NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1."

Transkript

1 NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/36043 Témata pro zadání ATV 3 v letním semestru 2013/2014 CELKOVÝ SOUPIS ZADÁNÍ: zadavatel: téma: zástupce zadavatele: 1 MÚ Kozárovice Multi - funkční kulturní centrum Rostislav Pikard MČ Praha 4 Rozšíření koupaliště Lhotka ing.arch. Adamová m4 architekti Tréninkové centrum ČOV Nymburk ing. Jírovec m4 architekti Integrované sportovní centrum Nymburk ing. Jírovec MÚ Pardubice Jízdárna a hotel na dostihovém závodišti ing. arch. Petráň 6 MÚ Pardubice Využití brownfieldu u Tyršových sadů ing.arch. Pannová MÚ Vrchlabí Automobilové muzeum a hangár Lánov ing. Ryndová MÚ Pardubice Transformace brownfieldu Paramo ing.arch. Pannová MÚ Hradec Králové Přístavba koupaliště Flošna ing.arch. Semrád Dobříš Nová městská knihovna 11 Dobříš Objekt nové Radnice 12 Mníšek pod Brdy Rekonstrukce panského hostince Barokní areál Skalka 13 Mníšek pod Brdy Mateřská škola Rymáně 14 Ostrava Opuštěný industriál Eva Pácaltová

2 01. Multi - funkční kulturní centrum OBEC: Kozárovice OKRES: Příbram KONTAKT: Rostislav Pikard LOKALITA: Nové centrum obce PARCEL. Č.: č.p. 162 Rekonstrukce nebo novostavba stávajícího kulturního domu ze 70. let, který je v současnosti předimenzovanou stavbou. Kozárovice byli,,výkladní skříní střediskovou obcí, která v současnosti hledá svoji novou podobu. Výhodou se jeví blízká přehrada Orlík, která v sezóně navyšuje počet obyvatel na více než dvojnásobek stávajícího stavu (cca 360 obyvatel). Zastupitelstvo obce chce dále spolupracovat na územním plánu obce a strategickém plánu. Chce také vybraný návrh - skrze architektonickou soutěž - realizovat. Zastupitelstvo obce chce dále spolupracovat na územním plánu obce a strategickém plánu. Chce také vybraný návrh skrze architektonickou soutěž realizovat. Velká - Občanská vybavenost. Také Urbanismus.

3 02. Rozšíření koupaliště Lhotka OBEC: Praha 4 OKRES: Praha KONTAKT: Ing.arch. Adamová LOKALITA: Při komunikaci Mariánská PARCEL. Č.: 65, 66, 67, 140/102, 140/83 Lokalita je určena územním plánem pro sportovní účely. Stávající koupaliště je brownfield, který je třeba oživit maximem nových volnočasových funkcí a pohybových aktivit pro okolní spádovou oblast, zejména sídliště Novodvorská. Prioritu má udržení hlavní fce. Letního koupaliště s možností celoročního aktivního využití území.

4 03. Tréninkové centrum ČOV Nymburk zóna A OBEC: Nymburk OKRES: Nymburk KONTAKT: ing. Jírovec LOKALITA: Kolínská PARCEL. Č.: Viz katastrální mapa V zóně A při břehu Labe je třeba navrhnout rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu stávajícího areálu vrcholového sportu. V zóně A vznikne část nového olympijského centra, ve které budou dominovat kryté sportovní provozy. Největší budou 50m bazén, atletická hala a víceúčelové tělocvičny. V komplexu je uvažováno přechodné ubytování hotelového typu pro cca 300 lůžek a rozsáhlé stravovací zařízení. Obě tyto funkce budou zajišťovat provoz celého olympijského centra, tedy i zóny B. Zadavatelem a konzultantem projektu je architektonický ateliér m4 architekti, pověřený urbanistickou koncepcí řešení celého území.

5 04. Integrované sportovní centrum Nymburk zóna B OBEC: Nymburk OKRES: Nymburk KONTAKT: ing. Jírovec LOKALITA: Kolínská PARCEL. Č.: Viz katastrální mapa V zóně B budoucího olympijského areálu mají být situovány velké sportovní stavby s větší kapacitou diváků. Jedná se o fotbalový stadion a tréninková hřiště, krytý velodrom a zimní stadion. V území je vhodné integrovat společné funkce pro tyto 3 provozy (parkování, zázemí diváků, regeneraci sportovců apod. Zadavatelem a konzultantem projektu je architektonický ateliér m4 architekti, pověřený urbanistickou koncepcí řešení celého území.

6 05. Jízdárna a hotel na dostihovém závodišti OBEC: Pardubice OKRES: Pardubice KONTAKT: ing. arch. Petráň LOKALITA: Pražská PARCEL. Č.: Viz katastrální mapa Ve vstupním areálu dostihového závodiště s kapacitou cca diváků má být v budoucnu situována krytá jízdárna, doplněna malým hotelovým provozem do maximálně 100 lůžek. Provoz jízdárny je třeba koordinovat se stávajícím situováním stájí a kolbišť. Je vhodné uvažovat také o tom, že tyto provozy by svou architekturou měly vytvořit vstupní bránu do ústředního prostoru diváků závodiště.

7

8 06. Využití brownfieldu u Tyršových sadů OBEC: Pardubice OKRES: Pardubice KONTAKT: ing.arch. Pannová LOKALITA: U Stadionu PARCEL. Č.: Viz katastrální mapa V území je třeba rozvíjet sportovní plochy pro účely neorganizované veřejnosti na úkor ploch vrcholového sportu. Po přemístění fotbalového stadionu do jiné lokality se nabízí jediné atraktivní nábřeží mezi mostem ústícím do Hradecké komunikace a stávajícím zdymadlem na Labi. Do tohoto prostoru je vhodné situovat nadstandardní bydlení. V zóně při Tyršových sadech je třeba přejít z parku pod zámkem do nízkopodlažního bydlení a dodržet dopravní funkci ulice U Stadionu.

9 07. Automobilové muzeum a hangár Lánov OBEC: Lánov - Vrchlabí OKRES: Trutnov KONTAKT: ing. Ryndová LOKALITA: Lánovská PARCEL. Č.: Viz katastrální mapa Úkolem zadání je vybudovat na jihovýchodním svažitém cípu sportovního letiště automobilové muzeum o ploše cca m² a hagár pro sportovní letadla o přibližně stejné rozloze. Samozřejmostí je řešení návaznosti hangáru na plochu letiště, zázemí obou provozů, řešení parkování zaměstnanců a návštěvníků a oživení areálu o doplňkové sportovní či zábavní aktivity pro návštěvnickou veřejnost. Koncept by měl počítat s efektivním využitím hotelu Harmonie.

10 08. Transformace brownfieldu Paramo OBEC: Pardubice OKRES: Pardubice KONTAKT: ing.arch. Pannová LOKALITA: Přerovská PARCEL. Č.: Viz katastrální mapa Sousedství vybrané lokality Paramo předurčuje v dlouhodobém výhledu funkci území nebo jeho částí pro sport a volný čas. Důvodem je sousedství velkého diváckého areálu dostihového závodiště a dobré dopravní propojení na nádraží ČSD a komunikaci Pražská. Ve výhledu by se do této lokality měly přemístit provozy vrcholového sportu s diváky (hokejová aréna pro cca diváků a fotbalový stadion s cca diváků). Předpokládá se konverze části objektu průmyslového areálu Paramo na wellnessové aktivity pro veřejnost.

11 09. Přístavba koupaliště Flošna OBEC: Hradec Králové OKRES: Hradec Králové KONTAKT: ing.arch. Semrád LOKALITA: Malšovická PARCEL. Č.: Č.p Nově vybudované letní koupaliště s velkou kapacitou a velkými vodními plochami postrádá celoroční využití. Jeho dostavbou by mělo dojít k oživení části venkovních vodních ploch popřípadě atrakcí. Ve výhledu je vhodné uvažovat se zapojením historické fortifikační stavby Flošna, která je v současné době zcela mimo areál koupaliště. Z hlediska vzájemné synergie funkcí by bylo vhodné řešit společné parkoviště pro koupaliště a přilehlý Malšovický stadion.

12 10. Nová městská knihovna OBEC: Dobříš OKRES: Příbram KONTAKT: Ing. Jitka Šafářová referent odboru místního rozvoje Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš (alternativně přes Ing. arch. Kašpara) LOKALITA: Areál 2. Základní školy v PARCEL. Č.: 348/63 Dobříši Knihovní fond ve stávající knihovně, který je určen k přesunutí, je knih. Stavbu lze umístit v prostoru areálu 2. ZŠ v Dobříši mezi stávající pavilony, případně může vhodné umístění vyplynout z vlastního zpracování projektů, nebo lze nalézt jiné vhodné místo dle možností města. Malá občanská vybavenost.

13 11. Nový objekt radnice OBEC: Dobříš OKRES: Příbram KONTAKT: Ing. Jitka Šafářová referent odboru místního rozvoje Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš (alternativně přes Ing. arch. Kašpara) LOKALITA: Řešenou lokalitou je stávající proluka v hlavním veřejném prostoru města Dobříš Mírové náměstí. PARCEL. Č.: 1096/144, 1096/145, 1096/146 Objekt bude zajišťovat běžný chod městského úřadu, kterému již nedostačují stávající prostory (renezanční radnice čp. 119 v centru Mírového náměstí). Předpokládaný počet zaměstnanců: 80 Stávající funkční využití řešeného prostoru je veřejná zeleň městský park. Občanská vybavenost.

14 12. Rekonstrukce panského hostince (tzv. Pokojného domu) Barokní areál Skalka OBEC: Mníšek pod Brdy OKRES: Praha - Západ KONTAKT: Jiří Zápal (alternativně přes Ing. arch. Kašpara) LOKALITA: PARCEL. Č.: viz snímek KM Záchrana zborceného objektu, který je památkově chráněn (nemá vlastní rejstříkové číslo). Využití jako: zázemí pro celý areál, muzeum Skalky případně města, restaurace nebo občerstvení, ubytování apod., případně navrhnout možná další využití. Barokní areál Skalka se nachází na hraně Brdského hřebene nad městem Mníšek pod Brdy. Odtud pochází přenesený název Mníšku - Městečko pod Skalkou. Jedná se o dominantu nad městem, která je viditelná při průjezdu po strakonické rychlostní komunikaci. Areál, který je součástí městské památkové zóny a byl založen na konci 17. století. Původní poslání bylo ryze duchovní (kostel sv. Máří Magdaleny, klášter, poustevna, křížová cesta, později hájovna a Panský hostinec. Areál byl od 50.tých let minulého století po poddolování téměř zničen. Nyní obnoven kostel (exteriér), klášter (společenský prostor), poustevna (prostor pronajat arcibiskupství), hájovna (zakonzervováno a fixováno torzo). Zbývá navrhnout obnovu poslední stavby, kterou je Panský hostinec nazývaný také pokojný dům. V minulosti byl v souvislosti s klidným prostředím vyhledáván jako letní místo pro tvorbu spisovatelů a známých osobností. Občanská vybavenost.

15 13. Mateřská škola Rymaně OBEC: Mníšek pod Brdy OKRES: Praha - Západ KONTAKT: Jiří Zápal LOKALITA: Bude přesně určena na PARCEL. Č.: základě analýz studenty Menší mateřská školka s kapacitou do cca 50 dětí. Vhodné navrhovat jako objekt ve venkovském prostředí s dostatečným prostorem pro zahradu MŠ. Mníšek pod Brdy má ve svém samosprávném území část obce Rymaně. Tato část se v poslední době rozrostla a bylo by vhodné v ní řešit samostatný objekt předškolního zařízení. Cílem je navrhnout a vytipovat v Rymani v souladu s územním plánem prostor pro umístění mateřské školky. Malá občanská vybavenost.

16 14. Ostrava - Opuštěný industriál - 3 lokality OBEC: Ostrava OKRES: Ostrava KONTAKT: Eva Pácaltová LOKALITA: PARCEL. Č.: POPIS: Lokalita Frýdecká: Jedná se o pozemek v soukromém vlastnictví, který je charakteristický tím, že je vytvořen navážkou. Jedná se o odval, který je v současné době již stabilizován a terénními úpravami dokončován. Pozemek byl územním plánem určen pro zalesnění, které mělo skrýt jeho původ. V současné době si však i město i majitel uvědomují, že se nachází v těsném kontaktu se středem města a v dosahu Dolní oblasti Vítkovic, národní kulturní památkou a proto stojí za úvahu zvážit její nové využití. Konkrétní využití je na konkrétním zpracovateli. Za zmínku stojí vazba území na jednu z ostravských řek, Ostravici. Lokalita Ferona: Jedná se o lokalitu, která je v současnosti hodně kontaminována bývalým průmyslem. Nicméně zadáním by bylo navrhnout takové funkční a urbanistické řešení, které pomůže oživit tuto v minulosti průmyslovou část města v době, kdy kontaminace bude vyřešena a území připraveno pro další nové využití. Lokalita má vazbu na nedalekou universitu a plánovaný sportovní areál. Rozkládá se kolem jedné z páteřních ostravských komunikací spojující Jižní město a Porubu a centrum města. Lokalita Hrušov: Bývalý areál chemického průmyslu. V současné době vyčištěné území od bývalé zástavby, připravené pro nové využití. Lokalita se nachází u vjezdu do Ostravy ze severovýchodu, přímo napojitelné na dálnici, propojující město i republiku s Polskem. Území lze zásobit železniční dopravou a vlečkami. Území je přechodem mezi obytnou zchátralou zástavbou a průmyslovými plochami.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Mapa A. Hodnoty na území mč

Mapa A. Hodnoty na území mč Legenda Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Příloha č. 1 Projektové fiše

Příloha č. 1 Projektové fiše Příloha č. 1 Projektové fiše Obsah: 1 Primární rozvoj... 3 1.1 Příprava a realizace objektů typu návštěvnická centra, zvyšujících celoročně návštěvnickou atraktivitu vymezeného území... 3 Venkovské návštěvnické

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více