-dělení, předběžná příprava, zadělávání, 5 druhů pokrmů Zelenina dělení, předběžná příprava, jednoduché saláty Vitaminy druhy, obsah v potravinách 3. Vepřové maso- dělení, předběžná příprava, vaření, 5 druhů pokrmů Moučné přílohy, listové těsto Tuky složení, druhy, skladování 4. Skopové maso-dělení, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Vývary, vložky a zavářky Minerální látky druhy, obsah v potravinách 5. Drůbež-dělení, předběžná příprava, minutková úprava, 5 druhů pokrmů Polévky bílé a přesnídávkové, složení menu Bílkoviny složení, druhy 6. Ryby- dělení, předběžná příprava kapra, smažení, 5 druhů pokrmů Těstovinové přílohy a pokrmy Tuky složení, druhy, skladování 7. Zvěřina-dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Přílohy bramborové Mléko a mléčné výrobky dělení, obsah živin, skladování 8. Maso domácích zvířat, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Obilninové přílohy a pokrmy Vejce a využití v kuchyni 9. Vnitřnosti jatečných mas, předběžná příprava, vaření, 5 druhů pokrmů Moučníky-druhy, zásady pečení těst Luštěniny- obsah živin, druhy, skladování 10. Hovězí maso-dělení, předběžná příprava, vaření, 5 druhů menu Kynutá těsta, jídelní lístek Tvaroh, sýry obsah živin, dělení, skladování 11. Vepřové maso-dělení, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Zeleninové pokrmy Minerální látky druhy, obsah v potravinách 12. Drůbež-dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Luštěninové pokrmy, gastronomická pravidla Ovoce- obsah živin, dělení, skladování 13. Ryby dělení, předběžná příprava, vaření, 5 druhů pokrmů Bezmasé pokrmy z vajec a sýrů Tuky složení, dělení, skladování 14. Zvěřina dělení, předběžná příprava, pečení, 5 druhů pokrmů Hygienické a bezpečnostní předpisy Bílkoviny- složení, druhy 15. Telecí maso- dělení, předběžná příprava, dušení, 5 druhů pokrmů Výrobky studené kuchyně, sortiment potravin,saláty složité Vitaminy druhy, obsah v potravinách

8 Příloha č. 4 Vzdělávací středisko NCM Brno - R E K V A L I F I K A Č N Í K U R Z Vážená kolegyně, vážený kolego, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku. V současné době se v oblasti odborného vzdělávání postupně přistupuje k realizaci kurikulární reformy, s níž souvisí i další vzdělávání pracovníků. Na základě Vašich pravdivých odpovědí bude naše vzdělávací středisko moci lépe připravit programy dalšího vzdělávání tak, aby byly funkční, profesionální a pomohly Vám ve Vaší další práci. Nejprve, prosím, vyplňte identifikační údaje - zakroužkujte čísla vhodných odpovědí: I. Pohlaví a) muž 1 b) žena 2 II. Věk a) do 20 let 1 b) let 2 c) let 3 d) let 4 e) let 5 III. Vzdělání a) základní 1 b) střední odborné 2 c) střední s maturitou 3 d) vysokoškolské 4 IV. Počet odpracovaných let a) 0 let 1 b) 1 rok 2 c) 1 3 roky 3 d) 3 10 let 4 e) více než 10 let 5 V. Pracoval/la jste v oboru gastronomie? a) nikdy 1 b) sezónní výpomoc 2 c) brigádnicky 3 d) více než 3 roky 4 e) OSVČ v oboru 5 VI. Kde jste získal informace o vzdělávacím středisku? a) úřad práce 1 b) internet 2 c) inzerce 3 d) osobní doporučení 4 e) mám os. zkušenost 5 D O T A Z N Í K Nejvyšší hodnocení má známka Považujete v životě za nejdůležitější: - rodinné zázemí získání kvalifikace získat uznání od okolí být v pohodě být zdravý mít dost peněz umět se prosadit v práci a životě Co byste potřebovali k učení nejvíce? - mít přátelské klima v zaměstnání mít porozumění doma mít příležitost projevit svůj názor učit se jen nejnutnější dostávat jen pochvalu naučit se pochopit obor Výkon lektora svědčí o: - spravedlnosti učitele k ostatním dovednosti komunikace umění motivace a naučení látky zkušenosti z praxe a světě práce schopnosti řešit problémy vhodném využívání techniky prezentaci učebních pomůcek využívání odborné literatury umění organizovat práci Jak hodnotíte služby vzděl. střediska? - technické zázemí doplňkové služby komunikace pracovníků s Vámi vstřícnost a ochota řešit situace náročnost na studenty profesionální odbornost doporučíte služby střediska dalším Děkujeme Vám za Vaši ochotu a čas, těšíme se na Vás v dalších kurzech nebo odborných seminářích. Přejeme Vám radost a úspěchy na Vaší profesionální dráze.

9 Příloha č. 5 Vyhodnocení dotazníku Dotazník byl vyplněn 25 respondenty jedné skupiny rekvalifikačního kurzu. Identifikační údaje: 13 mužů, 12 žen ve věku do 20 let, vzdělání základní 23 a 2 střední s maturitou. Tomu odpovídá i počet odpracovaných let 22 osob studenti SOŠ Blansko, 3 osoby již pracují 1 rok. V oboru gastronomie pracovalo brigádnicky 22 studentů a 3 osoby jsou OSVČ. Informace o vzdělávacím středisku získali 3 studenti z internetu, 22 studentů osobním doporučením učitele SOŠ, s níž středisko spolupracuje již několik let. Nejvyšší hodnocení je známka Považujete v životě za nejdůležitější: - rodinné zázemí 1/14, 2/9, 3/2, 4/0 - získání kvalifikace 1/12, 2/9, 3/4, 4/0 - získat uznání od okolí 1/6, 2/10, 3/5, 4/4 - být v pohodě 1/13, 2/9, 3/2, 4/1 - být zdravý 1/23, 2/1, 3/1, 4/1 - z počtu 25 však kouří 21 žáků! - mít dost peněz 1/ 4, 2/20, 3/1, 4/0 - umět se prosadit v práci a životě 1/17, 2/7, 3/1, 4/0 2. Co byste potřebovali k učení nejvíce? - mít přátelské klima v zaměstnání 1/12, 2/11, 3/2, 4/0 - mít porozumění doma 1/7, 2/14, 3/3, 4/1 - mít příležitost projevit svůj názor 1/11, 2/14, 3/0, 4/0 čas pro nezávaznou komunikaci? - učit se jen nejnutnější 1/ 2, 2/10, 3/12, 4/1 - dostávat jen pochvalu 1/3, 2/6, 3/12, 4/4 - naučit se pochopit obor 1//20, 2/4, 3/ 1, 4/0 3. Výkon lektora svědčí o: - spravedlnosti učitele k ostatním 1//10, 2/14, 3/1, 4/0 - dovednosti komunikace 1/13, 2/9, 3/3, 4/0 - umění motivace a naučení látky 1/14, 2/10, 3/1, 4/0 - zkušenosti z praxe a světa práce 1/17, 2/6, 3/2 4/0 - schopnosti řešit problémy 1/11, 2/12, 3/2, 4/0 - vhodném využívání techniky 1/9, 2/11, 3/5 4/0 můžeme se zlepšit při prezentaci - prezentaci učebních pomůcek 1/10, 2/11, 3/3, 4/1 - využívání odborné literatury 1/9, 2/9 3/5, 4/2 - umění organizovat práci 1/17, 2/6, 3/2 4/0 4. Jak hodnotíte služby vzděl. střediska? - technické zázemí 1/12, 2/12, 3/0 4/1 - doplňkové služby 1/15, 2/9, 3/1, 4/0 - komunikace pracovníků s Vámi 1/24, 2/0, 3/0, 4/1 - vstřícnost a ochota řešit situace 1/23, 2/1, 3/1, 4/0 - náročnost na studenty 1/9, 2/13, 3/3, 4/0 - profesionální odbornost 1/23, 2/2, 3/0, 4/0 - doporučíte služby střediska dalším 1/18, 2/4, 3/0, 4/0 celkové hodnocení výborné Pro lepší vypovídací schopnost dotazníku bude zajímavé akci zopakovat i v dalších kurzech, dospělí mají jiné životní i profesionální zkušenosti.

10

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Vzdělávací program pro pracovní činnost

Vzdělávací program pro pracovní činnost Čj. 27/07/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Zkrácené studium OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Příloha Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Obor : 65-41-L/005 číšník-servírka 65-41-L/006 kuchař-kuchařka Školní rok: 2011/2012 Zkouška z ekonomických předmětů obsahuje učivo těchto předmětů:

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní směrnice pro strávníky, pro zákonné zástupce strávníků STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Č.j.: 78/07 Vypracovala:

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

PENZION V OBOŘE. Projekt ESF, 02 Provoz vzdělávacího centra - organizaci provozování kuchyně a restaurace střídání a vedení žáků oboru kuchař - číšník

PENZION V OBOŘE. Projekt ESF, 02 Provoz vzdělávacího centra - organizaci provozování kuchyně a restaurace střídání a vedení žáků oboru kuchař - číšník PENZION V OBOŘE Projekt ESF, 02 Provoz vzdělávacího centra - organizaci provozování kuchyně a restaurace střídání a vedení žáků oboru kuchař - číšník Výchovně vzdělávací centrum PENZION V OBOŘE Horšov

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Příloha č. 1 Učební plán

Příloha č. 1 Učební plán Příloha č. 1 Učební plán Učební plán Hotelnictví 65-42-M/01 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk 2 2 2 2 8 první cizí jazyk 3 3 3 3 12 druhý cizí jazyk

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut Celostátní konference nutričních terapeutů 20. listopadu 2013 PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ (PCVD)

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN

UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN Č.j. 47/06/var UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělávání 78-62-C/002 P R A K T I C K Á Š K O L A D V O U L E T Á Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika vzdělávacích

Více

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše Pár slov úvodem Tato zpráva je odborně zaměřena na zhodnocení výživy ve školkách. Výživa ve školkách však není pouze otázkou pracovníků ve školní jídelně. Má návaznost na celé okolí dítěte rodinu, pedagogické

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha KHS Královéhradeckého kraje, odbor hygieny dětí a mladistvých Legislativa Školský zákon 561/2004 Sb. 122 stanovuje,

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Hospodářské výpočty III Společná pro celou sadu

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více