Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693"

Transkript

1 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi,

2 Obsah Úvod Stručná charakteristika školy Dotazníkové šetření Mapování cesty dětí do MŠ Na Valech Dopravní studie Aktivity a časový plán MŠ Na Valech Cíle ŠPM Seznam a časový harmonogram akcí ve školním roce 2011/12: Seznam a časový harmonogram akcí ve školním roce 2012/13: Monitoring a aktualizace Závěr Použité zdroje v textu: o Školní vzdělávací plán MŠ Na Valech o Novotný, P.: Zvýšení dopravní bezpečnosti na cestách do MŠ Na Valech v Chrudimi, Studie, XI/2012 o Město Chrudim: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.,

3 Úvod Náš školní plán mobility je vytvořen jako strategický dokument, který se zaměřuje svými změnami a činnostmi především na bezpečnost dětí při dopravě do mateřské školy a při dopravě domů. Chceme směřovat ke snižování automobilové dopravy a podporovat dopravu pěšky a na kole (v rámci možností s přihlédnutím na vzdálenost bydliště od mateřské školy). Plán by měl obsahovat aktivity, které směřují a motivují nejen děti, ale i rodiče a pedagogy k podpoře zdravého životního stylu. Mateřská škola je zapojena i do programů ekologických, souvisejících s cíli a náplní projektu I malé změny mohou znamenat mnoho. 1. Stručná charakteristika školy Mateřská škola se nachází v klidné části městské čtvrti zvané U Václava. Je umístěna ve čtyřech budovách. Tři budovy se nacházejí v ulici Na Valech a čtvrtá budova v ulici Sladkovského. Všechny budovy mají vstup přímo do místní komunikace. Původně byla mateřská škola zřízena v nejnovější budově se dvěma třídami Na Valech 693. V roce 1991 k ní byla připojena budova Na Valech 182, původně rodinný dům přebudovaný na dětské jesle. Budova v ulici Sladkovského přibyla sloučením škol v roce Tato budova byla první mateřskou školou v Chrudimi a v roce 2005 oslavila 100 let od svého založení. Od 1. září 2010 se mateřská škola rozrostla o dvě nové třídy, které vznikly rekonstrukcí v budově bývalé základní školy Na Valech 193. Všechny budovy jsou patrové se dvěma třídami s příslušným zázemím. V budově Na Valech 693 se nachází ředitelství školy a školní kuchyně, ze které se jídlo dováží do ostatních budov. Každé pracoviště má svá specifika a svoji atmosféru. Budova Sladkovského je školkou rodinného typu, v budově Na Valech 182 jsou vzhledem k původnímu určení budovy soustředěny děti mladší věkové skupiny a v budově Na Valech 693 starší věkové skupiny. Do nově vzniklého pracoviště byly přijaty děti ve věku 2,5 4 roky. Celkově je v mateřské škole zapsáno 202 dětí. Každá budova má svoji zahradu pro pobyt dětí venku, která zároveň slouží jako propojení všech budov. V současné době stojí zahrada před celkovou rekonstrukcí. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní a společenské vyžití dětí, neposkytuje však dostatečný kontakt s přírodou. Současný stav školní zahrady a prostory mateřské školy omezují rozvoj sportovních a pohybových dovedností. 3

4 Identifikační údaje MŠ Adresa: Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693 Telefon: , Web: Ředitelka: Mgr. Lenka Marková Zřizovatel: Město Chrudim Obr.1: Foto MŠ Na Valech Zdroj: Obr. 2.: Mapa mateřské školy a okolí zdroj:www. mapy.cz 4

5 Základní cíle ŠPM o Zajištovat bezpečnost dětí při dopravě do mateřské školy o Snižovat automobilovou dopravu, podporovat ekologicky čisté prostředí o Přispívat ke zdravému fyzickému, psychickému ckému a sociálnímu vývoji dětí o Vytvářet a podporovat zdravý životní styl 2. Dotazníkové šetření Výsledky dotazníkového šetření jsme použili z dokumentu Cesta dětí do a ze školy v Chrudimi 2012, které zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.jelikož šetření probíhalo v únoru 2012, rozhodli jsme se využít výsledky pro naši mateřskou školu a pro porovnání zorganizovat další dotazníkové šetření v roce Dotazníkového šetření se v MŠ Na Valech zúčastnilo celkem 140 respondentů. Z výsledků dokumentu pro jednotlivá školská zařízení jsme použily výstupy pro typ dopravy dětí do školy a důvody pro využívání automobilové dopravy. Bezpečnou cestu do mateřské školy Na Valech považuje 71,1% dotázaných. Obr. 3.: Vzdálenost bydliště ě dětí od MŠ Na Valech Vzdálenost bydliště dětí od MŠ do 0,5 km 0,5-2 km 2-5 km nad 5 km 14% 5% 33% 48% Zdroj: MŠ Na Valech, 11/2012 5

6 Obr. 4.: Doprava dětí do MŠ Na Valech Doprava dětí do MŠ Na Valech v chladných měsících a za špatného počasí 28% 11% 61% autem pěšky MHD Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., březen 2012 Obr. 5.: Doprava dětí do MŠ Na Valech Doprava dětí do MŠ Na Valech v teplých měsících 6% 5% 33% 56% autem pěšky MHD na kole Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., březen 2012 Obr.6.: Důvody pro využití auta při dopravě do MŠ Hlavní důvod pro využití auta při cestě do MŠ 4% 17% 6% 11% cesta autem je bezpečnější cesta autem je pohodlnější 62% jezdím s rodiči, kteří jezdí autem do práce není možný žádný jiný způsob dopravy do/ze školky Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., březen

7 3. Mapování cesty dětí do MŠ Na Valech Dětem bylo k mapování cesty do MŠ rozdáno celkem 160 map, z toho vyplněných se vrátilo 90%. Mapování se též zúčastnily dvě třídy předškoláků, kteří vyplňovali mapu během vycházky s paní učitelkou. V okolí MŠ se nejčastěji objevovalo těchto 10 problémových míst. 1. Ulice Sladkovského, před MŠ o chybí přechod, auta parkují po obou stranách vozovky, o špatný přechod do Michelského parku (při vycházkách dětí s paní učitelkou), o v parku nebezpečí ohrožení lidmi pod vlivem psychotropních látek. 2. Ulice V Tejnecku, směr Valy o chybí přechod, silnice je úzká a auta parkují též po obou stranách vozovky. 3. Křižovatka Novoměstská a Na Kopanici o přechod pro chodce je daleko, o přecházení je nebezpečné. 4. Křižovatka V Tejnecku a Na Valech o rušná křižovatka. 5. Křižovatka Novoměstská a Sladkovského o auta parkují u přechodu, nepřehledné přecházení vozovky. 6. Křižovatka Václavská a Novoměstská (u katastrálního úřadu) o rušná křižovatka. 7. Křižovatka Sladkovského a Opletalova o chybí přechod. 8. Ulice Na Valech před budovou MŠ a ZŠ o problém s parkováním, děti vystupují do silnice, kde projíždějí další auta. 9. Tylovo náměstí a ulice Opletalova o chybí přechod. 10. Křižovatka Topolská, Požárníků, V Tejnecku o víceproudá silnice (chrudimský okruh), kde je velký provoz hlavně v odpoledních hodinách, o auta nedodržují stanovenou rychlost, o je zde krátký interval pro přecházení chodců. 7

8 Obr. 7: Četnost nebezpečných ných míst při mapování cesty do MŠ Četnost jednotlivých nebezpečných míst 25 četnost odpovědí nebezpečná místa podle čísla 10 Zdroj: MŠ Na Valech, 6/2012 Obr. 8: Mapa s nebezpečnými nými místy v okolí MŠ Na Valech Zdroj: MŠ Na Valech, 6/2012 8

9 Obr. 9: Ukázka vyplněných map a jejich komentářů Zdroj: MŠ Na Valech, 6/2012 Podle mapování tříd předškoláků je hlavním problémem dopravní situace před budovou MŠ Na Valech, přechod do Michelského parku a vysoká rychlost projíždějících aut u Novoměstské kašny (přechod je za zatáčkou). Další problémová místa při cestě do MŠ se týkají především chrudimského městského okruhu (u nemocnice, ulice Pardubická), kde se zejména v odpoledních hodinách objevují dlouhé kolony aut. Některé děti s rodiči označili svou cestu do MŠ, ale nevyznačili nebezpečná nebo problematická místa. V rámci programu I malé změny mohou znamenat mnoho je zahrnuto zaznamenávání počtu projetých aut před budovou MŠ. První měření probíhalo na křižovatce ulic V Tejnecku a Na Valech. Během ranních hodin 7: projelo křižovatkou 209 aut, 7 autobusů a 4 nákladní auta, 34 aut v ulici zastavilo. Druhé měření proběhlo v rámci akce Do školky hurá pěšky nebo na kole, tentokrát přímo před budovou MŠ v ulici Na Valech. Opět ve stejnou dobu měření projelo 51 aut a 17 zastavilo před MŠ. Další měření proběhne v květnu 2013, opět na obou místech. 9

10 4. Dopravní studie Dopravní studie byla zpracována během srpna až listopadu 2012 Ateliérem malých okružních křižovatek pod vedením Ing. Petra Novotného, Ph.D. Na základě školního mapování a dotazníkového šetření vybral ateliér nejzávažnějších šest vytipovaných problematických míst a navrhl následující opatření 1 : 1. Ulice Sladkovského, před MŠ (místo č. 1) V této lokalitě by se jednalo pouze o drobnou stavební úpravu, která spočívá v realizaci vysazených chodníkových ploch a místa pro přecházení před objektem MŠ v ulici Sladkovského. Toto řešení by umožnilo bezpečné překonání komunikace a zamezilo by parkování vozidel před vstupní brankou a vjezdovou bránou na školní pozemek. 2. Ulice Sladkovského, před MŠ a křižovatka s ulicí V Tejnecku (místo č. 2, 4, 8) V této lokalitě by došlo k úpravě stávajících přechodů a zároveň tak k optimalizaci prostoru křižovatek Na Valech x V Tejnecku a přilehlého vjezdu/výjezdu na parkoviště Krajského úřadu. Vjezd na parkoviště by byl zjednosměrněn, to by eliminovalo pohyb vozidel před MŠ. Dále je navržen střední dělící ostrůvek v místě stávajícího přechodu a další drobná opatření. 3. Křižovatka Novoměstská a Sladkovského (místo č. 5) V řešeném prostoru je navržena pouze úprava křižovatky, úprava stávajících přechodů a místa pro přecházení. Tím by se mělo zamezit nebezpečnému jevu parkování vozidel před přechodem a následnému zakrytí chodce. Došlo by zde také k vysazení chodníkové plochy ke zkrácené přechodového místa v ulici Sladkovského. 4. Křižovatka Topolská, Požárníků, V Tejnecku (místo č. 10) Návrh řešení spočívá v šířkové optimalizaci komunikace Topolská a SNP. Rozlehlá průsečná křižovatka ulic Topolská x V Tejnecku x Požárníků by byla nahrazena miniokružní křižovatkou. 1 Novotný, P.: Zvýšení dopravní bezpečnosti na cestách do MŠ Na Valech v Chrudimi, Studie, XI/

11 5. Aktivity a časový plán MŠ Na Valech V plánu aktivit chceme podporovat tyto formy šetrné dopravy: o Chůzi pěšky, zejména pro děti je to nejpřirozenější a nejjednodušší forma pohybu. Chůzi podporujeme během vycházek s dětmi, plánováním dopoledních výletů a tematickými vycházkami s policií, při čemž se děti seznamují s bezpečnou cestou do školky. o Cyklodopravu, kde součástí projektu je zakoupení a instalace stojanů na kola na zahradě MŠ, realizace cyklovýletů s rodiči a dětmi, školní akce na dopravním hřišti a využívání koloběžek a odrážedel na zahradách MŠ. o Veřejnou hromadnou dopravu dětí do mateřské školy, kde zastávka MHD je umístěna přímo před budovou MŠ a spolu s vlakovou dopravou, které využijeme při cestě na výlety Cíle ŠPM o Zahrnutí dopravní tématiky do SVP a TVP (bloky na téma Doprava např. pod názvem Na zelenou ) od šk. roku Zakoupeno výukové CD na každou budovu. - Využívat dopravní hřiště v Chrudimi. - Pořádat školní soutěže, cyklovýlety s rodiči i školní výlety s dopravní tématikou. - Zvyšovat základní dopravní gramotnost dětí jak se chovat na přechodu, na kole či odrážedle, atd. - Motivovat děti k pěší chůzi, učit se jezdit na kole, odrážedlech. - Spolupráce s Městem, Městskou policií, hasiči, atd. o Realizace zábradlí u vstupu do jedné z budov subjektu - září splněno o Stání pro kola nákup a instalace stojanů na jednotlivé budovy do března 2013 o Nabídka cyklokroužku - duben Ve spolupráci s cyklooddílem v Chrudimi. o Realizace úprav v dopravní situaci před MS na základě vypracované dopravní studie do roku

12 5.2. Seznam a časový harmonogram akcí ve šk. roce 2011/12: o Hurá do školky pěšky nebo na kole - soutěž, kolik dětí přijde do MŠ v daný den pěšky (na kole, odrážedle, koloběžce, ) a kolik přijede autem (motivace ke snižování dopravy autem), Povzbuzení rodičů, dětí i zaměstnanců, aby pro cestu do MŠ zvolili jinou než automobilovou dopravu. Tento den by se mělo omezit parkování aut před MŠ. Tato akce by se měla stát každoroční aktivitou, propagovat ji obrázky dětí, plakáty pro rodiče, cenou pro nejlepší třídu a hlídkou Městské policie květen 2012, každoročně o Mapování a dotazníková šetření říjen,květen 2012 (opakovaně každé 3 roky) o Exkurze u hasičů, technických služeb a nádraží každoroční akce o Výtvarná soutěž - na téma dopravy dětí do MŠ - květen 2012 o Veřejné předávání podkladů pro dopravní studii dětmi - červen Seznam a časový harmonogram akcí ve šk.roce 2012/13: o Veřejné předávání dopravní studie na MěÚ Chrudim do rukou pana starosty listopad 2012 o Exkurze v Bikesportu Chrudim - duben 2013 o Akce v rámci týdne mobility v Chrudimi Na kole jen s přilbou kampaň Vidíš mě - září 2012, prezentace projektu na panelu na dopravním hřišti o Zábavné odpoledne na kole - akce dětí s rodiči a p. učitelkami - výlet na kole po cyklostezce do Slatiňan květen 2013 o Besedy se strážníky Městské policie - únor 2013 o Zážitkové vycházky s Městskou policií Jak se chovat správně jako účastník dopravního provozu, Cesta školáka (připravenost pro vstup do prvních ročníků základních škol) březen květen 2013 o Program na dopravním hřišti pro nejstarší děti plnění dopravních úkolů apod.- květen červen 2013 o Výtvarné aktivity spojené s výstavou na veřejných místech např. akcích Města Chrudim v průběhu roku

13 5.4. Monitoring a aktualizace Na pravidelných ročních schůzkách pracovní skupiny bude průběžně monitorován vývoj plnění cílů ŠPM. Členy pracovní skupiny jsou: ředitelka MŠ, školní koordinátorky programu, vybraní rodiče dětí, zástupce z MěÚ Chrudim a Městské policie. Jednou za rok bude probíhat zapisování projetých a zastavených aut před budovou v MŠ v určený čas. Vyhodnotí se zapojení do programu v Týdnu mobility a navrhnou se aktivity na další školní rok dopravní soutěže, výlety s rodiči na kole, sportovní odpoledne v MŠ, výtvarné a hudební aktivity, exkurze a besedy se strážníky, hasiči a zdravotníky. Také se do třídních vzdělávacích plánů průběžně zahrne dopravní tématika a jeden týden v roce se uskuteční celoškolní týden na téma Doprava. 6. Závěr Chtěli bychom v dalších aktivitách MŠ motivovat děti a zapojovat činnosti výchovně vzdělávací práce tak, aby děti chápaly, že jít do školky s mamkou a taťkou pěšky nebo na kole (samozřejmě v rámci možností vzdálenosti bydliště od MŠ) je fajn nejen pro zdraví všech z rodiny ( pohyb přispívá zdraví, prevence nemocí, ale i snížení automobilové dopravy chrání životní prostředí), ale i třeba proto, že cestou toho můžeme více prožít, vidět a v neposlední řadě spolu máme více času si popovídat. Školní plán mobility bude pravidelně aktualizován. 13

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 SMÍCHOV U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKRÁCENÁ VERZE 1. Úvod 2. Identifikační údaje o MŠ 3. Obecná charakteristika MŠ 4. Podmínky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více