VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, Brno tel.: , fax: http: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 V Brně dne 30. září 2007 Ing. Ladislav Němec ředitel školy

2 Část I. Základní charakteristika školy Oddíl A a/ Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Sídlo: Sokolská 1, Brno Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: b/ Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 261/05/Z 4 ze dne 16. června 2005 byla schválena nová zřizovací listina příspěvkové organizace. S účinností od 1. září 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1. Oddíl B Ředitel školy ( jméno, příjmení, adresa ): Ing. Ladislav NĚMEC nám. 1. května Kuřim Oddíl C a/ Všechny druhy a typy škol, školských zařízení /DM, školní jídelna /, které škola sdružuje: Školní rok 2006/2007 ( k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu střední škola ,30 VOŠ ,00

3 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická sídlí na Sokolské ulici 1, teoretická i praktická výuka probíhá po dostavbě budovy dílen od kompletně v areálu na Sokolské ulici. Jedinou výjimkou je výuka tělesné výchovy, která probíhá v pronajatých prostorách Sokola Brno na Kounicově ulici. b/ Ke stravování žáků, studentů a pracovníků školy slouží vlastní výdejna jídla s kapacitou cca 500 obědů. K zakoupení občerstvení slouží bufet a 3 výdejní automaty na teplé a studené nápoje a cukrovinky. c/ Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace : d/ Celková kapacita školy a jejich součástí: Střední škola 1472 žáci Vyšší odborná škola: 300 žáků e/ Specifika studijních programů Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne má škola akreditováno v denním, nástavbovém a dálkovém studiu a vyšším studiu 18 oborů: STŘEDNÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka studia M/001 Strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/001 Strojírenství dálkové 5 r. 0 měsíců M/003 Řízení jakosti ve strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/003 Mechatronika denní 4 r. 0 měsíců L/507 Provozní technika denní (nást.) 2 r. 0 měsíců M/003 Strojírenská tech. administrativa denní 4 r. 0 měsíců M/003 Strojírenská tech. administrativa dálkové 5 r. 0 měsíců M/009 Management strojírenství denní 4 r. 0 měsíců M/036 Management obchodu denní 4 r. 0 měsíců

4 78-42-M/001 Technické lyceum denní 4 r. 0 měsíců M/002 Řízení a kontrola výroby denní 4 r. 0 měsíců M/001 Slévárenství denní 4 r. 0 měsíců M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí denní 4 r. 0 měsíců M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství denní 4 r. 0 měsíců M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání denní 4 r. 0 měsíců VYŠŠÍ ŠKOLA KKOV Obor Studium Délka studia N/006 Počítačová podpora v řízení podniku denní 3 roky N/002 Slaboproudá elektrotechnika denní 3 roky Obory zařazené do vzdělávacího procesu ve školním roce 2006/2007 jsou uvedeny v části II. Na střední škole mohou žáci studovat obor Strojírenství v 6 zaměřeních, v členění na Strojírenství všeobecné, Počítačovou grafiku, Informační systémy, Počítačové řízení CNC strojů, Automatizaci a robotiku a Počítačovou podporu technologií. Kromě oboru Strojírenství se ve škole úspěšně daří naplňovat obory Strojírenská technická administrativa, Technické lyceum a Umělecké zpracování kovů a drahých kamenů na střední škole a obor Počítačová podpora v řízení podniku na vyšší odborné škole. Do útlumu se dostaly obory Slévárenství, Mechatronika a Řízení a kontrola výroby na střední škole a obor Elektrotechnika-slaboproud na vyšší odborné škole končil posledním ročníkem právě v uplynulém školním roce. K výuce akreditovaných oborů škola disponuje špičkovým vybavením: počítačovou technikou je vybaveno 12 učeben, odborných učeben a laboratoří. Ve školním roce byla provedena modernizace dvou počítačových učeben, školních serverů a instalace nového síťového služeb. Byla provedena první etapa modernizace počítačového vybavení vyučujících a od je v ostrém provozu spuštěna možnost získávání informací o prospěchu a docházce prostřednictvím

5 internetu. Byla provedena modernizace struktury a designu školních webových stránek s ohledem na moderní technologie a snazší přístup k informacím pro rodiče a příznivce školy. V uplynulém školním roce byl zahájen provoz technologického centra vybaveného 5-ti osým obráběcím centrem Herme. Toto centrum vybudovala firma SolidVision v pronajatých prostorách dílen školy a vznikl tak naprosto unikátní provoz, který slouží jak firmě SolidVision, tak i studentům a vyučujícím školy. Také od je naplno využíván prostor nové dostavby dílen. Jde o prostory využívané hlavně pro výuku uměleckých oborů. Na vysoké úrovni, co se týče i programového vybavení, jsou učebny pro výuku konstruování v CAD a CAD/CAM pro programování CNC strojů. V uplynulém školním roce bylo sjednoceno programové vybavení pro výuku odborných předmětů. Výuka předmětu kontrola a měření probíhá ve 4 odborných laboratořích, kde především laboratoř pro délková a prostorová měření je vybavena moderními digitálními měřidly s možností statistické kontroly a s třísouřadnicovým měřícím strojem. Laboratoře elektrotechniky a elektroniky byly posíleny o nové učební pomůcky. K ověřování praktických dovedností v ekonomických předmětech slouží modernizovaná fiktivní firma.

6 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva STŘEDNÍ ŠKOLA Číslo oboru: Název oboru. Počet tříd v jednotlivých ročnících: KKOV I. II. III. IV. Denní studium: M/001 Strojírenství M/001 Technické lyceum M/003 Strojírenská technická administrativa M/003 Mechatronika M/001 Slévárenství M/002 Řízení a kontrola výroby M/012 Výtvarné zpracování kovů CELKEM VYŠŠÍ STUDIUM Číslo oboru: Název oboru Počet tříd v jednotlivých ročnících povolení KKOV I. II. III N / 006 Počítačová podpora v řízení podniku N / 002 Slaboproudá elektrotechnika CELKEM

7 Oddíl D : Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků, zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia, vyloučení žáci, celkový počet, neomluvených hodin D2 : STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní studium Studijní obory SOŠ jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 1.ročník ročník ročník ročník Celkem Ročník Prospěli s Vyzname náním Prospěli Neprospěli Neklasifiko váno Celkový počet zamešk. hodin Neoml. Hodin Přerušení Studia Předčasné ukončení vyloučení z prosp. dův Celkem Z jiných dův. D6 : VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Celkové hodnocení a klasifikace žáků Denní studium Počet tříd Počet žáků 1.ročník ročník ročník 3 48 celkem 7 147

8 Část III. Oddíl E : Výsledky maturitních zkoušek ( dle maturitního protokolu ) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Celkem Škola se zapojila do programu MATURITA NANEČISTO 2007 organizovaného Centrem pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT) na podporu státní maturity. Tohoto modelu pokusného ověřování nového modelu maturitní zkoušky se zúčastnilo 194 žáků 4. ročníků. Výsledky absolutorií Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní studium jiné formy studia Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka všech povolených a schválených oborů a zaměření probíhala dle platných učebních dokumentů, upravovaných dle potřeb sociálních partnerů v mezích kompetencí daných pedagogickou dokumentací a legislativou. Učební osnovy i učební plány pro školní rok 2006/2007 byly splněny beze zbytku.

9 Oddíl F : Přijímací řízení STŘEDNÍ ŠKOLA Obor 1.kolo - počet další kola počet CELKEM Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých M/001 Strojírenství M/003 Str. tech. administrativa M/001 Technické lyceum M/012 Výtvarné zpracování kovů Celkem VYŠŠÍ ŠKOLA Obor 1.kolo počet další kola- počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých zúčastněných přijatých N/006 Počítačová podpora v řízení podniku ( denní )

10 Část IV. Celkový přehled personální situace ( uveden přepočtený počet.) Oddíl H : Útvar Funkce střední škola VOŠ Ředitel 0,898 0,102 zástupce ředitele 2,797 0,203 Pedag.pracovníci Učitel 88,802 8,387 mistr odborného výcviku 0 0 Vychovatel 0 0 Celkem 89,7 8,489 Nepedagogičtí pracovníci 25,519 2,112 Kvalifikovanost a aprobovanost Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 95,78 Aprobovanost v % 97,79 Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Věk Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 8,33 10,95 1,15 0, let 13,99 12,81 1,64 1,25 nad 50 let 21,72 16,19 3,29 0,87 Důchodci 2,95 2,76 0 0,24 Celkem 46,99 42,71 6,08 2,41

11 Oddíl I : Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3 odst. 2 písm a) až l), eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Střední škola VOŠ Počet rozhodnutí Počet odvolání Počet rozhodnutí Počet odvolání Přijetí ke studiu Nepřijetí ke studiu Přerušení studia Změna oboru Podm. vyloučení Vyloučení Opakování ročníku Uznání vzdělání Individuální plán 10-5 Celkem Celkem bylo ve školním roce 2006/2007 vydáno 491 správních rozhodnutí. Rada školy Byly zřízeny Rady školy. A to jak rada pro střední průmyslovou školu, tak i rada pro vyšší odbornou školu. Obě rady se ve školním roce sešly 2x. Při prvních schůzích rad probíhalo schvalování výročních zpráv za školní rok , při druhých hlavně zprávy o hospodaření. Kopie zápisů z obou jednání jsou přílohou této výroční zprávy. Složení školských rad: Rada Střední průmyslové školy: RNDr. Miloš Šifalda Ing. Jiří Štoudek Ing. Jiří Kříž, PhD. Ing. Irena Novotná PhDr. Rostislava Hanušová PaedDr. Libor Havelka

12 Rada Vyšší odborné školy technické: PhDr. Jiřina Válková Jan Hájek Milan Kopuletý Jakub Sochor Ing. Jaroslav Kotásek PaedDr. Libor Havelka Přehled kontrol provedených ve školním roce 2006/2007: kontrola provozu stravovacího zařízení provedená Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje veřejnoprávní kontrola provedená majetkovým odborem Krajského úřadu Jihomoravského kraje kontrola dodržování obecně závazných předpisů v oblasti školního stravování provedená odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje daňová kontrola provedená Finančním úřadem Brno 1 Kontrola ze strany Školní inspekce ve školním roce 2006/2007 neproběhla. Oddíl K : Část V. Poradenské služby na školách SPŠ a VOŠ Údaje o pracovnících školy Fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání věková struktura nad 50 let důchodci do 35 let let VŠ Mgr.,PhD výchovný poradce FF UK-pedagog, 1 psycholog školní metodik prevence věková struktura úvazek kvalifikace, specializace FF UK-pedagog, psycholog dosažené vzdělání nad 50 let důchodci do 35 let let VŠ Mgr.,PhD ,13 0 školní psycholog 0,13 školní spec.pedagog (*) *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

13 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) OPRLZ Svaz sléváren ČR - fondy EU ,- Kč Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) žádný 0 a/ Mimoškolní aktivity Část VI. Další údaje o škole - na škole působí občanské SDRUŽENÍ RODIČU, které úzce spolupracuje s vedením školy při řešení otázek koncepce, hospodaření, řešení pedagogických problémů, mimoškolních činností apod. - škola má uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci s předním brněnským podnikem ABB EJF s r.o. a udržuje kontakty s desítkami výrobních a hospodářských organizací a společností, především z hlediska zajišťování odborných prací a exkurzí a budování povědomí studentů o možnostech trhu práce v regionu. Dále škola spolupracuje s celou řadou předních podniků jihomoravského kraje, např.: SolidVision, s.r.o., POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o., Honeywell, s.r.o., Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., DI Industrial, s.r.o., SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Kovoprojekta Brno, s.r.o., SIEMENS, s.r.o., Frencken Brno, s.r.o., Tyco Electronics, IG WATTEEUW, Svaz sléváren ČR. - ve školním roce 2006/2007 jsme vydali speciální číslo školního časopisu Sokolská plus speciál, které bylo zaměřeno na představení studijní nabídky školy, jejích sociálních partnerů a možnosti uplatnění absolventů školy ve strojírenské praxi. - na pravidelných setkáních škola udržuje kontakty s bývalými pracovníky školy i absolventy. Na všestranný rozvoj žáků má velký vliv i působení mimo výuku. Zde sehrávají významnou úlohu zájmové kroužky. Nejvíce rozšířené jsou kroužky sportovní, kroužky výpočetní techniky a v poslední době stále častěji populárnější kroužky odborné a to v oblasti programování CNC strojů a kroužek automatizace.

14 Sportovní kroužky, které úspěšně reprezentují školu: - fotbal - basketbal - volejbal - hokejbal - stolní tenis - házená Dále na škole působí kroužky vodní turistiky a florbalu. Ostatní kroužky : - kroužek automatizace a robotiky zaměřený na schopnosti prakticky ovládat automatizační prostředky - kroužky programování CNC strojů rozšiřování dovedností v jedné z nosných činností školy - kroužek CAD/CAM systémů v TTC je určen převážně žákům 4.ročníku, umožňuje vyzkoušet praktické aplikace na pětiosém CNC stroji ve školícím středisku - žáci mají možnost využívat po celou dobu provozu školy počítače s připojením k internetu školní počítačové sítě. - v neposlední řadě jsou důležité i kroužky doučovací zejména z MAT, MEC. Další aktivity: - v měsících květnu a červnu proběhla praxe uměleckých kovářů 3. ročníků v rakouském Ybbsitzu - škola spolupracuje s obcí Těšany a je spoluorganizátorem akce Mladý těšanský kovář. Akce proběhla v rámci Dnů evropského dědictví a lidových těšanských slavností. Pořadatelem akce jsou: radnice Těšany, Technické muzeum Brno a naše škola. - studenti uměleckých oborů se zúčastnili 26. ročníku mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně - Hefaiston 2007, kde získali několik ocenění - v Bystřici nad Pernštejnem se žáci zúčastnili Slévárenských dnů (výstava prací našich studentů a ukázka řemesel) - v červnu proběhlo 5. mezinárodní setkání uměleckých kovářů na Vysočině BRTNICKÉ KOVADLINY (výstava prací našich studentů) - v brněnském klubu Mýdlo představili studenti své výrobky na 4. ročníku kovářské výstavy Světlo v Mýdle - 40 žáků se zúčastnilo letního sportovního kurzu v Chorvatsku (Omiš). - žáci III. ročníků absolvovali vodácký kurz na Vltavě - v oblasti kulturní měli žáci možnost navštívit již tradičně řadu filmových a divadelních představení a jiných kulturních akcí organizovaných školou mimo vyučování - žáci navštívili výstavu výstavy v Technickém muzeu a Design centrum.

15 - návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu INVEX. - studenti se aktivně zúčastnili sbírkové akce Svazu vozíčkářů Zasukované tkaničky b/ Účasti školy v soutěžích SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 HEFAISTON 2007 mezinárodní setkání kovářů na hradě Helfštýně Žáci naší školy získali 4 hlavní ocenění. FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA Do krajského kola kategorie B postoupil žák Pavel pospíšil, 3.F FYZIKÁLNÍ CIRKUS celorepubliková soutěž Soutěže se zúčastnily 3 družstva naší školy ze 7 týmů zúčastněných CELOSTÁTNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE SOŠ v kategorii I. ročníků - celkem 365 řešitelů a 87. místo II. ročníků - celkem 353 řešitelů 20. místo III. ročníků celkem 348 řešitelů 36. a 56. místo IV. ročníků celkem 314 řešitelů 43. a 87. místo V II. kole 56. ročníku Matematické olympiády kategorie C Jihomoravský kraj získáno ze 107 zúčastněných místo.

16 SOUTĚŽ ŽÁKŮ V MATEMATICE - KLOKAN - Školní kolo kategorie JUNIOR 1. místo Vladimír Netopil, 2.F ( 1. a 2. ročníky ) 2. místo Jakub Kříž, 1.G 3. místo Jan Tušla, 1.F kategorie STUDENT 1. místo David Voskovec, 4.E Jan Hrubý, 3.F ( 3. a 4. ročníky ) 2. místo Pavel Pospíšil, 3.F 3. místo Roman Doležel, 3.F Soutěže se zúčastnilo 50 žáků ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V NEJ Víceoborová přehlídka zájmových aktivit mládeže BRNĚNSKÉ KOLO Studenti naší školy se zúčastnili soutěže Brněnské kolo v následujících kategoriích: Kresba, grafika Cena -Václav Mařík Čestné uznání Lucie Nebřenská Užité umění Čestné uznání - Pavel Uedl Užité umění práce s kovem, drátování Čestné uznání - Petr Uher, Markéta Lopraisová, Michal Miller, Klára Proksová Keramika Cena Kateřina Šťastná, Vojtěch Gloza Fotografie Čestné uznání Vojtěch Jurček, Antonín Juračka, Michal Weigel, David Valašek V celostátní soutěži Návrh na logo MAS Moravský kras získal Antonín Juračka 6. místo Na 5. mezinárodním setkání kovářů BRTNICKÉ KOVADLINY získalo ocenění 5 studentů ( Pavel Skalský, Adam Šuba, Zdeněk Russmann, Roman Hrdý, Lucie Kolodžejová)

17 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK I. pololetí: Stolní tenis 1. místo (dívky) Basketbal 3. místo (dívky) Plavání 1. místo (chlapci) Šplh 2. místo (chlapci) Florbal 2. místo (dívky) V soutěžích Jihomoravského kraje Středoškolský atletický pohár získaly dívky 3. místo ve školním tenise a 2. místo chlapci v plavání V hodnocení brněnských středních škol v I. pololetí 2006/2007 se naše škola umístila na 3. místě. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK II. pololetí: Futsal 3. místo Čtyřboj zdatnosti - 2. místo (dívky) Házená 1. místo (chlapci) Malá kopaná 2. místo V republikové soutěži ve šplhu získali chlapci 8. místo c/ Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení ) - pro ZŠ organizujeme exkurze, informujeme žáky o možnostech studia - škola úzce spolupracuje se základními školami v rámci celého města Brna a blízkého okolí. Z těchto škol pak získáváme zájemce o studium na naší škole. - spolupráce s VUT je rozsáhlá, zejména v předmětu KOM, AUT, CNC a dalších odborných předmětech - naše škola je členem několika asociací a společností a to jak vzdělávacích, tak profesních. : Vzdělávací asociace: Asociace středních průmyslových škol Asociace vyšších odborných škol Profesní asociace: Česko-moravská společnost pro automatizaci - úzká spolupráce s Úřadem práce na zvýšení počtu zájemců o studium strojírenských oborů a uplatnění absolventů i na dalším vzdělávání nezaměstnaných a pracovníků organizací - ve školním roce 2006/2007 probíhaly naposledy kurzy počítačové gramotnosti pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ v rámci programu SIPVZ - proběhlo pravidelně školou pořádané a organizované pracovní setkání s pracovníky Úřadů práce, zaměstnavatelské sféry a škol k uplatnění absolventů

18 - úzká spolupráce se Svazem slévárenství na koncepci slévárenských a technologických vzdělávacích programech. V současné době probíhající partnerství v programu OPRLZ financovaného ESF. Jde o vytvoření, ověření a zhodnocení tří profesních kvalifikačních kurzů v oblasti slévárenství: tavič, mistr ve slévárně a obchodník ve slévárenství. d/ Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: - aktivní účast na úspěšném veletrhu středních škol. - účast na veletrzích škol v Břeclavi, Vyškově, Hodoníně, Blansku a Třebíči - organizace soutěže ve volejbale ve spolupráci s AŠSK - spolupráce s Technickým muzeem a obcí Těšany - účast na veletrhu Gaudeamus e/ Spolupráce školy s výrobními podniky apod. Škola spolupracuje s předními brněnskými podniky a akciovými společnostmi. Studenti se seznamují s budoucími pracovišti formou exkurzí a škola napomáhá podnikům při vyhledávání schopných budoucích pracovníků. Mezi tradiční partnerské společnosti se řadí ABB, Alstom Power, Šmeral, Zetor a Kovoprojektaa také spoustou jiných, které již byly uvedeny v předešlých částech této výroční zprávy. Spolupráce s výrobními podniky probíhala na mnoha úrovních, z nichž nejvýznamnějšími je zajištění praxí žáků 3.ročníků SPŠS a VOŠT a spolupráce při zajišťování odborných exkurzích. Nejvýznamnější exkurze byly do podniků Alstom Power, Poclain Hydraulics, JE Dukovany, Dalešice a další. Praxe žáků 3. ročníků SPŠ byla v souladu s učebními plány a největšími partnery při zajišťování praxí byli ALSTOM POWER Brno, ABB EJF s.r.o., AHOLD, APOS Blansko, BMT Brno, Brilant a.s., České dráhy, Delong instrument a.s., Hošek Motors, IMOS Brno, InfoTel, Invesys systems, JME a.s., Kovoment, Metal Progres a.s., Strojprojekt, Teplárny Brno, Zetor Brno a velké množství dalších menších firem a podniků. Byla zahájena úzká partnerská spolupráce se Svazem sléváren ČR při zahájení realizace projektu OPRLZ financovaného ESF. Škola v projektu vystupuje jako partner a jde o vytvoření modelu dalšího vzdělávání a rekvalifikací v oblasti slévárenství. f/ Vzdělávání dospělých Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků SPŠ a VOŠ ( včetně řídících pracovníků školy ) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Výpočetní technika 77 Pedagogická školení a kurzy 4 Kurz konstruování v CAD 8 Jiné odborné kurzy 12 Ekonomické, účetní, personalistika 16 celkem 117

19 Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Proškolení pedagogických pracovníků v rámci úroveň P projektu SIPVZ, 25 hodin 62 ( pro pracovníky jiných škol ) Konference " Uplatnění absolventů SOŠ " 6 hodin 58 Uspořádání Mezinárodní konference FORMY BRNO hodin 96 - uspořádání mezinárodní konference Formy Brno 2007 pro pracovníky hospodářské sféry, odborné učitele i studenty ( 96 účastníků ), semináře pro studenty Formy se zúčastnilo přes 42 osob - škola jako akreditované pracoviště MŠMT proškolila v rámci projektu PI informační gramotnosti dle SIPVZ ve čtyřech modulech 820 pedagogických pracovníků z 25 brněnských ZŠ a SŠ - organizace kurzů matematiky pro žáky ZŠ ( délky kurzu: 20 hodin, počet účastníků: 18 ) - škola jako akreditované pracoviště provádí testování počítačové gramotnosti v rámci projektu ECDL, proškoleno a certifikáty získalo 15 žáků a frekventantů. Část VII. Zhodnocení a závěr SPŠ a VOŠT Sokolská 1 plní funkci víceúčelové vzdělávací instituce poskytující sekundární a terciální vzdělávání ve formě denní. Nosnými obory se opět stává obor strojírenství s několika zaměřeními, technické lyceum a umělecké zpracování kovů a drahých kamenů. Větší pozornost si vyžádá do budoucna postsekundární vzdělávání navazující na vzdělání středoškolské. Zájem v posledních letech odpovídá kapacitním možnostem školy. V současnosti je škola počtem žáků v maturitních studijních oborech jednou z největších středních škol poskytujících technické vzdělávání v regionu. Výuka je zajišťována především erudovanými interními učiteli s určitým podílem externích učitelů. Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a přijímáním kvalifikovaných absolventů se oproti minulému období zvýšila aprobovanost učitelů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů, zajišťování praxí a exkurzí škola úzce spolupracuje s předními brněnskými podniky a společnostmi, Úřadem práce, Obchodní a hospodářskou komorou i státní správou. Účinná spolupráce je navazována především s transformovanými výrobními organizacemi se zahraniční finanční účastí, kde převažuje vysoká úroveň technologií.

20 Od září 2006 bylo definitivně dokončeno sestěhování sloučených škol na pracoviště na Sokolské ulici. Současně s tímto sestěhováním škola předala prostory a pozemky na ulici Cyrilská k následnému prodeji JmK. V říjnu 2005 byla zahájena dostavba dílenských provozů na Sokolské. V květnu 2006 byla přístavba předána a v červnu zkolaudována. Od již výuka probíhá kompletně na ulici Sokolská. Škola dostavbou získala kompletní technologii pro výuku strojírenských a slévárenských oborů. Také bylo nutné s ohledem na realizaci praktických maturitních zkoušek v tak velkém počtu maturujících žáků vytvořit nový systém těchto zkoušek. V tomto školním roce proběhl již druhý ročník dlouhodobých praktických maturitních zkoušek. Výsledky těchto zkoušek a také obhajované práce jsou jasným dokladem smysluplnosti této změny. V současné době škola zahájila tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů pro všechny nosné obory denního studia. Také byl akreditován studijního programu vyšší odborné školy Počítačová podpora v řízení podniku, podle kterého začneme vyučovat od školního roku 2008/2009. V předchozím školním roce probíhala velká investiční akce Přístavba dílen, která v průběhu druhého pololetí školního roku 2005/2006 byla zakončena předáním dokončeného díla. Po realizaci této akce bylo i pracoviště Cyrilská přestěhováno do nově vybudovaných prostor a škola je od pouze na jednom pracovišti. Toto sestěhování v konečném důsledku vedlo k lepšímu využití kapacity školy a tím i nemalým úsporám provozním. Také řízení celého pedagogického procesu je od snazší než v předešlých letech a také efektivnější a flexibilnější. V souvislosti se zmíněnými změnami lze jen konstatovat, že škola operativně zareagovala na sloučení dvou průmyslových škol a nově přijatou legislativu a plnila svoji funkci vzdělávací instituce v mezích svých možností. Ve školním roce 2006/2007 byly v podstatě priority dány provedenými změnami. Prioritou číslo jedna byla kontrola efektivnosti úpravy učebních plánů a získání zpětné vazby z této změny. Dalším důležitým bodem, na který bylo třeba se zaměřit je realizace a vyhodnocení nového modelu praktické maturitní zkoušky. Všechny tyto úkoly byly splněny beze zbytku. Také se podařilo připravit kvalitní základ pro stavbu a tvorbu školních vzdělávacích programů podle kterých bychom měli začít vyučovat nejpozději od školního roku 2009/2010 Pro příští školní rok je nutné se zaměřit na dokončení školních vzdělávacích programů, zavádění nových metod do výuky a v neposlední řadě na efektivnější využívání informačních technologií jak v řízení a organizaci chodu školy, tak i ve výuce. V Brně dne 30. září 2007 Ing. Ladislav Němec ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 SPŠ a VOŠ Písek O b s a h Základní údaje o škole............. 2 Přehled oborů vzdělání......... 3 Přehled pracovníků školy.... 4 Údaje o přijímacím řízení.........

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více