INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1"

Transkript

1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Spisová služba Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu příjem a odesílání korespondence zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spis. službě) Kategorie cca 1000 záznamů/rok jméno a příjmení, bydliště Příjemci Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 45 sekretářka; asistent zástupce ředitele pro teoretické vyučování, spisový pracovník provádí se

2 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 2 Agenda: Evidence žáků přijímací řízení Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu zajištění přijímacího řízení Kategorie Příjemci zákon 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláška č. 353/2016 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) cca 350 žáků uchazeč: jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, mobil, zákonný zástupce: jméno, datum narození, mobil, ředitel, sekretářka Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 provádí se

3 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 3 Agenda: Evidence žáků osobní spisy žáků Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence žáků, průběhu jejich vzdělávání a prospěchu zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie Příjemci škola: max žáků DM: max 202 žáků ŠJ: max 1200 žáků žák: jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, OP, ZP, mobil a další dle 28 ŠZ, zákonný zástupce: jméno a příjmení, mobil, a další dle 28 ŠZ sekretářka Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 20 provádí se

4 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 4 Agenda: Evidence žáků spisy ve správ. řízení, rozhodnutí ředitele žáci Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu správní řízení Kategorie zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon); zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) cca 70 žáků jméno a příjmení, datum narození, bydliště, mobil Příjemci ředitel, sekretářka Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina provádí se

5 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 5 Agenda: Evidence školních úrazů Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence školních úrazů, příčin a okolností jejich vzniku školský zákon č. 561/2004 Sb., zákoník práce Kategorie cca 50 žáků jméno a příjmení, datum narození, bydliště Příjemci ředitel, ČŠI, zdravotní pojišťovna Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10, A 10 provádí se

6 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 6 Agenda: Smlouvy Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu zajištění dodávek zboží a služeb od externích dodavatelů splnění smlouvy zákon 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) Kategorie cca 10 smluvních partrů jméno a příjmení, bydliště Příjemci ředitel, sekretářka Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina provádí se

7 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 7 Agenda: Personální agenda Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence zaměstnanců, pracovníků na dohody pro zpracování platů, pro zdravotní a sociální pojištění zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon269/1994 Sb., (Zákon o rejstříku trestů), NV o platových poměrech, NV o katalogu prací, zákon č. 373/2011 Sb. (Zákon o specifických zdravotních službách) 110 zaměstnanců Kategorie jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, , děti - datum narození, r.č., manžel, zdravotní stav, srážky, trestní činnost, mzda (osobní dotazník, smlouvy a dodatky, jmenovací listina, dosažené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zaměstnání, zápočtypraxe, čestné prohlášení, zápočet praxe, pracovní náplň, dohody o odpovědnosti, platové výměry, DPP, DPČ, žádosti o RD a NV, porušení pracovní kázně, lékařské prohlídky) Příjemci mzdová účetní Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 45 provádí se

8 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 8 Agenda: Srážky, exekuce Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu zajištění srážek z platů pro věřitele zaměstnanců z titulu exekucí bo dohod o srážkách z platu Kategorie zákon 262/2002 Sb., (Zákoník práce), 282/2006 Sb. (Insolvenční zákon), NV č.595/2006 Sb. cca 15 osob jméno, rodné číslo, bydliště, dlužná částka Příjemci mzdová účetní Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 45 provádí se

9 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 9 Agenda: Mzdová agenda Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu výpočty platů, zákonných odvodů a srážek z platů Kategorie Příjemci zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. (Daňový řád) 110 zaměstnanců, cca 200 žáků jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, bydliště, jméno a rodné číslo dítěte, mzda, invalidita, manžel, srážky, důchod, jméno manželů (mzdové listy, ELDP důchodové pojištění, RNP - přihlášky, SP odvod pojistného ZP přihlášky a odvod pojistného, FÚ daňové přiznání, daňová prohlášení, roční zúčtování daní, náhrady za DPN a mocenská, OČR, statistické výkazy, podklady pro mzdy,další podklady rodné listy, invalidní důchod, soudní rozhodnutí) mzdová účetní Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5, S 10, A 10, S 45 provádí se

10 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 10 Agenda: Kamerový systém Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu ochrana zdraví a života osob a majetku školy oprávněný zájem správce (ochrana zdraví a života osob a ochrana majetku správce) Kategorie 110 zaměstnanců, 450 žáků, cizí osoby obrazový záznam Příjemci ředitel, zástupci ředitele Příjemci v Lhůty pro výmaz 7 dnů elektronicky provádí se

11 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 11 Agenda: Informační systém školy (webové stránky) Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu Kategorie poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a povinných informací podle vlastního uvážení školy bo školského zařízení, veřejný zájem, oprávněný zájem (PR školy a ŠZ) zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) zaměstnanci, žáci jméno a příjmení, fotografie (web školy, nástěnky, TV na chodbách) Příjemci veřejný přístup Příjemci v Lhůty pro výmaz průběžná aktualizace elektronicky provádí se

12 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 12 Agenda: Záloha dat Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu opatření na chranu dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, krádeží, zablokováním a oprávněným použitím Kategorie zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybertické bezpečnosti), vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybertické bezpečnosti zaměstnanci, žáci všechny údaje evidované v ostatních agendách Příjemci ředitel Příjemci v Lhůty pro výmaz 1 rok elektronicky provádí se

13 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 13 Agenda: Docházkový systém Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu získání podkladů pro výpočet časové mzdy (platu), evidence přítomnosti a přítomnosti žáků Kategorie zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon 269/1994 Sb., (Zákon o rejstříku trestů), NV o platových poměrech, NV o katalogu prací, z. o specifických zdravotních službách, zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 110 zaměstnanců, 450 žáků, cizí osoby jméno a příjmení Příjemci Příjemci v Lhůty pro výmaz finanční referent, zástupce ředitele pro TEÚ, vedoucí školní kuchně, IT technik 1 rok elektronicky provádí se

14 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 14 Agenda: Evidence žáků Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu pořízení a zpracování údajů o dětech, žácích, studentech a klientech podle zákonných požadavků pro potřeby provozu školy a statistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy školský zákon č. 561/2004 Sb. Kategorie Příjemci škola: max DM: max 202 ŠJ: max 1200 jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa, státní občanství, zdrav. pojištovna, tel. číslo, a další údaje dle 28 zákona 561/2004 Sb. MŠMT, zřizovatel Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 elektronicky provádí se

15 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 15 Agenda: Ukončení studia Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu přihlášení žáků a studentů k závěrečným zkouškám, maturitním zkouškám a k absolutoriu, zadání výsledků zkoušek, vystavení vysvědčení a diplomů, zaznamenání ukončení vzdělávání ve školní matrice Kategorie zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) max žáků jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo Příjemci Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 A 45 asistent zástupce ředitele pro teoretické vyučování, spisový pracovník; třídní učitelé, ředitel, zástupce ředitele pro teoretické vyučování provádí se

16 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 16 Agenda: Vysvědčení Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu doklad o celkovém prospěchu a ukončení školního roku školský zákon č. 561/2004 Sb. Kategorie Příjemci Příjemci v max jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství asistent zástupce ředitele pro teoretické vyučování, spisový pracovník; třídní učitelé Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 provádí se

17 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 17 Agenda: Evidence pedagogů pro tvorbu rozvrhů hodin Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu tvorba rozvrhů, suplování zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie 70 pedagogů jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, datum a místo narození Příjemci Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 45 ředitel, zástupce ředitele pro teoretické vyučování; asistent zástupce ředitele pro teoretické vyučování, spisový pracovník elektronicky provádí se

18 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 18 Agenda: Deníky odborného výcviku Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu získání informací o průběhu a rozsahu odborného výcviku zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie cca 200 osob jméno a příjmení Příjemci učitelé odborného výcviku Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina provádí se

19 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 19 Agenda: Deníky BOZP Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu Zajištění přehledu o provedeném školení BOZP, datu konání a přítomných osobách zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie cca 200 osob jméno a příjmení Příjemci učitelé OV Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina provádí se

20 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 20 Agenda: Evidence odborného výcviku Bakaláři Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu vedení údajů pro školní matriku, o průběhu studia a klasifikaci žáků, o docházce a přímnosti žáků na výuce zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie Příjemci cca 200 žáků jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zákonní zástupci, telefon, e.mail učitelé odborného výcviku, zástupce ředitele pro praktické vyučování Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán A 45 elektronicky provádí se

21 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 21 Agenda: Stipendijní program Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu poskytování prospěchových stipendií podle stipendijního programu škol, splnění úkolů ve veřejném zájmu zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie 150 žáků Jméno a příjmení, bydliště, číslo OP Příjemci Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 zástupce ředitele pro praktické vyučování, finanční referentka, zástupce ředitele pro technicko ekonomický úsek provádí se

22 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 22 Agenda: Výkazy mezd žáků Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu výpočet odměny žákům za produktivní práci zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie 150 žáků jméno a příjmení Příjemci Příjemci v zástupce ředitele pro praktické vyučování; učitelé odborného výcviku; finanční referentka Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina provádí se

23 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 23 Agenda: Smlouvy o zajištění praktického vyučování Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu poskytnutí žáků partrské organizaci, která zajišťuje materiálně a personálně jejich odbornou praxi splnění smlouvy Kategorie zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení školského zákona 50 jméno a příjmení Příjemci zástupce ředitele pro praktické vyučování Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 provádí se

24 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 24 Agenda: Certifikace Rigips Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu zpracování údajů pro vystavení odborného certifikátu splnění smlouvy dle rámcové smlouvy Kategorie 100 osob jméno a příjmení, datum narození, IČO, DIČ, telefon, Příjemci zástupce ředitele pro praktické vyučování Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 provádí se

25 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 25 Agenda: Soutěže Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům pořadatelům soutěží souhlas subjektu údajů Kategorie 6 žáků dle zadavatele soutěže: jméno a příjmení, datum narození Příjemci organizátoři soutěží Příjemci v Lhůty pro výmaz 2 roky provádí se

26 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 26 Agenda: Přihlašování na DM a ukončování pobytu Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence žáků přijímaných k ubytování a ukončení ubytování zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) školský zákon č. 561/2004 Sb. Kategorie Příjemci cca 200 žáků jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, telefonní číslo, , rodné číslo, číslo OP, ZP, zdravotní stav (přihláška) vedoucí vychovatel, vychovatelé, sekretářka Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 provádí se

27 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 27 Agenda: Evidence ubytovaných žáků a žákyň Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu přehled o žácích využívajích ubytovací služby zařízení zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) školský zákon č. 561/2004 Sb. Kategorie Příjemci cca 200 žáků jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, telefonní číslo, , rodné číslo, číslo OP, ZP, zdravotní stav (osobní spis) vedoucí vychovatel domova mládeže, vychovatelé, sekretářka Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 provádí se

28 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 28 Agenda: Výchovná činnost na domově mládeže Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence výchovné činnosti na domově mládeže školský zákon č. 561/2004 Sb. Kategorie cca 200 žáků jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, ročník Příjemci Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 vedoucí vychovatel domova mládeže, vychovatelé, pedagogičtí pracovníci provádí se

29 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 29 Agenda: Provoz DM Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence o provozu domova mládeže zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie Příjemci cca 200 žáků jméno a příjmení, datum narození, bydliště, škola, obor, ročník, telefonní číslo vedoucí vychovatel domova mládeže, vychovatelé Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 provádí se

30 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 30 Agenda: Administrativa činnosti pedagogických pracovníků DM Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu informace o administrativních činnostech prováděných pedagogickými pracovníky DM školský zákon č. 561/2004 Sb. Kategorie 9 vychovatelů jméno a příjmení Příjemci vedoucí vychovatel, vychovatelé Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 provádí se

31 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 31 Agenda: Evidence strávníků, ubytovaných Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu Kategorie Příjemci zajištění stravování přihlášeným osobám (strávníkům) a přehled o ubytovaných osobách, souhlas se zpracováním čísla účtu, výslovný souhlas se zpracováním údajů o zdravotním omezení zákon č. 561/2004 Sb.( Školský zákon), vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování max 1200 osob jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo účtu, telefon (povolení k inkasu, přihláška ke stravování, žádost o čip) finanční referentka, vedoucí vychovatel domova mládeže Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina elektronicky provádí se

32 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 32 Agenda: Odměňování v hotovosti: žáci produktivní činnost, stipendia; zaměstnanci plat Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu výpočty platů a odměn žáků za produktivní činnost, výpočty stipendií a vyplácení těchto částek v hotovosti zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce) Kategorie cca 150 žáků/měsíc jméno a odměna (výplatní listiny) Příjemci finanční referentka, účetní Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina provádí se

33 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 33 Agenda: Vymáhání pohledávek Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu zajištění likvidity z uhrazených pohledávek splnění smlouvy Kategorie Příjemci cca 10 žáků/měsíc jméno a příjmení, adresa, dlužná částka (upomínky, sestava pohledávek) finanční referentka, zástupce ředitele pro TEÚ Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina,elektronicky provádí se

34 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 34 Agenda: Účetní agenda Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence majetku a závazků, přírůstků a úbytky aktiv a pasiv, hmotné odpovědnosti a opdpovědnosti za svěřené předměty zákon č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) Kategorie zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci jméno a příjmení, bydliště, datum narození (PPD, VPD, faktury) Příjemci finanční referentka, účetní, vedoucí provozního oddělení Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 provádí se

35 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 35 Agenda: Vznik pronájmu, ubytování, služby Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence pohledávek vzniklých z pronájmu majetku správce, z ubytování a dalších služeb splnění smlouvy Kategorie Příjemci cca 15 osob/měsíc jméno a příjmení, adresa firmy, IČO, DIČ, telefon, , čas, prostor pronájmu vedoucí vychovatel domova mládeže, vedoucí školní kuchyně Příjemci v Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 provádí se

36 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 36 Agenda: Evidence pronájmu, ubytování, služby Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu evidence průběhu pohledávek vzniklých z pronájmu majetku správce, z ubytování a dalších služeb a jejich úhrad Právní povinnost Kategorie Příjemci Příjemci v cca 40 osob/měsíc Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 jméno a příjmení, adresa firmy, IČO, DIČ, telefon, , čas, prostor pronájmu, datum narození, bydliště, rodné číslo, číslo OP (kniha ubytování) vedoucí vychovatel domova mládeže, vedoucí školní kuchyně, finanční referentka, účetní, recepční provádí se

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální a mzdová agenda, mzdy a odměňování Správce Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 Pověřec pro ochranu založení, vedení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální a mzdová agenda Správce Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální a mzdová agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální Správce Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka 4 E-mail: zus@blatna.t Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda (PS, DPP, DPČ) založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda - zaměstnanci ZVaS, zaměstnanci v projektech, DPP v DVPP Správce založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda - zaměstnanci ZVaS, zaměstnanci v projektech, DPP v DVPP založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Kabelíkova 14a, Přerov. Tel.: , fax: Sociální služby města Přerova, p.o. Záznamy o činnostech zpracování

Kabelíkova 14a, Přerov. Tel.: , fax: Sociální služby města Přerova, p.o. Záznamy o činnostech zpracování Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Tel.: 581 289 111, fax: 581 289 146 www.ssmp.cz Sociální služby města Přerova, p.o. Záznamy o činnostech zpracování Kategorie subjektů údajů Zaměstnanci Účel zpracování osobních

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda (včetně dalšího

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Kategorie subjektu (fyzických

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisové lístky Třídní knihy Třídní výkazy Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení třídních knih vedení třídních výkazů

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Petra

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů

popřípadě číslo bankovního účtu Údaje statutárního města Karviné, popř. jiných vypůjčitelů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Evidence zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Směrnice k ochraně č.j. SSZS/00653/2018 Příloha č. 2 Evidence zpracování, účelu, kategoriích subjektů a době jejich Agenda Účel zpracování subjektů a rozsah zpracování Správní řízení Vydání správních rozhodnutí,

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 PSČ 636 00 IČ: 48510661 Tel.: 548 426 012 Fax: 548 426 026 Komerční banka, a.s. Brno-město, číslo účtu: 19-5186500267/0100 http://www.zskamenacky.cz E-mail:

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let

Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy. 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let Katalogové listy matrika Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků BOZP Personální a mzdová agenda Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Bezpečnost na pracovišti a ve škole - úrazy Bezpečnost na pracovišti

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh pracovněprávního vztahu Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh pracovněprávního vztahu Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech : Průběh pracovněprávního vztahu Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce osobních : Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Karoliny

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis dítěte do školy, školského zařízení

Zápis dítěte do školy, školského zařízení Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy, školského zařízení Vedení školní evidence Vedení školní evidence

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace LVK, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení

Více

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy,

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy LVK, plavání, pobyty v přírodě, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů List1 Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace se sídlem Pavlovská 16, 623 00 Brno IČ 449 94 036 Pověřenec pro ochranu osobních

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Č. agendy Název agendy Vedené MěÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba 1 Poskytování informací dle zákona č.

Č. agendy Název agendy Vedené MěÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Přenositelnost Námitka Archivní doba 1 Poskytování informací dle zákona č. Analýza působnosti Města Loštice z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Lošticích k 18.4.2018 Č. agendy Název agendy Vedené MěÚ Právní základ

Více

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více